Hlavní navigace

Zákony online

Předpis č. 248/1995 Sb.

Zákon o obecně prospěšných společnostech (úplné znění)

Znění od 1. 1. 2014

248/1995 Sb. Zákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů

Zrušeno zákonem č. 89/2012 Sb.
Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Zdroj: zakonyprolidi.cz