Hlavní navigace

Blýská se na lepší časy, firemních bankrotů úbývá

3. 7. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: http://www.isifa.com
České firmy se dostávají do lepší kondice. Dokazuje to snižování počtu bankrotů. Je čas, aby je začali následovat i živnostníci, u kterých bankrotů neubývá.

V červnu znovu ubylo firemních bankrotů. Dělo se tak už třetí měsíc po sobě. Ve srovnání s měsícem květnem jich bylo o celou desetinu méně. Zatímco v květnu vyhlásilo bankrot 115 společností, během prvního letního měsíce jich bylo 109 a toto číslo by se mělo postupně snižovat až podhranici trojciferného čísla. Zatím jde o nejlepší měsíční výsledek tohoto roku. Také počet návrhů na firemní bankrot byl v červnu ve srovnání s květnem nižší. Bylo podáno 347 návrhů na bankrot obchodních společností, což je o 21 méně než v předchozím měsíci. Celkově se podle průzkumů CRIF – Czech Credit Bureau odhaduje, že počet bankrotů obchodních společností oproti loňskému roku naroste maximálně o 1 % a za celý rok by tak mělo skončit přibližně 1 360 firem.

Největší potíže mají stále firmy podnikající v pohostinství a obchodu. Skončilo jich 36. Oproti tomu zbanktorovaly jen dvě zemědělské společnosti, a to i přesto, že je ze všech stran slyšet, jak jsou na tom zemědělci špatně. Na pozoru by se měli mít lidé, kteří vlastní firmu profilující se jakýmikoli službami. V posledních 12 měsících bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno právě v odvětví služeb, které také vykázalo nejvyšší meziroční dynamiku. V tomto období připadlo v průměru 36 bankrotů na 10 000 obchodních společností, ovšem ve stavebnictví, které vykázalo nejhorší hodnoty, je tento údaj dvojnásobný, říká analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková. Druhým nejhorším odvětvím byl zpracovatelský průmysl s necelými 62 bankroty na 10 000 společností.

Damoklův meč dál visí nad drobnými živnostníky

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Zbankrotovaných firem ubývá, drobní živnostníci jsou na tom ale mnohem hůř. Skončit jich mohou tisíce. 

Počet vyhlášených bankrotů se snížil také mezi živnostníky, v červnu jich bylo o 48 méně. Přesto nakonec jejich počet dosáhl hodnoty 345. U drobných podnikatelů sice došlo ke snížení počtu zbankrotovaných druhý měsíc v řadě, ale podle odhadů není jejich situace nikterak pozitivní. Odhaduje se, že v letošním roce bankroty fyzických osob podnikatelů řešených formou oddlužení výrazně narostou. V případě bankrotů fyzických osob podnikatelů bez oddlužení očekávám, že jejich počet bude koncem letošního roku zhruba 830 a ve srovnání s rokem předchozím se zvýší o 40 %, varuje Věra Kameníčková. Nejvyšší meziroční dynamiku vykáží bankroty fyzických osob podnikatelů řešených formou oddlužení, jejichž počet se meziročně více než zdvojnásobí. Míra řešení bankrotu živnostníků oddlužením patrně přesáhne 80 % jejich počtu.

Situace je u drobných živnostníků špatná dlouhodobě. Jen od června 2012 se počet jimi vyhlášených bankrotů zvýšil o bezmála 90 %, v reálných číslech se pohybujeme na hodnotě 3 354. Také počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů se meziročně téměř zdvojnásobil, na více než 5 500.

Cesty řešení úpadku firem

Prvním řešením je konkurz. Ten spočívá v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkurzu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. Nejvíce konkurzů bylo v červnu podle informací společnosti Creditreform prohlášeno v odvětví velkoobchodu, maloobchodu a stavebnictví.

Druhou možností je reorganizace. Při ní dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Předpokladem pro povolení reorganizace ale je, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 milionů korun a navíc musí mít taková společnost minimálně 100 zaměstnanců. Tyto dvě podmínky neplatí jen v případě, že dlužník předloží nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku reorganizační plán schválený polovinou všech věřitelů. Nicméně, tato cesta je od roku 2008, kdy vstoupil do platnosti insolvenční zákon, využívána jen zřídka. Celkem bylo povoleno jen 79 reorganizací, letos jich bylo 8.

Tisíce Čechů nezvládají ani osobní finance

Za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno přes 18 000 osobních bankrotů, což je o téměř 3 900 bankrotů více než o rok dříve. Přesto by se podle aktuálních zjištění situace mohla alespoň mírně vylepšovat. Počet osobních bankrotů by se tento rok mohl zastavit pod hranicí 20 000. To by znamenalo, že by narost jen o 17 %. Ještě v roce 2012 byl nárůst 46% a rok předloni dokonce 85%. Díky tomu je možné také potvrdit, že klesá počet exekucí. Nedávno se objevila zpráva, že problémy mají hlavně ti, kteří si pořídili dům v některém ze satelitních mešteček, a teď často čelí exekučním dražbám. Podle Exekutorské komory ČR ale není možné toto tvrdit.

Velká část dluhových potíží, do kterých se majitelé novostaveb dostávají, má svůj počátek v neschopnosti splácet úvěry zajištěné nemovitostí, zpravidla tedy hypotéky. Když zájemce sjednává s bankou hypotéku, součástí smlouvy je i zástavní právo. Banka si ho nechá zřídit na předmětné nemovitosti jako záruku. V případě, že plátce hypotéky není s to splácet, banka obvykle postupuje cestou veřejné nedobrovolné dražby. Tato dražba však není dražbou exekuční. Exekuční dražbu nelze srovnávat s veřejnou nedobrovolnou dražbou. Každý z těchto režimů má samostatný účel a provádí se dle jiných zákonných norem. Exekuční dražba je prováděna soudním exekutorem dle exekučního řádu, respektive občanského soudního řádu, kdežto veřejná dražba je prováděna dražebníkem dle zákona o veřejných dražbách. Nezbytnou podmínkou pro konání nedobrovolné veřejné dražby je existence zástavního práva věřitele na nemovitosti, vysvětluje David Koncz, viceprezident Exekutorské komory ČR. Nemovitosti se proto v exekučních dražbách neprodávají pod cenou. Jedná se zde podle zákona a ten říká, že odhad nemovitosti provádí znalec a nejnižší podání, na kterém dražba začíná, tvoří dvě třetiny této odhadní ceny.

Jak je možné minimalizovat riziko neschopnosti splácet hypotéku? 

1. Při sjednávání hypotéky dobře zvažte veškeré parametry, zejména výši a frekvenci splátky, podmínky při nedodržení splátek a podobně.
2. Vždy mějte finanční rezervu pro případ, že by došlo k neočekávané situaci a vaše aktuální příjmy by nestačily na pravidelnou splátku.
3. V případě prodlevy se splátkami komunikujte s věřitelem, respektive s bankou.
4. Pokud nejste s to splácet dlouhodobě, řešte věc s bankou. Nemá však smysl kompenzovat hypotéku dalšími úvěry a kumulovat zadlužení.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).