Hlavní navigace

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

Firma EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 915, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 332 360 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

48154938

Sídlo:

Pražská 179, Pardubice, 530 06

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

9. 2. 1993

DIČ:

CZ48154938

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
4671 Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
51 Letecká doprava
52230 Činnosti související s leteckou dopravou
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 915, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. od 25. 7. 1994

Obchodní firma

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. od 27. 2. 2015

Obchodní firma

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. od 4. 4. 2015

Obchodní firma

EAST BOHEMIAN AIPORT a.s. do 4. 4. 2015 od 9. 2. 1993

Obchodní firma

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. do 27. 2. 2015 od 15. 12. 2014

Právní forma

Akciová společnost od 9. 2. 1993

adresa

Pražská 179
Pardubice 53006 od 3. 9. 2014

adresa

Letiště Pardubice
Pardubice 6 53006 do 3. 7. 2013 od 21. 2. 1995

adresa

Masarykovo náměstí 1458
Pardubice do 21. 2. 1995 od 9. 2. 1993

Předmět podnikání

Poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Pardubice od 7. 9. 2002

Poskytování technických služeb od 7. 9. 2002

Technické činnosti v dopravě od 7. 9. 2002

Velkoobchod od 7. 9. 2002

Maloobchod se smíšeným zbožím od 7. 9. 2002

Zprostředkování služeb od 7. 9. 2002

Pronájem a půjčování věcí movitých od 7. 9. 2002

Skladování zboží a manipulace s nákladem od 7. 9. 2002

Realitní činnost od 7. 9. 2002

Správa a údržba nemovitostí od 7. 9. 2002

Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod od 7. 9. 2002

Civilní provozování vojenského letiště Pardubice od 7. 9. 2002

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení do 7. 9. 2002 od 24. 6. 1998

pronájem reklamních ploch do 7. 9. 2002 od 24. 6. 1998

pronájem a podnájem nemovitostí do 7. 9. 2002 od 24. 6. 1998

- výkon činností a služeb souvisejících s provozem letiště mimo činností uvedených v přílohách zák.č. 455/91 Sb. od 9. 2. 1993

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 7. 9. 2002 od 9. 2. 1993

- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb souvisejících s provozem letiště do 7. 9. 2002 od 9. 2. 1993

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. (dále jen "Společnost") schválila dne 8. října 2020 usnesení zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 16.000.000,-- Kč (šestnáct milionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno a) 159 (jedno sto padesát devět) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov; b) 10 (deset) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností n abídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov; (dále společně též jen "Akcie" nebo jednotlivě též jen "Akcie"). 3. Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři Společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení § 490 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozd ějších předpisů (dále též jen "ZOK") vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům stávajícím akcionářům Společnosti: veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice, IČO 002 74 046, se sídlem úřadu na adrese Pardubice, Staré Město, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 02 (dále též jen "Zájemce 1"), a veřejnoprávní korporaci Pardubický kraj, IČO 708 92 822, se sídlem úřadu na adrese Pardubice, Staré Město, Komenského náměstí 125, PSČ 530 02 (dále též jen "Zájemce 2"), (Zájemce 1 a Zájemce 2 budou dále společně označeni též jen "Zájemci "), takto: a) Zájemci 1 bude nabídnuto upsání 105 (jedno sto pěti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena sou hlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, a 6 (šesti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na j méno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, peněžitým vkladem, b) Zájemci 2 bude nabídnuto upsání 54 (padesáti čtyř) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhl asem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, a 4 (čtyř) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jmén o, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, peněžitým vkladem. 5. Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 ZOK Zájemcům. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valn é hromady do obchodního rejstříku. 6. Emisní kurs a jeho zdůvodnění: Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc k orun českých) a jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých). Akcie budou upisovány všemi stávajícími akcionáři Společnosti v poměru, v němž stávaj ící akcie Společnosti vlastní, proto je emisní kurs Akcií nastaven v nejnižší možné zákonné výši dle ustanovení § 247, odst. 1 ZOK. 7. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Celý emisní kurs upsaných Akcií jsou Zájemci povinni splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání Akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 117754893/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s. od 30. 10. 2020

Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. (dále též jen Společnost) takto: 1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 35.000.000,-- Kč (třicet pět miliónů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 350 (tři sta padesát) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov (dále společně též jen Akcie nebo jednotlivě též jen Akcie). 3. Všichni akcionáři Společnosti se p řednostního práva akcionářů na upsání nových akcií upisovaných peněžitými vklady dle ustanovení § 490, odstavce 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen ZOK) vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům stávajícím akcionářům Společnosti: veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice, IČO 002 74 046, se sídlem úřadu na adrese Pardubice, Staré Měst o, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 02, (dále též jen Zájemce 1), a veřejnoprávní korporaci Pardubický kraj, IČO 708 92 822, se sídlem úřadu na adrese Pardubice, Staré Město, Komenského náměstí 125, PSČ 530 02, (dále též jen Zájemce 2), (Zájemce 1 a Zájemce 2 budou dále společně označeni též jen Zájemci), takto: a) Zájemci 1 bude nabídnuto upsání 231 (dvě stě třiceti Náhled dokumentu [-- náhled --] Stra na návrhu: 8/10 jeden) kus kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, peněžitým vkladem, b) Zájemci 2 bude nabídnuto upsání 119 (jedno sto devatenácti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), přiče mž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, peněžitým vkladem. 5. Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií Zájemcům nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 6. Emisní kurs upsaných Akcií je sh odný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Zdůvodnění emisního kursu akcií splácených peněžitým vkladem: Akcie budou upisovány všemi stávajícími akcionáři Společnosti, proto je emisní kurs nastaven v nejnižší možné zákonné výši dle ustanovení § 247, odst. 1 ZOK. 7. Emisní kurs upsaných Akcií jsou Zájemci povinni splatit takto: Celý emisní kurs upsaných Akcií jsou Zájemci povinni splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 117754893/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. Valná hromada konaná dne 23. května 2016 schválila usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: "Valná hromada s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., (dále též jen Společnost), takto: 1.Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 52.360.000,-- Kč (padesát dva miliony tři sta šedesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 523 (pět set dvacet tři) kusy kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditeln ost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, a 6 (šest) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, (dále společně též jen Akcie). 3.Všichni akcionáři Společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií upisovaných peněžitými vklady dle ustanovení § 490, odstavce 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platné m znění, vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4.Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům stávajícím akcionářům Společnosti: veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice, IČO 002 74 046, se sídlem úřadu na adrese Pardubice, Staré Město, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 02, (dále též jen Zájemce 1), a veřejnoprávní korporaci Pardubický kraj, IČO 708 92 822, se sídlem úřadu na adrese Pardubice, Staré Město, Komenského náměstí 125, PSČ 530 02, (dále též jen Zájemce 2), (Zájemce 1 a Zájemce 2 budou dále společně označeni též jen Zájemci), t akto: a) Zájemci 1 bude nabídnuto upsání 15 (patnácti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souh lasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, a 6 (šesti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, (dále společně též jen Akcie 1), nepeněžitým vkladem, b)Zájemci 2 bude nabídnuto upsání 8 (osmi) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, (dále též jen Akcie 2), nepeněžitým vkladem, c)Zájemci 1 bude nabídnuto upsání 330 (tři sta třiceti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omeze na souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, (dále též jen Akcie 3), peněžitým vkladem, d)Zájemci 2 bude nabídnuto upsání 170 (jedno sto sedmdesáti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, (dále též jen Akcie 4), peněžitým vkladem. 5.Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále též jen ZOK), Záje mcům. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 6.Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), jedna akcie Spole čnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých). Zdůvodnění emisního kursu akcií splácených peněžitým vkladem: Akcie budou upisovány všemi stávajícími akcionáři Společ nosti, proto je emisní kurs nastaven v nejnižší možné zákonné výši dle ustanovení § 247, odst. 1 ZOK. 7.Emisní kurs upsaných Akcií 3 a Akcií 4 bude splacen peněžitými vklady takto: Emisní kurs upsaných Akcií 3 a Akcií 4 jsou Zájemci povinni splatit takto: nejméně 40 % (čtyřicet procent) peněžitého vkladu jsou Zájemci jako upisovatelé povinni splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 117754893/0300 vedený u Československé obchodní banky a. s., zbývající část peněžitého vkladu jsou Zájemci jako upisovatelé povinni splatit nejpozději do jednoho roku ode dne upsání akcií. 8.Emisní kurs upsaných Akcií 1 bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání Zájemcem 1 splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří spoluvlastnický podíl pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 121/29 ostatní plocha (jiná plocha) v kata strálním území Popkovice, (dále též jen Pozemek), a to spoluvlastnický podíl o velikosti 33/50 (třicet tři padesátiny) Pozemku, včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vklad 1). Nepeněžitý vklad 1 bude vnesen v sídle Společnosti na adrese Pardubice, Popkovice, Pražská 179. Pozemek vznikl vydělením dle geometrického plánu vypracovaného společností Geoding s.r.o., se sídlem Pardubice, Štrossova 126, PSČ 530 03, pod číslem plánu 455-66/2015, ověřeného oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Josefem Janko dne 12. ledna 2016 pod číslem 280/2015, a schváleného Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj dne 13. ledna 2016 pod číslem PGP-1820/2015-606, kdy byl z pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 121/15 vydělen díl o výměře 6019 m2, který byl nově označen jako pozemkov á parcela parc. č. 121/29 ostatní plocha (jiná plocha), vše v katastrálním území Popkovice. Tento Nepeněžitý vklad 1 bude vnesen tak, že Zájemce 1 předá Společnosti Nepeněžitý vklad 1 a písemné prohlášení o vnesení Nepeněžitého vkladu 1 s úředně ověřeným podpisem, a to ve lhůtě do dvou měsíců ode dne upsání Akcií 1. Cena Nepeněžitého vkladu 1 se určuje ve výši 1.560.000,-- Kč (jeden milion pět set šedesát tisíc korun českých). Ocenění Nepeněžitého vkladu 1 provedl znalec Ing. Jiří Novák, bytem Lázně Bohdaneč, Antonína Dvořáka 483, znaleckým posudkem č. 4134-23/2016 ze dne 22. března 2016, jímž byla cena Nepeněžitého vkladu 1 stanovena částkou 1.560.000,-- Kč (jeden milion pět set šedesát tisíc korun českých). Za Nepeněžitý vklad 1 budou vydány Akcie 1. 9.Emisní kurs upsaných Akcií 2 bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání Zájemcem 2 splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 17/50 (sedmnáct padesátin) Pozemku, včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a už itků, (dále též jen Nepeněžitý vklad 2). Nepeněžitý vklad 2 bude vnesen v sídle Společnosti na adrese Pardubice, Popkovice, Pražská 179. Tento Nepeněžitý vklad 2 bude vnesen tak, že Zájemce 2 předá Společnosti Nepeněžitý vklad 2 a písemné prohlášení o vnesení Nepeněžitého vkladu 2 s úředně ověřeným podpisem, a to ve lhůtě do dvou měsíců ode dne upsání Akcií 2. Cena Nepeněžitého vkladu 2 se určuje ve výši 800.000,-- Kč (osm set tisíc korun českých). Ocenění Nepeněžitého vkladu 2 provedl znalec Ing. Jiří Novák, bytem Lázně Bohdaneč, Antonína Dvořáka 483, znaleckým posudkem č. 4134-23/2016 ze dne 22. března 2016, jímž byla cena Nepeněžitého vkladu 2 stanovena částkou 800.000,-- Kč (osm set tisíc korun českých). Za Nepeněžitý vklad 2 budou vydány Akcie 2." do 30. 10. 2020 od 30. 10. 2019

Valná hromada konaná dne 23. května 2016 schválila usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: "Valná hromada s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., (dále též jen Společnost), takto: 1.Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 52.360.000,-- Kč (padesát dva miliony tři sta šedesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 523 (pět set dvacet tři) kusy kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditeln ost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, a 6 (šest) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, (dále společně též jen Akcie). 3.Všichni akcionáři Společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií upisovaných peněžitými vklady dle ustanovení § 490, odstavce 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platné m znění, vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4.Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům stávajícím akcionářům Společnosti: veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice, IČO 002 74 046, se sídlem úřadu na adrese Pardubice, Staré Město, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 02, (dále též jen Zájemce 1), a veřejnoprávní korporaci Pardubický kraj, IČO 708 92 822, se sídlem úřadu na adrese Pardubice, Staré Město, Komenského náměstí 125, PSČ 530 02, (dále též jen Zájemce 2), (Zájemce 1 a Zájemce 2 budou dále společně označeni též jen Zájemci), t akto: a) Zájemci 1 bude nabídnuto upsání 15 (patnácti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souh lasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, a 6 (šesti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, (dále společně též jen Akcie 1), nepeněžitým vkladem, b)Zájemci 2 bude nabídnuto upsání 8 (osmi) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, (dále též jen Akcie 2), nepeněžitým vkladem, c)Zájemci 1 bude nabídnuto upsání 330 (tři sta třiceti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omeze na souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, (dále též jen Akcie 3), peněžitým vkladem, d)Zájemci 2 bude nabídnuto upsání 170 (jedno sto sedmdesáti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, (dále též jen Akcie 4), peněžitým vkladem. 5.Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále též jen ZOK), Záje mcům. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 6.Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), jedna akcie Spole čnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých). Zdůvodnění emisního kursu akcií splácených peněžitým vkladem: Akcie budou upisovány všemi stávajícími akcionáři Společ nosti, proto je emisní kurs nastaven v nejnižší možné zákonné výši dle ustanovení § 247, odst. 1 ZOK. 7.Emisní kurs upsaných Akcií 3 a Akcií 4 bude splacen peněžitými vklady takto: Emisní kurs upsaných Akcií 3 a Akcií 4 jsou Zájemci povinni splatit takto: nejméně 40 % (čtyřicet procent) peněžitého vkladu jsou Zájemci jako upisovatelé povinni splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 117754893/0300 vedený u Československé obchodní banky a. s., zbývající část peněžitého vkladu jsou Zájemci jako upisovatelé povinni splatit nejpozději do jednoho roku ode dne upsání akcií. 8.Emisní kurs upsaných Akcií 1 bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání Zájemcem 1 splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří spoluvlastnický podíl pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 121/29 ostatní plocha (jiná plocha) v kata strálním území Popkovice, (dále též jen Pozemek), a to spoluvlastnický podíl o velikosti 33/50 (třicet tři padesátiny) Pozemku, včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vklad 1). Nepeněžitý vklad 1 bude vnesen v sídle Společnosti na adrese Pardubice, Popkovice, Pražská 179. Pozemek vznikl vydělením dle geometrického plánu vypracovaného společností Geoding s.r.o., se sídlem Pardubice, Štrossova 126, PSČ 530 03, pod číslem plánu 455-66/2015, ověřeného oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Josefem Janko dne 12. ledna 2016 pod číslem 280/2015, a schváleného Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj dne 13. ledna 2016 pod číslem PGP-1820/2015-606, kdy byl z pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 121/15 vydělen díl o výměře 6019 m2, který byl nově označen jako pozemkov á parcela parc. č. 121/29 ostatní plocha (jiná plocha), vše v katastrálním území Popkovice. Tento Nepeněžitý vklad 1 bude vnesen tak, že Zájemce 1 předá Společnosti Nepeněžitý vklad 1 a písemné prohlášení o vnesení Nepeněžitého vkladu 1 s úředně ověřeným podpisem, a to ve lhůtě do dvou měsíců ode dne upsání Akcií 1. Cena Nepeněžitého vkladu 1 se určuje ve výši 1.560.000,-- Kč (jeden milion pět set šedesát tisíc korun českých). Ocenění Nepeněžitého vkladu 1 provedl znalec Ing. Jiří Novák, bytem Lázně Bohdaneč, Antonína Dvořáka 483, znaleckým posudkem č. 4134-23/2016 ze dne 22. března 2016, jímž byla cena Nepeněžitého vkladu 1 stanovena částkou 1.560.000,-- Kč (jeden milion pět set šedesát tisíc korun českých). Za Nepeněžitý vklad 1 budou vydány Akcie 1. 9.Emisní kurs upsaných Akcií 2 bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání Zájemcem 2 splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 17/50 (sedmnáct padesátin) Pozemku, včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a už itků, (dále též jen Nepeněžitý vklad 2). Nepeněžitý vklad 2 bude vnesen v sídle Společnosti na adrese Pardubice, Popkovice, Pražská 179. Tento Nepeněžitý vklad 2 bude vnesen tak, že Zájemce 2 předá Společnosti Nepeněžitý vklad 2 a písemné prohlášení o vnesení Nepeněžitého vkladu 2 s úředně ověřeným podpisem, a to ve lhůtě do dvou měsíců ode dne upsání Akcií 2. Cena Nepeněžitého vkladu 2 se určuje ve výši 800.000,-- Kč (osm set tisíc korun českých). Ocenění Nepeněžitého vkladu 2 provedl znalec Ing. Jiří Novák, bytem Lázně Bohdaneč, Antonína Dvořáka 483, znaleckým posudkem č. 4134-23/2016 ze dne 22. března 2016, jímž byla cena Nepeněžitého vkladu 2 stanovena částkou 800.000,-- Kč (osm set tisíc korun českých). Za Nepeněžitý vklad 2 budou vydány Akcie 2." do 30. 10. 2019 od 19. 7. 2016

Rozhodnutí valné hromady ze dne 10. července 2013 tohoto znění: „Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 12.000.000,-- Kč (dvanáctmiliónů kourun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 119 (jednostodevatenáct) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a před kupním právem akcionářů dle stanov, a 10 (deset) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desetitisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů d le stanov. Všechny akcie budou akciemi kmenovým, tedy stejného druhu, a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničím trhu obdobném regulovanému trhu. 3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude nabídnuto určitým zájemcům takto: a) upsání 79 (sedmdesátidevíti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle s tanov, a 2 (dvou) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena dle stanov, bude nabídnuto určitému zájemci - územně samosprávnému celku Stat utární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen „Statutární město Pardubice“ nebo „určitý zájemce“), b) upsání 40 (čtyřiceti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, a 8 (osmi) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desetitisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, bude nabídnuto ur čitému zájemci - územně samosprávnému celku Pardubickému kraji, IČ 708 92 822, (dále též jen „Pardubický kraj“ nebo „určitý zájemce“). 5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. na adrese Pražská 179, Popovice, 530 06 Pardubice, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcí činí 30 (třicet) kalendářních dní a počíná běžet dnem doručení návrh u smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 o dstavci 3) obchodního zákoníku. 7. Počátek běhu lhůty k upsání akcí sdělí společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) a jedna akcie společn osti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desetitisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000,-- Kč (desetitisíc korun českých). 9. Emisní kurs upsaných akcí bude splacen peněžitým vkladem takto: a) nejméně 50% (padesát procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti 117498383/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s. , který za tím účelem společnosti otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rej stříku, b) zbývající část peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 1 (jednoho) roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.“ do 7. 11. 2013 od 8. 8. 2013

Rozhodnutí valné hromady ze dne 29. června 2012 tohoto znění: "Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 32.500.000,-- Kč (slovy třicetdvamilionypětsettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 324 (třistadvacetčtyři) kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předk upním právem akcionářů dle stanov, a 10 (deset) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisovaní akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude nabídnuto určitým zájemcům takto: a) upsání 214 (dvěstěčtrnácti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle st anov, a 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena dle stanov, bude nabídnuto určitému zájemci - územně samosprávnému celku Statut ární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen „Statutární město Pardubice“ nebo „určitý zájemce“), b) upsání 110 (jednostodeseti) kusí kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle st anov, a 5 (pěti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desetitisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, bude nabídn uto určitému zájemci - územně samosprávnému celku Pardubickému kraji, IČ 708 92 822, (dále též jen „Pardubický kraj“ nebo „určitý zájemce“). 5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v Pardubicích 6, Letiště Pardubice, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcí činí 30 (třicet) kalendářních dní a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o ups ání akcií určitému zájemci. 6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se společností. Smlouva o uspání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 o dstavci 3) obchodního zákoníku. 7. Počátek běhu lhůty k upsání akcí sdělí společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) a jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desetitisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000,-- Kč (desetitisíc korun českých). 9. Emisní kurs upsaných akcí bude splacen peněžitým vkladem takto: 100% (jednosto procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti 117415963/03 00 vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s., který za tím účelem společnosti otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.“ do 11. 9. 2012 od 27. 7. 2012

Rozhodnutí valné hromady ze dne 29. června 2011 tohoto znění: "Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 28.000.000,-- Kč (slovy dvacetosmmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 279 (dvěstěsedmdesátdevět) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a př edkupním právem akcionářů dle stanov, a 10 (deset) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude nabídnuto určitým zájemcům takto: a) upsání 184 (jednostoosmdesátičtyř) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionář ů dle stanov, a 8 (osmi) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, bude nabídnuto určitému zájemci - územně samosprávnému celku Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo "určitý zájemce"). b) upsání 95 (devadesátipěti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle sta nov, a 2 (dvou) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desetttisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, bude nabídnu to určitému zájemci - územně samosprávnému celku Pardubickému kraji, IČ 708 92 822, (dále též jen "Pardubický kraj" nebo "určitý zájemce"). 5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v Pardubicích 6, Letiště Pardubice, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 30 (třicet) kalendářních dní a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o up sání akcií určitému zájemci. 6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouv y o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) a jedna akcie společn osti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých). 9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: 100 % (jednosto procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti 5016000403 /5500 vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku." do 12. 11. 2011 od 6. 8. 2011

Rozhodnutí valné hromady ze dne 22.2.2010 tohoto znění: "Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 24.000.000,- Kč (slovy dvacetčtyřimiliony korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 239 (dvěstětřicetdevět) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předku pním právem akcionářů dle stanov, a 10 (deset) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle s tanov. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude nabídnuto určitým zájemcům takto: a) upsání 158 (jednostopadesátiosmi) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů d le stanov, a 4 (čtyř) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, bude nab ídnuto určitému zájemci - územně samosprávnému celku Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo "určitý zájemce"), b) upsání 81 (osmdesátijednoho) kusu kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle st anov, a 6 (šesti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, bude nabídnu to určitému zájemci - územně samosprávnému celku Pardubickému kraji, IČ 708 92 822, (Dále též jen "Pardubický kraj" nebo "určitý zájemce"). 5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v Pardubicích 6, Letiště Pardubice, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 30 kalendářních dní měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsá ní akcií určitému zájemci. 6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouv y o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) a jedna akcie společnos ti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000,- Kč (desettisíc korun českých). 9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto 100% (jednosto procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 1 (jeden) měsíc ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 540602738 8/5500 vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. do 20. 4. 2010 od 8. 3. 2010

Rozhodnutí valné hromady ze dne 29.6.2009 tohoto znění: "Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 47.500.000,- Kč (čtyřicetsedmmilionůpětsettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 474 (čtyřistasedmdesátčtyři) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějící na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, a 10 (deset) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kó tované. 3. Upsání všech nově emitovaných akcií bude nabídnuto určitým zájemcům takto: a) upsání 313 (třistatřinácti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, a 5 (pěti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude nabídnuto určitému zájemci - územně samosprávnému celku Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo "určitý zájemce"), b) upsání 161 (jednostošedesátijednoho) kusu kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, a 5 (pěti) kusů kmenových l istinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude nabídnuto určitému zájemci - územně samosprávnému celku Pardubickému kraji, IČ 708 92 822, (dále též jen "Pardubický kraj" nebo "určitý zájemce"), 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v Pardubicích 6, Letiště Pardubice, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitém u zájemci. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouv y o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do dvou týdnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) a jedna akcie společnos ti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000,- Kč (desettisíc korun českých). 8. Emisní kurs nově emitovaných akcií bude určitými zájemci upsán a nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání splacen nepeněžitými vklady takto: a) nepeněžitým vkladem ve výši 31.350.000,- Kč (třicetjedenmiliontřistapadesát-tisíc korun českých) určitého zájemce- územně samosprávného celku Statutární město Pardubice, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 33/50 (třicettři padesátiny) nemovit ostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na listu vlastnictví č. 50048 pro obec Pardubice a katastrální území Popkovice, kterými jsou: - budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela par. č. 911, - budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela par. č. 912, - budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela par. č. 915, - budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela par. č. 929, - budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela par. č. 982, - pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 911 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1562 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 912 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 414 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 915 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1832 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 929 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1259 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 982 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela par. č. 121/21 - ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 457 m2, přičemž tato parcela vznikla dle geometrického plánu vypracovaného Ing. Josefem Jankem pod číslem plánu 363-23/2009, který byl ověřen Ing. Josefem Ja nkem dne 11. března 2009 pod číslem 25/2009 a s nímž vyslovil souhlas Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice dne 16. března 2009 pod číslem 363/2009, kdy byl z pozemku evidovaného jako pozemková parcela par. č. 121/15 o vým ěře 294767 m2 vydělen díl o výměře 457 m2, který byl nově označen jako pozemková parcela par. č. 121/21 - ostatní plocha (jiná plocha), vše v katastrálním území Popkovice, (dále též jen "Vydělení dle geometrického plánu 1"), - pozemek evidovaný jako pozemková parcela par. č. 121/19 - ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 1476 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela par. č. 121/20 - ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 7920 m2, Přičemž dvě posledně jmenované parcely vznikly dle geometrického plánu vypracovaného Ing. Josefem Jankem pod číslem plánu 362-22/2009, který byl ověřen Ing. Josefem Jankem dne 11. března 2009 pod číslem 23/2009 a s nímž vyslovil souhlas Katastrální úřad p ro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, dne 16. března 2009 pod číslem 364/2009, kdy byly z pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 121/15 o výměře 294767 m2 vyděleny níže uvedené parcely: díl o výměře 1476 m2, který byl nově ozn ačen jako pozemková parcela par. č. 121/19 - ostatní plocha (jiná plocha), díl o výměře 7920 m2, který byl nově označen jako pozemková parcela par. č. 121/20 - ostatní plocha (jiná plocha), (dále též jen "Vydělení dle geometrického plánu 2"), vše v katast rálním území Popkovice, (dále též jen "Nepeněžitý vklad Statutárního města Pardubice"). Nepeněžitý vklad Statutárního města Pardubice byl v souladu s ustanovením § 59 odstavce 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 3205-33/2009 ze dne 23. dubna 2009 soudního znalce Ing. Jiřího Nováka (dále též jen "Znalecký posudek"), t j. soudního znalce ustanoveného usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 6. dubna 2009 pod č.j. 2Nc 1236/2009-5, které nabylo právní moci dne 16. dubna 2009. Znalecký posudek stanovuje hodnotu Nepeněžitého vkladu Statutárn ího města Pardubice částkou ve výši 31.350.000,- Kč (třicetjedenmiliontřistapadesáttisíc korun českých). Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 313 (třistatřináct) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, a 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Nepeněžitý vklad je splacen písemným prohlášením o vložení nepeněžitého vkladu do společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. předaným v sídle společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v Pardubicích 6, Letiště Pardubice, a faktickým předáním nepeněžitého vkladu. b) nepeněžitým vkladem ve výši 16.150.000,- Kč (šestnáctmilionůjednostopadesáttisíc korun českých) určitého zájemce- územně samosprávného celku Pardubický kraj, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 17/50 (sedmnáct padesátin) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na listu vlastnictví č. 50048 pro obec Pardubice a katastrální území Popkovice, kterými jsou: - budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 911, - budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 912, - budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 915, - budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 929, - budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 982, - pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 911 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1562 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 912 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 414 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 915 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1832 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 929 - zastavěná plocha a nádovří o výměře 1259 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 982 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela par. č. 121/21 - ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 457 m2, přičemž tato parcela vznikla Vydělením dle geometrického plánu 1, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 121/19 - ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 1476 m2, přičemž tato parcela vznikla Vydělením dle geometrického plánu 2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela par. č. 121/20 - ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 7920 m2, přičemž tato parcela vznikla Vydělením dle geometrického plánu 2, vše v katastrálním území Popkovice, (dále též jen "Nepeněžitý vklad Pardubického kraje"). Nepeněžitý vklad Pardubického kraje byl v souladu s ustanovením § 59 odstavce 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn Znaleckým posudkem, který stanovuje hodnotu Nepeněžitého vkladu Pardubického kraje částkou ve výši 16.150.000,-. Kč (šestnáctmilionůjednos topadesáttisíc korun českých). Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 161 (jednostošedesátjeden) kus kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hroma dy, a 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Nepeněžitý vklad je splacen písemným prohlášením o vložení nepeněžitého vkladu do společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. předaným v sídle společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v Pardubicích 6, Letiště Pardubice, a faktickým předáním nepeněžitého vkladu. 9. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. do 21. 9. 2009 od 18. 8. 2009

Valná hromada dne 25. 2. 2008 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 45.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 4000 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 11.250,- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov. Všechny akcie bu dou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3. Akcionáři mají přednostní právo na upisování všech nově emitovaných akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku, tj. všech 4000 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 11.250,- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov. Přednostní právo akcionářů lze vykonat v souladu s těmito pravidly: a) Nové akcie bude možno s využitím přednostního práva upsat ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy bude zveřejněna informace představenstva o možnosti využít přednostní právo (dle ustanovení § 204a odstavce 2) Obchodního zákoníku) způsobem určeným zákonem a s tanovami pro svolání valné hromady. Představenstvo zveřejní takovou informaci nejpozději do dvou týdnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. b) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v Pardubicích, Letiště Pardubice, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. c) Na jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je možno upsat jednu novou kmenovou listinnou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 11.250,- Kč znějící na jméno, jejíž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akc ionářů dle stanov, na jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je možno upsat deset nových kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 11.250,- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov. 4. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány na základě dohody akcionářů o upsání akcií dle ustanovení § 205 obchodního zákoníku (dále jen "Dohoda akcionářů"), v souladu s těmito pravidly: a) Dohoda akcionářů musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku, musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy akcionářů. b) Lhůta pro uzavření Dohody akcionářů činí dva měsíce ode dne, kdy bude způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady zveřejněna informace představenstva o možnosti Dohodu akcionářů uzavřít. Představenstvo zveřejní takovou informaci do d vou týdnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů. c) Místem pro uzavření Dohody akcionářů je sídlo společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v Pardubicích, Letiště Pardubice, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. 5. Emisní kurs nově emitovaných akcií (ať upisovaných s využitím přednostního práva akcionářů nebo dle Dohody akcionářů) je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 11.250,- Kč bude upsána emisním kursem 11.250 ,- Kč. 6. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit takto: 100 % peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 1002430754/2700 vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s., který za tím účelem spol ečnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 28. 5. 2008 od 28. 3. 2008

Jediný akcionář učinil dne 23. ledna 2007 rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady tohoto znění: 1) Základní kapitál společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. se zvýší o částku 13.790.000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 130 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, a 79 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodno tě 10.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3) Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na upisování akcií prohlášením učiněným dle § 204a, odstavce 7) obchodního zákoníku. 4) Všechny akcie budou upsány určitými zájemci takto: a) stávající jediný akcionář - Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, upíše 19 kusů kmenových listinnýh akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějící na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, peněžitým vkladem ve výši 190.000,-- Kč, b) Pardubický kraj, IČ 708 92 822, upíše 130 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, a 60 kusů kmenových listinných akcií společnosti o  jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, peněžitým vkladem ve výši 13.600.000,-- Kč. 5) Akcie je možno upsat v sídle společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v Pardubicích 6, Letiště Pardubice, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 2 měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 6) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 7) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájmeci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouv y o upsání akcií. Společnost je tak povinna zaslat oznámení nejpozději do 20 dnů ode zápisu tohoto usnesení v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 8) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 100.000,-- Kč a jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč bude upsána emisním ku rzem 10.000,-- Kč. 9) Upisovatelé (určití zájemci) jsou povinni splatit celý emisní kurs akcií jimi upsaných peněžitými vklady nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti č. 1002113134/0400 vedený u společnosti Živnostenská banka, a.s. který za tím účelem společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. založila na své jméno. do 3. 7. 2007 od 6. 3. 2007

Ostatní skutečnosti: Základní kapitál společnosti se zvyšuje za níže uvedených podmínek takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 15,800.000,-- Kč (patnáct milionů osm set tisíc korun českých) na celkovou částku 26,210.000,-- Kč (dvacet šest milionů dvě stě deset tisíc korun českých) s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští, do 25. 4. 2003 od 7. 2. 2003

b) zvýšení základního kapitálu bude rozděleno na 158 kusů nových listinných kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), do 25. 4. 2003 od 7. 2. 2003

c) všechny akcie budou stávajícím akcionářem upsány na základě smlouvy o upsání akcií dle § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena nejpozději do 30 (třiceti) dnů od dnešního dne v sídle společnosti a podepsána před orgánem pověřeným legalizací v souladu s § 190 odstavec 3 obchodního zákoníku, do 25. 4. 2003 od 7. 2. 2003

d) akcionář je povinen emisní kurs v plné výši splatit nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy dle § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku, a to na účet společnosti k tomuto účelu zřízený, který je veden u Živnostenské banky a.s., pobočka Pardubice, číslo 25005-2423715074/0400, do 25. 4. 2003 od 7. 2. 2003

e) připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře Statutárního města Pardubice vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií v celkové výši 14,300.000,-- Kč (čtrnáct milionů tři sta tisíc korun českých) s tím, že návrh smlouvy o započtení bude podávat Statutární město Pardubice, akceptantem bude akciová společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. a obsahem bude započtení peněžitých pohledávek: do 25. 4. 2003 od 7. 2. 2003

ve výši 10,300.000,-- Kč (deset milionů tři sta tisíc korun českých) z titulu úvěrové smlouvy uzavřené dne 25.4.2000, do 25. 4. 2003 od 7. 2. 2003

ve výši 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) z titulu bezúročné půjčky dle smlouvy ze dne 24.4.2002, do 25. 4. 2003 od 7. 2. 2003

ve výši 2,000.000,-- Kč z titulu bezúročné půjčky dle smlouvy ze dne 27.6.2002, celkem tedy částka 14,300.000,-- Kč (čtrnáct milionů tři sta tisíc korun českých). do 25. 4. 2003 od 7. 2. 2003

1. Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 16.2.2000 o zvýšení základního jmění bez výzvy k upisování akcií z 5.100.000,-- Kč o 5.310.000,-- Kč na 10.410.000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Na zvýšení základního jmění bude upsáno 531 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, které budou mít listinnou podobu a které nebudou veřejně obchodovatelné. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, ale že budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, a to Městu Pardubice se sídlem Magistrát města Pardubic, Pardubice, Perštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČO 00 27 40 46. Město Pardubice upíše nové akcie v sídle akciové společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. do dvou měsíců ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, přičemž lhůta k upsání akcií začne běžet od jednoho (1) týdne ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií určuje akcionář částkou 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs upisovaných akcií bude tedy roven jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurs části upisovaných akcií v počtu 341 akcií je upisovatel Město Pardubice povinno splatit peněžitým vkladem ve výši 3.410.000,-- Kč nejpozději do jednoho týdne ode dne upsání akcií, a to na účet společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočky v Pardubicích č. 8010-0208202883/0300. Emisní kurs zbytku upsaných akcií v počtu 190 akcií je upisovatel Město Pardubice povinno splatit nepeněžitým vkladem, a to vkladem své pohledávky za akciovou společností EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. z titulu úvěrové smlouvy ze dne 12.7.1999, kterou Město Pardubice poskytlo akciové společnosti úvěr ve výši 1.900.000,-- Kč. Jediný akcionář schválil upisování akcií nepeněžitým vkladem této pohledávky a schválil výši ocenění tohoto vkladu na základě znaleckých posudků částkou ve výši 1.900.000,-- Kč. Upisovatel Město Pardubice je povinno splatit tento nepeněžitý vklad nejpozději do jednoho týdne ode dne upsání akcií, a to uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky. do 29. 11. 2000 od 2. 3. 2000

Zapisuje se usnesení valné hromady akciové společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a. s. se sídlem Pardubice 6, Letiště Pardubice, PSČ 530 06, IČO 48 15 49 38 ze dne 7. 5. 1997 o zvýšení základního jmění z 2 500 000,-- Kč o 2 600 000,-- Kč na 5 100 000,-- Kč. Na zvýšení základního jmění bude vydáno 260 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč, které budou mít listinnou podobu. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů a budou nabídnuty určitému zájemci určenému valnou hromadou společnosti, který upíše akcie na zvýšení základního jmění peněžitým vkladem. Akcie budou upsány do 7 dnů po té, co bude toto usnesení zapsáno do obchodního rejstříku v sídle společnosti v 8.00 hod. do 24. 6. 1998 od 20. 6. 1997

Základní jmění: Základní jmění společnosti činí Kč 1.000.000,--. Je rozvrženo na 1.000 ks akcií na jméno v nominální hodnotě po Kč 1.000,--. do 25. 7. 1994 od 9. 2. 1993

Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva, anebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda a prokurista společnosti. V některých delegovaných pravomocech představenstvem podepisuje za společnost pouze prokurista společnosti. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. do 25. 7. 1994 od 9. 2. 1993

Dozorčí rada: do 25. 7. 1994 od 9. 2. 1993

Předseda: Ing. Jan B a r t o š , bytem Hradec Králové 2, Karla IV. 628 do 25. 7. 1994 od 9. 2. 1993

Ing. Ladislav Ř e h á k , bytem Praha 9, Matějova 3 do 25. 7. 1994 od 9. 2. 1993

Ing. Jaroslav V a l o u š e k , bytem Pardubice, Jungmannova 915 do 25. 7. 1994 od 9. 2. 1993

Ing. Roman L í n e k , bytem Pardubice, Ke hřišti 82 do 25. 7. 1994 od 9. 2. 1993

Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založean na ustavující valné hromadě dne 29.1.1993. do 29. 11. 2000 od 9. 2. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 332 360 000 Kč

od 30. 10. 2020

Základní kapitál

vklad 316 360 000 Kč

do 30. 10. 2020 od 30. 10. 2019

Základní kapitál

vklad 281 360 000 Kč

do 30. 10. 2019 od 19. 4. 2017

Základní kapitál

vklad 281 360 000 Kč

do 19. 4. 2017 od 19. 7. 2016

Základní kapitál

vklad 229 000 000 Kč

do 19. 7. 2016 od 24. 6. 2014

Základní kapitál

vklad 229 000 000 Kč

do 24. 6. 2014 od 2. 11. 2013

Základní kapitál

vklad 217 000 000 Kč

do 2. 11. 2013 od 11. 9. 2012

Základní kapitál

vklad 184 500 000 Kč

do 11. 9. 2012 od 12. 11. 2011

Základní kapitál

vklad 156 500 000 Kč

do 12. 11. 2011 od 20. 4. 2010

Základní kapitál

vklad 132 500 000 Kč

do 20. 4. 2010 od 21. 9. 2009

Základní kapitál

vklad 85 000 000 Kč

do 21. 9. 2009 od 28. 5. 2008

Základní kapitál

vklad 40 000 000 Kč

do 28. 5. 2008 od 3. 7. 2007

Základní kapitál

vklad 26 210 000 Kč

do 3. 7. 2007 od 25. 4. 2003

Základní kapitál

vklad 10 410 000 Kč

do 25. 4. 2003 od 29. 11. 2000

Základní kapitál

vklad 5 100 000 Kč

do 29. 11. 2000 od 24. 6. 1998

Základní kapitál

vklad 2 500 000 Kč

do 24. 6. 1998 od 21. 2. 1995

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 21. 2. 1995 od 25. 7. 1994
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 305 od 30. 10. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 186 od 30. 10. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 146 do 30. 10. 2020 od 30. 10. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 2 796 do 30. 10. 2019 od 19. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 176 do 30. 10. 2020 od 19. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 2 273 do 19. 7. 2016 od 2. 11. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 170 do 19. 7. 2016 od 2. 11. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 2 154 do 2. 11. 2013 od 11. 9. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 160 do 2. 11. 2013 od 11. 9. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 830 do 11. 9. 2012 od 12. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 150 do 11. 9. 2012 od 12. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 551 do 12. 11. 2011 od 6. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 101 do 6. 8. 2011 od 20. 4. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 140 do 12. 11. 2011 od 20. 4. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 862 do 20. 4. 2010 od 21. 9. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 130 do 20. 4. 2010 od 21. 9. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 11 250 Kč, počet: 4 000 do 6. 8. 2011 od 28. 5. 2008
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 388 do 21. 9. 2009 od 3. 7. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 120 do 21. 9. 2009 od 3. 7. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 258 do 3. 7. 2007 od 25. 4. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 100 do 25. 4. 2003 od 7. 2. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 41 do 3. 7. 2007 od 7. 2. 2003
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 343 do 7. 2. 2003 od 7. 9. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 698 do 7. 2. 2003 od 7. 9. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 343 do 7. 9. 2002 od 29. 11. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 698 do 7. 9. 2002 od 29. 11. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 510 do 29. 11. 2000 od 19. 11. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 260 do 19. 11. 1998 od 24. 6. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 250 do 19. 11. 1998 od 21. 2. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 21. 2. 1995 od 25. 7. 1994

Statutární orgán

7 fyzických osob

Ing. Jan Hrabal

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 2. 2021

vznik členství: 15. 2. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2021

Jožky Jabůrkové 277, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ivan Čech

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 2. 2021

vznik členství: 1. 2. 2021

vznik funkce: 1. 2. 2021

Dašická 1232, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ladislav Umbraun

člen Představenstva

První vztah: 11. 2. 2021

vznik členství: 1. 2. 2016

Marty Exnarové 2434, Pardubice, 530 02, Česká republika

Petr Šotola

Člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2019

vznik členství: 15. 2. 2019

Češkova 1124, Pardubice, 530 02, Česká republika

Daniel Frýda

Člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2019

vznik členství: 15. 2. 2019

Gagarinova 375, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Juchelka

předseda představenstva

První vztah: 16. 4. 2019

vznik členství: 15. 2. 2019

vznik funkce: 15. 2. 2019

Schwarzovo náměstí 1720, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Radim Jirout MBA, LL.M.

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2018

vznik členství: 3. 5. 2018

Wolkerova 1384, Ústí nad Orlicí, 562 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Hana Šmejkalová

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 2. 2021 - Poslední vztah: 26. 2. 2021

vznik členství: 1. 9. 2019

zánik členství: 31. 1. 2021

vznik funkce: 1. 9. 2019

zánik funkce: 31. 12. 2020

Urbánkova 3367/61, Praha, 143 00, Česká republika

Ing. Jan Hrabal

Člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2019 - Poslední vztah: 26. 2. 2021

vznik členství: 15. 2. 2019

zánik funkce: 31. 12. 2020

Jožky Jabůrkové 277, Pardubice, 530 09, Česká republika

Pavel Svoboda

předseda představenstva

První vztah: 5. 1. 2018 - Poslední vztah: 16. 4. 2019

vznik členství: 15. 2. 2015

zánik členství: 14. 2. 2019

vznik funkce: 23. 2. 2015

zánik funkce: 14. 2. 2019

Na Louce 407, Ostřešany, 530 02, Česká republika

Lubomír Hanzlík

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2017 - Poslední vztah: 16. 4. 2019

vznik členství: 27. 6. 2017

zánik členství: 14. 2. 2019

K Rozvodně 99, Pardubice, 530 09, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Hana Šmejkalová

Místopředseda představenstva

První vztah: 18. 9. 2015 - Poslední vztah: 11. 2. 2021

vznik členství: 1. 9. 2015

zánik členství: 31. 8. 2019

vznik funkce: 1. 9. 2015

zánik funkce: 31. 8. 2019

Urbánkova 3367/61, Praha, 143 00, Česká republika

Jan Řehounek

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2015 - Poslední vztah: 31. 8. 2017

vznik členství: 15. 2. 2015

zánik členství: 25. 5. 2017

Na Parohách 919, Pardubice, 530 06, Česká republika

Jan Řehounek

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2015 - Poslední vztah: 31. 8. 2017

vznik členství: 15. 2. 2015

zánik členství: 25. 5. 2017

Na Parohách 919, Pardubice, 530 06, Česká republika

Pavel Svoboda

předseda představenstva

První vztah: 4. 4. 2015 - Poslední vztah: 5. 1. 2018

vznik členství: 15. 2. 2015

vznik funkce: 23. 2. 2015

Jana Zajíce 984, Pardubice, 530 12, Česká republika

Pavel Svoboda

předseda představenstva

První vztah: 4. 4. 2015 - Poslední vztah: 5. 1. 2018

vznik členství: 15. 2. 2015

vznik funkce: 23. 2. 2015

Jana Zajíce 984, Pardubice, 530 12, Česká republika

Rudolf Rabas

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2015 - Poslední vztah: 16. 4. 2019

vznik členství: 15. 2. 2015

zánik členství: 14. 2. 2019

V Lipinách 650, Pardubice, 530 03, Česká republika

Helena Dvořáčková

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2015 - Poslední vztah: 16. 4. 2019

vznik členství: 15. 2. 2015

zánik členství: 14. 2. 2019

Žižkova 321, Pardubice, 530 06, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Jindřich Tauber

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 4. 4. 2015

vznik členství: 14. 2. 2011

zánik členství: 14. 2. 2015

Oskara Brázdy 724, Pardubice, 533 51, Česká republika

Michal Koláček

předseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2014 - Poslední vztah: 4. 4. 2015

vznik členství: 1. 2. 2014

zánik členství: 13. 2. 2015

vznik funkce: 4. 2. 2014

zánik funkce: 13. 2. 2015

Salavcova 175, Pardubice, 533 51, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Arch. Aleš Klose

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2014 - Poslední vztah: 4. 4. 2015

vznik členství: 14. 2. 2011

zánik členství: 14. 2. 2015

Labská 146, Pardubice, 530 02, Česká republika

Mgr. Jindřich Tauber

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2014 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 14. 2. 2011

Dubinská 740, Pardubice, 530 12, Česká republika

Jan Němec

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2014 - Poslední vztah: 4. 4. 2015

vznik členství: 14. 2. 2011

zánik členství: 14. 2. 2015

Na Labišti 527, Pardubice, 530 09, Česká republika

Michal Votřel

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2014 - Poslední vztah: 24. 2. 2018

vznik členství: 1. 2. 2014

zánik členství: 30. 11. 2017

V Loučkách 301, Mikulovice, 530 02, Česká republika

Michal Votřel

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2014 - Poslední vztah: 24. 2. 2018

vznik členství: 1. 2. 2014

zánik členství: 30. 11. 2017

V Loučkách 301, Mikulovice, 530 02, Česká republika

Michal Koláček

předseda představenstva

První vztah: 3. 9. 2014 - Poslední vztah: 15. 12. 2014

vznik členství: 1. 2. 2014

vznik funkce: 4. 2. 2014

Růžová 124, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ladislav Umbraun

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2014 - Poslední vztah: 11. 2. 2021

vznik členství: 1. 2. 2014

zánik členství: 31. 1. 2016

Marty Exnarové 2434, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Michal Červinka

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 9. 2014 - Poslední vztah: 18. 9. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 1. 9. 2015

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 1. 9. 2015

Staňkova 236/8, Ostrava, 700 30, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Arch. Aleš Klose

člen představenstva

První vztah: 28. 8. 2014 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 14. 2. 2011

Labská 146, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ladislav Umbraun

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 1. 2. 2014

Marty Exnarové 2434, Pardubice, 530 02, Česká republika

Michal Votřel

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 1. 2. 2014

V Loučkách 301, Mikulovice, 530 02, Česká republika

Michal Koláček

předseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 1. 2. 2014

vznik funkce: 4. 2. 2014

Růžová 124, Pardubice, 530 09, Česká republika

Zdenek Škařupa

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2013 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 27. 3. 2013

zánik členství: 1. 2. 2014

Bohdanečská 68, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

František Weisbauer

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2013 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 27. 3. 2013

zánik členství: 1. 2. 2014

U Josefa 117, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pharm.Dr. Jiří Skalický

Předseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 14. 2. 2011

zánik členství: 1. 2. 2014

vznik funkce: 25. 2. 2011

zánik funkce: 1. 2. 2014

Pardubice 44, 530 02, Česká republika

Ing. Arch. Aleš Klose

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 28. 8. 2014

vznik členství: 14. 2. 2011

Labská 146, Pardubice, 530 02, Česká republika

Mgr. Jindřich Tauber

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 14. 2. 2011

Oskara Brázdy 724, Pardubice, 533 51, Česká republika

Ing. Jan Andrlík

Místopředseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 13. 3. 2007

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 22. 3. 2007

zánik funkce: 30. 6. 2014

Velký Vřešťov 122, 544 54, Česká republika

Jan Němec

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 14. 2. 2011

Na Labišti 527, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. František Weisbauer

Člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2009 - Poslední vztah: 3. 7. 2013

vznik členství: 29. 6. 2009

zánik členství: 27. 3. 2013

U Josefa 117, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Bc. Zdenek Škařupa

Člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2009 - Poslední vztah: 3. 7. 2013

vznik členství: 29. 6. 2009

zánik členství: 27. 3. 2013

Bohdanečská 68, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Předseda správní rady

  Smart Centre CZE, z.ú.

  Smilova 703, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

Ing. Ivo Toman

Člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2007 - Poslední vztah: 8. 12. 2009

vznik členství: 26. 6. 2007

zánik členství: 29. 6. 2009

Záměstí 160, Choceň, 565 01, Česká republika

Ing. Roman Línek

Člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2007 - Poslední vztah: 8. 12. 2009

vznik členství: 26. 6. 2007

zánik členství: 29. 6. 2009

Brozanská 82, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Alexandr Krejčíř

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2007 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 13. 3. 2007

zánik členství: 14. 2. 2011

Sokolovská 2353, Pardubice, 530 02, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jan Andrlík

Místopředseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2007 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 13. 3. 2007

vznik funkce: 22. 3. 2007

Sekaninova 524/1, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Pharm.Dr. Jiří Skalický

Předseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2007 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 13. 3. 2007

zánik členství: 14. 2. 2011

vznik funkce: 22. 3. 2007

zánik funkce: 14. 2. 2011

Staročernsko 44, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Petr Heřmanský

Člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2007 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 13. 3. 2007

zánik členství: 14. 2. 2011

Černoborská 54, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Jan Linhart

Člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2007 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 13. 3. 2007

zánik členství: 14. 2. 2011

Bartoňova 831, Pardubice, 530 12, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

PharmDr. Jiří Skalický

Předseda představenstva

První vztah: 26. 4. 2006 - Poslední vztah: 3. 7. 2007

vznik členství: 13. 2. 2003

zánik členství: 13. 3. 2007

vznik funkce: 14. 2. 2003

zánik funkce: 13. 3. 2007

Pardubice 44, 530 02, Česká republika

Ing. Alexandr Krejčíř

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2004 - Poslední vztah: 3. 7. 2007

vznik členství: 6. 1. 2004

zánik členství: 13. 3. 2007

Sokolovská 2353, Pardubice, 530 02, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jan Andrlík

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 6. 2003 - Poslední vztah: 3. 7. 2007

vznik členství: 13. 2. 2003

zánik členství: 13. 3. 2007

vznik funkce: 14. 2. 2003

zánik funkce: 13. 3. 2007

Sekaninova 524/1, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Ing. Jiří Rozinek

Člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2003 - Poslední vztah: 3. 7. 2007

vznik členství: 13. 2. 2003

zánik členství: 13. 3. 2007

Arnošta z Pardubic 2604, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Jiří Stříteský

Člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2003 - Poslední vztah: 30. 9. 2004

vznik členství: 13. 2. 2003

zánik členství: 6. 1. 2004

Sladkovského 1826, Pardubice, 530 02, Česká republika

PharmDr. Jiří Skalický

Předseda představenstva

První vztah: 14. 6. 2003 - Poslední vztah: 26. 4. 2006

vznik členství: 13. 2. 2003

vznik funkce: 14. 2. 2003

Bartoňova 604, Pardubice, 530 12, Česká republika

Doc. Ing. Simeon Karamazov

Člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2003 - Poslední vztah: 3. 7. 2007

vznik členství: 13. 2. 2003

zánik členství: 13. 3. 2007

Mladých 178, Pardubice, 530 09, Česká republika

PharmDr. Jiří Skalický

Předseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2002 - Poslední vztah: 14. 6. 2003

vznik členství: 3. 4. 2002

zánik členství: 13. 2. 2003

vznik funkce: 3. 4. 2002

zánik funkce: 13. 2. 2003

Bartoňova 604, Pardubice, 530 12, Česká republika

Ing. Jan Andrlík

Místopředseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2002 - Poslední vztah: 14. 6. 2003

vznik členství: 3. 4. 2002

zánik členství: 13. 2. 2003

vznik funkce: 7. 5. 2002

zánik funkce: 13. 2. 2003

Sekaninova 524/1, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Ing. Jiří Stříteský

Člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 14. 6. 2003

vznik členství: 16. 2. 2000

zánik členství: 13. 2. 2003

Sladkovského 1826, Pardubice, Česká republika

Ing. Jiří Kovář

Předseda představenstva

První vztah: 19. 11. 1998 - Poslední vztah: 7. 9. 2002

zánik členství: 3. 4. 2002

zánik funkce: 3. 4. 2002

Třída Míru 60 B, Pardubice, Česká republika

Ing. Oldřich Vlasák

Člen představenstva

První vztah: 19. 11. 1998 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

Labská kotlina 988, Hradec Králové, Česká republika

Karel Růžička

Člen představenstva

První vztah: 26. 7. 1994 - Poslední vztah: 19. 11. 1998

Karlova 14, Praha 1, Česká republika

Ing. Oldřich Vlasák

Člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1993 - Poslední vztah: 19. 11. 1998

Nerudova 939, Hradec Králové, Česká republika

Petr Drahoš

Člen představenstva

První vztah: 9. 2. 1993 - Poslední vztah: 7. 9. 2002

zánik členství: 3. 4. 2002

Sladkovského 520, Pardubice, Česká republika

Ing. Jiří Kovář

Předseda představenstva

První vztah: 9. 2. 1993 - Poslední vztah: 19. 11. 1998

Kpt. Bartoše 410, Pardubice, Česká republika

Ing. Jiří Požár

Člen představenstva

První vztah: 9. 2. 1993 - Poslední vztah: 19. 11. 1998

V zahrádkách 60, Pardubice - Trnová, Česká republika

Karel Růžička

Člen přčedstavenstva

První vztah: 9. 2. 1993 - Poslední vztah: 26. 7. 1994

Karlova 14, Praha 1, Česká republika

Ing. Oldřich Vlasák

Prokurista

První vztah: 9. 2. 1993 - Poslední vztah: 25. 7. 1994

Nerudova 939, Hradec Králové, Česká republika

MUDr. Zdeněk Stránský

Člen představenstva

První vztah: 9. 2. 1993 - Poslední vztah: 25. 6. 1993

U Husova sboru 75, Pardubice, Česká republika

Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti členové představenstva samostatně v tomto pořadí: předseda představenstva, místopředseda představenstva, člen představenstva stanovený usnesením představenstva.

od 26. 4. 2006

Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti nebo neschopnosti vykonávat funkci, jedná místopředseda představenstva a pokud není přítomen nebo nemůže vykonávat funkci, jedná další člen představenstva v pořadí stanoveném usnesením představenstva.

do 26. 4. 2006 od 7. 9. 2002

Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek předseda představenstva. Jménem společnosti mohou na základě písemného pověření představenstva jednat i ostatní členové představenstva. Za společnost podepisuje předseda představenstva. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva svůj podpis.

do 7. 9. 2002 od 24. 6. 1998

Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně předseda představenstva a prokurista společnosti. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a prokurista společnosti. V některých delegovaných pravomocech představ. podepisuje za společnost pouze prokurista společnosti. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 24. 6. 1998 od 25. 7. 1994

Dozorčí rada

7 fyzických osob

Ing. Petr Netolický

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2019

vznik členství: 1. 10. 2019

K Dolíčku 41, Pardubice, 530 02, Česká republika

Jiří Rejda DiS.

Předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2019

vznik členství: 15. 2. 2019

vznik funkce: 15. 2. 2019

Pod Vinicí 2843, Pardubice, 530 02, Česká republika

Mgr. Jindřich Tauber

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2019

vznik členství: 15. 2. 2019

Oskara Brázdy 724, Pardubice, 533 51, Česká republika

Ing., Mgr. Martin Slezák

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2019

vznik členství: 15. 2. 2019

Lonkova 484, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ladislav Valtr

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2017

vznik členství: 27. 6. 2017

Ladova 1843, Choceň, 565 01, Česká republika

Michal Kortyš

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2017

vznik členství: 27. 6. 2017

Jiráskovo nám. 55, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Václav Snopek

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2017

vznik členství: 27. 6. 2017

17. listopadu 400, Pardubice, 530 02, Česká republika

Historické vztahy

Jiří Rejda DiS.

Předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2019 - Poslední vztah: 8. 9. 2019

vznik členství: 15. 2. 2019

vznik funkce: 15. 2. 2019

Pod Vinicí 2841, Pardubice, 530 02, Česká republika

Zdeněk Štengl

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2016 - Poslední vztah: 31. 8. 2017

vznik členství: 14. 3. 2016

zánik členství: 27. 6. 2017

Vysočina 19, 539 01, Česká republika

Zdeněk Štengl

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2016 - Poslední vztah: 31. 8. 2017

vznik členství: 14. 3. 2016

zánik členství: 27. 6. 2017

Vysočina 19, 539 01, Česká republika

Martin Kolovratník

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2015 - Poslední vztah: 31. 8. 2017

vznik členství: 15. 2. 2015

zánik členství: 27. 6. 2017

Luční 1054, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Skalický

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2015 - Poslední vztah: 31. 8. 2017

vznik členství: 15. 2. 2015

zánik členství: 27. 6. 2017

Podhumenská 44, Pardubice, 530 02, Česká republika

Jiří Skalický

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2015 - Poslední vztah: 31. 8. 2017

vznik členství: 15. 2. 2015

zánik členství: 27. 6. 2017

Podhumenská 44, Pardubice, 530 02, Česká republika

Martin Kolovratník

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2015 - Poslední vztah: 31. 8. 2017

vznik členství: 15. 2. 2015

zánik členství: 27. 6. 2017

Luční 1054, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Libor Slezák

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2015 - Poslední vztah: 16. 4. 2019

vznik členství: 15. 2. 2015

zánik členství: 14. 2. 2019

vznik funkce: 23. 2. 2015

zánik funkce: 14. 2. 2019

Pardubice 127, 530 02, Česká republika

Petr Šotola

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2015 - Poslední vztah: 16. 4. 2019

vznik členství: 15. 2. 2015

zánik členství: 14. 2. 2019

Češkova 1124, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Alexandr Krejčíř

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2014 - Poslední vztah: 4. 4. 2015

vznik členství: 14. 2. 2011

zánik členství: 14. 2. 2015

Sokolovská 2353, Pardubice, 530 02, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Libor Slezák CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2014 - Poslední vztah: 4. 4. 2015

vznik členství: 14. 2. 2011

zánik členství: 14. 2. 2015

Pardubice 127, 530 02, Česká republika

MUDr., PhDr. Vítězslav Novohradský

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2014 - Poslední vztah: 4. 4. 2015

vznik členství: 14. 2. 2011

zánik členství: 14. 2. 2015

vznik funkce: 22. 2. 2011

zánik funkce: 14. 2. 2015

Jana Zajíce 984, Pardubice, 530 12, Česká republika

Mgr. Václav Snopek

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2014 - Poslední vztah: 4. 4. 2015

vznik členství: 14. 2. 2011

zánik členství: 14. 2. 2015

17. listopadu 400, Pardubice, 530 02, Česká republika

Zbyněk Kusý

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2013 - Poslední vztah: 28. 5. 2016

vznik členství: 27. 3. 2013

zánik členství: 18. 11. 2015

Československé armády 236, Skuteč, 539 73, Česká republika

Zbyněk Kusý

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2013 - Poslední vztah: 28. 5. 2016

vznik členství: 27. 3. 2013

zánik členství: 18. 11. 2015

Československé armády 236, Skuteč, 539 73, Česká republika

Josef Jílek

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2013 - Poslední vztah: 30. 10. 2019

vznik členství: 27. 3. 2013

zánik členství: 26. 3. 2017

Svitavská 1440/32, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Ing. Libor Slezák CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 14. 2. 2011

Pardubice 127, 530 02, Česká republika

MUDr., PhDr. Vítězslav Novohradský

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 14. 2. 2011

vznik funkce: 22. 2. 2011

Jana Zajíce 984, Pardubice, 530 12, Česká republika

Mgr. Václav Snopek

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 14. 2. 2011

17.listopadu 400, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Alexandr Krejčíř

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 14. 2. 2011

Sokolovská 2353, Pardubice, 530 02, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Trávníček

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2009 - Poslední vztah: 3. 7. 2013

vznik členství: 29. 6. 2009

zánik členství: 27. 3. 2013

Smetanova 412, Chrudim, 537 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Josef Jílek

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2008 - Poslední vztah: 3. 7. 2013

vznik členství: 25. 2. 2008

zánik členství: 27. 3. 2013

Svitavská 1440/32, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Michal Votřel

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2008 - Poslední vztah: 8. 12. 2009

vznik členství: 25. 2. 2008

zánik členství: 29. 6. 2009

Lázeňská 85, Svitavy, 568 02, Česká republika

Ing. Vít Vavřina

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2008 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 30. 6. 2008

zánik členství: 14. 2. 2011

Štrossova 447, Pardubice, 530 03, Česká republika

Mgr. Vítězslav Štěpánek

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2007 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 13. 3. 2007

zánik členství: 14. 2. 2011

Erno Košťála 958, Pardubice, 530 12, Česká republika

Mgr. Jindřich Tauber

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2007 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 13. 3. 2007

zánik členství: 14. 2. 2011

Dubinská 740, Pardubice, 530 12, Česká republika

Ing. Zuzana Zlesáková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2007 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 13. 3. 2007

zánik členství: 14. 2. 2011

vznik funkce: 2. 4. 2007

zánik funkce: 14. 2. 2011

Orebská 434, Pardubice, 530 06, Česká republika

Ing. Jiří Stříteský

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2004 - Poslední vztah: 3. 7. 2007

vznik členství: 6. 1. 2004

zánik členství: 13. 3. 2007

vznik funkce: 23. 3. 2004

zánik funkce: 13. 3. 2007

Sladkovského 1826, Pardubice, 530 02, Česká republika

Mgr. Václav Snopek CSc.

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2003 - Poslední vztah: 3. 7. 2007

vznik členství: 13. 2. 2003

zánik členství: 13. 3. 2007

17. listopadu 400, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jana Smetanová

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2003 - Poslední vztah: 3. 7. 2007

vznik členství: 13. 2. 2003

zánik členství: 13. 3. 2007

Lexova 2138, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Alexandr Krejčíř

Předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2003 - Poslední vztah: 30. 9. 2004

vznik členství: 13. 2. 2003

zánik členství: 6. 1. 2004

vznik funkce: 24. 2. 2003

zánik funkce: 6. 1. 2004

Sokolovská 2353, Pardubice, 530 02, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Simeon Karamazov Dr.

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2002 - Poslední vztah: 14. 6. 2003

vznik členství: 3. 4. 2002

zánik členství: 13. 2. 2003

Mladých 178, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Alexandr Krejčíř

Předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2002 - Poslední vztah: 14. 6. 2003

vznik členství: 3. 4. 2002

zánik členství: 13. 2. 2003

vznik funkce: 17. 4. 2002

zánik funkce: 13. 2. 2003

Sokolovská 2353, Pardubice, 530 02, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ladislav Doležal

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2002 - Poslední vztah: 14. 6. 2003

vznik členství: 3. 4. 2002

zánik členství: 13. 2. 2003

Železničního pluku 2187, Pardubice, 530 02, Česká republika

Mgr. Václav Snopek CSc.

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2002 - Poslední vztah: 14. 6. 2003

vznik členství: 3. 4. 2002

zánik členství: 13. 2. 2003

17. listopadu 400, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miloslav Steklý

Člen

První vztah: 28. 6. 2002 - Poslední vztah: 7. 9. 2002

vznik členství: 27. 6. 2001

zánik členství: 3. 4. 2002

Jana Zajíce 865, Pardubice, 530 12, Česká republika

PharmDr. Jiří Skalický

Předseda

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 7. 9. 2002

zánik členství: 3. 4. 2002

zánik funkce: 3. 4. 2002

Bartoňova 604, Pardubice, Česká republika

ing. Karel Švec

Člen

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 28. 6. 2002

Pardubice 107, Česká republika

Miroslav Hanuš

Člen

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 14. 6. 2003

vznik členství: 16. 2. 2000

zánik členství: 13. 2. 2003

Na Drážce 1562, Pardubice, Česká republika

ing. Stanislav Baťa

Člen

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 14. 6. 2003

vznik členství: 16. 2. 2000

zánik členství: 13. 2. 2003

Palackého 1947, Pardubice, Česká republika

Jana Randová

členka

První vztah: 19. 11. 1998 - Poslední vztah: 7. 9. 2002

zánik členství: 3. 4. 2002

Drtinova 223, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

PhDr. Miloslav Černík

člen

První vztah: 19. 11. 1998 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

Nerudova 45, Praha 1, Česká republika

Jana Randová

První vztah: 19. 2. 1996 - Poslední vztah: 19. 11. 1998

Drtinova 223, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Ing. Jindřich V O H R A L Í K

První vztah: 21. 2. 1995 - Poslední vztah: 19. 11. 1998

nám.T.G.M. čp. 9, Holice v Čechách, Česká republika

Ing. Jan Bartoš

předseda

První vztah: 25. 7. 1994 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

Karla IV. 628, Hradec Králové 2, Česká republika

Ing. Ivan Lacina

První vztah: 25. 7. 1994 - Poslední vztah: 21. 2. 1995

Kpt. Bartoše 411, Pardubice, Česká republika

ing. Jaroslav Valoušek

První vztah: 25. 7. 1994 - Poslední vztah: 19. 2. 1996

Jungmannova 915, Pardubice, Česká republika

Další vztahy firmy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

Historické vztahy

Ing. Oldřich Vlasák

První vztah: 19. 11. 1998 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

Labská kotlina 988, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Oldřich Vlasák

První vztah: 25. 7. 1994 - Poslední vztah: 19. 11. 1998

Nerudova 939, Hradec Králové, Česká republika

UNICO Pardubice a.s.

První vztah: 2. 3. 2000 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

U Panasonicu 397, Pardubice, 530 06

Další vztah k tomuto subjektu

 • Petr Drahoš

  člen správní rady

  Slatiňany 135, 538 21, Česká republika

Akcionáři

Statutární město Pardubice, IČ: 00274046

Pernštýnské náměstí, Česká republika, Pardubice, 530 21

do 3. 7. 2007 od 7. 9. 2002

UNICO Pardubice a.s., IČ: 60913819

Tylova, Česká republika, Pardubice, 532 02

do 29. 11. 2000 od 2. 3. 2000

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 9. 2. 1993

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Poskytování technických služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 9. 2. 1993

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).