Hlavní navigace

Berňák kontroluje příjemce dotací

26. 8. 2011
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Příjemce dotace musí splnit podmínky dané poskytovatelem. Kontrolují to mimo jiné i finanční úřady. Dotace ze státního rozpočtu jsou poskytovány příjemcům na základě žádosti za konkrétním účelem a za předem daných specifických podmínek. Ty určuje poskytovatel a příjemce dotací je povinen je v souvislosti s použitím dotací splnit. O změnách podmínek je oprávněn rozhodnout pouze poskytovatel dotace.

Berní úředníci kontrolují jen plnění předem stanovených podmínek, nemohou zasahovat či jinak ovlivňovat fázi poskytování dotací. Vrchnostenské postavení zde má poskytovatel dotace. Nedodržení podmínek je neoprávněným použitím či zadržením peněžních prostředků ze státního rozpočtu a je samozřejmě porušením rozpočtové kázně. Příjemce je po zjištění porušení povinen provést odvod, případně vyměřené penále, prostřednictvím finančního úřadu. Pro zmírnění dopadu (ve většině případů formálního pochybení) je možné požádat o prominutí nebo částečné prominutí odvodu či penále a Generální finanční ředitelství může z důvodů hodných zvláštního zřetele zcela nebo zčásti odvod nebo penále prominout.

Pohled příjemců dotací, kteří porušili rozpočtovou kázeň a jsou povinni provést odvod za porušení rozpočtové kázně a penále za pozdě provedený odvod, případně jejich žádosti o prominutí odvodu či penále nebylo vyhověno, je silně ovlivněn přesvědčením o nezávažnosti svých pochybení, uvádí generální ředitel daňové správy Jan Knížek. Vychází přitom z neúplných tvrzení některých příjemců dotací, která se v poslední době objevila v médiích. Knížek dodává, že veškeré skutečnosti o nesplnění podmínek dotace jsou vždy podrobně uvedeny ve zprávě z daňové kontroly a příjemce dotace je s nimi prokazatelně seznámen.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).