Hlavní navigace

Chystají se bonusy pro firmy, co zaměstnají lidi z okraje společnosti

15. 4. 2024

Sdílet

15. 4. 24 / 1x / chudoba, bez peněz, žebrák, město Autor: Podnikatel.cz s využitím DALL-E, podle licence: Rights Managed

Vzniká nový zákon, který by v případě hladkého schválení platil už od 1. ledna 2025. Zaměřuje se na pracovní uplatnění pro lidi na nejnižší příčce žebříčku společenského uplatnění.

Jak píše Měšec.cz, stát připravuje pro lidi živořící dosud na okraji společnosti řešení, jak se odlepit ode dna a pracovat na svém společenském uplatnění a schopnosti slušně se uživit. Pokud vše půjde podle plánu, od roku 2025 začnou vznikat tzv. integrační sociální podniky, které budou přijímat jako zaměstnance právě lidi, kteří jsou doposud bez jakékoli pracovní perspektivy. Tyto podniky bude stát finančně podporovat, aby měli motivaci takto problémové lidi zaměstnávat.

Vyplývá to z návrhu zákona o integračním sociálním podniku pocházejícího z pera Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), který před pár dny schválila vláda. Zákon o integračním sociálním podniku má doplnit plánovanou revizi systému sociálních dávek a zároveň chce vyhovět námitkám z řad neziskových organizací, které si stěžují na nedostatečnou schopnost státu začlenit na pracovní trh i sociálně znevýhodněné osoby.

Pokud bude vše vycházet podle plánu, z šedé zóny by se měly začlenit zpátky do společnosti tisíce českých občanů. Svoji šanci na únik z „nicoty“ budou mít lidé, kteří jsou minimálně 2 roky v evidenci Úřadu práce a kteří patří do těchto kategorií:

 • nedosáhli žádného nebo pouze základního vzdělání,
 • jsou 2 roky po dokončení studia,
 • byl jim udělen azyl nebo doplňková ochrana,
 • je proti nim vedena exekuce,
 • nebo dosáhli alespoň 60 let věku.

Další kategorie, u kterých není nutná podmínka dvouleté registrace na Úřadu práce:

 • lidé, kteří osobně pečují o fyzickou osobu, která se podle zákona o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s touto osobou trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby, nebo jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
 • lidé se zdravotním postižením,
 • lidé, kterým byla poskytnuta služba sociální prevence,
 • lidé bez přístřeší,
 • lidé, kteří jsou po ukončení výkonu trestu odnětí svobody,
 • lidé, kteří jsou do 10 let po ukončení nařízené ústavní výchovy nebo uložené ochranné výchovy v diagnostickém ústavu či dětském domově.

Zatímco pro osoby s určitým sociálním znevýhodněním bude tato pomoc znamenat zejména řešení sociálního problému a možnost adaptovat se na otevřeném trhu práce, pro zdravotně postižené občany bude prioritou najít smysluplnou, důstojnou a stabilní práci. Odstraněním bariér pro vstup na volný trh práce a vyřešením případných sociálních problémů v době trvání pracovního poměru u těchto integračních sociálních podniků by mohlo dojít ke zlepšení vyhlídek těchto lidí najít si snáze „normální“ zaměstnání.

Podle studií, které si MPSV nechalo vypracovat, vyplývá, že každá ekonomicky neaktivní osoba stojí stát přes 300 tisíc Kč ročně. Pokud by se tyto lidi podařilo uchytit na pracovním trhu, pak by stát mohl významně ušetřit.

Vidíme velký potenciál i v tom, že díky fungujícímu systému, který bude doplňovat revizi dávek sociálního systému, budeme schopni šetřit finanční náklady právě v oblasti sociálních služeb, dodal ministr Marian Jurečka, který úspory odhaduje až na 1,3 miliardy Kč ročně.

Státní podpora pro zaměstnavatele

Firma, která se rozhodne zaměstnávat tyto těžko uplatnitelné občany, získá od státu jednak motivační příspěvek za každého pracovníka a také částečnou kompenzaci nákladů spojených s jejich zaměstnáváním (příspěvek na náklady spojené se zaměstnáváním osob se specifickými potřebami).

Tento příspěvek bude v pevné výši 1000 Kč měsíčně za každého takového pracovníka v případě:

 • firma ho zaměstná minimálně na 0,3 stanovené týdenní pracovní doby, tedy cca 13 hodin týdně,
 • pracovník není osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti a zároveň není v pracovním poměru k zaměstnavateli, který je uznán za zaměstnavatele na chráněném trhu práce podle § 78 zákona o zaměstnanosti,
 • na tohoto pracovníka už nedostává příspěvek jiná firma od Úřadu práce.

Příspěvek na náklady může firma na pracovníka dostávat nejdéle 2 roky.

Motivační příspěvek získá integrační sociální podnik za období 36 měsíců od uzavření pracovní smlouvy integrované osoby, a to zpětně vždy za uplynulý kalendářní rok. Výše motivačního příspěvku za integrovaného pracovníka činí 11 % z jeho ročního vyměřovacího základu, přičemž dosáhne minimálně 80 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku, za který je motivační příspěvek poskytován.

Nárok na motivační příspěvek vznikne integračnímu sociálnímu podniku za úspěšnou pracovní integraci osob se specifickými potřebami v případě, že:

 • daný pracovník u něj pracuje alespoň 1 rok. Maximální délka doby, po kterou je zaměstnanec hodnocen jako integrovaná osoba, činí 4 roky od vzniku pracovního poměru u integračního sociálního podniku,
 • nebo po skončení pracovního poměru,
 • nejpozději v následujícím měsíci, kdy pracovník ukončil pracovní poměr u integračního sociálního podniku, uzavřel pracovní smlouvu se zaměstnavatelem, který už není integračním sociálním podnikem nebo zaměstnavatelem uznaným za zaměstnavatele na chráněném trhu práce, a to v rozsahu alespoň poloviny stanovené týdenní pracovní doby.

Podle navrhovaného zákona může status integračního sociálního podniku dostat firma, která:

 • vykonává soustavnou hospodářskou činnost,
 • podíl zaměstnanců se specifickými problémy činí alespoň 30 % z celkového počtu zaměstnanců,
 • má sídlo v ČR,
 • nebyla uznána vinnou za přestupek podle zákona o zaměstnanosti nebo zákona o inspekci práce, jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 200 000 Kč,
 • je bezúhonná a nemá dluhy u orgánů Finanční správy, Celní správy, České správy sociálního pojištění nebo u zdravotních pojišťoven
 • a není v úpadku.

MPSV si od zákona slibuje, že se v tomto případě chopí příležitosti zejména obce a kraje, které se jeho pomocí mohou zbavit místních problémů s nezaměstnaností znevýhodněných obyvatel a s tím spojenými sociálními problémy. (Měšec.cz)

Změny u sociálních dávek: Bude nutné doložit, co žadatel vlastní a kolik má našetřeno Přečtěte si také:

Změny u sociálních dávek: Bude nutné doložit, co žadatel vlastní a kolik má našetřeno

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).