Hlavní navigace

Poolšaví a.s.

Firma Poolšaví a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 8090, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 77 250 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00156400

Sídlo:

Prakšice 57, 687 56

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

24. 5. 1981

DIČ:

CZ00156400

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
012 Pěstování trvalých plodin
014 Živočišná výroba
01500 Smíšené hospodářství
03220 Sladkovodní akvakultura
2562 Obrábění
32500 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
49410 Silniční nákladní doprava
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
952 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 8090, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo "Poolšaví" od 27. 8. 1957

Obchodní firma

Zemědělské obchodní družstvo Poolšaví od 2. 3. 1993

Právní forma

Družstvo od 27. 8. 1957

adresa

57
Prakšice 68756 od 4. 8. 2014

adresa

2362
Uherský Brod 68801 do 4. 8. 2014 od 12. 3. 2014

adresa

2362
Uherský Brod - Havřice 68801 do 12. 3. 2014 od 25. 9. 2000

adresa

Uherský Brod - Havřice 68801 do 25. 9. 2000 od 21. 6. 1994

adresa

Uherský Brod - Havřice do 21. 6. 1994 od 27. 8. 1957

Předmět podnikání

zemědělská výroba od 1. 1. 2019

výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 4. 8. 2014

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 4. 8. 2014

silniční motorová doprava -nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, -nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hm otnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 4. 8. 2014

obráběčství od 4. 8. 2014

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 4. 8. 2014

silniční motorová doprava do 4. 8. 2014 od 24. 11. 1995

zednictví od 21. 6. 1994

kovoobrábění do 4. 8. 2014 od 21. 6. 1994

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 4. 8. 2014 od 21. 6. 1994

zemědělská výroba, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování a dalšího prodeje do 4. 8. 2014 od 2. 3. 1993

činnost organizačních a ekonomických poradců do 4. 8. 2014 od 2. 3. 1993

obchodní činnost do 4. 8. 2014 od 2. 3. 1993

výroba a prodej pracovních rukavic do 4. 8. 2014 od 2. 3. 1993

pořez dřeva do 4. 8. 2014 od 2. 3. 1993

šití svršků obuvi a doplňků do 4. 8. 2014 od 2. 3. 1993

výroba a prodej drobných dřevařských výrobků do 4. 8. 2014 od 2. 3. 1993

a/ zemědělská výroba do 2. 3. 1993 od 27. 8. 1957

b/ dřevovýroba do 2. 3. 1993 od 27. 8. 1957

c/ potravinářská výroba do 2. 3. 1993 od 27. 8. 1957

d/ práce a služby pro členy a občany: - doprava - práce mechanismy - výroba a doprava betonové směsi - stavební a řemeslnické práce - prodej v bufetech - agroslužby pro zahrádkáře a chovatele drobného zvířectva do 2. 3. 1993 od 27. 8. 1957

e/ obchodní činnost - prodej vlastních a nakoupených výrobků, surovin a zboží do 2. 3. 1993 od 27. 8. 1957

f/ zahraničně obchodní činnost nevyžadující zvláštní povolení do 2. 3. 1993 od 27. 8. 1957

g/ výroba pracovních rukavic do 2. 3. 1993 od 27. 8. 1957

h/ šití svršků obuvi se s.p. Svit Zlín do 2. 3. 1993 od 27. 8. 1957

k/ výroba el. spojek do 2. 3. 1993 od 27. 8. 1957

l/ výroba silážních plachet do 2. 3. 1993 od 27. 8. 1957

m/ výroba kovových výrobků do 2. 3. 1993 od 27. 8. 1957

n/ výroba trnovníků do 2. 3. 1993 od 27. 8. 1957

o/ poskytuje finanční služby pro vlastní členy do 2. 3. 1993 od 27. 8. 1957

ch/ dřevovýroba do 2. 3. 1993 od 27. 8. 1957

i/ kovovýroba ve spolupráci s ČZ Uh. Brod a Leteckými opravnami Praha do 2. 3. 1993 od 27. 8. 1957

j/ montáž panelových elektrických měřících přístrojů a propojovacích sňůr do 2. 3. 1993 od 27. 8. 1957

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti schválila dne 29.1.2019 toto rozhodnutí: i.Určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost ZEVOS a.s., IČ:46972501, se sídlem: Nádražní 25, 686 01 Uherské Hradiště, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 901 (dále také jen Hlavní akcionář), který vl astní ve Společnosti 2.561 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 30.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 11. 1. 2019) činí 76.830.000,- Kč, přičemž tato souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 99,46 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 99,46 % (zaokrouhleno na dvě desetinná m ísta) podílu na hlasovacích právech Společnosti, a tedy přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědče na výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který vede Společnost v souladu s ust. § 264 ZOK (dále jen seznam akcionářů) ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře Společnosti a zároveň výpisem ze seznamu akcionářů, který byl vyhotoven ke dni konání této valné hromady. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK. ii.Rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a t o s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. iii.Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 35.767,- Kč (slovy: třicet pět tisíc sedm set šedesát sedm korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 30.000,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 2931/01/2019 ze dne 8.1.2019, který vypracoval PROSCON, s.r.o., znalecký ústav z oboru ekonomika, IČ: 4935638 1, se sídlem: K Lochkovu 661/39, Praha 5, PSČ: 154 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19831. iv.Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČO: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vede ném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen Pověřená osoba), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno p řed konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby. v.Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nej později však do deseti (10) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, nebo poštovní poukázkou (pokud o tento způsob požádají). V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od H lavního akcionáře neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění při předložení akcií, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. vi.Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem: Václavs ké náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, a to v provozovně této společnosti na adrese: Náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních dnech, v době od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Obchodníka s cennými papíry je také možné kontakt ovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. +420 577 217 375 nebo +420 575 470 650. vii.Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do jednoho (1) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti (14 ) dnů, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první. do 15. 3. 2019 od 30. 1. 2019

Obchodní společnost Poolšaví a.s., č.p. 57, 687 56 Prakšice, IČ: 00156400, dříve jako Zemědělské obchodní družstvo Poolšaví, změnila právní formu z původního družstva na akciovou společnost, a to podle projektu změny právní formy schváleného členskou schů zí družstva dne 30.11.2018. od 1. 1. 2019

V souladu se zákonem o obchodních korporacích členská schůze dne 17.06.2014 schválila podřízení se tomuto zákonu. od 4. 8. 2014

Členská schůze 29.6.1995,26.6.199,25.6.1997,24.6.1998, 27.6.2001 a 17.6.2014 schválila změnu stanov. do 1. 1. 2019 od 4. 8. 2014

Členská schůze 29.6.1995,26.6.199,25.6.1997,24.6.1998 a 27.6.2001 schválila změnu stanov. do 4. 8. 2014 od 20. 11. 2001

Členská schůze 24.6.1998 schválila změnu stanov /čl. 5/2, 5písm. b/,čl. 11/6,7,8,čl. 12/4,5, čl. 13/1,2, čl 18/1 odst. 5,6,7,10 ,čl. 18/3, 19, čl. 21/5, čl. 25/9 . do 20. 11. 2001 od 3. 9. 1998

Členská schůze 25.6.1997 schválila změnu stanov. do 20. 11. 2001 od 3. 11. 1997

Členská schůze družstva 26.6.1996 schválila změnu stanov v čl. 25 bod 9. do 20. 11. 2001 od 10. 12. 1996

Členská schůze 29.6.1995 schválila změnu stanov. do 20. 11. 2001 od 24. 11. 1995

Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na členské schůzi konané dne 9.12.1992 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1 obchodního zák. a § 9 odst. 6 písm. a/ zák.č. 42/1992 Sb.. do 1. 1. 2019 od 2. 3. 1993

Právní poměry: Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na výroční členské schůzi družstva konané dne 22. března 1991 ve smyslu ust. zák. č. 162/90 Sb.. do 2. 3. 1993 od 27. 8. 1957

Ručení: Členové odpovídají za případnou ztrátu na hospodářském výsledku do výše průměrného členského podílu. do 2. 3. 1993 od 27. 8. 1957

Způsob zřízení: Usnesením družstva schváleno bylo výměrem rady okresního národního výboru v Uherském Brodě ze dne 21. srpna 1957 podle ustanovení zákona č. 69/49 Sb.. do 1. 1. 2019 od 27. 8. 1957

Kapitál

Základní kapitál

vklad 77 250 000 Kč

od 1. 1. 2019

Základní kapitál

vklad 26 000 000 Kč

do 1. 1. 2019 od 3. 11. 1997

Základní kapitál

vklad 26 670 000 Kč

do 3. 11. 1997 od 2. 3. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 30 000 Kč, počet: 2 575 od 1. 1. 2019

Statutární orgán

8 fyzických osob

Ing. Martin Tuhý

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Jižní 956, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Josef Tuhý

předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2019

Františka Kretze 1461, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Stanislav Jahoda

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Pašovice 13, 687 56, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Jiří Sukup

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Pašovice 253, 687 56, Česká republika

Ing. Martin Tuhý

předseda představenstva

První vztah: 8. 9. 2018

vznik členství: 20. 7. 2018

vznik funkce: 20. 7. 2018

Jižní 956, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Josef Tuhý

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2016

vznik členství: 24. 6. 2016

vznik funkce: 24. 6. 2016

Františka Kretze 1461, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Michaela Barboříková

předseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2016

vznik členství: 24. 6. 2016

vznik funkce: 24. 6. 2016

Dolnoveská 27, Fryšták, 763 16, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Stanislav Jahoda

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2016

vznik členství: 24. 6. 2016

Pašovice 13, 687 56, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Martin Tuhý

předseda představenstva

První vztah: 8. 9. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 20. 7. 2018

vznik funkce: 20. 7. 2018

Jižní 956, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Ing. Josef Tuhý

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 24. 6. 2016

vznik funkce: 24. 6. 2016

Františka Kretze 1461, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Ing. Michaela Barboříková

předseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2016 - Poslední vztah: 8. 9. 2018

vznik členství: 24. 6. 2016

zánik členství: 15. 7. 2018

vznik funkce: 24. 6. 2016

zánik funkce: 15. 7. 2018

Dolnoveská 27, Fryšták, 763 16, Česká republika

Ing. Stanislav Jahoda

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 24. 6. 2016

Pašovice 13, 687 56, Česká republika

Ing. Jaromír Šácha

předseda představenstva

První vztah: 29. 8. 2015 - Poslední vztah: 16. 8. 2016

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 24. 6. 2016

vznik funkce: 18. 6. 2015

zánik funkce: 24. 6. 2016

Antonínská 574, Hluk, 687 25, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  EKO HAVŘICE s.r.o.

  Nádražní 25, Uherské Hradiště, 686 01

 • člen představenstva

  ZEVOS a.s.

  Nádražní 25, Uherské Hradiště, 686 01

Ing. Josef Tuhý

člen představenstva

První vztah: 29. 8. 2015 - Poslední vztah: 16. 8. 2016

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 24. 6. 2016

Františka Kretze 1461, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

ing. Libuše Štěpánová

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 8. 2015 - Poslední vztah: 16. 8. 2016

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 24. 6. 2016

vznik funkce: 18. 6. 2015

zánik funkce: 24. 6. 2016

Prakšice 288, 687 56, Česká republika

Jaromír Šácha

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 8. 2014 - Poslední vztah: 29. 8. 2015

zánik členství: 18. 6. 2015

vznik funkce: 17. 6. 2014

zánik funkce: 18. 6. 2015

Antonínská 574, Hluk, 687 25, Česká republika

Ing. Josef Tuhý

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 29. 8. 2015

zánik členství: 29. 4. 2015

vznik funkce: 29. 6. 2006

zvolen jako zplnomocněný zástupce člena družstva-Zevos a.s. Uh. Hradiště, Nádražní 25, IČO 46972501 do 29. 8. 2015 od 3. 1. 2014

Františka Kretze 1461, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Ing. Lubomír Nedbal

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 6. 2007 - Poslední vztah: 4. 4. 2015

vznik funkce: 3. 5. 2007

zánik funkce: 31. 10. 2013

Blatnice pod Svatým Antonínkem 35, 696 71, Česká republika

Další vztah k této osobě

ing. Josef Tuhý

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2006 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik funkce: 29. 6. 2006

zvolen jako zplnomocněný zástupce člena družstva-Zevos a.s. Uh. Hradiště, Nádražní 25, IČO 46972501 do 3. 1. 2014 od 10. 8. 2006

Františka Kretze 1461, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Rostislav Chvíla

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 9. 2005 - Poslední vztah: 13. 6. 2007

vznik funkce: 22. 6. 2005

zánik funkce: 3. 5. 2007

Hradčovice 31, 687 33, Česká republika

Stanislav Jahoda

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 2005 - Poslední vztah: 10. 8. 2006

vznik funkce: 22. 6. 2005

Pašovice 1, 687 56, Česká republika

Jaroslav Javor

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 2005 - Poslední vztah: 13. 6. 2007

vznik funkce: 22. 6. 2005

zánik funkce: 3. 5. 2007

Uherský Brod 340, 688 01, Česká republika

Vladimír Prchlík

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 2005 - Poslední vztah: 13. 6. 2007

vznik funkce: 22. 6. 2005

zánik funkce: 3. 5. 2007

Veletiny 10, 687 33, Česká republika

František Mikuláštík

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 2005 - Poslední vztah: 13. 6. 2007

vznik funkce: 22. 6. 2005

zánik funkce: 3. 5. 2007

Hradčovice 87, 687 33, Česká republika

Ing. Vladimír Habrovanský

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 2005 - Poslední vztah: 13. 6. 2007

vznik funkce: 22. 6. 2005

zánik funkce: 3. 5. 2007

Kpt. Kubíčka 1632, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

ing. Libuše Štěpánová

předseda představenstva

První vztah: 15. 9. 2005 - Poslední vztah: 29. 8. 2015

zánik členství: 29. 4. 2015

vznik funkce: 22. 6. 2005

zánik funkce: 29. 4. 2015

Prakšice 288, 687 56, Česká republika

ing. Libuše Štěpánová

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2000 - Poslední vztah: 15. 9. 2005

zánik funkce: 22. 6. 2005

Prakšice 288, Česká republika

František Podškubka

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2000 - Poslední vztah: 15. 9. 2005

zánik funkce: 22. 6. 2005

Kněžpole 148, Česká republika

Karel Chvíla

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2000 - Poslední vztah: 15. 9. 2005

zánik funkce: 22. 6. 2005

Drslavice 6, Česká republika

Marie Flekačová

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2000 - Poslední vztah: 15. 9. 2005

zánik funkce: 22. 6. 2005

Pašovice, Česká republika

Jaroslav Javor

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2000 - Poslední vztah: 15. 9. 2005

zánik funkce: 22. 6. 2005

Uh. Brod - Havřice 340, Česká republika

František Jurák

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2000 - Poslední vztah: 15. 9. 2005

zánik funkce: 22. 6. 2005

Prakšice 235, Česká republika

Josef Horenský

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2000 - Poslední vztah: 15. 9. 2005

zánik funkce: 22. 6. 2005

Pašovice 32, Česká republika

Stanislav Jahoda

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2000 - Poslední vztah: 15. 9. 2005

zánik funkce: 22. 6. 2005

Pašovice 1, Česká republika

Ladislav Uherek

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2000 - Poslední vztah: 15. 9. 2005

zánik funkce: 22. 6. 2005

Uh. Brod - Havřice 385, Česká republika

František Mikuláštík

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2000 - Poslední vztah: 15. 9. 2005

vznik funkce: 22. 6. 2005

Hradčovice 87, Česká republika

Ondřej Machala

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2000 - Poslední vztah: 15. 9. 2005

zánik funkce: 22. 6. 2005

Uh. Brod - Havřice 353, Česká republika

Milena Juráková

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2000 - Poslední vztah: 15. 9. 2005

zánik funkce: 22. 6. 2005

Pašovice 202, Česká republika

Rostislav Chvíla

místopředseda

První vztah: 6. 10. 1998 - Poslední vztah: 15. 9. 2005

zánik funkce: 22. 6. 2005

Hradčovice 31, Česká republika

ing. Libor Hlaváč

předseda

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 15. 9. 2005

zánik funkce: 22. 6. 2005

Bystřice p. Lopeníkem 368, Česká republika

Josef Horenský

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 25. 9. 2000

Pašovice 32, Česká republika

Milena Juráková

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 25. 9. 2000

Pašovice 202, Česká republika

František Podškubka

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 25. 9. 2000

Kněžpole 148, Česká republika

Karel Chvíla

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 25. 9. 2000

Drslavice 6, Česká republika

Jarmila Slavíková

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 25. 9. 2000

Havřice 29, Česká republika

Ladislav Uherek

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 25. 9. 2000

Havřice 385, Česká republika

Pavel Sedláček

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 25. 9. 2000

Havřice 359, Česká republika

František Jurák

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 25. 9. 2000

Prakšice 235, Česká republika

Ludmila Babušíková

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 25. 9. 2000

Prakšice 224, Česká republika

František Sedláček

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 25. 9. 2000

Havřice 343, Česká republika

Pavel Sedláček

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 25. 9. 2000

Havřice 27, Česká republika

Rostilav Chvíla

místopředseda

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 6. 10. 1998

Hradčovice 31, Česká republika

František Mikuláštík

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 25. 9. 2000

Hradčovice 87, Česká republika

Josef Horenský

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1995 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Pašovice 32, Česká republika

Radomír Bartek

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1995 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Pašovice 225, Česká republika

Karel Chvíla

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1995 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Drslavice 6, Česká republika

Ladislav Uherek

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1995 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Havřice 385, Česká republika

Jarmila Slavíková

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1995 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Havřice 29, Česká republika

František Jurák

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1994 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Prakšice 235, Česká republika

František Podškubka

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1994 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Kněžpole 148, Česká republika

František Sedláček

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1994 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Havřice 343, Česká republika

Pavel Sedláček

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1994 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Havřice 27, Česká republika

František Fojtách

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1994 - Poslední vztah: 24. 11. 1995

Pašovice 17, Česká republika

Josef Horenský

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1993 - Poslední vztah: 24. 11. 1995

Prakšice 32, Česká republika

Jaroslav Hladiš

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1993 - Poslední vztah: 21. 6. 1994

Prakšice 317, Česká republika

František Mikuláštík

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1993 - Poslední vztah: 24. 11. 1995

Hradčovice 87, Česká republika

Miloslav Vlk

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1993 - Poslední vztah: 24. 11. 1995

Hradčovice 19, Česká republika

Ludmila Babušíková

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1993 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Prakšice 224, Česká republika

Josef Zálešák

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1993 - Poslední vztah: 24. 11. 1995

Prakšice 20, Česká republika

Milena Juráková

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1993 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Pašovice 202, Česká republika

Pavel Sedláček

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1993 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Havřice 359, Česká republika

Rostislav Chvíla

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1993 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Hradčovice 31, Česká republika

Stanislav Jahoda

místopředseda

První vztah: 27. 8. 1957 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Pašovice 1, Česká republika

ing. Libor Hlaváč

předseda

První vztah: 27. 8. 1957 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Bystřice p. Lopeníkem 368, Česká republika

Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.

od 1. 1. 2019

Jménem družstva jedná v celém rozsahu vůči třetím osobám kterýkoliv člen představenstva. Za družstvo podepisuje samostatně předseda představenstva nebo kterýkoliv člen představenstva a to tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti či otisku r azítka společnosti připojí svůj podpis. Členové představenstva jsou současně oprávněni udělovat za společnost zmocnění.

do 1. 1. 2019 od 4. 8. 2014

Způsob jednání za družstvo: Za družstvo jedná navenek předseda družstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Družstvo zastupuje vůči třetím osobám , před soudy a před jinými orgány: a) samostatně předseda představenstva b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva c) samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen Způsob podepisování: Za družstvo podepisuje: a) předseda představenstva b) v době jeho nepřítomnosti společně místopředseda představentva a jeden člen představenstva c) písemně pověřený člen představenstva

do 4. 8. 2014 od 1. 11. 2011

Způsob jednání za družstvo: Za družstvo jedná navenek předseda družstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Je-li k právnímu úkonu předepsaná písemná forma, podepisuje předseda nebo místopředseda družstva a jeden člen představenstva. Družstvo zastupuje vůči třetím osobám , před soudy a před jinými orgány: a) samostatně předseda představenstva b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva c) samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen Za družstvo podepisují buď: a) samostatně předseda představenstva ve věcech při zajišťování provozu družstva a ve věcech soudního a správního řízení b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva ve věcech při zajišťování provozu podniku a ve věcech soudního a správního řízení c)předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, je-li k právnímu úkonu předepsaná písemná forma

do 1. 11. 2011 od 5. 10. 2000

Způsob zastupování: Za družstvo jedná navenek předseda družstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Je-li k právnímu úkonu předepsaná písemná forma, podepisuje předseda nebo místopředseda družstva a jeden člen představenstva.

do 5. 10. 2000 od 2. 3. 1993

Podepisování: K názvu družstva připojí svůj podpis předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda.

do 2. 3. 1993 od 27. 8. 1957

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Ing. Michal Tuhý

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2019

Jižní 939, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  EKO HAVŘICE s.r.o.

  Nádražní 25, Uherské Hradiště, 686 01

 • člen dozorčí rady, předseda dozorčí rady

  ZEVOS a.s.

  Nádražní 25, Uherské Hradiště, 686 01

David Sedlář

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Velký Ořechov 170, 763 07, Česká republika

Další vztahy firmy Poolšaví a.s.

6 fyzických osob

Ing. Michal Tuhý

člen kontrolní komise

První vztah: 8. 9. 2018

vznik členství: 20. 7. 2018

Jižní 939, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  EKO HAVŘICE s.r.o.

  Nádražní 25, Uherské Hradiště, 686 01

 • člen dozorčí rady, předseda dozorčí rady

  ZEVOS a.s.

  Nádražní 25, Uherské Hradiště, 686 01

Ing. Vladimír Habrovanský

předseda kontrolní komise

První vztah: 29. 8. 2015

vznik členství: 18. 6. 2015

vznik funkce: 18. 6. 2015

Kpt. Kubíčka 1632, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Vladimír Habrovanský

předseda kontrolní komise

První vztah: 29. 8. 2015

vznik členství: 18. 6. 2015

vznik funkce: 18. 6. 2015

Kpt. Kubíčka 1632, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Martin Tuhý

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 29. 8. 2015

vznik členství: 18. 6. 2015

vznik funkce: 18. 6. 2015

Jižní 956, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ladislav Uherek

člen kontrolní komise

První vztah: 29. 8. 2015

vznik členství: 18. 6. 2015

U Zastávky 385, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ladislav Uherek

člen kontrolní komise

První vztah: 29. 8. 2015

vznik členství: 18. 6. 2015

U Zastávky 385, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Michal Tuhý

člen kontrolní komise

První vztah: 8. 9. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 20. 7. 2018

Jižní 939, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Ladislav Uherek

člen kontrolní komise

První vztah: 29. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 18. 6. 2015

U Zastávky 385, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Martin Tuhý

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 29. 8. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2018

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 15. 7. 2018

vznik funkce: 18. 6. 2015

zánik funkce: 15. 7. 2018

Jižní 956, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Ing. Vladimír Habrovanský

předseda kontrolní komise

První vztah: 29. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 18. 6. 2015

vznik funkce: 18. 6. 2015

Kpt. Kubíčka 1632, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

ZEVOS a.s.

První vztah: 15. 3. 2019

Nádražní 25, Uherské Hradiště, 686 01

Dalších 9 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Stanislav Jahoda

  člen představenstva

  Pašovice 13, 687 56, Česká republika

 • Ing. Josef Tuhý

  předseda představenstva

  Františka Kretze 1461, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

 • MVDr. Jitka Sukupová

  člen dozorčí rady

  Pašovice 253, 687 56, Česká republika

 • Ing. Michal Tuhý

  člen dozorčí rady, předseda dozorčí rady

  Jižní 939, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

 • Mgr. Lenka Juráková

  člen představenstva

  Pašovice 245, 687 56, Česká republika

 • Ing. Martin Tuhý

  člen představenstva

  Jižní 956, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

 • Ing. Antonín Kolůch

  místopředseda představenstva

  V Pastouškách 1509, Kunovice, 686 04, Česká republika

 • Ing. Jaromír Šácha

  člen představenstva

  Antonínská 574, Hluk, 687 25, Česká republika

 • Ing. Petr Kolůch

  předseda dozorčí rady

  Babice 475, 687 03, Česká republika

Akcionáři

ZEVOS a.s., IČ: 46972501

Nádražní 25, Česká republika, Uherské Hradiště, 686 01

od 15. 3. 2019

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 4. 1992

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 6. 3. 2002
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 2. 9. 1995
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 4. 1992

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).