Hlavní navigace

Prodělání covidu jako nemoc z povolání: Kdo a kdy může žádat o odškodnění?

25. 11. 2021

Sdílet

29.3.22 2krát/žena, nemoc, bolest Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed

Pro naplnění pojmu nemoci z povolání musí být splněny podmínky uvedené v seznamu nemocí z povolání. Tzv. klinická podmínka, kdy musí být splněna diagnostická kritéria včetně tíže onemocnění, tj. musí se jednat o klinicky manifestní infekční onemocnění s příslušným laboratorním nálezem, připomíná Ministerstvo zdravotnictví ČR na svých webových stránkách.

Tzv. hygienická podmínka, kdy se jedná o práci, u níž je dle seznamu nemocí z povolání prokázáno riziko nákazy. Obecně lze konstatovat, že splnění podmínek vzniku nemoci z povolání u covidu předpokládat zejména: 

  • u zdravotnických pracovníků, kteří poskytují zdravotní péči ambulantní, jednodenní, lůžkovou či ve vlastním sociálním prostředí pacienta, či vykonávají činnosti přímo související s poskytováním zdravotní péče nebo hospicovou péči, 
  • u pracovníků zařízení sociálních služeb s pobytovou sociální službou, kteří poskytují pomoc při osobní hygieně, asistenci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, či pečovatelskou činnost v domácnosti klienta; pracovníků dalších zařízení obdobného charakteru včetně hospicové péče, 
  • - studentů v souvislosti s nařízenou pracovní povinností k zajištění poskytování zdravotních a sociálních služeb, 
  • u pedagogických pracovníků, zejména při práci se zdravotně znevýhodněnými skupinami s obtížnější schopností obecně dodržovat hygienická pravidla, 
  • u příslušníků Policie České republiky, strážníků obecní policie, armády, u příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, kdy nelze zcela jednoznačně vyloučit přenos infekce při rizikovém kontaktu s osobou při výkonu jejich práce.

U jiných profesí, jako jsou různé administrativní pozice, výkon maloobchodního prodeje či pracovní činnosti ve výrobních závodech, se za dodržení platných protiepidemických opatření nepředpokládá vyšší pravděpodobnost šíření nákazy covidu, než je tomu u obecné populace. 

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Musí mít žadatel těžký průběh nebo dlouhodobé následky? 

Aby byla splněna klinická podmínka, musí se jednat o klinicky manifestní infekční onemocnění – žadatel tedy nemusí mít těžký průběh ani dlouhodobé následky. 

Co musí žadatel prokázat? 

Cestou praktického lékaře zašle žádost o vyšetření na místně příslušné středisko oprávněné k posuzování nemocí z povolání.

Formulář žádosti je stejný jako žádost o jakékoliv jiné konziliární vyšetření – tj. Poukaz na vyšetření/ošetření. Event. žádost o vyšetření pro podezření na nemoc z povolání je možno doručit na adresu příslušného střediska jakýmkoliv prokazatelným způsobem – poštou, osobně, apod. K žádosti je vhodné připojit kopie zpráv ze zdravotní dokumentace související s covid-19 vč. výsledků provedených laboratorních testů na koronavirus. 

Jakou minimální a maximální částku může žadatel dostat? 

Výše odškodnění je závislá na více faktorech, např. povaze, rozsahu a tíži poškození zdraví, průběhu a náročnosti léčby, výši výdělku atd. Obecně může zaměstnanec s uznanou nemocí z povolání může podle zákoníku práce uplatňovat tyto nároky: – ztrátu na výdělku, – bolest a ztížení společenského uplatnění, – účelně vynaložené náklady spojené s léčením, – věcnou škodu, Při úmrtí zaměstnance následkem nemoci z povolání zaměstnavatel poskytne náhradu nákladů na výživu pozůstalých, jednorázové odškodnění a náhradu věcné škody

  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).