Hlavní navigace

MND a.s.

Firma MND a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6209, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 1 000 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28483006

Sídlo:

Úprkova 807/6, Hodonín, 695 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

3. 11. 2008

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
06 Těžba ropy a zemního plynu
06100 Těžba ropy
08 Ostatní těžba a dobývání
0910 Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu
0990 Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
25300 Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
257 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
35140 Obchod s elektřinou
352 Výroba plynu&#59^ rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
71121 Geologický průzkum
71122 Zeměměřické a kartografické činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
952 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6209, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

MND a.s. od 1. 12. 2010

Obchodní firma

MND a.s. od 29. 10. 2014

Obchodní firma

ORTOKLAS a.s. do 29. 10. 2014 od 3. 11. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 3. 11. 2008

adresa

Úprkova 807/6
Hodonín 69501 od 10. 8. 2010

adresa

Vinohradská 1511/230
Praha 10 10000 do 10. 8. 2010 od 17. 6. 2009

adresa

Klapálkova 2243/11
Praha 4 14900 do 17. 6. 2009 od 3. 11. 2008

Předmět podnikání

obchod s elektřinou od 4. 9. 2013

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 15. 12. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 15. 12. 2010

výkon zeměměřických činností od 15. 12. 2010

geologické práce od 15. 12. 2010

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 15. 12. 2010

projektová činnost ve výstavbě od 15. 12. 2010

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 15. 12. 2010

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 15. 12. 2010

montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny od 15. 12. 2010

montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny od 15. 12. 2010

technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany od 15. 12. 2010

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 15. 12. 2010

zámečnictví, nástrojářství od 15. 12. 2010

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 15. 12. 2010

výroba plynu od 15. 12. 2010

obchod s plynem od 15. 12. 2010

hornická činnost, činnost prováděná hornickým způsobem a projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, v rozsahu podle zákona ČNR č. 61/1988 Sb.: § 2 písm. a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů § 2 písm. b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, § 2 písm. c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, § 2 písm. d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, § 2 písm. e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) až d) § 2 písm. f) zvláštní zásahy do zemské kůry, § 2 písm. g) zajišťování a likvidace starých důlních děl, § 2 písm. h) báňská záchranná služba § 2 písm. i) důlně měřické činnost, § 3 písm. f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3. od 14. 9. 2010

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 2. 12. 2010 od 3. 11. 2008

Předmět činnosti

získávání a držení majetkových účastí v energetice, plynárenství, těžbě surovin a dalších oblastech podnikání od 14. 9. 2010

pronájem nemovitostí, bytů a nabytových prostor od 14. 9. 2010

Ostatní skutečnosti

Na základě smlouvy o zákazu zřízení zástavního práva k akciím (Agreement on negative pledge of shares) vydaných společností MND a.s. ze dne 12. července 2018 uzavřené mezi MND Group AG, se sídlem na adrese 6004 Lucern, Kapellgasse 21, Švýcarská konfederac e, registrační číslo: CHE-488.401.517, jako poskytovatelem zajištění a společností Komerční banka, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, identifikační číslo: 453 17 054, zapsanou v obchodním rejstříku veden ém Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, jako agentem pro zajištění (dále jen "Smlouva") je zřízen zákaz zcizení nebo zatížení Akcií (jak jsou definovány ve Smlouvě; anglicky Share) a Práv spojených s akciemi (jak jsou definovány ve Smlouvě; angl icky Share Rights) ve smyslu § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to zákaz zřízení zatížení včetně zástavního nebo předkupního práva (bez předchozího písemného souhlasu společnosti Komerční banka, a.s.) a zákaz prodat, pře vést nebo jinak zcizit Akcie, Práva spojená s akciemi nebo jakákoliv jiná práva související s Akciemi. Toto omezení se zřizuje na dobu do (i) dne, kdy budou všechny dluhy společnosti MND a.s. ze Smlouvy o úvěru (jak je definována ve Smlouvě) nepodmíněně a neodvolatelně splaceny a zcela uspokojeny, nebo (ii) dne, kdy se Agent pro zajištění (jak je definován ve Smlouvě) jednostranně vzdá omezení sjednaného podle Smlouvy, nebo do (iii) dne, kdy omezení sjednané podle Smlouvy jinak zanikne se souhlasem Agenta pro zajištění, podle toho, který den nastane dříve, nejdéle však do 12. července 2028. od 15. 8. 2018

Na základě smlouvy o zákazu zřízení zástavního práva k akciím (Agreement on negative pledge of shares) vydaných společností MND a.s. ze dne 15. listopadu 2017 uzavřené mezi MND Group AG, se sídlem na adrese 6004 Lucern, Kapellgasse 21, Švýcarská konfedera ce, registrační číslo: CHE-488.401.517, jako poskytovatelem zajištění a společností Komerční banka, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, identifikační číslo: 453 17 054, zapsanou v obchodním rejstříku vede ném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, jako agentem pro zajištění (dále jen "Smlouva") je zřízen zákaz zcizení nebo zatížení Akcií (jak jsou definovány ve Smlouvě; anglicky Share) a Práv spojených s akciemi (jak jsou definovány ve Smlouvě; ang licky Share Right) ve smyslu § 1761 Občanského zákoníku, a to zákaz zřízení zatížení včetně zástavního nebo předkupního práva (bez předchozího písemného souhlasu Komerční banky a.s.) a zákaz prodat, převést nebo jinak zcizit Akcie, Práva spojená s Akciemi (jak jsou definovány ve Smlouvě) nebo jakákoliv jiná práva související s Akciemi. Toto omezení se zřizuje na dobu do (i) dne, kdy budou všechny dluhy MND a.s. ze Smlouvy o úvěru (jak je definována ve Smlouvě) nepodmíněně a neodvolatelně splaceny a zcela uspokojeny, nebo (ii) dne, kdy se Agent pro zajištění jednostranně vzdá omezení sjednaného podle Smlouvy, nebo do (iii) dne, kdy omezení sjednané podle Smlouvy jinak zanikne se souhlasem Agenta pro zajištění, podle toho, který den nastane dříve, nejdéle v šak do 31. prosince 2025. do 15. 8. 2018 od 19. 12. 2017

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 2. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 6 do 27. 10. 2014 od 2. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 27. 10. 2014 od 2. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 2. 7. 2014 od 13. 1. 2014

V souladu se schváleným projektem rozdělení došlo k rozdělení společnosti MND a.s. odštěpením sloučením s nástupnickou společností GLOBULA a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, IČ: 285 06 065, v jehož rámci došlo k odštěpení části obchodního jmění společnosti MND a.s. a k jeho přechodu na nástupnickou společnost GLOBULA a.s. V souladu se schváleným projektem rozdělení došlo k rozdělení společnosti MND a.s. odštěpením se vznikem nové akciové společnosti MND E&P a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, IČ: 293 01 564, v jehož rámci došlo k odštěpení části obchodního jmění společnosti MND a.s. a k jeho přechodu na nově vzniklou nástupnickou společnost MND E&P a.s. od 31. 12. 2011

Na společnost MND a.s. jako na nástupnickou společnost přešlo v důsledku přeshraniční fúze formou sloučení společnosti CORBINO HOLDINGS LIMITED, se sídlem Arch. Makariou III Avenue, Neocleous House 199, 3030 Limassol, Kyperská republika, registrační číslo : HE 226660, společnosti MND ENTERPRISES LIMITED, se sídlem Arch. Makariou III Avenue, Neocleous House 199, 3030 Limassol, Kyperská republika, registrační číslo: HE 237279, společnosti EURO-GEOLOGIC, a.s., se sídlem Bratislava, Tomášikova 26, PSČ 821 01, Slovenská republika, IČ: 358 32 461, a společnosti MND Production a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, Česká republika, IČ: 262 89 474, jako zanikajících společností, jmění zanikajících společností. Rozhodným dnem přeshraniční fúze sloučení m je 01.01.2011. Na společnost MND a.s. jako na nástupnickou společnost přešlo v důsledku rozdělení společnosti MND Gas Storage a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, Česká republika, IČ: 277 32 894, odštěpením sloučením se společností MND a.s. část jmění roz dělované společnosti MND Gas Storage a.s., která je uvedena v projektu rozdělení ze dne 14.04.2011. Rozhodným dnem rozdělení odštěpením sloučením je 01.01.2011. od 1. 7. 2011

Společnost MND a.s. (dříve ORTOKLAS a.s.), IČ: 284 83 006, se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6209, je právním nástupcem společnosti MND a.s., IČ: 277 32 932, se sídl em Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4926, společnosti Moravské naftové doly, a.s., IČ: 262 88 583, se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3760 a společnosti EUROPGAS a.s., IČ: 255 72 709, se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6449, které zanikly fú zí sloučením se společností MND a.s. (dříve ORTOKLAS a.s.). V rámci fúze sloučením přešlo na společnost MND a.s. (dříve ORTOKLAS a.s.) jmění zanikajících společností MND a.s., Moravské naftové doly, a.s. a EUROPGAS a.s. od 1. 12. 2010

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 000 000 000 Kč

od 21. 6. 2012

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 21. 6. 2012 od 3. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 50 000 od 21. 6. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 21. 6. 2012 od 9. 6. 2010
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 9. 6. 2010 od 3. 11. 2008

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Jiří Ječmen

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2020

vznik členství: 1. 12. 2018

Na Vyhlídce 1305, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Dr. Ulrich Schöler

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 2019

vznik členství: 1. 12. 2018

Siepenstrasse 90, Essen, 451 36, Spolková republika Německo

Karel Komárek

předseda představenstva

První vztah: 7. 2. 2019

vznik členství: 29. 11. 2015

vznik funkce: 29. 11. 2015

Chalet Trois Couronnes, Chemin Sonalon d'en Haut 8a, Verbier, 1 936, Švýcarská konfederace

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Jestřabík

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2016

vznik členství: 29. 11. 2015

K Potokům 173, Řitka, 252 03, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Helmut Langanger

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 1. 2016

vznik členství: 29. 11. 2015

vznik funkce: 29. 11. 2015

Brahmsgasse, Strasshof, 2 231, Rakouská republika

Historické vztahy

Ing. Jiří Ječmen

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 2019 - Poslední vztah: 18. 3. 2020

vznik členství: 1. 12. 2018

Hradní 118, Jenštejn, 250 73, Česká republika

Karel Komárek

předseda představenstva

První vztah: 4. 12. 2018 - Poslední vztah: 7. 2. 2019

vznik členství: 29. 11. 2015

vznik funkce: 29. 11. 2015

Ploštiny 862, Lužice

Karel Komárek

předseda představenstva

První vztah: 16. 1. 2016 - Poslední vztah: 4. 12. 2018

vznik členství: 29. 11. 2015

vznik funkce: 29. 11. 2015

Vinohradská 1511/230, Praha, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Karel Komárek

předseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2015 - Poslední vztah: 16. 1. 2016

vznik členství: 29. 11. 2010

zánik členství: 29. 11. 2015

vznik funkce: 29. 11. 2010

zánik funkce: 29. 11. 2015

Vinohradská 1511/230, Praha, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Aric Cunningham

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2017

vznik členství: 18. 8. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2016

Nebušická 71, Praha, 164 00, Česká republika

Aric Cunningham

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2017

vznik členství: 18. 8. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2016

Nebušická 71, Praha, 164 00, Česká republika

Ing. Jiří Ječmen

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2014 - Poslední vztah: 7. 2. 2019

vznik členství: 1. 12. 2013

zánik členství: 30. 11. 2018

Hradní 118, Jenštejn, 250 73, Česká republika

Dr. Ulrich Schöler

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2014 - Poslední vztah: 7. 2. 2019

vznik členství: 1. 12. 2013

zánik členství: 30. 11. 2018

Siepenstrasse 90, 451 36 Essen, Spolková republika Německo

Ing. Miroslav Jestřabík

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2013 - Poslední vztah: 16. 1. 2016

vznik členství: 29. 11. 2010

zánik členství: 29. 11. 2015

K Potokům 173, Řitka, 252 03, Česká republika

Ing. Miroslav Jestřabík

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2010 - Poslední vztah: 13. 10. 2013

vznik členství: 29. 11. 2010

K Potokům 173, Řitka, 252 03, Česká republika

Karel Komárek

předseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2010 - Poslední vztah: 11. 8. 2015

vznik členství: 29. 11. 2010

vznik funkce: 29. 11. 2010

Vinohradská 1511/230, Praha 10, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Helmut Langanger

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2010 - Poslední vztah: 16. 1. 2016

vznik členství: 29. 11. 2010

zánik členství: 29. 11. 2015

vznik funkce: 29. 11. 2010

zánik funkce: 29. 11. 2015

Strasshof, Brahmsgasse 12, 2231, Rakouská republika

Ing. Pavel Šaroch

předseda představenstva

První vztah: 3. 6. 2010 - Poslední vztah: 7. 12. 2010

vznik členství: 16. 5. 2010

zánik členství: 29. 11. 2010

vznik funkce: 18. 5. 2010

zánik funkce: 29. 11. 2010

Nepálská 803/3, Praha 6, 160 00, Česká republika

Tomáš Varhaník

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 2010 - Poslední vztah: 7. 12. 2010

vznik členství: 16. 5. 2010

zánik členství: 29. 11. 2010

Otvovice 150, 273 27, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Ječmen

První vztah: 3. 6. 2010 - Poslední vztah: 3. 6. 2010

vznik členství: 16. 5. 2010

Hradní 118, Jenštejn, 250 73, Česká republika

Ing. Jiří Ječmen

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 2010 - Poslední vztah: 7. 12. 2010

vznik členství: 16. 5. 2010

zánik členství: 29. 11. 2010

Hradní 118, Jenštejn, 250 73, Česká republika

Ing. Robert Kolář

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2009 - Poslední vztah: 3. 6. 2010

vznik členství: 13. 10. 2009

zánik členství: 14. 5. 2010

Ostružná 100, 788 25, Česká republika

František Křivák

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2009 - Poslední vztah: 3. 6. 2010

vznik členství: 13. 10. 2009

zánik členství: 14. 5. 2010

Polní 1165, Vracov, 696 42, Česká republika

PhDr. Iva Petrová

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2009 - Poslední vztah: 3. 6. 2010

vznik členství: 13. 10. 2009

zánik členství: 14. 5. 2010

Dobřejovická 566/4, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Petr Luňák

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2009 - Poslední vztah: 7. 12. 2010

vznik členství: 13. 10. 2009

zánik členství: 29. 11. 2010

V Kališti 1662/2A, Praha 10, 107 00, Česká republika

Ing. Miroslav Jestřabík

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2009 - Poslední vztah: 9. 11. 2009

vznik členství: 15. 5. 2009

zánik členství: 13. 9. 2009

K Potokům 173, Řitka, 252 03, Česká republika

JUDr. Pavlína Fojtíková Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2008 - Poslední vztah: 17. 6. 2009

vznik členství: 3. 11. 2008

zánik členství: 14. 5. 2009

Klapálkova 2243/11, Praha 4, 149 00, Česká republika

Společnost zastupují alespoň dva členové představenstva společně.

od 2. 7. 2014

K jednání a podepisování jménem společnosti jsou oprávněni společně dva členové představenstva nebo všichni členové představenstva společně.

do 2. 7. 2014 od 13. 1. 2014

Způsob jednání: K jednání a podepisování jménem společnosti jsou oprávněni společně dva členové představenstva,z nichž jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo všichni členové představenstva společně.

do 13. 1. 2014 od 15. 12. 2010

K jednání a podepisování jménem společnosti jsou oprávněni společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo všichni čtyři členové představenstva společně.

do 15. 12. 2010 od 10. 8. 2010

K jednání a podepisování jménem společnosti jsou oprávněni společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou představenstva nebo všichni čtyři členové představenstva společně.

do 10. 8. 2010 od 18. 11. 2009

K jednání jménem společnosti je oprávněn člen představenstva samostatně.

do 18. 11. 2009 od 3. 11. 2008

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Pavel Šaroch

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 2019

vznik členství: 16. 10. 2019

Ke Kulišce 2303/7, Praha, 164 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Robert Kolář

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2016

vznik členství: 29. 11. 2015

vznik funkce: 29. 11. 2015

Ostružná 100, 788 25, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

JUDr. Josef Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2016

vznik členství: 29. 11. 2015

Jana Masaryka 165/22, Praha, 120 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Pavel Šaroch

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2017 - Poslední vztah: 3. 12. 2019

vznik členství: 15. 10. 2014

zánik členství: 15. 10. 2019

Ke Kulišce 2303/7, Praha, 164 00, Česká republika

Ing. Pavel Šaroch

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2014 - Poslední vztah: 25. 8. 2017

vznik členství: 15. 10. 2014

Nepálská 803/3, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Pavel Šaroch

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2014 - Poslední vztah: 25. 8. 2017

vznik členství: 15. 10. 2014

Nepálská 803/3, Praha, 160 00, Česká republika

JUDr. Josef Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2013 - Poslední vztah: 16. 1. 2016

vznik členství: 29. 11. 2010

zánik členství: 29. 11. 2015

Jana Masaryka 165/22, Praha, 120 00, Česká republika

Jan Cuták

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 27. 10. 2014

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 15. 10. 2014

Vacenovice 548, 696 06, Česká republika

JUDr. Josef Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2010 - Poslední vztah: 11. 10. 2013

vznik členství: 29. 11. 2010

Jana Masaryka 165/22, Praha 2, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdeněk Hlaváč

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2010 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 29. 11. 2010

zánik členství: 1. 7. 2011

Rodopská 3154/6, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Robert Kolář

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2010 - Poslední vztah: 16. 1. 2016

vznik členství: 29. 11. 2010

zánik členství: 29. 11. 2015

vznik funkce: 29. 11. 2010

zánik funkce: 29. 11. 2015

Ostružná 100, 788 25, Česká republika

JUDr. Josef Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2010 - Poslední vztah: 15. 12. 2010

zánik členství: 29. 11. 2010

Jana Masaryka 165/22, Praha 2, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Petr Knobloch

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2010 - Poslední vztah: 7. 12. 2010

vznik členství: 16. 5. 2010

zánik členství: 29. 11. 2010

Na Pankráci 1146/107, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Pavel Rampír

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2010 - Poslední vztah: 7. 12. 2010

vznik členství: 16. 5. 2010

zánik členství: 29. 11. 2010

vznik funkce: 18. 5. 2010

zánik funkce: 29. 11. 2010

nábřeží Závodu míru 2712, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Roman Cének

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2010 - Poslední vztah: 1. 12. 2010

vznik členství: 16. 5. 2010

zánik členství: 4. 10. 2010

Na Slatince 3278/5, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Miroslav Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2009 - Poslední vztah: 3. 6. 2010

vznik členství: 15. 5. 2009

zánik členství: 16. 5. 2010

Kozákova 125/2, Praha 10, 104 00, Česká republika

Ing. Jiří Ječmen

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2009 - Poslední vztah: 3. 6. 2010

vznik členství: 15. 5. 2009

zánik členství: 16. 5. 2010

Hradní 118, Jenštejn, 250 73, Česká republika

Ing. Petr Luňák

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2009 - Poslední vztah: 9. 11. 2009

vznik členství: 15. 5. 2009

zánik členství: 13. 10. 2009

V Kališti 1662/2A, Praha 10, 107 00, Česká republika

Vladimír Šibor

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2008 - Poslední vztah: 17. 6. 2009

vznik členství: 3. 11. 2008

zánik členství: 14. 5. 2009

Královická 664/12, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, Česká republika

Mgr. Helena Nekvasilová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2008 - Poslední vztah: 17. 6. 2009

vznik členství: 3. 11. 2008

zánik členství: 14. 5. 2009

Davídkova 989/127, Praha 8, 182 00, Česká republika

Mgr. Jan Měšťák

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2008 - Poslední vztah: 17. 6. 2009

vznik členství: 3. 11. 2008

zánik členství: 14. 5. 2009

Jarníkova 1881/2, Praha 4, 148 00, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

2 fyzické osoby

Dr. Ulrich Schöler

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2014

vznik členství: 1. 12. 2013

Siepenstrasse 90, 451 36 Essen, Spolková republika Německo

Helmut Langanger

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2010

vznik členství: 29. 11. 2010

vznik funkce: 29. 11. 2010

Strasshof, Brahmsgasse 12, 2231, Rakouská republika

Další vztahy firmy MND a.s.

TIMALIE  a.s.

První vztah: 3. 11. 2008 - Poslední vztah: 17. 6. 2009

Pobočná 1395/1, Praha Michle (Praha 4), 141 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

MND Group AG

Kapellgasse 21, Švýcarská konfederace, Lucern, 6004

od 25. 7. 2016

MND Group N.V.

Strawinskylaan 1207, Nizozemské království, Amsterdam

do 25. 7. 2016 od 4. 9. 2013

MND Group N.V.

Nizozemské království, Amsterdam

do 4. 9. 2013 od 5. 6. 2012

MND Group B.V.

Nizozemské království, Amsterdam

do 5. 6. 2012 od 2. 2. 2012

KKCG Oil & Gas B.V.

Nizozemské království

do 2. 2. 2012 od 9. 6. 2010

TIMALIE a.s., IČ: 27109968

Klapálkova, Česká republika, Praha 4, 149 00

do 17. 6. 2009 od 3. 11. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 3. 12. 2010

Živnosti

Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 12. 12. 2018
Geologické práce
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 3. 12. 2010
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 3. 12. 2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 3. 12. 2010
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 3. 12. 2010
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 3. 12. 2010
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 3. 12. 2010
Výkon zeměměřických činností
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 3. 12. 2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 3. 12. 2010
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 3. 12. 2010
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 3. 12. 2010
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 3. 12. 2010
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 3. 12. 2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 3. 12. 2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 3. 12. 2010
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).