Hlavní navigace

Aktuální úrok z prodlení placení daní je 14,75 %

Výše úroku z prodlení při placení daní odpovídá podle nového daňového řádu ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Tato se zvyšuje o 14 procentních bodů. Protože k 1. lednu činila repo sazba ČNB 0,75 procent, úrok z prodlení je pro následující období stanoven na 14,75 %.

Úrok z prodlení se nepředepisuje, pokud u jednoho správce daně za jedno období nebo kalendářní rok nepřesáhne u jednorázových daní 200 Kč. Naopak se úrok z prodlení se uplatní nejdéle za 5 let, tj. 1825 dnů. Rok má podle daňového řádu 365 dnů.