Hlavní navigace

Přinášíme přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení v roce 2022

15. 2. 2022

Sdílet

25.5. 22 / 2x / výpočty, čísla, lupa Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zveřejnila přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení v roce 2022. Týkají se důchodového i nemocenského pojištění, důchodů i dávek nemocenského pojištění, sociálního pojištění OSVČ i pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Sociální pojištění v roce 2022

Data týkající se sociálního pojištění
Všeobecný vyměřovací základ za rok 2020 36 119 Kč
Přepočítávací koeficient za rok 2020 1,0773
Průměrná mzda (36 119 Kč × 1,0773) 38 911 Kč
Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení (48 × 38 911 Kč) 1 867 728 Kč

Účast na nemocenském a důchodovém pojištění

Rozhodný příjem podmiňující účast zaměstnanců na nemocenském, a tedy i důchodovém pojištění i v roce 2022 činí 3 500 Kč. Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná.

Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění u OSVČ vykonávající vedlejší činnost v roce 2022 činí 93 387 Kč (2,4 × 38 911 Kč).

Dávky nemocenského pojištění

Nejdůležitější změnou pro letošní rok je v oblasti dávek nemocenského pojištění zvýšení redukčních hranic pro stanovení denního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění.

Redukční hranice pro stanovení denního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění
I. redukční hranice 1 298 Kč
II. redukční hranice 1 946 Kč
III. redukční hranice 3 892 Kč
Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu (pro stanovení výše nemocenského, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného)
Do I. redukční hranice 90 %
Nad I. do II. redukční hranice 60 %
Nad II. do III. redukční hranice 30 %
Nad III. redukční hranici nepřihlíží se
Výše nemocenského z redukovaného denního vyměřovacího základu
Od 15. do 30. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti 60 %
Od 31. do 60. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti 66 %
Od 61. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti 72 %
Výše ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného z redukovaného denního vyměřovacího základu
Výše dlouhodobého ošetřovného 60 %
Výše ošetřovného 60 %
Výše ošetřovného po dobu platnosti mimořádného opatření při epidemii (tzv. krizové ošetřovné, dle zákona č. 520/2021 Sb.) od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022 80 %
Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu pro stanovení výše peněžité pomoci v mateřství, otcovské a vyrovnávacího příspěvku (těhotenství a mateřství)
Do I. redukční hranice 100 %
Nad I. do II. redukční hranice 60 %
Nad II. do III. redukční hranice 30 %
Nad III. redukční hranici nepřihlíží se
Procentuální výše dávek z redukovaného denního vyměřovacího základu
Výše peněžité pomoci v mateřství (PPM) z redukovaného denního vyměřovacího základu 70 %
Výše otcovské z redukovaného denního vyměřovacího základu 70 %

Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství je rozdílem mezi redukovaným denním vyměřovacím základem pro účely zákona o nemocenském pojištění zjištěným ke dni převedení a průměrem započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den po převedení.

Orientační výši dávek nemocenského pojištění si můžete spočítat na kalkulačce pro výpočet dávek v roce 2022.

Výši ošetřovného po dobu platnosti mimořádného opatření při epidemii (tzv. krizového ošetřovného) naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Důchody

Důchod se skládá ze dvou složek: základní výměry, která je stanovena pevnou částkou, a procentní výměry, která se stanoví individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění.

Základní výměra důchodu přiznaného od 1. 1. 2022 je 3 900 Kč a potřebná doba důchodového pojištění pro nárok na starobní důchod (v roce 2022) je 35 let.

Redukční částky pro výpočet důchodu v roce 2022
Do 17 121 Kč zápočet plně (100 %)
Nad 17 121 Kč do 155 644 Kč zápočet 26 %
Nad 155 644 Kč nepřihlíží se

Orientační věk pro odchod do starobního důchodu, předčasného starobního důchodu a přibližnou výši důchodu zjistíte z důchodové kalkulačky. Přesný výpočet důchodu se zohledněním všech rozhodných skutečností provádí ČSSZ až na základě řádně uplatněné žádosti u OSSZ podle místa trvalého bydliště.

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Sazby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se pro rok 2022 nemění.

Každoročně dochází ke změně minimálního vyměřovacího základu OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění, a to jak pro hlavní, tak vedlejší činnost.

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2022 je při hlavní činnosti 9728 Kč (25 % průměrné mzdy) a při vedlejší činnosti 3892 korun (10 % průměrné mzdy).

Minimální výše měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění OSVČ v roce 2022
Při hlavní činnosti (důchodové pojistné 28 % + pojistné na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % → 29,2 % z 9 728 Kč) 2 841 Kč
Při vedlejší činnosti (důchodové pojistné 28 % + pojistné na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % → 29,2 % z 3 892 Kč) 1 137 Kč

Minimální roční vyměřovací základ OSVČ pro hlavní činnost je 116 736 Kč (9 728 Kč × 12) a pro vedlejší činnost 46 704 Kč (3 892 Kč × 12). Maximální vyměřovací základ činí u zaměstnanců i OSVČ 48násobek průměrné mzdy, tedy 1 867 728 Kč.

Nová výše záloh pro OSVČ, která vykonávala samostatnou výdělečnou činnost i v roce 2021, platí až po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2021.

Minimální měsíční pojistné na nemocenské pojištění OSVČ v roce 2022 nemění a činí stále 147 Kč.

Minimální měsíční vyměřovací základ pro pojistné na dobrovolné důchodové pojištění hrazené v roce 2022 činí 9 728 Kč, minimální měsíční pojistné pak 2 724 Kč.

Další důležité údaje

Následující údaje se týkají dlužníků v exekuci. Nezabavitelná částka pro dlužníka v případě exekuce na důchod nebo dávky nemocenského pojištění se zvýšila z loňských 7 872,75 Kč na letošních 8 006,25 Kč. Také nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se zvýšila z 2 624,25 Kč na 2 668,75 Kč.

  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).