Hlavní navigace

Povodí Labe, státní podnik

Firma Povodí Labe, státní podnik, státní podnik. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou A 9473, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 3 000 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

70890005

Sídlo:

Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, 500 03

Právní forma:

Státní podnik

Datum vzniku:

1. 1. 2001

DIČ:

CZ70890005

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 500 - 999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
25620 Obrábění
257 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
35110 Výroba elektřiny
36000 Shromažďování, úprava a rozvod vody
38110 Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
431 Demolice a příprava staveniště
43320 Truhlářské práce
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46900 Nespecializovaný velkoobchod
49410 Silniční nákladní doprava
50300 Vnitrozemská vodní osobní doprava
55 Ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
58 Vydavatelské činnosti
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
683 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
71110 Architektonické činnosti
71122 Zeměměřické a kartografické činnosti
71209 Ostatní technické zkoušky a analýzy
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
82110 Univerzální administrativní činnosti
855 Ostatní vzdělávání
952 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

A 9473, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Povodí Labe, státní podnik od 30. 7. 2015

Obchodní firma

Povodí Labe, státní podnik do 30. 7. 2015 od 7. 7. 2015

Obchodní firma

Povodí Labe, státní podnik do 30. 7. 2015 od 30. 7. 2015

Obchodní firma

Povodí Labe, státní podnik do 7. 7. 2015 od 3. 7. 2015

Obchodní firma

Povodí Labe, státní podnik do 3. 7. 2015 od 24. 6. 2015

Obchodní firma

Povodí Labe, státní podnik do 24. 6. 2015 od 23. 1. 2001

Právní forma

Státní podnik od 23. 1. 2001

adresa

Víta Nejedlého 951/8
Hradec Králové 50003 od 17. 3. 2017

Předmět podnikání

Další podnikatelské činnosti související s hlavním předmětem činnosti: od 22. 6. 2018

vnitrozemská vodní doprava od 22. 6. 2018

výroba elektřiny od 22. 6. 2018

opravy silničních vozidel od 22. 6. 2018

výkon zeměměřičských činností od 22. 6. 2018

hostinská činnost od 22. 6. 2018

projektová činnost ve výstavbě od 22. 6. 2018

zámečnictví, nástrojářství od 7. 6. 2013

truhlářství, podlahářství od 7. 6. 2013

obráběčství od 7. 6. 2013

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 7. 6. 2013

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 7. 6. 2013

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 7. 6. 2013

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řid iče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče od 7. 6. 2013

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 7. 6. 2013 od 8. 7. 2004

Hostinská činnost do 22. 6. 2018 od 28. 5. 2004

Výkon zeměměřičských činností do 22. 6. 2018 od 6. 12. 2001

Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 7. 6. 2013 od 24. 8. 2001

Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti do 7. 6. 2013 od 24. 8. 2001

Přípravné práce pro stavby do 7. 6. 2013 od 24. 8. 2001

Inženýrská činnost v investiční výstavbě do 7. 6. 2013 od 24. 8. 2001

Specializovaný maloobchod do 7. 6. 2013 od 24. 8. 2001

Ubytovací služby do 7. 6. 2013 od 24. 8. 2001

Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 7. 6. 2013 od 24. 8. 2001

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 7. 6. 2013 od 24. 8. 2001

Testování, měření a analýzy do 7. 6. 2013 od 24. 8. 2001

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování do 7. 6. 2013 od 24. 8. 2001

Opravy silničních vozidel do 22. 6. 2018 od 24. 8. 2001

Činnost organizačních a ekonomických poradců do 24. 8. 2001 od 23. 1. 2001

Poskytování software do 24. 8. 2001 od 23. 1. 2001

Chemické, mikrobiologické, hydrobiologické, radiochemické analýzy vzorků vody a pevných materiálů, měření radonu v ovzduší do 24. 8. 2001 od 23. 1. 2001

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 24. 8. 2001 od 23. 1. 2001

Ubytovací činnost v podnikových ubytovnách do 24. 8. 2001 od 23. 1. 2001

Těžba, zpracování a prodej dřevní hmoty a řeziva do 24. 8. 2001 od 23. 1. 2001

Pěstování a prodej sadebního dřevního materiálu do 24. 8. 2001 od 23. 1. 2001

Prodej ryb z vodárenských nádrží a vlastních rybníků do 24. 8. 2001 od 23. 1. 2001

Inženýrská činnost a investorování ve stavebnictví do 24. 8. 2001 od 23. 1. 2001

Opravy motorových vozidel do 24. 8. 2001 od 23. 1. 2001

Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 24. 8. 2001 od 23. 1. 2001

Správa a údržba nemovitostí do 7. 6. 2013 od 23. 1. 2001

Pronájem a půjčování věcí movitých do 7. 6. 2013 od 23. 1. 2001

Kopírovací práce do 7. 6. 2013 od 23. 1. 2001

Zámečnictví do 7. 6. 2013 od 23. 1. 2001

Kovoobráběčství do 7. 6. 2013 od 23. 1. 2001

Truhlářství do 7. 6. 2013 od 23. 1. 2001

Výroba instalace a opravy elektronických zařízení do 7. 6. 2013 od 23. 1. 2001

Silniční motorová doprava osobní do 7. 6. 2013 od 23. 1. 2001

Silniční motorová doprava nákladní do 7. 6. 2013 od 23. 1. 2001

Projektová činnost ve výstavbě do 22. 6. 2018 od 23. 1. 2001

Vnitrozemská vodní doprava do 22. 6. 2018 od 23. 1. 2001

Výroba elektřiny do 22. 6. 2018 od 23. 1. 2001

Předmět činnosti

Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v územní působnosti státního podniku Povodí Labe a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků, jejichž správcem byl podnik určen, což zah rnuje zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; - pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku v šířce podle § 49 odst. 2 vodního zákona tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povo dni; -provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu; - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku; - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku; - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě; - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků; - předkládat vodoprávnímu úřadu, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních děl vzájemně se ovlivňujících, a navrhovat vodoprávním úřadům změny po volení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v dílčích povodích; - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována; - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace; - zajišťovat a hodnotit stav povrchových a podzemních vod, zpracovávat, ukládat a předávat údaje do informačních systémů veřejné správy v rozsahu pověření zakladatelem; - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance povodí Labe (dílčích povodí); - pořizovat plány dílčích povodí v územní působnosti státního podniku Povodí Labe; - spolupracovat na pořizování národních plánů povodí s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí; - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii; - plnit úkoly při ochraně před povodněmi a před suchem; - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů; - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami; - zpracovávat stanoviska a vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných schválenými plány povodí Horního a středního Labe, a dále na vlastním toku Labe pod soutokem s Vltavou po státní hranici a jejich závaznými částmi, a z hlediska dalších z ájmů sledovaných vodním zákonem; - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě; - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodních toků v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí; - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační řád, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem sou stavy vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - provozovat vodohospodářský dispečink; - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají; - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest včetně rozrušování ledových celin ve veřejných přístavech stanovených vyhláškou a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - osazovat plavební znaky na vodní cestě; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu; - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu státní ho podniku; - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností; - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet; - spolupracovat při tvorbě právních předpisů, technických norem, směrnic, doporučení a pokynů souvisejících s vodním hospodářstvím; - plánovat, připravovat a realizovat opatření a akce v rámci programového financování zakladatele a příslušných krajinotvorných programů; - spolupracovat s příslušnými pozemkovými úřady a Státním pozemkovým úřadem při návrzích komplexních pozemkových úprav. od 22. 6. 2018

Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v územní působnosti státního podniku Povodí Labe a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků, jejichž správcem byl podnik určen, což zah rnuje zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; - pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku v šířce podle § 49 odst. 2 vodního zákona tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povo dni; -provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu; - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku; - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku; - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě; - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků; - předkládat vodoprávnímu úřadu, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních děl vzájemně se ovlivňujících, a navrhovat vodoprávním úřadům změny po volení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v dílčích povodí; - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována; - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace; - zajišťovat a hodnotit stav povrchových a podzemních vod, zpracovávat, ukládat a předávat údaje do informačních systémů veřejné správy v rozsahu pověření zakladatelem; - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance povodí Labe (dílčích povodí); - pořizovat plány dílčích povodí v územní působnosti státního podniku Povodí Labe; - spolupracovat na pořizování národních plánů povodí s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí; - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii; - plnit úkoly při ochraně před povodněmi; - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů; - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami; - zpracovávat stanoviska a vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných schválenými plány povodí Horního a středního Labe, a dále na vlastním toku Labe pod soutokem s Vltavou po státní hranici a jejich závaznými částmi, a z hlediska dalších z ájmů sledovaných vodním zákonem; - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě; - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodních toků v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí; - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační řád, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem sou stavy vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - provozovat vodohospodářský dispečink; - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají; - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest včetně rozrušování ledových celin ve veřejných přístavech stanovených vyhláškou a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - osazovat plavební znaky na vodní cestě; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu; - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podnik u; - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností; - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet; - spolupracovat při tvorbě právních předpisů, technických norem, směrnic, doporučení a pokynů souvisejících s vodním hospodářstvím; - plánovat, připravovat a realizovat opatření a akce v rámci programového financování zakladatele a příslušných krajinotvorných programů; - spolupracovat s příslušnými pozemkovými úřady a Pozemkovým fondem České republiky při návrzích komplexních pozemkových úprav. do 22. 6. 2018 od 15. 3. 2011

Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Horního a středního Labe a dále na vlastním toku Labe pod soutokem s Vltavou po státní h ranici a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy dro bných vodních toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik určen, což zahrnuje zejména: do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt v odních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, pokud takové povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků sousedící; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem, při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

oznamovat příslušnému vodopránímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních nádrží; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

předkládat Ministerstvu zemědělství, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních nádrží, a navrhovat vodoprávním úřadům změny povolení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v oblasti povodí Horního a středního Labe a dále na vlastním toku Labe pod soutokem s Vltavou po státní hranici; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

dávat pokyny pro namipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

vytvářet a vést příslušné evidence pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance oblasti povodí Horního a středního Labe a dále na vlastním toku Labe pod soutokem s Vltavou po státní hranici; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

pořizovat plán oblasti povodí Horního a středního Labe a dále spolupracovat na plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

informovat příslušné úřady o nahlášené havárii; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

plnit úkoly při ochraně před povodněmi; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

zpracovávat vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných plánem oblasti povodí Horního a středního Labe a dále na vlastním toku Labe pod soutokem s Vltavou po státní hranici po jejich schválení nebo zájmů sledovaných směrným vodohospodářským plánem v platném znění a dalších zájmů sledovaných správcem povodí; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

stavovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem soustavy vodních nádrží; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

provozovat vodohospodářský dispečink; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

osazovat plavební znaky na vodní cestě; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podniku; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností; do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádávání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet. do 15. 3. 2011 od 12. 2. 2004

Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Horního a středního Labe a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik určen, což zahrnuje zejména: do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt v odních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, pokud takové povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních nádrží; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

předkládat Ministerstvu zemědělství, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních nádrží, a navrhovat vodoprávním úřadům změny povolení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v celé oblasti povodí Horního a středního Labe; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

vytvářet a vést příslušné evidence pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance oblasti povodí Horního a středního Labe; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

pořizovat plán oblasti povodí Horního a středního Labe; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

informovat příslušné úřady o nahlášené havárii; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

plnit úkoly při ochraně před povodněmi; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

zpracovávat vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných plánem oblasti povodí Horního a středního Labe po jejich schválení nebo zájmů sledovaných směrným vodohospodářským plánem v platném znění a dalších zájmů sledovaných správcem povodí; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem soustavy vodních nádrží; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

provozovat vodohospodářský dispečink; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

osazovat plavební znaky na vodní cestě; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podniku; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností; do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádávání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet. do 12. 2. 2004 od 2. 5. 2002

Správa vodohospodářsky významných vodních toků, vodních toků tvořící státní hranici, jakož i provoz a údržba vodohospodářských děl ve vlastnictví státu, podle § 4 odst. 1 zákona č. 305/2000 Sb.; do 2. 5. 2002 od 23. 1. 2001

Výkon další činnosti s hlavním předmětem činností související a činnosti svěřené jim zákonem č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů a dalšími z vláštními právními předpisy, v souladu s § 4 odst.. 2 zákona č. 305/2000 Sb.; do 2. 5. 2002 od 23. 1. 2001

Ostatní skutečnosti

Povodí Labe, státní podnik, vznikl dnem účinnosti zákona č. 305/2000 Sb. ke dni 1.1.2001 a je právním nástupcem společnosti Povodí Labe a.s., oddíl B vložky 1041, vymazané dne 23.1.2001 z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. od 22. 6. 2018

Rozsah a podmínky hospodaření a podnikání: - veškerá hospodářská a podnikatelská činnost podniku je zaměřena na ochranu a péči o množství a jakost povrchových a podzemních vod, péči o prostředí výskytu vod, zabezpečení odběrů vody pro různé účely, údržbu a provoz vodohospodářských a hydroenergetic kých zařízení a vodních cest, racionální nakládání s vodami, obecnou ochranu proti škodlivým účinkům vod, vytváření podmínek pro obecné nakládání s vodami a efektivní využívání ostatního hmotného a nehmotného majetku; - veškerá činnost podniku směřuje k trvalému vytváření souladu mezi potřebou a tvorbou finančních prostředků a k hospodárnému využívání všech zdrojů; - v rámci své činnosti a v souladu s platnými právními předpisy uzavírá podnik svým jménem a na vlastní odpovědnost smlouvy a činí jiné právní jednání při nakládání s majetkem státu, se kterým má právo hospodařit. Při této činnosti může být omezen jen pla tnými zákony a dalšími právními předpisy; - s majetkem státu, který byl vymezen jako určený majetek, může podnik nakládat se souhlasem zakladatele, včetně případného zřízení zástavního práva. Postupy vymezuje statut státního podniku; - podnik je oprávněn provádět veškerou hlavní a další podnikatelskou činnost, která je uvedena v předmětu činnosti a která je zapsána v obchodním rejstříku. Tuto činnost může provádět i prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů; - o svých činnostech je podnik povinen vést všechny předepsané evidence. od 22. 6. 2018

člen dozorčí rady: Ing. Vít Mandík, dat. nar. 01. 11. 1968, Družstevní 409/25, Ústí nad Labem, PSČ 400 07, den vzniku členství v dozorčí radě: 09. 10. 2013 den zániku členství v dozorčí radě: 24.03.2014 do 5. 6. 2014 od 20. 11. 2013

Člen dozorčí rady: Mgr. Jaroslav Janáček, dat. nar. 24. 02. 1978 Trojská 593/140, Praha 7, PSČ 171 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 20. 08. 2013 den zániku členství v dozorčí radě: 07.03.2014 do 30. 4. 2014 od 20. 9. 2013

Člen dozorčí rady: Bc. Robert Vondrovic, dat. nar. 01. 10. 1986 Lidická 110, Vyžlovka, PSČ 281 63 den vzniku členství v dozorčí radě: 21. 02. 2013 den zániku členství v dozorčí radě: 23. 08. 2013 do 20. 9. 2013 od 7. 6. 2013

Člen dozorčí rady: Mgr. Jan Hrdina, datum narození 12. 9. 1980 Jirečkova 1014/13, Praha 7, PSČ 170 00 den vzniku členství v dozorčí radě: 9. 2. 2012 den zániku členství v dozorčí radě: 21. 2. 2013 do 7. 6. 2013 od 23. 4. 2012

Člen dozorčí rady: Václav Jirásek, dat. nar. 12. 12. 1967 Malé náměstí 138/4, Praha 1, PSČ 110 00 den vzniku členství v dozorčí radě: 24. 10. 2011 den zániku členství v dozorčí radě: 19.12.2012 do 7. 6. 2013 od 3. 1. 2012

Člen dozorčí rady: Ing. Pavel Řehák, dat. nar. 2. 6. 1972 Jarní 835, Vysoké Mýto, PSČ 566 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 1. 12. 2011 den zániku členství v dozorčí radě: 22. 7. 2013 do 20. 9. 2013 od 3. 1. 2012

Člen dozorčí rady: Ing. Jan Ludvík, dat. nar. 11. 6. 1973 Kamenice nad Lipou, Za Kulturním domem 636, PSČ 394 70 den vzniku členství v dozorčí radě: 17. 1. 2011 den zániku členství v dozorčí radě: 20. 8. 2013 do 20. 9. 2013 od 3. 6. 2011

Určený majetek: Určeným majetkem jsou pozemky a stavby, včetně vodních děl, k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodařit. Účetní hodnota určeného majetku ke dni vzniku státního podniku činí: 3 036 042 916,50 Kč. do 22. 6. 2018 od 15. 3. 2011

Člen dozorčí rady: Martin Sýkora, r.č. 810609/0058 Praha 9, Nýdecká 445, PSČ 199 00 den vzniku členství v dozorčí radě: 11. 10. 2010 den zániku členství v dozorčí radě: 24. 10. 2011 do 3. 1. 2012 od 21. 12. 2010

Člen dozorčí rady: Ing. Aleš Kendík, r.č. 730901/1743 V zákopech 527/20, Praha 4, PSČ 142 00 den vzniku členství: 4. 6. 2010 den zániku členství v dozorčí radě: 9. 2. 2012 do 23. 4. 2012 od 13. 7. 2010

Člen dozorčí rady: Jana Vaňhová, dat. nar. 1. 1. 1955 Kamenný Vrch 5567, Chomutov, PSČ 430 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 1. 12. 2009 den zániku členství v dozorčí radě: 21. 6. 2012 do 18. 10. 2012 od 14. 1. 2010

Osoba oprávněná jednat jménem zakladatele: Ing. Jan Ludvík, ředitel odboru zakladatelské činnosti, r.č. 730611/1505, Kamenice nad Lipou, Za kulturním domem 636, PSČ 394 70 den zániku oprávnění jednat jménem zakladatele: 13. 5. 2010 do 19. 6. 2010 od 10. 12. 2008

Člen dozorčí rady: Ing. Jan Ludvík, ředitel odboru zakladatelské činnosti, r.č. 730611/1505, Kamenice nad Lipou, Za kulturním domem 636, PSČ 394 70 den vzniku členství: 15. září 2008 do 13. 7. 2010 od 10. 12. 2008

Člen dozorčí rady: Bc. Petr Benda, r.č. 710120/2867 Teplice, Kořenského stezka 1951/10, PSČ 415 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 1. 10. 2007 do 3. 6. 2011 od 19. 12. 2007

Osoba oprávněná jednat jménem zakladatele: Ing. Mgr. Ivo Vrzal, náměstek ministra, r.č. 670131/1738, Praha 5 - Slivenec, Mramorová 697, PSČ 150 00 do 10. 12. 2008 od 4. 12. 2007

Člen dozorčí rady: Ing. Pavel Bradík, r.č. 500211/002 Hradec Králové, Labská kotlina 1023, PSČ 500 02 Den vzniku členství v dozorčí radě: 10. 10. 2006 Den zániku členství v dozorčí radě: 30. 11. 2009 do 14. 1. 2010 od 17. 1. 2007

Člen dozorčí rady: Ing. Jiří Šulc, r.č. 580624/1683 Most, Hutnická 2842/2, PSČ 434 01 Den vzniku členství v dozorčí radě: 16. 10. 2006 Den zániku členství v dozorčí radě: 30. 11. 2009 do 14. 1. 2010 od 17. 1. 2007

Člen dozorčí rady: RNDr. František Pelc, r.č. 621004/0683 Turnov, Perlová 1021, PSČ 511 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 1. 10. 2006 den zániku členství v dozorčí radě: 11. 10. 2010 do 21. 12. 2010 od 17. 1. 2007

Člen dozorčí rady: Ing. Pavel Řehák, r.č. 720602/3693 Vysoké Mýto, Jarní 835, PSČ 566 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 1. 12. 2006 den zániku členství v dozorčí radě: 1. 12. 2011 do 3. 1. 2012 od 17. 1. 2007

Rezervní fond: Výše rezervního fondu ke dni vzniku státního podniku, která je jeho minimální výší, činí 20 659 597,16 Kč. od 18. 7. 2006

Člen dozorčí rady: RNDr. Pavel Punčochář, CSc., r.č. 440320/103 Praha 5, Zítkova 225/3, PSČ 153 00 Den vzniku členství: 1.3.2006 do 10. 12. 2008 od 18. 7. 2006

Člen dozorčí rady: Ing. Pavel Stoulil, r.č. 371218/071 Praha 4, Plovdivská 3425/3, PSČ 143 00 den vzniku členství: 1.2.2006 den zániku členství v dozorčí radě: 11. 10. 2010 do 21. 12. 2010 od 18. 7. 2006

Určený majetek: Podle § 3 odst. 3 zákona č. 305/2000 Sb. o povodích jsou určeným majetkem pozemky a stavby, včetně vodohospodářských děl, k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodaření podle § 2 citovaného zákona. Účetní hodnota určeného majetku ke dni vzniku státního podniku činí 3 036 042 916,50 Kč. do 15. 3. 2011 od 18. 7. 2006

Ing. Martin Dušek, r.č. 720614/0051, Praha 2, Čerchovská 7, PSČ 120 00 Den vzniku členství v dozorčí radě: 1.května 2005 do 17. 1. 2007 od 25. 7. 2005

Osoba oprávněná jednat jménem zakladatele: RNDr. Pavel Punčochář, CSc., r.č. 440320/103, Praha 5, Zítkova 225/3, PSČ 153 00, vrchní ředitel úseku vodního hospodářství do 4. 12. 2007 od 25. 7. 2005

Osoba oprávněná jednat jménem zakladatele: RNDr. Pavel Punčochář, CSc., vrchní ředitel sekce vodního hospodářství, r.č. 440320/103, Praha 5, Zídkova 225/3, PSČ 153 00 do 25. 7. 2005 od 12. 2. 2004

RNDr. Ladislav Miko, Ph.D., r.č. 610409/6823, Sulice, Hlubočinka 978, PSČ 251 68 Den vzniku členství v dozorčí radě: 21.7.2003 do 25. 7. 2005 od 12. 2. 2004

Ing. Karel Mach, r.č. 600617/0412, Chotýčany 77, PSČ 373 62 Den vzniku členství v dozorčí radě: 21.7.2003 do 18. 7. 2006 od 12. 2. 2004

Ing. Aleš Kendík, r.č. 730901/1743, Praha 4, Na Okruhu 269, PSČ 140 00 Den vzniku členství v dozorčí radě: 21.7.2003 do 19. 12. 2007 od 12. 2. 2004

Dozorčí rada: do 18. 10. 2012 od 12. 2. 2004

D o z o r č í r a d a : do 12. 2. 2004 od 20. 10. 2001

Ing. Karel Tureček, r.č. 710201/1741 Na Skalici 477, 391 55 Chýnov do 12. 2. 2004 od 20. 10. 2001

Ing. Jan Plechatý, r.č. 460905/124 Valtínovská 10, 140 00 Praha 4 do 12. 2. 2004 od 20. 10. 2001

Ing. Lubomír Petružela, CSc., r.č. 530412/081 Hornoměcholupská 39, 102 00 Praha 10 do 12. 2. 2004 od 20. 10. 2001

Určený majetek: Podle § 3 odst. 3 zák. č. 305/2000 Sb. o povodích jsou určeným majetkem pozemky a stavby, včetně vodohospodářských děl k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodaření podle § 2 citovaného zákona. Celková účetní hodnota určeného majetku je 3 039 148 480,50 Kč. do 18. 7. 2006 od 20. 10. 2001

Člen dozorčí rady: Ing. Pavel Stoulil, r.č. 371218/071 V Podluží 642/5, 140 00 Praha 4 do 18. 7. 2006 od 20. 10. 2001

Člen dozorčí rady: Ing. Jindřich Zídek, r.č. 480127/272 Nad Skalami 1834, 413 01 Roudnice nad Labem do 3. 6. 2011 od 20. 10. 2001

Člen dozorčí rady: Ing. Ladislav Merta, r.č. 570620/1237 Šemberova 741, 500 09 Hradec Králové do 3. 6. 2011 od 20. 10. 2001

Určený majetek: Podle § 3 odst. 3 zák. č. 305/2000 Sb. o povodích jsou určeným majetkem pozemky a stavby, včetně vodohospodářských děl k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodaření podle § 2 citovaného zákona. Celková účetní hodnota určeného majetku je 3 036 042 916, 50 Kč. do 20. 10. 2001 od 23. 1. 2001

Osoba oprávněná jednat jménem zakladatele: Ing. Karel Tureček, náměstek ministra zemědělství pro vodní hospodářství, rodné číslo 710201/1741, trvalý pobyt: Gabrielovo nám. 9, 391 55 Chýnov do 12. 2. 2004 od 23. 1. 2001

Rezervní fond: Výše rezervního fondu činí 20 659 597,16 Kč. do 18. 7. 2006 od 23. 1. 2001

Povodí Labe, státní podnik vznikl dne 1.1.2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb. o povodích. do 22. 6. 2018 od 23. 1. 2001

Užívání majetku, k němuž vzniklo státnímu podniku právo hospodaření, je směrováno k trvalému vytváření souladu mezi potřebou a tvorbou finančních prostředků a k hospodárnému využívánívšech zdrojů. Podrobné podmínky stanoví zakladatel ve statutu státního p odniku v souladu s § 4 odst. 3 zák. č. 305/2000 Sb. do 22. 6. 2018 od 23. 1. 2001

Kapitál

Kmenové jmění

vklad 3 637 034 512 Kč

od 5. 12. 2018

Kmenové jmění

vklad 3 000 000 000 Kč

od 22. 6. 2018

Kmenové jmění

vklad 3 459 752 346 Kč

do 5. 12. 2018 od 22. 6. 2018

Kmenové jmění

vklad $capitalItem['vklad']->OST

do 22. 6. 2018 od 20. 10. 2001

Dozorčí rada

9 fyzických osob

Ing. Jan Landa

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 14. 1. 2022

vznik členství: 1. 12. 2021

28. října 836/27, Lovosice, 410 02, Česká republika

Ing. Želmíra Macková MBA

členka dozorčí rady jmenovaná zakladatelem

První vztah: 11. 8. 2021

vznik členství: 24. 5. 2021

Tusarova 1520/24, Praha, 170 00, Česká republika

Ing. Alena Binhacková

členka dozorčí rady jmenovaná zakladatelem

První vztah: 30. 6. 2021

vznik funkce: 10. 1. 2017

Dr. Foustky 778, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. Bohumil Pleskač

člen dozorčí rady volený zaměstnanci

První vztah: 29. 5. 2021

vznik členství: 28. 1. 2021

Jarošovská 103, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Pavla Hajdinová

člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci

První vztah: 29. 5. 2021

vznik členství: 28. 1. 2021

Petrovická 213, Ústí nad Labem, 403 40, Česká republika

Ing. Růžena Divecká

člen dozorčí rady volený zaměstnanci

První vztah: 22. 9. 2020

vznik členství: 17. 6. 2020

Pod Zámečkem 210/62, Hradec Králové, 500 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Šilar

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 13. 3. 2020

vznik členství: 22. 10. 2019

Horní Čermná 51, 563 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Martin Šebestyán MBA

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 27. 11. 2019

vznik členství: 8. 10. 2019

Spojilská 233, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jan Sixta

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 22. 2. 2019

vznik členství: 13. 11. 2018

Šlikova 298/39, Praha, 169 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jan Zajíc

člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců

První vztah: 30. 12. 2020 - Poslední vztah: 29. 5. 2021

zánik členství: 27. 1. 2021

vznik funkce: 26. 1. 2016

Pardubice 238, 533 33, Česká republika

Ing. Aleš Krška

člen dozorčí rady volený zaměstnanci

První vztah: 7. 12. 2018 - Poslední vztah: 22. 9. 2020

vznik členství: 20. 9. 2018

zánik členství: 6. 11. 2019

Žerotínova 68, Vysoké Mýto, 566 01, Česká republika

Ing. Petr Šilar

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 22. 6. 2018 - Poslední vztah: 27. 11. 2019

zánik členství: 10. 7. 2019

vznik funkce: 10. 7. 2014

Horní Čermná 51, 563 01, Česká republika

Ing. Jan Zajíc

člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců

První vztah: 22. 6. 2018 - Poslední vztah: 30. 12. 2020

vznik funkce: 26. 1. 2016

Kunětická 135, Pardubice, 530 09, Česká republika

Mgr. Ing. Hana Eyemová

členka dozorčí rady jmenovaná zakladatelem

První vztah: 22. 6. 2018 - Poslední vztah: 22. 2. 2019

zánik členství: 13. 11. 2018

vznik funkce: 7. 7. 2016

Na Rokytce 1111/16, Praha, 180 00, Česká republika

Ing. Jan Landa

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 22. 6. 2018 - Poslední vztah: 14. 1. 2022

zánik členství: 30. 11. 2021

vznik funkce: 30. 11. 2016

28. října 836/27, Lovosice, 410 02, Česká republika

Ing. Alena Binhacková

členka dozorčí rady jmenovaná zakladatelem

První vztah: 22. 6. 2018 - Poslední vztah: 30. 6. 2021

vznik funkce: 10. 1. 2017

Poděbradova 3178, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. Petr Michalovich

člen dozorčí rady volený z řad zaměstanců

První vztah: 22. 6. 2018 - Poslední vztah: 29. 5. 2021

zánik členství: 27. 1. 2021

vznik funkce: 26. 1. 2016

Rybitevská 690, Pardubice, 533 51, Česká republika

Ing. Miroslav Šefara

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 22. 6. 2018 - Poslední vztah: 27. 11. 2019

zánik členství: 9. 9. 2019

vznik funkce: 9. 9. 2014

Arbesova 1563/8, Děčín, 405 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Bohumil Pleskač

člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců

První vztah: 22. 6. 2018 - Poslední vztah: 7. 12. 2018

zánik členství: 16. 9. 2018

vznik funkce: 17. 9. 2013

Jarošovská 103, Jičín, 506 01, Česká republika

Mgr. Ing. Hana Eyemová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2017 - Poslední vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 7. 7. 2016

Na Rokytce 1111/16, Praha, 180 00, Česká republika

Mgr. Ing. Hana Eyemová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2017 - Poslední vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 7. 7. 2016

Na Rokytce 1111/16, Praha, 180 00, Česká republika

Mgr. Ing. Hana Eyemová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2017 - Poslední vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 7. 7. 2016

Krnovská 351, Praha, 199 00, Česká republika

Mgr. Ing. Hana Eyemová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2017 - Poslední vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 7. 7. 2016

Krnovská 351, Praha, 199 00, Česká republika

Ing. Jan Landa

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2017 - Poslední vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 30. 11. 2016

28. října 836/27, Lovosice, 410 02, Česká republika

Ing. Alena Binhacková

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2017 - Poslední vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 10. 1. 2017

Poděbradova 3178, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. Alena Binhacková

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2017 - Poslední vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 10. 1. 2017

Poděbradova 3178, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. Jan Landa

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2017 - Poslední vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 30. 11. 2016

28. října 836/27, Lovosice, 410 02, Česká republika

Mgr. Ing. Hana Jelínková

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2016 - Poslední vztah: 27. 4. 2017

vznik členství: 7. 7. 2016

Krnovská 351, Praha, 199 00, Česká republika

Mgr. Ing. Hana Jelínková

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2016 - Poslední vztah: 27. 4. 2017

vznik členství: 7. 7. 2016

Krnovská 351, Praha, 199 00, Česká republika

Jan Zajíc

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2016 - Poslední vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 26. 1. 2016

Kunětická 135, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Petr Michalovich

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2016 - Poslední vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 26. 1. 2016

Rybitevská 690, Pardubice, 533 51, Česká republika

Ing. Petr Michalovich

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2016 - Poslední vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 26. 1. 2016

Rybitevská 690, Pardubice, 533 51, Česká republika

Jan Zajíc

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2016 - Poslední vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 26. 1. 2016

Kunětická 135, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Bohumil Pleskač

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 17. 9. 2013

Jarošovská 103, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Jiří Feygl

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2015 - Poslední vztah: 6. 5. 2016

vznik členství: 17. 1. 2011

zánik členství: 16. 1. 2016

Břetislavova 72, Chrudim, 537 01, Česká republika

Ing. Tomáš Tesař

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2015 - Poslední vztah: 6. 5. 2016

vznik členství: 11. 10. 2010

zánik členství: 10. 10. 2015

Děčín 44, 405 02, Česká republika

Ing. Tomáš Tesař

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2015 - Poslední vztah: 6. 5. 2016

vznik členství: 11. 10. 2010

zánik členství: 10. 10. 2015

Děčín 44, 405 02, Česká republika

Ing. Bohumil Pleskač

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 17. 9. 2013

Jarošovská 103, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Ladislav Merta

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2015 - Poslední vztah: 6. 5. 2016

vznik členství: 17. 1. 2011

zánik členství: 16. 1. 2016

Šemberova 741/11, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Jiří Vaníček

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2015 - Poslední vztah: 29. 8. 2017

vznik členství: 11. 7. 2012

zánik členství: 16. 6. 2017

Ciolkovského 853/1, Praha, 161 00, Česká republika

Ing. Jiří Vaníček

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2015 - Poslední vztah: 29. 8. 2017

vznik členství: 11. 7. 2012

zánik členství: 16. 6. 2017

Ciolkovského 853/1, Praha, 161 00, Česká republika

Ing. Ladislav Merta

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2015 - Poslední vztah: 6. 5. 2016

vznik členství: 17. 1. 2011

zánik členství: 16. 1. 2016

Šemberova 741/11, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Jiří Feygl

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2015 - Poslední vztah: 6. 5. 2016

vznik členství: 17. 1. 2011

zánik členství: 16. 1. 2016

Břetislavova 72, Chrudim, 537 01, Česká republika

Ing. Jan Bukovský Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2014 - Poslední vztah: 17. 3. 2017

vznik členství: 24. 10. 2014

zánik členství: 9. 1. 2017

Jaselská 149/5, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Ing. Jan Bukovský Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2014 - Poslední vztah: 17. 3. 2017

vznik členství: 24. 10. 2014

zánik členství: 9. 1. 2017

Jaselská 149/5, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Ing. Miroslav Šefara

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2014 - Poslední vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 9. 9. 2014

Arbesova 1563/8, Děčín, 405 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Šefara

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2014 - Poslední vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 9. 9. 2014

Arbesova 1563/8, Děčín, 405 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Šilar

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2014 - Poslední vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 10. 7. 2014

Horní Čermná 51, 563 01, Česká republika

Ing. Petr Šilar

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2014 - Poslední vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 10. 7. 2014

Horní Čermná 51, 563 01, Česká republika

Ing. Bohumil Pleskač

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 11. 2013 - Poslední vztah: 5. 11. 2015

vznik členství: 17. 9. 2013

Jarošovská 103, Jičín, 506 01, Česká republika

Bc. Libor Žák

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 11. 2013 - Poslední vztah: 22. 7. 2014

vznik členství: 9. 10. 2013

zánik členství: 3. 6. 2014

Labská kotlina 984/26, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Jiří Vaníček

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2012 - Poslední vztah: 5. 11. 2015

vznik členství: 11. 7. 2012

Ciolkovského 853/1, Praha, 161 00, Česká republika

Ing. Jiří Feygl

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2011 - Poslední vztah: 5. 11. 2015

vznik členství: 17. 1. 2011

Břetislavova 72, Chrudim, 537 01, Česká republika

Ing. Ladislav Merta

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2011 - Poslední vztah: 5. 11. 2015

vznik členství: 17. 1. 2011

Šemberova 741/11, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Tomáš Tesař

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2010 - Poslední vztah: 5. 11. 2015

vznik členství: 11. 10. 2010

Děčín 44, 405 02, Česká republika

Bc. Lubomír Franc

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2010 - Poslední vztah: 3. 7. 2015

vznik členství: 1. 12. 2009

zánik členství: 30. 11. 2014

Sídliště Křinické 211, Broumov, 550 01, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Bc. Daniel Vlkanova Ph.D., MBA

3. zástupce - finanční ředitel

První vztah: 26. 5. 2021

vznik funkce: 1. 5. 2021

Chvaleč 18, 541 01, Česká republika

Ing. Marián Šebesta

generální ředitel

První vztah: 14. 1. 2014

vznik funkce: 3. 12. 2013

Labská kotlina 998/40, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Řehák

2. zástupce - technický ředitel

První vztah: 14. 1. 2014

vznik funkce: 5. 12. 2013

Jarní 835, Vysoké Mýto, 566 01, Česká republika

Ing. Petr Martínek

1. zástupce - investiční ředitel

První vztah: 14. 1. 2014

vznik funkce: 5. 12. 2013

Hrdého 838/6, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Marie Dušková

3. zástupce - finanční ředitel

První vztah: 14. 1. 2014 - Poslední vztah: 26. 5. 2021

vznik funkce: 5. 12. 2013

zánik funkce: 30. 4. 2021

Náměstí Prof. Babáka 22, Smidary, 503 53, Česká republika

Ing. Marián Šebesta

pověřen řízením státního podniku

První vztah: 20. 11. 2013 - Poslední vztah: 14. 1. 2014

den vzniku pověření: 17. října 2013 den zániku pověření: 2. prosince 2013 do 14. 1. 2014 od 20. 11. 2013

Labská kotlina 998/40, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Pavel Řehák

1. zástupce - technický ředitel

První vztah: 20. 9. 2013 - Poslední vztah: 14. 1. 2014

vznik funkce: 22. 7. 2013

zánik funkce: 5. 12. 2013

Jarní 835, Vysoké Mýto, 566 01, Česká republika

Ing. Václav Beránek

Generální ředitel

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 20. 11. 2013

vznik funkce: 2. 5. 2013

zánik funkce: 16. 10. 2013

Nová Cesta 3145, Teplice, 415 01, Česká republika

Ing. Marie Dušková

2. zástupce - finanční ředitel

První vztah: 23. 4. 2012 - Poslední vztah: 14. 1. 2014

vznik funkce: 1. 4. 2012

zánik funkce: 5. 12. 2013

Náměstí Prof. Babáka 22, Smidary, 503 53, Česká republika

Ing. Marián Šebesta

3. zástupce - investiční ředitel

První vztah: 23. 4. 2012 - Poslední vztah: 14. 1. 2014

vznik funkce: 1. 4. 2012

zánik funkce: 3. 12. 2013

Labská kotlina 998/40, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Václav Jirásek

4. zástupce - ředitel pro správu povodí

První vztah: 23. 4. 2012 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik funkce: 1. 4. 2012

zánik funkce: 15. 2. 2013

Záhumenská 420, České Meziříčí, 517 71, Česká republika

Ing. Marián Šebesta

pověřen řízením státního podniku

První vztah: 23. 4. 2012 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik funkce: 26. 3. 2012

zánik funkce: 1. 5. 2013

Labská kotlina 998/40, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Václav Jirásek

3. zástupce - ředitel pro správu povodí

První vztah: 17. 1. 2007 - Poslední vztah: 23. 4. 2012

vznik funkce: 1. 1. 2007

zánik funkce: 31. 3. 2012

Záhumenská 420, České Meziříčí, 517 71, Česká republika

Ing. Tomáš Vaněk

Generální ředitel

První vztah: 18. 7. 2006 - Poslední vztah: 23. 4. 2012

zánik funkce: 26. 3. 2012

Točná 235, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Jan Vačlena

2. zástupce - finanční ředitel

První vztah: 20. 10. 2001 - Poslední vztah: 23. 4. 2012

zánik funkce: 31. 3. 2012

Slezská 869, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Ing. Jiří Kremsa

1. zástupce - technický ředitel

První vztah: 20. 10. 2001 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

zánik funkce: 30. 4. 2013

Urxova 295, Hradec Králové, 500 06, Česká republika

Ing. Tomáš Vaněk

Generální ředitel

První vztah: 23. 1. 2001 - Poslední vztah: 18. 7. 2006

Točná 235, Hradec Králové - Svinary, 503 47, Česká republika

Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti předchozích.

od 22. 6. 2018

Zastupování a podepisování: Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel a v jeho nepřítomnosti pak zástupce v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti předchozích.

do 22. 6. 2018 od 17. 1. 2007

Zastupování a podepisování: Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti 1. zástupce, v jeho nepřítomnosti pak 2. zástupce.

do 17. 1. 2007 od 20. 10. 2001

Zastupování a podepisování: Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti pak jím zmocněný zástupce.

do 20. 10. 2001 od 23. 1. 2001

Další vztahy firmy Povodí Labe, státní podnik

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 23. 12. 1993

Živnosti

Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 5. 2004
Výkon zeměměřických činností
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 4. 6. 2001
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 8. 7. 1996
Vnitrozemská vodní doprava
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 6. 4. 1995
Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 3. 1995
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 7. 3. 1995
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 3. 1995
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 3. 1995
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 3. 1995
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 28. 2. 1995
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 23. 12. 1993
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 23. 12. 1993
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).