Hlavní navigace

3 formuláře, které musí zaměstnavatelé podávat od září elektronicky

1. 9. 2020
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Od září musí zaměstnavatelé podávat některé tiskopisy České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) jen v elektronické podobě.

Konkrétně se to týká například tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání či tiskopisů nemocenského pojištění. Někteří podnikatelé nicméně budou moct i nadále využít papírové podání.

Některé tiskopisy už jen elektronicky

Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli stanovil kromě jiného od 1. září podnikatelům povinnost podávat některé tiskopisy ČSSZ pouze v elektronické podobě. Konkrétně se to týká těchto tiskopisů:

Oznámení o nástupu do zaměstnání / skončení doby zaměstnání

Zaměstnavatel musí oznámit okresní správě sociálního zabezpečení nově v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou touto správou prostřednictvím uvedeného předepsaného tiskopisu den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na pojištění, a den skončení doby zaměstnání.

Přestože se ministerstvo práce a sociálních věcí pokusilo zkrátit lhůtu pro podání tiskopisu, nakonec po tlaku odborné veřejnosti ustoupilo a lhůta zůstala na 8 kalendářních dnech ode dne nástupu do zaměstnání nebo skončení doby zaměstnání.

Stejná pravidla budou platit i pro oznamování zahájení nebo skončení výkonu práce na území ČR v případě smluvních zaměstnanců. U zaměstnanců, jejichž zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu, a u zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce se současná lhůta pro oznamování také nemění.

Příloha k žádosti o dávku

Elektronicky musí být nově poslány také podklady pro výpočet všech dávek nemocenského pojištění, tedy nejen u nemocenské, a to na elektronickou adresu určenou okresní správou sociálního zabezpečení.

Tiskopisy žádostí o dávky, které zaměstnavatel převzal od svých zaměstnanců, a další dávkové podklady (např. k exekučním srážkám) může zasílat stejně jako dosud:

  • v papírové podobě na adresu příslušné OSSZ,
  • do datové schránky příslušné OSSZ (podklady k témuž zaměstnanci pokud možno společně v jedné datové zprávě),
  • na elektronickou adresu podatelny příslušné OSSZ s uznávaným elektronickým podpisem či pečetí.

Evidenční list důchodového pojištění

Zaměstnavatel je nově povinen evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) předkládat ČSSZ v elektronické podobě formou datové zprávy prostřednictvím datové schránky nebo elektronické adresy podatelny.

Tyto předepsané tiskopisy se zasílají prostřednictvím služeb e-Podání ČSSZ, a to ve formátu XML. Služby e-Podání jsou k dispozici jak pro podání s uznávaným elektronickým podpisem, tak pro podání do datové schránky.

Lze mít výjimku

Navzdory novým pravidlům však existují výjimky. Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů postupovat elektronicky, je možné, aby tiskopis zaslal v písemné podobě na příslušnou správu sociálního zabezpečení, přičemž je povinen uvést důvod tohoto postupu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).