Hlavní navigace

Zákony online

Předpis č. 120/1990 Sb.

Zákon, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli (úplné znění)

Znění od 1. 1. 2012

120/1990 Sb. Zákon, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli

120

ZÁKON

ze dne 23. dubna 1990,

kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

V případě, kdy právní předpisy zakládají oprávnění Revolučního odborového hnutí, se tato oprávnění za podmínek uvedených v zákoníku práce vztahují na odborové organizace a orgány vytvořené na základě svobodného odborového sdružování.

§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Zdroj: zakonyprolidi.cz