Hlavní navigace

Rozhodli jste se pro factoring? Víme, kolik vás bude stát.

5. 12. 2007
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Factoringové služby, respektive jejich podmínky, nejsou upraveny konkrétní právní normou. Vše vychází pouze z podmínek factoringové smlouvy, čili podobně jako se zpívá v jedné české písni: „Jaké si to uděláš, takové to máš.“ Podnikatel.cz zjistil podmínky a ceny služeb jednotlivých faktorů.

Stručná rekapitulace factoringu

Podstatou factoringu je vlastně postoupení pohledávky. Jde zhruba o to, že v tvrdém konkurenčním boji jsou mnohdy nastaveny takové podmínky splatnosti faktur, že to pro některé, zvláště malé, společnosti může být velmi rizikové. Dodavatel prodá zboží, ale čeká třeba i 90 dní na platbu. Aby se nedostal do platební neschopnosti naopak vůči svým dodavatelům, zaměstnancům, finančním úřadům, nebo aby neměl vázané prostředky a mohl je investovat, může využít služeb factoringových společností (tzv. faktor). Ty podnikateli financují jeho pohledávky (se splatností většinou 30 – 90 dní, ve výjimečných případech až 180 dní). Podnikatel tak dostane větší část peněz prakticky okamžitě po fakturaci odběrateli (faktor uvádí max. do 48 hodin) a nemá je vázané.

Záloha, kterou faktor dodavateli vyplácí, se zpravidla pohybuje ve výši 70 – 90 % a teprve po zaplacení odběratelem dojde k dalšímu vyúčtování, kdy si faktor strhne factoringový poplatek a úrok za financování, a poté vyplatí zbytek pohledávky.

Rozdíl mezi regresním a bezregresním factoringem

V případě regresního factoringu faktor požádá odběratele v době splatnosti pohledávky o její zaplacení. Pokud v době splatnosti odběratel nezaplatí, faktor v tzv. regresní lhůtě (zpravidla 60 – 90 dní) používá své prostředky (upomínky, služby právníka a další) k uspokojení pohledávky, jejímž je dočasným majitelem. Pokud ani po uplynutí této lhůty nezaplatí, předává pohledávku zpět dodavateli a požaduje zpět vyplacenou zálohu.

U bezregresního factoringu bere na sebe riziko z nesplacení pohledáváky faktor. Kromě toho nese zároveň i náklady za případné vymáhání. V tomto případě tedy již faktor nevrací nezaplacenou pohledávku dodavateli, ale sám se snaží peníze získat od odběratele.

Více základních informací o factoringu čtěte v článku „Nechcete čekat, až odběratel zaplatí? Zkuste factoring!“.

Srovnání factoringových společností

Factoring v rámci Česka

V České republice v současné době funguje hned několik factoringových společností, z nichž osm (v letošním roce vstoupila i Raiffeisenbank) největších je sdruženo v Asociaci factoringových společností ČR (AFS ČR). Čtyři nejvýznamnější hráči jsou pak zároveň i členy Factors Chain International (mezinárodní řetězec významných factoringovýh společností).

Objem profinancovaných pohledávek pomocí factoringu za loňský rok s přehledem dle jednotlivých členů Asociace factoringových společností ČR:

Obrat za rok 2006 v rámci AFS ČR

Zdroj: Asociace factoringových společností ČR

V letošním roce vstoupila do AFS ČR i Raiffeisenbank, která tak zaujala téměř 9procentní podíl na trhu v rámci asociace, a je tak v současné době na 6. místě dle objemu postoupených pohledávek.

Obrat za 1.-9. měsíc roku 2007 v rámci AFS ČR

Zdroj: Asociace factoringových společností ČR

Podmínky pro uzavření factoringové smlouvy

Výši úrokové sazby, factoringového poplatku a výši vyplacené zálohy ovlivňuje řada podmínek. Jak vysvětluje Tomáš Pavlík, mluvčí UniCredit Factoring: Každý typ factoringu a služby má svá specifika a pravidla a od toho se odvíjí stanovení ceny. Stanovení ceny je vždy individuální a nelze stanovit průměrnou nebo obvyklou sazbu.

Mezi nejdůležitější podmínky patří např. rating klienta, pracnost, dosažený roční obrat skrze factoring, zajištění proti rizikům nezaplacení, splatnost pohledávek a další. Dále sem můžeme řadit např. druh factoringu, spolehlivost odběratelů, v některých případech i výše postoupených pohledávek. Co se týče výše postoupených pohledávek, řada společností nabízí fixní factoringový poplatek bez ohledu na výši postoupených pohledávek (nehraje tedy roli, zda je objem pohledávek 20 či 50 milionů korun, vždy se použije stejná sazba), zatímco některé společnosti odvozují úrokovou sazbu od výše postoupeného obratu do factoringu. V takovém případě je výhodné využít tzv. blokový faktoring. Blokový factoring je moderní komplexní finanční službou poskytující financování obchodních pohledávek formou jejich odkupu v bloku, vysvětluje Petr Haupt z obchodního oddělení společnosti Transfinance.

Factoring jako finanční prostředek však není určen pro každého. Většinou bývá podmínkou minimální roční obrat pohledávek financovaných prostřednictvím factoringu a určitý počet spolehlivých (platících) odběratelů. Mezi podmínkami se objevuje také např. minimálně roční účetní historie, dosažení alespoň provozního zisku apod. Tomáš Morávek, mluvčí ČSOB Factoring blíže vysvětluje: Důležité je, aby jednotlivé pohledávky byly rozloženy mezi několik odběratelů a byla splněna žádoucí diverzifikace rizika (objem pohledávek za jedním odběratelem by neměl překročit 30 %). Aby služba byla pro obě strany, tedy pro našeho klienta i pro nás, ekonomicky zajímavá, měl by přes nás projít roční obrat minimálně na úrovni 20 mil. Kč.

NLB Factoring nabízí factoring i pro podnikatele, kteří takového objemu nedosahují. Radim Heczko, obchodní ředitel NLB Factoring říká: V naší nabídce jsou i produkty typu microfactoring a smallfactoring pro malé klienty s max. ročním obratem postoupených pohledávek ve výši do 10 mil. Kč za rok a 20 mil. Kč za rok. Minimální výše fakturace je doporučena tak, aby svými náklady na používání factoringové služby nepřekračovala minimální poplatek 50–100 Kč za jeden doklad (fakturu).

Lhůta pro uzavření factoringové smlouvy

V jakém časovém horizontu lze factoringovou smlouvu uzavřít, upřesňuje Jiří HavelFactoringu České spořitelny: Podle našich zkušeností můžeme říci, že doba záleží především na klientovi, v jakém časovém intervalu nám dodá potřebné podklady, které jsou nutnou podmínkou schválení případné spolupráce. Obecně se dá říci, že u klasického regresního factoringu je možné uzavřít smlouvu do 10 dnů. Podle zjištěných informací je tato lhůta shodná s lhůtou ostatních factoringových společností.

Výše vyplacené zálohy

Vyplacená záloha se pohybuje kolem 80 %, ale v některých případech může dosáhnout i 100 %. Např. Zuzana Čepelková, mluvčí Factoringu Komerční banky uvedla pro business server Podnikatel.cz: Standardně je poskytována záloha ve výši 80 %. Tato výše je nastavena z důvodu eventuálních zápočtů, dobropisů s odběratelem apod. Jsou případy, kdy mimořádná bonita žadatele či odběratele může způsobit, že poskytnutá záloha je vyšší (do 90 %). Ve výjimečných případech se může poskytnout i ve výši 100 %. Zálohy jsou po uzavření smlouvy standardně placeny okamžitě v případě, že klient má účet přímo u Komerční banky, případně do dvou dnů od postoupení postoupení pohledávky.

Factoringový poplatek a úrok

Náklady na factoring se nejčastěji skládají ze dvou částí – factoringového poplatku a úroku. Factoringový poplatek se běžně vypočítává procentem z postoupené pohledávky, přičemž jeho výše opět závisí na několika podmínkách. Podle Martina Ryšavého ze společnosti D.S. Factoring jsou hlavními kritérii např. splatnost pohledávek, platební morálka odběratelů, pracnost při inkasu, apod.

Možnosti elektronického postoupení pohledávek

Factoringové společnosti většinou umožňují podnikatelům postupovat své pohledávky i elektronicky. Někdy je však vyžadováno kromě elektronického postupu i fyzické přeposlání originálu faktury.

Srovnání factoringových společností v ČR
podmínka factoringový poplatek úrok další poplatky vyplacená záloha splatnost pohledávek
Cash Reform Factoring roční obrat 20 – 750 mil. Kč nesdělili nesdělili nesdělili nesdělili nesdělili
ČSOB Factoring min. 20 mil. Kč postoupených pohledávek 0,2 – 1% z obratu postoupených pohledávek 1měsíční PRIBOR + 2 – 4 % p.a. ne 75 – 90 % do 90 dnů
D.S. Factoring min. 10 mil. postoupených pohledávek 0,25 – 1,25 % z postoupených pohledávek PRIBOR + 1,8 – 4,5 % p.a ne 60 – 90 % 90 dní, vyjímečně 120 dní
Factoring ČS min. 10 mil. Kč postoupených pohledávek + vykazovat zisk + min. roční historie + min. 3 odběratelé 0,3 – 1,5 z postoupených pohledávek 1měsíční PRIBOR + 1,5 – 4 % p.a. ano (administrativní poplatek za zpracování pohledávek) 80 – 95 % 14 – 90 dní, max. 120 dní
Factoring KB min. 10 mil. Kč postoupených pohledávek 0,35 – 6 % 3měsíční PRIBOR + 1,5–3,5 % p.a. 5000 Kč (fixní poplatek za uzavření factoringové smlouvy) 80 – 100 % do 90 dnů a individuálně i více
NLB Factoring CZ žádná, firma nabízí i microfactoring a smallfactoring s objemem postoupených pohledávek do 10 a 20 mil. korun 0,15 – 1,5 % z postoupené pohledávky 2měsíční PRIBOR + klientská sazba 1,2 –3,5 % p.a. ne 70 – 95 % standardně do 120 dnů, individuálně delší
Raiffeisenbank min. 30 mil. postoupených pohledávek 0 – 0,4 % nesdělili individuálně (fixní poplatek za uzavření smlouvy) 80 – 100 % do 180 dní
Transfinance min. 20 mil. Kč postoupených pohledávek 0,2 – 1 % z postoupené pohledávky 1měsíční PRIBOR + 1 – 3,5 % p.a. poplatek u bezregresního factoringu za udělení garančního limitu u odběratele 70 – 90 % 30–90 dnů, max. 150
UniCredit Factoring min. 20 mil. Kč postoupených pohledávek 0,2 – 1,2 % z poskytnuté zálohy 1měsíční PRIBOR + x % p.a. ne 80% 30 – 120 dní

Factoring mezinárodně

V Amsterdamu sídlí Factors Chain International, což je mezinárodní řetězec významných factoringových společností. Sdružuje 229 důležitých hráčů na poli factoringu z 62 zemí. Podle FCI prošlo factoringem během loňského roku více než 1 134 mld. eur (viz kurzy), což je nárůst oproti roku 2005 o téměř 12 %.

Objem realizovaných factoringových služeb dle vybraných zemí (v mil. EUR)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Česká republika 1 005 1 230 1 681 1 880 2 620 2 885 4 025
Slovensko 160 240 240 384 665 830 1 311
Francie 52 450 67 660 67 398 73 200 81 600 89 020 100 009
Německo 23 483 29 373 30 156 35 082 45 000 55 110 72 000
Maďarsko 344 546 580 1 142 1 375 1 820 2 880
Polsko 2 085 3 330 2 500 2 580 3 540 3 700 4 425
Itálie 110 000 124 823 134 804 132 510 121 000 111 175 120 435
Belgie 8 000 9 000 9 391 11 500 13 500 14 000 16 700
Řecko 1 500 2 050 2 694 3 680 4 430 4 510 5 230
Nizozemí 15 900 17 800 20 120 17 500 19 600 23 300 25 500
Švýcarsko 1 300 1 430 2 250 1 514 1 400 1 900 2 000
USA 102 268 101 744 91 143 80 696 81 860 94 160 96 000
Japonsko 58 473 61 566 50 380 60 550 72 535 77 220 74 530
Austrálie 7 320 7 910 9 527 13 716 18 181 23 130 27 573

Zdroj: FCI (Factors Chain International)

skoleni_29_6

Grafické srovnání jednotlivých světadílů co do objemu poskytnutých factoringových služeb za rok 2006.

Podíl factoringových služeb - svět

Zdroj: Podklady pro graf byly získány ze serveru FCI (Factors Chain International)

Anketa

Factoring jako možnost financování ve společnosti:

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).