Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb., zákona České národní rady č. 437/19 - Čl. I

Předpis č. 112/1994 Sb.

Znění od 8. 6. 1994

112/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb., zákona České národní rady č. 437/19

Čl. I

Zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb., zákona České národní rady č. 437/1991 Sb. a zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 348/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 9 odst. 1 písm. f) se na konci vypouští čárka a doplňují se slova "plemenných a chovných, vyjma psů, koček a drobných zvířat, s výjimkou včelstev a všech zvířat po dobu nařízených mimořádných veterinárních opatření. V ostatních případech se zvířata přesunují na základě osvědčení o jejich zdravotním stavu a nákazové situaci v chovu, vystaveného veterinárním lékařem, který má povolení k výkonu veterinárních činností podle tohoto zákona,".

2. V § 9 odst. 1 písm. i) se vypouštějí slova "pokud se svodu zúčastní pouze zvířata z územního obvodu v její působnosti,".

3. V § 9 odst. 1 písm. j) se na konci čárka nahrazuje středníkem a připojují se slova "provedením prohlídky jatečních zvířat a masa a veterinárním vyšetřením dalších živočišných produktů může pověřit odborně způsobilého veterinárního pracovníka,17) který má povolení k výkonu veterinárních činností podle tohoto zákona,".

Poznámka č. 17) zní:

"17) § 25 odst. 1 zákona č. 87/1987 Sb.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).