Hlavní navigace

ERGON a.s.

Firma ERGON a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2384, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 25 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60193701

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

3. 1. 1994

DIČ:

CZ60193701

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

13920 Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů
3250 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
32500 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46460 Velkoobchod s farmaceutickými výrobky
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47730 Maloobchod s farmaceutickými přípravky
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
8559 Ostatní vzdělávání j. n.
86220 Specializovaná ambulantní zdravotní péče
95230 Opravy obuvi a kožených výrobků

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2384, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ERGON a.s. od 4. 9. 2015

Obchodní firma

ERGON a.s. do 4. 9. 2015 od 3. 1. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 3. 1. 1994

adresa

Papírenská 1
Praha 6 16000 od 14. 9. 2009

adresa

Papírenská l
Praha 6 do 14. 9. 2009 od 3. 1. 1994

Předmět podnikání

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 26. 10. 2011

aplikace, výroba a opravy ortopedických vložek od 26. 10. 2011

činnosti v oboru ortotik - protetik od 7. 9. 2011

provozování výdejny prostředků zdravotnické techniky od 7. 9. 2011

provozování zařízení lékárenské péče od 7. 9. 2011

provozování nestátního zdravotnického zařízení od 22. 8. 2011

výroba a opravy sériově zhotovovaných - protéz, - trupových ortéz, - končetinových ortéz, - měkkých bandáží od 30. 6. 2009

aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi od 30. 4. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 30. 4. 2009

výroba a opravy sériově zhotovovaných protéz, trupových ortéz, končetinových ortéz, měkkých bandáží do 26. 10. 2011 od 30. 4. 2009

Výroba obuvi (kromě ortopedické) do 30. 4. 2009 od 7. 10. 2005

Výroba textilního zboží (kromě oděvů, oděvních doplňků a prostředků ortopedické povahy) do 30. 4. 2009 od 7. 10. 2005

Velkoobchod do 30. 4. 2009 od 7. 10. 2005

Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 30. 4. 2009 od 7. 10. 2005

Pronájem a půjčování věcí movitých do 30. 4. 2009 od 7. 10. 2005

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 30. 4. 2009 od 7. 10. 2005

nákup, skladování a prodej zdravotních prostředků stanovených Ministerstvem zdravotnictví, které mohou být prodávány prodejci stanovených zdravotnických prostředků do 30. 4. 2009 od 30. 1. 2004

realitní činnost do 30. 4. 2009 od 17. 12. 2001

aplikace,výroba a opravy ortopedických vložek do 30. 4. 2009 od 15. 3. 2001

aplikace,výroba a oprava ortopedické obuvi do 30. 4. 2009 od 15. 3. 2001

činnost organizačních a ekonomických poradců do 30. 4. 2009 od 15. 3. 2001

zprostředkování obchodu do 30. 4. 2009 od 15. 3. 2001

zprostředkování služeb do 30. 4. 2009 od 15. 3. 2001

- výroba a opravy lékařských přístrojů a nástrojů a zdravotnických potřeb do 30. 4. 2009 od 3. 1. 1994

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příl. 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb./ do 30. 4. 2009 od 3. 1. 1994

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 4 od 20. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 20. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 20. 8. 2014

V důsledku rozdělení odštěpením sloučením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b), bod 2, zák.č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti ERGON a. s. na obchodní spole čnost České přístavy - Kontejnerový terminál Mělník s. r. o., se sídlem Jankovcova 1057/6, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 252 66 837, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 141077. Rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2014. od 5. 6. 2014

Zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 18.6.2009 do obchodního rejstříku dle § 211 odst. 4 obchodního zákoníku. Vzhledem k budoucím podnikatelským záměrům společnosti, nevyžadujícím dosavadní výši základního kapitálu, se snižuje základní kapitál společnosti ERGON a.s. z dosavadní výše 76.122.000,- Kč (slovy: sedmdesát šest milionů jedno sto dvacet dva tisíc korun českých) o 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 51.122.000,- Kč (slovy: padesát jedna milionů jedno sto dvacet dva tisíc korun českých). Způsob snížení základního kapitálu je následující: Ke snížení základního kapitálu společnost dojde snížením jmenovité hodnoty akcie společnosti, a to tak, že jmenovitá hodnota listinné akcie majitele představující 76.122.000,- Kč (slovy: sedmdesát šest mi lionů jedno sto dvacet dva tisíc korun českých) se mění na jmenovitou hodnotu 51.122.000,- Kč (slovy: padesát jedna milionů jedno sto dvacet dva tisíc korun českých). Akcionář vlastnící listinnou akcii je povinen předložit ji společnosti k vyznačení změny jmenovité hodnoty do jednoho měsíce od zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka bude společnosti vyplacena akcionáři do pěti let od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 15. 1. 2010 od 30. 6. 2009

Mimořádná valná hromada společnosti ERGON a.s. dne 10. srpna 2005 ve formě notářského zápisu N 450/2005, NZ 358/2005 sepsaného notářem v Praze JUDr. Tomášem Oulíkem rozhodla: Valná hromada určuje, žehlavním akcionářem společnosti ERGON a.s. (dále též "společnost") je společnost KUPONINVEST, a.s. se sídlem Třemošnice, Brigádnická 124, PSČ 538 43, identifikační číslo 15053750, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hr adci Králové, v odd. B vložce č. 472 (dále též "hlavní akcionář") a tedy společnost KUPONINVEST, a.s. je osobou oprávněnou k přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře dle us tanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku. Oprávnění hlavního akcionáře realizovat právo přechodu vlastnického práva je doloženo : (i) žádostí hlavního akcionáře o svolání valné hromady a čestným prohlášením hlavního akcionáře k datu žádosti o svolání valné hromady a k datu konání valné hromady, ( ii) prohlášením představenstva společnosti o kontrole akcií hlavního akcionáře k datu žádosti o svolání valné hromady a k datu konání valné hromady včetně osvědčení představenstva, že společnost KUPONINVEST, a.s. je hlavním akcionářem. Z uvedených dokumen tů vyplývá, že hlavní akcionář splnil k datu žádosti o svolání mimořádné valné hromady podmínku vlastnictví akcií společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90% základního kapitálu, přičemž k datu konání valné hromady vlastní celkem akci e společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje 90,89% základního kapitálu společnosti. Tímto bylo osvědčeno, že byla splněna podmínka § 183i a násl. obch. zák. Skutečnost, že společnost KUPONINVEST, a.s. je hlavním akcionářem, je osvědčena i prezencí akcionářů na této valné hromadě, kde akcionář KUPONINVEST, a.s. předložil jím vlastněné akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,89= základního kapitálu společnosti (63 kusů listinných akcií na majitele o jmenovité hodně 1.000.000,- Kč každé z nich a 6.190 kusů listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé z nich). Valná hromada společnosti rozhodla ve smyslu § 183i a násl. obch. zák. o přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost KUPONINVEST, a.s. se sídlem Třemošni ce, Brigádnická 124, PSČ 538 43, identifikační číslo 15053750, na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále rovněž "den účinnosti") . Na hlavního akcionáře tak ke dni účinností přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 352,- Kč za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Výše protiplnění vyplývá ze znaleckého posudku č. 018-008/2005 pana Františka Stříže, bytem Moravské Budějovice, Šafaříkova 1322, soudního znalce z oboru ekonomika - ce ny a odhady se specializací cenné papíry, kterým hlavní akcionář doložil žádost o svolání mimořádné valné hromady. Představenstvo společnosti žádost hlavního akcionáře projednalo dne 22. července 2005, přičemž po seznámení se s tím, že hlavní akcionář vl astní akcie společnosti, jejichž podíl na základním kapitálu společnosti přesahuje 90%, svolalo představenstvo mimořádnou valnou hromadu, konanou dne 10. sprna 2005. Protiplnění stanovené znalcem považuje představenstvo za spravedlivé. V majetku společnosti ERGON, a.s. nejsou žádné akcie vydané společností ERGON a.s.. Vlastníci zastavených akcií se vyzývají, aby bez zbytečného odkladu sdělili společnosti skutečnost zastavení a osobu zástavního věřitele. Zástavní věřitelé se vyzvýají, aby spolenčosti sdělili existenci zástavního práva. Akcionáři mohou požádat soud o přezkoumání přiměřenosti protiplnění do měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (§ 183k odst. obch. zák.). Notářský zápis provedený JUDr. Tomášem Oulíkem bude v sídle společnosti k nahlédnutí od 19. srpna 2005. Dosavadní vlastníci listinných akcií předloží akcie společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, v době prodlení nemohou požadovat protiplnění podle § 183m obch. zák. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce, případně v dodatečné dvaceti denní lhůtě, postupuje společnost dle § 214 odst. 1 až 3 obch. zák. Vrácené akcie předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové ak cie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. Oprávněné osoby mají právo na protiplnění stanovené na základě znaleckého posudku č. 018-008/2005 znalce Františka Stříže. Právo na zaplacení protiplnění vzniká předáním akcií společnosti. Hlavní akcionář jej poskytne oprávněným osobám bez zbytečného odkl adu, nejpozději však do třiceti dnů. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ji ž zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřiželem určuje jinak. Akcionáři, kteří si doposud nevyzvedli listinné akcie se vyzývají, aby společnosti oznámili, jakým způsobem a kam chtějí poskytnout protiplnění. do 16. 12. 2009 od 9. 8. 2006

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. l72 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42 na který přešel majetek státního podniku ERGON s.p. ve smyslu par. ll odst. 3 zák.č. 92/l99l Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. od 3. 1. 1994

V zakladatelské listině ve formě notářského zápisu ze dne 9.ll.l993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. od 3. 1. 1994

Zakladatel splatil 100% základního jmění, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku ERGON s.p. Praha. od 3. 1. 1994

Kapitál

Základní kapitál

vklad 25 000 000 Kč

od 5. 6. 2014

Základní kapitál

vklad 51 122 000 Kč

do 5. 6. 2014 od 15. 1. 2010

Základní kapitál

vklad 76 122 000 Kč

do 15. 1. 2010 od 3. 1. 1994
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 25 000 000 Kč, počet: 1 od 5. 6. 2014
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 51 122 000 Kč, počet: 1 do 5. 6. 2014 od 15. 1. 2010
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 76 122 000 Kč, počet: 1 do 15. 1. 2010 od 8. 7. 2009
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 63 do 8. 7. 2009 od 2. 10. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 13 122 do 8. 7. 2009 od 2. 10. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 76 122 do 2. 10. 2002 od 26. 1. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 76 122 do 26. 1. 1994 od 3. 1. 1994

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Lukáš Černý

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 2020

vznik členství: 1. 11. 2019

Jeseniova 1167/57, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Antonín Novotný

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 2. 2020

vznik členství: 1. 11. 2019

vznik funkce: 1. 11. 2019

U Malvazinky 2112/20, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Alena Černá

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 2020

vznik členství: 1. 11. 2019

Jeseniova 1167/57, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Miloslav Černý

předseda představenstva

První vztah: 7. 2. 2020

vznik členství: 1. 11. 2019

vznik funkce: 1. 11. 2019

Jeseniova 1167/57, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Antonín Novotný

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 1. 2015 - Poslední vztah: 7. 2. 2020

vznik členství: 31. 10. 2014

zánik členství: 31. 10. 2019

vznik funkce: 31. 10. 2014

zánik funkce: 31. 10. 2019

U Malvazinky 2112/20, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Miloslav Černý

předseda představenstva

První vztah: 31. 1. 2015 - Poslední vztah: 7. 2. 2020

vznik členství: 31. 10. 2014

zánik členství: 31. 10. 2019

vznik funkce: 31. 10. 2014

zánik funkce: 31. 10. 2019

Jeseniova 1167/57, Praha, 130 00, Česká republika

Mgr. Alena Černá

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2015 - Poslední vztah: 7. 2. 2020

vznik členství: 31. 10. 2014

zánik členství: 31. 10. 2019

Jeseniova 1167/57, Praha, 130 00, Česká republika

Alena Černá

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2014 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 10. 9. 2009

Jeseniova 1167/57, Praha 3, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Alena Černá

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2014 - Poslední vztah: 31. 1. 2015

vznik členství: 10. 9. 2009

zánik členství: 31. 10. 2014

Jeseniova 1167/57, Praha 3, 130 00, Česká republika

Lukáš Černý

člen představenstva

První vztah: 21. 5. 2013 - Poslední vztah: 7. 2. 2020

vznik členství: 28. 6. 2012

zánik členství: 28. 9. 2017

Jeseniova 1167/57, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Aleš Hrbek

předseda představenstva

První vztah: 27. 6. 2011 - Poslední vztah: 31. 1. 2015

vznik členství: 10. 9. 2009

zánik členství: 31. 10. 2014

vznik funkce: 10. 9. 2009

zánik funkce: 31. 10. 2014

Jeseniova 1167/57, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Miloslav Černý

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 6. 2011 - Poslední vztah: 31. 1. 2015

vznik členství: 10. 9. 2009

zánik členství: 31. 10. 2014

vznik funkce: 10. 9. 2009

zánik funkce: 31. 10. 2014

Jeseniova 1167/57, Praha 3, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Alena Černá

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2011 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 10. 9. 2009

Družstevní 411, Třemošnice, 538 43, Česká republika

Lukáš Černý

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2010 - Poslední vztah: 21. 5. 2013

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 27. 6. 2012

vznik funkce: 27. 6. 2007

zánik funkce: 27. 6. 2012

Jeseniova 57, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Aleš Hrbek

předseda představenstva

První vztah: 19. 8. 2009 - Poslední vztah: 27. 6. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 10. 9. 2009

vznik funkce: 28. 6. 2006

zánik funkce: 10. 9. 2009

Jeseniova 1167/57, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Miloslav Černý

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 8. 2009 - Poslední vztah: 27. 6. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 10. 9. 2009

vznik funkce: 31. 1. 2007

zánik funkce: 10. 9. 2009

Jeseniova 1167/57, Praha 3, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Alena Černá

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2009 - Poslední vztah: 27. 6. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 10. 9. 2009

Družstevní 411, Třemošnice, 538 43, Česká republika

Ing. Miloslav Černý

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 4. 2009 - Poslední vztah: 19. 8. 2009

vznik členství: 30. 5. 2003

vznik funkce: 31. 1. 2007

Jeseniova 1167/57, Praha 3, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Lukáš Černý

člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2007 - Poslední vztah: 22. 2. 2010

vznik členství: 31. 1. 2007

zánik členství: 27. 6. 2007

Jeseniova 57, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Miloslav Černý

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 3. 2007 - Poslední vztah: 30. 4. 2009

vznik členství: 30. 5. 2003

vznik funkce: 31. 1. 2007

Družstevní 411, Třemošnice, 538 43, Česká republika

Alena Černá

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2006 - Poslední vztah: 19. 8. 2009

vznik funkce: 28. 6. 2006

Družstevní 411, Třemošnice, 538 43, Česká republika

Ing. František Chaloupecký

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2004 - Poslední vztah: 15. 3. 2007

vznik členství: 30. 5. 2003

zánik členství: 31. 1. 2007

vznik funkce: 30. 5. 2003

zánik funkce: 31. 1. 2007

V Ráji 38, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Miloslav Černý

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2004 - Poslední vztah: 15. 3. 2007

vznik členství: 30. 5. 2003

Družstevní 411, Třemošnice, 538 43, Česká republika

Ing. Aleš Hrbek

předseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2004 - Poslední vztah: 19. 8. 2009

vznik členství: 30. 5. 2003

vznik funkce: 30. 5. 2003

Jeseniova 1167/57, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Aleš Hrbek

předseda představenstva

První vztah: 10. 10. 2000 - Poslední vztah: 30. 1. 2004

zánik členství: 30. 5. 2003

zánik funkce: 30. 5. 2003

Jeseniova 1167/57, Praha 3, 130 00, Česká republika

ing. Aleš Hrbek

předseda představenstva

První vztah: 27. 10. 1998 - Poslední vztah: 10. 10. 2000

U Mrázovky 8E, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. František Chaloupecký

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 10. 1998 - Poslední vztah: 30. 1. 2004

zánik členství: 30. 5. 2003

zánik funkce: 30. 5. 2003

V Ráji 38, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. František Chaloupecký

předseda představenstva

První vztah: 13. 3. 1998 - Poslední vztah: 27. 10. 1998

V Ráji 38, Praha 9, 198 00, Česká republika

ing. Petr Šotola

člen

První vztah: 13. 3. 1998 - Poslední vztah: 27. 10. 1998

Jankovcova 788/16, Praha 7, 170 00, Česká republika

ing. Aleš Hrbek

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 3. 1998 - Poslední vztah: 27. 10. 1998

U Mrázovky 8E, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. František Chaloupecký

předseda představenstva

První vztah: 13. 3. 1998 - Poslední vztah: 27. 10. 1998

V Ráji 38, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Miloslav Černý

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 1997 - Poslední vztah: 30. 1. 2004

zánik členství: 30. 5. 2003

Družstevní 411, Třemošnice, 538 43, Česká republika

ing. Pavel Tichý

předseda představenstva

První vztah: 10. 10. 1995 - Poslední vztah: 13. 3. 1998

r.č.: 480320/246 do 13. 3. 1998 od 10. 10. 1995

Španielova 1297, Praha 6, Česká republika

JUDr. Jiří Bainhofner

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 10. 1995 - Poslední vztah: 13. 3. 1998

r.č.: 470530/459 do 13. 3. 1998 od 10. 10. 1995

Amforová 1894/26, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Ondruška

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 1994 - Poslední vztah: 27. 2. 1997

r.č.330727/487 do 27. 2. 1997 od 3. 1. 1994

Na ostrohu 2420, Praha 6, Česká republika

Ing. Karel Černý

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 1994 - Poslední vztah: 10. 10. 1995

r.č.500606/018 do 10. 10. 1995 od 3. 1. 1994

Bohúňova l345, Praha 4, Česká republika

Ing. Pavel Tichý

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 1994 - Poslední vztah: 10. 10. 1995

r.č.: 480320/246 do 10. 10. 1995 od 3. 1. 1994

Španielova l297, Praha 6, Česká republika

Za společnost jednají buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a místopředseda nebo předseda a jeden člen představenstva, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo společně dva členové představenstva, anebo samostatně na základě plné moci představenstva předseda nebo místopředseda nebo jeden člen představenstva nebo kterákoli třetí osoba.

od 20. 8. 2014

Jednání a podepisování jménem společnosti se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a místopředseda nebo předseda a jeden člen představenstva, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo dva členov é představenstva, anebo samostatně předseda nebo místopředseda nebo jeden člen představenstva na základě písemného pověření představenstva, anebo kterákoli třetí osoba na základě plné moci představenstva, připojí svůj podpis k nadepsané či razítkem otišt ěné obchodní firmě společnosti.

do 20. 8. 2014 od 11. 6. 2012

Jednání a podepisování jménem společnosti se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a místopředseda nebo předseda a jeden člen představenstva, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatn ě předseda nebo místopředseda nebo dva členové představenstva, anebo samostatně předseda nebo místopředseda nebo jeden člen představenstva na základě písemného pověření představenstva, anebo kterákoli třetí osoba na základě plné moci představenstva, připo jí svůj podpis k nadepsané či razítkem otištěné obchodní firmě společnosti.

do 11. 6. 2012 od 30. 6. 2009

Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu vždy dva členové představenstva.

do 30. 6. 2009 od 21. 11. 1996

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen předsta- venstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 21. 11. 1996 od 3. 1. 1994

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Ing. Otto Kechner

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2020

vznik členství: 1. 11. 2019

K Hutím 855/5b, Praha, 198 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  RENCAR PRAHA, a. s.

  Rohanské nábřeží 678/25, Praha Karlín, 186 00

Ing. Aleš Hrbek MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2020

vznik členství: 1. 11. 2019

vznik funkce: 1. 11. 2019

Jeseniova 1167/57, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Miloslava Černá

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 1. 2017 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 12. 12. 2016

zánik členství: 20. 8. 2018

vznik funkce: 12. 12. 2016

zánik funkce: 20. 8. 2018

Jeseniova 1167/57, Praha, 130 00, Česká republika

Mgr. Miloslava Černá

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 1. 2017 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 12. 12. 2016

zánik členství: 20. 8. 2018

vznik funkce: 12. 12. 2016

zánik funkce: 20. 8. 2018

Jeseniova 1167/57, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Otto Kechner

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 1. 2015 - Poslední vztah: 7. 2. 2020

vznik členství: 31. 10. 2014

zánik členství: 31. 10. 2019

K Hutím 855/5b, Praha, 198 00, Česká republika

Ing. Aleš Hrbek

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 1. 2015 - Poslední vztah: 7. 2. 2020

vznik členství: 31. 10. 2014

zánik členství: 31. 10. 2019

vznik funkce: 31. 10. 2014

zánik funkce: 31. 10. 2019

Jeseniova 1167/57, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Antonín Novotný

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2013 - Poslední vztah: 31. 1. 2015

vznik členství: 30. 1. 2011

zánik členství: 31. 10. 2014

vznik funkce: 11. 11. 2011

zánik funkce: 31. 10. 2014

U Malvazinky 2112/20, Praha 5, 150 00, Česká republika

Mgr. Miloslava Černá

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2011 - Poslední vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 11. 11. 2011

zánik členství: 12. 12. 2016

zánik funkce: 12. 12. 2016

Jeseniova 1167/57, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Antonín Novotný

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2011 - Poslední vztah: 25. 9. 2013

vznik členství: 30. 1. 2011

vznik funkce: 11. 11. 2011

U Malvazinky 2112/20, Praha 5, 150 00, Česká republika

Bc. Otto Kechner

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2011 - Poslední vztah: 31. 1. 2015

vznik členství: 10. 9. 2009

zánik členství: 31. 10. 2014

Veverkova 729/22, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Antonín Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2011 - Poslední vztah: 27. 12. 2011

vznik členství: 30. 1. 2011

U Malvazinky 2112/20, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jindřich Vodička

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2011 - Poslední vztah: 27. 12. 2011

vznik členství: 10. 9. 2009

zánik členství: 31. 10. 2011

vznik funkce: 10. 9. 2009

zánik funkce: 31. 10. 2011

Gorkého 1256, Černošice, 252 28, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ferdinand Bouchal

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2006 - Poslední vztah: 7. 6. 2011

vznik členství: 15. 3. 2003

zánik členství: 30. 1. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2006

zánik funkce: 30. 1. 2011

Havlíčkova 393, Heřmanův Městec, 538 03, Česká republika

Ing. Jindřich Vodička

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2006 - Poslední vztah: 7. 6. 2011

vznik členství: 30. 5. 2003

zánik členství: 10. 9. 2009

vznik funkce: 28. 6. 2006

zánik funkce: 10. 9. 2009

Gorkého 1256, Černošice, 252 28, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Bc. Otto Kechner

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2005 - Poslední vztah: 7. 6. 2011

vznik členství: 17. 6. 2005

zánik členství: 10. 9. 2009

Veverkova 729/22, Praha 7, Česká republika

Ing. Jindřich Vodička

místopředseda

První vztah: 30. 1. 2004 - Poslední vztah: 5. 9. 2006

vznik členství: 30. 5. 2003

vznik funkce: 30. 5. 2003

zánik funkce: 28. 6. 2006

Gorkého 1256, Černošice, 252 28, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ferdinand Bouchal

člen

První vztah: 15. 3. 2003 - Poslední vztah: 5. 9. 2006

zánik funkce: 28. 6. 2006

Havlíčkova 393, Heřmanův Městec, Česká republika

Ing. Jiří Vodička

místopředsda

První vztah: 6. 10. 1999 - Poslední vztah: 6. 10. 1999

Gorkého 1256, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Jindřich Vodička

místopředsda

První vztah: 6. 10. 1999 - Poslední vztah: 30. 1. 2004

zánik členství: 30. 5. 2003

zánik funkce: 30. 5. 2003

Gorkého 1256, Černošice, 252 28, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Stanislav Hrdlička

člen

První vztah: 27. 10. 1998 - Poslední vztah: 20. 8. 2014

zánik členství: 2. 2. 2014

Vlachova 1511/8, Praha 5 - Stodůlky, Česká republika

JUDr. ing. Jiří Bainhofner

člen

První vztah: 13. 3. 1998 - Poslední vztah: 6. 10. 1999

Amforová 1894/26, Praha 5, 155 00, Česká republika

ing. Jaroslav Jiříček

předseda

První vztah: 13. 3. 1998 - Poslední vztah: 15. 3. 2003

Průběžná 190, Prachovice, 538 04, Česká republika

Pavel Papež

člen

První vztah: 27. 2. 1997 - Poslední vztah: 27. 10. 1998

Kubelíkova 42/1224, Praha 3, Česká republika

Ing. František Chaloupecký

předseda

První vztah: 27. 2. 1997 - Poslední vztah: 13. 3. 1998

V Ráji 38, Praha 9, 198 00, Česká republika

ing. Pavel Kříž

člen

První vztah: 27. 2. 1997 - Poslední vztah: 13. 3. 1998

Paláskova 2, Praha 8, Česká republika

Eva Kohoutová

místopředseda

První vztah: 10. 10. 1995 - Poslední vztah: 27. 2. 1997

Rooseweltova 13/381, Praha 6, Česká republika

Pavel Papež

člen

První vztah: 10. 10. 1995 - Poslední vztah: 27. 2. 1997

Kubelíkova 42/1224, Praha 3, Česká republika

ing. František Chaloupecký

předseda

První vztah: 10. 10. 1995 - Poslední vztah: 27. 2. 1997

V Ráji 38, Praha 9, 198 00, Česká republika

Svatava Němcová

člen

První vztah: 3. 1. 1994 - Poslední vztah: 10. 10. 1995

r.č. 375104/038 do 10. 10. 1995 od 3. 1. 1994

Štefánikova 289, Úvaly, Česká republika

Eva Kohoutová

člen

První vztah: 3. 1. 1994 - Poslední vztah: 10. 10. 1995

r.č. 536208/182 do 10. 10. 1995 od 3. 1. 1994

Rooseweltova l3/381, Praha 6, Česká republika

Ing. Jan Šustr

člen

První vztah: 3. 1. 1994 - Poslední vztah: 10. 10. 1995

r.č.600810/0967 do 10. 10. 1995 od 3. 1. 1994

Tyršova 297, Kolín II, Česká republika

Další vztahy firmy ERGON a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Miloslav Černý

První vztah: 3. 9. 2015

Jeseniova 1167/57, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Miloslav Černý

První vztah: 16. 12. 2009 - Poslední vztah: 3. 9. 2015

Jeseniova 1167/57, Praha 3, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Akcionáři

Ing. MILOSLAV ČERNÝ

Jeseniova 1167/57, Česká republika, Praha, 130 00

od 3. 9. 2015

Ing. Miloslav Černý

Jeseniova, Česká republika, Praha 3, 130 00

do 3. 9. 2015 od 16. 12. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 26. 1. 1994

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 3. 10. 2011
Výroba a opravy sériově zhotovovaných - protéz, - trupových ortéz, - končetinových ortéz, - měkkých bandáží
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 22. 4. 2009
Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 21. 9. 2000
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 9. 11. 1994

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).