Hlavní navigace

Přístav Pardubice, a.s.

Firma Přístav Pardubice, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1153, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 31 800 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60916583

Sídlo:

Pernerova 168, Pardubice, 530 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

8. 12. 1994

DIČ:

CZ60916583

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

4120 Výstavba bytových a nebytových budov
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
50 Vodní doprava
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
52290 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
683 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
7112 Inženýrské činnosti a související technické poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1153, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Přístav Pardubice, a.s. od 8. 12. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 8. 12. 1994

adresa

Pernerova 168
Pardubice 53002 od 1. 12. 2014

adresa

Pernerova 168
Pardubice do 1. 12. 2014 od 8. 12. 1994

Předmět podnikání

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 1. 12. 2014

Vnitrozemská vodní doprava od 1. 12. 2014

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 1. 12. 2014

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 12. 2014

Velkoobchod od 16. 12. 2002

Příprava, realizace a provozování přístavu a přístavní zóny a s tím souvisejících služeb v lokalitě katastrálního území Svítkov, obec Pardubice a katastrálního území a obec Srnojedy (jedná se o nepodnikatelskou činnost společnosti) do 1. 12. 2014 od 16. 12. 2002

Realitní činnost do 1. 12. 2014 od 16. 12. 2002

Specializovaný maloobchod do 1. 12. 2014 od 16. 12. 2002

Zasilatelství do 1. 12. 2014 od 16. 12. 2002

Zprostředkování služeb do 1. 12. 2014 od 16. 12. 2002

Činnost technických poradců v oblasti dopravy do 1. 12. 2014 od 16. 12. 2002

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 1. 12. 2014 od 16. 12. 2002

Grafické práce a kresličské práce do 1. 12. 2014 od 16. 12. 2002

Činnost organizačních a ekonomických poradců do 16. 12. 2002 od 13. 12. 2000

Grafické a typografické práce do 16. 12. 2002 od 13. 12. 2000

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 16. 12. 2002 od 13. 12. 2000

Poradenská a konzultační činnost do 16. 12. 2002 od 10. 4. 2000

Zprostředkovatelská činnost v oblasti dopravy do 16. 12. 2002 od 10. 4. 2000

Vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství do 16. 12. 2002 od 2. 11. 1999

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 16. 12. 2002 od 19. 12. 1994

Pronájem nemovitostí do 16. 12. 2002 od 8. 12. 1994

Předmět činnosti

Příprava, realizace a provozování přístavu a přístavní zóny a s tím souvisejících služeb v lokalitě katastrálního území Svítkov, obec Pardubice a katastrálního území a obec Srnojedy od 1. 12. 2014

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 1. 12. 2014

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v odd. B, vložka 1153, konaná dne 23.6.2021 rozhodla o zvýšen í základního kapitálu společnosti, a to v dále uvedeném rozsahu a za dále uvedených podmínek: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), a to peněžitými vklady. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota a forma upisovaných akcií. Počet akcií:30 (slovy: třicet) kusů listinných akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Forma akcií:akcie na jméno, s omezenou převoditelností se souhlasem představenstva společnosti. Nebudou vydány akcie různých druhů. 3. Vyloučení přednostního práva. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se vylučuje. 4. Určený zájemce k upsání nových akcií. K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu o částku 1.500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) peněžitým vkladem je oprávněn určený zájemce: - společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsaná v oddílu B, vložka 1579, která je oprávněna upsat všech 30 (slovy: třicet) kusů listinnýc h akcií každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), s omezenou převoditelností. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. 5. Místo, kde lze upsat akcie. V sídle společnosti Přístav Pardubice, a.s., na adrese 53002 Pardubice, Pernerova 168. Akcie lze upisovat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 9,00 hodin do 14,00 hodin. 6. Upisovací lhůta. Činí 30 (slovy: třicet) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude zájemci uvedenému pod bodem 4. tohoto usnesení, tedy společnosti České přístavy, a.s., doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v u stanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určený zájemce, tedy společnost České přístavy, a.s., tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje (§ 479 záko na o obchodních korporacích) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí. 7. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. 8. Započtení pohledávek Připouští se, aby si společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, zapsaná v oddílu B, vložka 1579, proti pohledávce společnosti na splacení emi sního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií, tedy pohledávce ve výši 1.500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), započetla tyto svoje pohledávky: - pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 14.12.2018 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku ve deném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem, a - pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 18.12.2020 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku ved eném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem. Dnem uzavření smlouvy o započtení výše uvedených pohledávek je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění (§ 21 odstavec 3 zákona o obchodních korporacích): Společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsaná v oddílu B, vložka 1579, má ke dni podpisu této smlouvy, za společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, tyto pohledávky: - pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 14.12.2018 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku ve deném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem, a - pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 18.12.2020 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku ved eném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem. Valná hromada společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, konaná dne 23.6.2021 rozhodla - jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitým vkladem, a to v počtu 30 (slovy: třicet) kusů listinných akcií, znějících na jméno, s omeze nou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), - dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, společnosti České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, a to v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu, tedy v počtu 30 (slovy: třice t) kusů listinných akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1.500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 1.500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých ), - a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby si společnost České přístavy, a.s. započetla - svoji pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 14.12.2018 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identif ikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstř íku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem, a - svoji pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 18.12.2020 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifi kační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstří ku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem, a to proti pohledávce společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií, ve výši 1.500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc koru n českých). V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, konané dne 23.6.2021 společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifik ační číslo 45274592, upsala na zvýšení základního kapitálu společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, akcie v počtu 30 (slovy: třicet) kusů listinných akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1.500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 1.500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), tedy upsala akcie v celém rozsahu ji učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, konané dne 23.6.2021 z a p o č í t á v á si společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, t í m t o proti pohledávce společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační čís lo 60916583, na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií, ve výši 1.500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), - - svoji pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 14.12.2018 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identif ikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstř íku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem, a - svoji pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 18.12.2020 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifi kační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstří ku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem. Touto smlouvou o započtení tak společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592 zcela splatila emisní kurs upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 530 02 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, tedy 30 (slovy: třicet) kusů listinných akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), celkem tedy akcií o jmen ovité hodnotě 1.500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 1.500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých). Společnost Přístav Pardubice, a.s. a společnost České přístavy, a.s., souhlasně prohlašují, že započítávané pohledávky jsou způsobilé započtení a že je vůlí obou účastníků započíst tyto pohledávky, i když by některé z nich nebyly splatné. Dále prohlašují, že po provedení zápočtu podle této smlouvy, nemají vůči sobě žádné další nároky ze započítávaných pohledávek uvedených v této smlouvě do výše, v jaké byly započteny. 9. Pravidla pro uzavření smlouvy o započtení Návrh smlouvy o započtení, v souladu s obsahem usnesení o zvýšení základního kapitálu, připraví společnost Přístav Pardubice, a.s., a předloží tento návrh předem určenému zájemci nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, uzavření smlouvy o upsání ak cií. Předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení akceptovat nejpozději do 30 (slovy: třicet) dnů a v téže lhůtě též akceptovaný návrh smlouvy společnosti doručit. od 16. 7. 2021

Valná hromada společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v odd. B, vložka 1153, konaná dne 29.6.2018 rozhodla o zvýšen í základního kapitálu společnosti, a to v dále uvedeném rozsahu a za dále uvedených podmínek: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých), a to peněžitými vklady. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií. Počet akcií:34 (slovy: třicet čtyři) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) Druh akcií:kmenové akcie Forma akcií:akcie na jméno, s omezenou převoditelností se souhlasem představenstva společnosti 3. Vyloučení přednostního práva. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se vylučuje. 4. Určený zájemce k upsání nových akcií. K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu o částku 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých) peněžitým vkladem je oprávněn určený zájemce: - společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsaná v odd. B, vložka 1579, která je oprávněna upsat všech 34 (slovy: třicet čtyři) kusů kmeno vých akcií každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), s omezenou převoditelností. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. 5. Místo, kde lze upsat akcie. V sídle společnosti Přístav Pardubice, a.s., na adrese 53002 Pardubice, Pernerova 168. Akcie lze upisovat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 9,00 hodin do 14,00 hodin. 6. Upisovací lhůta. Činí 30 (slovy: třicet) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude zájemci uvedenému pod bodem 4. tohoto usnesení, tedy společnosti České přístavy, a.s., doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v u stanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určený zájemce, tedy společnost České přístavy, a.s., tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje (§ 479 záko na o obchodních korporacích) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí. 7. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. 8. Započtení pohledávek. Připouští se, aby si společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, zapsaná v oddílu B, vložka 1579, proti pohledávce společnosti na splacení emi sního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií, tedy pohledávce ve výši 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých), započetla tyto svoje pohledávky: - pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 900.000,-- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 22.8.2016 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikačn í číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku v edeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem, a - pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 800.000,-- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 21.12.2017 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku ved eném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem. Dnem uzavření smlouvy o započtení výše uvedených pohledávek je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění (§ 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích) : Společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsaná v odd. B, vložka 1579, má ke dni podpisu této smlouvy, za společností Přístav Pardubice, a. s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, tyto pohledávky: - pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 900.000,-- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 22.8.2016 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikačn í číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku v edeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem, a - pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 800.000,-- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 21.12.2017 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku ved eném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem. Valná hromada společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, konaná dne 29.6.2018 rozhodla - jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitým vkladem, a to v počtu 34 (slovy: třicet čtyři) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), - dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, společnosti České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, a to v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu, tedy v počtu 34 (slovy: třice t čtyři) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun čes kých), jejichž emisní kurs činí 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých ), - a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby si společnost České přístavy, a.s. započetla - svoji pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 900.000,-- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 22.8.2016 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identi fikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejst říku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem, a - svoji pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 800.000,-- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 21.12.2017 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifi kační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstří ku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem, a to proti pohledávce společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií, ve výši 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc kor un českých). V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, konané dne 29.6.2018 společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifik ační číslo 45274592, upsala na zvýšení základního kapitálu společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, akcie v počtu 34 (slovy: třicet čtyři) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s ome zenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých), tedy upsala akcie v celém rozsahu ji učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, konané dne 29.6.2018 z a p o č í t á v á si společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, t í m t o proti pohledávce společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační čís lo 60916583, na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií, ve výši 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých), - svoji pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 900.000,-- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 22.8.2016 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identi fikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejst říku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem, a - svoji pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 800.000,-- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 21.12.2017 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifi kační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstřík u vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem. Touto smlouvou o započtení tak společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592 zcela splatila emisní kurs upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 530 02 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, tedy 34 (slovy: třicet čtyři) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), celkem tedy akcií o jmenovité hodnotě 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých). Společnost Přístav Pardubice, a.s. a společnost České přístavy, a.s., souhlasně prohlašují, že započítávané pohledávky jsou způsobilé započtení a že je vůlí obou účastníků započíst tyto pohledávky, i když by některé z nich nebyly splatné. Dále prohlašují, že po provedení zápočtu podle této smlouvy, nemají vůči sobě žádné další nároky ze započítávaných pohledávek uvedených v této smlouvě do výše, v jaké byly započteny. 9. Pravidla pro uzavření smlouvy o započtení Návrh smlouvy o započtení, v souladu s obsahem usnesení o zvýšení základního kapitálu, připraví společnost Přístav Pardubice, a.s., a předloží tento návrh předem určenému zájemci nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, uzavření smlouvy o upsání ak cií. Předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení akceptovat nejpozději do 30 (slovy: třicet) dnů a v téže lhůtě též akceptovaný návrh smlouvy společnosti doručit. do 16. 7. 2021 od 6. 8. 2018

Valná hromada akciové společnosti Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B 1153 rozhodla dne 29.6.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to v dále uvedeném rozsahu a za dále uvedených podmínek: 1) Rozsah zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál se zvyšuje celkově o částku 4.050.000,- Kč (slovy: čtyři miliony padesát tisíc korun českých), a to na celkovou novou výši základního kapitálu odpovídající částce 28.600.000,- Kč (slovy dvacet osm milionů šest set tisíc korun českých) pen ěžitými vklady. Není připuštěno upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2) Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií. Počet akcií: 81 ks akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) každá. Druh akcií: kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno Všechny akcie mají omezenou převoditelnost a jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti. 3) Vyloučení přednostního práva. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se vylučuje. 4) Určení zájemců k upsání nových akcií. K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 4.050.000,- Kč (slovy: čtyři miliony padesát tisíc korun českých) peněžitými vklady je oprávněn určený zájemce: společnost České přístavy, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 17000, IČ: 45274592, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1579, upíše 81 ks akcií o jmenovité hodnotě 50 000 Kč každá, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 4.050.000,- Kč (slovy: čtyři miliony padesát tisíc korun českých). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. 5) Místo, kde lze upsat akcie. V sídle společnosti Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice. 6) Upisovací lhůta. Upisovací lhůta činí 30 (třicet) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude zájemci uvedenému pod bodem 4. tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zákona o obch odních korporacích. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určený zájemce uvedený pod bodem 4. tohoto usnesení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje (§ 479 zákona o obchodních korporacích a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí. 7) Emisní kurz upisovaných akcií. Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. 8) Započtení pohledávek. Připouští se možnost započtení níže uvedených pohledávek společnosti České přístavy, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 17000, IČ: 45274592, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1579 za společno stí Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B 1153, které ke dni konání valné hromady tvoří celkovou částku 4.067.467,- Kč: - Pohledávka na vrácení půjčky ve výši jistiny 1.700.000,- Kč se sjednaným úrokem poskytnuté na základě smlouvy o půjčce ze dne 12.1.2010 uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 17000, IČ: 45274592, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1579 jako věřitelem a společností Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hrad ci Králové, oddíl B 1153 jako dlužníkem. - Pohledávka na vrácení půjčky ve výši jistiny 1.000.000,- Kč se sjednaným úrokem poskytnuté na základě smlouvy o půjčce ze dne 12.1.2010 uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 17000, IČ: 45274592, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1579 jako věřitelem a společností Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hrad ci Králové, oddíl B 1153 jako dlužníkem. - Pohledávka na vrácení zápůjčky ve výši jistiny 480.000,- poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 11. 6. 2014 uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 17000, IČ: 45274592, společnost zapsaná v obcho dním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1579 jako věřitelem a společností Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd íl B 1153 jako dlužníkem - Pohledávka na vrácení zápůjčky ve výši jistiny 500.000,- poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 27. 4. 2015 uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 17000, IČ: 45274592, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1579 jako věřitelem a společností Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králo vé, oddíl B 1153 jako dlužníkem. a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 4.050.000,- Kč (slovy: čtyři miliony padesát tisíc korun českých), přičemž započtení se provede do částky 4.050.000,- Kč (slovy: čtyři mili ony padesát tisíc korun českých). Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí bý t uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to ve znění, jež tvoří přílohu tohoto zápisu. 9) Pravidla pro uzavření smlouvy o započtení Návrh smlouvy o započtení, v souladu s obsahem usnesení o zvýšení základního kapitálu, připravila společnost Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci K rálové, oddíl B 1153 a předloží tento návrh předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení akceptovat nejpozději do 30 (třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení a v téže lhůtě též akceptovaný návrh smlouvy společnosti doručit. Valná hromada současně schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek společnosti České přístavy, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 17000, IČ: 45274592, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 157 9 za společností Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B 1153, a to proti pohledávce společnosti Přístav Pardubice, a.s., IČ: 6091658 3, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B 1153 na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 4.050.000,- Kč (slovy: čtyři miliony padesát tisíc korun českých), a to ve znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu. Valná hromada současně bere na vědomí předloženou zprávu představenstva, ve které jsou uvedeny důvody pro vyloučení přednostního práva dle § 488 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Zdůvodnění: Důvodem pro zvyšování základního kapitálu je řešení záporného vlastního kapitálu společnosti, který není společnost v současné době schopna v plné výši vyrovnat z výsledků hospodaření. Forma řešení, tj. zvýšení základního kapitálu formou kapitalizace pohl edávek akcionáře, je zvolena i z důvodu konsolidace a stabilizace dluhů společnosti vzniklých z půjček akcionáře, přičemž tyto půjčky se tak vypořádávají. Návrh znění usnesení vychází z požadavků § 475 zákona o obchodních korporacích. Společnost postupuje podle § 488 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, neboť sledovaný účel zvýšení základního kapitálu odůvodňuje vyloučení přednostního práva. V souladu s § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích je třeba, aby smlouvu o započtení pohledávek akcionáře za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií schválila valná hromada společnosti. do 24. 11. 2015 od 30. 10. 2015

Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 2.7.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Důvody zvýšení základního kapitálu: potřeba získání finančního kapitálu pro další rozvoj společnosti. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Částka o níž má být základní kapitál akciové společnosti zvýšen: 1 200 000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není připuštěno. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 24 kmenové akcie o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč v listinné podobě znějící na jméno. Z důvodu uvedené potřeby získání finančního kapitálu pro další rozvoj společnosti nové akcie na zvýšení základního kapitálu nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, ale budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, který m bude akciová společnost České přístavy, a.s. se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 6, identifikační číslo 452 74 592, které bude k upsání nabídnuto všech 24 akcie. Místo, kde lze akcie upsat: sídlo akciové společnosti, tedy Pardubice, Pernerova 168, PSČ 530 02. Nové akcie lze upsat ve lhůtě do 1 měsíce, která počne běžet dnem, který bude v písemném oznámení představenstva shora uvedenému zájemci označen jako počáteč ní den upisování. Jako počáteční den upisování nemůže být označen den předcházející zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií, kterou upisovatel uzavře s akciovou spol ečností. Emisní kurs nových akcií se určuje částkou 50 000, Kč za jednu akcii. Emisní kurs upisovaných akcií je tedy shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději do 1 mě síce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, a to peněžité pohledávky akciové společnosti České přístavy, a.s. se sídlem Praha 7 - H olešovice, Jankovcova 6, identifikační číslo 452 74 592, vůči společnosti z titulu smlouvy o půjčce ve výši 1 100 000,- Kč ze dne 31.12.2007, a úroků ze smluv o půjčkách ze dne 29.5.2005, ze dne 6.9.2005 a ze dne 3.12.2007 celkem ve výši 100 000,- Kč prot i pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 1 200 000,- Kč. Důvodem započtení jsou nedostatečné finanční zdroje společnosti a nemožnost uhradit závazek. Pokud bude využita možnost započtení této peněžité pohledávky vůči společnosti uzavře upisovatel a akciová společnost písemnou dohodu o započtení peněžité pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií nejspozději do 1 měsíce ode dn e upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. do 23. 6. 2010 od 26. 2. 2010

Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 29.6.2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Důvody zvýšení základního kapitálu: potřeba získání finančních prostředků na zpracování podkladů souvisejících s přípravou projektu. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Částka o níž má být základní kapitál akciové společnosti zvýšen: 1 000 000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není připuštěno. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 20 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč v listinné podobě znějících na jméno. Místo, kde lze akcie upsat: sídlo akciové společnosti, tedy Pardubice, Pernerova 168, PSČ 530 02. Nové akcie lze upsat ve lhůtě do 1 měsíce, která počne běžet dnem, který bude v písemném oznámení představenstva označen jako počáteční den upisování. Jako počáteční den upisování nemůže být označen den předcházející zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýš ení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány smlouvou o upsání, kterou upisovatel uzavře s akciovou společností. Emisní kurs nových akcií se určuje částkou 50 000,- Kč za jednu akcii. Emisní kurs upisovaných akcií je tedy shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 100 % emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději do 1 měsíce od e dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, na zvláštní účet, který společnost za tímto účelem otevřela u Československé obchodní banky, a.s., č. 215804356/0300. 10 nových akcií na zvýšení základního kapitálu bude nabídnuto k upsání určitému zájemci, kterým je akciová společnost České přístavy, a.s. se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00, identifikační číslo 452 74 592. 6 nových akcií na zvýšení základního kapitálu bude nabídnuto k upsání určitému zájemci, kterým je Pardubický kraj se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11, identifikační číslo 708 92 822. 4 nové akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je Statutární město Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské nám ěstí 1, PSČ 530 21, identifikační číslo 002 74 046. do 6. 2. 2008 od 25. 10. 2007

Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 23.6.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Důvody zvýšení základního kapitálu: potřeba získání finančního kapitálu pro další rozvoj společnosti. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Částka o níž má být základní kapitál akciové společnosti zvýšen: 5.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není připuštěno. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 100 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč v listinné podobě znějících na jméno. Z důvodu uvedené potřeby získání finančního kapitálu pro další rozvoj společnosti nové akcie na zvýšení základního kapitálu nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, ale budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, který m bude akciová společnost České přístavy, a.s. se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 6, identifikační číslo 45 27 45 92, které bude k upsání nabídnuto všech 100 akcií. Místo, kde lze akcie upsat: sídlo akciové společnosti, tedy Pardubice, Pernerova 168, PSČ 530 02. Nové akcie lze upsat ve lhůtě do 1 měsíce, která počne běžet dnem, který bude v písemném oznámení představenstva shora uvedenému zájemci označen jako počáteční den upisování. Jako počáteční den upisování nemůže být označen den předcházející zápisu rozhodn utí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií, kterou upisovatel uzavře s akciovou společností. Emisní kurs nových akcií se určuje částkou 50.000,- Kč za jednu akcii. Emisní kurs upisovaných akcií je tedy shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Sto procenst (100 %) emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději do 1 měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, a t o peněžité pohledávky akciové společnosti České přístavy, a.s. se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 6, identifikační číslo 45 27 45 92, vůči společnosti z titulu dvou smluv o půjčce ve výši 1.800.000 Kč ze dne 6.9.2005 a ve výši 3.200.000,- Kč ze dn e 29.5.2006 proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 5.000.000,- Kč. Důvodem započtení jsou nedostatečné finanční zdroje společnosti a nemožnost uhradit závazek. Pokud bude využita možnost započtení této peněžité pohl edávky vůči společnosti, uzavře upisovatel a akciová společnost písemnou dohodu o započtení peněžité pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 1 měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. do 31. 10. 2006 od 26. 7. 2006

Zapisuje se usnesení představenstva akciové společnosti Přístav Pardubice ze dne 11.10.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Zvyšuje se základní kapitál akciové společnosti Přístav Pardubice, a.s. o částku 1 000 000 ,-- Kč a upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 20 kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50 000,-- Kč znějících na jméno, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií a nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Nové akcie na zvýšení základního kapitálu, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům takto: a)Statutárnímu městu Pardubice se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, identifikační číslo 00 27 40 46 bude k upsání nabídnuto 10 akcií. b)Pardubickému kraji se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11, identifikační číslo 70 89 28 22 budou k upsání nabídnuty 4 akcie. c)Akciové společnosti České přístavy, a.s. se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00, identifikační číslo 45 27 45 92, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddílu B a vložce 1579, bude k upsání nabídnuto 6 akcií. Místem, kde lze nové akcie upsat je sídlo akcové společnosti Přístav Pardubice, a.s. Pardubice, Pernerova 168. Nové akcie lze upsat ve lhůtě 2 měsíců, která počne běžet dnem, který bude v písemném oznámení předtavenstva shora uvedeným zájemcům označen jako počáteční den upisování. Jako počáteční den upisování nemůže být označen den předcházející zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou psány smlouvou o upsání akcií, kterou upisovatel uzavře s akciovou společnosti Přístav Pardubice, a.s. Emisní kurs nových akcií se určuje částkou 50 000,- Kč za jednu akcii. Emisní kurs upisovaných akcií je tedy shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Celý emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději do měsíce ode dne psání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet akciové společnosti Přístav Pardubice, a.s. u Československé obchodní banky, a.s. pobočky v Pardubicích č. 180567580/0300, který za tím účelem společnost otevřela na své jméno, jinak je jeho upsání akcií neúčinné. do 5. 2. 2003 od 18. 12. 2002

Usnesení valné hromady společnosti ze dne 25.5.2000 tohoto znění: do 12. 4. 2001 od 20. 9. 2000

Valná hromada akciové společnosti rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o 1 000 000,-- Kč upsáním nových akcií, přičemž se nepřipouští zvýšení nad tuto navrhovanou částku. Celkem bude upsáno 20 kusů kmenových, listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50 000,-- Kč. Nově emitované akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva stávajících na úpis nových akcií akcionářů a budou nabídnuty akciové společnosti České přístavy a.s. se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 6, IČO 45 27 45 92, která nové akcie upíše peněžitým vkladem za emisní kurs 50 000,-- Kč za jednu akcii, tedy bez emisního ážia. Akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě od jednoho týdne ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku do čtrnácti dnů od tohoto zápisu. Třicet procent emisního kursu upsaných akcií, tedy 300 000,-- Kč splatí upisovatel do jednoho týdne ode dne upsání akcií na účet společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s. pobočky v Pardubicích č. 8010-0008204593/0300 a zbývajících sedmdesát procent emisního kursu upsaných akcií splatí upisovatel do jednoho roku ode dne konání valné hromady, tedy do 25.5.2001 na stejný účet společnosti. do 12. 4. 2001 od 20. 9. 2000

Kapitál

Základní kapitál

vklad 31 800 000 Kč

od 16. 7. 2021

Základní kapitál

vklad 30 300 000 Kč

do 16. 7. 2021 od 6. 8. 2018

Základní kapitál

vklad 28 600 000 Kč

do 6. 8. 2018 od 24. 11. 2015

Základní kapitál

vklad 24 550 000 Kč

do 24. 11. 2015 od 23. 6. 2010

Základní kapitál

vklad 23 350 000 Kč

do 23. 6. 2010 od 6. 2. 2008

Základní kapitál

vklad 22 350 000 Kč

do 6. 2. 2008 od 31. 10. 2006

Základní kapitál

vklad 17 350 000 Kč

do 31. 10. 2006 od 5. 2. 2003

Základní kapitál

vklad 16 350 000 Kč

do 5. 2. 2003 od 16. 12. 2002

Základní kapitál

vklad 16 350 000 Kč

do 16. 12. 2002 od 12. 4. 2001

Základní kapitál

vklad 15 350 000 Kč

do 12. 4. 2001 od 14. 11. 1996

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 14. 11. 1996 od 17. 5. 1996

Základní kapitál

vklad 4 300 000 Kč

do 17. 5. 1996 od 8. 12. 1994
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 636 od 16. 7. 2021
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 606 do 16. 7. 2021 od 6. 8. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 572 do 6. 8. 2018 od 24. 11. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 491 do 24. 11. 2015 od 1. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 491 do 1. 12. 2014 od 23. 6. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 467 do 23. 6. 2010 od 6. 2. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 447 do 6. 2. 2008 od 31. 10. 2006
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 347 do 31. 10. 2006 od 5. 2. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 327 do 5. 2. 2003 od 12. 4. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 307 do 12. 4. 2001 od 14. 11. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 100 do 14. 11. 1996 od 24. 6. 1996
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 100 do 24. 6. 1996 od 17. 5. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 86 do 17. 5. 1996 od 8. 12. 1994

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Jiří Hájek

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2021

vznik členství: 23. 6. 2021

Boženy Vikové-Kunětické 2572, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  ALZOS s.r.o.

  Bratranců Veverkových 2896, Pardubice, 530 02

Michal Kortyš

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 7. 7. 2020

Jiráskovo nám. 55, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Miloslav Černý

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 7. 7. 2020

vznik funkce: 7. 7. 2020

Jeseniova 1167/57, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Roman Línek MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2020 - Poslední vztah: 16. 7. 2021

vznik členství: 7. 7. 2020

zánik členství: 23. 6. 2021

Brozanská 82, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Miloslav Černý

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2017 - Poslední vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 30. 6. 2017

zánik členství: 30. 6. 2020

vznik funkce: 30. 6. 2017

zánik funkce: 30. 6. 2020

Jeseniova 1167/57, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michal Kortyš

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2017 - Poslední vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 30. 6. 2017

zánik členství: 30. 6. 2020

Jiráskovo nám. 55, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Ing. Roman Línek MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2017 - Poslední vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 30. 6. 2017

zánik členství: 30. 6. 2020

Brozanská 82, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jaromír Dušek

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2013 - Poslední vztah: 27. 10. 2017

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 30. 6. 2017

Dolní Dobrouč 535, 561 02, Česká republika

Jaromír Dušek

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2013 - Poslední vztah: 27. 10. 2017

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 30. 6. 2017

Dolní Dobrouč 535, 561 02, Česká republika

Petr Tupec

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2013 - Poslední vztah: 27. 10. 2017

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 30. 6. 2017

náměstí Komenského 72, Horní Jelení, 533 74, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  SKP-CENTRUM, o.p.s.

  Jungmannova 2550, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

Petr Tupec

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2013 - Poslední vztah: 27. 10. 2017

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 30. 6. 2017

náměstí Komenského 72, Horní Jelení, 533 74, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  SKP-CENTRUM, o.p.s.

  Jungmannova 2550, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

Jan Tichý

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 4. 12. 2013

vznik členství: 29. 6. 2012

náměstí Čs. legií 908, Pardubice, 530 02, Česká republika

Roman Línek

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 4. 12. 2013

vznik členství: 29. 6. 2012

Brozanská 82, Pardubice, 530 09, Česká republika

Miloslav Černý

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 27. 10. 2017

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 3. 12. 2012

zánik funkce: 30. 6. 2017

Jeseniova 1167/57, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miloslav Černý

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2013 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 2. 7. 2009

zánik členství: 29. 6. 2012

Jeseniova 1167/57, Praha 3, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Roman Línek

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2010 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 2. 7. 2009

zánik členství: 29. 6. 2012

Brozanská 82, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Miloslav Černý

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2010 - Poslední vztah: 30. 5. 2013

vznik členství: 2. 7. 2009

zánik členství: 29. 6. 2012

Jeseniova 1167/57, Praha 3, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Tichý

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2010 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 2. 7. 2009

zánik členství: 29. 6. 2012

náměstí Čs. legií 908, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Roman Línek

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2006 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

vznik členství: 10. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2006

Brozanská 82, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Roman Línek

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2006 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

vznik členství: 10. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2006

Brozanská 82, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Martin Slabý

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2006 - Poslední vztah: 26. 2. 2010

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 2. 7. 2009

Národních hrdinů 212, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Miloslav Černý

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2006 - Poslední vztah: 26. 2. 2010

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 2. 7. 2009

Družstevní 411, Třemošnice, 538 43, Česká republika

Ing. Martin Slabý

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2006 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

vznik členství: 29. 6. 2004

zánik členství: 23. 6. 2006

Národních hrdinů 212, Pardubice, 530 03, Česká republika

ing. Magdaléna Konvičková

Členka

První vztah: 17. 5. 2005 - Poslední vztah: 11. 2. 2006

vznik členství: 6. 6. 2003

zánik členství: 29. 6. 2004

Na Lysinách 20, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Miloslav Černý

Člen

První vztah: 17. 5. 2005 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

vznik členství: 6. 6. 2003

zánik členství: 23. 6. 2006

Družstevní 411, Třemošnice, 538 43, Česká republika

Irena Burešová

Členka

První vztah: 17. 5. 2005 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

vznik členství: 6. 6. 2003

zánik členství: 10. 6. 2005

17. listopadu 1240, Přelouč, 535 01, Česká republika

Irena Burešová

Členka

První vztah: 12. 4. 2001 - Poslední vztah: 17. 5. 2005

vznik členství: 25. 5. 2000

17. listopadu 1240, Přelouč, 535 01, Česká republika

ing. Magdaléna Konvičková

Členka

První vztah: 12. 4. 2001 - Poslední vztah: 17. 5. 2005

vznik členství: 25. 5. 2000

Na Lysinách 20, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Miloslav Černý

Předseda

První vztah: 10. 4. 2000 - Poslední vztah: 17. 5. 2005

vznik členství: 25. 5. 2000

vznik funkce: 21. 6. 2000

Družstevní 411, Třemošnice, 538 43, Česká republika

Ing. Jana Motlová

Předseda

První vztah: 8. 12. 1994 - Poslední vztah: 10. 4. 2000

Konšelská 3, Praha 8, Česká republika

Dušan Kulka

Člen

První vztah: 8. 12. 1994 - Poslední vztah: 12. 4. 2001

Studentská 1353, Přelouč, 535 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Kubec CSc.

Člen

První vztah: 8. 12. 1994 - Poslední vztah: 12. 4. 2001

Ve strouze 423, Vrané nad Vltavou, 252 46, Česká republika

Statutární orgán

6 fyzických osob

Ing. Tomáš Pelikán

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2021

vznik členství: 23. 6. 2021

Ke Stájím 1224, Pardubice, 530 06, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Prof. Ing. Václav Cempírek Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 7. 7. 2020

vznik funkce: 7. 7. 2020

Palackého 440, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

doc. Ing. Helena Bínová Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 7. 7. 2020

Pod vinicemi 1308/7, Praha, 165 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Bc. Irena Burešová

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 7. 7. 2020

náměstí 17. listopadu 1240, Přelouč, 535 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ladislav Umbraun

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 7. 7. 2020

vznik funkce: 7. 7. 2020

Marty Exnarové 2434, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michael Skalický Ph.D., MBA

předseda představenstva

První vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 7. 7. 2020

vznik funkce: 7. 7. 2020

Na Biřičce 1924/1a, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Tomáš Pelikán

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2018 - Poslední vztah: 16. 7. 2021

vznik členství: 29. 6. 2018

zánik členství: 23. 6. 2021

Ke Stájím 1224, Pardubice, 530 06, Česká republika

Bc. Irena Burešová

Místopředseda představenstva

První vztah: 27. 10. 2017 - Poslední vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 30. 6. 2017

zánik členství: 30. 6. 2020

vznik funkce: 30. 6. 2017

zánik funkce: 30. 6. 2020

náměstí 17. listopadu 1240, Přelouč, 535 01, Česká republika

Prof. Ing. Václav Cempírek Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2017 - Poslední vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 30. 6. 2017

zánik členství: 30. 6. 2020

Palackého 440, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

doc. Ing. Helena Bínová Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2017 - Poslední vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 30. 6. 2017

zánik členství: 30. 6. 2020

Pod vinicemi 1308/7, Praha, 165 00, Česká republika

Ing. Ladislav Umbraun

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2017 - Poslední vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 30. 6. 2017

zánik členství: 30. 6. 2020

Marty Exnarové 2434, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Michael Skalický Ph.D.

Předseda představenstva

První vztah: 27. 10. 2017 - Poslední vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 30. 6. 2017

zánik členství: 30. 6. 2020

vznik funkce: 30. 6. 2017

zánik funkce: 30. 6. 2020

Na Biřičce 1924/1a, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Helena Bínová

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 27. 10. 2017

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 30. 6. 2017

Pod vinicemi 1308/7, Praha, 165 00, Česká republika

Helena Bínová

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2014 - Poslední vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 28. 6. 2013

V Údolí 1136/33, Praha 6, 165 00, Česká republika

František Brendl

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2013 - Poslední vztah: 27. 10. 2017

vznik členství: 28. 6. 2013

Spojilská 37, Pardubice, 530 03, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

František Brendl

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2013 - Poslední vztah: 27. 10. 2017

vznik členství: 28. 6. 2013

Spojilská 37, Pardubice, 530 03, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Helena Nováková

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2013 - Poslední vztah: 30. 1. 2014

vznik členství: 28. 6. 2013

V Údolí 1136/33, Praha 6, 165 00, Česká republika

Zdeněk Jarý

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 27. 10. 2017

vznik členství: 29. 6. 2012

Ke Zdymadlu 17, Srnojedy, 530 02, Česká republika

Zdeněk Jarý

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 27. 10. 2017

vznik členství: 29. 6. 2012

Ke Zdymadlu 17, Srnojedy, 530 02, Česká republika

Ladislav Bína

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 4. 12. 2013

vznik členství: 29. 6. 2012

vznik funkce: 3. 12. 2012

V Údolí 1136/33, Praha 6, 165 00, Česká republika

Michael Skalický

předseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 27. 10. 2017

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 3. 12. 2012

zánik funkce: 30. 6. 2017

Na Biřičce 1924/1a, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michael Skalický

předseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 27. 10. 2017

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 3. 12. 2012

zánik funkce: 30. 6. 2017

Na Biřičce 1924/1a, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Další vztah k této osobě

Emil Efler

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 27. 10. 2017

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 30. 6. 2017

Na Okrouhlíku 1027, Pardubice, 530 03, Česká republika

Emil Efler

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 27. 10. 2017

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 30. 6. 2017

Na Okrouhlíku 1027, Pardubice, 530 03, Česká republika

Irena Burešová

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 27. 10. 2017

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 30. 6. 2017

náměstí 17. listopadu 1240, Přelouč, 535 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  SOP a.s.

  Pardubická 1630, Přelouč, 535 01

Irena Burešová

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 27. 10. 2017

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 30. 6. 2017

náměstí 17. listopadu 1240, Přelouč, 535 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  SOP a.s.

  Pardubická 1630, Přelouč, 535 01

Lukáš Stehno

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2011 - Poslední vztah: 4. 12. 2013

vznik členství: 27. 6. 2011

náměstí Čs. legií 851, Pardubice, 530 02, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Zdeněk Jarý

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2011 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 27. 6. 2011

zánik členství: 29. 6. 2012

Ke Zdymadlu 17, Srnojedy, 530 02, Česká republika

Prof. Ing. Václav Cempírek Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2010 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 29. 6. 2012

Palackého 440, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Ing. Jan Kafka

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2010 - Poslední vztah: 10. 9. 2010

vznik členství: 2. 7. 2009

zánik členství: 28. 6. 2010

Otradovická 733/15, Praha 4, 142 00, Česká republika

Mgr.Bc. Jana Smetanová

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2010 - Poslední vztah: 11. 10. 2011

vznik členství: 2. 7. 2009

zánik členství: 27. 6. 2011

Lexova 2138, Pardubice, 530 00, Česká republika

Ing. Stanislav Jireš

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2010 - Poslední vztah: 11. 10. 2011

vznik členství: 2. 7. 2009

zánik členství: 27. 6. 2011

Arnošta z Pardubic 2603, Pardubice, 530 02, Česká republika

Doc.Ing. Ladislav Bína CSc.

předseda představenstva

První vztah: 26. 2. 2010 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 2. 7. 2009

zánik členství: 29. 6. 2012

vznik funkce: 2. 7. 2009

zánik funkce: 29. 6. 2012

V Údolí 1136/33, Praha 6, 165 00, Česká republika

Ing. Michael Skalický Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 2. 2010 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 2. 7. 2009

zánik členství: 29. 6. 2012

vznik funkce: 2. 7. 2009

zánik funkce: 29. 6. 2012

Na Biřičce 1924, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Bc. Irena Burešová

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2010 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 2. 7. 2009

zánik členství: 29. 6. 2012

17.listopadu 1240, Přelouč, 535 01, Česká republika

Ing. Emil Efler

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2010 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 2. 7. 2009

zánik členství: 29. 6. 2012

Na Okrouhlíku 1027, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr.Bc. Jana Smetanová

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2007 - Poslední vztah: 26. 2. 2010

vznik členství: 29. 6. 2007

zánik členství: 2. 7. 2009

Lexova 2138, Pardubice, 530 00, Česká republika

Doc.Ing. Ladislav Bína CSc.

předseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2007 - Poslední vztah: 26. 2. 2010

vznik členství: 29. 6. 2007

zánik členství: 2. 7. 2009

vznik funkce: 29. 6. 2007

zánik funkce: 2. 7. 2009

K Horoměřicům 1183, Praha 6, 165 00, Česká republika

Ing. Jan Kafka

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2007 - Poslední vztah: 26. 2. 2010

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 2. 7. 2009

Otradovická 733/15, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Ivo Toman

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2006 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

vznik členství: 10. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2006

Záměstí 160, Choceň, 565 01, Česká republika

Ing. Michael Skalický Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2006 - Poslední vztah: 26. 2. 2010

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 2. 7. 2009

vznik funkce: 23. 6. 2006

zánik funkce: 2. 7. 2009

Pražská 9, Hradec Králové, 500 04, Česká republika

Ing. Jan Kislinger

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2006 - Poslední vztah: 25. 10. 2007

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 29. 6. 2007

Na rybníčkách 157, Pardubice, 533 01, Česká republika

Ing. Jan Kafka

předseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2006 - Poslední vztah: 25. 10. 2007

vznik členství: 23. 6. 2006

vznik funkce: 23. 6. 2006

zánik funkce: 29. 6. 2007

Otradovická 733/15, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Ivo Toman

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2006 - Poslední vztah: 26. 2. 2010

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 2. 7. 2009

Záměstí 160, Choceň, 565 01, Česká republika

Irena Burešová

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2006 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

vznik členství: 10. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2006

17.listopadu 1240, Přelouč, 535 01, Česká republika

Irena Burešová

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2006 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

vznik členství: 10. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2006

17.listopadu 1240, Přelouč, 535 01, Česká republika

Ing. Josef Hubař

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2006 - Poslední vztah: 25. 10. 2007

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 29. 6. 2007

Dělnická 1139, Lomnice nad Popelkou, 512 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Stanislav Jireš

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2006 - Poslední vztah: 26. 2. 2010

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 2. 7. 2009

Arnošta z Pardubic 2603, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Jan Kafka

Předseda představenstva

První vztah: 9. 1. 2006 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

vznik členství: 29. 6. 2004

zánik členství: 23. 6. 2006

vznik funkce: 29. 6. 2004

zánik funkce: 23. 6. 2006

Otradovická 733/15, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Josef Hubař

Člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2005 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

vznik členství: 20. 9. 2004

zánik členství: 23. 6. 2006

Dělnická 1139, Lomnice nad Popelkou, 512 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Kafka

Člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2005 - Poslední vztah: 9. 1. 2006

vznik členství: 29. 6. 2004

Otradovická 733/15, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Stanislav Jireš

Člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2004 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

vznik členství: 6. 6. 2003

zánik členství: 23. 6. 2006

Arnošta z Pardubic 2603, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Jindřich Kunc

Předseda představenstva

První vztah: 20. 5. 2004 - Poslední vztah: 16. 3. 2005

vznik členství: 6. 6. 2003

zánik členství: 29. 6. 2004

vznik funkce: 26. 9. 2003

Sýkořice 194, Zbečno, 270 24, Česká republika

Ing. Jiří Pardubský

Člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2004 - Poslední vztah: 16. 3. 2005

vznik funkce: 6. 6. 2003

zánik funkce: 20. 9. 2004

Na Stráni 1797/11A, Děčín VI., 405 02, Česká republika

MVDr. Jiří Pelikán

Člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2004 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

vznik členství: 6. 6. 2003

zánik členství: 10. 6. 2005

Nádražní 807/9, Žďár nad Sázavou 1, 591 01, Česká republika

Ing. Michael Skalický Ph.D.

Místopředseda představenstva

První vztah: 20. 5. 2004 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

vznik členství: 6. 6. 2003

zánik členství: 23. 6. 2006

vznik funkce: 26. 9. 2003

zánik funkce: 23. 6. 2006

Pražská 9, Hradec Králové 4, 500 04, Česká republika

Ing. Jan Kislinger

Člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2004 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

vznik členství: 6. 6. 2003

zánik členství: 23. 6. 2006

Na Rybníčkách 157, Černá za Bory, 533 01, Česká republika

Bc. Miloslav Macela

Člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2004 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

vznik členství: 6. 6. 2003

zánik členství: 10. 6. 2005

Víta Nejedlého 637, Chrudim, 537 01, Česká republika

Ing. Jindřich Kunc

Předseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2000 - Poslední vztah: 20. 5. 2004

vznik členství: 25. 5. 2000

zánik členství: 6. 6. 2003

vznik funkce: 18. 8. 2000

zánik funkce: 6. 6. 2003

Sýkořice 194, Zbečno, 270 24, Česká republika

Ing. Michael Skalický

Člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2000 - Poslední vztah: 20. 5. 2004

vznik členství: 25. 5. 2000

zánik členství: 6. 6. 2003

Pražská 9, Hradec Králové, 500 04, Česká republika

Ing. Martin Slabý

Člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2000 - Poslední vztah: 20. 5. 2004

vznik členství: 25. 5. 2000

zánik členství: 6. 6. 2003

Bělehradská 271, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Michal Koláček

Místopředseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2000 - Poslední vztah: 20. 5. 2004

vznik členství: 25. 5. 2000

zánik členství: 6. 6. 2003

vznik funkce: 18. 8. 2000

zánik funkce: 6. 6. 2003

Benešovo nám. 2440, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Michael Skalický

Předseda představenstva

První vztah: 10. 4. 2000 - Poslední vztah: 13. 12. 2000

Pražská 9, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Petr Váňa

Místopředseda představenstva

První vztah: 10. 4. 2000 - Poslední vztah: 13. 12. 2000

Spojilská 1777, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Michal Koláček

Člen představenstva

První vztah: 10. 4. 2000 - Poslední vztah: 13. 12. 2000

Benešovo nám. 2440, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Jiří Pardubský

Člen představenstva

První vztah: 10. 4. 2000 - Poslední vztah: 20. 5. 2004

vznik členství: 25. 5. 2000

zánik členství: 6. 6. 2003

Na stráni 11A, Děčín VI., 405 02, Česká republika

Ing. Petr Váňa

Člen představenstva

První vztah: 2. 11. 1999 - Poslední vztah: 10. 4. 2000

Spojilská 1777, Pardubice, 530 03, Česká republika

MVDr. Jiří Pelikán

Člen představenstva

První vztah: 29. 5. 1998 - Poslední vztah: 20. 5. 2004

vznik členství: 25. 5. 2000

zánik členství: 6. 6. 2003

Nádražní 807/9, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Ing. Michael Skalický

Člen představenstva

První vztah: 29. 5. 1998 - Poslední vztah: 10. 4. 2000

Pražská 9, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Libor Slezák CSc.

Místopředseda představenstva

První vztah: 22. 7. 1997 - Poslední vztah: 10. 4. 2000

Lány na Důlku 127, Pardubice, 533 31, Česká republika

Ing. Zdeněk Šembera

Předseda představenstva

První vztah: 22. 7. 1997 - Poslední vztah: 10. 4. 2000

J. Jabůrkové 272, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Jan Maroušek

Člen představenstva

První vztah: 22. 7. 1997 - Poslední vztah: 2. 11. 1999

Na Okrouhlíku 1160, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Vladimír Juliš

Člen představenstva

První vztah: 14. 11. 1996 - Poslední vztah: 2. 11. 1999

Palackého 66, Chrudim III., 537 03, Česká republika

Ing. Zdeněk Šembera

Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 12. 1994 - Poslední vztah: 22. 7. 1997

J. Jabůrkové 272, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Roman Línek

Předseda představenstva

První vztah: 8. 12. 1994 - Poslední vztah: 22. 7. 1997

Ke hřišti 82, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Jiří Kovář

Člen představenstva

První vztah: 8. 12. 1994 - Poslední vztah: 29. 5. 1998

tř.Míru 60 b, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Stanislav Jireš

Člen představenstva

První vztah: 8. 12. 1994 - Poslední vztah: 20. 5. 2004

vznik členství: 25. 5. 2000

zánik členství: 6. 6. 2003

Arnošta z Pardubic 2603, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Odon Hajíček

Člen představenstva

První vztah: 8. 12. 1994 - Poslední vztah: 13. 12. 2000

Fischerova 22, Olomouc, 779 00, Česká republika

JUDr. Rostislav Blažek

Člen představenstva

První vztah: 8. 12. 1994 - Poslední vztah: 22. 7. 1997

Budovcova 429/III, Poděbrady, Česká republika

Ing. Anton Fleško

Člen představenstva

První vztah: 8. 12. 1994 - Poslední vztah: 14. 11. 1996

Švermova 538, Chrudim I, 537 01, Česká republika

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

od 1. 12. 2014

Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná navenek vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to každý člen představenstva samostatně.

do 1. 12. 2014 od 10. 4. 2000

Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda, nebo jiný pověřený člen představenstva. Za společnost podepisují: a) všichni členové představenstva b)předseda nebo místopředseda a vždy jeden další člen představenstva, c)pověřený člen představenstva a to tak, že připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti.

do 10. 4. 2000 od 8. 12. 1994

Další vztahy firmy Přístav Pardubice, a.s.

Historické vztahy

Michael Skalický

První vztah: 22. 7. 1997 - Poslední vztah: 10. 4. 2000

Prokurista zastupuje společnost a podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem prokurista. do 10. 4. 2000 od 22. 7. 1997

Pražská 9, Hradec Králové, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 8. 12. 1994

Živnosti

Vnitrozemská vodní doprava
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 23. 3. 2005
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 26. 1. 2005
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 18. 7. 2000
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • Grafické práce a kresličské práce
 • Velkoobchod
 • Specializovaný maloobchod
 • Skladování zboží a manipulace s nákladem
 • Technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství
 • Zprostředkování služeb
 • Realitní činnost
 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
 • Činnost technických poradců v oblasti dopravy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 8. 12. 1994
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).