Hlavní navigace

Lesy České republiky, s.p.

Firma Lesy České republiky, s.p., státní podnik. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou AXII 540, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 5 818 758 987 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

42196451

Sídlo:

Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 500 08

Právní forma:

Státní podnik

Datum vzniku:

1. 1. 1992

DIČ:

CZ42196451

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 4000 - 4999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
02 Lesnictví a těžba dřeva
02100 Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
022 Těžba dřeva
02400 Podpůrné činnosti pro lesnictví
03220 Sladkovodní akvakultura
08 Ostatní těžba a dobývání
101 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
25620 Obrábění
257 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
3317 Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
35110 Výroba elektřiny
36000 Shromažďování, úprava a rozvod vody
38110 Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
431 Demolice a příprava staveniště
43320 Truhlářské práce
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47250 Maloobchod s nápoji
492 Železniční nákladní doprava
4939 Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
49410 Silniční nákladní doprava
55 Ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
58 Vydavatelské činnosti
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
701 Činnosti vedení podniků
7112 Inženýrské činnosti a související technické poradenství
82110 Univerzální administrativní činnosti
82990 Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
855 Ostatní vzdělávání
93110 Provozování sportovních zařízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

AXII 540, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Lesy České republiky, s.p. od 21. 2. 2015

Obchodní firma

Lesy České republiky, s.p. do 21. 2. 2015 od 24. 12. 2014

Obchodní firma

Lesy České republiky, s.p. do 24. 12. 2014 od 1. 1. 1992

Právní forma

Státní podnik od 1. 1. 1992

adresa

Přemyslova 1106/19
Hradec Králové 50008 od 21. 2. 2015

adresa

Přemyslova 1106
Hradec Králové 50168 do 21. 2. 2015 od 22. 9. 1997

adresa

Hradec Králové do 22. 9. 1997 od 1. 1. 1992

Předmět podnikání

prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů, příp. ve vlastní režii, zajišťování provádění činností zabezpečujících optimální plnění všech funkcí lesů od 25. 2. 2020

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost - činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov - nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin - zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce - výroba strojů a zařízení - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - velkoobchod a maloobchod - ubytovací služby - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti od 25. 2. 2020

silniční motorová doprava: - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče od 25. 2. 2020

výkon práva hospodařit k lesům, které jsou ve vlastnictví státu, k nimž má podnik právo hospodařit od 25. 2. 2020

výkon veškerých vlastnických práv k majetku státu, ke kterému má podnik právo hospodařit s podmínkou předchozího souhlasu zakladatele při nakládání s určeným majetkem od 25. 2. 2020

zajišťování monitoringu stavu povrchových vod ve své správě od 25. 2. 2020

výkon správy určených vodních toků, lesotechnických meliorací a hrazení bystřin a strží, a plnění povinností daných zákonem č. 254/2001 Sb., jeho prováděcími vyhláškami a obecně platnými předpisy od 25. 2. 2020

péče o vodní díla - stavby k lesotechnickým melioracím pozemků a stavby hrazení bystřin a strží v majetku státu, se kterými má podnik právo hospodařit od 25. 2. 2020

zpracování a vedení evidence vodních toků, vodních nádrží, staveb k lesotechnickým melioracím pozemků a staveb hrazení bystřin a strží, a ukládání údajů do informačního systému veřejné správy v rozsahu platných právních předpisů od 25. 2. 2020

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 25. 2. 2020

provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách od 24. 12. 2014

hostinská činnost od 28. 11. 2012

přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání zbraní a střeliva od 28. 11. 2012

zámečnictví, nástrojářství od 28. 11. 2012

obráběčství od 28. 11. 2012

opravy silničních vozidel od 28. 11. 2012

truhlářství, podlahářství od 28. 11. 2012

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 28. 11. 2012

provozování střelnic od 28. 11. 2012

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 28. 11. 2012

řeznictví a uzenářství od 28. 11. 2012

výroba elektřiny od 28. 11. 2012

dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vč. úpravy a zušlechťování nerostů prováděného v souvislosti s jejich dobýváním od 28. 11. 2012

provozování železniční dráhy - vlečky od 28. 11. 2012

výkon práva hospodařit k ostatnímu movitému a nemovitému majetku, který je ve vlastnictví státu a byl svěřen k plnění jeho úkolů, a k provozování nepodnikatelské činnosti s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost od 28. 11. 2012

výkon ochranné služby v lesích od 28. 11. 2012

výkon práv a povinností vlastníka lesa podle lesního zákona u lesů, které jsou ve vlastnictví státu a k nimž má podnik právo hospodařit od 28. 11. 2012

zemědělská výroba: - rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit - výroba osiv a sadby, školkařských výpětsků a genetického materiálu rostlin - úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby - chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit - hospodaření v lese, na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit - hospodaření s vodou pro zemědělské a lesní účely od 28. 11. 2012

tvorba koncepcí a informačních systémů ve vodním hospodářství od 28. 11. 2012

výkon odborných a technologických a inženýrských činností pro přípravu, realizaci a financování krajinotvorných programů od 28. 11. 2012

kovářství, podkovářství do 24. 12. 2014 od 28. 11. 2012

prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů, příp. ve vlastní režii, zajišťuje provádění činností zabezpečujících optimální plnění všech funkcí lesů do 25. 2. 2020 od 28. 11. 2012

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 25. 2. 2020 od 28. 11. 2012

silniční motorová doprava: - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí do 25. 2. 2020 od 28. 11. 2012

- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče do 25. 2. 2020 od 28. 11. 2012

výkon práva hospodařit k lesům, které jsou ve vlastnictví státu, k nimž má státní podnik Lesy České republiky právo hospodařit do 25. 2. 2020 od 28. 11. 2012

výkon veškerých vlastnických práv k majetku státu, ke kterému má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem do 25. 2. 2020 od 28. 11. 2012

činnost odborného lesního hospodáře do 25. 2. 2020 od 28. 11. 2012

vypracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov do 25. 2. 2020 od 28. 11. 2012

zajišťuje monitoring stavu povrchových vod ve své správě do 25. 2. 2020 od 28. 11. 2012

výkon správy určených vodních toků, lesotechnických meliorací a hrazení bystřin a strží, a přitom plní povinnosti dané zákonem č. 254/2001 Sb., jeho prováděcími vyhláškami a obecně platnými předpisy do 25. 2. 2020 od 28. 11. 2012

péče o vodní díla stavby k lesotechnickým melioracím pozemků a stavby hrazení bystřin a strží v majetku České republiky, se kterými má přislušnost hospodařit do 25. 2. 2020 od 28. 11. 2012

zpracovává a vede evidenci vodních toků, vodních nádrží, staveb k lesotechnickým melioracím pozemků a staveb hrazení bystřin a strží, a údaje ukládá do informačního systému veřejné správy v rozsahu platných právních předpisů do 25. 2. 2020 od 28. 11. 2012

Zajišťuje monitoring stavu povrchových vod ve své správě do 28. 11. 2012 od 7. 4. 2011

Tvorba koncepcí a informačních systémů ve vodním hospodářství do 28. 11. 2012 od 7. 4. 2011

Výkon správy určených vodních toků, lesotechnických meliorací a hrazení bystřin a strží, a přitom plní povinnosti dané zákonem 254/2001 Sb., jeho prováděcími vyhláškami a obecně platnými předpisy do 28. 11. 2012 od 7. 4. 2011

Péče o vodní díla a stavby k lesotechnickým melioracím pozemků a stavby hrazení bystřin a strží v majetku České republiky, se kterými má příslušnost hospodařit do 28. 11. 2012 od 7. 4. 2011

Zpracovává a vede evidenci vodních toků, vodních nádrží, staveb k lesotechnickým melioracím pozemků a staveb hrazení bystřin a strží, a údaje ukládá do informačního systému veřejné správy v rozsahu platných právních předpisů do 28. 11. 2012 od 7. 4. 2011

Výkon odborných a technických a inženýrských činností pro přípravu, realizaci a financování krajinotvorných programů do 28. 11. 2012 od 7. 4. 2011

Výkon veškerých vlastnických práv kmajetku státu, ke kterému má státní podnik právo hospodaření s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem do 28. 11. 2012 od 2. 9. 2008

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 28. 11. 2012 od 6. 1. 2007

Nákup, prodej, půjčování, uschovávání a přeprava zbraní podléhající registraci podle zákona do 28. 11. 2012 od 8. 7. 2006

Nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava střeliva do 28. 11. 2012 od 8. 7. 2006

Zemědělská výroba: Rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit. Výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin. Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby. Chov ryb, vodních živočichů a pěstování roslin na vodní ploše na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit. Hospodaření v lese, na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit. Hospodaření s vodou pro zemědělské a lesní účely. do 28. 11. 2012 od 8. 7. 2006

Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost do 28. 11. 2012 od 28. 4. 2006

Zemědělská výroba do 8. 7. 2006 od 8. 4. 2005

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 28. 11. 2012 od 22. 1. 2005

Řeznictví a uzenářství do 28. 11. 2012 od 28. 10. 2004

Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce texických chemických látek a chemických přípravků s vyjímkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochranné dezi nfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče do 28. 11. 2012 od 21. 6. 2004

Vydavatelské a nakladatelské činnosti do 28. 11. 2012 od 27. 5. 2004

Výroba zemědělských strojů do 28. 11. 2012 od 13. 5. 2003

Opravy pracovních strojů do 28. 11. 2012 od 13. 5. 2003

Opravy silničních vozidel do 28. 11. 2012 od 13. 5. 2003

Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) do 28. 11. 2012 od 13. 5. 2003

Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 28. 11. 2012 od 13. 5. 2003

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 28. 11. 2012 od 13. 5. 2003

Výkon práv a povinností vlastníka lesa podle lesního zákona u lesů, které jsou ve vlastnictví státu a k nimž má podnik právo hospodaření do 28. 11. 2012 od 13. 2. 2001

Nakládání s výkonem práva myslivosti na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodaření do 28. 11. 2012 od 13. 2. 2001

Uzavírání darovacích nebo jiných smluv, jimiž se bezúplatně převádí ve prospěch státu majetek, který bude sloužit plnění úkolů podniku nebo podnikání do 28. 11. 2012 od 13. 2. 2001

Uzavírání smluv, jimiž se úplatně nabývá do vlastnictví státu majetek, který bude sloužit k plnění funkcí podniku nebo podnikání do 28. 11. 2012 od 13. 2. 2001

Uzavírání smluv o prodeji a směně nemovitých věcí a bytů, nebytových prostorů a movitých věcí, které podnik nepotřebuje k plnění svých úkolů a podnikání, k nimž má podnik právo hospodaření do 28. 11. 2012 od 13. 2. 2001

Uzavírání smluv o koupi a směně nemovitých věcí, bytů a nebytových prostorů a movitých věcí, které podnik potřebuje k plnění svých úkolů a podnikání do 28. 11. 2012 od 13. 2. 2001

Uzavírání nájemních a jiných smluv o užívání majetku, ke kterému má právo hospodaření do 28. 11. 2012 od 13. 2. 2001

Uspokojování restitučních nároků tam, kde je podle zvláštních právních předpisů podnik povinnou osobou do 28. 11. 2012 od 13. 2. 2001

Nabývání, pozbývání za úplatu majetkových účastí v akciových společnostech v rámci plnění svých úkolů a podnikání do 28. 11. 2012 od 13. 2. 2001

Operace na finančním trhu k optimálnímu zhodnocení dočasně volných finančních prostředků do 28. 11. 2012 od 13. 2. 2001

Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 28. 11. 2012 od 3. 10. 2000

Lesnictví, těžba dřeva, lesní doprava, poskytování služeb v myslivosti do 28. 4. 2006 od 23. 6. 2000

Provozování střelnic do 28. 11. 2012 od 25. 10. 1999

Stavitelství do 13. 5. 2003 od 22. 9. 1997

Nákup, prodej, půjčování, uschovávání a přeprava zbraní a střeliva do těchto zbraní podléhajících registraci podle zákona do 8. 7. 2006 od 22. 9. 1997

Výkon veškerých vlastnických práv k majetku, ke kterému má státní podnik právo hospodaření s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určitým majetkem a souhlasu dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem v jednacím řádu dozorčí rady u ostatní ho majetku do 2. 9. 2008 od 22. 9. 1997

Výkon práva hospodaření k lesům, které jsou ve vlastnictví státu, k nimž má státní podnik Lesy České republiky právo hospodaření do 28. 11. 2012 od 22. 9. 1997

Výkon práva hospodaření k ostatnímu movitému a nemovitému majetku, který je ve vlastnictví státu a byl svěřen k plnění jeho úkolů, a k provozování nepodnikatelské činnosti s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost do 28. 11. 2012 od 22. 9. 1997

Činnost odborného lesního hospodáře do 28. 11. 2012 od 22. 9. 1997

Výkon ochranné služby v lesích do 28. 11. 2012 od 22. 9. 1997

Ubytovací služby do 28. 11. 2012 od 22. 9. 1997

Vypracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov do 28. 11. 2012 od 22. 9. 1997

Nákup, prodej, půjčování, uschovávání a přeprava střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona do 22. 9. 1997 od 17. 2. 1997

Výkon práv a povinností vlastníka lesa u lesů, které jsou ve vlastnictví státu, k nimž mají lesy ČR, s.p. v Hradci Králové právo hospodaření do 22. 9. 1997 od 30. 9. 1996

Výkon práva hospodaření s ostatním movitým a nemovitým majetkem, který je ve vlastnictví státu, a byl s.p. Lesy ČR v Hradci Králové svěřen k plnění úkolů státního podniku do 22. 9. 1997 od 30. 9. 1996

Hospodaření v lese do 22. 9. 1997 od 30. 9. 1996

Činnost odborného lesního hospodáře do 22. 9. 1997 od 30. 9. 1996

Vypracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov do 22. 9. 1997 od 30. 9. 1996

Provozování vodovodů a kanalizací do 8. 4. 2005 od 30. 9. 1996

Nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin do 28. 11. 2012 od 30. 9. 1996

Výkon ochranné služby v lesích do 28. 11. 2012 od 30. 9. 1996

Výuka a provádění zkoušek z myslivosti do 28. 11. 2012 od 30. 9. 1996

Provozování železniční dráhy - vlečky do 28. 11. 2012 od 18. 3. 1996

Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 13. 5. 2003 od 27. 7. 1995

Zemědělská výroba do 8. 4. 2005 od 29. 6. 1995

Tesařství do 13. 5. 2003 od 25. 5. 1994

Kopírovací práce do 13. 5. 2003 od 25. 5. 1994

Projektová činnost v investiční výstavbě do 13. 5. 2003 od 25. 5. 1994

Pálení dřevěného uhlí do 28. 11. 2012 od 25. 5. 1994

Dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vč. úpravy a zušlechťování nerostů prováděného v souvislosti s jejich dobýváním do 28. 11. 2012 od 25. 5. 1994

Výroba pilařská a dřevařská do 28. 11. 2012 od 25. 5. 1994

Činnost organizačních a ekonomických poradců do 25. 5. 1994 od 10. 11. 1993

Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení do 22. 9. 1997 od 10. 11. 1993

Ubytovací služby (Hradec Králové, Přemyslova 1106) do 22. 9. 1997 od 10. 11. 1993

Ubytovací služby (Zámek Židlochovice) do 22. 9. 1997 od 10. 11. 1993

Stavitel do 22. 9. 1997 od 10. 11. 1993

Vodoinstalatérství do 13. 5. 2003 od 10. 11. 1993

Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy vč. ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace do 13. 5. 2003 od 10. 11. 1993

Opravy motorových vozidel do 13. 5. 2003 od 10. 11. 1993

Výroba a opravy zemědělských strojů do 13. 5. 2003 od 10. 11. 1993

Zpracování kamene do 13. 5. 2003 od 10. 11. 1993

Zednictví do 13. 5. 2003 od 10. 11. 1993

Provozování cestovní kanceláře do 13. 5. 2003 od 10. 11. 1993

Poskytování software do 8. 4. 2005 od 10. 11. 1993

Provádění trhacích a ohňostrojných prací do 26. 6. 2009 od 10. 11. 1993

Kovářství do 28. 11. 2012 od 10. 11. 1993

Silniční motorová doprava do 28. 11. 2012 od 10. 11. 1993

Zemní práce strojem do 28. 11. 2012 od 10. 11. 1993

Hostinská činnost do 28. 11. 2012 od 10. 11. 1993

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 28. 11. 2012 od 10. 11. 1993

Zámečnictví do 28. 11. 2012 od 10. 11. 1993

Kovoobrábění do 28. 11. 2012 od 10. 11. 1993

Truhlářství do 28. 11. 2012 od 10. 11. 1993

Obchodní, strojírenská, zámečnická, servisní a opravárenská činnost v rámci mechanizačních lesnických prostředků, nářadí a osobních ochranných pomůcek; do 10. 11. 1993 od 21. 8. 1992

Dřevařská výroba a prodej dřevařských výrobků; do 10. 11. 1993 od 21. 8. 1992

Poskytování ubytování a stravování v rekreačních, provozních a ubytovacích zařízeních; do 10. 11. 1993 od 21. 8. 1992

Drobná stavební a těžební činnost, např. těžba a zpracování kamene, zemní práce a pod.; do 10. 11. 1993 od 21. 8. 1992

Provádění revizní činnosti a školení obsluh dopravních vozíků, stavebních strojů a zvedacích zařízení; do 10. 11. 1993 od 21. 8. 1992

Vývoz a dovoz zboží a služeb ve smyslu obecně závazných předpisů (např. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vyhláška FMZO č. 562/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb); do 10. 11. 1993 od 21. 8. 1992

Práce spojené se zajištěním uchování genových zdrojů lesních dřevin. do 28. 11. 2012 od 21. 8. 1992

Investiční výstavba a projekce, oprava a údržba staveb, strojů a zařízení pro zajištění vlastní činnosti; do 10. 11. 1993 od 1. 1. 1992

Provoz výpočetního střediska; do 10. 11. 1993 od 1. 1. 1992

V případě, že k provozování některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu přísl. orgánu státní správy, může být tato činnost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu. do 10. 11. 1993 od 1. 1. 1992

Spravuje lesní půdní fond a lesní porosty na něm rostoucí (lesy), lesní cesty, provozní budovy, stavby a jiné pozemky sloužící lesnímu hospodářství, které jsou ve vlastnictví nebo v užívání ČR a to dle zák. č. 61/77 Sb., o lesích a navazujících právních p ředpisů; do 30. 9. 1996 od 1. 1. 1992

Zabezpečuje a kontroluje soulad obecného i podnikatelského užívání spravovaných lesů a jejich infrastruktury s ust. zák. o lesích a navazujících právních předpisů; do 30. 9. 1996 od 1. 1. 1992

Ochrana lesního půdního fondu, lesních porostů a výkon služby v lesích; do 30. 9. 1996 od 1. 1. 1992

Výkon odborné správy lesů; do 30. 9. 1996 od 1. 1. 1992

Lesnickotechnické meliorace, hrazení bystřin a správa určených drobných vodních toků a vodohospodářských děl; do 12. 3. 2011 od 1. 1. 1992

Prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů, příp. ve vlastní režii, zajišťuje provádění činností zabezpečujících optimální plnění všech funkcí lesů; do 28. 11. 2012 od 1. 1. 1992

Myslivost v obhospodařovaných honidbách a rybářství v obhospodařovaných rybářských revírech; do 28. 11. 2012 od 1. 1. 1992

Koncepční i operativní činnost směřující k trvalému zlepšování stavu lesů. do 28. 11. 2012 od 1. 1. 1992

Předmět činnosti

myslivost od 25. 2. 2020

Ostatní skutečnosti

Údaje o zřízení: Státní podnik Lesy České republiky, s.p., byl založen zakládací listinou Ministerstva zemědělství České republiky dne 11. prosince 1991, č.j. 6677/91-100, která byla rozhodnutím Ministerstva zemědělství ze dne 12. 8. 1997, č.j. 3217/97-1000, přizpůsobena zákonu č. 77/1997 Sb., o státním podniku. od 25. 2. 2020

Výbor pro audit dozorčí rady: člen výboru pro audit: Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA, dat. nar. 5. ledna 1979, bydlištěm 10. června 1942/53, 273 54 Lidice, člen výboru pro audit: Ing. Jaromír Vašíček, CSc., dat. nar. 11. května 1954, bydlištěm Na Výsluní 271, 517 22 Albrechtice nad Orlicí od 25. 2. 2020

Jménem Ministerstva zemědělství vykonávajícího funkci zakladatele, je oprávněn jednat: Mgr. Patrik Mlynář, náměstek pro řízení Sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství, nar. 16.10.1981, U Kola 112, Sedlec, 284 03 Kutná Hora. od 28. 3. 2018

Jménem Ministerstva zemědělství vykonávajícího funkci zakladatele je oprávněna jednat: Ing. Jiřina Vorlová, ředitelka odboru resortních organizací Ministerstva zemědělství, nar. 3.2.1963, bytem Brdlíkova 192/11, 150 00 Praha 5 - Motol do 28. 3. 2018 od 17. 3. 2016

Jménem Ministerstva zemědělství vykonávajícího funkce zakladatele je oprávněna jednat : Ing. Jiřina Vorlová, ředitelka odboru zakladatelské činnosti, nar. 3.2.1963, bytem Brdlíkova 192/11, 150 00 Praha 5 - Motol do 14. 8. 2015 od 14. 8. 2015

Jménem Ministerstva zemědělství vykonávajícího funkce zakladatele je oprávněna jednat : Ing. Jiřina Vorlová, ředitelka odboru resortních podniků, organizací a institucí Ministerstva zemědělství, nar. 3.2.1963, bytem Brdlíkova 192/11, 150 00 Praha 5 - Motol do 17. 3. 2016 od 14. 8. 2015

Výbor pro audit: člen výboru pro audit: Josef Jaroš, MBA, dat. nar. 5.ledna 1979, bytem 10. června 1942/53, Lidice, PSČ 273 54, člen výboru pro audit: Ing. Jaromír Vašíček, CSc., dat. nar. 11. května 1954, bytem Na Výsluní 271, Albrechtice nad Orlicí, PSČ 517 22, člen vý boru pro audit: Ing. Tomáš Vrba, dat. nar. 23. 6. 1969, bytem Žitná 15, 796 04 Prostějov. do 25. 2. 2020 od 24. 12. 2014

Výbor pro audit: člen výboru pro audit: Josef Jaroš, MBA, dat. nar. 5.ledna 1979, bytem 10.června 1942/53, Lidice, PSČ 273 54, člen výboru pro audit: Ing. Miroslav Zámečník, dat. nar. 24.února 1962, bytem Za Kovářským rybníkem 270, Šeberov, Praha 4, PSČ 149 00, člen výbo ru pro audit: Ing. Jaromír Vašíček, CSc., dat. nar. 11.května 1954, bytem Na Výsluní 271, Albrechtice nad Orlicí, PSČ 517 22. do 24. 12. 2014 od 23. 7. 2014

Jménem Ministerstva zemědělství vykonávajícího funkce zakladatele je oprávněn jednat: JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., vrchní ředitel Sekce správní, nar. 2. 6. 1976, bytem Hradešínská 2335/35, 101 00 Praha 10 - Vinohrady. do 14. 8. 2015 od 29. 4. 2014

Mgr. Jan Sixta, nar. 6. 11. 1978, bytem Šlikova 39, 169 00 Praha 6 - Břevnov do 29. 4. 2014 od 7. 12. 2013

Jménem Ministerstva zemědělství vykonávajícího funkci zakladatele je oprávněn jednat Mgr. Jaroslav Janáček, nar. 24. 2. 1978, vrchní ředitel Sekce správní, bytem Trojská 593/140, 171 00 Praha 7. do 29. 4. 2014 od 7. 12. 2013

Jménem Ministerstva zemědělství vykonávajícího funkci zakladatele je oprávněn jednat: Mgr. Jaroslav Janáček, vrchní ředitel Sekce správní. datum narození: 24.2.1978, bytem Trojská 593/140, 171 00 Praha 7. do 7. 12. 2013 od 28. 9. 2013

Ing. Radek Braum, r.č. 691219/2771, bytem Mikoláše Alše 2138/19, 434 01 Most do 28. 9. 2013 od 28. 12. 2012

Jménem Ministerstva zemědělství vykonávajícího funkci zakladatele je oprávněn jednat: Ing. Jan Ludvík, vrchní ředitel Sekce správní, r.č. 730611/1505, bytem Za kult. domem 636, Kamenice nad Lipou, PSČ 394 70. do 28. 9. 2013 od 28. 12. 2012

Jménem Ministerstva zemědělství vykonávajícího funkci zakladatele je oprávněn jednat: Ing. Jan Ludvík, vrchní ředitel Sekce správní, r.č. 730611/1505, bytem Za kult. domem 636, Kamenice nad Lipou, PSČ 394 70. do 28. 12. 2012 od 28. 11. 2012

Ing. Radek Vonka, r.č. 711030/2375, bytem Palachova 248/2, 400 01 Ústí nad Labem jmenován ke dni 2. 5. 2011 do 7. 12. 2013 od 25. 7. 2012

Jménem Ministerstva zemědělství vykonávajícího funkci zakladatele je oprávněn jednat: Ing. Jan Ludvík, vrchní ředitel Sekce správní, r.č. 730611/1505, bytem Za kult. domem 636, Kamenice nad Lipou, PSČ 394 70. do 28. 11. 2012 od 28. 12. 2011

Bc. Radek Vonka, r.č. 711030/2375, bytem Palachova 248/2, 400 01 Ústí nad Labem jmenován ke dni 2. 5. 2011 do 25. 7. 2012 od 28. 6. 2011

MVDr. Jiří Liška, r.č. 490512/135, bytem Jaselská 1008, 506 01 Jičín s platností ke dni 10. 1. 2011 do 7. 12. 2011 od 3. 3. 2011

PhDr. Robert Knobloch, r.č. 691210/5684, bytem Blatské sídliště 589/I, 391 81 Veselí nad Lužnicí, doručovací adresa Palackého 1498/3, 750 02 Přerov s platností ke dni 10. 1. 2011 do 7. 12. 2013 od 3. 3. 2011

Libor Lukáš, r.č. 610819/1606, bytem Pitín 341, 687 41 Bojkovice jmenován ke dni 15.11.2010 do 7. 12. 2013 od 2. 2. 2011

Ing. Miroslav Zámečník, r.č. 620222/7040, bytem Za Kovářským rybníkem 270, Praha 4 - Šeberov, PSČ 149 00 jmenován ke dni 1. září 2010 do 7. 12. 2010 od 7. 12. 2010

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., r.č. 690408/3956, Bytem Jaselská 202/19, Brno, PSČ 602 00 jmenován ke dni 1. září 2010 s platností ke dni 22. 11. 2010 do 3. 3. 2011 od 7. 12. 2010

Mgr. Roman Boček, MBA, r.č. 690726/3979, bytem Přední 372, Zvole, PSČ 252 45 jmenován ke dni 1. září 2010 do 28. 11. 2012 od 7. 12. 2010

Jménem Ministerstva zemědělství vykonávajícího funkci zakladatele je oprávněn jednat: Mgr. Jan Šlajs, LL.M., r.č. 800501/0035, vrchní ředitel Sekce správní, bytem Slavatova 1206, 190 00 Praha 9. do 28. 12. 2011 od 31. 8. 2010

Rozhodnutím Ministerstva zemědělství č.j. 21885/2010-13200 ze dne 15. 7. 2010 došlo ke změně zakládací listiny v dozorčí radě státního podniku Lesy České republiky, s.p. do 31. 8. 2010 od 21. 7. 2010

Jménem Ministerstva zemědělství vykonávajícího funkci zakladatele je oprávněn jednat: Ing. Jiří Havlíček, vrchní ředitel sekce ekonomické, r.č. 480904/224, bytem Šamotka 255, 269 01 Rakovník do 31. 8. 2010 od 31. 5. 2010

Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství č.j. 14015/2010-13220 ze dne 5.5.2010 došlo u státního podniku Lesy České republiky, s.p. se sídlem v Hradci Králové, identifikační číslo 421 96 451 ke změně zakládací listiny v dozorčí radě. do 31. 8. 2010 od 12. 5. 2010

Ing. Miloš Pochobradský, r.č. 770412/3581, bytem Bačetín 141, 518 01 Dobruška do 28. 11. 2012 od 12. 5. 2010

Rozhodnutím Ministerstva zemědělství č.j. 34153/2009-13220 ze dne 19. října 2009 došlo ke změně ve statutárním orgánu. do 31. 8. 2010 od 23. 10. 2009

Rozhodnutím Ministerstva zemědělství č.j. 20721/2009-13220 ze dne 16. června 2009 došlo ke změně zakládací listiny státního podniku Lesy České republiky, s.p. se sídlem v Hradci Králové, a to v části statutární orgán a předmět podnikání. do 31. 8. 2010 od 26. 6. 2009

Rozhodnutím Ministerstva zemědělství č.j. 33 692/2008-13220 ze dne 5. září 2008 a Rozhodnutím Ministerstva zemědělství č.j. 10 846/2009-13220 ze dne 27. března 2009 došlo ke změně zakládací listiny státního podniku Lesy České republiky, s.p. se sídlem v  Hradci Králové a to v části statutární orgán a dozorčí rada. do 26. 6. 2009 od 2. 4. 2009

Ing. Ivo Valenta, bytem Písařov 132, PSČ 789 91 do 12. 5. 2010 od 2. 4. 2009

Jménem Ministerstva zemědělství vykonávajícího zakladatele je oprávněn jednat: Ing. Jan Ludvík, ředitel odboru zakladatelské činnosti, r.č. 73 06 11/1505, bytem Za kulturním domem 636, Kamenice nad Lipou, okr. Pelhřimov do 31. 5. 2010 od 2. 4. 2009

RNDr. Libor Ambrozek, Brendlova 80, 695 04 Hodonín odvolán ke dni 31. srpna 2010 do 7. 12. 2010 od 2. 4. 2009

Na základě rozhodnutí ministra zemědělství č.j. 3474/015/2008-11130 ze dne 12. prosince 2008 se odvolává Ing. Jiří Novák ke dni 31. prosince 2008 z funkce generálního ředitele státního podniku Lesy České republiky. Rozhodnutím ministra zemědělství č.j. 34 74/016/2008-11130 ze dne 19. prosince 2008 je s účinností od 1. ledna 2009 jmenován generálním ředitelem Ing. Svatopluk Sýkora. do 31. 8. 2010 od 22. 1. 2009

Na základě rozhodnutí náměstka ministra zemědělství č.j. 21596/2008-13220 ze dne 12. června 2008, se mění zakládací listina státního podniku podle § 15 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku (platné úplné znění vydávané v souladu s ustanovením § 38 i od st. 1 písm. a) obch.zák.) do 2. 4. 2009 od 2. 9. 2008

Ing. Viktor Blaščák, bytem Pražák 104, Vodňany, PSČ 389 01 do 12. 5. 2010 od 13. 6. 2008

Na základě rozhodnutí ministra zemědělství ze dne 2.4.2008, č.j. 12423/2008-10000 se ke dni 31.3.2008 odvolává člen dozorčí rady Prof. Doc. Ing. Luděk Šišák, CSc. a rozhodnutím ministra zemědělství ze dne 2.4.2008, č.j. 12423/2008-10000, se ke dni 1.4.200 8 jmenuje člen dozorčí rady Jan Birke. do 31. 8. 2010 od 13. 6. 2008

Jan Birke, bytem Příkrá 187, Náchod - Babí, PSČ 547 01 odvolán ke dni 31. srpna 2010 do 7. 12. 2010 od 13. 6. 2008

Na základě rozhodnutí ministra zemědělství č.j. 38505/2007-10000 ze dne 15. října 2007, se odvolává generální ředitel Ing. Jiří Holický a rozhodnutím č.j. 47937/2007-10000 ze dne 11. prosince 2007, se jmenuje generálním ředitelem Ing. Jiří Novák (změna za kládací listiny státního podniku podle § 15 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění) do 2. 4. 2009 od 11. 2. 2008

Na základě rozhodnutí zakladatele Ministerstva zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 ze dne 19. září 2007 č.j. 34199/2007-10000 se zapisuje změna zakládací listiny státního podniku podle § 15 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění , v odstavc i II Jménem Ministerstva zemědělství vykonávajícího funkci zakladatele je oprávněn jednat - se vypouští text "ing. Karel Trůbl, náměstek ministra zemědělství, r.č. 50 12 14/217, bytem 382 06 Brloh 188, a nahrazuje se textem: Ing. Mgr. Ivo Vrzal, MBA, nám ěstek ministra zemědělství, r.č. 67 01 13/1738, bytem Mramorová 697, 150 00 Praha 5 - Slivenec". do 2. 4. 2009 od 23. 10. 2007

RNDr. Libor Ambrozek, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha do 2. 4. 2009 od 4. 7. 2007

Na základě rozhodnutí zakladatele Ministerstva zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 ze dne 5. června 2007 č.j. 18891/2007-10000 se zapisuje změna zakládací listiny státního podniku podle § 15 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění, v odstavc i I. písmeno g) ve změně osoby generálního ředitele, v odstavci I. písmeno h) ve změně členů dozorčí rady a v odstavci II Jménem Ministerstva zemědělství vykonávajícího funkci zakladatele je oprávněn jednat se vypouští text "náměstek ministra zemědělství" a nahrazuje se textem "Ing. Karel Trůbl, náměstek ministra zemědělství, r.č. 50 12 14/217, bytem 382 06 Brloh 188. do 2. 4. 2009 od 4. 7. 2007

Mgr. Pavel Drobil, Kostelní 312, 735 81 Bohumín do 21. 7. 2010 od 4. 7. 2007

Ing. Ladislav Česal, Malinová 6, 644 00 Brno - Soběšice odvolán ke dni 31. srpna 2010 do 7. 12. 2010 od 4. 7. 2007

Radek Vonka, Masarykova 824/199, 400 01 Ústí nad Labem z důvodu ukončení mandátu k 14. 2. 2011 do 28. 6. 2011 od 4. 7. 2007

Ing. Jiří Jiránek, bytem Varšavská 236, 530 09 Pardubice do 4. 7. 2007 od 20. 2. 2007

Ing. Roman Schindler, bytem Návazná 1245/45, Praha 6 - Suchdol do 4. 7. 2007 od 20. 2. 2007

Ing. Jan Smutný, bytem Evropská 114/21, 162 00 Praha 6 do 4. 7. 2007 od 20. 2. 2007

JUDr. Milan Kováč, bytem Za Sadem 216, 182 00 Praha 8 do 4. 7. 2007 od 20. 2. 2007

Libor Lukáš, r.č. 610819/1606, bytem Pitín 341, 687 71 Bojkovice ukončení mandátu k 14.11.2010 do 2. 2. 2011 od 6. 1. 2007

JUDr. Alexander Keviczky, bytem Vinohradská 111/109, 130 01 Praha 3 do 6. 1. 2007 od 28. 4. 2006

Ing. Viktor Blaščák, bytem Smetanova 218, 389 01 Vodňany do 13. 6. 2008 od 28. 4. 2006

Ing. Ladislav Tomášek, bytem Stěžery 212, PSČ 503 21 do 2. 4. 2009 od 28. 4. 2006

Na základě rozhodnutí zakladatele Ministerstva zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 ze dne 1.3.2006 č.j. 7501/2006-11000 se zapisuje změna zakládací listiny státního podniku podle § 15 zák. č. 77/1997 Sb. o státním podniku, v platném znění v odstavci I písm. c ) a odstavci I písm. h). do 2. 4. 2009 od 28. 4. 2006

Ing. Jaromír Kříha, bytem Kubova Huť 24, 385 01 Vimperk do 12. 5. 2010 od 28. 4. 2006

Ing. Karel Kratochvíle, bytem 1. máje 1820, 397 01 Písek do 20. 2. 2007 od 14. 9. 2005

Na základě rozhodnutí zakladatele Ministerstva zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 ze dne 8.7.2005 č.j. 23490/2005-11000 se zapisuje změna zakládací listiny státního podniku podle § 15 zák. č. 77/1997 Sb. o státním podniku v odstavci I písm. h). do 2. 4. 2009 od 14. 9. 2005

Na základě rozhodnutí zakladatele Ministerstva zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 ze dne 19. května 2005 č.j. 17631/2005-11000 se zapisuje změna zakládací listiny státního podniku podle § 15 zák. č. 77/1997 Sb. o státním podniku v odstavci I písm. g) a písm. h). do 2. 4. 2009 od 13. 7. 2005

Ing. Jiří John, bytem 331 44 Kožlany 88 do 20. 2. 2007 od 5. 5. 2005

Na základě rozhodnutí zakladatele Ministerstva zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 ze dne 25.2.2005 č.j. 5417/2005-11000 a ze dne 4.4.2005 č.j. 11332/2005-1100 se zapisuje změna zakládací listiny státního podniku podle § 15 zák. č. 77/1997 Sb. o státním podni ku v odstavci I. do 2. 4. 2009 od 5. 5. 2005

Na základě rozhodnutí zakladatele Ministerstva zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 ze dne 4. srpna 2004 č.j. 29419/2004-1100 se mění článek I zakládací listiny státního podniku. do 2. 4. 2009 od 2. 3. 2005

Na základě rozhodnutí zakladatele Ministerstva zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 ze dne 24. listopadu 2004 č.j. 41987/2004-1100 se mění článek I zakládací listiny státního podniku Lesy České republiky, s.p. do 2. 4. 2009 od 2. 3. 2005

Ing. Ivan Hula, bytem Sportovní 3203, 276 01 Mělník do 28. 4. 2006 od 6. 10. 2004

Ing. Jiří Papež, bytem Nerudova 1168, 334 01 Přeštice do 20. 2. 2007 od 6. 10. 2004

Ing. Pavel Kováčik, bytem V. Nezvala 212/49, 674 01 Třebíč do 20. 2. 2007 od 6. 10. 2004

Na základě rozhodnutí zakladatele Ministerstva zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 ze dne 15.7.2004 č.j. 27151/2004-11000, se zapisuje změna zakládací listiny státního podniku podle § 15 zák. č. 77/1997 Sb., o státním podniku v odstavci I písmeno h). do 2. 4. 2009 od 6. 10. 2004

Ing. et. Ing. Jiří Dobiáš, bytem Praha 4, Pujmanové 1582/54, PSČ 140 00 do 28. 4. 2006 od 21. 6. 2004

Na základě rozhodnutí zakladatele Ministerstva zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 ze dne 13.4.2004, č.j. 10318/2004-1000 se zapisuje změna zakládací listiny státního podniku podle § 15 zák. č. 77/1997 Sb., o státním podniku v odstavci II. do 2. 4. 2009 od 21. 6. 2004

Ing. Jan Grůza, bytem Kuldova 11, 615 00 Brno do 5. 5. 2005 od 29. 3. 2004

Ing. Petr Zgarba, bytem Petrkov 58, 580 01 Havlíčkův Brod do 13. 7. 2005 od 29. 3. 2004

Na základě rozhodnutí zakladatele Ministerstva zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 ze dne 22.1.2003, č.j. 1198/2003-1000 se zapisuje změna zakládací listiny státního podniku podle § 15 zák. č. 77/1997 Sb., o státním podniku v odstavci II. do 2. 4. 2009 od 10. 4. 2003

Doc. Ing. Luděk Šišák, CSc., bytem Michelská 1027/66, Praha 4 - Michle, PSČ 141 00 do 13. 6. 2008 od 18. 3. 2003

Dle oznámení soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homoly, byly exekuce pod č.j. Nc 8735/2002-30 ze dne 17. července 2002 a Nc 8736/2002-29 ze dne 17. července 2002 úspěšně provedeny a řízení ukončeno. do 16. 9. 2002 od 16. 9. 2002

Usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 17. července 2002 č.j. Nc 8735/2002-30, se nařizuje exekuce na majetek společnosti Lesy České republiky, s.p., identifikační číslo 421 96 451, Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68. Provedením exekuc e je pověřen soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad ve Vyškově, Dobrovského 1. do 16. 9. 2002 od 19. 8. 2002

Usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 17. července 2002 č.j. Nc 8736/2002-29, se nařizuje exekuce na majetek společnosti Lesy České republiky, s.p., identifikační číslo 421 96 451, Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68. Provedením exekuc e je pověřen soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad ve Vyškově, Dobrovského 1. do 16. 9. 2002 od 19. 8. 2002

Doc. Ing. Luděk Šišák, CSc., bytem Dvouletky 961, Kostelec nad Černými lesy do 18. 3. 2003 od 4. 6. 2002

Ing. Martin Chytrý, bytem Lesní 1364, Dobříš do 29. 3. 2004 od 4. 6. 2002

Ing. Oldřich Vašina, bytem Dolní Sloupnice 79 do 29. 3. 2004 od 4. 6. 2002

Ing. Miroslav Sloup, bytem Plasy 448 do 21. 6. 2004 od 4. 6. 2002

Ing. Viktor Blaščák, bytem Smetanova 618, Vodňany do 28. 4. 2006 od 4. 6. 2002

Ing. Josef Hruška, bytem Lázeňská 279, Lázně Kynžvart do 28. 4. 2006 od 4. 6. 2002

Ing. Viktor Blaščák, bytem Smetanova 618, Vodňany do 4. 6. 2002 od 25. 10. 2000

Ing. Jiří Novák, bytem Poštovní 118, Vrchlabí do 4. 6. 2002 od 1. 8. 2000

Ing. Václav Šebek, bytem Klecandova 11, Brno do 4. 6. 2002 od 23. 11. 1998

Ing. Karel Kopečný, CSc., bytem Na Kopečku 596/III, Poděbrady do 23. 11. 1998 od 22. 9. 1997

Ing. Oldřich Lábek, bytem Alpská 642, Trutnov II do 1. 8. 2000 od 22. 9. 1997

Ing. Hana Naušová, bytem Zahradní 190, Kašperské hory do 25. 10. 2000 od 22. 9. 1997

Ing. Miroslav Sloup, bytem Plasy 448 do 4. 6. 2002 od 22. 9. 1997

Ing. Martin Chytrý, bytem Lesní 1364, Dobříš do 4. 6. 2002 od 22. 9. 1997

Ing. jiří Houdek, bytem Mlýnská 989, Třeboň do 4. 6. 2002 od 22. 9. 1997

Na základě rozhodnutí zakladatele - Ministerstva zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 ze dne 12.8.1997 č.j. 3217/97-1000 se zapisuje změna zakládací listiny podle § 20 odst. 1 zákona č. 77/1997 Sb. o státním podniku. do 31. 8. 2010 od 22. 9. 1997

Členové dozorčí rady: do 28. 7. 2014 od 22. 9. 1997

Údaje o zřízení: Státní podnik byl založen zakládací listinou ministerstva zemědělství České republiky dne 11.12.1991, čj. 6677/91-100. do 25. 2. 2020 od 1. 1. 1992

Kapitál

Kmenové jmění

vklad $capitalItem['vklad']->OST

od 10. 5. 2001

Kmenové jmění

vklad 5 818 758 987 Kč

od 22. 9. 1997

Kmenové jmění

vklad 6 723 223 000 Kč

do 22. 9. 1997 od 25. 5. 1994

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Ing. Jaromír Vašíček CSc.

Předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2020

vznik členství: 11. 12. 2018

vznik funkce: 19. 12. 2018

Na výsluní 271, Albrechtice nad Orlicí, 517 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Patrik Mlynář

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2020

vznik členství: 12. 12. 2019

U Kola 112, Kutná Hora, 284 03, Česká republika

Zbyněk Nečas

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2020

vznik členství: 1. 7. 2019

Komenského 901, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Ing. Miroslav Jankovský

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2019

vznik členství: 27. 5. 2015

Jiřího Franka 2041, Benešov, 256 01, Česká republika

JUDr. Jiří Georgiev Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2018

vznik členství: 22. 5. 2018

Hradešínská 2335/35, Praha, 101 00, Česká republika

Ing. Jaromír Kříha

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2015

vznik členství: 27. 5. 2015

Kubova Huť 24, 385 01, Česká republika

Historické vztahy

PhDr. Jan Závěšický

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2019 - Poslední vztah: 25. 2. 2020

vznik členství: 10. 10. 2014

zánik členství: 10. 10. 2019

Kroměříž 34, 767 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jaromír Vašíček CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2019 - Poslední vztah: 25. 2. 2020

vznik členství: 11. 12. 2018

Na výsluní 271, Albrechtice nad Orlicí, 517 22, Česká republika

Mgr. Patrik Mlynář

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2017 - Poslední vztah: 25. 2. 2020

vznik členství: 11. 12. 2014

zánik členství: 11. 12. 2019

U Kola 112, Kutná Hora, 284 03, Česká republika

PhDr. Jan Závěšický

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2016 - Poslední vztah: 3. 7. 2019

vznik členství: 10. 10. 2014

Hybešova 516/2, Praha, 186 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdeněk Adamec

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2016 - Poslední vztah: 28. 3. 2018

vznik členství: 11. 4. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

Fučíkova 458/1, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Adamec

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2016 - Poslední vztah: 28. 3. 2018

vznik členství: 11. 4. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

Fučíkova 458/1, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Miloš Pochobradský

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2015 - Poslední vztah: 25. 2. 2020

vznik členství: 27. 5. 2015

zánik členství: 30. 6. 2019

Bačetín 141, 518 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Jankovský

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2015 - Poslední vztah: 23. 2. 2019

vznik členství: 27. 5. 2015

Benešov 13, 256 01, Česká republika

Mgr. Patrik Mlynář

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2015 - Poslední vztah: 24. 8. 2017

vznik členství: 11. 12. 2014

Škrétova 70/10, Praha, 120 00, Česká republika

Mgr. Patrik Mlynář

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2015 - Poslední vztah: 24. 8. 2017

vznik členství: 11. 12. 2014

Škrétova 70/10, Praha, 120 00, Česká republika

Jiří Snášel

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2015 - Poslední vztah: 14. 8. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Přemyslova 595/30, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

PhDr. Jan Závěšický

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 12. 2014 - Poslední vztah: 1. 10. 2016

vznik členství: 10. 10. 2014

Reissova 1498/13, Šumperk, 787 01, Česká republika

PhDr. Jan Závěšický

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 12. 2014 - Poslední vztah: 1. 10. 2016

vznik členství: 10. 10. 2014

Reissova 1498/13, Šumperk, 787 01, Česká republika

Ing. Tomáš Vrba

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2014 - Poslední vztah: 25. 2. 2020

vznik členství: 9. 9. 2014

zánik členství: 9. 9. 2019

Žitná 252/15, Prostějov, 796 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Moravec

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2014 - Poslední vztah: 25. 2. 2020

vznik členství: 9. 9. 2014

zánik členství: 9. 9. 2019

Sluneční stráň 218, Svoboda nad Úpou, 542 24, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Jiří Jirsa MEPP, Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 4. 2014 - Poslední vztah: 31. 5. 2016

zánik členství: 1. 4. 2016

Mlýnská 1084, Strakonice, 386 01, Česká republika

Prof. Ing. Luděk Šišák CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2013 - Poslední vztah: 7. 11. 2014

zánik členství: 8. 9. 2014

Felklova 2002, Roztoky, 252 63, Česká republika

Ing. Jaromír Vašíček CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2013 - Poslední vztah: 14. 1. 2019

zánik členství: 10. 10. 2018

Na výsluní 271, Albrechtice nad Orlicí, 517 22, Česká republika

Doc. RNDr. Bohumír Lomský CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2013 - Poslední vztah: 24. 12. 2014

zánik členství: 9. 10. 2014

Rakovského 3145/15, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Martin Žižka Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 9. 2013 - Poslední vztah: 21. 2. 2015

zánik členství: 10. 12. 2014

Lesní 1365, Dobříš, 263 01, Česká republika

Ing. Karel Trůbl

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2012 - Poslední vztah: 21. 2. 2015

zánik členství: 31. 12. 2014

Brloh 188, 382 06, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Zámečník

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2010 - Poslední vztah: 7. 11. 2014

zánik členství: 8. 9. 2014

Za Kovářským rybníkem 270, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Miroslav Jankovský

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2010 - Poslední vztah: 14. 8. 2015

Benešov 13, 256 01, Česká republika

Ing. Jaromír Kříha

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2010 - Poslední vztah: 14. 8. 2015

Kubova Huť 24, 385 01, Česká republika

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Petr Urban

4. Obchodní ředitel

První vztah: 25. 2. 2020

vznik funkce: 2. 12. 2019

Mládežnická 274, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Ing. Jiří Krejča

3. Ekonomický ředitel

První vztah: 25. 2. 2020

vznik funkce: 2. 12. 2019

U třešňovky 1822/19, Praha, 182 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

JUDr. Pavel Krpata

1. Správní ředitel

První vztah: 7. 6. 2019

vznik funkce: 5. 11. 2018

K Pile 104, Břehy, 535 01, Česká republika

Ing. Vladimír Krchov Ph.D.

2. Ředitel lesního a vodního hospodářství

První vztah: 7. 6. 2019

vznik funkce: 7. 3. 2019

Poděbradova 1188/26, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Josef Vojáček

generální ředitel

První vztah: 18. 10. 2018

vznik funkce: 1. 9. 2018

Lhota pod Libčany 254, 503 27, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Karol Vinš

4. Obchodní ředitel

První vztah: 7. 6. 2019 - Poslední vztah: 25. 2. 2020

vznik funkce: 5. 11. 2018

zánik funkce: 9. 7. 2019

Hany Meličkovej 2984/19, Bratislava, Karlova Ves, 841 05, Slovenská republika

Ing. Bc. Daniel Vlkanova Ph.D., MBA

3. Ekonomický ředitel

První vztah: 7. 6. 2019 - Poslední vztah: 25. 2. 2020

vznik funkce: 5. 11. 2018

zánik funkce: 30. 11. 2019

Chvaleč 18, 541 01, Česká republika

JUDr. Pavel Krpata

3. Správní ředitel

První vztah: 14. 1. 2019 - Poslední vztah: 7. 6. 2019

vznik funkce: 5. 11. 2018

K Pile 104, Břehy, 535 01, Česká republika

Ing.Bc. Daniel Vlkanova Ph.D. MBA

4. Ekonomický ředitel

První vztah: 14. 1. 2019 - Poslední vztah: 7. 6. 2019

vznik funkce: 5. 11. 2018

Chvaleč 18, 541 01, Česká republika

Ing. Karol Vinš

2. Obchodní ředitel

První vztah: 14. 1. 2019 - Poslední vztah: 7. 6. 2019

vznik funkce: 5. 11. 2018

Hany Meličkovej 19, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

Ing. Pavel Indra

1. Ředitel lesního a vodního hospodářství

První vztah: 14. 1. 2019 - Poslední vztah: 7. 6. 2019

vznik funkce: 5. 11. 2018

zánik funkce: 6. 3. 2019

Havlíčkova 554/7, Jeseník, 790 01, Česká republika

Ing. Radovan Srba

1. Obchodní ředitel

První vztah: 16. 11. 2018 - Poslední vztah: 14. 1. 2019

vznik funkce: 1. 6. 2014

zánik funkce: 31. 10. 2018

Valašské Meziříčí 611, 757 01, Česká republika

Ing. Radovan Srba

1. Obchodní ředitel

První vztah: 4. 6. 2018 - Poslední vztah: 16. 11. 2018

vznik funkce: 1. 6. 2014

Velké Karlovice 842, 756 06, Česká republika

Ing. Tomáš Pospíšil

pověřen řízením státního podniku

První vztah: 4. 6. 2018 - Poslední vztah: 18. 10. 2018

vznik funkce: 14. 5. 2018

zánik funkce: 31. 8. 2018

Sobotín 173, 788 16, Česká republika

Ing. Karel Buchta

3. Ekonomický ředitel

První vztah: 4. 6. 2018 - Poslední vztah: 14. 1. 2019

vznik funkce: 11. 6. 2014

zánik funkce: 31. 10. 2018

Steinerova 603/14, Praha, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Igor Kalix MBA

2. Správní ředitel

První vztah: 4. 6. 2018 - Poslední vztah: 14. 1. 2019

vznik funkce: 1. 6. 2014

zánik funkce: 31. 10. 2018

Yvetotská 1351/4, Kyjov, 697 01, Česká republika

Tomáš Pospíšil

1. Ředitel lesního a vodního hospodářství

První vztah: 28. 3. 2018 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

Sobotín 173, 788 16, Česká republika

Ing. Václav Lidický

1. Výrobně-technický ředitel

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 28. 3. 2018

vznik funkce: 1. 6. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2017

Na Sádkách 263, Planá, 348 15, Česká republika

Ing. Václav Lidický

1. Výrobně-technický ředitel

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 28. 3. 2018

vznik funkce: 1. 6. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2017

Na Sádkách 263, Planá, 348 15, Česká republika

Ing. Radovan Srba

3. Obchodní ředitel

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik funkce: 1. 6. 2014

Velké Karlovice 842, 756 06, Česká republika

Ing. Igor Kalix

2. Správní ředitel

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik funkce: 1. 6. 2014

Yvetotská 1351/4, Kyjov, 697 01, Česká republika

Ing. Igor Kalix

2. Správní ředitel

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik funkce: 1. 6. 2014

Yvetotská 1351/4, Kyjov, 697 01, Česká republika

Karel Buchta

4. Ekonomický ředitel

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik funkce: 11. 6. 2014

Steinerova 603/14, Praha, 149 00, Česká republika

Karel Buchta

4. Ekonomický ředitel

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik funkce: 11. 6. 2014

Steinerova 603/14, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Radovan Srba

3. Obchodní ředitel

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

vznik funkce: 1. 6. 2014

Velké Karlovice 842, 756 06, Česká republika

Ing. Zdeněk Sýkora

4. Výrobní ředitel

První vztah: 29. 4. 2014 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

Na Petřinách 292/64, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Daniel Szórád Ph.D.

Generální ředitel

První vztah: 29. 4. 2014 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

zánik funkce: 11. 5. 2018

Jetelová 601, Zlín, 763 14, Česká republika

Ing. Daniel Szórád Ph.D.

Generální ředitel

První vztah: 29. 4. 2014 - Poslední vztah: 4. 6. 2018

zánik funkce: 11. 5. 2018

Jetelová 601, Zlín, 763 14, Česká republika

Ing. Jiří Červenka

3. Správní ředitel

První vztah: 29. 4. 2014 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

zánik funkce: 30. 4. 2014

Thomayerova 2830/10, Aš, 352 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Indra

1. Ředitel lesního a vodního hospodářství

První vztah: 29. 4. 2014 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

zánik funkce: 31. 5. 2014

Havlíčkova 554/7, Jeseník, 790 01, Česká republika

Ing. Michal Gaube

2. Ekonomický ředitel

První vztah: 29. 4. 2014 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

U Staré plynárny 47/6, Praha 7, 170 00, Česká republika

Jiří Červenka

zástupce statutárního orgánu

První vztah: 26. 4. 2013 - Poslední vztah: 29. 4. 2014

3. Správní ředitel do 29. 4. 2014 od 26. 4. 2013

Thomayerova 2830/10, Aš, 352 01, Česká republika

Michal Gaube

zástupce statutárního orgánu

První vztah: 26. 4. 2013 - Poslední vztah: 29. 4. 2014

1. Ekonomický ředitel - pověřený výkonem funkce generálního ředitele do 29. 4. 2014 od 26. 4. 2013

U Staré plynárny 47/6, Praha 7, 170 00, Česká republika

Zdeněk Sýkora

zástupce statutárního orgánu

První vztah: 26. 4. 2013 - Poslední vztah: 29. 4. 2014

4. Výrobní ředitel do 29. 4. 2014 od 26. 4. 2013

Na Petřinách 292/64, Praha 6, 162 00, Česká republika

Pavel Indra

zástupce statutárního orgánu

První vztah: 26. 4. 2013 - Poslední vztah: 29. 4. 2014

2. Ředitel lesního a vodního hospodářství do 29. 4. 2014 od 26. 4. 2013

Havlíčkova 554/7, Jeseník, 790 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Sýkora

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 9. 3. 2012 - Poslední vztah: 26. 4. 2013

4. Obchodní ředitel do 26. 4. 2013 od 9. 3. 2012

Na Petřinách 292/64, Praha 6, 162 00, Česká republika

PhDr. Jitka Věková

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 9. 3. 2012 - Poslední vztah: 26. 4. 2013

2. Personální ředitelka do 26. 4. 2013 od 9. 3. 2012

Za Humny 137, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Michal Gaube

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 9. 3. 2012 - Poslední vztah: 26. 4. 2013

1. Ekonomický ředitel do 26. 4. 2013 od 9. 3. 2012

U Staré plynárny 47/6, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Vladimír Krchov Ph.D.

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 9. 3. 2012 - Poslední vztah: 26. 4. 2013

3. Výrobně technický ředitel do 26. 4. 2013 od 9. 3. 2012

Poděbradova 1188, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

JUDr. Mgr. Pavel Škvára Ph.D., MBA

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 9. 3. 2012 - Poslední vztah: 30. 5. 2012

zánik funkce: 13. 4. 2012

5. Správní ředitel do 30. 5. 2012 od 9. 3. 2012

Mazurská 520, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Michal Gaube

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 26. 6. 2009 - Poslední vztah: 9. 3. 2012

vznik funkce: 1. 6. 2009

2. ekonomický ředitel do 9. 3. 2012 od 26. 6. 2009

U Staré plynárny 47/6, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Tomáš Dzik

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 26. 6. 2009 - Poslední vztah: 23. 10. 2009

vznik funkce: 1. 3. 2009

zánik funkce: 8. 9. 2009

5. správní ředitel do 23. 10. 2009 od 26. 6. 2009

Komorní 580/10, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Krchov Ph.D.

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 26. 6. 2009 - Poslední vztah: 9. 3. 2012

vznik funkce: 1. 3. 2009

4. výrobně technický ředitel do 9. 3. 2012 od 26. 6. 2009

Poděbradova 1188, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Zdeněk Sýkora

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 26. 6. 2009 - Poslední vztah: 9. 3. 2012

vznik funkce: 1. 6. 2009

3. obchodní ředitel do 9. 3. 2012 od 26. 6. 2009

Na Petřinách 292/64, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Tomáš Dzik

Zástupce statutárního orgánu:

První vztah: 2. 4. 2009 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik funkce: 1. 3. 2009

2. správní ředitel do 26. 6. 2009 od 2. 4. 2009

Komorní 580/10, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Krchov Ph.D.

Zástupce statutárního orgánu:

První vztah: 2. 4. 2009 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik funkce: 1. 3. 2009

3. výrobně technický ředitel do 26. 6. 2009 od 2. 4. 2009

Poděbradova 1188, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

PhDr. Jitka Věková

Zástupce statutárního orgánu:

První vztah: 2. 4. 2009 - Poslední vztah: 9. 3. 2012

vznik funkce: 26. 2. 2009

1. personální ředitelka do 9. 3. 2012 od 2. 4. 2009

Za Humny 137, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Zdeněk Sýkora

Zástupce statutárního orgánu:

První vztah: 2. 4. 2009 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik funkce: 17. 12. 2007

zánik funkce: 31. 5. 2009

4. ekonomický ředitel do 26. 6. 2009 od 2. 4. 2009

Na Petřinách 292/64, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Svatopluk Sýkora

Generální ředitel

První vztah: 22. 1. 2009 - Poslední vztah: 26. 4. 2013

vznik funkce: 1. 1. 2009

Družicová 978/4, Praha 6, 161 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Sýkora

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 4. 4. 2008 - Poslední vztah: 2. 4. 2009

vznik funkce: 17. 12. 2007

3. ekonomický ředitel do 2. 4. 2009 od 4. 4. 2008

Na Petřinách 292/64, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Mikuláš Říha

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 4. 4. 2008 - Poslední vztah: 2. 4. 2009

vznik funkce: 1. 1. 2008

zánik funkce: 25. 2. 2008

5. personální ředitel do 2. 4. 2009 od 4. 4. 2008

Hradec Králové 156, 500 11, Česká republika

Ing. Jiří Černík

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 4. 4. 2008 - Poslední vztah: 2. 4. 2009

vznik funkce: 1. 3. 2008

zánik funkce: 28. 2. 2009

2. výrobně technický ředitel do 2. 4. 2009 od 4. 4. 2008

Dolní 155, Hradec Králové, 501 11, Česká republika

Ing. Bedřich Foukal

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 4. 4. 2008 - Poslední vztah: 2. 12. 2008

vznik funkce: 1. 1. 2008

zánik funkce: 15. 7. 2008

4. obchodní ředitel do 2. 12. 2008 od 4. 4. 2008

Vohnoutova 14, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Svatopluk Sýkora

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 4. 4. 2008 - Poslední vztah: 22. 1. 2009

vznik funkce: 1. 11. 2007

zánik funkce: 31. 12. 2008

1. správní ředitel do 22. 1. 2009 od 4. 4. 2008

Družicová 978/4, Praha 6, 161 00, Česká republika

Ing. Jiří Novák

Generální ředitel

První vztah: 11. 2. 2008 - Poslední vztah: 22. 1. 2009

vznik funkce: 11. 12. 2007

zánik funkce: 31. 12. 2008

Poštovní 118, Vrchlabí, 543 03, Česká republika

Ing. Svatopluk Sýkora

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 22. 9. 2007 - Poslední vztah: 4. 4. 2008

vznik funkce: 15. 8. 2007

zánik funkce: 31. 10. 2007

4. ředitel speciálních projektů a vnějších vztahů do 4. 4. 2008 od 22. 9. 2007

Družicová 978/4, Praha 6, 161 00, Česká republika

Ing. Jiří Holický

Generální ředitel

První vztah: 4. 7. 2007 - Poslední vztah: 11. 2. 2008

vznik funkce: 5. 6. 2007

zánik funkce: 15. 10. 2007

Bolevecká 15, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Vladimír Řihák

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 12. 5. 2007 - Poslední vztah: 22. 9. 2007

vznik funkce: 1. 3. 2007

zánik funkce: 18. 6. 2007

4. ředitel strategie a vnějších vztahů do 22. 9. 2007 od 12. 5. 2007

Martinovská 261/18, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Vladimír Dolejský Ph.D.

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 12. 5. 2007 - Poslední vztah: 4. 4. 2008

vznik funkce: 12. 2. 2007

zánik funkce: 31. 12. 2007

1. výrobně technický ředitel do 4. 4. 2008 od 12. 5. 2007

Doupě 2, Telč, PSČ 588 56, Česká republika

Ing. Miluše Kadeřávková

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 12. 5. 2007 - Poslední vztah: 4. 4. 2008

vznik funkce: 12. 2. 2007

zánik funkce: 31. 10. 2007

2. ekonomický ředitel do 4. 4. 2008 od 12. 5. 2007

Jindřišská 714, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Bohumil Kos

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 12. 5. 2007 - Poslední vztah: 4. 4. 2008

vznik funkce: 19. 2. 2007

zánik funkce: 31. 10. 2007

3. obchodní ředitel do 4. 4. 2008 od 12. 5. 2007

Mládežnická 148/IV, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

RNDr. Vladimír Veselý

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 13. 1. 2007 - Poslední vztah: 12. 5. 2007

vznik funkce: 27. 2. 2006

zánik funkce: 9. 2. 2007

1. ekonomický ředitel do 12. 5. 2007 od 13. 1. 2007

Býšť 232, 533 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Člen dozorčí rady

  UNILES, a.s.

  Jiříkovská 913/18, Rumburk, 408 01

Ing. Vladimír Krchov Ph.D.

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 13. 1. 2007 - Poslední vztah: 12. 5. 2007

vznik funkce: 21. 3. 2006

zánik funkce: 9. 2. 2007

2. výrobně technický ředitel do 12. 5. 2007 od 13. 1. 2007

Hradec Králové 157, 500 11, Česká republika

Ing. Václav Třeštík

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 13. 1. 2007 - Poslední vztah: 12. 5. 2007

vznik funkce: 27. 2. 2006

zánik funkce: 9. 2. 2007

3. ředitel pro obchod do 12. 5. 2007 od 13. 1. 2007

Vinohradská 3216/163, Praha 10, 100 00, Česká republika

ing. František Koníček

Generální ředitel

První vztah: 30. 8. 2006 - Poslední vztah: 4. 7. 2007

vznik funkce: 5. 6. 2006

zánik funkce: 5. 6. 2007

Lidická 228, Jinočany, 252 25, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Václav Třeštík

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 28. 7. 2006 - Poslední vztah: 13. 1. 2007

vznik funkce: 27. 2. 2006

4. ředitel pro obchod a marketing do 13. 1. 2007 od 28. 7. 2006

Vinohradská 3216/163, Praha 10, 100 00, Česká republika

Jiří Jankovič

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 28. 7. 2006 - Poslední vztah: 13. 1. 2007

vznik funkce: 27. 2. 2006

5. ředitel pro strategii, lidské zdroje a zadávání veřejných zakázek do 13. 1. 2007 od 28. 7. 2006

Kúty 1961, Zlín, Česká republika

Ing. Vladimír Krchov Ph.D.

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 9. 6. 2006 - Poslední vztah: 13. 1. 2007

vznik funkce: 21. 3. 2006

3. výrobně technický ředitel do 13. 1. 2007 od 9. 6. 2006

Hradec Králové 157, 500 11, Česká republika

Ing. Václav Třeštík

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 28. 4. 2006 - Poslední vztah: 28. 7. 2006

vznik funkce: 27. 2. 2006

5. ředitel pro obchod a marketing do 28. 7. 2006 od 28. 4. 2006

Vinohradská 3216/163, Praha 10, 100 00, Česká republika

ing. František Koníček

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 28. 4. 2006 - Poslední vztah: 13. 1. 2007

vznik funkce: 27. 2. 2006

1. náměstek generálního ředitele do 13. 1. 2007 od 28. 4. 2006

Lidická 228, Jinočany, 252 25, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Jankovič

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 28. 4. 2006 - Poslední vztah: 28. 7. 2006

vznik funkce: 27. 2. 2006

6. ředitel pro strategii, lidské zdroje a zadávání veřejných zakázek do 28. 7. 2006 od 28. 4. 2006

Kúty 1961, Zlín, Česká republika

RNDr. Vladimír Veselý

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 28. 4. 2006 - Poslední vztah: 13. 1. 2007

vznik funkce: 27. 2. 2006

2. ekonomický ředitel do 13. 1. 2007 od 28. 4. 2006

Dolní 155, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Ing. Vladimír Blahuta

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 28. 4. 2006 - Poslední vztah: 28. 7. 2006

vznik funkce: 1. 3. 2006

zánik funkce: 7. 6. 2006

4. ředitel pro řízení zahraničních projektů do 28. 7. 2006 od 28. 4. 2006

8. pěšího pluku 80, Frýdek - Místek, 738 02, Česká republika

Ing. Zdeněk Cába

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 28. 2. 2006 - Poslední vztah: 28. 4. 2006

vznik funkce: 12. 9. 2003

zánik funkce: 14. 2. 2006

2. ekonomický ředitel do 28. 4. 2006 od 28. 2. 2006

Brloh 206, 382 06, Česká republika

Ing. Vladimír Sova

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 28. 2. 2006 - Poslední vztah: 28. 4. 2006

vznik funkce: 2. 8. 2004

zánik funkce: 14. 2. 2006

4. personální a správní ředitel do 28. 4. 2006 od 28. 2. 2006

Osvobození 19, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Karel Luňák

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 28. 2. 2006 - Poslední vztah: 9. 6. 2006

vznik funkce: 16. 5. 2005

zánik funkce: 17. 3. 2006

3. výrobně - technický ředitel do 9. 6. 2006 od 28. 2. 2006

V Aleji 92, Konstantinovy Lázně, 349 52, Česká republika

ing. František Koníček

Zástupce statutárního orgánu

První vztah: 28. 2. 2006 - Poslední vztah: 28. 4. 2006

vznik funkce: 23. 1. 2006

zánik funkce: 27. 2. 2006

1. náměstek generálního ředitele pro obchod, marketing a strategii do 28. 4. 2006 od 28. 2. 2006

Lidická 228, Jinočany, 252 25, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Karel Luňák

zástup.stat.org.-2.výrobně techn.ředitel

První vztah: 4. 8. 2005 - Poslední vztah: 28. 2. 2006

vznik funkce: 16. 5. 2005

Konstantinovy Lázně 130, Česká republika

Ing. Vladimír Blahuta

generální ředitel

První vztah: 13. 7. 2005 - Poslední vztah: 8. 7. 2006

8. pěšího pluku 80, Frýdek - Místek, 738 02, Česká republika

Ing. Vladimír Sova

zástup.stat.org.-3.personál.a správ.řed.

První vztah: 5. 10. 2004 - Poslední vztah: 28. 2. 2006

vznik funkce: 2. 8. 2004

Osvobození 19, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Vladimír Blahuta

zástup.stat.org.-2.výrobně techn.ředitel

První vztah: 4. 5. 2004 - Poslední vztah: 4. 8. 2005

vznik funkce: 1. 10. 2003

8. pěšího pluku 80, Frýdek Místek, 738 02, Česká republika

Ing. Zdeněk Cába

zástup.stat.org.-1.ekonomický ředitel

První vztah: 4. 5. 2004 - Poslední vztah: 28. 2. 2006

vznik funkce: 12. 9. 2003

Brloh 206, 382 06, Česká republika

Ing. Vladimír Blahuta

zástup.stat.org.-3.výrobně techn.ředitel

První vztah: 5. 1. 2004 - Poslední vztah: 4. 5. 2004

vznik funkce: 1. 10. 2003

8. pěšího pluku 80, Frýdek Místek, 738 02, Česká republika

Ing. Zdeněk Cába

zástup.stat.org.-2.ekonomický ředitel

První vztah: 5. 1. 2004 - Poslední vztah: 4. 5. 2004

vznik funkce: 12. 9. 2003

Brloh 206, 382 06, Česká republika

ing. Kamil Vyslyšel

generální ředitel

První vztah: 25. 9. 2003 - Poslední vztah: 13. 7. 2005

vznik funkce: 9. 9. 2003

Ostravská 3059, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. František Morávek

zástup.stat.org.-3.výrobně techn.ředitel

První vztah: 18. 3. 2003 - Poslední vztah: 5. 1. 2004

Horní Pohleď 19E, Světlá nad Sázavou, PSČ 582 91, Česká republika

Ing. František Morávek

zástup.stat.org.-3.výrobně techn.ředitel

První vztah: 17. 7. 2002 - Poslední vztah: 18. 3. 2003

Bezručova 1070, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ing. Břetislav Jakubec

zástup.stat.org.-1.správní ředitel

První vztah: 13. 10. 1999 - Poslední vztah: 4. 5. 2004

Vysoké Chvojno 108, 533 21, Česká republika

Ing. František Morávek

zástup.stat.org.-3.výrobně-tech.ředitel

První vztah: 13. 10. 1999 - Poslední vztah: 27. 8. 2001

zánik funkce: 31. 5. 2001

Bezručova 1070, Ledeč nad Sázavou, 548 01, Česká republika

RNDr. Vladimír Veselý

zástup.stat.org.-2.ekonomický ředitel

První vztah: 13. 10. 1999 - Poslední vztah: 5. 1. 2004

Hradec Králové 11 155, 500 11, Česká republika

RNDr. Vladimír Veselý

ekonomický ředitel

První vztah: 22. 7. 1997 - Poslední vztah: 13. 10. 1999

Hradec Králové 11 155, 500 11, Česká republika

Ing. František Morávek

výrobně - technický ředitel

První vztah: 18. 3. 1996 - Poslední vztah: 13. 10. 1999

Bezručova 1070, Ledeč nad Sázavou, Česká republika

RNDr. Vladimír Veselý

ekonomický ředitel

První vztah: 18. 3. 1996 - Poslední vztah: 22. 7. 1997

Přemyslova 735, Hradec Králové 8, Česká republika

Ing. Břetislav Jakubec

správní ředitel - zástupce gen. ředitele

První vztah: 18. 3. 1996 - Poslední vztah: 13. 10. 1999

Vysoké Chvojno 108, Česká republika

RNDr. Vladimír Veselý

ředitel ekonomického úseku

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 18. 3. 1996

Přemyslova 735, Hradec Králové 8, Česká republika

Ing. Alois Minx

ředitel výrobně technického úseku

První vztah: 17. 8. 1993 - Poslední vztah: 18. 3. 1996

Smetanovo nábřeží 1182, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Zdeněk Domes

ředitel ekonomického úseku

První vztah: 17. 8. 1993 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

Pešinova 151, Hradec Králové 8, Česká republika

Ing. Břetislav Jakubec

ředitel správního úseku

První vztah: 17. 8. 1993 - Poslední vztah: 18. 3. 1996

Vysoké Chvojno 108, Česká republika

Ing. Alois Minx

zástupce ředitele

První vztah: 20. 5. 1993 - Poslední vztah: 17. 8. 1993

Smetanovo nábřeží 1182, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Jiří Oliva

generální ředitel

První vztah: 20. 5. 1993 - Poslední vztah: 25. 9. 2003

Oucmanice 70, 561 12 Brandýs nad Orlicí, Česká republika

Ing. Břetislav Jakubec

zástupce ředitele

První vztah: 20. 5. 1993 - Poslední vztah: 17. 8. 1993

Vysoké Chvojno 108, Česká republika

Ing. Zdeněk Domes

zástupce ředitele

První vztah: 20. 5. 1993 - Poslední vztah: 17. 8. 1993

Pešinova 151, Hradec Králové 8, Česká republika

Ing. Alois Minx

zástupce

První vztah: 1. 1. 1992 - Poslední vztah: 20. 5. 1993

Smetanovo nábřeží 1182, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Jiří Oliva

řízením podniku pověřený

První vztah: 1. 1. 1992 - Poslední vztah: 20. 5. 1993

Oucmanice 70, 561 12 Brandýs nad Orlicí, Česká republika

Za státní podnik jedná a podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce statutárního orgánu: 1. Správní ředitel, 2. Ředitel lesního a vodního hospodářství, 3. Ekonomický ředitel, 4. Obchodní ředitel, a to každý samostatně.

od 10. 6. 2019

Za státní podnik jedná a podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce statutárního orgánu: 1. ředitel lesního a vodního hospodářství, 2. obchodní ředitel, 3. správní ředitel, 4. ekonomický ředitel, a to každý samostatně.

do 7. 6. 2019 od 14. 1. 2019

Za státní podnik jedná a podepisuje statutární orgán, v jeho nepřítomnosti zástupce statutárního orgánu: 1. obchodní ředitel, 2. správní ředitel, 3. ekonomický ředitel, a to každý samostatně.

do 14. 1. 2019 od 4. 6. 2018

Za státní podnik jedná a podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce statutárního orgánu: 1. ředitel lesního a vodního hospodářství, 2. správní ředitel, 3. obchodní ředitel, 4. ekonomický ředitel, a to každý samostatně.

do 4. 6. 2018 od 28. 3. 2018

Za státní podnik jedná a podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce statutárního orgánu: 1. výrobně-technický ředitel, 2. správní ředitel, 3. obchodní ředitel, 4. ekonomický ředitel, a to každý samostatně dle stanoveného pořadí.

do 28. 3. 2018 od 23. 7. 2014

Za státní podnik jedná a podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce statutárního orgánu: ředitel lesního a vodního hospodářství, ekonomický ředitel, správní ředitel, výrobní ředitel, a to každý samostatně dle stanoveného pořadí.

do 23. 7. 2014 od 29. 4. 2014

Za státní podnik jedná a podepisuje ekonomický ředitel pověřený výkonem funkce generálního ředitele, v jeho nepřítomnosti zástupce statutárního orgánu: ředitel lesního a vodního hospodářství, správní ředitel, výrobní ředitel, a to každý samostatně dle sta noveného pořadí.

do 29. 4. 2014 od 26. 4. 2013

Za státní podnik jedná a podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce statutárního orgánu: ekonomický ředitel, personální ředitelka, výrobně technický ředitel, obchodní ředitel, a to každý samostatně.

do 26. 4. 2013 od 28. 11. 2012

Podepisování za státní podnik: Za státní podnik jedná a podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce statutárního orgánu: ekonomický ředitel, personální ředitelka, výrobně technický ředitel, obchodní ředitel, správní ředitel, a to každý samostatně.

do 28. 11. 2012 od 9. 3. 2012

Podepisování za státní podnik: Za státní podnik jedná a podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce statutárního orgánu: personální ředitelka, ekonomický ředitel, obchodní ředitel, výrobně technický ředitel, a to každý samostatně.

do 9. 3. 2012 od 7. 12. 2010

Podepisování za státní podnik: Za státní podnik jedná a podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupci statutárního orgánu: personální ředitelka, ekonomický ředitel, obchodní ředitel, výrobně technický ředitel a správní ředitel, a to každý samostatně.

do 7. 12. 2010 od 26. 6. 2009

Podepisování za státní podnik: Za státní podnik jedná a podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupci statutárního orgánu: personální ředitelka, správní ředitel, výrobně technický ředitel a ekonomický ředitel, a to každý samostatně.

do 26. 6. 2009 od 2. 4. 2009

Podepisování za státní podnik: Za státní podnik jedná a podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupci statutárního orgánu: správní ředitel, výrobně technický ředitel, ekonomický ředitel, obchodní ředitel a personální ředitel, a to každý samostatně.

do 2. 4. 2009 od 4. 4. 2008

Podepisování za státní podnik: Za státní podnik jedná a podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupci statutárního orgánu: výrobně technický ředitel, ekonomický ředitel, obchodní ředitel a ředitel speciálních projektů a vnějších vztahů, a to každý samostatně.

do 4. 4. 2008 od 22. 9. 2007

Podepisování za státní podnik: Za státní podnik jedná a podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupci statutárního orgánu: výrobně technický ředitel, ekonomický ředitel, obchodní ředitel a ředitel strategie a vnějších vztahů, a to každý samostatně.

do 22. 9. 2007 od 12. 5. 2007

Podepisování za státní podnik: Za státní podnik jedná a podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupci statutárního orgánu: ekonomický ředitel, výrobně technický ředitel a ředitel pro obchod, a to každý samostatně.

do 12. 5. 2007 od 13. 1. 2007

Podepisování za státní podnik: Za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupci statutárního orgánu: náměstek generálního ředitele , ekonomický ředitel, výrobně technický ředitel, ředitel pro obchod a marketing, ředitel pro strategii, lidské zdroje a zadáván í veřejných zakázek, a to každý samostatně.

do 13. 1. 2007 od 28. 7. 2006

Podepisování za státní podnik: Za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupci statutárního orgánu: náměstek generálního ředitele , ekonomický ředitel, výrobně technický ředitel, ředitel pro řízení zahraničních projektů, ředitel pro obchod a marketing, ředi tel pro strategii, lidské zdroje a zadávání veřejných zakázek, a to každý samostatně.

do 28. 7. 2006 od 9. 6. 2006

Podepisování za státní podnik: Za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupci statutárního orgánu: náměstek generálního ředitele , ekonomický náměstek, ředitel pro řízení zahraničních projektů, ředitel pro obchod a marketing, ředitel pro strategii, lidské zdroje a zadávání veřejných zakázek, a to každý samostatně.

do 9. 6. 2006 od 28. 4. 2006

Podepisování za státní podnik: Za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti Ing. František Koníček, v jeho nepřítomnosti Ing. Zdeněk Cába, v jeho nepřítomnosti Ing. Karel Luňák a v jeho nepřítomnosti Ing. Vladimír Sova.

do 28. 4. 2006 od 28. 2. 2006

Podepisování za státní podnik: Za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti Ing. Zdeněk Cába, v jeho nepřítomnosti Ing. Karel Luňák a v jeho nepřítomnosti Ing. Vladimír Sova.

do 28. 2. 2006 od 4. 8. 2005

Podepisování za státní podnik: Za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti Ing. Zdeněk Cába, v jeho nepřítomnosti Ing. Vladimír Blahuta a v jeho nepřítomnosti Ing. Vladimír Sova..

do 4. 8. 2005 od 5. 10. 2004

Podepisování za státní podnik: Za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti Ing. Zdeněk Cába, v jeho nepřítomnosti Ing. Vladimír Blahuta.

do 5. 10. 2004 od 4. 5. 2004

Podepisování za státní podnik: Za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti Ing. Břetislav Jakubec, v jeho nepřítomnosti Ing. Zdeněk Cába, v jeho nepřítomnosti Ing. Vladimír Blahuta.

do 4. 5. 2004 od 5. 1. 2004

Podepisování za státní podnik: Za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti Ing. Břetislav Jakubec, v jeho nepřítomnosti RNDr. Vladimír Veselý, v jeho nepřítomnosti Ing. František Morávek.

do 5. 1. 2004 od 17. 7. 2002

Způsob jednání za státní podnik: Za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti Ing. Břetislav Jakubec, v jeho nepřítomnosti RNDr. Vladimír Veselý.

do 17. 7. 2002 od 15. 11. 2001

Zastupování a podepisování: Státní podnik zastupuje navenek generální ředitel. V jeho nepřítomnosti zástupce generálního ředitele Ing. Břetislav Jakubec. Za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti Ing. Břetislav Jakubec, v jeho nepřítomnosti RNDr. Vladimír V eselý a v nepřítomnosti RNDr. Vladimíra Veselého Ing. František Morávek.

do 15. 11. 2001 od 18. 3. 1996

Zastupování a podepisování: Státní podnik zastupuje navenek generální ředitel. V jeho nepřítomnosti zástupce generálního ředitele Ing. Břetislav Jakubec. Za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti Ing. Břetislav Jakubec, v jeho nepřítomnosti RNDr. Vladimír V eselý a v nepřítomnosti RNDr. Vladimíra Veselého Ing. Alois Minx.

do 18. 3. 1996 od 8. 9. 1995

Zastupování a podepisování: Státní podnik zastupuje navenek generální ředitel. V jeho nepřítomnosti zástupce generálního ředitele Ing. Břetislav Jakubec. Za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti Ing. Břetislav Jakubec, v jeho nepřítomnosti Ing. Zdeněnk Dom es a v nepřítomnosti Ing. Zdeňka Domese Ing. Alois Minx.

do 8. 9. 1995 od 17. 8. 1993

Zastupování a podepisování: Podnik zastupuje navenek pracovník pověřený jeho řízením nebo jeho zástupce. K vytištěnému názvu podniku připojí svůj podpis pracovnák pověřený jeho řízením nebo jeho zástupce.

do 17. 8. 1993 od 1. 1. 1992

Další vztahy firmy Lesy České republiky, s.p.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 26. 1. 1993

Živnosti

Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 23. 10. 2014
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 27. 3. 2014
Řeznictví a uzenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 9. 2004
Provozování střelnic
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 4. 10. 1999
Přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání zbraní a střeliva
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 13. 2. 1997
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 18. 7. 1996
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 18. 7. 1996
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 13. 5. 1996
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 3. 1993
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 3. 1993
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 3. 1993
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 3. 1993
Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 3. 1993
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba strojů a zařízení
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 26. 1. 1993

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).