Hlavní navigace

ŽS REAL, a.s.

Firma ŽS REAL, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2298, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 258 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25334271

Sídlo:

Pasohlávky 110, 691 22

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

11. 4. 1997

DIČ:

CZ25334271

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

11010 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
1820 Rozmnožování nahraných nosičů
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
5590 Ostatní ubytování
5819 Ostatní vydavatelské činnosti
64910 Finanční leasing
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
7729 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
79110 Činnosti cestovních agentur
9002 Podpůrné činnosti pro scénická umění
93190 Ostatní sportovní činnosti
93210 Činnosti lunaparků a zábavních parků
96090 Poskytování ostatních osobních služeb j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2298, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

ŽS REAL, a.s. od 11. 4. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 11. 4. 1997

adresa

110
Pasohlávky 69122 od 5. 11. 2014

adresa

Heršpická 813/5
Brno 63900 do 5. 11. 2014 od 12. 6. 2007

adresa

Burešova 938/17
Brno 66002 do 12. 6. 2007 od 31. 7. 2004

adresa

Olomouc, Hodolany, Tovačovského 665/22, PSČ 772 00 do 31. 7. 2004 od 26. 9. 2001

adresa

Vinohrádky 516
Plumlov 79803 do 26. 9. 2001 od 11. 4. 1997

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče od 18. 7. 2014

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 18. 7. 2014

hostinská činnost od 16. 9. 2013

masérské, rekondiční a regenerační služby od 16. 9. 2013

kosmetické služby od 16. 9. 2013

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 11. 12. 2009

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 11. 12. 2009

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 1. 10. 2004

správa nemovitostí do 11. 12. 2009 od 1. 10. 2004

projektová činnost ve výstavbě od 11. 4. 1997

provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 1. 10. 2004 od 11. 4. 1997

provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci do 1. 10. 2004 od 11. 4. 1997

správa nemovitostí mimo činností uvedených v příloze I-III živnostenského zákona do 1. 10. 2004 od 11. 4. 1997

zprostředkovatelská činnost mimo činnost vyžadující zvláštní povolení do 11. 12. 2009 od 11. 4. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 11. 12. 2009 od 11. 4. 1997

nákup a prodej nemovitostí do 11. 12. 2009 od 11. 4. 1997

poradenská činnost v oblasti bydlení a realit do 11. 12. 2009 od 11. 4. 1997

poskytování ubytování do 11. 12. 2009 od 11. 4. 1997

poskytování leasingu do 11. 12. 2009 od 11. 4. 1997

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 18. 7. 2014

Společnost STAVCOM-HP a.s., jako jediný akcionář společnosti ŽS REAL,a.s. prohlašuje, že se v souladu s ustanovením § 240a obchodního zákoníku, vzdává svého přednostního práva na upsání akcií a přijímá toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společn osti: a) Společnost STAVCOM-HP a.s., se sídlem Brno, Lidická 2030/20, PSČ 602 00, IČ: 253 08 980, jako jediný akcionář společnosti ŽS REAL, a.s., rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem. b) Základní kapitál společnosti ŽS REAL, a.s., se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00, IČ 25334271, se zvyšuje ze zapsané částky ve výši 247.000.000,-Kč, slovy: dvě stě čtyřicet sedm milionů korun českých, o částku ve výši 11.000.000,-Kč, slovy: jed enáct milionů korun českých, nově na částku ve výši 258.000.000,-Kč, slovy: dvě stě padesát osm milionů korun českých, a to úpisem nových akcií. c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 11 ks, slovy: jedenácti kusů, listinných, kmenových, nekótovaných, akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, která je shodná s jejich emisním ku rsem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie budou upsány peněžitým vkladem a veřejný úpis se nepřipouští. d) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti: Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00, nedohodne-li se upisovatel se společností jinak. e) Veškeré nově vydané akcie budou upsány předem určeným zájemcem - jediným akcionářem, společností STAVCOM-HP a.s., se sídlem Brno, Lidická 2030/20, PSČ 602 00, IČ 253 08 980. Emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovitým hodnotám. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. Upisovatel splatí emisní kurs upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu takto: - emisní kurs ve výši 11.000.000,-Kč, slovy: jedenáct milionů korun českých, peněžitým vkladem na zvláštní bankovní účet emitenta číslo 3000004523/8040, který je veden u Oberbank AG, pobočka Brno, a to nejpozději do sedmi dnů ode dne upsání nových akcií. f) Upsání akcií bude provedeno po zapsání tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku a to smlouvou uzavřenou v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představenstvo společnosti upisovateli nejpozději do šedesáti dnů poté, kdy příslušný soud rozhodne o zápisu záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a tímto způsobem bude vyrozuměn o počátku běhu lhůty pro upisovaní akcií. Upisovatel smlouvu o upsání akcií uzavře nejpozději do 15, slovy: patnácti, dnů od doručení návrhu a ve stejné lhůtě ji doručí zpět společnosti: g) Lhůta pro splacení 100% emisního kursu upsaných akcií je sedm dnů od úpisu akcií. Emisní kurs akcií v celkové výši 11.000.000,-Kč, slovy: jedenáct milionů korun českých, tj. emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, bude splacen v penězích. Představenstvo doručí upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií dle písmene f) tohoto rozhodnutí, upisovatel doručí podepsaný návrh zpět představenstvu ve lhůtě stanovené pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií. h) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebudou vydány akcie nového druhu. i) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. j) Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. k) Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je posílení majetkové stability společnosti a zvýšení vlastních zdrojů společnosti a posílení důvěryhodnosti společnosti. l) Poukázky na akcie nebudou vydávány. do 6. 8. 2012 od 22. 5. 2012

Společnost STAVCOM - HP a.s., jako jediný akcionář společnosti ŽS REAL, a.s., prohlašuje, že se v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku, vzdává svého přednostního práva na upsání akcií a přijímá toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu spo lečnosti: a) Společnost STAVCOM - HP a.s., se sídlem Brno, Lidická 2030/20, PSČ 602 00, IČ 253 08 980, jako jediný akcionář společnosti ŽS REAL, a.s., rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem. b) Základní kapitál společnosti ŽS REAL, a.s. , se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00, IČ 25334271, se zvyšuje ze zapsané částky ve výši 97.000.000,-Kč, slovy: devadesát sedm milionů korun českých, o částku ve výši 150.000.000,- Kč, slovy: sto pades át milionů korun českých, nově na částku ve výši 247.000.000,-Kč, slovy: dvě stě čtyřicet sedm milionů korun českých, a to úpisem nových akcií. c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 150 ks, slovy: sto padesáti kusy, listinných, kmenových, nekótovaných, akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, která je shodná s jejich emisn ím kursem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie budou upsány peněžitým vkladem a veřejný úpis se nepřipouští. d) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti: Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00, nedohodne-li se upisovatel se společností jinak. e) Veškeré nově vydané akcie budou upsány předem určeným zájemcem - jediným akcionářem, společností STAVCOM - HP a.s., se sídlem Brno, Lidická 2030/20, PSČ 602 00, IČ 253 08 980. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovitým hodnotám. S nov ě vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. Upisovatel splatí emisní kurz upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu takto: - emisní kurz ve výši 150.000.000,- Kč, slovy: sto padesát milionů korun českých, peněžitým vkladem na zvláštní bankovní účet emitenta, který je veden u Oberbank AG, pobočka Brno, číslo 3000003483/8040 a to nejpozději do sedmi dnů ode dne upsání nových ak cií. f) Upsání akcií bude provedeno po zapsání tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku a to smlouvou uzavřenou v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představenstvo společnosti upisovateli nejpozději d o šedesáti dnů poté, kdy příslušný soud rozhodne o zápisu záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a tímto způsobem bude vyrozuměn o počátku běhu lhůty pro upisování akcií. Upisovatel smlouvu o upsání akcií uzavře nejpozději do 15, slovy : patnácti, dnů od doručení návrhu a ve stejné lhůtě ji doručí zpět společnosti. g) Lhůta pro splacení 100 % emisního kursu upsaných akcií je sedm dnů od úpisu akcií. Emisní kurs akcií v celkové výši 150.000.000,- Kč, slovy: sto padesát milionů korun českých, tj. emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, bude splacen v penězích. Představenstvo doručí upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií dle písmene f) tohoto rozhodnutí, upisovatel doručí podepsaný návrh zpět představenstvu ve lhůtě stanovené pro splacení emisního kurzu nově upis ovaných akcií. h) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebudou vydány akcie nového druhu. i) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. j) Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. k) Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je posílení majetkové stability společnosti a zvýšení vlastních zdrojů společnosti a posílení důvěryhodnosti společnosti. Důvodem započtení shora uvedené pohledávky proti pohledávce na splacení části emisní ho kursu je posílení vlastních zdrojů společnosti. l) Poukázky na akcie nebudou vydávány. do 1. 9. 2011 od 17. 6. 2011

Společnost STAVCOM - HP a.s., jako jediný akcionář společnosti ŽS REAL, a.s., prohlašuje, že se v souladu s ustanovením §204a odstavce 5 obchodního zákoníku, vzdává svého přednostního práva na upsání akcií a přijímá toto rozhodnutí o zvýšení základního ka pitálu společnosti: a) Společnost STAVCOM - HP a.s., se sídlem Brno, Lidická 2030/20, PSČ 602 00, IČ 253 08 980, jako jediný akcionář společnosti ŽS REAL, a.s., rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým a nepeněžitým vkladem. b) Základní kapitál společnosti ŽS REAL, a.s., se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00, IČ 253 34 271, se zvyšuje ze zapsané částky ve výši 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, o částku ve výši 96.000.000,- Kč, slovy: devadesát šest mili onů korun českých, na novou výši 97.000.000,- Kč, slovy: devadesát sedm milionů korun českých, a to úpisem nových akcií. c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 9.600 ks, slovy: devíti tisíci šesti sty kusy, listinných, kmenových, nekótovaných, akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, která je shodná s jej ich emisním kursem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie budou upsány peněžitým a nepeněžitým vkladem a veřejný úpis se nepřipouští. d) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, nedohodne-li se upisovatel se společností jinak. e) Veškeré nově vydané akcie budou upsány předem určeným zájemcem - jediným akcionářem, společností STAVCOM - HP a.s., se sídlem Brno, Lidická 2030/20, PSČ 602 00, IČ 253 08 980. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovitým hodnotám. S nov ě vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. Upisovatel splatí emisní kurz upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu takto: - část emisního kurzu ve výši 198.260,- Kč, slovy: sto devadesát osm tisíc dvě stě šedesát korun českých, peněžitým vkladem na zvláštní bankovní účet emitenta, který je veden u Oberbank AG, pobočka Brno, číslo 3000002982/8040 a to nejpozději do třiceti dn ů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, - část emisního kurzu ve výši 23.181.740,- Kč, slovy: dvacet tři milionů sto osmdesát jedna tisíc sedm set čtyřicet korun českých, započtením peněžité pohledávky vůči společnosti z titulu Smlouvy o postoupení pohledávek a převodu práv uzavřené dne 15.10.2 010 mezi společností STAVCOM - HP a.s. jako převodcem a ŽS REAL, a.s. jako nabyvatelem. - část emisního kurzu ve výši 72.620.000,-Kč, slovy: sedmdesát dva milionů šest set dvacet tisíc korun českých, nepeněžitým vkladem - nemovitým majetkem, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku číslo 1605-175/10 znaleckého ústavu společnost A&CE Con sulting s.r.o., se sídlem Brno, Ptašínského 307/4, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 441 19 097, ze dne 8.10.2010. Znalec byl ustanoven pro zpracování posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 6.9.2010 č.j. 19 Nc 6479/2010 a stanovil hodn otu nepeněžitého vkladu vkládaného společností STAVCOM - HP a.s., se sídlem Brno, Lidická 2030/20, PSČ 602 00, IČ 253 08 980, pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 72.621.800,- Kč, slovy: sedmdesát dva milionů šest set dvacet jedna tisíc osm set korun českých. f) Jediný akcionář schvaluje, aby předmětem nepeněžitého vkladu upisovatele společnosti STAVCOM - HP a.s., byl níže uvedený nemovitý majetek, který je podrobně popsán ve znaleckém posudku, a to následující nemovitosti: - pozemek parcelní číslo 250, o výměře 1169 m2, zastavěná plocha a nádvoří; - pozemek parcelní číslo 3163/366, o výměře 4269 m2, ovocný sad; - pozemek parcelní číslo 3163/367, o výměře 5673 m2, ovocný sad; - pozemek parcelní číslo 3163/369, o výměře 250 m2, zahrada; - pozemek parcelní číslo 3163/370, o výměře 250 m2, zahrada; - pozemek parcelní číslo 3163/371, o výměře 250 m2, zahrada; - pozemek parcelní číslo 3163/372, o výměře 250 m2, zahrada; - pozemek parcelní číslo 3163/373, o výměře 800 m2, zahrada; - pozemek parcelní číslo 3163/374, o výměře 800 m2, zahrada; - pozemek parcelní číslo 3163/375, o výměře 748 m2, zahrada; - pozemek parcelní číslo 3163/377, o výměře 13621 m2, ovocný sad; - pozemek parcelní číslo 3163/579, o výměře 508 m2, ostatní plocha; - pozemek parcelní číslo 3163/707, o výměře 7962 m2, ovocný sad; - pozemek parcelní číslo 3163/709, o výměře 351 m2, zahrada; - pozemek parcelní číslo 3164/111, o výměře 2352 m2, ostatní plocha; - pozemek parcelní číslo 3164/112, o výměře 16 m2, ostatní plocha; - pozemek parcelní číslo 3164/192, o výměře 381 m2, ostatní plocha; - pozemek parcelní číslo 3163/580, o výměře 548 m2, ostatní plocha; zapsány na listu vlastnictví číslo 381, katastrální území Mušov, obec Mušov, okres Brno-venkov vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - venkov. g) Jediný akcionář schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad upisovatele společnosti STAVCOM - HP a.s. bylo jako protiplnění vydáno 7.262 ks, slovy: sedm tisíc dvě stě šedesát dva kusů, kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě, nekótovan ých, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých a na výše popsaný peněžitý vklad bylo vydáno 2.338 ks, slovy: dva tisíce tři sta třicet osm kusů, kmenové akcie na jméno, vydané v listinné podobě, nekótované, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění ve výši 1.800,-Kč, slovy: jeden tisíc osm set korun českých, předsta vuje emisní ážio. h) Upsání akcií bude provedeno po zapsání tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku a to smlouvou uzavřenou v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představenstvo společnosti upisovateli nejpozději do třiceti dnů poté, kdy příslušný soud rozhodne o zápisu záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a tímto způsobem bude vyrozuměn o počátku běhu lhůty pro upisování akcií. Upisovatel smlouvu o upsání akcií uzavře nejpozději do 15, slovy: patnácti, dnů od doručení návrhu a ve stejné lhůtě ji doručí zpět společnosti. i) Lhůta pro splacení 100 % emisního kursu upsaných akcií je třicet dnů od úpisu akcií. Emisní kurs akcií v celkové výši 96.000.000,- Kč, slovy: devadesát šest milionů korun českých, tj. emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: dese t tisíc korun českých, bude splacen v penězích, započtením pohledávky a nepeněžitým vkladem. Představenstvo doručí upisovateli návrh dohody o zápočtem spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií dle písmene h) tohoto rozhodnutí, upisovatel doručí podepsaný náv rh zpět představenstvu ve lhůtě stanovené pro splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií. j) Jediný akcionář prohlašuje, že bere na vědomí písemnou zprávu představenstva ze dne 22.10.2010, ve které jsou uvedeny důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a o odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu. k) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebudou vydány akcie nového druhu. l) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. m) Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se připouští. n) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, nedohodne-li se upisovatel se společností jinak. o) Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je posílení majetkové stability společnosti a zvýšení vlastních zdrojů společnosti a posílení důvěryhodnosti společnosti. Důvodem započtení shora uvedené pohledávky proti pohledávce na splacení části emisní ho kursu je posílení vlastních zdrojů společnosti. p) Poukázky na akcie nebudou vydávány. do 18. 11. 2010 od 1. 11. 2010

Základní jmění: 1 000 000,-Kč, splaceno. do 18. 11. 2010 od 11. 4. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 258 000 000 Kč

od 6. 8. 2012

Základní kapitál

vklad 247 000 000 Kč

do 6. 8. 2012 od 1. 9. 2011

Základní kapitál

vklad 97 000 000 Kč

do 1. 9. 2011 od 18. 11. 2010

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 18. 11. 2010 od 11. 4. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 258 od 6. 8. 2012
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 247 do 6. 8. 2012 od 1. 9. 2011
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 97 do 1. 9. 2011 od 30. 12. 2010
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 9 700 do 30. 12. 2010 od 18. 11. 2010
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 18. 11. 2010 od 1. 11. 2010
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 1. 11. 2010 od 11. 4. 1997

Dozorčí rada

7 fyzických osob

Michal Hruška

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2018

vznik členství: 21. 6. 2018

vznik funkce: 21. 6. 2018

Dlouhá 735/25, Praha, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Martin Svoboda Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 30. 6. 2016

Klecandova 712/11, Brno, 613 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Pavlína Nešporová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 30. 6. 2016

Všetičkova 714/16a, Brno, 602 00, Česká republika

Vladimír Florek

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 30. 6. 2016

Kežmarské námestie 3367/4a, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

JUDr. Martin Svoboda Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2015

vznik členství: 20. 5. 2011

Klecandova 712/11, Brno, 613 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Gerhard Walter

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2015

vznik členství: 18. 6. 2014

Dlouhá 506, Šakvice, 691 67, Česká republika

Další vztah k této osobě

Vladimír Florek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 20. 5. 2011

Kežmarské námestie 3367/4a, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

Historické vztahy

Pavlína Nešporová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2016 - Poslední vztah: 10. 7. 2018

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 21. 6. 2018

zánik funkce: 21. 6. 2018

Všetičkova 714/16a, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Gerhard Walter

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2015 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 18. 6. 2014

zánik členství: 30. 6. 2016

Dlouhá 506, Šakvice, 691 67, Česká republika

JUDr. Martin Svoboda Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2015 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 20. 5. 2011

zánik členství: 30. 6. 2016

Klecandova 712/11, Brno, 613 00, Česká republika

Ing. Gerhard Walter

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2014 - Poslední vztah: 9. 11. 2015

vznik členství: 18. 6. 2014

Dlouhá 506, Šakvice, 691 67, Česká republika

Václav Bartoněk

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2013 - Poslední vztah: 18. 7. 2014

vznik členství: 24. 6. 2013

zánik členství: 18. 6. 2014

Blatouchová 1083/3B, Brno, 618 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

JUDr. Martin Svoboda Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2012 - Poslední vztah: 9. 11. 2015

vznik členství: 20. 5. 2011

Klecandova 712/11, Brno, 613 00, Česká republika

Ing. Roman Minarovič

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 16. 9. 2013

vznik členství: 20. 5. 2011

zánik členství: 24. 6. 2013

Gaštanová 1868/16, Stupava, Slovenská republika

Vladimír Florek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 20. 5. 2011

zánik členství: 30. 6. 2016

Kežmarské námestie 3367/4a, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

Mgr. Martin Svoboda Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 22. 5. 2012

vznik členství: 20. 5. 2011

náměstí Republiky 1608/18, Brno, 614 00, Česká republika

Jan Pelíšek M.A.

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2009 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 7. 12. 2009

zánik členství: 20. 5. 2011

Zemědělská 1672/12, Brno, 613 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Hana Tauwinkelová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2009 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 7. 12. 2009

zánik členství: 20. 5. 2011

Okrouhlá 357/16, Brno, 625 00, Česká republika

Lucie Gottwaldová

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2009 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 7. 12. 2009

zánik členství: 20. 5. 2011

vznik funkce: 7. 12. 2009

zánik funkce: 20. 5. 2011

Štefánikova 117/48, Brno, 612 00, Česká republika

Ing. Vojtěch Knop-Kostka

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2009 - Poslední vztah: 15. 12. 2009

vznik členství: 30. 10. 2009

zánik členství: 7. 12. 2009

vznik funkce: 30. 10. 2009

zánik funkce: 7. 12. 2009

Nuselská 84/24, Praha 4, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Štefan Malatín

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2008 - Poslední vztah: 11. 12. 2009

vznik členství: 25. 6. 2008

zánik členství: 30. 10. 2009

vznik funkce: 25. 6. 2008

zánik funkce: 30. 10. 2009

Grohova 148/56 A, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Michaela Nádeníčková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2008 - Poslední vztah: 15. 12. 2009

vznik členství: 1. 12. 2006

zánik členství: 7. 12. 2009

Pompova 338/11, Brno, 617 00, Česká republika

Ing. Jiří Čížek

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2008 - Poslední vztah: 15. 12. 2009

vznik členství: 25. 6. 2008

zánik členství: 7. 12. 2009

V podluží 1632/5, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Michaela Nádeníčková

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 6. 10. 2008

vznik členství: 1. 12. 2006

Pompova 11, Brno, 617 00, Česká republika

Ing. Oldřich Vlašic

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 6. 10. 2008

vznik členství: 1. 12. 2006

zánik členství: 25. 6. 2008

vznik funkce: 1. 12. 2006

zánik funkce: 25. 6. 2008

Rozdrojovice 261, 664 34, Česká republika

Ing. Vlastimil Maděryč CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 6. 10. 2008

vznik členství: 1. 12. 2006

zánik členství: 25. 6. 2008

Pod kaplí 313/25, Brno, 664 00, Česká republika

Miroslav Dobrovolný

člen

První vztah: 31. 7. 2004 - Poslední vztah: 12. 6. 2007

vznik členství: 14. 5. 2004

zánik členství: 1. 12. 2006

Újezd u Rosic 29, 664 84, Česká republika

Zdeňka Wöhlová

předsedkyně

První vztah: 26. 9. 2001 - Poslední vztah: 12. 6. 2007

vznik členství: 19. 3. 2001

zánik členství: 1. 12. 2006

vznik funkce: 19. 3. 2001

zánik funkce: 1. 12. 2006

Drobného 74, Brno, Česká republika

Ing. Václav Gruber

člen

První vztah: 26. 9. 2001 - Poslední vztah: 31. 7. 2004

zánik členství: 14. 5. 2004

vznik funkce: 19. 3. 2001

zánik funkce: 14. 5. 2004

Sevastopolská 5, Brno, 625 00, Česká republika

Zbyněk Nečas

člen

První vztah: 26. 9. 2001 - Poslední vztah: 12. 6. 2007

vznik funkce: 19. 3. 2001

zánik funkce: 1. 12. 2006

Nikolčická 586, Šitbořice, Česká republika

Ing. Aleš Houserek

předseda

První vztah: 30. 9. 1998 - Poslední vztah: 26. 9. 2001

zánik funkce: 19. 3. 2001

Selské nám. 49, Olomouc, Česká republika

Zdeňka Wöhlová

členka

První vztah: 30. 9. 1998 - Poslední vztah: 26. 9. 2001

zánik funkce: 19. 3. 2001

Drobného 74, Brno, Česká republika

Zbyněk Nečas

člen

První vztah: 11. 4. 1997 - Poslední vztah: 26. 9. 2001

zánik funkce: 19. 3. 2001

Nikolčická 586, Šitbořice, Česká republika

Ing. Miroslav Fukan

člen

První vztah: 11. 4. 1997 - Poslední vztah: 30. 9. 1998

Foerstrova 55, Olomouc, Česká republika

Ing. Aleš Houserek

člen

První vztah: 11. 4. 1997 - Poslední vztah: 30. 9. 1998

Selské nám. 49, Olomouc, Česká republika

Statutární orgán

6 fyzických osob

Petr Pavlacký

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 30. 6. 2016

Glinkova 388/13, Brno, 623 00, Česká republika

Michal Chovanec

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 30. 6. 2016

Na Podstráni 1283/35, Kysucké Nové Mesto, 024 01, Slovenská republika

Marek Choma

předseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 30. 6. 2016

Mierová 652/62, Bratislava, 821 05, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Ing. Branislav Gábriš

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2014

vznik členství: 18. 6. 2014

vznik funkce: 18. 6. 2014

3226/5, Bratislava, 821 05, Slovenská republika

Ing. Marek Choma

předseda představenstva

První vztah: 19. 3. 2014

vznik členství: 20. 11. 2011

vznik funkce: 17. 2. 2014

Mierova652/62, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Bohuš Hlavatý

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 3. 2014

vznik členství: 17. 2. 2014

vznik funkce: 17. 2. 2014

Tolstého 3700/1A, Pezinok, Slovenská republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Branislav Gábriš

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 18. 6. 2014

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 18. 6. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2016

3226/5, Bratislava, 821 05, Slovenská republika

Ing. Bohuš Hlavatý

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 3. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 17. 2. 2014

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 17. 2. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2016

Tolstého 3700/1A, Pezinok, Slovenská republika

Ing. Marek Choma

předseda představenstva

První vztah: 19. 3. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 20. 11. 2011

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 17. 2. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2016

Mierova652/62, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Sylvie Pyszková

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 11. 2013 - Poslední vztah: 18. 7. 2014

vznik členství: 20. 5. 2011

zánik členství: 18. 6. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2011

zánik funkce: 18. 6. 2014

Cornovova 1059/32, Brno, 618 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Sylvie Pyszková

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 9. 11. 2013

vznik členství: 20. 5. 2011

zánik členství: 18. 6. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2011

zánik funkce: 18. 6. 2014

Cornovova 1059/32, Brno, 618 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Marek Choma

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 19. 3. 2014

vznik členství: 20. 5. 2011

vznik funkce: 20. 5. 2011

zánik funkce: 17. 2. 2014

Mierová 652/62, Bratislava, 821 05, Slovenská republika

Ing. Branislav Gábriš

předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 19. 3. 2014

vznik členství: 20. 5. 2011

zánik členství: 17. 2. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2011

zánik funkce: 17. 2. 2014

Jádrová 3226/5, Bratislava, 821 02, Slovenská republika

Ing. Renata Vörösová

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2009 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 30. 10. 2009

zánik členství: 20. 5. 2011

Slatinky 134, Slatinice, 783 42, Česká republika

Ing. Roman Minarovič

předseda představenstva

První vztah: 11. 12. 2009 - Poslední vztah: 15. 12. 2009

vznik členství: 30. 10. 2009

zánik členství: 7. 12. 2009

vznik funkce: 30. 10. 2009

zánik funkce: 7. 12. 2009

Gaštanová 1868/16, Stupava, 900 31, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Lucie Gottwaldová

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2009 - Poslední vztah: 15. 12. 2009

vznik členství: 30. 10. 2009

zánik členství: 7. 12. 2009

Štefánikova 117/48, Brno, 612 00, Česká republika

Ing. Oldřich Vlašic

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2008 - Poslední vztah: 11. 12. 2009

vznik členství: 25. 6. 2008

zánik členství: 30. 10. 2009

Rozdrojovice 261, 664 34, Česká republika

Ing. Jan Spurný

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 11. 12. 2009

vznik členství: 1. 12. 2006

zánik členství: 30. 10. 2009

Rousínov č.p.214, 683 01, Česká republika

Ing. Miroslav Marenčák

předseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 11. 12. 2009

vznik členství: 1. 12. 2006

zánik členství: 30. 10. 2009

vznik funkce: 18. 12. 2006

zánik funkce: 30. 10. 2009

Jundrov 97E, Brno, 637 00, Česká republika

Ing. Miroslav Marenčák

předseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2004 - Poslední vztah: 12. 6. 2007

vznik členství: 26. 6. 2002

zánik členství: 1. 12. 2006

vznik funkce: 14. 5. 2004

zánik funkce: 1. 12. 2006

Jundrov 97E, Brno, 637 00, Česká republika

Ing. Miroslav Marenčák

předseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2004 - Poslední vztah: 1. 10. 2004

vznik členství: 26. 6. 2002

vznik funkce: 14. 5. 2004

Puchýřova 11, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Václav Gruber

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2004 - Poslední vztah: 12. 6. 2007

vznik členství: 14. 5. 2004

zánik členství: 1. 12. 2006

Sevastopolská 5, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Miroslav Marenčák

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 11. 2002 - Poslední vztah: 31. 7. 2004

vznik členství: 26. 6. 2002

vznik funkce: 26. 6. 2002

zánik funkce: 14. 5. 2004

Puchýřova 11, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Jiří Šotek

předseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2001 - Poslední vztah: 31. 7. 2004

zánik členství: 14. 5. 2004

vznik funkce: 19. 3. 2001

zánik funkce: 14. 5. 2004

Ve Vilkách 128/8, Brno, 644 00, Česká republika

Marie Hajná

členka představenstva

První vztah: 26. 9. 2001 - Poslední vztah: 31. 7. 2004

zánik členství: 14. 5. 2004

vznik funkce: 19. 3. 2001

zánik funkce: 14. 5. 2004

Polská 41, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Jiří Lešenar

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2001 - Poslední vztah: 9. 11. 2002

zánik členství: 26. 6. 2002

vznik funkce: 19. 3. 2001

zánik funkce: 26. 6. 2002

Sosnová 6, Brno, 637 00, Česká republika

Ing. František Ledabyl

předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 1998 - Poslední vztah: 26. 9. 2001

zánik funkce: 19. 3. 2001

Turgeněvova 22, Brno, Česká republika

Ing. Zdeňka Dvořáková

členka představenstva

První vztah: 11. 4. 1997 - Poslední vztah: 26. 9. 2001

zánik funkce: 19. 3. 2001

Bílovec-Stará Ves 40, Česká republika

MUDr. Petr Otepka

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 4. 1997 - Poslední vztah: 26. 9. 2001

zánik funkce: 19. 3. 2001

Foerstrova 17, Olomouc, Česká republika

Ing. Hana Černochová

členka představenstva

První vztah: 11. 4. 1997 - Poslední vztah: 26. 9. 2001

zánik funkce: 19. 3. 2001

Přemyslovo nám. 3, Brno, Česká republika

Emil Cendelín

předseda představenstva

První vztah: 11. 4. 1997 - Poslední vztah: 30. 9. 1998

Seifertova 493/6, Přerov, Česká republika

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva.

od 11. 7. 2011

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem představenstva každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané otištěné, nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva. Představenstvo může k zastupování písemně zmocnit jakoukoli třetí osobu. V případě, že společnost bude mít pouze jednoho člena představenstva, který bude ve funkci předsedy představenstva, bude se za společnost podepisovat tento jediný člen představenstva, který může k podepisování za společnost zmocnit jakoukoli třetí osobu.

do 11. 7. 2011 od 12. 6. 2007

J e d n á n í : Jménem společnosti jedná předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti člen představenstva společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti člen představenstva společnosti.

do 12. 6. 2007 od 31. 7. 2004

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva společnosti, v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva společnosti, spolu s jedním dalším členem představenstva společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva společnosti / v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva společnosti/ a jeden člen představenstva společnosti. Představenstvo společnosti může k zastupování a podepisování za společnost písemně zmocnit ředitele, případně jiné pracovníky společnosti.

do 31. 7. 2004 od 11. 4. 1997

Další vztahy firmy ŽS REAL, a.s.

STAVCOM - HP a.s.

První vztah: 18. 9. 2016

Pasohlávky 110, 691 22

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Michal Chovanec

  místopředseda představenstva

  Francouzská 377/40, Praha, 120 00, Česká republika

 • Michal Hruška

  člen dozorčí rady

  Dlouhá 735/25, Praha, 110 00, Česká republika

 • Ing. Marek Choma

  místopředseda představenstva

  Mierová 652/62, Bratislava, 821 05, Slovenská republika

 • Ing. Branislav Gábriš

  předseda představenstva

  Jelenia 3132/2, Bratislava, 811 05, Slovenská republika

 • JUDr. Martin Svoboda Ph.D.

  předseda dozorčí rady

  Klecandova 712/11, Brno, 613 00, Česká republika

 • Vladimír Florek

  člen dozorčí rady

  Kežmarské námestie 3367/4a, Bratislava, 581 01, Slovenská republika

 • Ing. Bohuš Hlavatý

  místopředseda představenstva

  Tolstého 3700/1A, Pezinok, Slovenská republika

STAVCOM - HP a.s.

První vztah: 15. 4. 2014 - Poslední vztah: 18. 9. 2016

Pasohlávky 110, 691 22

STAVCOM - HP a.s.

První vztah: 11. 12. 2009 - Poslední vztah: 15. 4. 2014

Pasohlávky 110, 691 22

Malá Amerika, a.s.

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 6. 10. 2008

Hybešova 215/1a, Brno, 602 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Ing. Petr Šáda

  předseda správní rady, statutární ředitel

  Barvy 766/18, Brno, 638 00, Česká republika

OHL ŽS, a.s.

První vztah: 13. 2. 2007 - Poslední vztah: 12. 6. 2007

Burešova 938/17, Brno, 602 00

OHL ŽS, a.s.

První vztah: 31. 7. 2004 - Poslední vztah: 13. 2. 2007

Burešova 938/17, Brno, 602 00

Akcionáři

STAVCOM - HP a.s., IČ: 25308980

Česká republika, Pasohlávky, 691 22

od 18. 9. 2016

STAVCOM - HP a.s., IČ: 25308980

Lidická, Česká republika, Brno, 602 00

do 18. 9. 2016 od 15. 4. 2014

STAVCOM-HP, a.s., IČ: 25308980

Lidická, Česká republika, Brno, 602 00

do 15. 4. 2014 od 11. 12. 2009

MORÁVKA INVEST, a.s., IČ: 27693872

Lidická, Česká republika, Brno, 602 00

do 6. 10. 2008 od 12. 6. 2007

OHL ŽS, a.s., IČ: 46342796

Burešova, Česká republika, Brno - střed, 660 02

do 12. 6. 2007 od 13. 2. 2007

ŽS Brno, a.s., IČ: 46342796

Burešova, Česká republika, Brno, 660 02

do 13. 2. 2007 od 31. 7. 2004

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 11. 4. 1997

Živnosti

Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 16. 6. 2014
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 26. 3. 2014
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 29. 7. 2013
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 22. 7. 2013
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 9. 2. 2009
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 11. 4. 1997
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 11. 4. 1997
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 11. 4. 1997
Přerušeno od 11. 7. 2018

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).