Hlavní navigace

Zákony online

Předpis č. 182/2006 Sb.

Insolvenční zákon - HLAVA III - FORMULÁŘ

Znění od 20190104

182/2006 Sb. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

HLAVA III

FORMULÁŘ

§ 430b

Ministerstvo uveřejní podobu formulářů a elektronických formulářů pro podání stanovená tímto zákonem způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Zdroj: zakonyprolidi.cz