Hlavní navigace

Zákon o obecně prospěšných společnostech

Předpis č. 248/1995 Sb.

Zrušeno zákonem č. 89/2012 Sb.

Zdroj: zakonyprolidi.cz