Hlavní navigace

STAP a.s.

Firma STAP a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 215, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 35 175 693 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

44569599

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 1992

DIČ:

CZ44569599

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

13960 Výroba ostatních technických a průmyslových textilií
35110 Výroba elektřiny
46410 Velkoobchod s textilem
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
721 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 215, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

STAP a.s. od 17. 4. 2015

Obchodní firma

STAP a.s. do 17. 4. 2015 od 1. 5. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 1. 5. 1992

adresa

103
Vilémov u Šluknova 40780 od 26. 6. 2001

adresa

Vilémov u Šluknova 40780 do 26. 6. 2001 od 31. 12. 1997

adresa

Vilémov u Šluknova do 31. 12. 1997 od 1. 5. 1992

Předmět podnikání

barevná a chemická úprava textilií od 22. 5. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 22. 5. 2014

výroba elektřiny od 22. 5. 2014

hostinská činnost od 26. 6. 2001

hostinská činnost/bez ubytovacích zařízení do 26. 6. 2001 od 8. 11. 1993

silniční motorová doprava do 5. 9. 2006 od 8. 11. 1993

stavba strojů s mechanický pohonem - výroba strojů pro tex- tilní, oděvnický a kožedělný průmysl do 5. 9. 2006 od 8. 11. 1993

výroba textilií a kusových textilních výrobků do 22. 5. 2014 od 8. 11. 1993

barvení látek a příze do 22. 5. 2014 od 8. 11. 1993

koupě zboží za účlem jeho dalšího prodeje do 22. 5. 2014 od 8. 11. 1993

Výroba: a) úzkých textilií: stuh, pruženek, popruhů, prýmků, zdrhovadlových pasů, stuhových uzávěrů, šňůr, b) kovových a metaloplastických nití, jakož i stuh, prýmků a vánočních ozdob s použitím těchto nití, c) kusových textilních výrobků, jejich podstatu tvoří uvedení úzké textilie d) stuhařských strojů, pomocného zařízení a náhradních dílů. do 8. 11. 1993 od 1. 5. 1992

Ostatní skutečnosti

Valná hromada dne 19.11.2014 přijala usnesení tohoto obsahu: Valná hromada akciové společnosti STAP a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti STAP a.s. o částku ve výši 119.783.307,- Kč ze stávající výše základního kapitálu 154.959.000,- Kč na novou výši základního kapitálu ve výši 35.175.693,- Kč. a) Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je rozhodnutí akcionářů společnosti, pro které není výše základního kapitálu v úrovn i více jak 150.000.000,- Kč nijak podstatná či nadále ekonomicky efektivní. Dle názoru akcionářů společnosti pro obchodní partnery společnosti ani pro její věřitele není nijak podstatná výše základního kapitálu, neboť hodnota společnosti jako takové tkví ve zcela jiném typu majetku. Rovněž z hlediska financujících bank je snížení základního kapitálu bez jakýchkoli problémů možné. Účelem snížení základního kapitálu je dosažení vyšší efektivity a přínosnosti hospodaření s prostředky, které akcionáři díky sn ížení základního kapitálu získají. Finanční prostředky mohou být distribuovány do zcela jiných fondů, resp. účtů, společnosti, než je základní kapitál. b) Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení: Základní kapitál společnosti bude snížen o částku ve výši 119.783.307,- Kč ze stávající výše základního kapitálu ve výši 154.959.000,- Kč na novou výši základního kapitálu ve výši 35.175.693,- Kč. Základní kapitál společnosti bude snížen formou poměrného snížení jmenovité hodnoty všech akcií emitovaných sp olečností takto: Hromadná akcie č. 1, nahrazující kmenové akcie č. 1-55 (celkem 55 kusů), s původní jmenovitou hodnotou 1.000.000,- Kč na jednu kmenovou akcii, tj. celkem 55.000.000,- Kč za hromadnou akcii č. 1, snižuje svojí jmenovitou hodnotu na částku 12.485.000,- Kč, tj. na jednu kmenovou akcii č. 1-55 bude po snížení základního kapitálu připadat částka 227.000,- Kč. Hromadná akcie č. 2, nahrazující kmenové akcie č. 56-143 (celkem 88 kusů), s původní jmenovitou hodnotou 1.000.000,- Kč na jednu kmenovo u akcii, tj. celkem 88.000.000,- Kč za hromadnou akcii č. 2, snižuje svojí jmenovitou hodnotu na částku 19.976.000,- Kč, tj. na jednu kmenovou akcii č. 56-143 bude po snížení základního kapitálu připadat částka 227.000,- Kč. Hromadná akcie č. 3, nahrazují cí kmenové akcie č. 1-4421 (celkem 4421 kusů), s původní jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč na jednu kmenovou akcii, tj. celkem 4.421.000,- Kč za hromadnou akcii č. 4, snižuje svojí jmenovitou hodnotu na částku 1.003.567,- Kč, tj. na jednu kmenovou akcii č. 1 -4421 bude po snížení základního kapitálu připadat částka 227,- Kč. Hromadná akcie č. 4, nahrazující kmenové akcie č. 4422-11960 (celkem 7538 kusů), s původní jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč na jednu kmenovou akcii, tj. celkem 7.538.000,- Kč za hromadnou a kcii č. 4, snižuje svojí jmenovitou hodnotu na částku 1.711.126,- Kč, tj. na jednu kmenovou akcii č. 4422-11960 bude po snížení základního kapitálu připadat částka 227,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno jejich výměnou za nové akcie, kter é budou obsahovat novou jmenovitou hodnotu akcií v souladu se schváleným snížením základního kapitálu společnosti. c) Způsob jakým bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka ve výši 119.783.307,- Kč bude postupně vyplacena ak cionářům společnosti, a to ve lhůtě do 12 (dvanácti) let od zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku, avšak za předpokladu, že tím nebude ohrožena likvidita společnosti. d) Lhůta pro předložení akcií: Za účelem výměny akcií se akcionářům s tanoví lhůta 60 (šedesát) dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že akcionáři budou k předložení akcií vyzváni společností doporučeným dopisem. od 2. 12. 2014

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích) jako celku, a to v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. od 22. 5. 2014

Společnost STAP a.s. se na základě projektu převodu jmění na společníka sepsaného ve formě notářského zápisu č. NZ 30/2014 dne 18.02.2014, stala nástupnickou společností a převzala veškeré obchodní jmění zanikající společnosti " R A S O P " veřejná obchod ní společnost. Společnost " R A S O P " veřejná obchodní společnost byla zušena bez likvidace s převodem jmění na nástupnickou společnost STAP a.s., to vše s účinností ke dni provedení zápisu přeměny do obchodního rejstříku. od 2. 4. 2014

Společnost STAP a.s. se na základě projektu fúze sloučením se společností Filafest ITT a.s., zpracovaného ke dni 31.10.2013, stala nástupnickou společností a převzala veškeré obchodní jmění zanikající společnosti Filafest ITT a.s. Společnost Filafest ITT a.s. byla zušena bez likvidace s přechodem jmění na nástupnickou společnost STAP a.s., to vše s účinností ke dni provedení zápisu přeměny do obchodního rejstříku. od 31. 12. 2013

Valná hromada konaná dne 31. srpna 2005 přijala rozhodnutí tohoto znění: "Rozhodnutí o přechodu akcií emitovaných společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku" a) určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti je společnost MANST, s.r.o., se sídlem Vilémov u Šluknova 128, PSČ 407 70, IČ: 62245066 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddílu C., vložka 8373, (dále jen "hlavní akcionář"). Vlastnictv í akcií bylo hlavním akcionářem doloženo předložením: - 143 ks listinných akcií na majitele, série A, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000 Kč emitenta STAP a.s., pořadová čísla 000001-000050, 000201-000293; - 1 896 ks listinných akcií na majitele, série B, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč emitenta STAP a.s., pořadová čísla 000001-000085, 000133-000167, 000249-000258, 000706-000712, 002136-002144, 002261-002330, 002526-002560, 002968-002988, 002989-00 3016, 003831-003852, 003915-003944, 003955-003981, 016001-016500, 017001-017500, 018001-018500, 018653-018669; - čestného prohlášení společnosti MANST, s.r.o., že je vlastníkem výše uvedených listinných akcií emitenta STAP a.s., kterými je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti STAP a.s. ve výši 93,506 %. Z uvedeného vyplývá, že společnost MANST, s.r.o. je vlastníkem kmenových akcií společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 144 896 000 Kč, což představuje podíl 93,506 % základního kapitálu a hlasovacích práv společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. b) přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Valná hromada společnosti schvaluje, aby všechny účastnické cenné papíry společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přešly za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. na společnost MANST, s.r.o. , se sídlem Vilémov u Šluknova 128, PSČ 407 70, IČ: 62245066. K přechodu účastnických cenných papírů společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen "datum přechodu akcií"). c) výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Po přechodu účastnických cenných papírů společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši: - 831 000 Kč za každou kmenovou akcii společnosti série A v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, - 831 Kč za každou kmenovou akcii společnosti série B v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 050803 ze dne 3. srpna 2005 vypracovaného znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 57202, dále jen "znalec". Znalec při stanovení výše protiplnění použil metodu DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. d) způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplnění Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) mohou požádat o výplatu protiplnění osobně v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., Křižíkova 1, Praha 8, PSČ 186 00, ve lhůtě ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva, a to každý pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hod. Dosavadní akcionáři, kteří mají v držení listinné akcie tyto předloží v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při podání žádosti o výplatu protiplnění. GAUDEA a.s. vyhotoví protokol o přijetí žádosti o výplatu protiplnění s uvedením způsobu výplat y protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou) a příp. o převzetí akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení akcií. Protiplnění může být poskytnuto rovněž v hotovosti v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při před ložení akcií, pokud výše protiplnění vypláceného akcionáři nepřesáhne 5 000 Kč. Dosavadní akcionáři mohou účastnické cenné papíry předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., kdy k zaslaným účastnickým papírům bude připojena písemná žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcion ářem (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Podpis dosavadního akcionáře na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Ve škerá rizika spojená se zasláním akcií nese akcionář. Protiplnění bude po přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu nejpozději však do dvou měsíců poté, kdy bude přijata žádost daného akcionáře o výplatu protiplnění a budou splněny podmínky podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkající se předložení účastnických cenných papírů společnosti daného akcionáře. Osobou oprávněnou k výplatě protiplnění bude vždy vlastník daných akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií vyplaceno zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zást avní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi vlastníkem a zástavním věřitelem určuje jinak). do 19. 7. 2013 od 6. 9. 2005

Valná hromada dne 10.6. 2003 rozhodla o návrhu na snížení základního kapitálu společnosti s tímto obsahem: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje ze 165.219 tis. Kč na částku 154.959 tis. Kč, tedy o částku 10.260 tis.Kč. 2. Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost vlastní svoje akcie, které nehodlá prodat a plně o jejich hodnotu sníží základní kapitál. Částka, o kterou bude snížen základní kapitál, bude zaúčtována proti vlastním akciím vedeným na účtu 252 v aktivech společnosti. Tyto akcie budou následně zlikvidovány sešrotováním. 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím z oběhu akcií, které vlastní sama společnost. Jedná se o 10 ks akcií s milionovou hodnotou a 260 ks akcií s tisícovou hodnotou. Akcie budou zničeny sešrotováním. 4. Snížením základního kapitálu, jak je uvedeno v bodě 1., nedojde ke snížení pod stanovenou minimální hranici. 5. Sníž ením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek. do 19. 5. 2004 od 17. 10. 2003

Valná hromada dne 31.5.1999 rozhodla o návrhu na snížení základního jmění společnosti tak, že - základní jmění společnosti se snižuje ze 311.669.000,- Kč na částku 165.219.000,- Kč, tedy o částku 146.450.000,- Kč, - důvodem snížení základního jmění je skutečnost, že společnost po sloučení se společností Stap-Invest a.s., vlastní své akcie, které nehodlá prodat a plně o jejich hodnotu sníží základní jmění, - snížení základního jmění bude provedeno vzetím z oběhu akcií, které vlastní sama společnost a akcie budou zničeny sešrotováním. do 29. 12. 1999 od 8. 7. 1999

Valná hromada ze dne 30.6.1998 schválila projekt sloučení STAP, a.s. a STAP-INVEST, a.s. a rozhodla o sloučení coby nástupnické společnosti v souladu se schváleným projektem sloučení s tím, že na nástupnickou společnost přechází veškerý majetek, pohledávky, práva a závazky zanikající společnosti a to dnem provedení zápisu do obchodního rejstříku. od 15. 10. 1998

Údaje o založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. do 19. 7. 2013 od 15. 10. 1998

Valná hromada dne 4.3.1998 schválila změnu stanov společnosti. do 15. 10. 1998 od 3. 6. 1998

Valná hromada dne 13.8.1997 schválila nové znění stanov. do 15. 10. 1998 od 31. 12. 1997

Rozsah splacení základního jmění: 100 % do 15. 10. 1998 od 8. 4. 1997

Valná hromada dne 13. 8. 1996 schválila změnu stanov společnosti. do 31. 12. 1997 od 2. 12. 1996

Akcie jsou zaknihovány ve Středisku cenných papírů ČR. do 15. 10. 1998 od 6. 2. 1995

Základní jmění společnosti činí 205 886 000,-- Kčs /slovy: dvěstěpětmilionůosmsetosmdesátšesttisíc/. do 6. 2. 1995 od 8. 11. 1993

Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, která je představována cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku STAP, výroba stuh, s.p. do 6. 2. 1995 od 8. 11. 1993

Toto základní jmění je rozděleno na 189 415 akcií na majite- le po 1 000,-- Kč jmenovité hodnoty a na 16 471 akcií na jméno po 1 000,-- Kč jmenovité hodnoty, přičemž z nich je 10 294 akcií po 1 000,-- Kč zaměstnaneckých. do 6. 2. 1995 od 8. 11. 1993

Ing. Marcela H e j d o v á , bytem Jizerská 8, Jablonec nad Nisou do 22. 9. 1995 od 8. 11. 1993

Ing. Bohumír Z á h o r k a , bytem Velký Šenov 77 do 8. 11. 1993 od 28. 5. 1993

Ing. Marcela H e j d o v á , bytem Jizerská 8, Jablonec nad Nisou do 8. 11. 1993 od 28. 5. 1993

Marie C u l k o v á , bytem Brigádnická 389, Třemošnice do 8. 11. 1993 od 28. 5. 1993

Valná hromada dne 3.11.1992 rozhodla o změně stanov akciové společnosti v čl.6, čl.8, čl.28 a čl.36 odst.2. do 31. 12. 1997 od 28. 5. 1993

Valná hromada dne 17.12.1992 rozhodla o změně stanov akciové společnosti v čl.15. odst.1. do 31. 12. 1997 od 28. 5. 1993

Valná hromada dne 27.4.1993 schválila nové stanovy akciové společnosti. do 31. 12. 1997 od 28. 5. 1993

Dozorčí rada společnosti: Ing. Lothar W e i h s , bytem Mikulášovice 361, Ing. Petr K o u s a l , bytem Praha 4, Ješetická 1191 a Ing. Bohumír Z á h o r k a , bytem Velký Šenov 77. do 28. 5. 1993 od 1. 5. 1992

Základní jmění společnosti činí 205 886 000,- Kčs (slovy: dvěstěpětmilionůosmsetosmdesátšesttisíc). Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představování cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku STAP, výroba stuh, s.p.. Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 189 415 akcií na majitele po 1000,- Kčs jmenovité hodnoty a na 16 471 akcií na jméno po 1000,- Kčs jmenovité hodnoty. do 8. 11. 1993 od 1. 5. 1992

Jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. do 8. 11. 1993 od 1. 5. 1992

Údaje o založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 21.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. do 15. 10. 1998 od 1. 5. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 35 175 693 Kč

od 17. 4. 2015

Základní kapitál

vklad 154 959 000 Kč

do 17. 4. 2015 od 19. 5. 2004

Základní kapitál

vklad 165 219 000 Kč

do 19. 5. 2004 od 29. 12. 1999

Základní kapitál

vklad 311 669 000 Kč

do 29. 12. 1999 od 15. 10. 1998

Základní kapitál

vklad 205 886 000 Kč

do 15. 10. 1998 od 6. 2. 1995
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 227 000 Kč, počet: 143 od 17. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 227 Kč, počet: 11 959 od 17. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 143 do 17. 4. 2015 od 19. 7. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 11 959 do 17. 4. 2015 od 19. 7. 2013
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 143 do 19. 7. 2013 od 19. 5. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 11 959 do 19. 7. 2013 od 19. 5. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 153 do 19. 5. 2004 od 29. 12. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 12 219 do 19. 5. 2004 od 29. 12. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 293 do 29. 12. 1999 od 15. 10. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 18 669 do 29. 12. 1999 od 15. 10. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 189 do 15. 10. 1998 od 3. 6. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 16 886 do 15. 10. 1998 od 3. 6. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 205 886 do 3. 6. 1998 od 6. 2. 1995

Statutární orgán

5 fyzických osob

David Sklenář

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2019

vznik členství: 14. 6. 2019

Kratochvílova 657, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Ing. David Novotný

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2019

vznik členství: 24. 4. 2018

vznik funkce: 17. 6. 2019

Vilémov 281, 407 80, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jindřich Piskač

Předseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2019

vznik členství: 24. 4. 2018

vznik funkce: 17. 6. 2019

Mikulášovice 251, 407 79, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Václav Soukup

Člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2018

vznik členství: 24. 4. 2018

Vilémov 128, 407 80, Česká republika

Ing. Miloslav Černý

Místopředseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2018

vznik členství: 24. 4. 2018

vznik funkce: 26. 4. 2018

Jeseniova 1167/57, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jindřich Piskač

Místopředseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2018 - Poslední vztah: 9. 7. 2019

vznik členství: 24. 4. 2018

vznik funkce: 26. 4. 2018

zánik funkce: 17. 6. 2019

Mikulášovice 251, 407 79, Česká republika

Ing. David Novotný

Člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2018 - Poslední vztah: 9. 7. 2019

vznik členství: 24. 4. 2018

Vilémov 281, 407 80, Česká republika

Zdenek Raichart

Předseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2018 - Poslední vztah: 9. 7. 2019

vznik členství: 24. 4. 2018

zánik členství: 14. 6. 2019

vznik funkce: 26. 4. 2018

zánik funkce: 14. 6. 2019

Vilémov 293, 407 80, Česká republika

Václav Soukup

Člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2013 - Poslední vztah: 18. 5. 2018

vznik členství: 30. 4. 2013

zánik členství: 24. 4. 2018

Vilémov 128, 407 80, Česká republika

Miloslav Černý

Místopředseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2013 - Poslední vztah: 18. 5. 2018

vznik členství: 30. 4. 2013

zánik členství: 24. 4. 2018

vznik funkce: 30. 4. 2013

zánik funkce: 24. 4. 2018

Jeseniova 1167/57, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

David Novotný

Člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2013 - Poslední vztah: 18. 5. 2018

vznik členství: 30. 4. 2013

zánik členství: 24. 4. 2018

Vilémov 281, 407 80, Česká republika

Zdenek Raichart

Předseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2013 - Poslední vztah: 18. 5. 2018

vznik členství: 30. 4. 2013

zánik členství: 24. 4. 2018

vznik funkce: 30. 4. 2013

zánik funkce: 24. 4. 2018

Vilémov 293, 407 80, Česká republika

Jindřich Piskač

Místopředseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2013 - Poslední vztah: 18. 5. 2018

vznik členství: 30. 4. 2013

zánik členství: 24. 4. 2018

vznik funkce: 30. 4. 2013

zánik funkce: 24. 4. 2018

Mikulášovice 251, 407 79, Česká republika

Václav Soukup

Člen představenstva

První vztah: 16. 2. 2013 - Poslední vztah: 19. 7. 2013

vznik členství: 17. 6. 2008

zánik členství: 30. 4. 2013

Vilémov 128, 407 80, Česká republika

Ing. Jindřich Piskač

Místopředseda představenstva

První vztah: 16. 2. 2013 - Poslední vztah: 19. 7. 2013

vznik členství: 17. 6. 2008

zánik členství: 30. 4. 2013

vznik funkce: 15. 1. 2013

zánik funkce: 30. 4. 2013

Brtnická 251, Mikulášovice, 407 79, Česká republika

Ing. David Novotný

Člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2008 - Poslední vztah: 19. 7. 2013

vznik členství: 17. 6. 2008

zánik členství: 30. 4. 2013

Vilémov u Šluknova 281, 407 80, Česká republika

Ing. Jindřich Piskač

Člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2008 - Poslední vztah: 16. 2. 2013

vznik členství: 17. 6. 2008

zánik členství: 30. 4. 2013

zánik funkce: 30. 4. 2013

Brtnická 251, Mikulášovice, 407 79, Česká republika

Ing. Miloslav Černý

Místopředseda představenstva

První vztah: 19. 8. 2008 - Poslední vztah: 19. 7. 2013

vznik členství: 17. 6. 2008

zánik členství: 30. 4. 2013

vznik funkce: 17. 6. 2008

zánik funkce: 30. 4. 2013

Jeseniova 1167/57, Praha 3, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdenek Raichart

Předseda představenstva

První vztah: 19. 8. 2008 - Poslední vztah: 19. 7. 2013

vznik členství: 17. 6. 2008

zánik členství: 30. 4. 2013

vznik funkce: 17. 6. 2008

zánik funkce: 30. 4. 2013

Vilémov u Šluknova 293, 407 80, Česká republika

Zdenek Raichart

Předseda představenstva

První vztah: 19. 8. 2008 - Poslední vztah: 19. 7. 2013

vznik členství: 17. 6. 2008

zánik členství: 30. 4. 2013

vznik funkce: 17. 6. 2008

zánik funkce: 30. 4. 2013

Vilémov u Šluknova 293, 407 80, Česká republika

Václav Soukup

Místopředseda představenstva

První vztah: 19. 8. 2008 - Poslední vztah: 16. 2. 2013

vznik členství: 17. 6. 2008

vznik funkce: 17. 6. 2008

zánik funkce: 15. 1. 2013

Vilémov u Šluknova 128, 407 80, Česká republika

Ing. David Novotný

Člen představenstva

První vztah: 4. 8. 2006 - Poslední vztah: 19. 8. 2008

vznik členství: 20. 6. 2006

zánik členství: 17. 6. 2008

Vilémov u Šluknova 281, 407 80, Česká republika

Václav Soukup

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 8. 2006 - Poslední vztah: 19. 8. 2008

vznik členství: 24. 11. 2003

zánik členství: 17. 6. 2008

vznik funkce: 20. 6. 2006

zánik funkce: 17. 6. 2008

Vilémov u Šluknova 128, PSČ 407 80, Česká republika

Ing. Jindřich Piskač

Člen představenstva

První vztah: 17. 3. 2004 - Poslední vztah: 19. 8. 2008

vznik členství: 24. 11. 2003

zánik členství: 17. 6. 2008

Brtnická 251, Mikulášovice, 407 79, Česká republika

Zdenek Raichart

Předseda představenstva

První vztah: 17. 3. 2004 - Poslední vztah: 19. 8. 2008

vznik členství: 24. 11. 2003

zánik členství: 17. 6. 2008

vznik funkce: 24. 11. 2003

zánik funkce: 17. 6. 2008

Vilémov u Šluknova 293, PSČ 407 80, Česká republika

Ing. Miloslav Černý

Místopředseda představenstva

První vztah: 17. 3. 2004 - Poslední vztah: 19. 8. 2008

vznik členství: 24. 11. 2003

zánik členství: 17. 6. 2008

vznik funkce: 24. 11. 2003

zánik funkce: 17. 6. 2008

Družstevní 411, Třemošnice, 538 43, Česká republika

Ing. Bohumil Novotný

Místopředseda představenstva

První vztah: 17. 3. 2004 - Poslední vztah: 4. 8. 2006

vznik členství: 24. 11. 2003

zánik členství: 29. 12. 2005

vznik funkce: 24. 11. 2003

zánik funkce: 29. 12. 2005

Vilémov u Šluknova 280, PSČ 407 80, Česká republika

Václav Soukup

Člen představenstva

První vztah: 17. 3. 2004 - Poslední vztah: 4. 8. 2006

vznik členství: 24. 11. 2003

Vilémov u Šluknova 128, PSČ 407 80, Česká republika

Ing. Bohumil Novotný

Místopředseda představenstva

První vztah: 26. 6. 2001 - Poslední vztah: 17. 3. 2004

vznik členství: 26. 3. 2001

zánik členství: 24. 11. 2003

vznik funkce: 26. 3. 2001

zánik funkce: 24. 11. 2003

Vilémov u Šluknova 280, Česká republika

Ing. Miloslav Černý

Místopředseda představenstva

První vztah: 26. 6. 2001 - Poslední vztah: 17. 3. 2004

vznik členství: 26. 3. 2001

zánik členství: 24. 11. 2003

vznik funkce: 26. 3. 2001

zánik funkce: 24. 11. 2003

Družstevní 411, Třemošnice, Česká republika

Zdenek Raichart

Předseda představenstva

První vztah: 26. 6. 2001 - Poslední vztah: 17. 3. 2004

vznik členství: 26. 3. 2001

zánik členství: 24. 11. 2003

vznik funkce: 26. 3. 2001

zánik funkce: 24. 11. 2003

Vilémov u Šluknova 293, Česká republika

Václav Soukup

Člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2001 - Poslední vztah: 17. 3. 2004

vznik členství: 26. 3. 2001

zánik členství: 24. 11. 2003

Vilémov u Šluknova 128, Česká republika

Ing. Jindřich Piskač

Člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2001 - Poslední vztah: 17. 3. 2004

vznik členství: 26. 3. 2001

zánik členství: 24. 11. 2003

Mikulášovice 251, Česká republika

Ing. František Vlach

Člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1998 - Poslední vztah: 26. 6. 2001

Nad vodojemem 3062/1, Praha 10, Česká republika

Ing. Miloslav Černý

Místopředseda představenstva

První vztah: 15. 10. 1998 - Poslední vztah: 26. 6. 2001

Družstevní 411, Třemošnice, Česká republika

Václav Soukup

Člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1998 - Poslední vztah: 26. 6. 2001

Mikulášovice 442, Česká republika

Ing. Bohumil Novotný

Místopředseda představenstva

První vztah: 15. 10. 1998 - Poslední vztah: 26. 6. 2001

Vilémov u Šluknova 280, Česká republika

Zdenek Raichart

Předseda představenstva a gen.řed.

První vztah: 15. 10. 1998 - Poslední vztah: 26. 6. 2001

Vilémov u Šluknova 283, Česká republika

Ing. Jindřich Piskač

Člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1998 - Poslední vztah: 26. 6. 2001

Mikulášovice 251, Česká republika

Zdenek Raichart

Předseda představ.-gen.řed.a.s.

První vztah: 31. 12. 1997 - Poslední vztah: 15. 10. 1998

Vilémov 283, Česká republika

Ing. Miloslav Černý

Místopředseda představenstva

První vztah: 2. 12. 1996 - Poslední vztah: 15. 10. 1998

Družstevní 411, Třemošnice, Česká republika

Zdenek Raichart

Předseda představenstva

První vztah: 22. 9. 1995 - Poslední vztah: 31. 12. 1997

Vilémov 283, Česká republika

Václav Soukup

Člen představenstva

První vztah: 22. 9. 1995 - Poslední vztah: 15. 10. 1998

Mikulášovice 442, Česká republika

Ing. Bohumil Novotný

Člen představenstva

První vztah: 22. 9. 1995 - Poslední vztah: 15. 10. 1998

Vilémov u Šluknova 280, Česká republika

Ing. Jindřich Piskač

Člen představenstva

První vztah: 22. 9. 1995 - Poslední vztah: 15. 10. 1998

Mikulášovice 251, Česká republika

Ing. František Vlach

Místopředseda představenstva

První vztah: 22. 9. 1995 - Poslední vztah: 15. 10. 1998

Nad vodojemem 3062/1, Praha 10, Česká republika

Ing. František Vlach

Člen představenstva

První vztah: 8. 11. 1993 - Poslední vztah: 22. 9. 1995

Nad vodojemem 3062/1, Praha 10, Česká republika

Ing. Otakar Kápička

Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 11. 1993 - Poslední vztah: 2. 12. 1996

SNP 783, Heřmanův Městec, Česká republika

Zdeněk Raichart

Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 11. 1993 - Poslední vztah: 22. 9. 1995

Vilémov 283, Česká republika

Ing. Leoš Kvapil

Předseda představenstva

První vztah: 8. 11. 1993 - Poslední vztah: 22. 9. 1995

Sebranice 49, Česká republika

JUDr. Miroslav Kaufman

Člen představenstva

První vztah: 8. 11. 1993 - Poslední vztah: 31. 12. 1997

Doliny 92, Děčín, Česká republika

Zdenek Raichart

Generální ředitel a.s.

První vztah: 8. 11. 1993 - Poslední vztah: 31. 12. 1997

Vilémov 283, Česká republika

Ing. Otakar Kápička

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 5. 1993 - Poslední vztah: 8. 11. 1993

SNP 783, Heřmanův Městec, Česká republika

Ing. Leoš Kvapil

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 5. 1993 - Poslední vztah: 8. 11. 1993

Sebranice u Litomyšle 49, Česká republika

Bohuslav Žličař

Člen představenstva

První vztah: 28. 5. 1993 - Poslední vztah: 8. 11. 1993

Mikulášovice 872, Česká republika

JUDr. Miroslav Kaufman

Člen představenstva

První vztah: 28. 5. 1993 - Poslední vztah: 8. 11. 1993

Doliny 92, Děčín, Česká republika

Ing. Václav Franc

Člen představenstva

První vztah: 28. 5. 1993 - Poslední vztah: 8. 11. 1993

Heydukova 22, Litoměřice, Česká republika

Ing. Josef Branda

Předseda představenstva

První vztah: 28. 5. 1993 - Poslední vztah: 8. 11. 1993

Hrádek nad Nisou 634, Česká republika

Ing. Václav Schejbal

Člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 28. 5. 1993

Sládkova 41, Děčín, Česká republika

Ing. Bohumil Novotný

Člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 8. 11. 1993

Vilémov u Šluknova 280, Česká republika

Ing. Josef Branda

Člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 28. 5. 1993

Hrádek nad Nisou 634, Česká republika

Ing. Drahomír Kočí

Člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 28. 5. 1993

Slovanská 93, Děčín 6, Česká republika

Ing. Pavel Ptáček

Člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 28. 5. 1993

Kodaňská 48, Praha 10, Česká republika

Představenstvo zastupuje společnost takto: - předseda či místopředsedové zastupují společnost samostatně ve všech věcech; - řadoví členové představenstva zastupují společnost vždy společně s jiným členem představenstva; - samostatně řadový člen představenstva zastupuje společnost pouze v případě, je-li mu k tomu uděleno písemné zmocnění ostatními členy představenstva.

od 22. 5. 2014

Jménem společnosti jedná a zastupuje ji vůči třetím osobám (právnickým i fyzickým), před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu : - buď samostatně předseda či místopředseda představenstva - či dva členové představenstva společně - nebo samostatně ten člen představenstva, který k tomu byl ostatními členy představenstva písemně zmocněn. Za společnost podepisují: - buď samostatně předseda či místopředseda představenstva - či dva členové představenstva společně - nebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl ostatními členy představenstva písemně zmocněn.

do 22. 5. 2014 od 5. 9. 2006

Jménem společnosti jedná a zastupuje ji vůči třetím osobám/právnickým i fyzickým/, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu : - buď samostatně předseda či místopředseda představenstva - či společně všichni členové představenstva - nebo samostatně ten člen představenstva, který k tomu byl ostatními členy představenstva písemně zmocněn. Za společnost podepisují: - buď samostatně předseda či místopředseda představenstva - či společně všichni členové představenstva - nebo samostatně člen představenstva, který byl k tomu ostatními členy představenstva písemně zmocněn.

do 5. 9. 2006 od 26. 6. 2001

Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně generální ředitel. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo samostatně generální ředitel připojí svůj podpis k napsanému nebo otištěnému názvu společnosti.

do 26. 6. 2001 od 8. 11. 1993

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Markéta Novotná

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2019

vznik členství: 14. 6. 2019

Vilémov 281, 407 80, Česká republika

Libor Sklenář

Předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2018

vznik členství: 24. 4. 2018

vznik funkce: 26. 4. 2018

Vilémov 270, 407 80, Česká republika

Gabriela Trojanová

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2018

vznik členství: 24. 4. 2018

Vilémov 258, 407 80, Česká republika

Historické vztahy

David Sklenář

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2018 - Poslední vztah: 9. 7. 2019

vznik členství: 24. 4. 2018

zánik členství: 14. 6. 2019

Kratochvílova 657, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Ivana Pekárková

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2013 - Poslední vztah: 18. 5. 2018

vznik členství: 8. 2. 2013

zánik členství: 24. 4. 2018

Velký Šenov 50, 407 78, Česká republika

David Sklenář

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2013 - Poslední vztah: 18. 5. 2018

vznik členství: 30. 4. 2013

zánik členství: 24. 4. 2018

Kratochvílova 657, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Libor Sklenář

Předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2013 - Poslední vztah: 18. 5. 2018

vznik členství: 30. 4. 2013

zánik členství: 24. 4. 2018

vznik funkce: 30. 4. 2013

zánik funkce: 24. 4. 2018

Vilémov 270, 407 80, Česká republika

David Sklenář

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2008 - Poslední vztah: 19. 7. 2013

vznik členství: 17. 6. 2008

zánik členství: 30. 4. 2013

Vilémov 270, 407 80, Česká republika

Libor Sklenář

Předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2008 - Poslední vztah: 19. 7. 2013

vznik členství: 17. 6. 2008

zánik členství: 30. 4. 2013

vznik funkce: 17. 6. 2008

zánik funkce: 30. 4. 2013

Vilémov u Šluknova 270, PSČ 407 80, Česká republika

David Sklenář

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2008 - Poslední vztah: 26. 9. 2008

vznik členství: 17. 6. 2008

Vilémov u Šluknova 259, 407 80, Česká republika

Ivana Pekárková

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2008 - Poslední vztah: 19. 7. 2013

vznik členství: 14. 2. 2008

zánik členství: 8. 2. 2013

Velký Šenov 50, 407 78, Česká republika

David Sklenář

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2006 - Poslední vztah: 19. 8. 2008

vznik členství: 20. 6. 2006

zánik členství: 17. 6. 2008

Vilémov u Šluknova 259, 407 80, Česká republika

Libor Sklenář

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2004 - Poslední vztah: 19. 8. 2008

vznik členství: 24. 11. 2003

zánik členství: 17. 6. 2008

vznik funkce: 24. 11. 2003

zánik funkce: 17. 6. 2008

Vilémov u Šluknova 270, PSČ 407 80, Česká republika

Ing. David Novotný

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2004 - Poslední vztah: 4. 8. 2006

vznik členství: 24. 11. 2003

zánik členství: 20. 6. 2006

Vilémov u Šluknova č.p. 281, PSČ 407 80, Česká republika

Ing. David Novotný

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2003 - Poslední vztah: 17. 3. 2004

vznik členství: 13. 6. 2002

zánik členství: 24. 11. 2003

Vilémov u Šluknova č.p. 281, PSČ 407 80, Česká republika

Ing. David Novotný

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2002 - Poslední vztah: 17. 10. 2003

vznik členství: 13. 6. 2002

Kolejní 401/2, Brno, Česká republika

Jaroslav Adolf

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2002 - Poslední vztah: 1. 4. 2008

vznik členství: 13. 6. 2002

zánik členství: 13. 9. 2007

Vilémov u Šluknova 268, Česká republika

Jaroslav Adolf

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 1. 2000 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

vznik členství: 31. 5. 1999

zánik členství: 31. 5. 2002

Vilémov u Šluknova 268, Česká republika

Jiří Musil

První vztah: 2. 12. 1996 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

vznik členství: 15. 6. 2000

zánik členství: 13. 6. 2002

Gagarinova 761, Liberec 7, Česká republika

ing. Jaromír Zajíček

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 1995 - Poslední vztah: 2. 12. 1996

Hřebenka 556, Nový Bor, Česká republika

Libor Sklenář

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 1995 - Poslední vztah: 17. 3. 2004

vznik členství: 15. 6. 2000

zánik členství: 24. 11. 2003

Vilémov u Šluknova 270, Česká republika

Marie Culková

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 1993 - Poslední vztah: 2. 12. 1996

Brigádnická 389, Třemošnice, Česká republika

Petr Jarolím

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 1993 - Poslední vztah: 13. 1. 2000

Dolní Poustevna 277, Česká republika

Další vztahy firmy STAP a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 5. 1992

Živnosti

Barvení a chemická úprava textilií
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 6. 9. 1993
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 5. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).