Hlavní navigace

5 novinek, které vás brzy čekají v oblasti DPH

3. 10. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Od roku 2013 a 2014 se podnikatelé dočkají řady novinek v oblasti DPH. Přinášíme výběr pěti z nich, na které byste se měli už dopředu připravit.

Poslanecká sněmovna schválila minulý týden novelu zákona o DPH, která zavádí od nového roku řadu novinek. I když hrozí, že levicový senát zákon vrátí, dá se očekávat, že případné veto senátu sněmovna přehlasuje a že norma začne od příštího roku platit. Vzhledem k tomu, že pozměňovací návrhy ČSSD a VV neprošly, nedočkají se podnikatelé zachování stávajících sazeb a ani toho, aby platili DPH až po uhrazení faktury. Platbu daně až po zaplacení faktury přitom měly všechny vládní strany ve svých volebních programech. Až na technické úpravy tak zůstal původní návrhy novely nezměněn. Vstoupí tedy například v platnost “blacklist” neplatičů, ručení za daň za tyto neplatiče, povinné nahlášení účtů nebo elektronická přiznání.

Čtěte také: Ověřili jsme plnění předvolebních slibů vládních stran. Výsledek? Tristní

Blacklist nespolehlivých plátců

Novela zákona o dani z přidané hodnoty počítá předně se zavedením nového institutu tzv. „nespolehlivého plátce“. Tento status získají firmy, které závažným způsobem poruší své povinnosti vůči finančnímu úřadu. Právě příslušný finanční úřad pak bude rozhodovat o tom, zda podnikatele za nespolehlivého označí. Pokud se tak stane, jméno firmy se dostane se seznam, který bude vyvěšen na internetových stránkách České daňové správy (ČDS). Přesnou metodiku, podle které se budou nespolehliví plátci určovat, stanoví ještě před nabytím účinnosti zákona Generální finanční ředitelství ČR.

Čtěte více: Vznikne „blacklist“ nespolehlivých plátců DPH. Kolika podnikatelů se to týká?

Pokud se firma dostane na seznam nespolehlivých plátců, nebude moci využít možnost změny délky zdaňovacího období a jejím zdaňovacím obdobím se nově stanou kalendářní měsíce. Jestliže se bude firma jeden rok chovat vzorně, může požádat o vymazání ze seznamu nespolehlivých plátců. Status nespolehlivého plátce bude mít vliv i na obchodní partnery nespolehlivých plátců. Pokud se některý podnikatel rozhodne obchodovat s firmou, která bude v okamžiku uskutečnění plnění uvedena jako nespolehlivý plátce, bude za ni automaticky ručit za nezaplacenou daň ze zdanitelného plnění, které od takového plátce přijme.

Zveřejňování čísel účtů

Podnikatelé též budou muset nově uvádět v přihlášce k registraci k DPH čísla svých účtů, které používají pro ekonomickou činnost. Stejně jako v případě seznamu nespolehlivých plátců budou účty zveřejněny na stránkách ČDS. Následně správce daně vyvěsí účty na internetu. Podnikatelé si sice budou moci určit, které účty chtějí na webu správce daně zveřejnit. Teoreticky tak nemusí nechat zveřejnit žádný svůj účet. Jestliže se firma ale rozhodne žádný účet nezveřejnit, opět vznikne ručení pro plátce, který by s danou společností obchodoval.

Čtěte více: Byrokratické vrásky přibývají. Budete muset hlídat účty obchodních partnerů

Pro podnikatele tato novinka znamená, že budou muset hlídat stránky ČDS, zda na nich jsou zveřejněny účty jejich obchodních partnerů, aby za ně neručili za daň. Povinnost oznámit své účty a vyznačit ty, které chtějí zveřejnit, budou mít i podnikatelé, kteří jsou plátci DPH již delší dobu. Zákon jim dá lhůtu dvou měsíců, aby své účty správci daně uvedli. Jestliže do dvou měsíců podnikatelé své účty neuvedou, zveřejní správce daně všechny účty, které u nich doposud registruje.

Změna zdaňovacího období

Podnikatelé, kteří se nově zaregistrují k dani z přidané hodnoty, budou mít po stanovenou dobu jako zdaňovací období, za které podávají daňové přiznání, kalendářní měsíc. Teprve po splnění stanovených podmínek si budou moci jako zdaňovací období vybrat kalendářní čtvrtletí.

Čtěte více: V roce 2013 plátcem DPH snadno a rychle

Plátce se může rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok je kalendářní čtvrtletí, pokud:

  1. jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 000 000 Kč,
  2. není nespolehlivým plátcem, 
  3. není skupinou a 
  4. změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce měsíce ledna příslušného
    kalendářního roku.

Změnit si zdaňovacího období na čtvrtletí nelze učinit v roce, v němž byl plátce registrován, ani pro bezprostředně následující kalendářní rok. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může správce daně na žádost plátce podanou do konce měsíce října roku, v němž byl plátce registrován, rozhodnout, že změnu zdaňovacího období lze učinit pro bezprostředně následující kalendářní rok.

Zrychlená registrace plátce

Novela zákona o DPH rovněž upravuje okamžiky, kdy se podnikatel stane plátcem DPH. Zásadní změna je ve vazbě splnění podmínek, za kterých se osoby povinné k dani stávají plátci, na registraci jako administrativní úkon. V současnosti se plátcem stává osoba povinná k dani, která překročila stanovený limit, od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém tento limit překročila. Nově musí podnikatelé podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročili stanovený obrat, nebo do 15 dnů ode dne, ve kterém se stali plátci. Samotným plátcem daně se pak podnikatel stane prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročil stanovený obrat.

Čtěte také: Novela zákona o DPH je pro podnikatele byrokratickou fackou

Elektronická podání

Poslední důležitou novinkou je povinnost podávat daňové přiznání k DPH, hlášení, přihlášky k registraci i oznámení o změně registračních údajů elektronicky. Tato změna však začne platit až od roku 2014. Jedinou výjimku budou mít fyzické osoby s obratem do šesti milionů korun, které budou moci podat výše zmíněné podání stále v papírové podobě. Jestliže ale fyzická osoba tento obrat překročí, vzniká jí povinnost činit elektronické podání za zdaňovací období následující po zdaňovacím období, v němž došlo k překročení obratu, a trvá nejméně po dobu 6 kalendářních měsíců.

účto únor klímová

Čtěte také: Nové povinnosti pro podnikatele. Přiznání k DPH pouze elektronicky

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).