Hlavní navigace

Ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné: Kdo má nárok a za jakých podmínek?

4. 8. 2023

Sdílet

4.8.23 2*/práce, péče, ošetřovné, žena, muž, nemoc, nemocenské Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Pokud nemůže zdravý zaměstnanec kvůli péči o svého blízkého vykonávat své zaměstnání, má, za určitých podmínek, nárok na ošetřovné. Jaké ty podmínky jsou? 

Jak informuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), v případě potřeby péče o blízkou osobu je podle situace možné požádat o jednu ze dvou dávek: 

  • Ošetřovné, které může být vypláceno po dobu maximálně 9 (16) kalendářních dnů anebo 
  • Dlouhodobé ošetřovné, které může být vypláceno po dobu maximálně 90 dnů.

Ošetřovné (krátkodobé)

Podmínkou je nemoc nebo úraz blízké osoby, které vyžadují nezbytnou péči druhého člověka. Pokud je blízkou osobou dítě mladší 10 let, je důvodem k nezbytné péči jakákoli nemoc nebo úraz, které utrpělo. Dalším důvodem může být uzavření školského/dětského výchovného zařízení (z důvodu havárie, epidemie nebo jiné nepředvídané události), nařízení karantény anebo onemocnění osoby,
která o dítě pečuje.

4 plánované změny v nemocenských dávkách od roku 2024 Přečtěte si také:

4 plánované změny v nemocenských dávkách od roku 2024

Další podmínkou je společná domácnost obou osob anebo jejich příbuzenský vztah: rodič, dítě, sourozenec, manžel/manželka, registrovaný partner/partnerka, rodič manžela/manželky anebo rodič registrovaného partnera/partnerky.

Podmínka, která je pro nárok na tuto dávku nezbytná, je účast zaměstnance (pečujícího) na nemocenském pojištění. I když pozor, ne všichni zaměstnanci účastní nemocenského pojištění mají na ošetřovné nárok. 

Nárok na ošetřovné mají zejména zaměstnanci v pracovním nebo služebním poměru. Naopak nárok na ošetřovné nemají zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. 

Nárok na ošetřovné nemají osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Ošetřovné (krátkodobé) je možné čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Výjimkou je rodič samoživitel, který může čerpat ošetřovné až 16 dnů, pokud pečuje o dítě mladší 16 let plnící povinnou školní docházku. Pečující osoby se mohou v průběhu tohoto období v ošetřování jednou vystřídat.

Dlouhodobé ošetřovné

Podmínkou je zdravotní stav blízkého, který byl hospitalizován (minimálně 4 po sobě jdoucí dny včetně prvního a posledního dne hospitalizace) a po propuštění z hospitalizace vyžaduje, aby se o něj druhá osobá celý den starala. A to v domácím prostředí alespoň po dobu následujících 30 kalendářních dnů. Rozhodnutí vystavuje
ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči (zpravidla nemocnice). 

Nemocenské pojištění vzroste. Na kolik to vyjde zaměstnance či zaměstnavatele? Přečtěte si také:

Nemocenské pojištění vzroste. Na kolik to vyjde zaměstnance či zaměstnavatele?

V případě osoby v inkurabilním stavu je podmínkou potřeba paliativní a celodenní péče v domácím prostředí a rozhodnutí vystavuje její ošetřující lékař.

Další podmínkou je vztah k dlouhodobě ošetřované osobě a její souhlas. Ošetřující osobou může být manžel/manželka, registrovaný partner/partnerka, příbuzný v přímé linii (tchán/tchyně, snacha/zeť, synovec/neteř, strýc/teta), manžel/manželka nebo registrovaný partner/partnerka těchto osob, druh/družka anebo jiná osoba žijící s ošetřovaným v domácnosti. Ošetřovaná osoba uděluje ošetřující osobě písemný souhlas na tiskopisu Žádost o dlouhodobé ošetřovné, který může kdykoliv odvolat.

I u této dávky je nezbytnou podmínkou účast pečujícího na nemocenském pojištění, a to u zaměstnanců alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících. U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) alespoň 3 měsíce. OSVČ nesmí v době pobírání této dávky osobně vykonávat svou činnost.

Kolik činí ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné? 

Výše dávky odpovídá 60 % tzv. redukovaného denního vyměřovacího základu (od prvního kalendářního dne). 

Orientační výši je možné zjistit pomocí kalkulačky:

Ošetřovné i dlouhodobé ošetřovné vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) přímo pečujícímu podle jeho volby na bankovní účet nebo hotově prostřednictvím České pošty (náklady na doručení hradí příjemce), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni dodání řádně vyplněných podkladů, uzavírá Česká správa sociálního zabezpečení

  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).