Hlavní navigace

Jaké povinnosti musí zaměstnavatelé plnit v nemocenském pojištění vůči sociálce?

7. 10. 2022

Sdílet

7.10.22 4krát/podnikatel, zamyšlení, dotaz, pochybnosti Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed

Okresní správy sociálního pojištění mají za úkol provádět pro zaměstnance nemocenské pojištění. Zaměstnavatelé jsou však povinni plnit vůči ČSSZ hned několik úkolů. Připomínáme, které to jsou. 

V první řadě mají zaměstnavatelé povinnost tzv. oznamovací. Musí se:

  • přihlásit se nejpozději do 8 kalendářních dnů od svého vzniku do registru zaměstnavatelů,
  • odhlásit se z registru zaměstnavatelů do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy přestal být zaměstnavatelem,
  • oznámit den nástupu zaměstnance do zaměstnání, den skončení zaměstnání se zaměstnancem, a to do 8 kalendářních dnů od nástupu/skončení zaměstnání,
  • ohlásit každou změnu údajů uvedených na předepsaném tiskopisu, a to do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala.

U zaměstnance, jehož zaměstnání je malého rozsahu a zaměstnance pracujícího na základě dohody o provedení práce je situace jiná. Zaměstnavatel oznamuje den nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání nikoliv do 8 kalendářních dnů, ale až do 20. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci vznikla účast na pojištění. Pokud ale tento zaměstnanec uplatní nárok na výplatu dávky v této lhůtě a zaměstnavatel ještě den jeho nástupu do zaměstnání neoznámil, může zaměstnavatel toto oznámení učinit současně s žádostí tohoto zaměstnance o dávku nebo s předáním podkladů a údajů pro nemocenské.

Povinnosti OSVČ a zaměstnanců vůči ČSSZ: Jaké jsou v tom rozdíly? Přečtěte si také:

Povinnosti OSVČ a zaměstnanců vůči ČSSZ: Jaké jsou v tom rozdíly?

Skončení zaměstnání u zaměstnání malého rozsahu oznamuje zaměstnavatel až po skončení doby zaměstnání, nikoli po skončení účasti na pojištění. U zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce se oznamuje skončení zaměstnání až po uplynutí doby, na kterou byla tato dohoda sjednána. Pokud by lhůta pro oznámení skončení zaměstnání při zaměstnání malého rozsahu nebo dohody o provedení práce uplynula dříve než lhůta pro oznámení nástupu zaměstnance do zaměstnání, platí pro oznámení skončení doby zaměstnání stejná lhůta jako pro oznámení nástupu do zaměstnání.

Zaměstnavatelé mají i povinnosti tzv. evidenční

Zaměstnavatel musí vést evidenci o svých zaměstnancích účastných nemocenského pojištění. Zaměstnavatel je povinen uschovávat záznamy o uvedených skutečnostech po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají. Údaje, které mají charakter účetních záznamů, jsou uschovávány delší uschovací dobu.

Uplynulo 30 dní od žádosti a nemocenské nikde? Připomeňte se formulářem Přečtěte si také:

Uplynulo 30 dní od žádosti a nemocenské nikde? Připomeňte se formulářem

Zaměstnavatelé musí přijímat žádosti o dávky

Zaměstnavatel musí přijímat žádosti svých zaměstnanců o dávky nemocenského pojištění, s výjimkou nemocenského, a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu (platí i pro předávání podkladů pro stanovení nároku na nemocenské), převést je z písemné do elektronické podoby a aspoň ve formě prosté kopie je (u otcovské po uplynutí podpůrčí doby, u ošetřovného po uplynutí podpůrčí doby nebo po vydání potvrzení o trvání potřeby ošetřování) spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předat příslušné OSSZ.

Zaměstnavatel musí také přijímat podklady potřebné pro stanovení nároku na nemocenské a jeho výplatu a spolu s údaji potřebnými pro výpočet nemocenského, vč. údajů o způsobu výplaty mzdy, platu nebo odměny, a po uplynutí prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti je zaslat v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou OSSZ.

  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).