Hlavní navigace

STAVCOM - HP a.s.

Firma STAVCOM - HP a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3991, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 86 400 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25308980

Sídlo:

Pasohlávky 110, 691 22

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

26. 8. 1996

DIČ:

CZ25308980

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
43 Specializované stavební činnosti
431 Demolice a příprava staveniště
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
55 Ubytování
59200 Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
68 Činnosti v oblasti nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
731 Reklamní činnosti
73200 Průzkum trhu a veřejného mínění
900 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
931 Sportovní činnosti
93290 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
96040 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3991, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

STAVCOM - HP spol. s.r.o. od 26. 8. 1996

Obchodní firma

STAVCOM - HP a.s. od 14. 10. 2003

Právní forma

Akciová společnost od 14. 10. 2003

Právní forma

Společnost s ručením omezeným do 14. 10. 2003 od 26. 8. 1996

adresa

110
Pasohlávky 69122 od 5. 11. 2014

adresa

Lidická 2030/20
Brno 60200 do 5. 11. 2014 od 11. 7. 2014

adresa

Vachova 5
Brno 60200 do 10. 7. 2007 od 1. 4. 1999

adresa

Brechtova 17
Brno 63800 do 1. 4. 1999 od 26. 8. 1996

Předmět podnikání

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 11. 2. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 11. 2. 2010

masérské, rekondiční a regenerační služby od 25. 2. 2003

zprostředkovatelská činnost do 11. 2. 2010 od 26. 8. 1996

obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 11. 2. 2010 od 26. 8. 1996

provádění staveb včetně jejich změn, udržování prací na nich a jejich odstraňování do 11. 2. 2010 od 26. 8. 1996

Ostatní skutečnosti

Společnost STAVCOM - HP a.s., IČ: 25308980, se sídlem Pasohlávky č. ev. 110, 691 22 Pasohlávky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce číslo 3991, se rozdělila odštěpením sloučením a v souladu s projektem přeměny rozdělení ve formě odštěpení sloučením ze dne 12.11.2019, přešla část jejího jmění specifikovaná v projektu na společnost ŽS REAL, a.s., se sídlem Pasohlávky č.ev. 110, 691 22 Pasohlávky, IČ 25334271, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce číslo 2298. od 19. 12. 2019

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 11. 7. 2014

a) Základní kapitál společnosti STAVCOM-HP. a.s., se sídlem Brno, Lidická 2030/20, PSČ 602 00, IČ 25308980, se zvyšuje se zapsané výše 76.000.000,- Kč, slovy: sedmdesát šest milionů korun českých, o částku ve výši o 10.400.000,- Kč, slovy: deset milionů č tyři sta tisíc korun českých, na novou výši 86.400.000,-, slovy: osmdesát šest milionů čtyři sta tisíc korun českých, a to úpisem nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení majetkové stability společnosti a zvyšování vlastních zdrojů společnosti a posílení důvěryhodnosti společnosti. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 26 slovy: dvaceti šesti, kusů kmenových akcií na jméno, nekótovaných, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 400.000,- Kč, slovy: čtyři sta tisíc korun českých. c) Akcionáři společnosti a současně předem určený zájemce společnost MORÁVKA CENTRUM, a.s., se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00, IČ 46992316 a Ing. František Hodorovský, nar. 14.7.1965, bytem Bratislava, Haburská 20, PSČ 821 01, Slovenská republ ika, prohlásili, že se vzdávají svého přednostního práva na upisování akcií. d) Veškeré nově vydané akcie budou upsány bez využití přednostního práva akcionáři společnosti a předem určenými zájemci a to společností MORÁVKA CENTRUM, a.s., se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00, IČ 46992316 a Ing. Františkem Hodorovským, nar. 1 4.7.1965, bytem Bratislava, Haburská 20, PSČ 821 01, Slovenská republika: - společnost MORÁVKA CENTRUM, a.s. se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00, IČ 46992316, (dále upisovatel), upíše 13. slovy: třináct kusů kmenových akcií na jméno, nekótovaných, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 400.000,- Kč, slovy: čtyři sta tisíc korun českých, v celkové jmenovité hodnotě 5.200.000,- Kč slovy: pět milionů dvě stě tisíc korun českých, tedy za všechny jí upisovaných akcií uhradí emisní kurs celkem ve výši 7.617.917,82 Kč, slovy: sedm milionů šest set sedmnáct tisíc devět set sedmnáct korun českých osmdesát dva haléřů, z toho emisní ážio činí částku 2.417.917,82, slovy: dva miliony čtyři sta sedmnáct tisíc devět set sedmnáct korun českýc h osmdesát dva haléřů, - pan Ing. František Hodorovský, nar. 14.7.1965, bytem Bratislava, Haburská 20, PSČ 821 01, Slovenská republika, (dále upisovatel), upíše 13: slovy: třináct kusů kmenových akcií na jméno, nekótovaných, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 400.000,- Kč, slovy: čtyři sta tisíc korun českých, v celkové jmenovité hodnotě 5.200.000,- Kč slovy: pět milionů dvě stě tisíc korun českých, tedy za všechny jím upisovaných akcií uhradí emisní kurs celkem ve výši 5.500.000, - Kč , slovy: pět milionů pět set tisíc korun českých, z toho emisní ážio činí částku 300.000,- Kč, slovy: tři sta tisíc korun českých. Upisovatelé splatí emisní kurz jimi upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu takto: - společnost MORÁVKA CENTRUM, a.s. se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00, IČ 46992316, část emisního kurzu ve výši 5.500.000,- Kč, slovy: pět milionů pět set tisíc korun českých, uhradí peněžitým vkladem na zvláštní bankovní účet emitenta číslo 3000 004515/8040, který je veden u Oberbank AG, pobočka Brno a to nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií a část emisního kurzu ve výši 2.117.917,82 Kč, slovy: dva miliony sto sedmnáct tisíc devět set sedmnáct korun českých osmdesát d va haléře, započtením peněžité pohledávky vůči společnosti z titulu Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 30.4.2011 mezi společností ICID s.r.o., se sídlem Brno, Lidická 2030/20, PSČ 602 00, IČ 278 12 871, jako postupitelem a MORÁVKA CENTRUM, a.s. se sídlem Brno, Heršpická 813/5, Brno, PSČ 639 00 uzavřením dohody o započtení shora popsané pohledávky. - Ing. František Hodorovský, nar. 14.7.1965, bytem Bratislava, Haburská 20, PSČ 821 01, Slovenská republika, uhradí emisní kurz celkem ve výši 5.500.000,- Kč, slovy: pět milionů pět set tisíc korun českých, peněžitým vkladem na zvláštní bankovní účet emit enta číslo 3000004515/8040, který je veden u Oberbank AG, pobočka Brno a to nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. e) Upsání akcií bude provedeno po zapsání tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku a to smlouvou uzavřenou v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představenstvo společnosti upisovateli nejpozději do třiceti dnů poté, kdy příslušný soud rozhodne o zápisu záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a tímto způsobem bude vyrozuměn o počátku běhu lhůty pro upisování akcií. Upisovatel smlouvu o upsání akcií uzavře nejpozději do 7, slovy:se dmi dnů od doručení návrhu a ve stejné lhůtě ji doručí zpět společnosti. f) Lhůta pro splacení 100 % emisního kursu upsaných akcií je sedm dnů od úpisu akcií. Emisní kurz všech upisovaných akcií v celkové výši 13.117.917,82, slovy: třináct milionů sto sedmnáct tisíc devět set sedmnáct korun českých osmdesát dva haléřů, bude s placen v penězích a započtením pohledávky. Představenstvo doručí upisovateli návrh dohody o započtení spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií dle písmene e) tohoto rozhodnutí, upisovatel doručí podepsaný návrh zpět představenstvu ve lhůtě stanovené pro spl acení emisního kurzu nově upisovaných akcií. g) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti STAVCOM-HP, a.s., tj. Brno, Lidická 2030/20, PSČ 602 00. h) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebudou vydány akcie nového druhu. i) Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. j) Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se připouští. k) Poukázky na akcie nebudou vydávány. do 26. 6. 2012 od 15. 5. 2012

a) Základní kapitál společnosti STAVCOM - HP, a.s., se sídlem Brno, Lidická 2030/20, PSČ 602 00, IČ 25308980, se zvyšuje ze zapsané výše 38.800.000,- Kč, slovy: třicet osm milionů osm set tisíc korun českých, o částku ve výši o 37.200.000,- Kč, slovy: tři cet sedm milionů dvě stě tisíc korun českých, na novou výši 76.000.000,- Kč, slovy: sedmdesát šest milionů korun českých a to úpisem nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základní ho kapitálu je posílení majetkové stability společnosti a zvyšování vlastních zdrojů společnosti a posílení b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 93 slovy: devadesáti tří, kusů kmenových akcií na jméno, nekótovaných, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 400.000,- Kč, slovy: čtyři sta tisíc korun českých. c) Akcionáři společnosti a současně předem určení zájemci pan Ing. František Hodorovský, nar. 14.07.1965, bytem Bratislava, Haburská 20, PSČ 621 01, společnost Tatralandia, a.s., se sídlem Bratislava, Seberíniho 2, PSČ 821 03, IČ 44804164 a společnost PRO VELAND SLOVAKIA, s.r.o., se sídlem Bratislava, Anrusovova 9, PSČ 851 01, IČ 36359220, prohlásili, že se vzdávají svých přednostních práv na upisování akcií. d) Veškeré nově vydané akcie budou upsány akcionáři a předem určenými zájemci a to Ing. Františkem Hodorovským, nar. 14.07.1965, bytem Bratislava, Haburská 20, PSČ 621 01, společností Tatralandia, a.s., se sídlem Bratislava, Seberíniho 2, PSČ 821 03, IČ 4 4804164 a společností PROVELAND SLOVAKIA, s.r.o., se sídlem Bratislava, Andrusovova 9, PSČ 851 01, IČ 36359220 takto: - Ing. František Hodorovský,Hodorovský, nar. 14.07.1965, bytem Bratislava, Haburská 20, PSČ 621 01, (dále upisovatel), upíše 23: slovy: d vacet tři kusů kmenových akcií na jméno, nekótovaných, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 400.000,- Kč, v celkové jmenovité hodnotě ve výši 9.200.000,- Kč, slovy devět milionů dvě stě tisíc korun českých, tedy za všechny jím upiso vané akcie uhradí emisní kurs celkem ve výši 36.800.000,- Kč, slovy: třicet šest milionů osm set tisíc korun českých, z toho emisní ažio činí částku 27.600.000,-- Kč, slovy: dvacet sedm milionů šest set tisíc korun českých, - společnost Tatralandia, a.s., se sídlem Bratislava, Seberíniho 2, PSČ 821 03, IČ 44804164, (dále upisovatel), upíše 35 slovy: třicet pět kusů kmenových akcií na jméno, nekótovaných, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 400.00,- Kč, v celkové jmenovité hodnotě v e výši 14.000.000,- Kč, slovy: čtrnáct milionů korun českých, tedy za všechny jí upisované akcie uhradí emisní kurs celkem ve výši 56.000.000,- Kč, slovy: padesát šest milionů korun českých, z toho emisní ažio činí částku 42.000.000,- Kč, slovy: čtyřicet dva milionů korun českých, - společnost PROVELAND SLOVAKIA, s.r.o., se sídlem Bratislava, Andrusovova 9, PSČ 851 01, IČ 36359220, upíše 35 slovy:třicet pět kusů kmenových akcií na jméno, nekótovaných, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 400.000,- Kč, v celkové jmenovité hodnotě ve výši 14.000.000,- Kč, slovy: čtrnáct milionů korun českých, tedy za všechny jí upisované akcie uhradí emisní kurs celkem ve výši 56.000.000,- Kč, slovy: padesát šest milionů korun českých, z toho emisní ažio činí částku 42.000.000,- Kč, slovy: čtyřicet dva milionů korun českých. e) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti STAVCOM - HP, a.s., tj. Brno, Lidická 2030/20, PSČ 602 00. f) Předem určení zájemci - upisovatelé upíší akcie smlouvou o upsání akcií, v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5)obchodního zákoníku, které uzavřou se společností. K upsání akcií jim bude poskytnuta lhůta alespoň sedmi dnů ode dne doručení návrhu na u zavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs všech upisovaných akcií v celkové výši 148.800.000,- Kč, slovy: sto čtyřicet osm milionů osm set tisíc korun českých, tj. emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč, slovy: čtyři sta tisíc korun č eských, ve výši 1.200.000,- Kč, slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých, bude splacen výhradně penězích. g) Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě 7, slovy: sedmi, dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií na zvláštní bankovní účet emitenta číslo 3000003491/8040 vedený u Oberbank AG, pobočka Brno, Lidická 20. h) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebudou vydány akcie nového druhu. i) Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. j) Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. k) Poukázky na akcie nebudou vydávány. do 10. 8. 2011 od 6. 6. 2011

a) Základní kapitál společnosti STAVCOM - HP, a.s., se sídlem Brno, Lidická 2030/20, PSČ 602 00, IČ 25308980, se zvyšuje ze zapsané výše 13,040.000,- Kč, slovy: třináct milionů čtyřicet tisíc korun českých, o částku ve výši o 25,760.000,- Kč, slovy: dvac et pět milionů sedm set šedesát tisíc korun českých, na novou výši 38,800.000,-Kč, slovy: třicet osm milionů osm set tisíc korun českých. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení majetkové stability společnosti a zvyšování vlastních zdrojů společno sti a posílení důvěryhodnosti společnosti. b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 25,760.000,- Kč, slovy: dvacet pět milionů sedm set šedesát tisíc korun českých, bude provedeno vydáním 322 ks, slovy: tři sta dvaceti dvou kusů listinných, kmenových, nekótovaných, akcií na jméno, ve jmeno vité hodnotě jedné akcie 80.000,- Kč, slovy: osmdesát tisíc korun českých, která je shodná s jejich emisním kursem. Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na jméno, s každou akcií budou spojena stejná práva. d) Emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové. e) Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. f) Akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány bez využití přednostního práva určitými zájemci, kterými jsou pan Václav Bartoněk, nar. 18.4.1953, bytem Blatouchová 1083/3B, Brno, PSČ 618 00 a společnost MCG DEVELOPMENT, a.s. se sídlem B rno, Heršpická 813/5, PSČ 63900, IČ 27744566 a stávající akcionáři společnosti pan Hanuš Knop-Kostka, nar. 4.6.1972, bytem Olomouc, Nová Ulice, Hraniční 16/19, a pan Tomáš Zítka, nar. 9.11.1977, bytem Kojetín, Kojetín 1 - město, Dudíkova 972. Pan Václav Bartoněk, nar. 18.4.1953, bytem Blatouchová 1083/3B, Brno, PSČ 618 00 upíše 190, slovy: sto devadesát kusů akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 80.000,- Kč, slovy: osmdesát tisíc korun českých, společnost MCG DEVELOPMENT, a.s. se sí dlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 63900, IČ 27744566, upíše 130, slovy: sto třicet kusů akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 80.000,- Kč, slovy: osmdesát tisíc korun českých, pan Hanuš Knop-Kostka, nar. 4.6.1972, bytem Olomouc, Nová Ulice, Hrani ční 16/19 upíše 1, slovy: jeden, kus akcie na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 80.000,- Kč, slovy: osmdesát tisíc korun českých a pan Tomáš Zítka, nar. 9.11.1977, bytem Kojetín, Kojetín 1 - město, Dudíkova 972 upíše 1, slovy: jeden, kus akcie na jm éno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 80.000,- Kč, slovy: osmdesát tisíc korun českých. g) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, nedohodne-li se upisovatel se společností jinak. h) Lhůta pro upisování akcií činí 15, slovy: patnáct dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15-ti dnů začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše u vedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod do 16.00 hod a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií. i) Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě 15, slovy: patnácti, dnů po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 3000002966/8040 vedený u Oberbank AG, pobočka Brno, Lidická 20 a formou uzavření dohody o započtení, jinak je jeho upsání neúčinné. j) Připouští se započtení následujících peněžitých pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti na splacení emisního kursu z důvodu nutnosti získat zdroje pro rozvíjející se obchodní aktivity, a to: - peněžitých pohledávek obchodní společnosti MCG DEVELOPMENT, a.s., se sídlem v Brně, Heršpická 813/5, PSČ: 639 00, IČ: 277 44 566 vůči obchodní společnosti STAVCOM - HP a.s, se sídlem Brně, Lidická 2030/20, PSČ: 602 00, IČ 253 08 980, a to: a) pohledávky společnosti MCG DEVELOPMENT, a.s. vůči společnosti STAVCOM - HP a.s. vyplývající ze Smlouvy o postoupení pohledávky MCG FIN, s.r.o., ve výši 1.010.027,40 Kč, slovy: jeden milion deset tisíc dvacet sedm korun českých a čtyřicet haléřů, uzavře né dne 30.7.2010. Tato pohledávka sestává ze zůstatku jistiny půjčky poskytnuté na základě Smlouvy o půjčce MCG FIN, s.r.o. ve výši 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, a úroků 10.027,40 Kč, slovy: deset tisíc dvacet sedm korun českých a čty řicet haléřů. b) pohledávky společnosti MCG DEVELOPMENT, a.s. vůči společnosti STAVCOM - HP a.s. vyplývající ze Smlouvy o převzetí dluhu ŽS REAL, a.s. ve výši 5.049.315,10 Kč, slovy: pět milionů čtyřicet devět tisíc tři sta patnáct tisíc korun českých a deset haléřů, u zavřené dne 1.8.2010. Tato pohledávka sestává ze zůstatku jistiny půjčky poskytnuté na základě Smlouvy o půjčce ŽS REAL, a.s. ve výši 5.000.000,- Kč, slovy: pět milionů korun českých a úroků 49.315,10 Kč, slovy: čtyřicet devět tisíc tři sta patnáct korun českých deset haléřů. c) pohledávky z nesplacené půjčky poskytnuté společností MCG DEVELOPMENT, a.s. ve prospěch společnosti STAVCOM - HP a.s. v celkové výši 4,438.542,47 Kč, slovy: čtyři miliony čtyři sta třicet osm tisíc pět set čtyřicet dva korun českých čtyřicet sedm haléř ů. Celková pohledávka sestává ze zůstatku jistiny půjčky poskytnuté na základě Smlouvy o půjčce uzavřené dne 16.2.2010, ve výši 4,300.000,- Kč, slovy: čtyři miliony tři sta tisíc korun českých a úroků ve výši 138.542,47 Kč, slovy: sto třicet osm tisíc pět set čtyřicet dva korun českých čtyřicet sedm haléřů. - peněžité pohledávky pana Václava Bartoňka, nar. 18.4.1953, bytem Brno, Blatouchová 1083/3B, vůči obchodní společnosti STAVCOM - HP a.s., se sídlem: Brně, Lidická 2030/20, PSČ 602 00, IČ: 253 08 980, vyplývající ze Smlouvy o převzetí dluhu ICID, s.r.o., se sídlem: Brno, Lidická 2030/20, IČ 27812871, uzavřené dne 30.7.2010 a návazně na to ze Smlouvy o postoupení pohledávky ICID, s.r.o. v celkové výši 15,192.263,00 Kč, slovy: patnáct milionů sto devadesát dva tisíc dvě stě šedesát tři korun českých, uzavře né dne 1.8.2010. l) Peněžitá pohledávka může být započtena na emisní kurs až do výše své nominální hodnoty. Smlouva o započtení musí být uzavřena po výzvě představenstva učiněné do tří dnů po ukončení lhůty k úpisu, a to nejpozději do 15 (patnácti) dnů po uplynutí lhůty k upsání akcií. do 16. 12. 2010 od 27. 10. 2010

Vnitřní poměry společnosti jsou upraveny stanovami přijatými na valné hromadě dne 5.2.2010. do 10. 8. 2011 od 11. 2. 2010

Vnitřní poměry společnosti jsou upraveny stanovami přijatými na valné hromadě dne 18.06.2007. do 11. 2. 2010 od 18. 12. 2008

Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti konané dne 10.03.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti STAVCOM - HP a.s. takto: Základní kapitál společnosti STAVCOM - HP a.s., se sídlem Brno, Vachova 5, PSČ 602 00, IČ 25308980, se zvyšuje z částky ve výši 2.000.000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých, o částku ve výši 11.040.000,- Kč, slovy: jedenáct milionů čtyřicet tisíc koru n českých, nově na částku ve výši 13.040.000,- Kč Kč, slovy: třináct milionů čtyřicet tisíc korun českých, a to úpisem nových akcií. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 138 ks, slovy: sto třiceti osmi kusů, kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 80.000,- Kč, slovy: osmdesát tisíc korun českých. Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a emisní ážio je nulové. Veškeré nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitému zájemci, a to dosavadnímu jedinému akcionáři panu Ing. Františku Vašíčkovi, r.č. 550419/1407, bytem Moravany, Luční 4 a schv aluje se, aby upisování akcií bylo provedeno takto: a) část emisního kursu upisovaných akcií ve výši 2.960.000,- Kč, slovy: dva miliony devět set šedesát korun českých, bude splacena započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce, a to pana Ing. Františka Vašíčka, která vznikla na základě smlouvy o  půjčce ze dne 09.03.2004, slovy: devátého března roku dva tisíce čtyři, a celkem tato pohledávka činí částku 2.960.000,- Kč, slovy: dva miliony devět set šedesát korun českých, b) zbývající část emisního kursu upsaných akcií ve výši 8.080.000,- Kč, slovy: osm milionů osmdesát tisíc korun českých, zaplatí upisovatel na zvláštní účet společnosti, který společnost za tímto účelem otevře na své jméno u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Brno, Milady Horákové 6, číslo 185431981/0300, a to nejpozději do 14, slovy: čtrnácti, dnů poté, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu záměru zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Pro upsání akcií bez využití přednostního práva se stanovuje místo úpisu - sídlo společnosti: Brno, Vachova 5, PSČ 602 00. Upsání akcií bude provedeno ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. j) a § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o započtení mezi předem určeným zájemcem a společností. Návrh smlouvy doručí představenstvo upisovateli ihned poté, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu záměru zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Upisovatel smlouvu uzavře nejpozději do 14, slovy: čtrnácti, dnů od doručení návrhu. Důvodem pro navrhované započtení pohledávek předem určenému zájemci je snížení objemu cizích zdrojů společnosti započtením pohledávek akcionáře vzniklých z výše uvedených smluv o půjčce a skutečnost, že započtení je nejefektivnější způsob splacení emisníh o kursu akcií, tedy vložením a zaúčtováním finančních prostředků, které byly společnosti původně zapůjčeny, do základního kapitálu společnosti. Započtení umožňuje nepřerušené nakládání s finančními prostředky, které byly společnosti zapůjčeny a dle tohoto rozhodnutí budou použity na splacení emisního kurzu. Dalším důvodem je skutečnost, že vyrovnání pohledávek v penězích by znamenalo ekonomické zatížení společnosti a bránilo by to jejímu předpokládanému rozvoji v příštím období. do 16. 4. 2004 od 31. 3. 2004

Společnost STAVCOM - HP a.s. změnila právní formu ze společnosti STAVCOM - HP spol. s r.o., Vachova 5, PSČ 602 00, IČ 25308980, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce č. 24456, a to rozhodnutím valné hr omady ze dne 26.06.2003. od 14. 10. 2003

Vnitřní poměry společnosti jsou upraveny stanovami přijatými na valné hromadě dne 26.06.2003. do 18. 12. 2008 od 14. 10. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 86 400 000 Kč

od 26. 6. 2012

Základní kapitál

vklad 76 000 000 Kč

do 26. 6. 2012 od 10. 8. 2011

Základní kapitál

vklad 38 800 000 Kč

do 10. 8. 2011 od 16. 12. 2010

Základní kapitál

vklad 13 040 000 Kč

do 16. 12. 2010 od 16. 4. 2004

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 16. 4. 2004 od 14. 10. 2003

Základní kapitál

vklad 100 000 Kč

do 14. 10. 2003 od 26. 8. 1996
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 400 000 Kč, počet: 216 od 26. 6. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 400 000 Kč, počet: 190 do 26. 6. 2012 od 10. 8. 2011
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 400 000 Kč, počet: 97 do 10. 8. 2011 od 27. 12. 2010
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 80 000 Kč, počet: 485 do 27. 12. 2010 od 16. 12. 2010
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 80 000 Kč, počet: 163 do 16. 12. 2010 od 27. 10. 2010
Akcie na majitele, hodnota: 80 000 Kč, počet: 163 do 27. 10. 2010 od 16. 4. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 80 000 Kč, počet: 25 do 16. 4. 2004 od 14. 10. 2003

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Boris Miloš Beňka

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 5. 2023

vznik členství: 22. 3. 2023

vznik funkce: 22. 3. 2023

Zemianské Lieskové 435, Melčice-Lieskové, 913 05, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda představenstva

  ŽS REAL, a.s.

  Pasohlávky 110, 691 22

Ing. Michal Chovanec

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2023

vznik členství: 22. 3. 2023

vznik funkce: 22. 3. 2023

Na Podstráni, Kysucké Nové Mesto, 024 01, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Ing. Marek Choma

předseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2023

vznik členství: 22. 3. 2023

vznik funkce: 22. 3. 2023

Mierová, Bratislava, 821 05, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Boris Miloš Beňka

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2023 - Poslední vztah: 2. 5. 2023

vznik členství: 22. 3. 2023

vznik funkce: 22. 3. 2023

Zemianské Lieskové 435, Melčice-Lieskové, 913 05, Slovenská republika

Ing. Michal Chovanec

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 12. 2022 - Poslední vztah: 20. 4. 2023

vznik členství: 29. 6. 2021

zánik členství: 22. 3. 2023

vznik funkce: 29. 6. 2021

zánik funkce: 22. 3. 2023

Francouzská 377/40, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Marek Choma

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 4. 2022 - Poslední vztah: 20. 4. 2023

vznik členství: 29. 6. 2021

zánik členství: 22. 3. 2023

vznik funkce: 29. 6. 2021

zánik funkce: 22. 3. 2023

Mierová 652/62, Bratislava, 821 05, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michal Chovanec

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 4. 2022 - Poslední vztah: 12. 12. 2022

vznik členství: 29. 6. 2021

vznik funkce: 29. 6. 2021

Francouzská 377/40, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Branislav Gábriš

předseda představenstva

První vztah: 6. 4. 2022 - Poslední vztah: 20. 4. 2023

vznik členství: 29. 6. 2021

zánik členství: 22. 3. 2023

vznik funkce: 29. 6. 2021

zánik funkce: 22. 3. 2023

Jelenia 3132/2, Bratislava, 811 05, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michal Chovanec

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 7. 2018 - Poslední vztah: 6. 4. 2022

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 29. 6. 2021

vznik funkce: 30. 6. 2016

zánik funkce: 29. 6. 2021

Francouzská 377/40, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Michal Chovanec

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2018 - Poslední vztah: 13. 7. 2018

vznik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 30. 6. 2016

Na Podstráni 1283/55, Kysucké Nové Mesto, 024 01, Slovenská republika

Ing. Marek Choma

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 9. 2016 - Poslední vztah: 6. 4. 2022

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 29. 6. 2021

vznik funkce: 30. 6. 2016

zánik funkce: 29. 6. 2021

Mierová 652/62, Bratislava, 821 05, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michal Chovanec

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 9. 2016 - Poslední vztah: 10. 7. 2018

vznik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 30. 6. 2016

Francouzská 377/40, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Michal Chovanec

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 9. 2016 - Poslední vztah: 10. 7. 2018

vznik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 30. 6. 2016

Francouzská 377/40, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Branislav Gábriš

předseda představenstva

První vztah: 14. 9. 2016 - Poslední vztah: 6. 4. 2022

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 29. 6. 2021

vznik funkce: 30. 6. 2016

zánik funkce: 29. 6. 2021

Jelenia 3132/2, Bratislava, 811 05, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Ing. Branislav Gábriš

předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 9. 2016

vznik členství: 20. 5. 2011

zánik členství: 20. 5. 2016

vznik funkce: 20. 5. 2011

zánik funkce: 20. 5. 2016

Jádrová 3226/5, Bratislava, 821 02, Slovenská republika

Ing. Marek Choma

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 9. 2016

vznik členství: 18. 6. 2014

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 18. 6. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2016

Mierová 652/62, Bratislava, 821 05, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Ing. Bohuš Hlavatý

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 3. 2014 - Poslední vztah: 14. 9. 2016

vznik členství: 17. 2. 2014

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 17. 2. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2016

Tolstého 3700/1A, Pezinok, Slovenská republika

Ing. Sylvie Pyszková

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 11. 2013 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 20. 5. 2011

zánik členství: 18. 6. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2011

zánik funkce: 18. 6. 2014

Cornovova 1059/32, Brno, 618 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Sylvie Pyszková

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 9. 11. 2013

vznik členství: 20. 5. 2011

zánik členství: 18. 6. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2011

zánik funkce: 18. 6. 2014

Cornovova 1059/32, Brno, 618 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Marek Choma

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 19. 3. 2014

vznik členství: 20. 5. 2011

zánik členství: 17. 2. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2011

zánik funkce: 17. 2. 2014

Mierová 652/62, Bratislava, 821 05, Slovenská republika

Ing. Branislav Gábriš

předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 20. 5. 2011

vznik funkce: 20. 5. 2011

Jádrová 3226/5, Bratislava, 821 02, Slovenská republika

Ing. Sylvie Pyszková

předseda představenstva

První vztah: 9. 12. 2009 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 7. 12. 2009

zánik členství: 20. 5. 2011

vznik funkce: 7. 12. 2009

zánik funkce: 20. 5. 2011

Cornovova 1059/32, Brno, 618 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jan Pelíšek, M.A.

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2009 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 7. 12. 2009

zánik členství: 20. 5. 2011

Zemědělská 1672/12, Brno, 613 00, Česká republika

Lucie Gottwaldová

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2008 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 26. 6. 2008

zánik členství: 20. 5. 2011

vznik funkce: 26. 6. 2008

zánik funkce: 20. 5. 2011

Štefánikova 117/48, Brno, 612 00, Česká republika

Ing. František Vašíček

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2007 - Poslední vztah: 18. 12. 2008

vznik členství: 14. 10. 2003

zánik členství: 26. 6. 2008

vznik funkce: 13. 7. 2007

zánik funkce: 26. 6. 2008

Luční 4, Moravany, 664 48, Česká republika

Václav Bartoněk

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2007 - Poslední vztah: 9. 12. 2009

vznik členství: 5. 4. 2004

zánik členství: 7. 12. 2009

Blatouchová 1083/3B, Brno, 618 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Roman Minarovič

předseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2007 - Poslední vztah: 9. 12. 2009

vznik členství: 18. 6. 2007

zánik členství: 7. 12. 2009

vznik funkce: 13. 7. 2007

zánik funkce: 7. 12. 2009

Gaštanová 1868/16, Stupava, 900 31, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Václav Bartoněk

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2007 - Poslední vztah: 19. 7. 2007

vznik členství: 5. 4. 2004

vznik funkce: 5. 4. 2004

zánik funkce: 13. 7. 2007

Blatouchová 1083/3B, Brno, 618 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Roman Minarovič

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2007 - Poslední vztah: 19. 7. 2007

vznik členství: 18. 6. 2007

Gaštanová 1868/16, Stupava, 900 31, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Václav Bartoněk

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 5. 2004 - Poslední vztah: 10. 7. 2007

vznik funkce: 5. 4. 2004

Turgeněvova 16, Brno, 618 00, Česká republika

Ing. Michal Renát

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 2004 - Poslední vztah: 10. 7. 2007

vznik funkce: 5. 4. 2004

zánik funkce: 18. 6. 2007

Kneslova 3, Brno, 618 00, Česká republika

Ing. František Vašíček

předseda představenstva

První vztah: 3. 5. 2004 - Poslední vztah: 19. 7. 2007

vznik funkce: 14. 10. 2003

zánik funkce: 13. 7. 2007

Luční 4, Moravany, 664 48, Česká republika

MUDr. Tomáš Tesař

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 2003 - Poslední vztah: 3. 5. 2004

vznik funkce: 14. 10. 2003

zánik funkce: 5. 4. 2004

Stroupežnického 26, Praha 5, 150 00, Česká republika

MUDr. Pavel Texl

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 2003 - Poslední vztah: 3. 5. 2004

vznik funkce: 14. 10. 2003

zánik funkce: 5. 4. 2004

Štefánikova 12, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. František Vašíček

předseda představenstva

První vztah: 14. 10. 2003 - Poslední vztah: 3. 5. 2004

vznik funkce: 14. 10. 2003

Vlkova 1, Brno, 602 00, Česká republika

ing. František Vašíček

jednatel

První vztah: 3. 11. 1997 - Poslední vztah: 14. 10. 2003

vznik funkce: 3. 11. 1997

zánik funkce: 14. 10. 2003

Vlkova 1, Brno, Česká republika

Milan Kostrhoun

jednatel

První vztah: 3. 6. 1997 - Poslední vztah: 3. 11. 1997

Velkopavlovická 10, Brno, Česká republika

JUDr. Ivo Popelář

Jednatel:

První vztah: 26. 8. 1996 - Poslední vztah: 11. 2. 1999

Brechtova 17, Brno, 638 00, Česká republika

Společnost zastupují společně vždy dva členové představenstva.

od 20. 4. 2023

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva.

do 5. 11. 2014 od 11. 7. 2011

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva.

do 20. 4. 2023 od 11. 7. 2011

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva.

do 11. 7. 2011 od 11. 2. 2010

Způsob jednání: Za společnost podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně. V obchodních případech, jejichž hodnota převyšuje částku 500.000,- Kč, se k platnosti jednání zavazujícího společnost vyžaduje podpis dvou členů představenstva, s  nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Další osoby mohou za společnost podepisovat jen na základě písemného pověření podepsaného předsedou i místopředsedou představenstva.

do 11. 2. 2010 od 3. 5. 2004

Způsob jednání: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to samostatně každý člen představenstva. Za společnost podepisují všichni členové představenstva, a to každý samostatně. Další osoby mohou za společnost podepisovat jen na základě písemného pověření podepsaného některým ze členů představenstva.

do 3. 5. 2004 od 14. 10. 2003

Způsob zastupování: za společnost jedná a podepisuje jednatel

do 14. 10. 2003 od 26. 8. 1996

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

JUDr. Martin Svoboda, Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2023

vznik členství: 22. 3. 2023

vznik funkce: 22. 3. 2023

Klecandova 712/11, Brno, 613 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Martin Bednár

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2023

vznik členství: 22. 3. 2023

Tále 888/7, Bojnice, 972 01, Slovenská republika

Ing. Mgr. Petra Hodorovská, MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2023

vznik členství: 22. 3. 2023

Na Štyridsiatku 7730/2, Bratislava - Staré Mesto, 811 06, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Martin Svoboda, Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2022 - Poslední vztah: 20. 4. 2023

vznik členství: 29. 6. 2021

zánik členství: 22. 3. 2023

vznik funkce: 29. 6. 2021

zánik funkce: 22. 3. 2023

Klecandova 712/11, Brno, 613 00, Česká republika

Vladimír Florek

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2022 - Poslední vztah: 20. 4. 2023

vznik členství: 29. 6. 2021

zánik členství: 22. 3. 2023

vznik funkce: 29. 6. 2021

zánik funkce: 22. 3. 2023

Kežmarské námestie 3367/4a, Bratislava, 581 01, Slovenská republika

Michal Hruška

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2022 - Poslední vztah: 20. 4. 2023

vznik členství: 29. 6. 2021

zánik členství: 22. 3. 2023

vznik funkce: 29. 6. 2021

zánik funkce: 22. 3. 2023

Dlouhá 735/25, Praha, 110 00, Česká republika

Michal Hruška

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2018 - Poslední vztah: 6. 4. 2022

vznik členství: 21. 6. 2018

zánik členství: 29. 6. 2021

Dlouhá 735/25, Praha, 110 00, Česká republika

Pavlína Nešporová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2016 - Poslední vztah: 10. 7. 2018

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 21. 6. 2018

Všetičkova 714/16a, Brno, 602 00, Česká republika

Pavlína Nešporová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2016 - Poslední vztah: 10. 7. 2018

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 21. 6. 2018

Všetičkova 714/16a, Brno, 602 00, Česká republika

JUDr. Martin Svoboda, Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2016 - Poslední vztah: 6. 4. 2022

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 29. 6. 2021

vznik funkce: 30. 6. 2016

zánik funkce: 29. 6. 2021

Klecandova 712/11, Brno, 613 00, Česká republika

Vladimír Florek

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2016 - Poslední vztah: 6. 4. 2022

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 29. 6. 2021

Kežmarské námestie 3367/4a, Bratislava, 581 01, Slovenská republika

Vladimír Florek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 9. 2016

vznik členství: 20. 5. 2011

zánik členství: 20. 5. 2016

Kežmarské námestie 3367/4a, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

Ing. Gerhard Walter

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 9. 2016

vznik členství: 18. 6. 2014

zánik členství: 30. 6. 2016

Dlouhá 506, Šakvice, 691 67, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Martin Svoboda, Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2013 - Poslední vztah: 14. 9. 2016

vznik členství: 20. 5. 2011

zánik členství: 20. 5. 2016

Klecandova 712/11, Brno, 613 00, Česká republika

Václav Bartoněk

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2013 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 24. 6. 2013

zánik členství: 18. 6. 2014

Blatouchová 1083/3B, Brno, 618 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Mgr. Martin Svoboda, Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2012 - Poslední vztah: 18. 8. 2013

vznik členství: 20. 5. 2011

Klecandova 712/11, Brno, 613 00, Česká republika

Ing. Roman Minarovič

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 16. 7. 2013

vznik členství: 20. 5. 2011

zánik členství: 24. 6. 2013

Gaštanová 1868/16, Stupava, Slovenská republika

Mgr. Martin Svoboda, Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 15. 5. 2012

vznik členství: 20. 5. 2011

náměstí Republiky 1608/18, Brno, 614 00, Česká republika

Vladimír Florek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 20. 5. 2011

Kežmarské námestie 3367/4a, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

MVDr. Martina Mazánková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2010 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 19. 2. 2010

zánik členství: 20. 5. 2011

vznik funkce: 31. 10. 2010

zánik funkce: 20. 5. 2011

Rozcestí 222/4, Brno, 664 00, Česká republika

Michal Štefl

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2009 - Poslední vztah: 27. 10. 2010

vznik členství: 7. 12. 2009

zánik členství: 19. 2. 2010

Jugoslávská 469/93, Brno, 613 00, Česká republika

Ing. Gabriela Jadrníčková

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2009 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 7. 12. 2009

zánik členství: 20. 5. 2011

vznik funkce: 7. 12. 2009

zánik funkce: 20. 5. 2011

Ondříčkova 2385/32, Praha 3, 130 00, Česká republika

Hana Tauwinkelová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2009 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 7. 12. 2009

zánik členství: 20. 5. 2011

Okrouhlá 357/16, Brno, 625 00, Česká republika

Mgr. Alžběta Bartoňková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2009 - Poslední vztah: 9. 12. 2009

vznik členství: 30. 10. 2009

zánik členství: 7. 12. 2009

Křídlovická 376/78, Brno, 603 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  DEV REAL, s.r.o.

  Lidická 2030/20, Brno Černá Pole (Brno-střed), 602 00

Ing. Vojtěch Knop-Kostka

předseda

První vztah: 5. 3. 2009 - Poslední vztah: 9. 12. 2009

vznik funkce: 5. 4. 2004

zánik funkce: 7. 12. 2009

Nuselská 84/24, Praha 4, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  CD CENTRUM, a.s.

  Purkyňova 648/125, Brno Medlánky, 612 00

JUDr. Štefan Malatín

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2008 - Poslední vztah: 19. 11. 2009

vznik členství: 26. 6. 2008

zánik členství: 30. 10. 2009

Grohova 148/56a, Brno, 602 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Michaela Nádeníčková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2008 - Poslední vztah: 9. 12. 2009

vznik členství: 26. 6. 2008

zánik členství: 7. 12. 2009

Pompova 338/11, Brno, 617 00, Česká republika

Ing. Jiří Miškela

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2007 - Poslední vztah: 18. 12. 2008

vznik členství: 18. 6. 2007

zánik členství: 26. 6. 2008

Popelákova 2304/1, Brno, 628 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  VEPRON s.r.o.

  Olomoucká 676/104, Brno Černovice, 618 00

Ing. Michal Renát

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2007 - Poslední vztah: 18. 12. 2008

vznik členství: 18. 6. 2007

zánik členství: 26. 6. 2008

Kneslova 1073/3, Brno, 618 00, Česká republika

Michal Říčánek

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2005 - Poslední vztah: 10. 7. 2007

vznik členství: 17. 5. 2005

zánik členství: 18. 6. 2007

Axmanova 12, Brno, 623 00, Česká republika

MUDr. Pavel Texl

člen

První vztah: 3. 5. 2004 - Poslední vztah: 10. 7. 2007

vznik funkce: 5. 4. 2004

zánik funkce: 18. 6. 2007

Štefánikova 12, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Vojtěch Knop - Kostka

předseda

První vztah: 3. 5. 2004 - Poslední vztah: 3. 5. 2004

vznik funkce: 5. 4. 2004

Nuselská 82/24, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Vojtěch Knop - Kostka

předseda

První vztah: 3. 5. 2004 - Poslední vztah: 5. 3. 2009

vznik funkce: 5. 4. 2004

Nuselská 84/24, Praha 4, 140 00, Česká republika

Přemysl Veselý

člen

První vztah: 14. 10. 2003 - Poslední vztah: 3. 5. 2004

vznik funkce: 14. 10. 2003

zánik funkce: 5. 4. 2004

Havláskova 18, Brno, 621 00, Česká republika

Mgr. Tomáš Kaláb

předseda

První vztah: 14. 10. 2003 - Poslední vztah: 3. 5. 2004

vznik funkce: 14. 10. 2003

zánik funkce: 5. 4. 2004

Wanklova 5, Brno, 602 00, Česká republika

Michal Říčánek

člen

První vztah: 14. 10. 2003 - Poslední vztah: 20. 9. 2005

vznik funkce: 14. 10. 2003

Axmanova 12, Brno, 623 00, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

1 fyzická osoba

Ing. Bohuš Hlavatý

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 3. 2014

vznik členství: 17. 2. 2014

vznik funkce: 17. 2. 2014

Tolstého 3700/1A, Pezinok, Slovenská republika

Historické vztahy

Ing. Roman Minarovič

předseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2007 - Poslední vztah: 9. 12. 2009

vznik členství: 18. 6. 2007

zánik členství: 7. 12. 2009

vznik funkce: 13. 7. 2007

zánik funkce: 7. 12. 2009

Gaštanová 1868/16, Stupava, Slovenská republika

Ing. Roman Minarovič

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2007 - Poslední vztah: 19. 7. 2007

vznik členství: 18. 6. 2007

Gaštanová 1868/16, Stupava, Slovenská republika

Další vztahy firmy STAVCOM - HP a.s.

Historické vztahy

Ing. František Vašíček

První vztah: 14. 10. 2003 - Poslední vztah: 10. 7. 2007

Vlkova 1, Brno, 602 00, Česká republika

ing. František Vašíček

První vztah: 2. 10. 2002 - Poslední vztah: 14. 10. 2003

vklad 100 000 Kč

splaceno 100 000 Kč

obchodní podíl 100 %

Vlkova 1, Brno, Česká republika

ing. František Vašíček

První vztah: 11. 2. 1999 - Poslední vztah: 2. 10. 2002

vklad 100 000 Kč

splaceno 100 000 Kč

Vlkova 1, Brno, Česká republika

ing. František Vašíček

První vztah: 3. 11. 1997 - Poslední vztah: 11. 2. 1999

vklad 80 000 Kč

splaceno 80 000 Kč

Vlkova 1, Brno, Česká republika

JUDr. Ivo Popelář

První vztah: 3. 6. 1997 - Poslední vztah: 11. 2. 1999

vklad 20 000 Kč

splaceno 20 000 Kč

Brechtova 17, Brno, 638 00, Česká republika

Milan Kostrhoun

První vztah: 3. 6. 1997 - Poslední vztah: 3. 11. 1997

vklad 80 000 Kč

splaceno 80 000 Kč

Velkopavlovická 10, Brno, 600 00, Česká republika

JUDr. Ivo Popelář

První vztah: 26. 8. 1996 - Poslední vztah: 3. 6. 1997

vklad 50 000 Kč

splaceno 30 000 Kč

Brechtova 17, Brno, 638 00, Česká republika

Jaroslav Hrstka

První vztah: 26. 8. 1996 - Poslední vztah: 3. 6. 1997

vklad 50 000 Kč

splaceno 30 000 Kč

Měříčkova 87, Brno, 621 00, Česká republika

Akcionáři

MGD DEVELOPMENT, a.s., IČ: 27744566

Heršpická, Česká republika, Brno, 639 00

do 18. 12. 2008 od 18. 12. 2008

MCG DEVELOPMENT, a.s., IČ: 27744566

Heršpická, Česká republika, Brno, 639 00

do 18. 12. 2009 od 18. 12. 2008

Ing. František Vašíček

Vlkova, Česká republika, Brno, 602 00

do 10. 7. 2007 od 14. 10. 2003

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 26. 8. 1996

Živnosti

Masérské, rekondiční a regenerační služby
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 17. 1. 2003
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 26. 8. 1996
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 26. 8. 1996
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).