Hlavní navigace

Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Firma Dopravní podnik města Pardubic a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1241, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 225 881 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

63217066

Sídlo:

Teplého 2141, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice V), 530 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 7. 1995

DIČ:

CZ63217066

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
432 Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
4931 Městská a příměstská pozemní osobní doprava
49310 Městská a příměstská pozemní osobní doprava
49410 Silniční nákladní doprava
50300 Vnitrozemská vodní osobní doprava
7120 Technické zkoušky a analýzy
85531 Činnosti autoškol
8690 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
952 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1241, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Dopravní podnik města Pardubic a.s. od 9. 3. 2015

Obchodní firma

Dopravní podnik města Pardubic a.s. od 26. 3. 2015

Obchodní firma

Dopravní podnik města Pardubic a.s. do 26. 3. 2015 od 1. 7. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 1. 7. 1995

adresa

Teplého 2141
Pardubice 53220 od 28. 1. 2003

adresa

Teplého ulice 2141
Pardubice 53020 do 24. 10. 1997 od 27. 5. 1996

adresa

Teplého ulice 2141
Pardubice 53002 do 27. 5. 1996 od 1. 7. 1995

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o nejvyšší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o nejvyšší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče od 1. 5. 2014

poskytování zdravotních služeb v oboru: fyzioterapeut - ambulantí péče do 16. 12. 2020 od 1. 5. 2014

montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny od 13. 2. 2012

vnitrozemská vodní doprava od 13. 2. 2012

opravy silničních vozidel od 19. 6. 2009

provozování autoškoly od 19. 6. 2009

klempířství a oprava karoserií od 19. 6. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 19. 6. 2009

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 19. 6. 2009

stanice měření emisí od 19. 6. 2009

provozování dráhy trolejbusové od 19. 6. 2009

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezináro dní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zvláštní linková, - mezinárodní linková, - mezinárodní kyvadlová do 1. 5. 2014 od 19. 6. 2009

nestátní zdravotnické zařízení do 1. 5. 2014 od 19. 6. 2009

Provozování autoškoly do 19. 6. 2009 od 6. 9. 2005

Provozování mycí linky do 19. 6. 2009 od 28. 1. 2003

Provozování rozvodu tepla. do 14. 6. 2007 od 1. 9. 1997

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. do 19. 6. 2009 od 1. 9. 1997

Zprostředkovatelská činnost v obchodě, informačním servisu a parkovacích automatech. do 19. 6. 2009 od 1. 9. 1997

Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. do 19. 6. 2009 od 1. 9. 1997

Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení. do 19. 6. 2009 od 1. 9. 1997

Opravy karoserií. do 19. 6. 2009 od 1. 9. 1997

Provozování trolejbusových drah. do 19. 6. 2009 od 1. 9. 1997

Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce trolejového vedení, pevných trakčních zařízení MHD (nemajících charakter živností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.). do 19. 6. 2009 od 1. 9. 1997

Vyučování řízení motorových vozidel do 6. 9. 2005 od 24. 5. 1996

Nestátní zdravotnické zařízení do 19. 6. 2009 od 24. 5. 1996

Stanice měření emisí do 19. 6. 2009 od 24. 5. 1996

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátnůí, osobní příležitostná vnitrostátní a mezinárodní provozovaná autobusy, osobní kyvadlová vnitrostátní a mezinárodní, veřejná a zvláštní linková osobní vnitrostátní do 19. 6. 2009 od 24. 5. 1996

Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) do 19. 6. 2009 od 24. 5. 1996

Provozování cestovní kanceláře do 19. 6. 2009 od 24. 5. 1996

Opravy motorových vozidel do 19. 6. 2009 od 1. 7. 1995

Reklamní a propagační činnost do 19. 6. 2009 od 1. 7. 1995

Ostatní skutečnosti

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti s c h v a l u j e rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií v souladu s ustanovením § 474 a následujících ZOK tohoto znění: 1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 15.000.000,- Kč (slovy patnáct milionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 15 (patnáct) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valn é hromady, (dále společně též jen Akcie). 3. Přednostní právo akcionářů: Ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen ZOK) o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií se nepouž ije, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným akcionářem. 4. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci, a to stávajícímu jedinému akcionáři - veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice - IČO 002 74 046, (dále též jen Zájemce). 5. Akcie je možno upsat ve lhůtě 2 (dvou) měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 1 (jednoho) týdne ode dne zápisu to hoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Zdůvodnění emisního kursu: Akcie jsou upisovány jediným akcionářem Společnosti, pročež se emisní kurs Akcií navrhuje v nejnižší zákonem povolené výši v souladu s ustanovením § 247, odstavce 1) ZOK. 7. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bude upsána emisním kurzem 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). 8. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto:Celý emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce jako upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne upsání Akcií, a to složením na účet Společnosti čí slo 19-2372930267/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s. od 11. 7. 2019

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 474 a následujících ZOK takto: 1.Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 27.300.000,- Kč (slovy dvacet sedm milionů tři statisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 27 (dvacet sedm) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a 3 (tři) kusy kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady, (dále společně též jen Akcie). 3.Přednostní právo akcionářů: Ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále též jen ZOK), o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií ve spojení s ustanoven ím § 485, odstavce 1) ZOK se nepoužije, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným akcionářem Společnosti. 4.Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci, a to jedinému akcionáři Společnosti - veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice - IČO 002 74 046, (dále též jen Zájemce). 5.Akcie je možno upsat ve lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu rozhodnu tí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6.Zdůvodnění emisního kursu: Akcie jsou upisovány jediným akcionářem Společnosti, pročež se emisní kurs Akcií navrhuje v nejnižší zákonem povolené výši v souladu s ustanovením § 247, odst. 1 ZOK. 7.Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bude upsána emisním kurzem 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), jedna akcie Společnos ti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). 8.Celý emisní kurs upsaných Akcií je zájemce jako upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání Akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 115-1396310287/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s. do 21. 12. 2016 od 29. 11. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 1. 8. 2014

Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, v pozici jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. schvaluje toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s.: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 5.000.000,- Kč (pětmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 50 (padesát) kusů kmenových listinných akcií společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omeze na souhlasem valné hromady, a které nebudou kótované (dále společně též jen "Akcie"). 3. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři společnosti Statutárnímu městu Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo jen "určitý zájemce"), který tím rovněž využije přednostní práv o na upisování akcií dle § 204a obchodního zákoníku. 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. v Pardubicích, Teplého 2141, PSČ 532 20, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 5. Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3/ o bchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání Akcií sdělí společnost Dopravní podnik města Pardubic a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být náv rh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 7. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých). 8. Upisovatel (určitý zájemce) je povinen splatit celý emisní kurz akcií jím upsaných peněžitým vkladem ve výši 5.000.000,- Kč (pětmilionů korun českých) ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti číslo 107-1216190207/010 0 vedený u společnosti Komerční banka a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2/ obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýš ení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. do 14. 4. 2012 od 13. 2. 2012

Rozhodnutím jediného akcionáře učiněným dne 5.října 2010 bylo schváleno usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 31.500.000,-- Kč (třicetjedenmilionpětsettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 31 (třicetjeden) kus kmenových listinných akcií společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých ) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a které nebudou kótované a 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost b ude omezena souhlasem valné hromady a které nebudou kótované (dále společně též jen "Akcie"). 3. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři společnosti Statutárnímu městu Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo jen "určitý zájemce"). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. v Pardubicích, Teplého 2141, PSČ 532 20, v pracovních dnech od 8,OO do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 5. Předem určený zájemce upisuje Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání Akcií sdělí společnost Dopravní podnik města Pardubic a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být náv rh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 7. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kursem 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) a jedna akcie společn osti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých). 8. Emisní kurs upsaných Akcií bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem, který tvoří nemovitosti: a) nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Pardubice, na listu vlastnictví č. 50001 vedeném pro obec a katastrální území Pardubice, a to pozemek evidovaný jako stavební parcela p arc. č. 735 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4065/1 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc.č. 4065/2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela pa rc. č. 4065/3 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 7048/1 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 7048/4 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 7049/1 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 7151/1 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 7152 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcel a parc. č. 7153 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 7154 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 7155 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela p arc. č. 9551 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 10785 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 10786 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako pozemková parcela p arc. č. 2149/2 - ostatní plocha (manipulační plocha), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 2149/6 - ostatní plocha (manipulační plocha), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 2149/7 - ostatní plocha (manipulační plocha), pozemek e vidovaný jako pozemková parcela parc. č. 2165/46 - ostatní plocha (zeleň), vše v katastrálním území Pardubice, b) nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Pardubice, na listu vlastnictví č. 50001 vedeném pro obec Pardubice a katastrální území Trnová, a to pozemek evidovaný jako stavební par cela parc. č. 595/1 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Trnová, (dále též jen "nepeněžitý vklad"). Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 17/812/10 ze dne 9. června 2010 soudního znalce Ing. Jana Jošta, tj. soudního znalce ustanoveného usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobo čky v Pardubicích, ze dne 18. května 2010 pod č.j. 2 Nc 1249/2010-13, které nabylo právní moci dne 1.června 2010. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 31.500.000,-- Kč (třicetjedenmilionpětsettisíc korun českých). Z a nepeněžitý vklad výše popsaný budou vydány všechny Akcie. Nepeněžitý vklad je splacen předložením písemného prohlášení určitého zájemce o vložení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti dle ustanovení § 60 obchodního zákoníku, které probě hne v sídle společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. v Pardubicích, Teplého 2141, PSČ 532 20, a faktickým předáním nepeněžitého vkladu společnosti. 9. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. do 4. 12. 2010 od 19. 10. 2010

Jediný akcionář: Statutární Město Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ 00 27 40 46 do 19. 10. 2010 od 28. 1. 2003

Jediný akcionář: Město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice. do 28. 1. 2003 od 1. 9. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 225 881 000 Kč

od 11. 7. 2019

Základní kapitál

vklad 210 881 000 Kč

do 11. 7. 2019 od 21. 12. 2016

Základní kapitál

vklad 183 581 000 Kč

do 21. 12. 2016 od 5. 1. 2015

Základní kapitál

vklad 182 081 000 Kč

do 5. 1. 2015 od 14. 4. 2012

Základní kapitál

vklad 177 081 000 Kč

do 14. 4. 2012 od 4. 12. 2010

Základní kapitál

vklad 145 581 000 Kč

do 4. 12. 2010 od 1. 9. 1997

Základní kapitál

vklad 145 581 000 Kč

do 1. 9. 1997 od 11. 9. 1996

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 11. 9. 1996 od 1. 7. 1995
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 73 od 11. 7. 2019
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 73 od 21. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 58 do 11. 7. 2019 od 21. 12. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 15 do 21. 12. 2016 od 17. 3. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 15 do 17. 3. 2016 od 5. 1. 2015
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 50 do 21. 12. 2016 od 14. 4. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 31 do 21. 12. 2016 od 4. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 5 do 21. 12. 2016 od 4. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 145 581 000 Kč, počet: 1 od 28. 1. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 455 do 28. 1. 2003 od 11. 9. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 81 do 28. 1. 2003 od 11. 9. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 11. 9. 1996 od 1. 7. 1995

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Martin Mojžíš

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2020

vznik členství: 30. 1. 2019

vznik funkce: 25. 2. 2019

Ke Koupališti 226, Pardubice, 530 09, Česká republika

Zdenka Kučerová

členka dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 30. 1. 2019

Luďka Matury 810, Pardubice, 530 12, Česká republika

Martin Kolovratník

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 30. 1. 2019

Luční 1054, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Hájek

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 30. 1. 2019

Boženy Vikové-Kunětické 2572, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Nachtigall

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 30. 1. 2019

Lonkova 481, Pardubice, 530 09, Česká republika

Historické vztahy

Martin Mojžíš

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2019 - Poslední vztah: 3. 10. 2020

vznik členství: 30. 1. 2019

vznik funkce: 25. 2. 2019

Družby 335, Pardubice, 530 09, Česká republika

Vladimír Buš

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2018 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 29. 1. 2015

zánik členství: 29. 1. 2019

Ohrazenická 161, Pardubice, 530 09, Česká republika

Vít Vavřina

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2017 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 15. 5. 2017

zánik členství: 29. 1. 2019

Štrossova 447, Pardubice, 530 03, Česká republika

Petr Netolický

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2015 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 29. 1. 2015

zánik členství: 15. 5. 2017

K Dolíčku 41, Pardubice, 530 02, Česká republika

Vladimír Buš

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2015 - Poslední vztah: 6. 1. 2018

vznik členství: 29. 1. 2015

Brožíkova 432, Pardubice, 530 09, Česká republika

Vladimír Buš

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2015 - Poslední vztah: 6. 1. 2018

vznik členství: 29. 1. 2015

Brožíkova 432, Pardubice, 530 09, Česká republika

Petr Netolický

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2015 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 29. 1. 2015

zánik členství: 15. 5. 2017

K Dolíčku 41, Pardubice, 530 02, Česká republika

Martin Slezák

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2015 - Poslední vztah: 15. 8. 2018

vznik členství: 29. 1. 2015

zánik členství: 12. 2. 2018

Lonkova 484, Pardubice, 530 09, Česká republika

Martin Slezák

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2015 - Poslední vztah: 15. 8. 2018

vznik členství: 29. 1. 2015

zánik členství: 12. 2. 2018

Lonkova 484, Pardubice, 530 09, Česká republika

Martin Kolovratník

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2015 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 29. 1. 2015

zánik členství: 29. 1. 2019

vznik funkce: 23. 2. 2015

zánik funkce: 29. 1. 2019

Luční 1054, Pardubice, 530 03, Česká republika

Miroslav Petržílek

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2015 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 29. 1. 2015

zánik členství: 29. 1. 2019

Škroupova 460, Lázně Bohdaneč, 533 41, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Anna Kučerová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 26. 3. 2015

vznik členství: 30. 11. 2010

zánik členství: 29. 1. 2015

Na Labišti 530, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Jan Jedlička

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 26. 3. 2015

vznik členství: 30. 11. 2010

zánik členství: 29. 1. 2015

U suchého dubu 1136, Pardubice, 530 02, Česká republika

Zdenka Kučerová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 26. 3. 2015

vznik členství: 6. 5. 2009

zánik členství: 18. 12. 2014

Luďka Matury 810, Pardubice, 530 12, Česká republika

Vladimír Buš

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 26. 3. 2015

vznik členství: 6. 5. 2009

zánik členství: 29. 1. 2015

Brožíkova 432, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Jiří Hájek

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 26. 3. 2015

vznik členství: 30. 11. 2010

zánik členství: 29. 1. 2015

vznik funkce: 15. 12. 2010

zánik funkce: 29. 1. 2015

Boženy Vikové-Kunětické 2572, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  ALZOS s.r.o.

  Bratranců Veverkových 2896, Pardubice, 530 02

Ing. Ondřej Hlaváč

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 5. 2014 - Poslední vztah: 26. 3. 2015

vznik členství: 7. 5. 2014

zánik členství: 18. 12. 2014

K Višňovce 1095, Pardubice, 530 02, Česká republika

Martin Chovanec

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2013 - Poslední vztah: 1. 5. 2014

vznik členství: 30. 11. 2010

zánik členství: 7. 5. 2013

Jindřišská 2041, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Jiří Hájek

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2011 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 30. 11. 2010

vznik funkce: 15. 12. 2010

B.V.Kunětické 2572, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Jan Jedlička

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2011 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 30. 11. 2010

U suchého dubu 1136, Pardubice, 530 02, Česká republika

Mgr. Anna Kučerová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2011 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 30. 11. 2010

Na Labišti 530, Pardubice, 530 09, Česká republika

Martin Chovanec

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2011 - Poslední vztah: 18. 8. 2013

vznik členství: 30. 11. 2010

zánik členství: 7. 5. 2013

Dašice 53, 530 02, Česká republika

Jiří Srbek

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2009 - Poslední vztah: 24. 2. 2011

vznik členství: 13. 3. 2007

vznik funkce: 26. 3. 2007

zánik funkce: 30. 11. 2010

Sedláčkova 434, Pardubice, 530 09, Česká republika

Zdenka Kučerová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2009 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 6. 5. 2009

Luďka Matury 810, Pardubice, 530 12, Česká republika

Jiří Razskazov

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2009 - Poslední vztah: 24. 2. 2011

vznik členství: 27. 1. 2009

zánik členství: 30. 11. 2010

Nerudova 1407, Pardubice, 530 02, Česká republika

Vladimír Buš

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2009 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 6. 5. 2009

Hradčanská 347, Pardubice, 530 06, Česká republika

Ing. Luděk Franc

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2007 - Poslední vztah: 19. 6. 2009

vznik členství: 11. 5. 2005

zánik členství: 6. 5. 2009

Pardubická 1334, Přelouč, 535 01, Česká republika

Jiří Srbek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2007 - Poslední vztah: 19. 6. 2009

vznik členství: 13. 3. 2007

Sedláčkova 434, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Jiří Hájek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2007 - Poslední vztah: 24. 2. 2011

vznik členství: 13. 3. 2007

zánik členství: 30. 11. 2010

B.V.Kunětické 2572, Pardubice, 530 02, Česká republika

Slavěna Broulíková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2007 - Poslední vztah: 24. 2. 2011

vznik členství: 13. 3. 2007

zánik členství: 30. 11. 2010

Železničního pluku 2019, Pardubice, 530 02, Česká republika

Paed. Dr. Hana Tomanová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2007 - Poslední vztah: 19. 6. 2009

vznik členství: 13. 3. 2007

zánik členství: 27. 1. 2009

Smilova 1975, Pardubice, 530 02, Česká republika

Bc. Luděk Franc

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 14. 6. 2007

vznik členství: 11. 5. 2005

Pardubická 1334, Přelouč, 535 01, Česká republika

Vladimír Buš

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 6. 2009

vznik členství: 11. 5. 2005

zánik členství: 6. 5. 2009

Hradčanská 347, Pardubice, 530 06, Česká republika

Ing. Jan Jedlička

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2003 - Poslední vztah: 2. 5. 2007

vznik členství: 13. 2. 2003

zánik členství: 13. 3. 2007

U suchého dubu 1136, Pardubice, 530 02, Česká republika

Paed. Dr. Hana Tomanová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2003 - Poslední vztah: 2. 5. 2007

vznik členství: 13. 2. 2003

zánik členství: 13. 3. 2007

vznik funkce: 15. 4. 2003

zánik funkce: 13. 3. 2007

Smilova 1975, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Josef Škoda

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2003 - Poslední vztah: 2. 5. 2007

vznik členství: 13. 2. 2003

zánik členství: 13. 3. 2007

Chelčického 119, Pardubice, 533 51, Česká republika

Mgr. Jindřich Tauber

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2003 - Poslední vztah: 2. 5. 2007

vznik členství: 13. 2. 2003

zánik členství: 13. 3. 2007

kpt. Bartoše 332, Pardubice, 530 09, Česká republika

Josef Vrba

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2003 - Poslední vztah: 6. 9. 2005

vznik členství: 1. 6. 2000

zánik členství: 10. 5. 2005

Sokolská 670, Heřmanův Městec, 538 03, Česká republika

Ing. Jan Jedlička

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2003 - Poslední vztah: 12. 9. 2003

vznik členství: 1. 6. 2000

zánik členství: 13. 2. 2003

U suchého dubu 1136, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Petr Tomšů

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2003 - Poslední vztah: 12. 9. 2003

vznik členství: 1. 6. 2000

zánik členství: 13. 2. 2003

Nábřeží Závodu míru 1822, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Petr Váňa

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2003 - Poslední vztah: 12. 9. 2003

vznik členství: 1. 6. 2000

zánik členství: 13. 2. 2003

Spojilská 1777, Pardubice, 530 02, Česká republika

Paed.Dr. Hana Tomanová

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2003 - Poslední vztah: 12. 9. 2003

vznik členství: 1. 6. 2000

zánik členství: 13. 2. 2003

Smilova 1975, Pardubice, 530 02, Česká republika

Michal Batelka

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2003 - Poslední vztah: 6. 9. 2005

vznik členství: 1. 6. 2000

zánik členství: 10. 5. 2005

Josefa Ressla 2279, Pardubice, 530 02, Česká republika

Josef Vrba

Člen

První vztah: 8. 12. 2000 - Poslední vztah: 28. 1. 2003

Sokolská 670, Heřmanův Městec, 538 03, Česká republika

Michal Batelka

Člen

První vztah: 8. 12. 2000 - Poslední vztah: 28. 1. 2003

Josefa Ressla 2279, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Petr Tomšů

První vztah: 7. 5. 1999 - Poslední vztah: 28. 1. 2003

Závodu míru 1822, Pardubice, Česká republika

Ing. Petr Váňa

První vztah: 7. 5. 1999 - Poslední vztah: 28. 1. 2003

Spojilská 1777, Pardubice, Česká republika

Ing. Hana Demlová

První vztah: 2. 4. 1998 - Poslední vztah: 7. 5. 1999

Jilemnického 2217, Pardubice, Česká republika

PaeDr. Hana Tomanová

První vztah: 24. 5. 1996 - Poslední vztah: 28. 1. 2003

Smilova 1975, Pardubice, Česká republika

Ing. Jan Jedlička

První vztah: 24. 5. 1996 - Poslední vztah: 28. 1. 2003

U suchého dubu 1136, Pardubice, Česká republika

Jaroslav Pravec

První vztah: 24. 5. 1996 - Poslední vztah: 8. 12. 2000

Závodu míru 1823, Pardubice, 530 02, Česká republika

Václav Gabriel

První vztah: 24. 5. 1996 - Poslední vztah: 8. 12. 2000

Benešovo nám. 2507, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Ladislav Podivín

První vztah: 1. 7. 1995 - Poslední vztah: 24. 5. 1996

kpt.Nálepky 2307, Pardubice, Česká republika

Doc.Ing.Vlastislav M O J Ž Í Š Csc.

První vztah: 1. 7. 1995 - Poslední vztah: 7. 5. 1999

K rozvodně 91, Pardubice, Česká republika

Ing. Miroslav Gregor

První vztah: 1. 7. 1995 - Poslední vztah: 2. 4. 1998

Na kopci 501, Pardubice, Česká republika

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Tomáš Pelikán

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 30. 1. 2019

vznik funkce: 30. 1. 2019

Ke Stájím 1224, Pardubice, 530 06, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Petr Netolický

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 30. 1. 2019

K Dolíčku 41, Pardubice, 530 02, Česká republika

Martin Slezák

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 30. 1. 2019

Lonkova 484, Pardubice, 530 09, Česká republika

Robert Klčo

předseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 30. 1. 2019

vznik funkce: 30. 1. 2019

Branecká 273, Pardubice, 530 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  KPX s.r.o.

  Branecká 273, Pardubice, 530 06

Patrik Dospěl

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 30. 1. 2019

Wintrova I 393, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Petr Netolický

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2017 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 15. 5. 2017

zánik členství: 29. 1. 2019

K Dolíčku 41, Pardubice, 530 02, Česká republika

Jan Hrabal

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2015 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 29. 1. 2015

zánik členství: 15. 5. 2017

Jožky Jabůrkové 277, Pardubice, 530 09, Česká republika

Jan Hrabal

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2015 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 29. 1. 2015

zánik členství: 15. 5. 2017

Jožky Jabůrkové 277, Pardubice, 530 09, Česká republika

Robert Klčo

předseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2015 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 29. 1. 2015

zánik členství: 29. 1. 2019

vznik funkce: 29. 1. 2015

zánik funkce: 29. 1. 2019

Branecká 273, Pardubice, 530 06, Česká republika

Tomáš Pelikán

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2015 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 29. 1. 2015

zánik členství: 29. 1. 2019

vznik funkce: 29. 1. 2015

zánik funkce: 29. 1. 2019

Ke Stájím 1224, Pardubice, 530 06, Česká republika

Vladimír Ninger

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2015 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 29. 1. 2015

zánik členství: 29. 1. 2019

Spojilská 1777, Pardubice, 530 03, Česká republika

Jaroslav Mojžíš

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2015 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 29. 1. 2015

zánik členství: 29. 1. 2019

Prodloužená 225, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Petr Beneš

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2015 - Poslední vztah: 26. 3. 2015

vznik členství: 30. 11. 2010

zánik členství: 29. 1. 2015

Josefa Ressla 2257, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Člen představenstva, Předseda představenstva

  Služby města Pardubic a.s.

  Hůrka 1803, Pardubice Bílé Předměstí (Pardubice III), 530 12

Jiří Srbek

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 26. 3. 2015

vznik členství: 30. 11. 2010

zánik členství: 29. 1. 2015

Sedláčkova 434, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Jaroslav Mojžíš

předseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 26. 3. 2015

vznik členství: 30. 11. 2010

zánik členství: 29. 1. 2015

vznik funkce: 15. 12. 2010

zánik funkce: 29. 1. 2015

Prodloužená 225, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Petr Beneš

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 5. 3. 2015

vznik členství: 30. 11. 2010

Jiránkova 2098, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Mgr. Martin Slezák

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 26. 3. 2015

vznik členství: 30. 11. 2010

zánik členství: 29. 1. 2015

Lonkova 484, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Vít Vavřina

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 26. 3. 2015

vznik členství: 30. 11. 2010

zánik členství: 29. 1. 2015

Štrossova 447, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing.arch. Milan Košař

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 26. 3. 2015

vznik členství: 30. 11. 2010

zánik členství: 29. 1. 2015

Husova 1848, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Tomáš Pelikán

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2013 - Poslední vztah: 26. 3. 2015

vznik členství: 30. 11. 2010

zánik členství: 29. 1. 2015

vznik funkce: 15. 12. 2010

zánik funkce: 29. 1. 2015

Ke Stájím 1224, Pardubice, 530 06, Česká republika

Ing. Vít Vavřina

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2011 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 30. 11. 2010

Štrossova 447, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Tomáš Pelikán

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2011 - Poslední vztah: 23. 8. 2013

vznik členství: 30. 11. 2010

vznik funkce: 15. 12. 2010

K Olšině 323, Pardubice, 530 09, Česká republika

Jiří Srbek

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2011 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 30. 11. 2010

Sedláčkova 434, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Jaroslav Mojžíš

předseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2011 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 30. 11. 2010

vznik funkce: 15. 12. 2010

Prodloužená 225, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing.arch. Milan Košař

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2011 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 30. 11. 2010

Husova 1848, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Mgr. Martin Slezák

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2011 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 30. 11. 2010

Lonkova 484, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Petr Beneš

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2011 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 30. 11. 2010

Jiránkova 2098, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Petr Beneš

člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2009 - Poslední vztah: 24. 2. 2011

vznik členství: 27. 1. 2009

zánik členství: 30. 11. 2010

Nerudova 1228, Pardubice, 530 02, Česká republika

Bc. Jana Tomšů

člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2009 - Poslední vztah: 24. 2. 2011

vznik členství: 13. 3. 2007

zánik členství: 30. 11. 2010

Tolarova 588, Pardubice, 533 51, Česká republika

Lic. Jaroslav Kňava

předseda představenstva

První vztah: 19. 6. 2009 - Poslední vztah: 24. 2. 2011

vznik členství: 13. 3. 2007

zánik členství: 30. 11. 2010

vznik funkce: 28. 3. 2007

zánik funkce: 30. 11. 2010

Kapitána Nálepky 2358, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Václav Gabriel

člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2009 - Poslední vztah: 24. 2. 2011

vznik členství: 13. 3. 2007

zánik členství: 25. 5. 2010

Bartoňova 846, Pardubice, 530 12, Česká republika

Ing. Vít Vavřina

člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2009 - Poslední vztah: 24. 2. 2011

vznik členství: 13. 3. 2007

zánik členství: 30. 11. 2010

Štrossova 447, Pardubice, 530 03, Česká republika

MUDr. Štěpánka Fraňková

Člen představenstva

První vztah: 2. 5. 2007 - Poslední vztah: 19. 6. 2009

vznik členství: 13. 3. 2007

zánik členství: 27. 1. 2009

Salavcova 284, Pardubice, 533 51, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Alexandr Krejčíř

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 2007 - Poslední vztah: 24. 2. 2011

vznik členství: 13. 3. 2007

zánik členství: 30. 11. 2010

Sokolovská 2353, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jana Tomšů

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 2007 - Poslední vztah: 19. 6. 2009

vznik členství: 13. 3. 2007

Tolarova 588, Pardubice, 533 51, Česká republika

Ing. Tomáš Pelikán

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 5. 2007 - Poslední vztah: 24. 2. 2011

vznik členství: 13. 3. 2007

zánik členství: 30. 11. 2010

vznik funkce: 28. 3. 2007

zánik funkce: 30. 11. 2010

K Olšině 323, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Václav Gabriel

Člen představenstva

První vztah: 2. 5. 2007 - Poslední vztah: 19. 6. 2009

vznik členství: 13. 3. 2007

Bartoňova 846, Pardubice, 530 12, Česká republika

Bc. Jana Smetanová

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 2007 - Poslední vztah: 24. 2. 2011

vznik členství: 13. 3. 2007

zánik členství: 30. 11. 2010

Lexova 2138, Pardubice, 530 02, Česká republika

Jaroslav Kňava

předseda představenstva

První vztah: 2. 5. 2007 - Poslední vztah: 19. 6. 2009

vznik členství: 13. 3. 2007

vznik funkce: 28. 3. 2007

Kapitána Nálepky 2358, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Jaroslav Mojžíš

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 2007 - Poslední vztah: 24. 2. 2011

vznik členství: 13. 3. 2007

zánik členství: 30. 11. 2010

Prodloužená 225, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Vít Vavřina

Člen představenstva

První vztah: 2. 5. 2007 - Poslední vztah: 19. 6. 2009

vznik členství: 13. 3. 2007

Štrossova 447, Pardubice, 530 03, Česká republika

MUDr. Štěpánka Fraňková

Člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2005 - Poslední vztah: 2. 5. 2007

vznik členství: 13. 2. 2003

zánik členství: 13. 3. 2007

Salavcova 284, Pardubice, 533 51, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Pelikán

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 5. 2007

vznik členství: 21. 6. 2005

zánik členství: 13. 3. 2007

K Olšině 323, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Václav Gabriel

Člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2005 - Poslední vztah: 2. 5. 2007

vznik členství: 10. 5. 2005

zánik členství: 13. 3. 2007

Luďka Matury 858, Pardubice, 530 12, Česká republika

Slavěna Broulíková

Člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2003 - Poslední vztah: 2. 5. 2007

vznik členství: 13. 2. 2003

zánik členství: 13. 3. 2007

Železničního pluku 2019, Pardubice, 530 02, Česká republika

Jaroslav Kňava

Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2003 - Poslední vztah: 2. 5. 2007

vznik členství: 1. 6. 2000

zánik členství: 13. 3. 2007

vznik funkce: 26. 3. 2003

zánik funkce: 13. 3. 2007

Kapitána Nálepky 2358, Pardubice, 530 02, Česká republika

MUDr. Štěpánka Petreková

Člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2003 - Poslední vztah: 2. 12. 2005

vznik členství: 13. 2. 2003

Salavcova 284, Pardubice, 533 51, Česká republika

Ing. Dalibor Haken

Člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2003 - Poslední vztah: 12. 7. 2005

vznik členství: 1. 6. 2000

zánik členství: 28. 2. 2005

Pardubice 74, 533 33, Česká republika

Ing. Jaroslav Deml

Člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2003 - Poslední vztah: 2. 5. 2007

vznik členství: 13. 2. 2003

zánik členství: 13. 3. 2007

Bartoňova 846, Pardubice, 530 12, Česká republika

Ing. Alexandr Krejčíř

Předseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2003 - Poslední vztah: 2. 5. 2007

vznik členství: 13. 2. 2003

zánik členství: 13. 3. 2007

vznik funkce: 26. 3. 2003

zánik funkce: 13. 3. 2007

Sokolovská 2353, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Vít Vavřina

Člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2003 - Poslední vztah: 2. 5. 2007

vznik členství: 13. 2. 2003

zánik členství: 13. 3. 2007

Štrossova 447, Pardubice, 530 03, Česká republika

Jaroslav Kňava

Člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2003 - Poslední vztah: 12. 9. 2003

vznik členství: 1. 6. 2000

zánik členství: 13. 2. 2003

Kapitána Nálepky 2358, Pardubice, 530 02, Česká republika

Rostislav Šmahel

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2003 - Poslední vztah: 12. 9. 2003

vznik členství: 1. 6. 2000

zánik členství: 13. 2. 2003

vznik funkce: 1. 6. 2000

zánik funkce: 13. 2. 2003

U Borku 415, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Petr Kvaš

Člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2003 - Poslední vztah: 12. 9. 2003

vznik členství: 1. 6. 2002

zánik členství: 13. 2. 2003

Sokolovská 2099, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Libor Slezák CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2003 - Poslední vztah: 12. 9. 2003

vznik členství: 1. 6. 2000

zánik členství: 13. 2. 2003

vznik funkce: 1. 6. 2000

zánik funkce: 13. 2. 2003

Lány na Důlku 127, Pardubice, 533 31, Česká republika

Ing. Jaroslav Mojžíš

Člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2003 - Poslední vztah: 12. 9. 2003

vznik členství: 1. 6. 2002

zánik členství: 13. 2. 2003

Prodloužená 225, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Dalibor Haken

Člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2003 - Poslední vztah: 12. 9. 2003

vznik členství: 1. 6. 2000

zánik členství: 13. 2. 2003

Pardubice čp. 74, 533 33, Česká republika

Doc. Ing. Ladislav Koudelka DrSc.

Člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2003 - Poslední vztah: 12. 9. 2003

vznik členství: 1. 6. 2000

zánik členství: 13. 2. 2003

Okrajová 294, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Libor Slezák CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 11. 2. 2000 - Poslední vztah: 28. 1. 2003

Lány na Důlku 127, Pardubice, Česká republika

Ing. Dalibor Haken

Člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2000 - Poslední vztah: 28. 1. 2003

Dražkovice 74, Pardubice, Česká republika

Ing. Jaroslav Mojžíš

Člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1999 - Poslední vztah: 28. 1. 2003

Prodloužená 225, Pardubice, Česká republika

Rostislav Šmahel

Místopředseda představenstva

První vztah: 7. 5. 1999 - Poslední vztah: 28. 1. 2003

U Borku 415, Pardubice, Česká republika

Jaroslav Kňava

Člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1999 - Poslední vztah: 28. 1. 2003

Kpt. Nálepky 2358, Pardubice, Česká republika

Ing. Petr Kvaš

Člen představenstva

První vztah: 11. 9. 1998 - Poslední vztah: 28. 1. 2003

Sokolovská 2099, Pardubice, Česká republika

Ing. Václav Brož

Člen představenstva

První vztah: 1. 6. 1998 - Poslední vztah: 7. 5. 1999

Jana Zajíce 960, Pardubice, Česká republika

Ing. Roman Sodomka

Předseda představenstva

První vztah: 1. 9. 1997 - Poslední vztah: 13. 9. 1999

8. května 442, Pardubice, Česká republika

Doc. RNDr. Václav Černý CSc.

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 9. 1997 - Poslední vztah: 7. 5. 1999

Prodloužená 231, Pardubice, Česká republika

Ing. Libor Slezák CSc.

Člen představenstva

První vztah: 1. 9. 1997 - Poslední vztah: 11. 2. 2000

Lány na Důlku 127, Pardubice, Česká republika

Doc. Ing. Ladislav Koudelka DrSc.

Člen představenstva

První vztah: 1. 9. 1997 - Poslední vztah: 28. 1. 2003

Okrajová 294, Pardubice, 530 09, Česká republika

Doc.RNDr. Václav Černý CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 24. 5. 1996 - Poslední vztah: 1. 9. 1997

Prodloužená 231, Pardubice, Česká republika

Ing. Alena Páralová

Člen představenstva

První vztah: 24. 5. 1996 - Poslední vztah: 7. 5. 1999

Brožíkova 435, Pardubice, Česká republika

RNDr. Vladimír Ježek

Člen představenstva

První vztah: 24. 5. 1996 - Poslední vztah: 1. 6. 1998

Bartoňova 839, Pardubice, Česká republika

Ing. Roman Sodomka

Místopředseda představenstva

První vztah: 24. 5. 1996 - Poslední vztah: 1. 9. 1997

9.května 442, Pardubice, Česká republika

Ing. Roman Sodomka

Člen představenstva

První vztah: 1. 7. 1995 - Poslední vztah: 24. 5. 1996

9.května 442, Pardubice, Česká republika

Ing.Milan G R A J A Csc.

Člen představenstva

První vztah: 1. 7. 1995 - Poslední vztah: 1. 9. 1997

Studánecká 1280, Pardubice, Česká republika

Ing. Petr Cejnar

Člen představenstva

První vztah: 1. 7. 1995 - Poslední vztah: 1. 9. 1997

Branecká 274, Pardubice, Česká republika

Ing. Karel Vilím

Člen představenstva

První vztah: 1. 7. 1995 - Poslední vztah: 11. 9. 1998

Bartoňova 843, Pardubice, Česká republika

Doc.RNDr. Václav Černý CSc.

Člen představenstva

První vztah: 1. 7. 1995 - Poslední vztah: 24. 5. 1996

Prodloužená 231, Pardubice, Česká republika

Společnost zastupují samostatně předseda představenstva, místopředseda představenstva, nebo člen představenstva stanovený usnesením představenstva.

od 1. 8. 2014

Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti členové představenstva samostatně v tomto pořadí: předseda představenstva, místopředseda představenstva, člen představenstva stanovený usnesením představenstva.

do 1. 8. 2014 od 2. 12. 2005

Způsob jednání za společnost: Oprávnění jednat jménem společnosti mají členové představenstva v tomto pořadí: a) předseda představenstva, b) místopředseda představenstva v případě nepřítomnosti předsedy v sídle společnosti nebo jeho neschopnosti vykonávat funkci, c) člen představenstva pověřený usnesením tohoto orgánu v případě, pokud ani místopředseda není přítomen v sídle společnosti nebo není schopen vykonávat funkci.

do 2. 12. 2005 od 11. 2. 2000

Zastupování a podepisování: Oprávnění jednat a podepisovat jménem společnosti mají členové představenstva v tomto pořadí: a) předseda představenstva, b) místopředseda představenstva v případě nepřítomnosti předsedy v sídle společnosti nebo jeho neschopnosti vykonávat funkci, c) člen představenstva pověřený usnesením tohoto orgánu v případě, pokud ani místopředseda není přítomen v sídle společnosti nebo není schopen vykonávat funkci.

do 11. 2. 2000 od 1. 9. 1997

Zastupování a podepisování: Všichni členové představenstva jsou oprávněni jednat za společnost navenek samostatně. Za představenstvo podepisuje předseda představenstva a v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva nebo další pověřený člen představenstva.

do 1. 9. 1997 od 1. 7. 1995

Další vztahy firmy Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Akcionáři

Statutární město Pardubice, IČ: 00274046

Pernštýnské náměstí 1, Česká republika, Pardubice, 530 02

od 15. 1. 2014

Statutární Město Pardubice, IČ: 00274046

Pernštýnské náměstí 1, Česká republika, Pardubice, 530 21

do 15. 1. 2014 od 19. 10. 2010

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 7. 1995

Živnosti

Vnitrozemská vodní doprava
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 20. 7. 2011
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 5. 8. 2010
Klempířství a oprava karoserií
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 11. 12. 1996
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 12. 1996
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 11. 10. 1995
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 7. 1995
Provozování autoškoly
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 7. 1995
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 7. 1995

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).