Hlavní navigace

Zákon o dani z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitosti)

Předpis č. 338/1992 Sb.

Zdroj: zakonyprolidi.cz