Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Firma Vojenské lesy a statky ČR, s.p., státní podnik, vznikla dne 01. 1. 1972. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou ALX 256, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 1 612 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

00000205

Sídlo:

Pod Juliskou 1621/5, Praha Dejvice, 160 00

Právní forma:

Státní podnik

Datum vzniku:

1. 1. 1972

E-mail:

praha@vls.cz

Popis

Vojenské lesy a statky ČR, s. p. hospodaří na 126 000 hektarech lesní půdy, což představuje přibližně pět procent lesní půdy v České republice.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky veřejné
velikostní kat. dle počtu zam. 3000 - 3999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

014 Živočišná výroba
0149 Chov ostatních zvířat
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
02 Lesnictví a těžba dřeva
03220 Sladkovodní akvakultura
38120 Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
4939 Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
49410 Silniční nákladní doprava
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
71122 Zeměměřické a kartografické činnosti
80100 Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
931 Sportovní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

ALX 256, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. od 27. 11. 1997

Obchodní firma

VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR do 27. 11. 1997 od 23. 6. 1993

Obchodní firma

VOJENSKÉ LESY A STATKY, státní podnik Praha do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

Obchodní firma

VOJENSKÉ LESY A STATKY - KONCERN, STÁTNÍ PODNIK do 20. 5. 1991 od 30. 6. 1989

Právní forma

Státní podnik od 30. 6. 1989

adresa

Pod Juliskou 5
Praha 6 od 30. 6. 1989

adresa

Pod Juliskou 1621/5
Praha 16000 od 18. 9. 2014

adresa

Pod Juliskou 5
Praha 6 do 18. 9. 2014 od 30. 6. 1989

Předmět podnikání

Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1,2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky; - činnost podniku akvakultury. Ostatní podnikatelská činnost. od 10. 1. 2017

Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1,2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; -výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky. Ostatní podnikatelská činnost. do 10. 1. 2017 od 2. 6. 2016

1. opravy silničních vozidel od 19. 4. 2011

2. výkon zeměměřických činností od 19. 4. 2011

3. silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní od 19. 4. 2011

4. hostinská činnost od 19. 4. 2011

5. provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní od 19. 4. 2011

6. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 19. 4. 2011

7. provádění pyrotechnického průzkumu od 19. 4. 2011

8. provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 19. 4. 2011

9. projektová činnost ve výstavbě od 19. 4. 2011

10. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 19. 4. 2011

11. poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob od 19. 4. 2011

12. ostraha majetku a osob od 19. 4. 2011

Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky. Ostatní podnikatelská činnost do 2. 6. 2016 od 19. 4. 2011

24. poskytování technických služeb do 19. 4. 2011 od 24. 8. 2005

Hlavní předmět podnikání - "nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky". do 19. 4. 2011 od 23. 7. 2005

Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - podnikatelská činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany ČR), asanace (včetně pyrotechnické) a rekultivace, dodávky staveb ních i jiných prací a služeb, včetně projekčních, spočívajících například v opravách, údržbě, provozování a ostraze vojenských zařízení, opravách a údržbě nemovitého majetku (včetně komunikací) vojenských újezdů, především pro potřeby armády a výcviku voj sk a zajišťování správy a údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území VVP. do 23. 7. 2005 od 8. 9. 2004

Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - podnikatelská činnost směřující k udržování ekologické a bioologické rovnováhy, zejména v objektech důležitých pro obranu státu ( § 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zjišťování obrany ČR), asanace (včetně pyrotechnické) a rekultivace, dodávky stave bních i jiných prací a služeb, spočívajících například v opravách, údržbě a provozování vojenských výcvikových zařízení, opravách a údržbě nemovitého majetku (včetně komunikací) vojenských újezdů, především pro potřeby armády a výcviku vojsk. do 8. 9. 2004 od 4. 3. 2004

22. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 19. 4. 2011 od 16. 8. 2003

23. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady do 19. 4. 2011 od 16. 8. 2003

21. provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu do 19. 4. 2011 od 19. 4. 2003

19. správa a údržba nemovitostí do 19. 4. 2011 od 26. 2. 2002

20. podniky zajišťující ostrahu majetku a osob do 19. 4. 2011 od 26. 2. 2002

Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dře- vozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb - podnikatelská činnost k udržování ekologické a biologické rov- nováhy, zejména na pozemcích určených pro obranu státu, dodávky prací a služeb pro potřeby armády a výcviku vojsk. do 4. 3. 2004 od 17. 10. 2001

1. Lesní hospodaření prováděné průmyslovým způsobem do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

2. Provádění staveb průmyslovým způsobem do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

3. Výkon práva myslivosti, poskytování služeb formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb, prodej ulovené zvěře a ryb do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

4. Pronájem nemovitostí, odstavných ploch, bytů a nebytových pro- stor spojený s dalšími službami do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

5. Ubytovací služby do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

6. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

7. Řeznictví a uzenářství do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

8. Hostinská činnost do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

9. Opravy motorových vozidel do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

10. Opravy silničních vozidel do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

11. Opravy benzinových motorových pil do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

12. Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní nebo vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5t užitné hm. nebo 6t celkové hm. do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

13. Silniční motorová doprava nákladní (mezinárodní s vozidly nad 3,5t celkové hmotnosti a tahači) do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

14. Výkon zeměměřičských činností do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

15. Zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

16. Provozování střelnic do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

17. Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

18. Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a re- vizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zaří- zení do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské , dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb do 17. 10. 2001 od 27. 11. 1997

podnikateská činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy , zejména na pozemcích určených pro obranu státu, dodávky a služby pro potřeby armády a výcviku vojsk do 17. 10. 2001 od 27. 11. 1997

hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

pronájem bytových prostor spojený s dalšími službami do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

výkon zeměměřičských činností do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

projektová činnost v investiční výstavbě do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

Základním předmětem činnosti státního podniku pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů je správa a využívání lesního majetku, zemědělského majetku, přírodních zdrojů a podnikatelská činnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnost, služby, stavební a projektová činnost. do 27. 11. 1997 od 12. 9. 1994

Základním předmětem činnosti státního podniku pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů je správa a využívání lesního majetku, zemědělského majetku, přírodních zdrojů a podnikatelská činnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnost, služby, stavební a projektová činnost, výkon státní správy lesního a zemědělského půdního fondu na pozemcích určených na obranu státu. do 12. 9. 1994 od 23. 6. 1993

9. inženýrská činnost v oblasti neinvestiční výstavby do 12. 9. 1995 od 23. 6. 1993

10. polygrafické práce do 12. 9. 1995 od 23. 6. 1993

Povinným předmětem činnosti je hospodářské využívání přírodních zdrojů, udržování ekologické a biologické rovnováhy na území určených pro obranu státu, dále plnění dodávek, prací a služeb, souvisejících se základními druhy hospodářské činnosti pro potřeby armády v rozsahu stanoveném smlouvami. do 27. 11. 1997 od 23. 6. 1993

Dalším předmětem činnosti je: do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

1. hornická činnost za účelem dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým i podzemním způsobem do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

2. pronájem nemovitostí, pronájem bytových a nebytových prostor do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

3. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

4. řeznictví a uzenářství do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

5. opravy motorových vozidel, zemědělských strojů a benzinových motorových pil do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

6. dřevařská výroba, truhlářství, zednictví, tesařství, pokrývačství, klempířství, vodoinstalatérství, provádění tepelných a zvukových instalací, podlahářství do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

7. projektování elektrických zařízení a elektroinstalatérství do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

8. provádění bytových, občanských a průmyslových staveb do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

11. automatizované zpracování dat, poskytování software do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

12. provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

13. pracovní činnost stavebními stroji do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

14. silniční motorová doprava do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

15. poskytování služeb zahraničním osobám za devizové prostředky formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb a následný prodej ulovené zvěře a ryb zahraničním osobám do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

16. zahraničně obchodní činnost: - dovoz věcí s výjimkou věcí uvedených v nař. vlády ČSFR číslo 256/90 Sb. ze dne 4.5.1990 - vývoz věcí dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR za devizové prostředky formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb a následný prodej ulovené zvěře a ryb zahraničním osobám. do 23. 6. 1993 od 25. 6. 1992

Základní předmět činnosti: Správa lesního a zemědělského majetku a přírodních zdrojů potřebných pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnosti, služeb, stavební a projektové činnosti. Dále prodejní, zásobovací a obchodní činnost, hornická činnost za účelem dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým i podzemním způsobem. do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

1. Dovoz věcí s výjimkou věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR č.256/1990 Sb. ze dne 4.5.1990. do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

3. Vývoz věcí dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení. do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

1. Dovoz věcí z nesocialistických zemí pro vlastní lesní, zemědělskou, dřevozpracující a stavební výrobu organizace dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení. do 20. 5. 1991 od 30. 5. 1990

2. Přijímání služeb od zahraničních osob z nesocialistických zemí formou servisních prohlídek, oprav a montáže strojů a prací opravárenského charakteru, JKV 912,915,923,927. do 23. 6. 1993 od 30. 5. 1990

neuveden do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

neuveden do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

neuveden do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

neuveden do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

neuveden do 15. 4. 1994 od 16. 8. 1989

neuveden do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

neuveden do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

neuveden do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

neuveden do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

neuveden do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

neuveden do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

neuveden do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

Základní předmět činnosti: Správa lesního národního majetku nezbytného pro potřeby obrany státu, lesní, zemědělská, dřevozpracující a ostatní, s nimi související výroba, obchodní činnosti a služby a vlastní stavební a projektová činnost. do 20. 5. 1991 od 30. 6. 1989

Povinným předmětem činnosti koncernu je hospodářské využívání přírodních zdrojů, udržování biologické rovnováhy území vojenských újezdů a plnění dodávek, prací a služeb, souvisejících se základními druhy hospodářské činnosti pro potřeby FMNO, v rozsahu stanoveném komplexním plánem výstavby ČSLA. do 23. 6. 1993 od 30. 6. 1989

Ostatní skutečnosti

Určený majetek: Podniku se k hospodaření vymezuje určený majetek ve smyslu ust. § 2 odst. 5 zákona č. 77/1997 Sb., specifikovaný v příloze č. 2 úplného znění zakládací listiny č.j. 40-38/2016-1150. od 10. 1. 2017

Určený majetek: Podniku se k hospodaření vymezuje určený majetek ve smyslu ust. § 2 odst. 5 zákona č. 77/1997 Sb., specifikovaný v příloze č. 1 rozhodnutí o změně zakládací listiny č.j. 434-2/2007/DP-2697. Minimální výše kmenového jmění: 1.253 mil. Kč. do 10. 1. 2017 od 3. 4. 2012

Údaje o zřízení: Státní podnik byl založen zakládací listinou vydanou Federálním ministerstvem národní obrany čj.1105-84 ze dne 23.6.1989. od 30. 6. 1989

Den vzniku je: 1.červenec 1989 od 30. 6. 1989

Kapitál

Kmenové jmění

vklad 1 253 000 Kč

od 10. 1. 2017

Kmenové jmění

vklad 1 612 000 000 Kč

od 12. 10. 2007

Kmenové jmění

vklad 1 455 146 000 Kč

do 12. 10. 2007 od 21. 10. 1999

Kmenové jmění

vklad 1 607 531 000 Kč

do 21. 10. 1999 od 26. 1. 1999

Kmenové jmění

vklad 1 612 375 000 Kč

do 26. 1. 1999 od 27. 11. 1997

Kmenové jmění

vklad 1 282 148 000 Kč

do 27. 11. 1997 od 12. 9. 1994

Kmenové jmění

vklad 1 531 854 000 000 Kč

do 12. 9. 1994 od 23. 6. 1993

Kmenové jmění

vklad 1 994 315 000 000 Kč

do 23. 6. 1993 od 28. 9. 1989

Statutární orgán

6 fyzických osob

Ing. Zdeněk Mocek

zástupce ředitele

První vztah: 18. 9. 2014

vznik funkce: 19. 11. 2009

Alšova 465, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Mocek

zástupce ředitele

První vztah: 18. 9. 2014

vznik funkce: 19. 11. 2009

Alšova 465, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Mocek

zástupce ředitele

První vztah: 18. 9. 2014

vznik funkce: 19. 11. 2009

Alšova 465, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Ing. Josef Vojáček

ředitel

První vztah: 16. 4. 2014

Lhota pod Libčany 254, 503 27, Česká republika

Ing. Josef Vojáček

ředitel

První vztah: 16. 4. 2014

Lhota pod Libčany 254, 503 27, Česká republika

Ing. Josef Vojáček

ředitel

První vztah: 16. 4. 2014

Lhota pod Libčany 254, 503 27, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jiří Janota

ředitel

První vztah: 11. 12. 2009 - Poslední vztah: 16. 4. 2014

vznik funkce: 13. 11. 2009

Ralsko 282, 471 24, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Janota

ředitel

První vztah: 11. 12. 2009 - Poslední vztah: 16. 4. 2014

vznik funkce: 13. 11. 2009

Ralsko 282, 471 24, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Janota

ředitel

První vztah: 11. 12. 2009 - Poslední vztah: 16. 4. 2014

vznik funkce: 13. 11. 2009

Ralsko 282, 471 24, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Mocek

zástupce ředitele a ekonomický náměstek

První vztah: 11. 12. 2009 - Poslední vztah: 18. 9. 2014

vznik funkce: 19. 11. 2009

Alšova 465, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Mocek

zástupce ředitele a ekonomický náměstek

První vztah: 11. 12. 2009 - Poslední vztah: 18. 9. 2014

vznik funkce: 19. 11. 2009

Alšova 465, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Mocek

zástupce ředitele a ekonomický náměstek

První vztah: 11. 12. 2009 - Poslední vztah: 18. 9. 2014

vznik funkce: 19. 11. 2009

Alšova 465, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Melichar

2. zástupce ředitele

První vztah: 6. 10. 2009 - Poslední vztah: 11. 12. 2009

vznik funkce: 1. 6. 2009

zánik funkce: 18. 11. 2009

výrobní náměstek do 11. 12. 2009 od 6. 10. 2009

Vlašim 8, 258 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Melichar

2. zástupce ředitele

První vztah: 6. 10. 2009 - Poslední vztah: 11. 12. 2009

vznik funkce: 1. 6. 2009

zánik funkce: 18. 11. 2009

výrobní náměstek do 11. 12. 2009 od 6. 10. 2009

Vlašim 8, 258 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Melichar

2. zástupce ředitele

První vztah: 6. 10. 2009 - Poslední vztah: 11. 12. 2009

vznik funkce: 1. 6. 2009

zánik funkce: 18. 11. 2009

výrobní náměstek do 11. 12. 2009 od 6. 10. 2009

Vlašim 8, 258 01, Česká republika

Ing. Jiří Mostecký CSc.

4. zástupce ředitele

První vztah: 6. 10. 2009 - Poslední vztah: 11. 12. 2009

vznik funkce: 3. 8. 2009

zánik funkce: 18. 11. 2009

náměstek ředitele pro IMS do 11. 12. 2009 od 6. 10. 2009

Křivenická 407/4, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Jiří Mostecký CSc.

4. zástupce ředitele

První vztah: 6. 10. 2009 - Poslední vztah: 11. 12. 2009

vznik funkce: 3. 8. 2009

zánik funkce: 18. 11. 2009

náměstek ředitele pro IMS do 11. 12. 2009 od 6. 10. 2009

Křivenická 407/4, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Jiří Mostecký CSc.

4. zástupce ředitele

První vztah: 6. 10. 2009 - Poslední vztah: 11. 12. 2009

vznik funkce: 3. 8. 2009

zánik funkce: 18. 11. 2009

náměstek ředitele pro IMS do 11. 12. 2009 od 6. 10. 2009

Křivenická 407/4, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Josef Vojáček

ředitel

První vztah: 5. 9. 2007 - Poslední vztah: 11. 12. 2009

zánik funkce: 12. 11. 2009

Lhota pod Libčany 254, 503 27, Česká republika

Ing. Josef Vojáček

ředitel

První vztah: 5. 9. 2007 - Poslední vztah: 11. 12. 2009

zánik funkce: 12. 11. 2009

Lhota pod Libčany 254, 503 27, Česká republika

Ing. Josef Vojáček

ředitel

První vztah: 5. 9. 2007 - Poslední vztah: 11. 12. 2009

zánik funkce: 12. 11. 2009

Lhota pod Libčany 254, 503 27, Česká republika

JUDr. Jiří Kšica

3.zástupce ředitele

První vztah: 15. 3. 2007 - Poslední vztah: 11. 12. 2009

vznik funkce: 16. 1. 2007

zánik funkce: 18. 11. 2009

správní náměstek ředitele do 11. 12. 2009 od 15. 3. 2007

Černovice 137, 679 75, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Melichar

2.zástupce ředitele

První vztah: 15. 3. 2007 - Poslední vztah: 6. 10. 2009

zánik funkce: 31. 5. 2009

výrobně technický náměstek ředitele do 6. 10. 2009 od 15. 3. 2007

Domašín 8, Vlašim, 258 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Melichar

2.zástupce ředitele

První vztah: 15. 3. 2007 - Poslední vztah: 6. 10. 2009

zánik funkce: 31. 5. 2009

výrobně technický náměstek ředitele do 6. 10. 2009 od 15. 3. 2007

Domašín 8, Vlašim, 258 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Melichar

2.zástupce ředitele

První vztah: 15. 3. 2007 - Poslední vztah: 6. 10. 2009

zánik funkce: 31. 5. 2009

výrobně technický náměstek ředitele do 6. 10. 2009 od 15. 3. 2007

Domašín 8, Vlašim, 258 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Mocek

1.zástupce ředitele

První vztah: 15. 3. 2007 - Poslední vztah: 11. 12. 2009

zánik funkce: 18. 11. 2009

zástupce ředitele a ekonomický náměstek do 11. 12. 2009 od 15. 3. 2007

Alšova 465, Židlochovice, 667 01, Česká republika

JUDr. Jiří Kšica

3.zástupce ředitele

První vztah: 15. 3. 2007 - Poslední vztah: 11. 12. 2009

vznik funkce: 16. 1. 2007

zánik funkce: 18. 11. 2009

správní náměstek ředitele do 11. 12. 2009 od 15. 3. 2007

Černovice 137, 679 75, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

JUDr. Jiří Kšica

3.zástupce ředitele

První vztah: 15. 3. 2007 - Poslední vztah: 11. 12. 2009

vznik funkce: 16. 1. 2007

zánik funkce: 18. 11. 2009

správní náměstek ředitele do 11. 12. 2009 od 15. 3. 2007

Černovice 137, 679 75, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Mocek

1.zástupce ředitele

První vztah: 15. 3. 2007 - Poslední vztah: 11. 12. 2009

zánik funkce: 18. 11. 2009

zástupce ředitele a ekonomický náměstek do 11. 12. 2009 od 15. 3. 2007

Alšova 465, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Mocek

1.zástupce ředitele

První vztah: 15. 3. 2007 - Poslední vztah: 11. 12. 2009

zánik funkce: 18. 11. 2009

zástupce ředitele a ekonomický náměstek do 11. 12. 2009 od 15. 3. 2007

Alšova 465, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Ing. Josef Vojáček

ředitel

První vztah: 18. 2. 2005 - Poslední vztah: 5. 9. 2007

Pod Hvězdou 176/9, Olomouc, 783 51, Česká republika

Ing. Josef Vojáček

ředitel

První vztah: 18. 2. 2005 - Poslední vztah: 5. 9. 2007

Pod Hvězdou 176/9, Olomouc, 783 51, Česká republika

Ing. Josef Vojáček

ředitel

První vztah: 18. 2. 2005 - Poslední vztah: 5. 9. 2007

Pod Hvězdou 176/9, Olomouc, 783 51, Česká republika

Ing. Jaroslav Melichar

výrobně technický náměstek ředitele

První vztah: 18. 2. 2005 - Poslední vztah: 15. 3. 2007

Domašín 8, Vlašim, 258 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Melichar

výrobně technický náměstek ředitele

První vztah: 18. 2. 2005 - Poslední vztah: 15. 3. 2007

Domašín 8, Vlašim, 258 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Melichar

výrobně technický náměstek ředitele

První vztah: 18. 2. 2005 - Poslední vztah: 15. 3. 2007

Domašín 8, Vlašim, 258 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Mocek

zástupce ředitele a ekonomický náměstek

První vztah: 18. 2. 2005 - Poslední vztah: 15. 3. 2007

Tyršova 260, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Mocek

zástupce ředitele a ekonomický náměstek

První vztah: 18. 2. 2005 - Poslední vztah: 15. 3. 2007

Tyršova 260, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Mocek

zástupce ředitele a ekonomický náměstek

První vztah: 18. 2. 2005 - Poslední vztah: 15. 3. 2007

Tyršova 260, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Ing. Miroslav Juhás

zástupce ředitele

První vztah: 8. 9. 2004 - Poslední vztah: 18. 2. 2005

Lamačova 914/35, Praha 5, 152 00, Česká republika

Ing. Miroslav Juhás

zástupce ředitele

První vztah: 8. 9. 2004 - Poslední vztah: 18. 2. 2005

Lamačova 914/35, Praha 5, 152 00, Česká republika

Ing. Miroslav Juhás

zástupce ředitele

První vztah: 8. 9. 2004 - Poslední vztah: 18. 2. 2005

Lamačova 914/35, Praha 5, 152 00, Česká republika

Ing. Radek Placanda

ředitel

První vztah: 8. 9. 2004 - Poslední vztah: 18. 2. 2005

Pavla Ježdíka 174, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Radek Placanda

ředitel

První vztah: 8. 9. 2004 - Poslední vztah: 18. 2. 2005

Pavla Ježdíka 174, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Radek Placanda

ředitel

První vztah: 8. 9. 2004 - Poslední vztah: 18. 2. 2005

Pavla Ježdíka 174, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Juhás

Zástupce ředitele

První vztah: 16. 4. 2002 - Poslední vztah: 8. 9. 2004

Žerotínova 2898, Kroměříž, Česká republika

Ing. Miroslav Juhás

Zástupce ředitele

První vztah: 16. 4. 2002 - Poslední vztah: 8. 9. 2004

Žerotínova 2898, Kroměříž, Česká republika

Ing. Miroslav Juhás

Zástupce ředitele

První vztah: 16. 4. 2002 - Poslední vztah: 8. 9. 2004

Žerotínova 2898, Kroměříž, Česká republika

Ing. Radek Placanda

ředitel

První vztah: 20. 11. 2001 - Poslední vztah: 8. 9. 2004

Pavla Ježdíka 174, Čelákovice, Česká republika

Ing. Radek Placanda

ředitel

První vztah: 20. 11. 2001 - Poslední vztah: 8. 9. 2004

Pavla Ježdíka 174, Čelákovice, Česká republika

Ing. Radek Placanda

ředitel

První vztah: 20. 11. 2001 - Poslední vztah: 8. 9. 2004

Pavla Ježdíka 174, Čelákovice, Česká republika

Ing. Zdeněk Drobek

Náměstek ředitele

První vztah: 17. 10. 2001 - Poslední vztah: 16. 4. 2002

Na okruhu 380, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Drobek

Náměstek ředitele

První vztah: 17. 10. 2001 - Poslední vztah: 16. 4. 2002

Na okruhu 380, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Drobek

Náměstek ředitele

První vztah: 17. 10. 2001 - Poslední vztah: 16. 4. 2002

Na okruhu 380, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Drobek

Zástupce ředitele

První vztah: 4. 5. 1998 - Poslední vztah: 17. 10. 2001

Na okruhu 380, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Drobek

Zástupce ředitele

První vztah: 4. 5. 1998 - Poslední vztah: 17. 10. 2001

Na okruhu 380, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Drobek

Zástupce ředitele

První vztah: 4. 5. 1998 - Poslední vztah: 17. 10. 2001

Na okruhu 380, Praha 4, Česká republika

Ing. Štěpán Romočuský

2. Zástupce ředitele

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

sídl. Jarov-Vackov, Květinková 346/4, Praha 3 - Žižkov, Česká republika

Ing. Štěpán Romočuský

2. Zástupce ředitele

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

sídl. Jarov-Vackov, Květinková 346/4, Praha 3 - Žižkov, Česká republika

Ing. Štěpán Romočuský

2. Zástupce ředitele

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

sídl. Jarov-Vackov, Květinková 346/4, Praha 3 - Žižkov, Česká republika

Ing. Jan Uher

Ředitel

První vztah: 5. 10. 1993 - Poslední vztah: 20. 11. 2001

Družstevní 159, Sušice, Česká republika

Ing. Jan Uher

Ředitel

První vztah: 5. 10. 1993 - Poslední vztah: 20. 11. 2001

Družstevní 159, Sušice, Česká republika

Ing. Jan Uher

Ředitel

První vztah: 5. 10. 1993 - Poslední vztah: 20. 11. 2001

Družstevní 159, Sušice, Česká republika

Ing. Zdeněk Drobek

1. Zástupce ředitele

První vztah: 23. 6. 1993 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Na okruhu 380, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Drobek

1. Zástupce ředitele

První vztah: 23. 6. 1993 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Na okruhu 380, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Drobek

1. Zástupce ředitele

První vztah: 23. 6. 1993 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Na okruhu 380, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Drobek

1. Zástupce ředitele

První vztah: 28. 1. 1993 - Poslední vztah: 23. 6. 1993

ekonomický náměstek do 23. 6. 1993 od 28. 1. 1993

Na okruhu 380, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Drobek

1. Zástupce ředitele

První vztah: 28. 1. 1993 - Poslední vztah: 23. 6. 1993

ekonomický náměstek do 23. 6. 1993 od 28. 1. 1993

Na okruhu 380, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Drobek

1. Zástupce ředitele

První vztah: 28. 1. 1993 - Poslední vztah: 23. 6. 1993

ekonomický náměstek do 23. 6. 1993 od 28. 1. 1993

Na okruhu 380, Praha 4, Česká republika

major Ing. Štěpán Romočuský

2. Zástupce ředitele

První vztah: 28. 1. 1993 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

vedoucí obchodního odboru do 2. 3. 1995 od 28. 1. 1993

sídl. Jarov-Vackov, Květinková 346/4, Praha 3 - Žižkov, Česká republika

major Ing. Štěpán Romočuský

2. Zástupce ředitele

První vztah: 28. 1. 1993 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

vedoucí obchodního odboru do 2. 3. 1995 od 28. 1. 1993

sídl. Jarov-Vackov, Květinková 346/4, Praha 3 - Žižkov, Česká republika

major Ing. Štěpán Romočuský

2. Zástupce ředitele

První vztah: 28. 1. 1993 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

vedoucí obchodního odboru do 2. 3. 1995 od 28. 1. 1993

sídl. Jarov-Vackov, Květinková 346/4, Praha 3 - Žižkov, Česká republika

major Ing. Štěpán Romočuský

3. Zástupce ředitele

První vztah: 20. 5. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

obchodní náměstek do 28. 1. 1993 od 20. 5. 1991

sídl. Jarov-Vackov, Květinková 346/4, Praha 3 - Žižkov, Česká republika

Ing. Zdeněk Drobek

2. Zástupce ředitele

První vztah: 20. 5. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

ekonomický náměstek do 28. 1. 1993 od 20. 5. 1991

Na okruhu 380, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Drobek

2. Zástupce ředitele

První vztah: 20. 5. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

ekonomický náměstek do 28. 1. 1993 od 20. 5. 1991

Na okruhu 380, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Drobek

2. Zástupce ředitele

První vztah: 20. 5. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

ekonomický náměstek do 28. 1. 1993 od 20. 5. 1991

Na okruhu 380, Praha 4, Česká republika

podplukovník Ing. František Shrbený

1. Zástupce ředitele

První vztah: 20. 5. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

výrobně technický náměstek do 28. 1. 1993 od 20. 5. 1991

Tovární 3, Praha 7, Česká republika

podplukovník Ing. František Shrbený

1. Zástupce ředitele

První vztah: 20. 5. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

výrobně technický náměstek do 28. 1. 1993 od 20. 5. 1991

Tovární 3, Praha 7, Česká republika

major Ing. Štěpán Romočuský

3. Zástupce ředitele

První vztah: 20. 5. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

obchodní náměstek do 28. 1. 1993 od 20. 5. 1991

sídl. Jarov-Vackov, Květinková 346/4, Praha 3 - Žižkov, Česká republika

major Ing. Štěpán Romočuský

3. Zástupce ředitele

První vztah: 20. 5. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

obchodní náměstek do 28. 1. 1993 od 20. 5. 1991

sídl. Jarov-Vackov, Květinková 346/4, Praha 3 - Žižkov, Česká republika

podplukovník Ing. František Shrbený

1. Zástupce ředitele

První vztah: 20. 5. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

výrobně technický náměstek do 28. 1. 1993 od 20. 5. 1991

Tovární 3, Praha 7, Česká republika

Ing. Zdeněk Drobek

Zástupce ředitele

První vztah: 2. 4. 1991 - Poslední vztah: 20. 5. 1991

ekonomický náměstek do 20. 5. 1991 od 2. 4. 1991

Na okruhu 380, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Drobek

Zástupce ředitele

První vztah: 2. 4. 1991 - Poslední vztah: 20. 5. 1991

ekonomický náměstek do 20. 5. 1991 od 2. 4. 1991

Na okruhu 380, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Drobek

Zástupce ředitele

První vztah: 2. 4. 1991 - Poslední vztah: 20. 5. 1991

ekonomický náměstek do 20. 5. 1991 od 2. 4. 1991

Na okruhu 380, Praha 4, Česká republika

generálmajor Ing. Stanislav Bizoň

Ředitel

První vztah: 4. 1. 1990 - Poslední vztah: 5. 10. 1993

Neherovská 6, Praha 6, Česká republika

generálmajor Ing. Stanislav Bizoň

Ředitel

První vztah: 4. 1. 1990 - Poslední vztah: 5. 10. 1993

Neherovská 6, Praha 6, Česká republika

generálmajor Ing. Stanislav Bizoň

Ředitel

První vztah: 4. 1. 1990 - Poslední vztah: 5. 10. 1993

Neherovská 6, Praha 6, Česká republika

podplukovník Ing. František Shrbený

1. Zástupce ředitele

První vztah: 30. 6. 1989 - Poslední vztah: 20. 5. 1991

Tovární 3, Praha 7, Česká republika

plukovník Ing. Stanislav Bizoň

Ředitel

První vztah: 30. 6. 1989 - Poslední vztah: 4. 1. 1990

Neherovská 6, Praha 6, Česká republika

Ing. Jaroslav Perník

3. Zástupce ředitele

První vztah: 30. 6. 1989 - Poslední vztah: 2. 4. 1991

ekonomický náměstek do 2. 4. 1991 od 30. 6. 1989

Litevská 2605, Kladno - Kročehlavy, Česká republika

Ing. Jaroslav Perník

3. Zástupce ředitele

První vztah: 30. 6. 1989 - Poslední vztah: 2. 4. 1991

ekonomický náměstek do 2. 4. 1991 od 30. 6. 1989

Litevská 2605, Kladno - Kročehlavy, Česká republika

Ing. Jaroslav Perník

3. Zástupce ředitele

První vztah: 30. 6. 1989 - Poslední vztah: 2. 4. 1991

ekonomický náměstek do 2. 4. 1991 od 30. 6. 1989

Litevská 2605, Kladno - Kročehlavy, Česká republika

kapitán Ing. Štěpán Romočuský

2. Zástupce ředitele

První vztah: 30. 6. 1989 - Poslední vztah: 20. 5. 1991

technický náměstek do 20. 5. 1991 od 30. 6. 1989

sídl. Jarov-Vackov, Květinková 346/4, Praha 3 - Žižkov, Česká republika

podplukovník Ing. František Shrbený

1. Zástupce ředitele

První vztah: 30. 6. 1989 - Poslední vztah: 20. 5. 1991

Tovární 3, Praha 7, Česká republika

podplukovník Ing. František Shrbený

1. Zástupce ředitele

První vztah: 30. 6. 1989 - Poslední vztah: 20. 5. 1991

Tovární 3, Praha 7, Česká republika

plukovník Ing. Stanislav Bizoň

Ředitel

První vztah: 30. 6. 1989 - Poslední vztah: 4. 1. 1990

Neherovská 6, Praha 6, Česká republika

kapitán Ing. Štěpán Romočuský

2. Zástupce ředitele

První vztah: 30. 6. 1989 - Poslední vztah: 20. 5. 1991

technický náměstek do 20. 5. 1991 od 30. 6. 1989

sídl. Jarov-Vackov, Květinková 346/4, Praha 3 - Žižkov, Česká republika

kapitán Ing. Štěpán Romočuský

2. Zástupce ředitele

První vztah: 30. 6. 1989 - Poslední vztah: 20. 5. 1991

technický náměstek do 20. 5. 1991 od 30. 6. 1989

sídl. Jarov-Vackov, Květinková 346/4, Praha 3 - Žižkov, Česká republika

plukovník Ing. Stanislav Bizoň

Ředitel

První vztah: 30. 6. 1989 - Poslední vztah: 4. 1. 1990

Neherovská 6, Praha 6, Česká republika

Za podnik jedná ředitel nebo zástupce ředitele, a to každý samostatně.

od 10. 1. 2017

Za podnik jedná ředitel nebo zástupce ředitele a ekonomický náměstek, a to každý samostatně.

do 10. 1. 2017 od 11. 12. 2009

Za podnik jedná ředitel, zástupce ředitele a ekonomický náměstek, výrobní náměstek a správní náměstek a náměstek pro IMS, a to každý samostatně dle určeného pořadí. Podepisování: K napsanému nebo vytištěnému názvu podniku připojí svůj podpis ředitel, nebo zástupce ředitele a ekonomický náměstek, nebo výrobní náměstek, nebo správní náměstek nebo náměstek pro IMS.

do 11. 12. 2009 od 6. 10. 2009

Za podnik jedná ředitel, zástupce ředitele a ekonomický náměstek, výrobně technický náměstek a správní náměstek, a to každý samostatně dle určeného pořadí. Podepisování: K napsanému nebo vytištěnému názvu podniku připojí svůj podpis ředitel, nebo zástupce ředitele a ekonomický náměstek, nebo výrobně technický náměstek, nebo správní náměstek.

do 6. 10. 2009 od 15. 3. 2007

Za podnik jedná ředitel, zástupce ředitele a ekonomický náměstek, a výrobně technický náměstek, a to každý samostatně. Podepisování: K napsanému nebo vytištěnému názvu podniku připojí svůj podpis ředitel, nebo zástupce ředitele a ekonomický náměstek, nebo výrobně technický náměstek.

do 15. 3. 2007 od 18. 2. 2005

Za podnik jedná ředitel nebo jeho zástupce. Podpisování: K názvu podniku připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce.

do 18. 2. 2005 od 4. 5. 1998

Za podnik jedná ředitel nebo jeho zástupce. Podpisování: K názvu podniku připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce dle stanoveného pořadí.

do 4. 5. 1998 od 30. 6. 1989

Další vztahy firmy Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Historické vztahy

Ing. Jiří Janda

První vztah: 12. 9. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Železná 158, Vrbno pod Pradědem, Česká republika

Ing. Jiří Janda

První vztah: 12. 9. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Železná 158, Vrbno pod Pradědem, Česká republika

Ing. Jiří Janda

První vztah: 12. 9. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Železná 158, Vrbno pod Pradědem, Česká republika

Ing. Jiří Janda

První vztah: 12. 9. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Železná 158, Vrbno pod Pradědem, Česká republika

Ing. Jiří Janda

První vztah: 12. 9. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Železná 158, Vrbno pod Pradědem, Česká republika

Ing. Jiří Janda

První vztah: 12. 9. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Železná 158, Vrbno pod Pradědem, Česká republika

Ing. Aleš Škoda

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Jabloňová 1146, Hořovice, Česká republika

Ing. Aleš Škoda

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Jabloňová 1146, Hořovice, Česká republika

Ing. Aleš Škoda

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Jabloňová 1146, Hořovice, Česká republika

Ing. Aleš Škoda

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Jabloňová 1146, Hořovice, Česká republika

Ing. Aleš Škoda

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Jabloňová 1146, Hořovice, Česká republika

Ing. Mgr. František Malý CSc.

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 12. 9. 1995

Jezerská 1056, Lipník nad Bečvou, Česká republika

Ing. Mgr. František Malý CSc.

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 12. 9. 1995

Jezerská 1056, Lipník nad Bečvou, Česká republika

Ing. Mgr. František Malý CSc.

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 12. 9. 1995

Jezerská 1056, Lipník nad Bečvou, Česká republika

Ing. Mgr. František Malý CSc.

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 12. 9. 1995

Jezerská 1056, Lipník nad Bečvou, Česká republika

Ing. Mgr. František Malý CSc.

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 12. 9. 1995

Jezerská 1056, Lipník nad Bečvou, Česká republika

Ing. Mgr. František Malý CSc.

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 12. 9. 1995

Jezerská 1056, Lipník nad Bečvou, Česká republika

Ing. Jaroslav Ponikelský

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Vinohrádky 524, Plumlov, Česká republika

Ing. Jaroslav Ponikelský

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Vinohrádky 524, Plumlov, Česká republika

Ing. Aleš Škoda

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Jabloňová 1146, Hořovice, Česká republika

Ing. Jaroslav Ponikelský

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Vinohrádky 524, Plumlov, Česká republika

Ing. Luděk Velen

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Táborská 257, Sušice, Česká republika

Ing. Luděk Velen

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Táborská 257, Sušice, Česká republika

Ing. Luděk Velen

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Táborská 257, Sušice, Česká republika

Ing. Luděk Velen

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Táborská 257, Sušice, Česká republika

Ing. Jaroslav Ponikelský

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Vinohrádky 524, Plumlov, Česká republika

Ing. Luděk Velen

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Táborská 257, Sušice, Česká republika

Ing. Luděk Velen

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Táborská 257, Sušice, Česká republika

Ing. Ladislav Kolovratník

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Velichov 141, p. Vojkovice nad Ohří, Česká republika

Ing. Ladislav Kolovratník

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Velichov 141, p. Vojkovice nad Ohří, Česká republika

Ing. Ladislav Kolovratník

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Velichov 141, p. Vojkovice nad Ohří, Česká republika

Ing. Jaroslav Ponikelský

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Vinohrádky 524, Plumlov, Česká republika

Ing. Jaroslav Ponikelský

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Vinohrádky 524, Plumlov, Česká republika

Ing. Ladislav Kolovratník

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Velichov 141, p. Vojkovice nad Ohří, Česká republika

Ing. Ladislav Kolovratník

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Velichov 141, p. Vojkovice nad Ohří, Česká republika

Ing. Ladislav Kolovratník

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Velichov 141, p. Vojkovice nad Ohří, Česká republika

Ing. Jiří Hoffman

První vztah: 25. 6. 1993 - Poslední vztah: 15. 4. 1994

Táborská 237, Sušice III., Česká republika

Ing. Jiří Hoffman

První vztah: 25. 6. 1993 - Poslední vztah: 15. 4. 1994

Táborská 237, Sušice III., Česká republika

Ing. Jiří Hoffman

První vztah: 25. 6. 1993 - Poslední vztah: 15. 4. 1994

Táborská 237, Sušice III., Česká republika

Ing. Jiří Hoffman

První vztah: 25. 6. 1993 - Poslední vztah: 15. 4. 1994

Táborská 237, Sušice III., Česká republika

Ing. Jiří Hoffman

První vztah: 25. 6. 1993 - Poslední vztah: 15. 4. 1994

Táborská 237, Sušice III., Česká republika

Ing. Jiří Hoffman

První vztah: 25. 6. 1993 - Poslední vztah: 15. 4. 1994

Táborská 237, Sušice III., Česká republika

podplukovník ing. Pavel Smrčka

První vztah: 28. 1. 1993 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Podhájek 117, Mimoň, Česká republika

podplukovník ing. Pavel Smrčka

První vztah: 28. 1. 1993 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Podhájek 117, Mimoň, Česká republika

podplukovník ing. Pavel Smrčka

První vztah: 28. 1. 1993 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Podhájek 117, Mimoň, Česká republika

podplukovník ing. Luděk Velen

První vztah: 28. 1. 1993 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Táborská 257, Sušice, Česká republika

podplukovník ing. Luděk Velen

První vztah: 28. 1. 1993 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Táborská 257, Sušice, Česká republika

podplukovník ing. Luděk Velen

První vztah: 28. 1. 1993 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Táborská 257, Sušice, Česká republika

podplukovník ing. Luděk Velen

První vztah: 28. 1. 1993 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Táborská 257, Sušice, Česká republika

podplukovník ing. Luděk Velen

První vztah: 28. 1. 1993 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Táborská 257, Sušice, Česká republika

podplukovník ing. Pavel Smrčka

První vztah: 28. 1. 1993 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Podhájek 117, Mimoň, Česká republika

podplukovník ing. Luděk Velen

První vztah: 28. 1. 1993 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Táborská 257, Sušice, Česká republika

Ing. Petr Doubrava

První vztah: 28. 1. 1993 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Sídliště pod Ralskem 598, Mimoň, Česká republika

Ing. Petr Doubrava

První vztah: 28. 1. 1993 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Sídliště pod Ralskem 598, Mimoň, Česká republika

podplukovník ing. Pavel Smrčka

První vztah: 28. 1. 1993 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Podhájek 117, Mimoň, Česká republika

Ing. Petr Doubrava

První vztah: 28. 1. 1993 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Sídliště pod Ralskem 598, Mimoň, Česká republika

Ing. Petr Doubrava

První vztah: 28. 1. 1993 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Sídliště pod Ralskem 598, Mimoň, Česká republika

Ing. Petr Doubrava

První vztah: 28. 1. 1993 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Sídliště pod Ralskem 598, Mimoň, Česká republika

Ing. Petr Doubrava

První vztah: 28. 1. 1993 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Sídliště pod Ralskem 598, Mimoň, Česká republika

podplukovník ing. Pavel Smrčka

První vztah: 28. 1. 1993 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Podhájek 117, Mimoň, Česká republika

major ing. Vladimír Fic

První vztah: 16. 10. 1992 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Nemocniční 26, Humenné, Slovenská republika

podplukovník ing. Miroslav Horváth

Vedoucí

První vztah: 16. 10. 1992 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Olšovského 4, Kežmarok, Slovenská republika

major ing. Vladimír Fic

První vztah: 16. 10. 1992 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Nemocniční 26, Humenné, Slovenská republika

major ing. Vladimír Fic

První vztah: 16. 10. 1992 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Nemocniční 26, Humenné, Slovenská republika

podplukovník ing. Miroslav Horváth

První vztah: 16. 10. 1992 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Olšovského 4, Kežmarok, Slovenská republika

major ing. Vladimír Fic

První vztah: 16. 10. 1992 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Nemocniční 26, Humenné, Slovenská republika

major ing. Vladimír Fic

První vztah: 16. 10. 1992 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Nemocniční 26, Humenné, Slovenská republika

major ing. Vladimír Fic

První vztah: 16. 10. 1992 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Nemocniční 26, Humenné, Slovenská republika

major ing. Vladimír Fic

Vedoucí

První vztah: 16. 10. 1992 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Nemocniční 26, Humenné, Slovenská republika

podplukovník ing. Miroslav Horváth

První vztah: 16. 10. 1992 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Olšovského 4, Kežmarok, Slovenská republika

podplukovník ing. Miroslav Horváth

První vztah: 16. 10. 1992 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Olšovského 4, Kežmarok, Slovenská republika

podplukovník ing. Miroslav Horváth

První vztah: 16. 10. 1992 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Olšovského 4, Kežmarok, Slovenská republika

podplukovník ing. Miroslav Horváth

První vztah: 16. 10. 1992 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Olšovského 4, Kežmarok, Slovenská republika

podplukovník ing. Miroslav Horváth

První vztah: 16. 10. 1992 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Olšovského 4, Kežmarok, Slovenská republika

podplukovník ing. Jozef Ulianko

První vztah: 20. 12. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Nová 13, Lieskovec, okr. Zvolen, Slovenská republika

podplukovník ing. Jozef Ulianko

Vedoucí

První vztah: 20. 12. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Nová 13, Lieskovec, okr. Zvolen, Slovenská republika

podplukovník ing. Jozef Ulianko

První vztah: 20. 12. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Nová 13, Lieskovec, okr. Zvolen, Slovenská republika

podplukovník ing. Jozef Ulianko

První vztah: 20. 12. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Nová 13, Lieskovec, okr. Zvolen, Slovenská republika

podplukovník ing. Jozef Ulianko

První vztah: 20. 12. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Nová 13, Lieskovec, okr. Zvolen, Slovenská republika

podplukovník ing. Luděk Velen

První vztah: 20. 12. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Táborská 257, Sušice, Česká republika

podplukovník ing. Jozef Ulianko

První vztah: 20. 12. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Nová 13, Lieskovec, okr. Zvolen, Slovenská republika

podplukovník ing. Jozef Ulianko

První vztah: 20. 12. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Nová 13, Lieskovec, okr. Zvolen, Slovenská republika

podplukovník ing. Luděk Velen

První vztah: 20. 12. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Táborská 257, Sušice, Česká republika

podplukovník ing. Luděk Velen

První vztah: 20. 12. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Táborská 257, Sušice, Česká republika

podplukovník ing. Luděk Velen

První vztah: 20. 12. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Táborská 257, Sušice, Česká republika

podplukovník ing. Luděk Velen

První vztah: 20. 12. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Táborská 257, Sušice, Česká republika

podplukovník ing. Luděk Velen

První vztah: 20. 12. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Táborská 257, Sušice, Česká republika

podplukovník ing. Jaroslav Ponikelský

První vztah: 20. 5. 1991 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Vinohrádky 524, Plumlov, Česká republika

podplukovník ing. Jaroslav Ponikelský

První vztah: 20. 5. 1991 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Vinohrádky 524, Plumlov, Česká republika

podplukovník ing. Jaroslav Ponikelský

První vztah: 20. 5. 1991 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Vinohrádky 524, Plumlov, Česká republika

podplukovník ing. Jaroslav Ponikelský

První vztah: 20. 5. 1991 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Vinohrádky 524, Plumlov, Česká republika

podplukovník ing. Jaroslav Ponikelský

První vztah: 20. 5. 1991 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Vinohrádky 524, Plumlov, Česká republika

major ing. Vladimír Fic

První vztah: 20. 5. 1991 - Poslední vztah: 16. 10. 1992

Leninova 26, Humenné, Slovenská republika

podplukovník ing. Jaroslav Ponikelský

První vztah: 20. 5. 1991 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Vinohrádky 524, Plumlov, Česká republika

major ing. Vladimír Fic

Vedoucí

První vztah: 20. 5. 1991 - Poslední vztah: 16. 10. 1992

Leninova 26, Humenné, Slovenská republika

major ing. Vladimír Fic

První vztah: 20. 5. 1991 - Poslední vztah: 16. 10. 1992

Leninova 26, Humenné, Slovenská republika

major ing. Vladimír Fic

První vztah: 20. 5. 1991 - Poslední vztah: 16. 10. 1992

Leninova 26, Humenné, Slovenská republika

major ing. Vladimír Fic

První vztah: 20. 5. 1991 - Poslední vztah: 16. 10. 1992

Leninova 26, Humenné, Slovenská republika

major ing. Vladimír Fic

První vztah: 20. 5. 1991 - Poslední vztah: 16. 10. 1992

Leninova 26, Humenné, Slovenská republika

podplukovník ing. František Malý CSc.

První vztah: 20. 5. 1991 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Jezerská 1056, Lipník nad Bečvou, Česká republika

podplukovník ing. František Malý CSc.

První vztah: 20. 5. 1991 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Jezerská 1056, Lipník nad Bečvou, Česká republika

podplukovník ing. František Malý CSc.

První vztah: 20. 5. 1991 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Jezerská 1056, Lipník nad Bečvou, Česká republika

podplukovník ing. František Malý CSc.

První vztah: 20. 5. 1991 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Jezerská 1056, Lipník nad Bečvou, Česká republika

major ing. Vladimír Fic

První vztah: 20. 5. 1991 - Poslední vztah: 16. 10. 1992

Leninova 26, Humenné, Slovenská republika

podplukovník ing. František Malý CSc.

První vztah: 20. 5. 1991 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Jezerská 1056, Lipník nad Bečvou, Česká republika

podplukovník ing. František Malý CSc.

První vztah: 20. 5. 1991 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Jezerská 1056, Lipník nad Bečvou, Česká republika

podplukovník ing. Josef Novotný CSc.

První vztah: 2. 4. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Východní 19, Karlovy Vary, Česká republika

podplukovník ing. Josef Novotný CSc.

První vztah: 2. 4. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Východní 19, Karlovy Vary, Česká republika

podplukovník ing. Josef Novotný CSc.

První vztah: 2. 4. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Východní 19, Karlovy Vary, Česká republika

podplukovník ing. Josef Novotný CSc.

První vztah: 2. 4. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Východní 19, Karlovy Vary, Česká republika

podplukovník ing. Pavel Smrčka

První vztah: 2. 4. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Podhájek 117, Mimoň, Česká republika

podplukovník ing. Josef Novotný CSc.

První vztah: 2. 4. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Východní 19, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Ivan Kouřil CSc.

První vztah: 2. 4. 1991 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Cholina 8, Česká republika

Ing. Ivan Kouřil CSc.

První vztah: 2. 4. 1991 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Cholina 8, Česká republika

Ing. Ivan Kouřil CSc.

První vztah: 2. 4. 1991 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Cholina 8, Česká republika

podplukovník ing. Josef Novotný CSc.

První vztah: 2. 4. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Východní 19, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Ivan Kouřil CSc.

První vztah: 2. 4. 1991 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Cholina 8, Česká republika

Ing. Ivan Kouřil CSc.

První vztah: 2. 4. 1991 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Cholina 8, Česká republika

Ing. Ivan Kouřil CSc.

První vztah: 2. 4. 1991 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Cholina 8, Česká republika

podplukovník ing. Pavel Smrčka

První vztah: 2. 4. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Podhájek 117, Mimoň, Česká republika

podplukovník ing. Pavel Smrčka

První vztah: 2. 4. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Podhájek 117, Mimoň, Česká republika

podplukovník ing. Pavel Smrčka

První vztah: 2. 4. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Podhájek 117, Mimoň, Česká republika

podplukovník ing. Pavel Smrčka

První vztah: 2. 4. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Podhájek 117, Mimoň, Česká republika

podplukovník ing. Pavel Smrčka

První vztah: 2. 4. 1991 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Podhájek 117, Mimoň, Česká republika

podplukovník ing. Miroslav Horváth

První vztah: 4. 1. 1990 - Poslední vztah: 16. 10. 1992

Polná 27, Kežmarok, Slovenská republika

kpt.ing. Vladimír Fic

Vedoucí

První vztah: 4. 1. 1990 - Poslední vztah: 20. 5. 1991

Leninova 26, Humenné, Slovenská republika

kpt.ing. Vladimír Fic

První vztah: 4. 1. 1990 - Poslední vztah: 20. 5. 1991

Leninova 26, Humenné, Slovenská republika

kpt.ing. Vladimír Fic

První vztah: 4. 1. 1990 - Poslední vztah: 20. 5. 1991

Leninova 26, Humenné, Slovenská republika

kpt.ing. Vladimír Fic

První vztah: 4. 1. 1990 - Poslední vztah: 20. 5. 1991

Leninova 26, Humenné, Slovenská republika

kpt.ing. Vladimír Fic

První vztah: 4. 1. 1990 - Poslední vztah: 20. 5. 1991

Leninova 26, Humenné, Slovenská republika

kpt.ing. Vladimír Fic

První vztah: 4. 1. 1990 - Poslední vztah: 20. 5. 1991

Leninova 26, Humenné, Slovenská republika

kpt.ing. Vladimír Fic

První vztah: 4. 1. 1990 - Poslední vztah: 20. 5. 1991

Leninova 26, Humenné, Slovenská republika

podplukovník ing. Miroslav Horváth

Vedoucí

První vztah: 4. 1. 1990 - Poslední vztah: 16. 10. 1992

Polná 27, Kežmarok, Slovenská republika

podplukovník ing. Miroslav Horváth

První vztah: 4. 1. 1990 - Poslední vztah: 16. 10. 1992

Polná 27, Kežmarok, Slovenská republika

podplukovník ing. Aleš Škoda

První vztah: 4. 1. 1990 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Jabloňová 1146, Hořovice, Česká republika

podplukovník ing. Miroslav Horváth

První vztah: 4. 1. 1990 - Poslední vztah: 16. 10. 1992

Polná 27, Kežmarok, Slovenská republika

podplukovník ing. Miroslav Horváth

První vztah: 4. 1. 1990 - Poslední vztah: 16. 10. 1992

Polná 27, Kežmarok, Slovenská republika

podplukovník ing. Miroslav Horváth

První vztah: 4. 1. 1990 - Poslední vztah: 16. 10. 1992

Polná 27, Kežmarok, Slovenská republika

podplukovník ing. Aleš Škoda

První vztah: 4. 1. 1990 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Jabloňová 1146, Hořovice, Česká republika

podplukovník ing. Aleš Škoda

První vztah: 4. 1. 1990 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Jabloňová 1146, Hořovice, Česká republika

podplukovník ing. Aleš Škoda

První vztah: 4. 1. 1990 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Jabloňová 1146, Hořovice, Česká republika

podplukovník ing. Aleš Škoda

První vztah: 4. 1. 1990 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Jabloňová 1146, Hořovice, Česká republika

podplukovník ing. Aleš Škoda

První vztah: 4. 1. 1990 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Jabloňová 1146, Hořovice, Česká republika

podplukovník ing. Miroslav Horváth

První vztah: 4. 1. 1990 - Poslední vztah: 16. 10. 1992

Polná 27, Kežmarok, Slovenská republika

major ing. Aleš Škoda

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 4. 1. 1990

Jabloňová 1146, Hořovice, Česká republika

major ing. Aleš Škoda

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 4. 1. 1990

Jabloňová 1146, Hořovice, Česká republika

major ing. Aleš Škoda

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 4. 1. 1990

Jabloňová 1146, Hořovice, Česká republika

major ing. Aleš Škoda

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 4. 1. 1990

Jabloňová 1146, Hořovice, Česká republika

major ing. Jaroslav Ponikelský

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 20. 5. 1991

Vinohrádky 524, Plumlov, Česká republika

major ing. Aleš Škoda

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 4. 1. 1990

Jabloňová 1146, Hořovice, Česká republika

major ing. Jaroslav Ponikelský

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 20. 5. 1991

Vinohrádky 524, Plumlov, Česká republika

major ing. Jaroslav Ponikelský

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 20. 5. 1991

Vinohrádky 524, Plumlov, Česká republika

major ing. Jaroslav Ponikelský

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 20. 5. 1991

Vinohrádky 524, Plumlov, Česká republika

Juraj Fic

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 4. 1. 1990

Kukorelliho K-1, Humenné, Slovenská republika

major ing. Jaroslav Ponikelský

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 20. 5. 1991

Vinohrádky 524, Plumlov, Česká republika

major ing. Aleš Škoda

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 4. 1. 1990

Jabloňová 1146, Hořovice, Česká republika

major ing. Miroslav Horváth

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 4. 1. 1990

Polná 27, Kežmarok, Slovenská republika

Juraj Fic

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 4. 1. 1990

Kukorelliho K-1, Humenné, Slovenská republika

Juraj Fic

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 4. 1. 1990

Kukorelliho K-1, Humenné, Slovenská republika

Juraj Fic

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 4. 1. 1990

Kukorelliho K-1, Humenné, Slovenská republika

Juraj Fic

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 4. 1. 1990

Kukorelliho K-1, Humenné, Slovenská republika

Juraj Fic

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 4. 1. 1990

Kukorelliho K-1, Humenné, Slovenská republika

Juraj Fic

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 4. 1. 1990

Kukorelliho K-1, Humenné, Slovenská republika

major ing. Miroslav Horváth

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 4. 1. 1990

Polná 27, Kežmarok, Slovenská republika

major ing. Miroslav Horváth

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 4. 1. 1990

Polná 27, Kežmarok, Slovenská republika

major ing. Miroslav Horváth

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 4. 1. 1990

Polná 27, Kežmarok, Slovenská republika

major ing. Miroslav Horváth

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 4. 1. 1990

Polná 27, Kežmarok, Slovenská republika

major ing. Miroslav Horváth

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 4. 1. 1990

Polná 27, Kežmarok, Slovenská republika

major ing. Miroslav Horváth

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 4. 1. 1990

Polná 27, Kežmarok, Slovenská republika

major ing. František Malý CSc.

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 20. 5. 1991

Jezerská 1056, Lipník nad Bečvou, Česká republika

major ing. Jaroslav Ponikelský

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 20. 5. 1991

Vinohrádky 524, Plumlov, Česká republika

plukovník ing. Václav Henzelín

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Švermova 222, Horní Planá, Česká republika

major ing. František Malý CSc.

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 20. 5. 1991

Jezerská 1056, Lipník nad Bečvou, Česká republika

major ing. Luděk Velen

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 20. 12. 1991

Villaniho 713, Sušice, Česká republika

plukovník ing. Václav Henzelín

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Švermova 222, Horní Planá, Česká republika

plukovník ing. Václav Henzelín

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Švermova 222, Horní Planá, Česká republika

plukovník ing. Václav Henzelín

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Švermova 222, Horní Planá, Česká republika

plukovník ing. Václav Henzelín

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Švermova 222, Horní Planá, Česká republika

plukovník ing. Václav Henzelín

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Švermova 222, Horní Planá, Česká republika

plukovník ing. Ladislav Molnár

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Malinovského 4, Malacky, Slovenská republika

plukovník ing. Ladislav Molnár

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Malinovského 4, Malacky, Slovenská republika

plukovník ing. Ladislav Molnár

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Malinovského 4, Malacky, Slovenská republika

major ing. František Malý CSc.

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 20. 5. 1991

Jezerská 1056, Lipník nad Bečvou, Česká republika

plukovník ing. Ladislav Molnár

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Malinovského 4, Malacky, Slovenská republika

plukovník ing. Ladislav Molnár

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Malinovského 4, Malacky, Slovenská republika

plukovník ing. Ladislav Molnár

Vedoucí

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Malinovského 4, Malacky, Slovenská republika

major ing. Luděk Velen

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 20. 12. 1991

Villaniho 713, Sušice, Česká republika

plukovník ing. Ladislav Molnár

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 28. 1. 1993

Malinovského 4, Malacky, Slovenská republika

major ing. Luděk Velen

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 20. 12. 1991

Villaniho 713, Sušice, Česká republika

podplukovník ing. Jozef Ulianko

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 20. 12. 1991

Nová 13, Zvolen - Lieskovce, Slovenská republika

major ing. František Malý CSc.

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 20. 5. 1991

Jezerská 1056, Lipník nad Bečvou, Česká republika

major ing. František Malý CSc.

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 20. 5. 1991

Jezerská 1056, Lipník nad Bečvou, Česká republika

major ing. Luděk Velen

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 20. 12. 1991

Villaniho 713, Sušice, Česká republika

major ing. František Malý CSc.

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 20. 5. 1991

Jezerská 1056, Lipník nad Bečvou, Česká republika

podplukovník ing. Jozef Ulianko

Vedoucí

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 20. 12. 1991

Nová 13, Zvolen - Lieskovce, Slovenská republika

podplukovník ing. Jozef Ulianko

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 20. 12. 1991

Nová 13, Zvolen - Lieskovce, Slovenská republika

podplukovník ing. Jozef Ulianko

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 20. 12. 1991

Nová 13, Zvolen - Lieskovce, Slovenská republika

podplukovník ing. Jozef Ulianko

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 20. 12. 1991

Nová 13, Zvolen - Lieskovce, Slovenská republika

podplukovník ing. Jozef Ulianko

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 20. 12. 1991

Nová 13, Zvolen - Lieskovce, Slovenská republika

podplukovník ing. Jozef Ulianko

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 20. 12. 1991

Nová 13, Zvolen - Lieskovce, Slovenská republika

major ing. Luděk Velen

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 20. 12. 1991

Villaniho 713, Sušice, Česká republika

major ing. Luděk Velen

První vztah: 16. 8. 1989 - Poslední vztah: 20. 12. 1991

Villaniho 713, Sušice, Česká republika

Odštěpné závody

název: Vojenské lesy a majetky, odštěpný závod, KEŽMAROK

do 28. 1. 1993 od 20. 5. 1991

název: Vojenské lesy a majetky, koncernový podnik, KEŽMAROK

do 20. 5. 1991 od 16. 8. 1989

sídlo: Baštová, Slovenská republika, Kežmarok

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1,2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky; - činnost podniku akvakultury. Ostatní podnikatelská činnost.

od 10. 1. 2017

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1,2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; -výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky. Ostatní podnikatelská činnost.

do 10. 1. 2017 od 2. 6. 2016

předmět podnikání: 1. opravy silničních vozidel

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 2. výkon zeměměřických činností

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 3. silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 4. hostinská činnost

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 5. provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 6. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 7. provádění pyrotechnického průzkumu

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 8. provádění staveb, jejich změn a odstraňování

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 9. projektová činnost ve výstavbě

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 10. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 11. poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 12. ostraha majetku a osob

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky. Ostatní podnikatelská činnost

do 2. 6. 2016 od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 24. poskytování technických služeb

do 19. 4. 2011 od 24. 8. 2005

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - "nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky".

do 19. 4. 2011 od 23. 7. 2005

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - podnikatelská činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany ČR), asanace (včetně pyrotechnické) a rekultivace, dodávky staveb ních i jiných prací a služeb, včetně projekčních, spočívajících například v opravách, údržbě, provozování a ostraze vojenských zařízení, opravách a údržbě nemovitého majetku (včetně komunikací) vojenských újezdů, především pro potřeby armády a výcviku voj sk a zajišťování správy a údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území VVP.

do 23. 7. 2005 od 8. 9. 2004

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - podnikatelská činnost směřující k udržování ekologické a bioologické rovnováhy, zejména v objektech důležitých pro obranu státu ( § 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zjišťování obrany ČR), asanace (včetně pyrotechnické) a rekultivace, dodávky stave bních i jiných prací a služeb, spočívajících například v opravách, údržbě a provozování vojenských výcvikových zařízení, opravách a údržbě nemovitého majetku (včetně komunikací) vojenských újezdů, především pro potřeby armády a výcviku vojsk.

do 8. 9. 2004 od 4. 3. 2004

předmět podnikání: 22. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

do 19. 4. 2011 od 16. 8. 2003

předmět podnikání: 23. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

do 19. 4. 2011 od 16. 8. 2003

předmět podnikání: 21. provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

do 19. 4. 2011 od 19. 4. 2003

předmět podnikání: 19. správa a údržba nemovitostí

do 19. 4. 2011 od 26. 2. 2002

předmět podnikání: 20. podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

do 19. 4. 2011 od 26. 2. 2002

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dře- vozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb - podnikatelská činnost k udržování ekologické a biologické rov- nováhy, zejména na pozemcích určených pro obranu státu, dodávky prací a služeb pro potřeby armády a výcviku vojsk.

do 4. 3. 2004 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 1. Lesní hospodaření prováděné průmyslovým způsobem

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 2. Provádění staveb průmyslovým způsobem

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 3. Výkon práva myslivosti, poskytování služeb formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb, prodej ulovené zvěře a ryb

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 4. Pronájem nemovitostí, odstavných ploch, bytů a nebytových pro- stor spojený s dalšími službami

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 5. Ubytovací služby

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 6. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 7. Řeznictví a uzenářství

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 8. Hostinská činnost

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 9. Opravy motorových vozidel

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 10. Opravy silničních vozidel

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 11. Opravy benzinových motorových pil

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 12. Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní nebo vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5t užitné hm. nebo 6t celkové hm.

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 13. Silniční motorová doprava nákladní (mezinárodní s vozidly nad 3,5t celkové hmotnosti a tahači)

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 14. Výkon zeměměřičských činností

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 15. Zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 16. Provozování střelnic

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 17. Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 18. Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a re- vizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zaří- zení

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské , dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb

do 17. 10. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: podnikateská činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy , zejména na pozemcích určených pro obranu státu, dodávky a služby pro potřeby armády a výcviku vojsk

do 17. 10. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: pronájem bytových prostor spojený s dalšími službami

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: výkon zeměměřičských činností

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: projektová činnost v investiční výstavbě

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: Základním předmětem činnosti státního podniku pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů je správa a využívání lesního majetku, zemědělského majetku, přírodních zdrojů a podnikatelská činnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnost, služby, stavební a projektová činnost.

do 27. 11. 1997 od 12. 9. 1994

předmět podnikání: Základním předmětem činnosti státního podniku pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů je správa a využívání lesního majetku, zemědělského majetku, přírodních zdrojů a podnikatelská činnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnost, služby, stavební a projektová činnost, výkon státní správy lesního a zemědělského půdního fondu na pozemcích určených na obranu státu.

do 12. 9. 1994 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 9. inženýrská činnost v oblasti neinvestiční výstavby

do 12. 9. 1995 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 10. polygrafické práce

do 12. 9. 1995 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Povinným předmětem činnosti je hospodářské využívání přírodních zdrojů, udržování ekologické a biologické rovnováhy na území určených pro obranu státu, dále plnění dodávek, prací a služeb, souvisejících se základními druhy hospodářské činnosti pro potřeby armády v rozsahu stanoveném smlouvami.

do 27. 11. 1997 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Dalším předmětem činnosti je:

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 1. hornická činnost za účelem dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým i podzemním způsobem

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 2. pronájem nemovitostí, pronájem bytových a nebytových prostor

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 3. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 4. řeznictví a uzenářství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 5. opravy motorových vozidel, zemědělských strojů a benzinových motorových pil

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 6. dřevařská výroba, truhlářství, zednictví, tesařství, pokrývačství, klempířství, vodoinstalatérství, provádění tepelných a zvukových instalací, podlahářství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 7. projektování elektrických zařízení a elektroinstalatérství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 8. provádění bytových, občanských a průmyslových staveb

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 11. automatizované zpracování dat, poskytování software

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 12. provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 13. pracovní činnost stavebními stroji

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 14. silniční motorová doprava

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 15. poskytování služeb zahraničním osobám za devizové prostředky formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb a následný prodej ulovené zvěře a ryb zahraničním osobám

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 16. zahraničně obchodní činnost: - dovoz věcí s výjimkou věcí uvedených v nař. vlády ČSFR číslo 256/90 Sb. ze dne 4.5.1990 - vývoz věcí dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR za devizové prostředky formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb a následný prodej ulovené zvěře a ryb zahraničním osobám.

do 23. 6. 1993 od 25. 6. 1992

předmět podnikání: Základní předmět činnosti: Správa lesního a zemědělského majetku a přírodních zdrojů potřebných pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnosti, služeb, stavební a projektové činnosti. Dále prodejní, zásobovací a obchodní činnost, hornická činnost za účelem dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým i podzemním způsobem.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 1. Dovoz věcí s výjimkou věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR č.256/1990 Sb. ze dne 4.5.1990.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 3. Vývoz věcí dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 1. Dovoz věcí z nesocialistických zemí pro vlastní lesní, zemědělskou, dřevozpracující a stavební výrobu organizace dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení.

do 20. 5. 1991 od 30. 5. 1990

předmět podnikání: 2. Přijímání služeb od zahraničních osob z nesocialistických zemí formou servisních prohlídek, oprav a montáže strojů a prací opravárenského charakteru, JKV 912,915,923,927.

do 23. 6. 1993 od 30. 5. 1990

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 15. 4. 1994 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: Základní předmět činnosti: Správa lesního národního majetku nezbytného pro potřeby obrany státu, lesní, zemědělská, dřevozpracující a ostatní, s nimi související výroba, obchodní činnosti a služby a vlastní stavební a projektová činnost.

do 20. 5. 1991 od 30. 6. 1989

předmět podnikání: Povinným předmětem činnosti koncernu je hospodářské využívání přírodních zdrojů, udržování biologické rovnováhy území vojenských újezdů a plnění dodávek, prací a služeb, souvisejících se základními druhy hospodářské činnosti pro potřeby FMNO, v rozsahu stanoveném komplexním plánem výstavby ČSLA.

do 23. 6. 1993 od 30. 6. 1989

vedoucí odštěpného závodu: podplukovník ing. Miroslav Horváth

Olšovského, Slovenská republika, Kežmarok

do 28. 1. 1993 od 16. 10. 1992

vedoucí odštěpného závodu: podplukovník ing. Miroslav Horváth

Polná, Slovenská republika, Kežmarok

do 16. 10. 1992 od 4. 1. 1990

vedoucí odštěpného závodu: major ing. Miroslav Horváth

Polná, Slovenská republika, Kežmarok

do 4. 1. 1990 od 16. 8. 1989

název: Vojenské lesy a majetky, odštěpný závod, PLIEŠOVCE

do 28. 1. 1993 od 20. 5. 1991

název: Vojenské lesy a majetky, koncernový podnik, PLIEŠOVCE

do 20. 5. 1991 od 16. 8. 1989

sídlo: Lesnická, Slovenská republika, Pliešovce

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1,2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky; - činnost podniku akvakultury. Ostatní podnikatelská činnost.

od 10. 1. 2017

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1,2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; -výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky. Ostatní podnikatelská činnost.

do 10. 1. 2017 od 2. 6. 2016

předmět podnikání: 1. opravy silničních vozidel

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 2. výkon zeměměřických činností

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 3. silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 4. hostinská činnost

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 5. provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 6. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 7. provádění pyrotechnického průzkumu

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 8. provádění staveb, jejich změn a odstraňování

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 9. projektová činnost ve výstavbě

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 10. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 11. poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 12. ostraha majetku a osob

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky. Ostatní podnikatelská činnost

do 2. 6. 2016 od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 24. poskytování technických služeb

do 19. 4. 2011 od 24. 8. 2005

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - "nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky".

do 19. 4. 2011 od 23. 7. 2005

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - podnikatelská činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany ČR), asanace (včetně pyrotechnické) a rekultivace, dodávky staveb ních i jiných prací a služeb, včetně projekčních, spočívajících například v opravách, údržbě, provozování a ostraze vojenských zařízení, opravách a údržbě nemovitého majetku (včetně komunikací) vojenských újezdů, především pro potřeby armády a výcviku voj sk a zajišťování správy a údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území VVP.

do 23. 7. 2005 od 8. 9. 2004

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - podnikatelská činnost směřující k udržování ekologické a bioologické rovnováhy, zejména v objektech důležitých pro obranu státu ( § 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zjišťování obrany ČR), asanace (včetně pyrotechnické) a rekultivace, dodávky stave bních i jiných prací a služeb, spočívajících například v opravách, údržbě a provozování vojenských výcvikových zařízení, opravách a údržbě nemovitého majetku (včetně komunikací) vojenských újezdů, především pro potřeby armády a výcviku vojsk.

do 8. 9. 2004 od 4. 3. 2004

předmět podnikání: 22. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

do 19. 4. 2011 od 16. 8. 2003

předmět podnikání: 23. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

do 19. 4. 2011 od 16. 8. 2003

předmět podnikání: 21. provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

do 19. 4. 2011 od 19. 4. 2003

předmět podnikání: 19. správa a údržba nemovitostí

do 19. 4. 2011 od 26. 2. 2002

předmět podnikání: 20. podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

do 19. 4. 2011 od 26. 2. 2002

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dře- vozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb - podnikatelská činnost k udržování ekologické a biologické rov- nováhy, zejména na pozemcích určených pro obranu státu, dodávky prací a služeb pro potřeby armády a výcviku vojsk.

do 4. 3. 2004 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 1. Lesní hospodaření prováděné průmyslovým způsobem

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 2. Provádění staveb průmyslovým způsobem

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 3. Výkon práva myslivosti, poskytování služeb formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb, prodej ulovené zvěře a ryb

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 4. Pronájem nemovitostí, odstavných ploch, bytů a nebytových pro- stor spojený s dalšími službami

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 5. Ubytovací služby

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 6. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 7. Řeznictví a uzenářství

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 8. Hostinská činnost

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 9. Opravy motorových vozidel

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 10. Opravy silničních vozidel

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 11. Opravy benzinových motorových pil

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 12. Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní nebo vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5t užitné hm. nebo 6t celkové hm.

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 13. Silniční motorová doprava nákladní (mezinárodní s vozidly nad 3,5t celkové hmotnosti a tahači)

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 14. Výkon zeměměřičských činností

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 15. Zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 16. Provozování střelnic

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 17. Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 18. Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a re- vizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zaří- zení

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské , dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb

do 17. 10. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: podnikateská činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy , zejména na pozemcích určených pro obranu státu, dodávky a služby pro potřeby armády a výcviku vojsk

do 17. 10. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: pronájem bytových prostor spojený s dalšími službami

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: výkon zeměměřičských činností

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: projektová činnost v investiční výstavbě

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: Základním předmětem činnosti státního podniku pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů je správa a využívání lesního majetku, zemědělského majetku, přírodních zdrojů a podnikatelská činnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnost, služby, stavební a projektová činnost.

do 27. 11. 1997 od 12. 9. 1994

předmět podnikání: Základním předmětem činnosti státního podniku pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů je správa a využívání lesního majetku, zemědělského majetku, přírodních zdrojů a podnikatelská činnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnost, služby, stavební a projektová činnost, výkon státní správy lesního a zemědělského půdního fondu na pozemcích určených na obranu státu.

do 12. 9. 1994 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 9. inženýrská činnost v oblasti neinvestiční výstavby

do 12. 9. 1995 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 10. polygrafické práce

do 12. 9. 1995 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Povinným předmětem činnosti je hospodářské využívání přírodních zdrojů, udržování ekologické a biologické rovnováhy na území určených pro obranu státu, dále plnění dodávek, prací a služeb, souvisejících se základními druhy hospodářské činnosti pro potřeby armády v rozsahu stanoveném smlouvami.

do 27. 11. 1997 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Dalším předmětem činnosti je:

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 1. hornická činnost za účelem dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým i podzemním způsobem

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 2. pronájem nemovitostí, pronájem bytových a nebytových prostor

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 3. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 4. řeznictví a uzenářství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 5. opravy motorových vozidel, zemědělských strojů a benzinových motorových pil

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 6. dřevařská výroba, truhlářství, zednictví, tesařství, pokrývačství, klempířství, vodoinstalatérství, provádění tepelných a zvukových instalací, podlahářství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 7. projektování elektrických zařízení a elektroinstalatérství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 8. provádění bytových, občanských a průmyslových staveb

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 11. automatizované zpracování dat, poskytování software

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 12. provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 13. pracovní činnost stavebními stroji

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 14. silniční motorová doprava

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 15. poskytování služeb zahraničním osobám za devizové prostředky formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb a následný prodej ulovené zvěře a ryb zahraničním osobám

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 16. zahraničně obchodní činnost: - dovoz věcí s výjimkou věcí uvedených v nař. vlády ČSFR číslo 256/90 Sb. ze dne 4.5.1990 - vývoz věcí dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR za devizové prostředky formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb a následný prodej ulovené zvěře a ryb zahraničním osobám.

do 23. 6. 1993 od 25. 6. 1992

předmět podnikání: Základní předmět činnosti: Správa lesního a zemědělského majetku a přírodních zdrojů potřebných pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnosti, služeb, stavební a projektové činnosti. Dále prodejní, zásobovací a obchodní činnost, hornická činnost za účelem dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým i podzemním způsobem.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 1. Dovoz věcí s výjimkou věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR č.256/1990 Sb. ze dne 4.5.1990.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 3. Vývoz věcí dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 1. Dovoz věcí z nesocialistických zemí pro vlastní lesní, zemědělskou, dřevozpracující a stavební výrobu organizace dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení.

do 20. 5. 1991 od 30. 5. 1990

předmět podnikání: 2. Přijímání služeb od zahraničních osob z nesocialistických zemí formou servisních prohlídek, oprav a montáže strojů a prací opravárenského charakteru, JKV 912,915,923,927.

do 23. 6. 1993 od 30. 5. 1990

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 15. 4. 1994 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: Základní předmět činnosti: Správa lesního národního majetku nezbytného pro potřeby obrany státu, lesní, zemědělská, dřevozpracující a ostatní, s nimi související výroba, obchodní činnosti a služby a vlastní stavební a projektová činnost.

do 20. 5. 1991 od 30. 6. 1989

předmět podnikání: Povinným předmětem činnosti koncernu je hospodářské využívání přírodních zdrojů, udržování biologické rovnováhy území vojenských újezdů a plnění dodávek, prací a služeb, souvisejících se základními druhy hospodářské činnosti pro potřeby FMNO, v rozsahu stanoveném komplexním plánem výstavby ČSLA.

do 23. 6. 1993 od 30. 6. 1989

vedoucí odštěpného závodu: podplukovník ing. Jozef Ulianko

Nová, Slovenská republika, Lieskovec, okr. Zvolen

do 28. 1. 1993 od 20. 12. 1991

vedoucí odštěpného závodu: podplukovník ing. Jozef Ulianko

Nová, Slovenská republika, Zvolen - Lieskovce

do 20. 12. 1991 od 16. 8. 1989

název: Vojenské lesy a majetky, odštěpný závod, MALACKY

do 28. 1. 1993 od 20. 5. 1991

název: Vojenské lesy a majetky, koncernový podnik, MALACKY

do 20. 5. 1991 od 16. 8. 1989

sídlo: Zámocká, Slovenská republika, Malacky

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1,2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky; - činnost podniku akvakultury. Ostatní podnikatelská činnost.

od 10. 1. 2017

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1,2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; -výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky. Ostatní podnikatelská činnost.

do 10. 1. 2017 od 2. 6. 2016

předmět podnikání: 1. opravy silničních vozidel

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 2. výkon zeměměřických činností

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 3. silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 4. hostinská činnost

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 5. provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 6. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 7. provádění pyrotechnického průzkumu

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 8. provádění staveb, jejich změn a odstraňování

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 9. projektová činnost ve výstavbě

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 10. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 11. poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 12. ostraha majetku a osob

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky. Ostatní podnikatelská činnost

do 2. 6. 2016 od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 24. poskytování technických služeb

do 19. 4. 2011 od 24. 8. 2005

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - "nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky".

do 19. 4. 2011 od 23. 7. 2005

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - podnikatelská činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany ČR), asanace (včetně pyrotechnické) a rekultivace, dodávky staveb ních i jiných prací a služeb, včetně projekčních, spočívajících například v opravách, údržbě, provozování a ostraze vojenských zařízení, opravách a údržbě nemovitého majetku (včetně komunikací) vojenských újezdů, především pro potřeby armády a výcviku voj sk a zajišťování správy a údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území VVP.

do 23. 7. 2005 od 8. 9. 2004

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - podnikatelská činnost směřující k udržování ekologické a bioologické rovnováhy, zejména v objektech důležitých pro obranu státu ( § 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zjišťování obrany ČR), asanace (včetně pyrotechnické) a rekultivace, dodávky stave bních i jiných prací a služeb, spočívajících například v opravách, údržbě a provozování vojenských výcvikových zařízení, opravách a údržbě nemovitého majetku (včetně komunikací) vojenských újezdů, především pro potřeby armády a výcviku vojsk.

do 8. 9. 2004 od 4. 3. 2004

předmět podnikání: 22. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

do 19. 4. 2011 od 16. 8. 2003

předmět podnikání: 23. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

do 19. 4. 2011 od 16. 8. 2003

předmět podnikání: 21. provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

do 19. 4. 2011 od 19. 4. 2003

předmět podnikání: 19. správa a údržba nemovitostí

do 19. 4. 2011 od 26. 2. 2002

předmět podnikání: 20. podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

do 19. 4. 2011 od 26. 2. 2002

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dře- vozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb - podnikatelská činnost k udržování ekologické a biologické rov- nováhy, zejména na pozemcích určených pro obranu státu, dodávky prací a služeb pro potřeby armády a výcviku vojsk.

do 4. 3. 2004 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 1. Lesní hospodaření prováděné průmyslovým způsobem

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 2. Provádění staveb průmyslovým způsobem

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 3. Výkon práva myslivosti, poskytování služeb formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb, prodej ulovené zvěře a ryb

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 4. Pronájem nemovitostí, odstavných ploch, bytů a nebytových pro- stor spojený s dalšími službami

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 5. Ubytovací služby

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 6. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 7. Řeznictví a uzenářství

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 8. Hostinská činnost

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 9. Opravy motorových vozidel

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 10. Opravy silničních vozidel

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 11. Opravy benzinových motorových pil

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 12. Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní nebo vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5t užitné hm. nebo 6t celkové hm.

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 13. Silniční motorová doprava nákladní (mezinárodní s vozidly nad 3,5t celkové hmotnosti a tahači)

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 14. Výkon zeměměřičských činností

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 15. Zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 16. Provozování střelnic

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 17. Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 18. Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a re- vizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zaří- zení

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské , dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb

do 17. 10. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: podnikateská činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy , zejména na pozemcích určených pro obranu státu, dodávky a služby pro potřeby armády a výcviku vojsk

do 17. 10. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: pronájem bytových prostor spojený s dalšími službami

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: výkon zeměměřičských činností

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: projektová činnost v investiční výstavbě

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: Základním předmětem činnosti státního podniku pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů je správa a využívání lesního majetku, zemědělského majetku, přírodních zdrojů a podnikatelská činnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnost, služby, stavební a projektová činnost.

do 27. 11. 1997 od 12. 9. 1994

předmět podnikání: Základním předmětem činnosti státního podniku pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů je správa a využívání lesního majetku, zemědělského majetku, přírodních zdrojů a podnikatelská činnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnost, služby, stavební a projektová činnost, výkon státní správy lesního a zemědělského půdního fondu na pozemcích určených na obranu státu.

do 12. 9. 1994 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 9. inženýrská činnost v oblasti neinvestiční výstavby

do 12. 9. 1995 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 10. polygrafické práce

do 12. 9. 1995 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Povinným předmětem činnosti je hospodářské využívání přírodních zdrojů, udržování ekologické a biologické rovnováhy na území určených pro obranu státu, dále plnění dodávek, prací a služeb, souvisejících se základními druhy hospodářské činnosti pro potřeby armády v rozsahu stanoveném smlouvami.

do 27. 11. 1997 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Dalším předmětem činnosti je:

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 1. hornická činnost za účelem dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým i podzemním způsobem

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 2. pronájem nemovitostí, pronájem bytových a nebytových prostor

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 3. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 4. řeznictví a uzenářství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 5. opravy motorových vozidel, zemědělských strojů a benzinových motorových pil

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 6. dřevařská výroba, truhlářství, zednictví, tesařství, pokrývačství, klempířství, vodoinstalatérství, provádění tepelných a zvukových instalací, podlahářství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 7. projektování elektrických zařízení a elektroinstalatérství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 8. provádění bytových, občanských a průmyslových staveb

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 11. automatizované zpracování dat, poskytování software

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 12. provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 13. pracovní činnost stavebními stroji

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 14. silniční motorová doprava

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 15. poskytování služeb zahraničním osobám za devizové prostředky formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb a následný prodej ulovené zvěře a ryb zahraničním osobám

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 16. zahraničně obchodní činnost: - dovoz věcí s výjimkou věcí uvedených v nař. vlády ČSFR číslo 256/90 Sb. ze dne 4.5.1990 - vývoz věcí dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR za devizové prostředky formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb a následný prodej ulovené zvěře a ryb zahraničním osobám.

do 23. 6. 1993 od 25. 6. 1992

předmět podnikání: Základní předmět činnosti: Správa lesního a zemědělského majetku a přírodních zdrojů potřebných pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnosti, služeb, stavební a projektové činnosti. Dále prodejní, zásobovací a obchodní činnost, hornická činnost za účelem dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým i podzemním způsobem.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 1. Dovoz věcí s výjimkou věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR č.256/1990 Sb. ze dne 4.5.1990.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 3. Vývoz věcí dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 1. Dovoz věcí z nesocialistických zemí pro vlastní lesní, zemědělskou, dřevozpracující a stavební výrobu organizace dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení.

do 20. 5. 1991 od 30. 5. 1990

předmět podnikání: 2. Přijímání služeb od zahraničních osob z nesocialistických zemí formou servisních prohlídek, oprav a montáže strojů a prací opravárenského charakteru, JKV 912,915,923,927.

do 23. 6. 1993 od 30. 5. 1990

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 15. 4. 1994 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: Základní předmět činnosti: Správa lesního národního majetku nezbytného pro potřeby obrany státu, lesní, zemědělská, dřevozpracující a ostatní, s nimi související výroba, obchodní činnosti a služby a vlastní stavební a projektová činnost.

do 20. 5. 1991 od 30. 6. 1989

předmět podnikání: Povinným předmětem činnosti koncernu je hospodářské využívání přírodních zdrojů, udržování biologické rovnováhy území vojenských újezdů a plnění dodávek, prací a služeb, souvisejících se základními druhy hospodářské činnosti pro potřeby FMNO, v rozsahu stanoveném komplexním plánem výstavby ČSLA.

do 23. 6. 1993 od 30. 6. 1989

vedoucí odštěpného závodu: plukovník ing. Ladislav Molnár

Malinovského, Slovenská republika, Malacky

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

název: Vojenské lesy, odštěpný závod, KAMENICA NAD CIROCHOU

do 28. 1. 1993 od 20. 5. 1991

název: Vojenské lesy, koncernový podnik, KAMENICA NAD CIROCHOU

do 20. 5. 1991 od 16. 8. 1989

sídlo: Slovenská republika, Kamenica nad Cirochou

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1,2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky; - činnost podniku akvakultury. Ostatní podnikatelská činnost.

od 10. 1. 2017

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1,2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; -výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky. Ostatní podnikatelská činnost.

do 10. 1. 2017 od 2. 6. 2016

předmět podnikání: 1. opravy silničních vozidel

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 2. výkon zeměměřických činností

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 3. silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 4. hostinská činnost

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 5. provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 6. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 7. provádění pyrotechnického průzkumu

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 8. provádění staveb, jejich změn a odstraňování

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 9. projektová činnost ve výstavbě

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 10. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 11. poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 12. ostraha majetku a osob

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky. Ostatní podnikatelská činnost

do 2. 6. 2016 od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 24. poskytování technických služeb

do 19. 4. 2011 od 24. 8. 2005

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - "nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky".

do 19. 4. 2011 od 23. 7. 2005

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - podnikatelská činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany ČR), asanace (včetně pyrotechnické) a rekultivace, dodávky staveb ních i jiných prací a služeb, včetně projekčních, spočívajících například v opravách, údržbě, provozování a ostraze vojenských zařízení, opravách a údržbě nemovitého majetku (včetně komunikací) vojenských újezdů, především pro potřeby armády a výcviku voj sk a zajišťování správy a údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území VVP.

do 23. 7. 2005 od 8. 9. 2004

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - podnikatelská činnost směřující k udržování ekologické a bioologické rovnováhy, zejména v objektech důležitých pro obranu státu ( § 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zjišťování obrany ČR), asanace (včetně pyrotechnické) a rekultivace, dodávky stave bních i jiných prací a služeb, spočívajících například v opravách, údržbě a provozování vojenských výcvikových zařízení, opravách a údržbě nemovitého majetku (včetně komunikací) vojenských újezdů, především pro potřeby armády a výcviku vojsk.

do 8. 9. 2004 od 4. 3. 2004

předmět podnikání: 22. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

do 19. 4. 2011 od 16. 8. 2003

předmět podnikání: 23. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

do 19. 4. 2011 od 16. 8. 2003

předmět podnikání: 21. provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

do 19. 4. 2011 od 19. 4. 2003

předmět podnikání: 19. správa a údržba nemovitostí

do 19. 4. 2011 od 26. 2. 2002

předmět podnikání: 20. podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

do 19. 4. 2011 od 26. 2. 2002

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dře- vozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb - podnikatelská činnost k udržování ekologické a biologické rov- nováhy, zejména na pozemcích určených pro obranu státu, dodávky prací a služeb pro potřeby armády a výcviku vojsk.

do 4. 3. 2004 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 1. Lesní hospodaření prováděné průmyslovým způsobem

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 2. Provádění staveb průmyslovým způsobem

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 3. Výkon práva myslivosti, poskytování služeb formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb, prodej ulovené zvěře a ryb

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 4. Pronájem nemovitostí, odstavných ploch, bytů a nebytových pro- stor spojený s dalšími službami

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 5. Ubytovací služby

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 6. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 7. Řeznictví a uzenářství

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 8. Hostinská činnost

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 9. Opravy motorových vozidel

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 10. Opravy silničních vozidel

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 11. Opravy benzinových motorových pil

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 12. Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní nebo vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5t užitné hm. nebo 6t celkové hm.

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 13. Silniční motorová doprava nákladní (mezinárodní s vozidly nad 3,5t celkové hmotnosti a tahači)

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 14. Výkon zeměměřičských činností

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 15. Zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 16. Provozování střelnic

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 17. Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 18. Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a re- vizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zaří- zení

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské , dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb

do 17. 10. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: podnikateská činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy , zejména na pozemcích určených pro obranu státu, dodávky a služby pro potřeby armády a výcviku vojsk

do 17. 10. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: pronájem bytových prostor spojený s dalšími službami

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: výkon zeměměřičských činností

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: projektová činnost v investiční výstavbě

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: Základním předmětem činnosti státního podniku pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů je správa a využívání lesního majetku, zemědělského majetku, přírodních zdrojů a podnikatelská činnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnost, služby, stavební a projektová činnost.

do 27. 11. 1997 od 12. 9. 1994

předmět podnikání: Základním předmětem činnosti státního podniku pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů je správa a využívání lesního majetku, zemědělského majetku, přírodních zdrojů a podnikatelská činnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnost, služby, stavební a projektová činnost, výkon státní správy lesního a zemědělského půdního fondu na pozemcích určených na obranu státu.

do 12. 9. 1994 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 9. inženýrská činnost v oblasti neinvestiční výstavby

do 12. 9. 1995 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 10. polygrafické práce

do 12. 9. 1995 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Povinným předmětem činnosti je hospodářské využívání přírodních zdrojů, udržování ekologické a biologické rovnováhy na území určených pro obranu státu, dále plnění dodávek, prací a služeb, souvisejících se základními druhy hospodářské činnosti pro potřeby armády v rozsahu stanoveném smlouvami.

do 27. 11. 1997 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Dalším předmětem činnosti je:

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 1. hornická činnost za účelem dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým i podzemním způsobem

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 2. pronájem nemovitostí, pronájem bytových a nebytových prostor

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 3. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 4. řeznictví a uzenářství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 5. opravy motorových vozidel, zemědělských strojů a benzinových motorových pil

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 6. dřevařská výroba, truhlářství, zednictví, tesařství, pokrývačství, klempířství, vodoinstalatérství, provádění tepelných a zvukových instalací, podlahářství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 7. projektování elektrických zařízení a elektroinstalatérství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 8. provádění bytových, občanských a průmyslových staveb

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 11. automatizované zpracování dat, poskytování software

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 12. provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 13. pracovní činnost stavebními stroji

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 14. silniční motorová doprava

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 15. poskytování služeb zahraničním osobám za devizové prostředky formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb a následný prodej ulovené zvěře a ryb zahraničním osobám

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 16. zahraničně obchodní činnost: - dovoz věcí s výjimkou věcí uvedených v nař. vlády ČSFR číslo 256/90 Sb. ze dne 4.5.1990 - vývoz věcí dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR za devizové prostředky formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb a následný prodej ulovené zvěře a ryb zahraničním osobám.

do 23. 6. 1993 od 25. 6. 1992

předmět podnikání: Základní předmět činnosti: Správa lesního a zemědělského majetku a přírodních zdrojů potřebných pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnosti, služeb, stavební a projektové činnosti. Dále prodejní, zásobovací a obchodní činnost, hornická činnost za účelem dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým i podzemním způsobem.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 1. Dovoz věcí s výjimkou věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR č.256/1990 Sb. ze dne 4.5.1990.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 3. Vývoz věcí dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 1. Dovoz věcí z nesocialistických zemí pro vlastní lesní, zemědělskou, dřevozpracující a stavební výrobu organizace dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení.

do 20. 5. 1991 od 30. 5. 1990

předmět podnikání: 2. Přijímání služeb od zahraničních osob z nesocialistických zemí formou servisních prohlídek, oprav a montáže strojů a prací opravárenského charakteru, JKV 912,915,923,927.

do 23. 6. 1993 od 30. 5. 1990

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 15. 4. 1994 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: Základní předmět činnosti: Správa lesního národního majetku nezbytného pro potřeby obrany státu, lesní, zemědělská, dřevozpracující a ostatní, s nimi související výroba, obchodní činnosti a služby a vlastní stavební a projektová činnost.

do 20. 5. 1991 od 30. 6. 1989

předmět podnikání: Povinným předmětem činnosti koncernu je hospodářské využívání přírodních zdrojů, udržování biologické rovnováhy území vojenských újezdů a plnění dodávek, prací a služeb, souvisejících se základními druhy hospodářské činnosti pro potřeby FMNO, v rozsahu stanoveném komplexním plánem výstavby ČSLA.

do 23. 6. 1993 od 30. 6. 1989

vedoucí odštěpného závodu: major ing. Vladimír Fic

Nemocniční, Slovenská republika, Humenné

do 28. 1. 1993 od 16. 10. 1992

vedoucí odštěpného závodu: major ing. Vladimír Fic

Leninova, Slovenská republika, Humenné

do 16. 10. 1992 od 20. 5. 1991

vedoucí odštěpného závodu: kpt.ing. Vladimír Fic

Leninova, Slovenská republika, Humenné

do 20. 5. 1991 od 4. 1. 1990

vedoucí odštěpného závodu: Juraj Fic

Kukorelliho, Slovenská republika, Humenné

do 4. 1. 1990 od 16. 8. 1989

název: VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, odštěpný závod Sušice

do 15. 4. 1994 od 23. 6. 1993

název: Vojenské lesy a statky, odštěpný závod, SUŠICE

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

název: Vojenské lesy a statky, koncernový podnik, SUŠICE

do 20. 5. 1991 od 16. 8. 1989

sídlo: Na Burince, Česká republika, Sušice

do 15. 4. 1994 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1,2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky; - činnost podniku akvakultury. Ostatní podnikatelská činnost.

od 10. 1. 2017

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1,2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; -výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky. Ostatní podnikatelská činnost.

do 10. 1. 2017 od 2. 6. 2016

předmět podnikání: 1. opravy silničních vozidel

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 2. výkon zeměměřických činností

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 3. silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 4. hostinská činnost

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 5. provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 6. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 7. provádění pyrotechnického průzkumu

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 8. provádění staveb, jejich změn a odstraňování

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 9. projektová činnost ve výstavbě

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 10. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 11. poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 12. ostraha majetku a osob

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky. Ostatní podnikatelská činnost

do 2. 6. 2016 od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 24. poskytování technických služeb

do 19. 4. 2011 od 24. 8. 2005

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - "nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky".

do 19. 4. 2011 od 23. 7. 2005

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - podnikatelská činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany ČR), asanace (včetně pyrotechnické) a rekultivace, dodávky staveb ních i jiných prací a služeb, včetně projekčních, spočívajících například v opravách, údržbě, provozování a ostraze vojenských zařízení, opravách a údržbě nemovitého majetku (včetně komunikací) vojenských újezdů, především pro potřeby armády a výcviku voj sk a zajišťování správy a údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území VVP.

do 23. 7. 2005 od 8. 9. 2004

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - podnikatelská činnost směřující k udržování ekologické a bioologické rovnováhy, zejména v objektech důležitých pro obranu státu ( § 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zjišťování obrany ČR), asanace (včetně pyrotechnické) a rekultivace, dodávky stave bních i jiných prací a služeb, spočívajících například v opravách, údržbě a provozování vojenských výcvikových zařízení, opravách a údržbě nemovitého majetku (včetně komunikací) vojenských újezdů, především pro potřeby armády a výcviku vojsk.

do 8. 9. 2004 od 4. 3. 2004

předmět podnikání: 22. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

do 19. 4. 2011 od 16. 8. 2003

předmět podnikání: 23. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

do 19. 4. 2011 od 16. 8. 2003

předmět podnikání: 21. provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

do 19. 4. 2011 od 19. 4. 2003

předmět podnikání: 19. správa a údržba nemovitostí

do 19. 4. 2011 od 26. 2. 2002

předmět podnikání: 20. podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

do 19. 4. 2011 od 26. 2. 2002

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dře- vozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb - podnikatelská činnost k udržování ekologické a biologické rov- nováhy, zejména na pozemcích určených pro obranu státu, dodávky prací a služeb pro potřeby armády a výcviku vojsk.

do 4. 3. 2004 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 1. Lesní hospodaření prováděné průmyslovým způsobem

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 2. Provádění staveb průmyslovým způsobem

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 3. Výkon práva myslivosti, poskytování služeb formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb, prodej ulovené zvěře a ryb

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 4. Pronájem nemovitostí, odstavných ploch, bytů a nebytových pro- stor spojený s dalšími službami

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 5. Ubytovací služby

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 6. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 7. Řeznictví a uzenářství

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 8. Hostinská činnost

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 9. Opravy motorových vozidel

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 10. Opravy silničních vozidel

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 11. Opravy benzinových motorových pil

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 12. Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní nebo vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5t užitné hm. nebo 6t celkové hm.

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 13. Silniční motorová doprava nákladní (mezinárodní s vozidly nad 3,5t celkové hmotnosti a tahači)

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 14. Výkon zeměměřičských činností

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 15. Zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 16. Provozování střelnic

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 17. Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 18. Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a re- vizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zaří- zení

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské , dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb

do 17. 10. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: podnikateská činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy , zejména na pozemcích určených pro obranu státu, dodávky a služby pro potřeby armády a výcviku vojsk

do 17. 10. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: pronájem bytových prostor spojený s dalšími službami

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: výkon zeměměřičských činností

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: projektová činnost v investiční výstavbě

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: Základním předmětem činnosti státního podniku pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů je správa a využívání lesního majetku, zemědělského majetku, přírodních zdrojů a podnikatelská činnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnost, služby, stavební a projektová činnost.

do 27. 11. 1997 od 12. 9. 1994

předmět podnikání: Základním předmětem činnosti státního podniku pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů je správa a využívání lesního majetku, zemědělského majetku, přírodních zdrojů a podnikatelská činnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnost, služby, stavební a projektová činnost, výkon státní správy lesního a zemědělského půdního fondu na pozemcích určených na obranu státu.

do 12. 9. 1994 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 9. inženýrská činnost v oblasti neinvestiční výstavby

do 12. 9. 1995 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 10. polygrafické práce

do 12. 9. 1995 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Povinným předmětem činnosti je hospodářské využívání přírodních zdrojů, udržování ekologické a biologické rovnováhy na území určených pro obranu státu, dále plnění dodávek, prací a služeb, souvisejících se základními druhy hospodářské činnosti pro potřeby armády v rozsahu stanoveném smlouvami.

do 27. 11. 1997 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Dalším předmětem činnosti je:

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 1. hornická činnost za účelem dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým i podzemním způsobem

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 2. pronájem nemovitostí, pronájem bytových a nebytových prostor

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 3. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 4. řeznictví a uzenářství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 5. opravy motorových vozidel, zemědělských strojů a benzinových motorových pil

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 6. dřevařská výroba, truhlářství, zednictví, tesařství, pokrývačství, klempířství, vodoinstalatérství, provádění tepelných a zvukových instalací, podlahářství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 7. projektování elektrických zařízení a elektroinstalatérství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 8. provádění bytových, občanských a průmyslových staveb

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 11. automatizované zpracování dat, poskytování software

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 12. provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 13. pracovní činnost stavebními stroji

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 14. silniční motorová doprava

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 15. poskytování služeb zahraničním osobám za devizové prostředky formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb a následný prodej ulovené zvěře a ryb zahraničním osobám

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 16. zahraničně obchodní činnost: - dovoz věcí s výjimkou věcí uvedených v nař. vlády ČSFR číslo 256/90 Sb. ze dne 4.5.1990 - vývoz věcí dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR za devizové prostředky formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb a následný prodej ulovené zvěře a ryb zahraničním osobám.

do 23. 6. 1993 od 25. 6. 1992

předmět podnikání: Základní předmět činnosti: Správa lesního a zemědělského majetku a přírodních zdrojů potřebných pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnosti, služeb, stavební a projektové činnosti. Dále prodejní, zásobovací a obchodní činnost, hornická činnost za účelem dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým i podzemním způsobem.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 1. Dovoz věcí s výjimkou věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR č.256/1990 Sb. ze dne 4.5.1990.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 3. Vývoz věcí dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 1. Dovoz věcí z nesocialistických zemí pro vlastní lesní, zemědělskou, dřevozpracující a stavební výrobu organizace dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení.

do 20. 5. 1991 od 30. 5. 1990

předmět podnikání: 2. Přijímání služeb od zahraničních osob z nesocialistických zemí formou servisních prohlídek, oprav a montáže strojů a prací opravárenského charakteru, JKV 912,915,923,927.

do 23. 6. 1993 od 30. 5. 1990

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 15. 4. 1994 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: Základní předmět činnosti: Správa lesního národního majetku nezbytného pro potřeby obrany státu, lesní, zemědělská, dřevozpracující a ostatní, s nimi související výroba, obchodní činnosti a služby a vlastní stavební a projektová činnost.

do 20. 5. 1991 od 30. 6. 1989

předmět podnikání: Povinným předmětem činnosti koncernu je hospodářské využívání přírodních zdrojů, udržování biologické rovnováhy území vojenských újezdů a plnění dodávek, prací a služeb, souvisejících se základními druhy hospodářské činnosti pro potřeby FMNO, v rozsahu stanoveném komplexním plánem výstavby ČSLA.

do 23. 6. 1993 od 30. 6. 1989

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Jiří Hoffman

Táborská, Česká republika, Sušice III.

do 15. 4. 1994 od 25. 6. 1993

vedoucí odštěpného závodu: podplukovník ing. Luděk Velen

Táborská, Česká republika, Sušice

do 28. 1. 1993 od 20. 12. 1991

vedoucí odštěpného závodu: major ing. Luděk Velen

Villaniho, Česká republika, Sušice

do 20. 12. 1991 od 16. 8. 1989

název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. odštěpný závod Plumlov

do 4. 5. 1998 od 2. 3. 1995

název: VOJENSKÉ LESY ČR, odštěpný závod Plumlov

do 2. 3. 1995 od 23. 6. 1993

název: Vojenské lesy, odštěpný závod, PLUMLOV

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

název: Vojenské lesy, koncernový podnik, PLUMLOV

do 20. 5. 1991 od 16. 8. 1989

sídlo: Lesnická, Česká republika, Plumlov

do 4. 5. 1998 od 12. 9. 1995

sídlo: Vinohrádky, Česká republika, Plumlov

do 12. 9. 1995 od 2. 3. 1995

sídlo: Česká republika, Plumlov

do 2. 3. 1995 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1,2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky; - činnost podniku akvakultury. Ostatní podnikatelská činnost.

od 10. 1. 2017

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1,2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; -výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky. Ostatní podnikatelská činnost.

do 10. 1. 2017 od 2. 6. 2016

předmět podnikání: 1. opravy silničních vozidel

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 2. výkon zeměměřických činností

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 3. silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 4. hostinská činnost

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 5. provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 6. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 7. provádění pyrotechnického průzkumu

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 8. provádění staveb, jejich změn a odstraňování

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 9. projektová činnost ve výstavbě

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 10. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 11. poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 12. ostraha majetku a osob

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky. Ostatní podnikatelská činnost

do 2. 6. 2016 od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 24. poskytování technických služeb

do 19. 4. 2011 od 24. 8. 2005

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - "nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky".

do 19. 4. 2011 od 23. 7. 2005

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - podnikatelská činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany ČR), asanace (včetně pyrotechnické) a rekultivace, dodávky staveb ních i jiných prací a služeb, včetně projekčních, spočívajících například v opravách, údržbě, provozování a ostraze vojenských zařízení, opravách a údržbě nemovitého majetku (včetně komunikací) vojenských újezdů, především pro potřeby armády a výcviku voj sk a zajišťování správy a údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území VVP.

do 23. 7. 2005 od 8. 9. 2004

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - podnikatelská činnost směřující k udržování ekologické a bioologické rovnováhy, zejména v objektech důležitých pro obranu státu ( § 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zjišťování obrany ČR), asanace (včetně pyrotechnické) a rekultivace, dodávky stave bních i jiných prací a služeb, spočívajících například v opravách, údržbě a provozování vojenských výcvikových zařízení, opravách a údržbě nemovitého majetku (včetně komunikací) vojenských újezdů, především pro potřeby armády a výcviku vojsk.

do 8. 9. 2004 od 4. 3. 2004

předmět podnikání: 22. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

do 19. 4. 2011 od 16. 8. 2003

předmět podnikání: 23. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

do 19. 4. 2011 od 16. 8. 2003

předmět podnikání: 21. provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

do 19. 4. 2011 od 19. 4. 2003

předmět podnikání: 19. správa a údržba nemovitostí

do 19. 4. 2011 od 26. 2. 2002

předmět podnikání: 20. podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

do 19. 4. 2011 od 26. 2. 2002

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dře- vozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb - podnikatelská činnost k udržování ekologické a biologické rov- nováhy, zejména na pozemcích určených pro obranu státu, dodávky prací a služeb pro potřeby armády a výcviku vojsk.

do 4. 3. 2004 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 1. Lesní hospodaření prováděné průmyslovým způsobem

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 2. Provádění staveb průmyslovým způsobem

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 3. Výkon práva myslivosti, poskytování služeb formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb, prodej ulovené zvěře a ryb

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 4. Pronájem nemovitostí, odstavných ploch, bytů a nebytových pro- stor spojený s dalšími službami

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 5. Ubytovací služby

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 6. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 7. Řeznictví a uzenářství

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 8. Hostinská činnost

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 9. Opravy motorových vozidel

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 10. Opravy silničních vozidel

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 11. Opravy benzinových motorových pil

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 12. Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní nebo vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5t užitné hm. nebo 6t celkové hm.

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 13. Silniční motorová doprava nákladní (mezinárodní s vozidly nad 3,5t celkové hmotnosti a tahači)

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 14. Výkon zeměměřičských činností

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 15. Zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 16. Provozování střelnic

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 17. Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 18. Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a re- vizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zaří- zení

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské , dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb

do 17. 10. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: podnikateská činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy , zejména na pozemcích určených pro obranu státu, dodávky a služby pro potřeby armády a výcviku vojsk

do 17. 10. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: pronájem bytových prostor spojený s dalšími službami

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: výkon zeměměřičských činností

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: projektová činnost v investiční výstavbě

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: Základním předmětem činnosti státního podniku pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů je správa a využívání lesního majetku, zemědělského majetku, přírodních zdrojů a podnikatelská činnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnost, služby, stavební a projektová činnost.

do 27. 11. 1997 od 12. 9. 1994

předmět podnikání: Základním předmětem činnosti státního podniku pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů je správa a využívání lesního majetku, zemědělského majetku, přírodních zdrojů a podnikatelská činnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnost, služby, stavební a projektová činnost, výkon státní správy lesního a zemědělského půdního fondu na pozemcích určených na obranu státu.

do 12. 9. 1994 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 9. inženýrská činnost v oblasti neinvestiční výstavby

do 12. 9. 1995 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 10. polygrafické práce

do 12. 9. 1995 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Povinným předmětem činnosti je hospodářské využívání přírodních zdrojů, udržování ekologické a biologické rovnováhy na území určených pro obranu státu, dále plnění dodávek, prací a služeb, souvisejících se základními druhy hospodářské činnosti pro potřeby armády v rozsahu stanoveném smlouvami.

do 27. 11. 1997 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Dalším předmětem činnosti je:

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 1. hornická činnost za účelem dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým i podzemním způsobem

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 2. pronájem nemovitostí, pronájem bytových a nebytových prostor

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 3. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 4. řeznictví a uzenářství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 5. opravy motorových vozidel, zemědělských strojů a benzinových motorových pil

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 6. dřevařská výroba, truhlářství, zednictví, tesařství, pokrývačství, klempířství, vodoinstalatérství, provádění tepelných a zvukových instalací, podlahářství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 7. projektování elektrických zařízení a elektroinstalatérství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 8. provádění bytových, občanských a průmyslových staveb

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 11. automatizované zpracování dat, poskytování software

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 12. provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 13. pracovní činnost stavebními stroji

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 14. silniční motorová doprava

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 15. poskytování služeb zahraničním osobám za devizové prostředky formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb a následný prodej ulovené zvěře a ryb zahraničním osobám

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 16. zahraničně obchodní činnost: - dovoz věcí s výjimkou věcí uvedených v nař. vlády ČSFR číslo 256/90 Sb. ze dne 4.5.1990 - vývoz věcí dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR za devizové prostředky formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb a následný prodej ulovené zvěře a ryb zahraničním osobám.

do 23. 6. 1993 od 25. 6. 1992

předmět podnikání: Základní předmět činnosti: Správa lesního a zemědělského majetku a přírodních zdrojů potřebných pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnosti, služeb, stavební a projektové činnosti. Dále prodejní, zásobovací a obchodní činnost, hornická činnost za účelem dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým i podzemním způsobem.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 1. Dovoz věcí s výjimkou věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR č.256/1990 Sb. ze dne 4.5.1990.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 3. Vývoz věcí dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 1. Dovoz věcí z nesocialistických zemí pro vlastní lesní, zemědělskou, dřevozpracující a stavební výrobu organizace dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení.

do 20. 5. 1991 od 30. 5. 1990

předmět podnikání: 2. Přijímání služeb od zahraničních osob z nesocialistických zemí formou servisních prohlídek, oprav a montáže strojů a prací opravárenského charakteru, JKV 912,915,923,927.

do 23. 6. 1993 od 30. 5. 1990

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 15. 4. 1994 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: Základní předmět činnosti: Správa lesního národního majetku nezbytného pro potřeby obrany státu, lesní, zemědělská, dřevozpracující a ostatní, s nimi související výroba, obchodní činnosti a služby a vlastní stavební a projektová činnost.

do 20. 5. 1991 od 30. 6. 1989

předmět podnikání: Povinným předmětem činnosti koncernu je hospodářské využívání přírodních zdrojů, udržování biologické rovnováhy území vojenských újezdů a plnění dodávek, prací a služeb, souvisejících se základními druhy hospodářské činnosti pro potřeby FMNO, v rozsahu stanoveném komplexním plánem výstavby ČSLA.

do 23. 6. 1993 od 30. 6. 1989

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Jaroslav Ponikelský

Vinohrádky, Česká republika, Plumlov

do 4. 5. 1998 od 2. 3. 1995

vedoucí odštěpného závodu: podplukovník ing. Jaroslav Ponikelský

Vinohrádky, Česká republika, Plumlov

do 2. 3. 1995 od 20. 5. 1991

vedoucí odštěpného závodu: major ing. Jaroslav Ponikelský

Vinohrádky, Česká republika, Plumlov

do 20. 5. 1991 od 16. 8. 1989

název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. odštěpný závod Mimoň

do 4. 5. 1998 od 2. 3. 1995

název: VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, odštěpný závod Mimoň

do 2. 3. 1995 od 23. 6. 1993

název: Vojenské lesy a statky, odštěpný závod, MIMOŇ

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

název: Vojenské lesy a statky, koncernový podnik, MIMOŇ

do 20. 5. 1991 od 16. 8. 1989

sídlo: Nádražní, Česká republika, Mimoň

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1,2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky; - činnost podniku akvakultury. Ostatní podnikatelská činnost.

od 10. 1. 2017

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1,2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; -výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky. Ostatní podnikatelská činnost.

do 10. 1. 2017 od 2. 6. 2016

předmět podnikání: 1. opravy silničních vozidel

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 2. výkon zeměměřických činností

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 3. silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 4. hostinská činnost

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 5. provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 6. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 7. provádění pyrotechnického průzkumu

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 8. provádění staveb, jejich změn a odstraňování

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 9. projektová činnost ve výstavbě

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 10. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 11. poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 12. ostraha majetku a osob

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky. Ostatní podnikatelská činnost

do 2. 6. 2016 od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 24. poskytování technických služeb

do 19. 4. 2011 od 24. 8. 2005

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - "nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky".

do 19. 4. 2011 od 23. 7. 2005

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - podnikatelská činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany ČR), asanace (včetně pyrotechnické) a rekultivace, dodávky staveb ních i jiných prací a služeb, včetně projekčních, spočívajících například v opravách, údržbě, provozování a ostraze vojenských zařízení, opravách a údržbě nemovitého majetku (včetně komunikací) vojenských újezdů, především pro potřeby armády a výcviku voj sk a zajišťování správy a údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území VVP.

do 23. 7. 2005 od 8. 9. 2004

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - podnikatelská činnost směřující k udržování ekologické a bioologické rovnováhy, zejména v objektech důležitých pro obranu státu ( § 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zjišťování obrany ČR), asanace (včetně pyrotechnické) a rekultivace, dodávky stave bních i jiných prací a služeb, spočívajících například v opravách, údržbě a provozování vojenských výcvikových zařízení, opravách a údržbě nemovitého majetku (včetně komunikací) vojenských újezdů, především pro potřeby armády a výcviku vojsk.

do 8. 9. 2004 od 4. 3. 2004

předmět podnikání: 22. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

do 19. 4. 2011 od 16. 8. 2003

předmět podnikání: 23. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

do 19. 4. 2011 od 16. 8. 2003

předmět podnikání: 21. provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

do 19. 4. 2011 od 19. 4. 2003

předmět podnikání: 19. správa a údržba nemovitostí

do 19. 4. 2011 od 26. 2. 2002

předmět podnikání: 20. podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

do 19. 4. 2011 od 26. 2. 2002

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dře- vozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb - podnikatelská činnost k udržování ekologické a biologické rov- nováhy, zejména na pozemcích určených pro obranu státu, dodávky prací a služeb pro potřeby armády a výcviku vojsk.

do 4. 3. 2004 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 1. Lesní hospodaření prováděné průmyslovým způsobem

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 2. Provádění staveb průmyslovým způsobem

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 3. Výkon práva myslivosti, poskytování služeb formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb, prodej ulovené zvěře a ryb

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 4. Pronájem nemovitostí, odstavných ploch, bytů a nebytových pro- stor spojený s dalšími službami

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 5. Ubytovací služby

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 6. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 7. Řeznictví a uzenářství

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 8. Hostinská činnost

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 9. Opravy motorových vozidel

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 10. Opravy silničních vozidel

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 11. Opravy benzinových motorových pil

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 12. Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní nebo vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5t užitné hm. nebo 6t celkové hm.

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 13. Silniční motorová doprava nákladní (mezinárodní s vozidly nad 3,5t celkové hmotnosti a tahači)

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 14. Výkon zeměměřičských činností

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 15. Zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 16. Provozování střelnic

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 17. Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 18. Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a re- vizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zaří- zení

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské , dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb

do 17. 10. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: podnikateská činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy , zejména na pozemcích určených pro obranu státu, dodávky a služby pro potřeby armády a výcviku vojsk

do 17. 10. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: pronájem bytových prostor spojený s dalšími službami

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: výkon zeměměřičských činností

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: projektová činnost v investiční výstavbě

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: Základním předmětem činnosti státního podniku pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů je správa a využívání lesního majetku, zemědělského majetku, přírodních zdrojů a podnikatelská činnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnost, služby, stavební a projektová činnost.

do 27. 11. 1997 od 12. 9. 1994

předmět podnikání: Základním předmětem činnosti státního podniku pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů je správa a využívání lesního majetku, zemědělského majetku, přírodních zdrojů a podnikatelská činnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnost, služby, stavební a projektová činnost, výkon státní správy lesního a zemědělského půdního fondu na pozemcích určených na obranu státu.

do 12. 9. 1994 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 9. inženýrská činnost v oblasti neinvestiční výstavby

do 12. 9. 1995 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 10. polygrafické práce

do 12. 9. 1995 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Povinným předmětem činnosti je hospodářské využívání přírodních zdrojů, udržování ekologické a biologické rovnováhy na území určených pro obranu státu, dále plnění dodávek, prací a služeb, souvisejících se základními druhy hospodářské činnosti pro potřeby armády v rozsahu stanoveném smlouvami.

do 27. 11. 1997 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Dalším předmětem činnosti je:

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 1. hornická činnost za účelem dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým i podzemním způsobem

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 2. pronájem nemovitostí, pronájem bytových a nebytových prostor

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 3. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 4. řeznictví a uzenářství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 5. opravy motorových vozidel, zemědělských strojů a benzinových motorových pil

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 6. dřevařská výroba, truhlářství, zednictví, tesařství, pokrývačství, klempířství, vodoinstalatérství, provádění tepelných a zvukových instalací, podlahářství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 7. projektování elektrických zařízení a elektroinstalatérství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 8. provádění bytových, občanských a průmyslových staveb

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 11. automatizované zpracování dat, poskytování software

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 12. provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 13. pracovní činnost stavebními stroji

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 14. silniční motorová doprava

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 15. poskytování služeb zahraničním osobám za devizové prostředky formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb a následný prodej ulovené zvěře a ryb zahraničním osobám

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 16. zahraničně obchodní činnost: - dovoz věcí s výjimkou věcí uvedených v nař. vlády ČSFR číslo 256/90 Sb. ze dne 4.5.1990 - vývoz věcí dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR za devizové prostředky formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb a následný prodej ulovené zvěře a ryb zahraničním osobám.

do 23. 6. 1993 od 25. 6. 1992

předmět podnikání: Základní předmět činnosti: Správa lesního a zemědělského majetku a přírodních zdrojů potřebných pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnosti, služeb, stavební a projektové činnosti. Dále prodejní, zásobovací a obchodní činnost, hornická činnost za účelem dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým i podzemním způsobem.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 1. Dovoz věcí s výjimkou věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR č.256/1990 Sb. ze dne 4.5.1990.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 3. Vývoz věcí dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 1. Dovoz věcí z nesocialistických zemí pro vlastní lesní, zemědělskou, dřevozpracující a stavební výrobu organizace dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení.

do 20. 5. 1991 od 30. 5. 1990

předmět podnikání: 2. Přijímání služeb od zahraničních osob z nesocialistických zemí formou servisních prohlídek, oprav a montáže strojů a prací opravárenského charakteru, JKV 912,915,923,927.

do 23. 6. 1993 od 30. 5. 1990

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 15. 4. 1994 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: Základní předmět činnosti: Správa lesního národního majetku nezbytného pro potřeby obrany státu, lesní, zemědělská, dřevozpracující a ostatní, s nimi související výroba, obchodní činnosti a služby a vlastní stavební a projektová činnost.

do 20. 5. 1991 od 30. 6. 1989

předmět podnikání: Povinným předmětem činnosti koncernu je hospodářské využívání přírodních zdrojů, udržování biologické rovnováhy území vojenských újezdů a plnění dodávek, prací a služeb, souvisejících se základními druhy hospodářské činnosti pro potřeby FMNO, v rozsahu stanoveném komplexním plánem výstavby ČSLA.

do 23. 6. 1993 od 30. 6. 1989

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Petr Doubrava

Sídliště pod Ralskem, Česká republika, Mimoň

do 4. 5. 1998 od 28. 1. 1993

vedoucí odštěpného závodu: podplukovník ing. Pavel Smrčka

Podhájek, Česká republika, Mimoň

do 28. 1. 1993 od 2. 4. 1991

název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. odštěpný závod Lipník nad Bečvou

do 4. 5. 1998 od 2. 3. 1995

název: VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, odštěpný závod Lipník nad Bečvou

do 2. 3. 1995 od 23. 6. 1993

název: Vojenské lesy a statky, odštěpný závod, LIPNÍK NAD BEČVOU

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

název: Vojenské lesy a statky, koncernový podnik, LIPNÍK NAD BEČVOU

do 20. 5. 1991 od 16. 8. 1989

sídlo: Bratrská, Česká republika, Lipník nad Bečvou

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1,2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky; - činnost podniku akvakultury. Ostatní podnikatelská činnost.

od 10. 1. 2017

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1,2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; -výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky. Ostatní podnikatelská činnost.

do 10. 1. 2017 od 2. 6. 2016

předmět podnikání: 1. opravy silničních vozidel

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 2. výkon zeměměřických činností

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 3. silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 4. hostinská činnost

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 5. provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 6. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 7. provádění pyrotechnického průzkumu

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 8. provádění staveb, jejich změn a odstraňování

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 9. projektová činnost ve výstavbě

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 10. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 11. poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 12. ostraha majetku a osob

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky. Ostatní podnikatelská činnost

do 2. 6. 2016 od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 24. poskytování technických služeb

do 19. 4. 2011 od 24. 8. 2005

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - "nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky".

do 19. 4. 2011 od 23. 7. 2005

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - podnikatelská činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany ČR), asanace (včetně pyrotechnické) a rekultivace, dodávky staveb ních i jiných prací a služeb, včetně projekčních, spočívajících například v opravách, údržbě, provozování a ostraze vojenských zařízení, opravách a údržbě nemovitého majetku (včetně komunikací) vojenských újezdů, především pro potřeby armády a výcviku voj sk a zajišťování správy a údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území VVP.

do 23. 7. 2005 od 8. 9. 2004

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - podnikatelská činnost směřující k udržování ekologické a bioologické rovnováhy, zejména v objektech důležitých pro obranu státu ( § 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zjišťování obrany ČR), asanace (včetně pyrotechnické) a rekultivace, dodávky stave bních i jiných prací a služeb, spočívajících například v opravách, údržbě a provozování vojenských výcvikových zařízení, opravách a údržbě nemovitého majetku (včetně komunikací) vojenských újezdů, především pro potřeby armády a výcviku vojsk.

do 8. 9. 2004 od 4. 3. 2004

předmět podnikání: 22. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

do 19. 4. 2011 od 16. 8. 2003

předmět podnikání: 23. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

do 19. 4. 2011 od 16. 8. 2003

předmět podnikání: 21. provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

do 19. 4. 2011 od 19. 4. 2003

předmět podnikání: 19. správa a údržba nemovitostí

do 19. 4. 2011 od 26. 2. 2002

předmět podnikání: 20. podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

do 19. 4. 2011 od 26. 2. 2002

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dře- vozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb - podnikatelská činnost k udržování ekologické a biologické rov- nováhy, zejména na pozemcích určených pro obranu státu, dodávky prací a služeb pro potřeby armády a výcviku vojsk.

do 4. 3. 2004 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 1. Lesní hospodaření prováděné průmyslovým způsobem

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 2. Provádění staveb průmyslovým způsobem

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 3. Výkon práva myslivosti, poskytování služeb formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb, prodej ulovené zvěře a ryb

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 4. Pronájem nemovitostí, odstavných ploch, bytů a nebytových pro- stor spojený s dalšími službami

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 5. Ubytovací služby

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 6. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 7. Řeznictví a uzenářství

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 8. Hostinská činnost

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 9. Opravy motorových vozidel

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 10. Opravy silničních vozidel

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 11. Opravy benzinových motorových pil

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 12. Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní nebo vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5t užitné hm. nebo 6t celkové hm.

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 13. Silniční motorová doprava nákladní (mezinárodní s vozidly nad 3,5t celkové hmotnosti a tahači)

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 14. Výkon zeměměřičských činností

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 15. Zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 16. Provozování střelnic

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 17. Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 18. Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a re- vizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zaří- zení

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské , dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb

do 17. 10. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: podnikateská činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy , zejména na pozemcích určených pro obranu státu, dodávky a služby pro potřeby armády a výcviku vojsk

do 17. 10. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: pronájem bytových prostor spojený s dalšími službami

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: výkon zeměměřičských činností

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: projektová činnost v investiční výstavbě

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: Základním předmětem činnosti státního podniku pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů je správa a využívání lesního majetku, zemědělského majetku, přírodních zdrojů a podnikatelská činnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnost, služby, stavební a projektová činnost.

do 27. 11. 1997 od 12. 9. 1994

předmět podnikání: Základním předmětem činnosti státního podniku pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů je správa a využívání lesního majetku, zemědělského majetku, přírodních zdrojů a podnikatelská činnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnost, služby, stavební a projektová činnost, výkon státní správy lesního a zemědělského půdního fondu na pozemcích určených na obranu státu.

do 12. 9. 1994 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 9. inženýrská činnost v oblasti neinvestiční výstavby

do 12. 9. 1995 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 10. polygrafické práce

do 12. 9. 1995 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Povinným předmětem činnosti je hospodářské využívání přírodních zdrojů, udržování ekologické a biologické rovnováhy na území určených pro obranu státu, dále plnění dodávek, prací a služeb, souvisejících se základními druhy hospodářské činnosti pro potřeby armády v rozsahu stanoveném smlouvami.

do 27. 11. 1997 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Dalším předmětem činnosti je:

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 1. hornická činnost za účelem dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým i podzemním způsobem

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 2. pronájem nemovitostí, pronájem bytových a nebytových prostor

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 3. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 4. řeznictví a uzenářství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 5. opravy motorových vozidel, zemědělských strojů a benzinových motorových pil

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 6. dřevařská výroba, truhlářství, zednictví, tesařství, pokrývačství, klempířství, vodoinstalatérství, provádění tepelných a zvukových instalací, podlahářství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 7. projektování elektrických zařízení a elektroinstalatérství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 8. provádění bytových, občanských a průmyslových staveb

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 11. automatizované zpracování dat, poskytování software

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 12. provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 13. pracovní činnost stavebními stroji

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 14. silniční motorová doprava

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 15. poskytování služeb zahraničním osobám za devizové prostředky formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb a následný prodej ulovené zvěře a ryb zahraničním osobám

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 16. zahraničně obchodní činnost: - dovoz věcí s výjimkou věcí uvedených v nař. vlády ČSFR číslo 256/90 Sb. ze dne 4.5.1990 - vývoz věcí dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR za devizové prostředky formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb a následný prodej ulovené zvěře a ryb zahraničním osobám.

do 23. 6. 1993 od 25. 6. 1992

předmět podnikání: Základní předmět činnosti: Správa lesního a zemědělského majetku a přírodních zdrojů potřebných pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnosti, služeb, stavební a projektové činnosti. Dále prodejní, zásobovací a obchodní činnost, hornická činnost za účelem dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým i podzemním způsobem.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 1. Dovoz věcí s výjimkou věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR č.256/1990 Sb. ze dne 4.5.1990.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 3. Vývoz věcí dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 1. Dovoz věcí z nesocialistických zemí pro vlastní lesní, zemědělskou, dřevozpracující a stavební výrobu organizace dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení.

do 20. 5. 1991 od 30. 5. 1990

předmět podnikání: 2. Přijímání služeb od zahraničních osob z nesocialistických zemí formou servisních prohlídek, oprav a montáže strojů a prací opravárenského charakteru, JKV 912,915,923,927.

do 23. 6. 1993 od 30. 5. 1990

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 15. 4. 1994 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: Základní předmět činnosti: Správa lesního národního majetku nezbytného pro potřeby obrany státu, lesní, zemědělská, dřevozpracující a ostatní, s nimi související výroba, obchodní činnosti a služby a vlastní stavební a projektová činnost.

do 20. 5. 1991 od 30. 6. 1989

předmět podnikání: Povinným předmětem činnosti koncernu je hospodářské využívání přírodních zdrojů, udržování biologické rovnováhy území vojenských újezdů a plnění dodávek, prací a služeb, souvisejících se základními druhy hospodářské činnosti pro potřeby FMNO, v rozsahu stanoveném komplexním plánem výstavby ČSLA.

do 23. 6. 1993 od 30. 6. 1989

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Jiří Janda

Železná, Česká republika, Vrbno pod Pradědem

do 4. 5. 1998 od 12. 9. 1995

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Mgr. František Malý CSc.

Jezerská, Česká republika, Lipník nad Bečvou

do 12. 9. 1995 od 2. 3. 1995

vedoucí odštěpného závodu: podplukovník ing. František Malý CSc.

Jezerská, Česká republika, Lipník nad Bečvou

do 2. 3. 1995 od 20. 5. 1991

vedoucí odštěpného závodu: major ing. František Malý CSc.

Jezerská, Česká republika, Lipník nad Bečvou

do 20. 5. 1991 od 16. 8. 1989

název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. odštěpný závod Horní Planá

do 4. 5. 1998 od 2. 3. 1995

název: VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, odštěpný závod Horní Planá

do 2. 3. 1995 od 23. 6. 1993

název: Vojenské lesy a statky, odštěpný závod, HORNÍ PLANÁ

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

název: Vojenské lesy a statky, koncernový podnik, HORNÍ PLANÁ

do 20. 5. 1991 od 16. 8. 1989

sídlo: Jiráskova, Česká republika, Horní Planá

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1,2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky; - činnost podniku akvakultury. Ostatní podnikatelská činnost.

od 10. 1. 2017

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1,2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; -výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky. Ostatní podnikatelská činnost.

do 10. 1. 2017 od 2. 6. 2016

předmět podnikání: 1. opravy silničních vozidel

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 2. výkon zeměměřických činností

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 3. silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 4. hostinská činnost

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 5. provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 6. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 7. provádění pyrotechnického průzkumu

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 8. provádění staveb, jejich změn a odstraňování

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 9. projektová činnost ve výstavbě

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 10. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 11. poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 12. ostraha majetku a osob

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky. Ostatní podnikatelská činnost

do 2. 6. 2016 od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 24. poskytování technických služeb

do 19. 4. 2011 od 24. 8. 2005

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - "nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky".

do 19. 4. 2011 od 23. 7. 2005

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - podnikatelská činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany ČR), asanace (včetně pyrotechnické) a rekultivace, dodávky staveb ních i jiných prací a služeb, včetně projekčních, spočívajících například v opravách, údržbě, provozování a ostraze vojenských zařízení, opravách a údržbě nemovitého majetku (včetně komunikací) vojenských újezdů, především pro potřeby armády a výcviku voj sk a zajišťování správy a údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území VVP.

do 23. 7. 2005 od 8. 9. 2004

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - podnikatelská činnost směřující k udržování ekologické a bioologické rovnováhy, zejména v objektech důležitých pro obranu státu ( § 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zjišťování obrany ČR), asanace (včetně pyrotechnické) a rekultivace, dodávky stave bních i jiných prací a služeb, spočívajících například v opravách, údržbě a provozování vojenských výcvikových zařízení, opravách a údržbě nemovitého majetku (včetně komunikací) vojenských újezdů, především pro potřeby armády a výcviku vojsk.

do 8. 9. 2004 od 4. 3. 2004

předmět podnikání: 22. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

do 19. 4. 2011 od 16. 8. 2003

předmět podnikání: 23. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

do 19. 4. 2011 od 16. 8. 2003

předmět podnikání: 21. provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

do 19. 4. 2011 od 19. 4. 2003

předmět podnikání: 19. správa a údržba nemovitostí

do 19. 4. 2011 od 26. 2. 2002

předmět podnikání: 20. podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

do 19. 4. 2011 od 26. 2. 2002

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dře- vozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb - podnikatelská činnost k udržování ekologické a biologické rov- nováhy, zejména na pozemcích určených pro obranu státu, dodávky prací a služeb pro potřeby armády a výcviku vojsk.

do 4. 3. 2004 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 1. Lesní hospodaření prováděné průmyslovým způsobem

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 2. Provádění staveb průmyslovým způsobem

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 3. Výkon práva myslivosti, poskytování služeb formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb, prodej ulovené zvěře a ryb

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 4. Pronájem nemovitostí, odstavných ploch, bytů a nebytových pro- stor spojený s dalšími službami

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 5. Ubytovací služby

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 6. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 7. Řeznictví a uzenářství

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 8. Hostinská činnost

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 9. Opravy motorových vozidel

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 10. Opravy silničních vozidel

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 11. Opravy benzinových motorových pil

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 12. Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní nebo vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5t užitné hm. nebo 6t celkové hm.

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 13. Silniční motorová doprava nákladní (mezinárodní s vozidly nad 3,5t celkové hmotnosti a tahači)

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 14. Výkon zeměměřičských činností

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 15. Zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 16. Provozování střelnic

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 17. Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 18. Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a re- vizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zaří- zení

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské , dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb

do 17. 10. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: podnikateská činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy , zejména na pozemcích určených pro obranu státu, dodávky a služby pro potřeby armády a výcviku vojsk

do 17. 10. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: pronájem bytových prostor spojený s dalšími službami

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: výkon zeměměřičských činností

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: projektová činnost v investiční výstavbě

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: Základním předmětem činnosti státního podniku pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů je správa a využívání lesního majetku, zemědělského majetku, přírodních zdrojů a podnikatelská činnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnost, služby, stavební a projektová činnost.

do 27. 11. 1997 od 12. 9. 1994

předmět podnikání: Základním předmětem činnosti státního podniku pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů je správa a využívání lesního majetku, zemědělského majetku, přírodních zdrojů a podnikatelská činnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnost, služby, stavební a projektová činnost, výkon státní správy lesního a zemědělského půdního fondu na pozemcích určených na obranu státu.

do 12. 9. 1994 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 9. inženýrská činnost v oblasti neinvestiční výstavby

do 12. 9. 1995 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 10. polygrafické práce

do 12. 9. 1995 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Povinným předmětem činnosti je hospodářské využívání přírodních zdrojů, udržování ekologické a biologické rovnováhy na území určených pro obranu státu, dále plnění dodávek, prací a služeb, souvisejících se základními druhy hospodářské činnosti pro potřeby armády v rozsahu stanoveném smlouvami.

do 27. 11. 1997 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Dalším předmětem činnosti je:

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 1. hornická činnost za účelem dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým i podzemním způsobem

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 2. pronájem nemovitostí, pronájem bytových a nebytových prostor

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 3. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 4. řeznictví a uzenářství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 5. opravy motorových vozidel, zemědělských strojů a benzinových motorových pil

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 6. dřevařská výroba, truhlářství, zednictví, tesařství, pokrývačství, klempířství, vodoinstalatérství, provádění tepelných a zvukových instalací, podlahářství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 7. projektování elektrických zařízení a elektroinstalatérství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 8. provádění bytových, občanských a průmyslových staveb

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 11. automatizované zpracování dat, poskytování software

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 12. provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 13. pracovní činnost stavebními stroji

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 14. silniční motorová doprava

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 15. poskytování služeb zahraničním osobám za devizové prostředky formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb a následný prodej ulovené zvěře a ryb zahraničním osobám

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 16. zahraničně obchodní činnost: - dovoz věcí s výjimkou věcí uvedených v nař. vlády ČSFR číslo 256/90 Sb. ze dne 4.5.1990 - vývoz věcí dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR za devizové prostředky formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb a následný prodej ulovené zvěře a ryb zahraničním osobám.

do 23. 6. 1993 od 25. 6. 1992

předmět podnikání: Základní předmět činnosti: Správa lesního a zemědělského majetku a přírodních zdrojů potřebných pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnosti, služeb, stavební a projektové činnosti. Dále prodejní, zásobovací a obchodní činnost, hornická činnost za účelem dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým i podzemním způsobem.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 1. Dovoz věcí s výjimkou věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR č.256/1990 Sb. ze dne 4.5.1990.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 3. Vývoz věcí dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 1. Dovoz věcí z nesocialistických zemí pro vlastní lesní, zemědělskou, dřevozpracující a stavební výrobu organizace dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení.

do 20. 5. 1991 od 30. 5. 1990

předmět podnikání: 2. Přijímání služeb od zahraničních osob z nesocialistických zemí formou servisních prohlídek, oprav a montáže strojů a prací opravárenského charakteru, JKV 912,915,923,927.

do 23. 6. 1993 od 30. 5. 1990

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 15. 4. 1994 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: Základní předmět činnosti: Správa lesního národního majetku nezbytného pro potřeby obrany státu, lesní, zemědělská, dřevozpracující a ostatní, s nimi související výroba, obchodní činnosti a služby a vlastní stavební a projektová činnost.

do 20. 5. 1991 od 30. 6. 1989

předmět podnikání: Povinným předmětem činnosti koncernu je hospodářské využívání přírodních zdrojů, udržování biologické rovnováhy území vojenských újezdů a plnění dodávek, prací a služeb, souvisejících se základními druhy hospodářské činnosti pro potřeby FMNO, v rozsahu stanoveném komplexním plánem výstavby ČSLA.

do 23. 6. 1993 od 30. 6. 1989

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Luděk Velen

Táborská, Česká republika, Sušice

do 4. 5. 1998 od 2. 3. 1995

vedoucí odštěpného závodu: podplukovník ing. Luděk Velen

Táborská, Česká republika, Sušice

do 2. 3. 1995 od 28. 1. 1993

vedoucí odštěpného závodu: plukovník ing. Václav Henzelín

Švermova, Česká republika, Horní Planá

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektový ústav Olomouc

do 4. 5. 1998 od 2. 3. 1995

název: Ústav pro hospodářskou úpravu vojenských lesů a statků ČR Olomouc

do 2. 3. 1995 od 23. 6. 1993

název: Ústav pro hospodářskou úpravu vojenských lesů a statků OLOMOUC

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

název: Ústav pro hospodářskou úpravu vojenských lesů a statků, koncernová účelová organizace, OLOMOUC

do 20. 5. 1991 od 16. 8. 1989

sídlo: Třída 1. máje č., Česká republika, Olomouc

do 4. 5. 1998 od 20. 12. 1991

sídlo: Mrštíkovo nám., Česká republika, Olomouc - Hejčín

do 20. 12. 1991 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1,2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky; - činnost podniku akvakultury. Ostatní podnikatelská činnost.

od 10. 1. 2017

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1,2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; -výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky. Ostatní podnikatelská činnost.

do 10. 1. 2017 od 2. 6. 2016

předmět podnikání: 1. opravy silničních vozidel

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 2. výkon zeměměřických činností

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 3. silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 4. hostinská činnost

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 5. provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 6. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 7. provádění pyrotechnického průzkumu

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 8. provádění staveb, jejich změn a odstraňování

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 9. projektová činnost ve výstavbě

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 10. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 11. poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 12. ostraha majetku a osob

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky. Ostatní podnikatelská činnost

do 2. 6. 2016 od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 24. poskytování technických služeb

do 19. 4. 2011 od 24. 8. 2005

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - "nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky".

do 19. 4. 2011 od 23. 7. 2005

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - podnikatelská činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany ČR), asanace (včetně pyrotechnické) a rekultivace, dodávky staveb ních i jiných prací a služeb, včetně projekčních, spočívajících například v opravách, údržbě, provozování a ostraze vojenských zařízení, opravách a údržbě nemovitého majetku (včetně komunikací) vojenských újezdů, především pro potřeby armády a výcviku voj sk a zajišťování správy a údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území VVP.

do 23. 7. 2005 od 8. 9. 2004

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - podnikatelská činnost směřující k udržování ekologické a bioologické rovnováhy, zejména v objektech důležitých pro obranu státu ( § 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zjišťování obrany ČR), asanace (včetně pyrotechnické) a rekultivace, dodávky stave bních i jiných prací a služeb, spočívajících například v opravách, údržbě a provozování vojenských výcvikových zařízení, opravách a údržbě nemovitého majetku (včetně komunikací) vojenských újezdů, především pro potřeby armády a výcviku vojsk.

do 8. 9. 2004 od 4. 3. 2004

předmět podnikání: 22. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

do 19. 4. 2011 od 16. 8. 2003

předmět podnikání: 23. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

do 19. 4. 2011 od 16. 8. 2003

předmět podnikání: 21. provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

do 19. 4. 2011 od 19. 4. 2003

předmět podnikání: 19. správa a údržba nemovitostí

do 19. 4. 2011 od 26. 2. 2002

předmět podnikání: 20. podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

do 19. 4. 2011 od 26. 2. 2002

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dře- vozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb - podnikatelská činnost k udržování ekologické a biologické rov- nováhy, zejména na pozemcích určených pro obranu státu, dodávky prací a služeb pro potřeby armády a výcviku vojsk.

do 4. 3. 2004 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 1. Lesní hospodaření prováděné průmyslovým způsobem

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 2. Provádění staveb průmyslovým způsobem

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 3. Výkon práva myslivosti, poskytování služeb formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb, prodej ulovené zvěře a ryb

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 4. Pronájem nemovitostí, odstavných ploch, bytů a nebytových pro- stor spojený s dalšími službami

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 5. Ubytovací služby

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 6. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 7. Řeznictví a uzenářství

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 8. Hostinská činnost

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 9. Opravy motorových vozidel

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 10. Opravy silničních vozidel

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 11. Opravy benzinových motorových pil

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 12. Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní nebo vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5t užitné hm. nebo 6t celkové hm.

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 13. Silniční motorová doprava nákladní (mezinárodní s vozidly nad 3,5t celkové hmotnosti a tahači)

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 14. Výkon zeměměřičských činností

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 15. Zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 16. Provozování střelnic

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 17. Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 18. Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a re- vizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zaří- zení

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské , dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb

do 17. 10. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: podnikateská činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy , zejména na pozemcích určených pro obranu státu, dodávky a služby pro potřeby armády a výcviku vojsk

do 17. 10. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: pronájem bytových prostor spojený s dalšími službami

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: výkon zeměměřičských činností

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: projektová činnost v investiční výstavbě

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: Základním předmětem činnosti státního podniku pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů je správa a využívání lesního majetku, zemědělského majetku, přírodních zdrojů a podnikatelská činnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnost, služby, stavební a projektová činnost.

do 27. 11. 1997 od 12. 9. 1994

předmět podnikání: Základním předmětem činnosti státního podniku pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů je správa a využívání lesního majetku, zemědělského majetku, přírodních zdrojů a podnikatelská činnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnost, služby, stavební a projektová činnost, výkon státní správy lesního a zemědělského půdního fondu na pozemcích určených na obranu státu.

do 12. 9. 1994 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 9. inženýrská činnost v oblasti neinvestiční výstavby

do 12. 9. 1995 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 10. polygrafické práce

do 12. 9. 1995 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Povinným předmětem činnosti je hospodářské využívání přírodních zdrojů, udržování ekologické a biologické rovnováhy na území určených pro obranu státu, dále plnění dodávek, prací a služeb, souvisejících se základními druhy hospodářské činnosti pro potřeby armády v rozsahu stanoveném smlouvami.

do 27. 11. 1997 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Dalším předmětem činnosti je:

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 1. hornická činnost za účelem dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým i podzemním způsobem

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 2. pronájem nemovitostí, pronájem bytových a nebytových prostor

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 3. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 4. řeznictví a uzenářství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 5. opravy motorových vozidel, zemědělských strojů a benzinových motorových pil

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 6. dřevařská výroba, truhlářství, zednictví, tesařství, pokrývačství, klempířství, vodoinstalatérství, provádění tepelných a zvukových instalací, podlahářství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 7. projektování elektrických zařízení a elektroinstalatérství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 8. provádění bytových, občanských a průmyslových staveb

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 11. automatizované zpracování dat, poskytování software

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 12. provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 13. pracovní činnost stavebními stroji

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 14. silniční motorová doprava

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 15. poskytování služeb zahraničním osobám za devizové prostředky formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb a následný prodej ulovené zvěře a ryb zahraničním osobám

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 16. zahraničně obchodní činnost: - dovoz věcí s výjimkou věcí uvedených v nař. vlády ČSFR číslo 256/90 Sb. ze dne 4.5.1990 - vývoz věcí dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR za devizové prostředky formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb a následný prodej ulovené zvěře a ryb zahraničním osobám.

do 23. 6. 1993 od 25. 6. 1992

předmět podnikání: Základní předmět činnosti: Správa lesního a zemědělského majetku a přírodních zdrojů potřebných pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnosti, služeb, stavební a projektové činnosti. Dále prodejní, zásobovací a obchodní činnost, hornická činnost za účelem dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým i podzemním způsobem.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 1. Dovoz věcí s výjimkou věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR č.256/1990 Sb. ze dne 4.5.1990.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 3. Vývoz věcí dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 1. Dovoz věcí z nesocialistických zemí pro vlastní lesní, zemědělskou, dřevozpracující a stavební výrobu organizace dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení.

do 20. 5. 1991 od 30. 5. 1990

předmět podnikání: 2. Přijímání služeb od zahraničních osob z nesocialistických zemí formou servisních prohlídek, oprav a montáže strojů a prací opravárenského charakteru, JKV 912,915,923,927.

do 23. 6. 1993 od 30. 5. 1990

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 15. 4. 1994 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: Základní předmět činnosti: Správa lesního národního majetku nezbytného pro potřeby obrany státu, lesní, zemědělská, dřevozpracující a ostatní, s nimi související výroba, obchodní činnosti a služby a vlastní stavební a projektová činnost.

do 20. 5. 1991 od 30. 6. 1989

předmět podnikání: Povinným předmětem činnosti koncernu je hospodářské využívání přírodních zdrojů, udržování biologické rovnováhy území vojenských újezdů a plnění dodávek, prací a služeb, souvisejících se základními druhy hospodářské činnosti pro potřeby FMNO, v rozsahu stanoveném komplexním plánem výstavby ČSLA.

do 23. 6. 1993 od 30. 6. 1989

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Ivan Kouřil CSc.

Česká republika, Cholina

do 4. 5. 1998 od 2. 4. 1991

název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. odštěpný závod Hořovice

do 4. 5. 1998 od 2. 3. 1995

název: VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, odštěpný závod Hořovice

do 2. 3. 1995 od 23. 6. 1993

název: Vojenské lesy a statky, odštěpný závod, HOŘOVICE

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

název: Vojenské lesy a statky, koncernový podnik, HOŘOVICE

do 20. 5. 1991 od 16. 8. 1989

sídlo: K nemocnici, Česká republika, Hořovice

do 4. 5. 1998 od 12. 9. 1995

sídlo: Česká republika, Hořovice

do 12. 9. 1995 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1,2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky; - činnost podniku akvakultury. Ostatní podnikatelská činnost.

od 10. 1. 2017

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1,2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; -výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky. Ostatní podnikatelská činnost.

do 10. 1. 2017 od 2. 6. 2016

předmět podnikání: 1. opravy silničních vozidel

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 2. výkon zeměměřických činností

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 3. silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 4. hostinská činnost

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 5. provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 6. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 7. provádění pyrotechnického průzkumu

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 8. provádění staveb, jejich změn a odstraňování

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 9. projektová činnost ve výstavbě

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 10. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 11. poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 12. ostraha majetku a osob

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky. Ostatní podnikatelská činnost

do 2. 6. 2016 od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 24. poskytování technických služeb

do 19. 4. 2011 od 24. 8. 2005

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - "nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky".

do 19. 4. 2011 od 23. 7. 2005

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - podnikatelská činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany ČR), asanace (včetně pyrotechnické) a rekultivace, dodávky staveb ních i jiných prací a služeb, včetně projekčních, spočívajících například v opravách, údržbě, provozování a ostraze vojenských zařízení, opravách a údržbě nemovitého majetku (včetně komunikací) vojenských újezdů, především pro potřeby armády a výcviku voj sk a zajišťování správy a údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území VVP.

do 23. 7. 2005 od 8. 9. 2004

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - podnikatelská činnost směřující k udržování ekologické a bioologické rovnováhy, zejména v objektech důležitých pro obranu státu ( § 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zjišťování obrany ČR), asanace (včetně pyrotechnické) a rekultivace, dodávky stave bních i jiných prací a služeb, spočívajících například v opravách, údržbě a provozování vojenských výcvikových zařízení, opravách a údržbě nemovitého majetku (včetně komunikací) vojenských újezdů, především pro potřeby armády a výcviku vojsk.

do 8. 9. 2004 od 4. 3. 2004

předmět podnikání: 22. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

do 19. 4. 2011 od 16. 8. 2003

předmět podnikání: 23. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

do 19. 4. 2011 od 16. 8. 2003

předmět podnikání: 21. provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

do 19. 4. 2011 od 19. 4. 2003

předmět podnikání: 19. správa a údržba nemovitostí

do 19. 4. 2011 od 26. 2. 2002

předmět podnikání: 20. podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

do 19. 4. 2011 od 26. 2. 2002

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dře- vozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb - podnikatelská činnost k udržování ekologické a biologické rov- nováhy, zejména na pozemcích určených pro obranu státu, dodávky prací a služeb pro potřeby armády a výcviku vojsk.

do 4. 3. 2004 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 1. Lesní hospodaření prováděné průmyslovým způsobem

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 2. Provádění staveb průmyslovým způsobem

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 3. Výkon práva myslivosti, poskytování služeb formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb, prodej ulovené zvěře a ryb

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 4. Pronájem nemovitostí, odstavných ploch, bytů a nebytových pro- stor spojený s dalšími službami

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 5. Ubytovací služby

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 6. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 7. Řeznictví a uzenářství

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 8. Hostinská činnost

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 9. Opravy motorových vozidel

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 10. Opravy silničních vozidel

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 11. Opravy benzinových motorových pil

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 12. Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní nebo vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5t užitné hm. nebo 6t celkové hm.

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 13. Silniční motorová doprava nákladní (mezinárodní s vozidly nad 3,5t celkové hmotnosti a tahači)

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 14. Výkon zeměměřičských činností

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 15. Zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 16. Provozování střelnic

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 17. Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 18. Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a re- vizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zaří- zení

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské , dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb

do 17. 10. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: podnikateská činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy , zejména na pozemcích určených pro obranu státu, dodávky a služby pro potřeby armády a výcviku vojsk

do 17. 10. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: pronájem bytových prostor spojený s dalšími službami

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: výkon zeměměřičských činností

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: projektová činnost v investiční výstavbě

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: Základním předmětem činnosti státního podniku pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů je správa a využívání lesního majetku, zemědělského majetku, přírodních zdrojů a podnikatelská činnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnost, služby, stavební a projektová činnost.

do 27. 11. 1997 od 12. 9. 1994

předmět podnikání: Základním předmětem činnosti státního podniku pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů je správa a využívání lesního majetku, zemědělského majetku, přírodních zdrojů a podnikatelská činnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnost, služby, stavební a projektová činnost, výkon státní správy lesního a zemědělského půdního fondu na pozemcích určených na obranu státu.

do 12. 9. 1994 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 9. inženýrská činnost v oblasti neinvestiční výstavby

do 12. 9. 1995 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 10. polygrafické práce

do 12. 9. 1995 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Povinným předmětem činnosti je hospodářské využívání přírodních zdrojů, udržování ekologické a biologické rovnováhy na území určených pro obranu státu, dále plnění dodávek, prací a služeb, souvisejících se základními druhy hospodářské činnosti pro potřeby armády v rozsahu stanoveném smlouvami.

do 27. 11. 1997 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Dalším předmětem činnosti je:

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 1. hornická činnost za účelem dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým i podzemním způsobem

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 2. pronájem nemovitostí, pronájem bytových a nebytových prostor

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 3. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 4. řeznictví a uzenářství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 5. opravy motorových vozidel, zemědělských strojů a benzinových motorových pil

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 6. dřevařská výroba, truhlářství, zednictví, tesařství, pokrývačství, klempířství, vodoinstalatérství, provádění tepelných a zvukových instalací, podlahářství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 7. projektování elektrických zařízení a elektroinstalatérství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 8. provádění bytových, občanských a průmyslových staveb

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 11. automatizované zpracování dat, poskytování software

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 12. provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 13. pracovní činnost stavebními stroji

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 14. silniční motorová doprava

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 15. poskytování služeb zahraničním osobám za devizové prostředky formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb a následný prodej ulovené zvěře a ryb zahraničním osobám

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 16. zahraničně obchodní činnost: - dovoz věcí s výjimkou věcí uvedených v nař. vlády ČSFR číslo 256/90 Sb. ze dne 4.5.1990 - vývoz věcí dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR za devizové prostředky formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb a následný prodej ulovené zvěře a ryb zahraničním osobám.

do 23. 6. 1993 od 25. 6. 1992

předmět podnikání: Základní předmět činnosti: Správa lesního a zemědělského majetku a přírodních zdrojů potřebných pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnosti, služeb, stavební a projektové činnosti. Dále prodejní, zásobovací a obchodní činnost, hornická činnost za účelem dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým i podzemním způsobem.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 1. Dovoz věcí s výjimkou věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR č.256/1990 Sb. ze dne 4.5.1990.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 3. Vývoz věcí dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 1. Dovoz věcí z nesocialistických zemí pro vlastní lesní, zemědělskou, dřevozpracující a stavební výrobu organizace dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení.

do 20. 5. 1991 od 30. 5. 1990

předmět podnikání: 2. Přijímání služeb od zahraničních osob z nesocialistických zemí formou servisních prohlídek, oprav a montáže strojů a prací opravárenského charakteru, JKV 912,915,923,927.

do 23. 6. 1993 od 30. 5. 1990

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 15. 4. 1994 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: Základní předmět činnosti: Správa lesního národního majetku nezbytného pro potřeby obrany státu, lesní, zemědělská, dřevozpracující a ostatní, s nimi související výroba, obchodní činnosti a služby a vlastní stavební a projektová činnost.

do 20. 5. 1991 od 30. 6. 1989

předmět podnikání: Povinným předmětem činnosti koncernu je hospodářské využívání přírodních zdrojů, udržování biologické rovnováhy území vojenských újezdů a plnění dodávek, prací a služeb, souvisejících se základními druhy hospodářské činnosti pro potřeby FMNO, v rozsahu stanoveném komplexním plánem výstavby ČSLA.

do 23. 6. 1993 od 30. 6. 1989

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Aleš Škoda

Jabloňová, Česká republika, Hořovice

do 4. 5. 1998 od 2. 3. 1995

vedoucí odštěpného závodu: podplukovník ing. Aleš Škoda

Jabloňová, Česká republika, Hořovice

do 2. 3. 1995 od 4. 1. 1990

vedoucí odštěpného závodu: major ing. Aleš Škoda

Jabloňová, Česká republika, Hořovice

do 4. 1. 1990 od 16. 8. 1989

název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. odštěpný závod Velichov

do 4. 5. 1998 od 2. 3. 1995

název: VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, odštěpný závod Velichov

do 2. 3. 1995 od 23. 6. 1993

název: Vojenské lesy a statky, odštěpný závod, VELICHOV

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

název: Vojenské lesy a statky, koncernový podnik, VELICHOV

do 20. 5. 1991 od 16. 8. 1989

sídlo: Velichov, Česká republika, p. Vojkovice nad Ohří

do 4. 5. 1998 od 12. 9. 1995

sídlo: Velichov, Česká republika, p. Vojkovice nad Ohří

do 12. 9. 1995 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1,2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky; - činnost podniku akvakultury. Ostatní podnikatelská činnost.

od 10. 1. 2017

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1,2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; -výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky. Ostatní podnikatelská činnost.

do 10. 1. 2017 od 2. 6. 2016

předmět podnikání: 1. opravy silničních vozidel

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 2. výkon zeměměřických činností

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 3. silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 4. hostinská činnost

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 5. provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 6. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 7. provádění pyrotechnického průzkumu

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 8. provádění staveb, jejich změn a odstraňování

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 9. projektová činnost ve výstavbě

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 10. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 11. poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 12. ostraha majetku a osob

od 19. 4. 2011

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky. Ostatní podnikatelská činnost

do 2. 6. 2016 od 19. 4. 2011

předmět podnikání: 24. poskytování technických služeb

do 19. 4. 2011 od 24. 8. 2005

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - "nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky".

do 19. 4. 2011 od 23. 7. 2005

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - podnikatelská činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zajišťování obrany ČR), asanace (včetně pyrotechnické) a rekultivace, dodávky staveb ních i jiných prací a služeb, včetně projekčních, spočívajících například v opravách, údržbě, provozování a ostraze vojenských zařízení, opravách a údržbě nemovitého majetku (včetně komunikací) vojenských újezdů, především pro potřeby armády a výcviku voj sk a zajišťování správy a údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území VVP.

do 23. 7. 2005 od 8. 9. 2004

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - podnikatelská činnost směřující k udržování ekologické a bioologické rovnováhy, zejména v objektech důležitých pro obranu státu ( § 29 odst. l,2 zákona č. 222/l999 Sb., o zjišťování obrany ČR), asanace (včetně pyrotechnické) a rekultivace, dodávky stave bních i jiných prací a služeb, spočívajících například v opravách, údržbě a provozování vojenských výcvikových zařízení, opravách a údržbě nemovitého majetku (včetně komunikací) vojenských újezdů, především pro potřeby armády a výcviku vojsk.

do 8. 9. 2004 od 4. 3. 2004

předmět podnikání: 22. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

do 19. 4. 2011 od 16. 8. 2003

předmět podnikání: 23. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

do 19. 4. 2011 od 16. 8. 2003

předmět podnikání: 21. provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

do 19. 4. 2011 od 19. 4. 2003

předmět podnikání: 19. správa a údržba nemovitostí

do 19. 4. 2011 od 26. 2. 2002

předmět podnikání: 20. podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

do 19. 4. 2011 od 26. 2. 2002

předmět podnikání: Hlavní předmět podnikání - nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dře- vozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb - podnikatelská činnost k udržování ekologické a biologické rov- nováhy, zejména na pozemcích určených pro obranu státu, dodávky prací a služeb pro potřeby armády a výcviku vojsk.

do 4. 3. 2004 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 1. Lesní hospodaření prováděné průmyslovým způsobem

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 2. Provádění staveb průmyslovým způsobem

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 3. Výkon práva myslivosti, poskytování služeb formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb, prodej ulovené zvěře a ryb

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 4. Pronájem nemovitostí, odstavných ploch, bytů a nebytových pro- stor spojený s dalšími službami

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 5. Ubytovací služby

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 6. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 7. Řeznictví a uzenářství

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 8. Hostinská činnost

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 9. Opravy motorových vozidel

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 10. Opravy silničních vozidel

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 11. Opravy benzinových motorových pil

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 12. Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní nebo vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5t užitné hm. nebo 6t celkové hm.

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 13. Silniční motorová doprava nákladní (mezinárodní s vozidly nad 3,5t celkové hmotnosti a tahači)

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 14. Výkon zeměměřičských činností

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 15. Zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 16. Provozování střelnic

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 17. Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: 18. Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a re- vizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zaří- zení

do 19. 4. 2011 od 17. 10. 2001

předmět podnikání: nakládání s majetkem státu v působnosti resortu obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské , dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb

do 17. 10. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: podnikateská činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy , zejména na pozemcích určených pro obranu státu, dodávky a služby pro potřeby armády a výcviku vojsk

do 17. 10. 2001 od 27. 11. 1997

předmět podnikání: hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: pronájem bytových prostor spojený s dalšími službami

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: výkon zeměměřičských činností

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: projektová činnost v investiční výstavbě

do 17. 10. 2001 od 12. 9. 1995

předmět podnikání: Základním předmětem činnosti státního podniku pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů je správa a využívání lesního majetku, zemědělského majetku, přírodních zdrojů a podnikatelská činnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnost, služby, stavební a projektová činnost.

do 27. 11. 1997 od 12. 9. 1994

předmět podnikání: Základním předmětem činnosti státního podniku pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů je správa a využívání lesního majetku, zemědělského majetku, přírodních zdrojů a podnikatelská činnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnost, služby, stavební a projektová činnost, výkon státní správy lesního a zemědělského půdního fondu na pozemcích určených na obranu státu.

do 12. 9. 1994 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 9. inženýrská činnost v oblasti neinvestiční výstavby

do 12. 9. 1995 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 10. polygrafické práce

do 12. 9. 1995 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Povinným předmětem činnosti je hospodářské využívání přírodních zdrojů, udržování ekologické a biologické rovnováhy na území určených pro obranu státu, dále plnění dodávek, prací a služeb, souvisejících se základními druhy hospodářské činnosti pro potřeby armády v rozsahu stanoveném smlouvami.

do 27. 11. 1997 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Dalším předmětem činnosti je:

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 1. hornická činnost za účelem dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým i podzemním způsobem

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 2. pronájem nemovitostí, pronájem bytových a nebytových prostor

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 3. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 4. řeznictví a uzenářství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 5. opravy motorových vozidel, zemědělských strojů a benzinových motorových pil

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 6. dřevařská výroba, truhlářství, zednictví, tesařství, pokrývačství, klempířství, vodoinstalatérství, provádění tepelných a zvukových instalací, podlahářství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 7. projektování elektrických zařízení a elektroinstalatérství

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 8. provádění bytových, občanských a průmyslových staveb

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 11. automatizované zpracování dat, poskytování software

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 12. provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 13. pracovní činnost stavebními stroji

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 14. silniční motorová doprava

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 15. poskytování služeb zahraničním osobám za devizové prostředky formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb a následný prodej ulovené zvěře a ryb zahraničním osobám

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: 16. zahraničně obchodní činnost: - dovoz věcí s výjimkou věcí uvedených v nař. vlády ČSFR číslo 256/90 Sb. ze dne 4.5.1990 - vývoz věcí dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení

do 17. 10. 2001 od 23. 6. 1993

předmět podnikání: Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR za devizové prostředky formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb a následný prodej ulovené zvěře a ryb zahraničním osobám.

do 23. 6. 1993 od 25. 6. 1992

předmět podnikání: Základní předmět činnosti: Správa lesního a zemědělského majetku a přírodních zdrojů potřebných pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících výrob, obchodní činnosti, služeb, stavební a projektové činnosti. Dále prodejní, zásobovací a obchodní činnost, hornická činnost za účelem dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým i podzemním způsobem.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 1. Dovoz věcí s výjimkou věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR č.256/1990 Sb. ze dne 4.5.1990.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 3. Vývoz věcí dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení.

do 23. 6. 1993 od 20. 5. 1991

předmět podnikání: 1. Dovoz věcí z nesocialistických zemí pro vlastní lesní, zemědělskou, dřevozpracující a stavební výrobu organizace dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí povolení.

do 20. 5. 1991 od 30. 5. 1990

předmět podnikání: 2. Přijímání služeb od zahraničních osob z nesocialistických zemí formou servisních prohlídek, oprav a montáže strojů a prací opravárenského charakteru, JKV 912,915,923,927.

do 23. 6. 1993 od 30. 5. 1990

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 28. 1. 1993 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 15. 4. 1994 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: neuveden

do 4. 5. 1998 od 16. 8. 1989

předmět podnikání: Základní předmět činnosti: Správa lesního národního majetku nezbytného pro potřeby obrany státu, lesní, zemědělská, dřevozpracující a ostatní, s nimi související výroba, obchodní činnosti a služby a vlastní stavební a projektová činnost.

do 20. 5. 1991 od 30. 6. 1989

předmět podnikání: Povinným předmětem činnosti koncernu je hospodářské využívání přírodních zdrojů, udržování biologické rovnováhy území vojenských újezdů a plnění dodávek, prací a služeb, souvisejících se základními druhy hospodářské činnosti pro potřeby FMNO, v rozsahu stanoveném komplexním plánem výstavby ČSLA.

do 23. 6. 1993 od 30. 6. 1989

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Ladislav Kolovratník

Velichov, Česká republika, p. Vojkovice nad Ohří

do 4. 5. 1998 od 2. 3. 1995

vedoucí odštěpného závodu: podplukovník ing. Pavel Smrčka

Podhájek, Česká republika, Mimoň

do 2. 3. 1995 od 28. 1. 1993

vedoucí odštěpného závodu: podplukovník ing. Josef Novotný CSc.

Východní, Česká republika, Karlovy Vary

do 28. 1. 1993 od 2. 4. 1991

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 6. 1989

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 6. 11. 2013
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 4. 2. 2009
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 4. 2. 2009
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 25. 10. 2008
Provádění pyrotechnického průzkumu
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 2. 4. 2004
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 9. 6. 2003
Ostraha majetku a osob
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 5. 12. 2001
Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 2. 8. 1999
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 5. 7. 1995
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 12. 6. 1995
Výkon zeměměřických činností
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 26. 4. 1995
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Výroba hnojiv
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Ubytovací služby
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • Projektování pozemkových úprav
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 27. 1. 1993
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 27. 1. 1993

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.