Hlavní navigace

Co všechno musí OSVČ hlásit zdravotní pojišťovně?

27. 9. 2022

Sdílet

14.4.23 5x/Přemýšlení žena, podnikatelka, dotaz Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

V souvislosti se zdravotním pojištěním je třeba myslet také na oznamovací povinnosti některých skutečností týkajících se osob samostatně výdělečně činných. O jaké jde? 

Oznámení a změny je nutné provést buď osobně, písemně, případně elektronicky přes datovou schránku či portály jednotlivých pojišťoven. 

Co musí být zdravotní pojišťovně oznámeno? 

 • Změnu jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla: Lhůta pro oznámení je do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
 • Zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti: Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je povinna oznámit zahájení či ukončení činnosti své zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů. Pojištěnec, podnikající na základě živnostenského oprávnění, splní tuto povinnost v momentě, kdy tuto skutečnost oznámí příslušnému živnostenskému úřadu. 
 • Přechod do kategorie tzv. osob bez zdanitelných příjmů (OBZP): To je pojištěnec povinen oznámit své zdravotní pojišťovně do osmi dnů (osobou bez zdanitelných příjmů se pojištěnec stává, pokud po celý kalendářní měsíc není zaměstnancem, není osobou samostatně výdělečně činnou a není za něj plátcem pojistného stát).Kdy může dorazit kontrola ze zdravotní pojišťovny a co bude chtít vidět?
Kdy může dorazit kontrola ze zdravotní pojišťovny a co bude chtít vidět? Přečtěte si také:

Kdy může dorazit kontrola ze zdravotní pojišťovny a co bude chtít vidět?

Ostatní skutečnosti, které je nutné hlásit

OSVČ musí pojišťovně oznámit, pokud je změněno: 

 • obchodní jméno
 • sídlo nebo místo podnikání
 • identifikační číslo osoby (IČO), je-li přiděleno
 • číslo bankovního účtu, pokud z něj bude prováděna platba pojistného nebo jeho záloh

Pokud dojde ke změně těchto dodatečných údajů, je třeba je pojišťovně oznámit do 8 dnů a také doložit. Pokud OSVČ podniká na základě živnostenského oprávnění, stačí tato oznámení při zahájení nebo ukončení výdělečné činnosti učinit na předepsaném tiskopise u živnostenského úřadu. 

 • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
 • 29. 9. 2022 22:02

  Yankaa

  vzhledem k tomu, že nám platí veškeré náklady na naše zdraví a přispívá i na různé aktivity, prevence a zdraví, tak zas tak moc informaci nepotřebuji. Stačí jim základní informace, zaměstnavatel a rodné číslo

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).