Hlavní navigace

Zákony online

Předpis č. 90/2012 Sb.

Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) - Společné členství manželů v bytovém družstvu

Znění od 20140101

90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Společné členství manželů v bytovém družstvu

§ 739

(1) Společné členství manželů v bytovém družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů.

(2) Společné členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění manželů nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku.

§ 740

Rozhodnutí o vyloučení společných členů se samostatně doručuje každému z manželů. Každý ze společných členů má právo proti rozhodnutí vznést námitky i bez ohledu na vůli druhého z manželů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Zdroj: zakonyprolidi.cz