Hlavní navigace

Zákon o službě vojáků v záloze - ČÁST PÁTÁ - NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÉ VOJÁKOVI V ZÁLOZE VE SLUŽBĚ

Předpis č. 45/2016 Sb.

Znění od 1. 10. 2017

45/2016 Sb. Zákon o službě vojáků v záloze

ČÁST PÁTÁ

NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÉ VOJÁKOVI V ZÁLOZE VE SLUŽBĚ

§ 31

Povinnost České republiky k náhradě škody

Škodu způsobenou vojákovi v záloze ve službě v přímé souvislosti s výkonem služby nebo pro výkon služby porušením právní povinnosti je povinna nahradit Česká republika.

§ 32

Povinnost nahradit škodu na věcech odložených vojákem v záloze ve službě

(1) Česká republika je povinna nahradit škodu na věcech, které voják v záloze ve službě při výkonu vojenské činné služby nebo v přímé souvislosti s ním odložil na určené nebo obvyklé místo, do výše 16000 Kč.

(2) Jestliže škoda na věcech odložených vojákem v záloze ve službě byla způsobena jiným vojákem nebo jestliže nadřízený převzal tyto věci do úschovy, hradí se škoda bez omezení.

(3) Služební orgány jsou povinny vytvořit podmínky pro bezpečné ukládání věcí.

(4) Právo na náhradu škody zaniká, jestliže vznik škody voják v záloze ve službě bez zbytečného odkladu neohlásil nadřízenému, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy se o vzniku škody dověděl.

(5) Česká republika má povinnost nahradit škodu způsobenou na věcech vojáka v záloze ve službě při výkonu vojenského zaměstnání nebo v přímé souvislosti s ním anebo při odvracení nebezpečí hrozícího životu nebo zdraví anebo škody hrozící majetku.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).