Hlavní navigace

zákon o elektronických úkonech (datové schránky) - Přechodná ustanovení

Předpis č. 300/2008 Sb.

Znění od 1. 1. 2021

300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 190/2009 Sb. Čl. VII

Po dobu šesti měsíců ode dne, kdy nabudou účinnosti čl. VI body 1, 2, 17, 18 a 20 tohoto zákona, mohou fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby dodávat do datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby pouze faktury nebo obdobné žádosti o zaplacení.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 192/2016 Sb. Čl. IX

1. Ministerstvo vnitra zřídí orgánu veřejné moci, který je zapsán do rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů a kterému nebyla zřízena datová schránka podle § 6 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona datovou schránku podle § 6 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Pokud do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona není orgán veřejné moci, který vzniká zápisem do evidence podle jiného právního předpisu a kterému byla zřízena datová schránka podle § 6 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zapsán do rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, datová schránka orgánu veřejné moci se mu znepřístupní. Současně se tomuto orgánu veřejné moci znepřístupní další datová schránka zřízená podle § 6 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Je-li do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona osoba, které bylo postupem podle § 5a zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, umožněno, aby její datová schránka plnila rovněž funkci datové schránky podle § 6 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zapsána do rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, Ministerstvo vnitra její datovou schránku znepřístupní a zřídí jí datovou schránku orgánu veřejné moci podle § 6 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Pokud do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona není osoba, které bylo postupem podle § 5a zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, umožněno, aby její datová schránka plnila rovněž funkci datové schránky podle § 6 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zapsána do rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, Ministerstvo vnitra znemožní, aby její datová schránka plnila rovněž funkci datové schránky podle § 6 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Ministerstvo vnitra neprodleně poté, co podle bodu 2 nebo 3 znepřístupní datovou schránku nebo podle bodu 4 znemožní, aby datová schránka plnila rovněž funkci datové schránky podle § 6 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, oznámí tuto skutečnost subjektu, kterému byla tato datová schránka zřízena.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 299/2016 Sb. Čl. IV

1. Komora auditorů České republiky zašle zřizovateli a správci datových schránek údaje vedené o statutárních auditorech v rejstříku auditorů platné ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nezbytně nutné pro zřízení datové schránky statutárnímu auditorovi do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Zřizovatel a správce datových schránek zřídí statutárnímu auditorovi datovou schránku podnikající fyzické osoby prvním dnem prvního kalendářního měsíce prvního roku po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Tím není dotčeno právo statutárního auditora na zřízení datové schránky podnikající fyzické osoby na žádost.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 255/2019 Sb. Čl. VII

Ministerstvo vnitra zřídí znalci, soudnímu tlumočníkovi a soudnímu překladateli zapsaným podle zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a podle zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona datovou schránku podle § 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).