Hlavní navigace

ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

Firma ZEMASPOL Uherský Brod a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2521, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 111 946 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25509985

Sídlo:

U Korečnice 1770, Uherský Brod, 688 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

8. 12. 1997

DIČ:

CZ25509985

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
01500 Smíšené hospodářství
25620 Obrábění
28300 Výroba zemědělských a lesnických strojů
431 Demolice a příprava staveniště
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
52290 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
683 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2521, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

ZEMASPOL Uherský Brod a.s. od 8. 12. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 8. 12. 1997

adresa

U Korečnice 1770
Uherský Brod 68801 od 7. 9. 2017

Předmět podnikání

zemědělská výroba od 10. 7. 2014

Zámečnictví, nástrojářství od 1. 6. 2009

Obráběčství od 1. 6. 2009

opravy silničních vozidel od 1. 6. 2009

Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní doprava provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti, vnitrostátní doprava provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti, mezinárodní doprava provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti, mezi národní doprava - provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti od 1. 6. 2009

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 1. 6. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 6. 2009

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 30. 1. 2008

technické činnosti v dopravě do 1. 6. 2009 od 30. 1. 2008

realitní činnost do 1. 6. 2009 od 30. 1. 2008

provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami do 1. 6. 2009 od 30. 1. 2008

pronájem a půjčování věcí movitých do 1. 6. 2009 od 30. 1. 2008

hostinská činnost od 18. 11. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 1. 6. 2009 od 18. 11. 1998

silniční motorová doprava nákladní do 1. 6. 2009 od 18. 11. 1998

práce zemními a stavebními mechanismy do 1. 6. 2009 od 18. 11. 1998

opravy zemědělských strojů do 1. 6. 2009 od 18. 11. 1998

zámečnictví do 1. 6. 2009 od 18. 11. 1998

kovoobráběčství do 1. 6. 2009 od 18. 11. 1998

opravy motorových vozidel do 1. 6. 2009 od 18. 11. 1998

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 1. 6. 2009 od 8. 12. 1997

Předmět činnosti

nájem nemovitých a movitých věcí a nebytových prostor od 10. 7. 2014

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 10. 7. 2014 od 1. 6. 2009

Ostatní skutečnosti

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 14.4.1998. od 7. 9. 2017

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 22.9.1998. od 7. 9. 2017

společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 16.11.1998. od 7. 9. 2017

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 10. 7. 2014

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím vlané hromady konané dne 19.6.2014 od 10. 7. 2014

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 21.6.2007. od 30. 1. 2008

Zapisuje se rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 28.1.1999 o záměru zvýšit základní jmění společnosti do 15. 4. 1999 od 8. 2. 1999

Základní jmění ve výši 106.600.000,-Kč (slovy: jednostošestmilionůšestsettisíc korun českých) se zvyšuje o částku 5.346.000,-Kč (slovy: pětmilionůtřistačtyřicetšesttisíc korun českých). do 15. 4. 1999 od 8. 2. 1999

Bude upisováno 946 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých) 240 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých) 20 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: stotisíc korun českých) do 15. 4. 1999 od 8. 2. 1999

Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. do 15. 4. 1999 od 8. 2. 1999

Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcie nabídnuty k upsání určenému zájemci a to Zemědělskému obchodnímu družstvu Uherský Brod se sídlem Uherský Brod, U Korečnice 1770 okres Uherské Hradiště, PSČ 688 01, IČO: 00 14 12 41. do 15. 4. 1999 od 8. 2. 1999

Místem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se určuje sídlo společnosti. Lhůta pro úpis nových akcií se stanoví na 14 dnů od právní moci usnesení obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. do 15. 4. 1999 od 8. 2. 1999

Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti a to silážní žlab s příslušenstvím v k.ú. Těšov, kanalizační přípojka s příslušenstvím k silážnímu žlabu a vnitrozávodní komunikace a věci movité, které tvoří soubor vybavení skladu náhradních dílů, jejichž přesná specifikace je uvedena ve znaleckých posudcích. do 15. 4. 1999 od 8. 2. 1999

společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 16.11.1998. do 7. 9. 2017 od 13. 1. 1999

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 22.9.1998. do 7. 9. 2017 od 18. 11. 1998

Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 14.4.1998 o záměru zvýšit základní jmění: do 18. 11. 1998 od 23. 4. 1998

Důvodem zvýšení základního jmění je potřeba získat další zdroje k uskutečnění podnikatelského záměru a tím také rozšíření společnosti. do 18. 11. 1998 od 23. 4. 1998

Základní jmění společnosti ve výši 1.000.000,-Kč se zvyšuje o 70.000.000,-Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení, a to bez omezení. Bude upisováno nejméně 2520 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 2558 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč a 419 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. V případě překročení navrhovaného zvýšení o konečné částce zvýšení rozhodne valná hromada. Emisní kurs je ve výši její jmenovité hodnoty. do 18. 11. 1998 od 23. 4. 1998

Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. do 18. 11. 1998 od 23. 4. 1998

Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcie nabídnuty k upsání určitým zájemcům, a to oprávněným osobám z transformace Zemědělského obchodního družstva Uherský Brod se sídlem Uherský Brod, U Korečnice 1770, okres Uherské Hradiště, IČO: 00 14 12 41. do 18. 11. 1998 od 23. 4. 1998

Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanoví na 60 dnů a počíná běžet následující den po zápisu usnesení valné hromady v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně. do 18. 11. 1998 od 23. 4. 1998

Akcie budou upisovány do listiny upisovatelů v sídle společnosti. Možným upisovatelům, pokud splňují podmínky úpisu a nebudou se moci dostavit do sídla společnosti, bude jim zaslán individuální list upisovatele, který má všechny náležitosti upisovací listiny, podpisem a vrácením na adresu sídla společnosti se považuje za platný úpis. Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upisování do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. do 18. 11. 1998 od 23. 4. 1998

Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podíly oprávněných osob dle zákona č.42/1992 Sb. v platném znění z transformace Zemědělského obchodního družstva Uherský Brod zaokrouhlené na celé tisíce směrem dolů. Hodnota nepeněžitého vkladu je ve výši, jak byla oceněna posudky dvou znalců, a to ing. Pavla Josefíka, znalce jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně ze dne 4.12.1996, č.j. Spr. 445/96 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti a v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové, znalecký posudek č.39-10/98 ze dne 23.3.1998 a ing. Zdeňka Maňáka, znalce jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně ze dne 8.7.1987, č.j. Spr. 3406/87 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí s rozšířením znaleckého oprávnění ze dne 11.12.1989 č.j. Spr. 4572/89 o obor stavebnictví, odvětví stavby obytné a zemědělské, znalecký posudek č. 1355-080/98 ze dne 26.3.1998. Valná hromada schvaluje jednomyslně hodnotu vkladu na základě posudků znalců. do 18. 11. 1998 od 23. 4. 1998

Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy o převodu pohledávky z upisovatele na společnost. do 18. 11. 1998 od 23. 4. 1998

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 14.4.1998. do 7. 9. 2017 od 23. 4. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 111 946 000 Kč

od 15. 4. 1999

Základní kapitál

vklad 106 600 000 Kč

do 15. 4. 1999 od 18. 11. 1998

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 18. 11. 1998 od 8. 12. 1997
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 646 od 15. 4. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 180 od 15. 4. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 625 od 15. 4. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 6 700 do 15. 4. 1999 od 18. 11. 1998
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 3 940 do 15. 4. 1999 od 18. 11. 1998
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 605 do 15. 4. 1999 od 18. 11. 1998
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 18. 11. 1998 od 8. 12. 1997

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ivan Krajsa

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2019

vznik členství: 25. 6. 2019

Provazní 433, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Josef Viktorín

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 22. 6. 2017

vznik funkce: 22. 6. 2017

Pod Rubanisky 125, Uherský Brod, 687 34, Česká republika

Josef Matyáš

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 22. 6. 2017

Rolnická 1289, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Josef Viktorín

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2017 - Poslední vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 20. 6. 2017

vznik funkce: 11. 7. 2012

zánik funkce: 20. 6. 2017

Pod Rubanisky 125, Uherský Brod, 687 34, Česká republika

Blažena Podškubková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2017 - Poslední vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 20. 6. 2017

vznik funkce: 11. 7. 2012

zánik funkce: 20. 6. 2017

Šumice 438, 687 31, Česká republika

Ing. Josef Viktorín

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2017 - Poslední vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 20. 6. 2017

vznik funkce: 11. 7. 2012

zánik funkce: 20. 6. 2017

Pod Rubanisky 125, Uherský Brod, 687 34, Česká republika

Blažena Podškubková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2017 - Poslední vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 20. 6. 2017

vznik funkce: 11. 7. 2012

zánik funkce: 20. 6. 2017

Šumice 438, 687 31, Česká republika

Ivan Krajsa

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 9. 2019

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 19. 6. 2019

Provazní 433, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Blažena Podškubková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 7. 9. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

vznik funkce: 11. 7. 2012

Šumice 438, 687 31, Česká republika

Blažena Podškubková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 7. 9. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

vznik funkce: 11. 7. 2012

Šumice 438, 687 31, Česká republika

Ing. Josef Viktorín

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 7. 9. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

vznik funkce: 11. 7. 2012

Uherský Brod 125, 688 34, Česká republika

Ing. Josef Viktorín

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 7. 9. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

vznik funkce: 11. 7. 2012

Uherský Brod 125, 688 34, Česká republika

Ivan Krajsa

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2009 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 28. 4. 2009

zánik členství: 19. 6. 2014

Provazní 433, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Blažena Podškubková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 20. 6. 2012

vznik funkce: 28. 6. 2007

zánik funkce: 20. 6. 2012

Šumice 438, 687 31, Česká republika

Ing. Josef Viktorín

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 20. 6. 2012

vznik funkce: 28. 6. 2007

zánik funkce: 20. 6. 2012

Uherský Brod 125, 688 34, Česká republika

Ing. Miroslav Jurásek

člen

První vztah: 20. 7. 2004 - Poslední vztah: 5. 10. 2007

vznik funkce: 27. 4. 2004

zánik funkce: 18. 6. 2007

Údolní 1036, Uherský Brod, Česká republika

Ivan Krajsa

člen

První vztah: 20. 7. 2004 - Poslední vztah: 1. 6. 2009

vznik funkce: 27. 4. 2004

zánik funkce: 27. 4. 2009

Provazní 433, Uherský Brod, Česká republika

Alois Lekeš

člen

První vztah: 17. 12. 2002 - Poslední vztah: 5. 10. 2007

vznik členství: 21. 6. 2002

zánik členství: 21. 6. 2007

rot.Křivdy 2077, Uherský Brod, Česká republika

Antonín Uher

člen

První vztah: 17. 12. 2002 - Poslední vztah: 5. 10. 2007

vznik členství: 21. 6. 2002

zánik členství: 21. 6. 2007

Uherský Brod - Těšov 277, Česká republika

Josef Matyáš

místopředseda

První vztah: 17. 12. 2002 - Poslední vztah: 5. 10. 2007

vznik členství: 21. 6. 2002

zánik členství: 21. 6. 2007

Rolnická 1776, Uherský Brod, Česká republika

Ing. Josef Viktorín

předseda

První vztah: 17. 12. 2002 - Poslední vztah: 5. 10. 2007

vznik členství: 21. 6. 2002

zánik členství: 21. 6. 2007

Uherský Brod - Těšov 125, Česká republika

Josef Jurča

člen

První vztah: 13. 1. 1999 - Poslední vztah: 17. 12. 2002

vznik funkce: 16. 11. 1998

zánik funkce: 21. 6. 2002

Nádražní 292, Uherský Brod-Újezdec, Česká republika

Alois Lekeš

člen

První vztah: 13. 1. 1999 - Poslední vztah: 17. 12. 2002

vznik funkce: 16. 11. 1998

zánik funkce: 21. 6. 2002

rtm.Křivdy 2077, Uherský Brod, Česká republika

Jindřich Toral

člen

První vztah: 13. 1. 1999 - Poslední vztah: 20. 7. 2004

vznik funkce: 18. 1. 1999

zánik funkce: 18. 4. 2004

Polní 2199, Uherský Brod, Česká republika

Josef Hřib

člen

První vztah: 13. 1. 1999 - Poslední vztah: 20. 7. 2004

vznik funkce: 18. 1. 1999

zánik funkce: 18. 4. 2004

Šumice 128, Česká republika

Ing. Josef Sukup

předseda

První vztah: 8. 12. 1997 - Poslední vztah: 17. 12. 2002

vznik funkce: 12. 12. 1997

zánik funkce: 21. 6. 2002

Uherský Brod-Maršov 33, Česká republika

Ing. Josef Viktorín

místopředseda

První vztah: 8. 12. 1997 - Poslední vztah: 17. 12. 2002

vznik funkce: 12. 12. 1997

zánik funkce: 21. 6. 2002

Uherský Brod-Těšov 125, Česká republika

Rostislav Hasoň

člen

První vztah: 8. 12. 1997 - Poslední vztah: 31. 10. 2001

Šumice 47, Česká republika

Statutární orgán

8 fyzických osob

Ing. Marie Dvořáková

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 22. 6. 2017

Šumice 138, 687 31, Česká republika

Ing. Stanislav Jahoda

předseda představenstva

První vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 22. 6. 2017

vznik funkce: 22. 6. 2017

Pašovice 13, 687 56, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Josef Lux

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 22. 6. 2017

vznik funkce: 22. 6. 2017

Kučerovo nám. 659, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Miroslav Jurásek

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 22. 6. 2017

Údolní 1036, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

František Johaník

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 22. 6. 2017

Rolnická 1761, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Radomír Láska

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 22. 6. 2017

Partyzánů 1938, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Stanislav Ptáček

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 22. 6. 2017

Šumice 91, 687 31, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Lubomír Mrázek

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 22. 6. 2017

Šumice 357, 687 31, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Radomír Láska

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2017 - Poslední vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 20. 8. 2012

zánik členství: 22. 6. 2017

Partyzánů 1938, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Radomír Láska

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2017 - Poslední vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 20. 8. 2012

zánik členství: 22. 6. 2017

Partyzánů 1938, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

František Johaník

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2017 - Poslední vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 20. 6. 2017

Rolnická 1761, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

František Johaník

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2017 - Poslední vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 20. 6. 2017

Rolnická 1761, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Miroslav Jurásek

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2017 - Poslední vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 20. 6. 2017

Údolní 1036, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Lubomír Mrázek

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2017 - Poslední vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 20. 6. 2017

Šumice 357, 687 31, Česká republika

Ing. Lubomír Mrázek

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2017 - Poslední vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 20. 6. 2017

Šumice 357, 687 31, Česká republika

Ing. Miroslav Jurásek

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2017 - Poslední vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 20. 6. 2017

Údolní 1036, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Josef Lux

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2017 - Poslední vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 20. 6. 2017

vznik funkce: 20. 6. 2012

zánik funkce: 20. 6. 2017

Kučerovo nám. 659, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Vlastimil Surovec

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2017 - Poslední vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 20. 6. 2017

Šumice 381, 687 31, Česká republika

Vlastimil Surovec

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2017 - Poslední vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 20. 6. 2017

Šumice 381, 687 31, Česká republika

Josef Lux

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2017 - Poslední vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 20. 6. 2017

vznik funkce: 20. 6. 2012

zánik funkce: 20. 6. 2017

Kučerovo nám. 659, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Stanislav Ptáček

člen představenstva

První vztah: 6. 11. 2015 - Poslední vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 20. 6. 2017

Šumice 91, 687 31, Česká republika

Ing. Stanislav Ptáček

člen představenstva

První vztah: 6. 11. 2015 - Poslední vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 20. 6. 2017

Šumice 91, 687 31, Česká republika

Ing. Stanislav Jahoda

předseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2014 - Poslední vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 20. 6. 2017

vznik funkce: 20. 6. 2012

zánik funkce: 20. 6. 2017

Pašovice 13, 687 56, Česká republika

Ing. Stanislav Jahoda

předseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2014 - Poslední vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 20. 6. 2017

vznik funkce: 20. 6. 2012

zánik funkce: 20. 6. 2017

Pašovice 13, 687 56, Česká republika

Ing. Radomír Láska

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 7. 9. 2017

vznik členství: 20. 8. 2012

Partyzánů 1938, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Stanislav Ptáček

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 6. 11. 2015

vznik členství: 20. 6. 2012

Šumice 91, 687 31, Česká republika

Ing. Lubomír Mrázek

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 7. 9. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

Šumice 357, 687 31, Česká republika

František Johaník

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 7. 9. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

Rolnická 1761, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

František Johaník

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 7. 9. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

Rolnická 1761, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Lubomír Mrázek

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 7. 9. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

Šumice 357, 687 31, Česká republika

Vlastimil Surovec

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 7. 9. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

Šumice 381, 687 31, Česká republika

Ing. Miroslav Jurásek

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 7. 9. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

Údolní 1036, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Miroslav Jurásek

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 7. 9. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

Údolní 1036, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Vlastimil Surovec

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 7. 9. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

Šumice 381, 687 31, Česká republika

Josef Lux

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 7. 9. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

vznik funkce: 20. 6. 2012

Kučerovo nám. 659, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Radomír Láska

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 7. 9. 2017

vznik členství: 20. 8. 2012

Partyzánů 1938, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Josef Lux

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 7. 9. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

vznik funkce: 20. 6. 2012

Kučerovo nám. 659, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Stanislav Jahoda

předseda představenstva

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 20. 6. 2012

vznik funkce: 20. 6. 2012

Pašovice 13, 687 56, Česká republika

Vlastimil Surovec

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2008 - Poslední vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 18. 6. 2008

zánik členství: 20. 6. 2012

Šumice 381, 687 31, Česká republika

Ing. Lubomír Mrázek

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2008 - Poslední vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 18. 6. 2008

zánik členství: 20. 6. 2012

Šumice 357, 687 31, Česká republika

František Johaník

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 20. 6. 2012

Rolnická 1761, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Stanislav Ptáček

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 20. 6. 2012

Šumice 91, 687 31, Česká republika

Ing. Stanislav Jahoda

předseda představenstva

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 20. 6. 2012

vznik funkce: 21. 6. 2007

zánik funkce: 20. 6. 2012

Pašovice 13, 687 56, Česká republika

Ing. Radomír Láska

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 20. 6. 2012

Partyzánů 1938, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Marie Dvořáková

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 11. 8. 2008

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 18. 6. 2008

Šumice 138, 687 31, Česká republika

Ing. Miroslav Jurásek

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 20. 6. 2012

Údolní 1036, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ludmila Maňáková

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 11. 8. 2008

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 18. 6. 2008

Ječná 1931, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Josef Lux

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 20. 6. 2012

vznik funkce: 21. 6. 2007

zánik funkce: 20. 6. 2012

Kučerovo nám. 659, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Stanislav Ptáček

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2002 - Poslední vztah: 5. 10. 2007

vznik členství: 21. 6. 2002

zánik členství: 21. 6. 2007

Šumice 91, Česká republika

Ing. Stanislav Jahoda

předseda představenstva

První vztah: 17. 12. 2002 - Poslední vztah: 5. 10. 2007

vznik členství: 21. 6. 2002

zánik členství: 21. 6. 2007

Pašovice 13, Česká republika

Josef Lux

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 12. 2002 - Poslední vztah: 5. 10. 2007

vznik členství: 21. 6. 2002

zánik členství: 21. 6. 2007

Kučerovo nám. 659, Uherský Brod, Česká republika

Ing. Jan Lahuta

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2002 - Poslední vztah: 5. 10. 2007

vznik členství: 21. 6. 2002

zánik členství: 21. 6. 2007

Podsedky 815, Bojkovice, Česká republika

Jaroslav Josefík

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2002 - Poslední vztah: 5. 10. 2007

vznik členství: 21. 6. 2002

zánik členství: 21. 6. 2007

Uherský Brod-Těšov 131, Česká republika

Ing. Lubomír Mrázek

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2002 - Poslední vztah: 5. 10. 2007

vznik členství: 21. 6. 2002

zánik členství: 21. 6. 2007

Šumice 357, Česká republika

Vlastimil Surovec

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2002 - Poslední vztah: 5. 10. 2007

vznik členství: 21. 6. 2002

zánik členství: 21. 6. 2007

Šumice 381, Česká republika

Ing. Radomír Láska

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2002 - Poslední vztah: 5. 10. 2007

vznik členství: 21. 6. 2002

zánik členství: 21. 6. 2007

Partyzánů 1938, Uherský Brod, Česká republika

Ing. Radomír Láska

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1999 - Poslední vztah: 17. 12. 2002

vznik funkce: 16. 11. 1998

zánik funkce: 21. 6. 2002

Partyzánů 1938, Uherský Brod, Česká republika

Prof.ing. Jiří Tvrdoň CSc.

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1999 - Poslední vztah: 17. 12. 2002

vznik funkce: 16. 11. 1998

zánik funkce: 21. 6. 2002

Kotorská 34, Praha 4, Česká republika

František Johaník

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1999 - Poslední vztah: 17. 12. 2002

vznik funkce: 16. 11. 1998

zánik funkce: 21. 6. 2002

Rolnická 1761, Uherský Brod, Česká republika

Ing. Stanislav Ptáček

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 1997 - Poslední vztah: 17. 12. 2002

vznik funkce: 12. 12. 1997

zánik funkce: 21. 6. 2002

Šumice 91, Česká republika

Jaroslav Josefík

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 1997 - Poslední vztah: 17. 12. 2002

vznik funkce: 12. 12. 1997

zánik funkce: 21. 6. 2002

Uherský Brod-Těšov 131, Česká republika

Ing. Stanislav Jahoda

předseda představenstva

První vztah: 8. 12. 1997 - Poslední vztah: 17. 12. 2002

vznik funkce: 12. 12. 1997

zánik funkce: 21. 6. 2002

Pašovice 13, Česká republika

Josef Lux

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 12. 1997 - Poslední vztah: 17. 12. 2002

vznik funkce: 12. 12. 1997

zánik funkce: 21. 6. 2002

Kučerovo nám. 659, Uherský Brod, Česká republika

Antonín Uher

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 1997 - Poslední vztah: 17. 12. 2002

vznik funkce: 12. 12. 1997

zánik funkce: 21. 6. 2002

Uherský Brod-Těšov 277, Česká republika

Za společnost jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva nebo v době jeho nepřítomnosti místopředseda a jeden člen představenstva nebo samostatně dva písemně pověření členové představenstva. Při jednání na základě pověření představenstva se uv ede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.

od 5. 9. 2014

Za společnost jedná předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo dva členové představenstva, kteří za společnost podepisují tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy.

do 5. 9. 2014 od 10. 7. 2014

Způsob jednání: Za společnost jedná předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo dva členové představenstva, kteří za společnost podepisují tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy.

do 10. 7. 2014 od 8. 12. 1997

Další vztahy firmy ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 6. 1998

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 8. 2007
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 7. 1998
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 7. 1998
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 7. 1998
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 7. 1998
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 7. 1998
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 7. 1998
Přerušeno od 8. 6. 2017
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 15. 6. 1998

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).