Hlavní navigace

Nechcete čekat, až odběratel zaplatí? Zkuste factoring!

28. 11. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Asi každý z dodavatelů řeší platební morálku svých odběratelů, která může být v podnikání brzdou. Nemusí však na ni spoléhat a využít factoringu, který jednoduše umožní získat většinu peněz za vystavenou fakturu ihned. Každá služba ale něco stojí a ani faktor nevyřizuje postoupené pohledávky zadarmo.

O factoringu se mluví, ale ne všichni drobní a malí podnikatelé o něm vědí. Málokterý z nich totiž tuší, že služba je určena za jistých podmínek také pro ně a že si tím mohou zvýšit svou konkurenceschop­nost, která je v současném tržním prostředí nutností. Ale i factoring je službou placenou.

Co je to factoring?

Factoring je jedna z forem krátkodobého financování pohledávek do jejich splatnosti, která v sobě zároveň zahrnuje komplexní správu daných pohledávek. Factoring umožní získat většinu peněz z nominální pohledávky ihned a dodavatel tak nemusí spoléhat na to, kdy odběratel zaplatí. Navíc si ušetří práci s administrativou, případně i se zajištěním pohledávky, a to v okamžiku, pokud se odběrateli platit nechce či je v platební neschopnosti.

Systém factoringu

se týká tří stran: dodavatele, odběratele a faktora
(v případě factoringu s pojištěním vstupuje do hry ještě pojišťovna)

Dodavatel a zároveň klient factoringové společnosti dodává služby a zboží tuzemským nebo i zahraničním odběratelům. Svou fakturu postoupí faktorovi (u některých společností lze i elektronicky), jenž se tím pádem stává majitelem pohledávky a věřitelem vůči odběrateli. Na základě této faktury, která musí být označena cesní klausulí (doložkou o postoupení pohledávky), a dalších průvodních materiálů mu do 48 hodin, či v některých případech i okamžitě, poukáže na jeho účet zálohově část hodnoty (u některých společností až 90 procent) postoupené pohledávky. Jakmile odběratel na účet faktora peníze uhradí, dodavatel většinou ve shodný den obdrží zbytek peněz a faktor s ním zároveň provede vyúčtování.

Schéma:

Schéma factoringu

Podmínky factoringu

Factoring není určen pro všechny typy podnikatelů. Oborům jako stavebnictví nebo zakázková výroba není tento produkt nakloněn. To samé platí i v případech smlouvy o dílo, vysokých zápočtů nebo zádržného. Faktor se dívá také na objem postoupených pohledávek. Pokud dodavatel nedosahuje objemu 10 až 20 milionů korun, nesplní kritéria pro uzavření smlouvy. Factoring se příliš nehodí také pro začínající podnikatele (podmínkou je min. jednoletá historie firmy, v některých případech i rámcová smlouva na příští období) a pro ty, kteří nedokáží prokázat finanční zdraví své firmy.

Důležité pojmy:

U factoringu se často vyskytují pojmy jako:

  • předfinancování
  • cesní klausule
  • regresní lhůta
  1. Záloha, která je dodavateli poskytnuta po předložení faktury s průvodními doklady, ve výši určitého procenta z nominální hodnoty faktury.
  2. Druhý pojem se týká faktury a označení, které tato faktura nese. Cesní klasule je de facto informace o postoupení pohledávky a směrování platby odběratele na účet faktora.
  3. Doba po lhůtě splatnosti faktury (obvykle kolem 60 dnů), kdy faktor upomínkuje a vymáhá splacení pohledávky po odběrateli. Po uplynutí této lhůty předává pohledávku zpět dodavateli (v případě regresního factoringu).

Ideálním klientem faktora je tedy společnost, která dodává své zboží a služby více odběratelům. „Naši klienti jsou nejobvykleji z řad výrobních firem a firem poskytujících služby,” upřesňuje Zuzana Čepelková, mluvčí Factoringu Komerční banky. Pohledávky, které by chtěl dodavatel postoupit, by měly mít splatnost zpravidla v rozmezí 30 až 90 dnů a nesmí být zatíženy právem třetího subjektu. Zároveň se musí jednat o firmu, která má delší historii, výhodou je už i předchozí využívání služeb faktora. Ten se snaží svému klientovi nalézt vždy nejoptimálnější řešení jeho potřeb. Výsledkem je nabídka několika základních typů factoringových služeb:

Tuzemský factoring

regresní – nejobvyklejší a nejoblíbenější typ factoringu. Factoringová společnost zálohově financuje pohledávky před splatností. Jakmile uplyne i regresní lhůta, faktor vrací pohledávku zpět dodavateli, který tak následně nese riziko nesplacení.

bezregresní – někdy označován také jako tuzemský factoring s pojištěním. Faktor v tomto případě přebírá i kromě standardních služeb riziko, že odběratel nezaplatí.

Exportní factoring

– určen pro dodavatele, kteří dodávají své zboží a služby zahraničním odběratelům. Většinou nabízen v bezregresní for­mě.

Importní factoring

– služba pro zahraniční dodavatele, kteří tak získávají jistotu v plnění českými odběrateli. Faktor přebírá riziko nesplacení.

U nich to samozřejmě nekončí. V nabídce factoringových společností figurují i další služby jako Bilanční factoring, Lhůtní factoring, Pharma factoring, Microfactoring, dopňkové financování, inkasní služby a další. „ČSOB Factoring navíc nabízí tzv. skrytý factoring, a to v případě, kdy odběratelé nemají být informováni o zapojení do factoringu,” říká mluvčí společnosti Tomáš Morávek.

Výhody versus cena

Dodavatel prostřednictvím faktora získává finanční prostředky, respektive jejich větší část, prakticky okamžitě, většinou do 48 hodin. Pokud má klient factoringové společnosti veden účet u banky, jejíž je factoringová společnost součástí, jsou mu prostředky poukázány prakticky ihned. Zálohově získané peníze může využít na jakýkoli účel, neplatí zde omezení jako např. u bankovních úvěrů, a může s nimi plně disponovat. Dodavatel tak díky factoringu může svým zákazníkům nabídnout i delší doby splatnosti. Snižuje si zároveň administrativní náročnost, která s pohledávkami úzce souvisí a zbaví se také starosti o inkasní platby. Díky tomu může především v administrativní oblasti výrazně ušetřit.

Kolik zaplatíme?

Výhod factoringových služeb je poměrně dost, ale podnikatel nesmí zapomínat na cenu. Náklady na služby rozděluje většina faktorů na dvě položky:

  • úroková sazba
  • factoringový poplatek

„V prvním případě jsou úročeny poskytnuté zálohy na postoupené pohledávky, která se pohybuje na úrovni krátkodobých bankovních úvěrů,” říká Tomáš Pavlík, mluvčí UniCredit Factoring. U factoringového poplatku se pak stanovuje jednorázový poplatek procentní sazbou z nominální hodnoty postoupené pohledávky. Součástí nákladů bývá také stanovený poplatek za přípravu smluvní dokumentace.

Srovnání podmínek a cen factoringových služeb přineseme v dalším díle tohoto článku.

Využili jste někdy factoringu?

Autor článku

Šéfredaktor Podnikatel.cz a BusinessCenter. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).