Hlavní navigace

Zákon o evidenci tržeb - Oddíl 3 - Evidence tržeb ve zvláštním režimu

Předpis č. 112/2016 Sb.

Znění od 1. 5. 2020

112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb

Oddíl 3

Evidence tržeb ve zvláštním režimu

§ 23a

Obsah evidenční povinnosti

(1) Poplatník je povinen

a) nejpozději při uskutečnění evidované tržby vystavit účtenku s nejnižším pořadovým číslem z bloku účtenek tomu, od koho evidovaná tržba plyne,

b) evidovat stejnopis vystavené účtenky s tím, že tato povinnost je splněna jeho uchováváním až do uplynutí lhůty pro stanovení daně z příjmů, ke které se vztahuje, a

c) podat správci daně za každé kalendářní čtvrtletí, ve kterém uskutečnil nebo vrátil evidovanou tržbu nebo provedl její opravu, oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu, a to do 20 dnů od konce tohoto kalendářního čtvrtletí.

(2) Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu lze podat jen

a) na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí,

b) na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tiskopisem vydaným Ministerstvem financí, nebo

c) datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně

1. podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,

2. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo

3. dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu.

§ 23b

Údaje na účtence vystavené ve zvláštním režimu

Poplatník je na účtence povinen uvádět

a) své daňové identifikační číslo, pokud není jeho kmenová část tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo,

b) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, pokud má více než 1 provozovnu,

c) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve, a

d) celkovou částku tržby v české měně.

§ 23c

Údaje v oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu

(1) V oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu je poplatník povinen kromě obecných náležitostí podání uvést

a) své identifikační a kontaktní údaje,

b) označení provozovny, ve které jsou tržby uskutečněny, pokud má více než 1 provozovnu,

c) údaje týkající se účtenek a bloku účtenek a

d) údaje týkající se evidovaných tržeb.

(2) Údaje podle odstavce 1 písm. c) a d) uvádí poplatník zvlášť za každou provozovnu, ve které jsou uskutečňovány evidované tržby.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).