Hlavní navigace

Zákon o obecně prospěšných společnostech - ČÁST DRUHÁ - Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., záko

Předpis č. 248/1995 Sb.

Vyhlášené znění

248/1995 Sb. Zákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů

ČÁST DRUHÁ

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 149/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 18 odst. 7 se za slovo "nadace," vkládají tato slova: "obecně prospěšné společnosti,".

2. § 34 se doplňuje odstavcem 12, který zní:

"(12) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na obecně prospěšné společnosti.".

3. V příloze k zákonu v položce (1-27) se slova "přístrojů pro měření délky v terénu" nahrazují slovy "nástrojů pro měření délky" a v položce (2-53) se slova "přístroje pro měření délky v terénu" nahrazují slovy "nástroje pro měření délky".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).