Hlavní navigace

Chcete #EET vyzkoušet v pilotním provozu? Musíte mít nainstalovaný certifikát

3. 11. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Od úterý lze EET otestovat v pilotním provozu. Kdo však chce EET vyzkoušet, musí mít autentizační údaje, nainstalovaný certifikát a funkční pokladní zařízení.

autentizační údaje zatím ovšem požádala jen zhruba polovina podnikatelů, kterých se EET týká v první vlně. Ta přitom startuje již 1. prosince a týká se hotelů a restaurací. Ministerstvo financí doporučuje, aby si podnikatelé, kterých se EET za pár týdnů dotkne, o autentizační údaje zažádali co nejdříve.

Pilotní provoz zatím zkouší jen stovky podnikatelů

Pilotní provoz EET, který finanční správa spustila v úterý, zatím funguje bez problémů. S větší zátěží se však zatím nemusel potýkat. Jak informoval na včerejší tiskové konferenci ministr financí Andrej Babiš, pilotní provoz doposud vyzkoušelo 496 podnikatelů. Celkově zatím bylo zaevidováno 43 tisíc tržeb. Pilotní provoz pro podnikatele probíhá na produkčním prostředí, které bude od 1. 12. 2016 nadále sloužit i pro rutinní provoz. Přístupové URL rozhraní pro příjem datových zpráv evidovaných tržeb je k nalezení na webu etrzby.cz v Oznámení k produkčnímu prostředí v sekci IT/ Vývojář.

Pilotní provoz slouží podnikatelům k otestování jejich pokladních zařízení, rychlosti komunikace se servery finanční správy a souladu elektronické evidence tržeb s jejich prodejními a účetními procesy. Finanční správě zároveň umožní vyladění všech parametrů systému v prostředí reálného provozu, čímž se podle ministerstva minimalizuje riziko technických problémů v okamžiku ostrého náběhu. Mám radost, že podnikatelé mají o testovací prostředí zájem a hned první den se jich přihlásilo 254. To, že je systém předem testován, a to jak státní správou, tak podnikateli, umožní oběma stranám hladkou adaptaci na ostrý provoz, komentoval Andrej Babiš.

Pilotní provoz poběží až do 1. prosince, kdy plynule přejde na provoz ostrý. Díky pilotnímu provozu si podnikatelé mohou bez rizik ověřit, zda mají dostatečně stabilní internetové připojení, jejich pokladní zařízení bez problémů komunikuje se serverem finanční správy, systém EET je kompatibilní s jejich dalšími procesy a zda se zaměstnanci s novým systémem naučili pracovat. V pilotním provozu odesílané tržby nepodléhají kontrole ze strany Finanční správy ČR. Údaje o tržbách zasílané v ostrém módu se však ukládají v databázi Finanční správy ČR a jsou podnikatelům k dispozici ve webové aplikaci EET, doplnila náměstkyně ministra financí Alena Schillerová. V případě zasílání údajů o tržbách v ověřovacím módu se v databázi Finanční správy ČR neukládají a slouží zejména dodavatelům při nastavení funkčního zařízení.

Co se týče průměrné doby odezvy, tak ta se zatím pohybuje pod 1 vteřinou. V průběhu pilotního provozu může ze strany Finanční správy ČR docházet ke sledování a ladění funkčních a výkonnostních parametrů systému EET v reálném provozu, které však nebude mít dopad na funkcionalitu datového rozhraní pro příjem datových zpráv evidovaných tržeb, ani na konfiguraci pokladních zařízení, uvedl generální ředitel finanční správy Martin Janeček.

Jak požádat o autentizační údaje

Aby se podnikatelé mohli zapojit do pilotního provozu, musí mít kromě funkčního pokladního zařízení také nainstalovaný certifikát, o který mohou žádat již od 1. 9. 2016 ve webové aplikaci EET na Daňovém portálu. Kdo se chce do aplikace EET přihlásit, musí mít autentizační údaje. O ně lze požádat dvěma způsoby.

Jde to buď elektronicky, prostřednictvím Daňového portálu (EPO žádost) s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky (tj. s ověřenou identitou osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky), nebo osobně (ústně do protokolu) na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu. Jiným způsobem požádat o údaje, například datovou schránkou nebo papírově, není možné.

Kdo podá žádost skrze Daňový portál, měl by údaje dostat bez zbytečného odkladu do své datové schránky. Podle úřadu by podnikatelé měli údaje dostat v řádu jednotek dní (cca 3 dny). V případě, že poplatník neobdrží autentizační údaje během jednoho týdne, měl by kontaktovat místně příslušného správce daně, který prověří důvody nezaslání autentizačních údajů. Kdo podá žádost ústně do protokolu přímo na úřadě, dostane autentizační údaje ihned v rámci jednání, a to v zapečetěné obálce. Do aplikace EET se pak lze přihlásit pomocí přidělených autentizačních údajů následující den po jejich převzetí.

Přidělené heslo slouží pouze pro prvotní přihlášení a jeho platnost vyprší po 90 dnech. Kdo do té doby heslo nezmění, bude muset o autentizační údaje požádat znova.

Co všechno se vyplňuje o provozovnách

Za pomoci autentizačních údajů se lze do aplikace EET přihlásit. V aplikaci je nutné ještě před startem evidence splnit dvě věci. Tou první je zaslání údajů o provozovnách, prostřednictvím kterých podnikatel provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby nebo v nichž přijímá evidované tržby.

Pozor však na to, že pojem „provozovna“ je pro účely zákona o evidenci tržeb chápán funkčně jako místo, kde dochází k určité činnosti a přijímání evidovaných tržeb. Toto vymezení vychází z výkladu občanského zákoníku a nejde o provozovnu ve smyslu živnostenského zákona. Pojem „provozovna“ se tak mimo jiné vztahuje rovněž na mobilní prostory či zařízení (např. pojízdné prodejny, taxislužbu, mobilní stánky…) nebo internetové stránky, jejichž prostřednictvím poplatník nabízí své zboží či služby.

V aplikaci EET budou o provozovnách zadávány poplatníkem tyto údaje:

  • Název provozovny: nepovinný údaj sloužící pro snazší identifikaci provozovny v přehledech poskytovaných poplatníkům v aplikaci EET, příp. další potřeby poplatníka
  • Typ provozovny: stálá, mobilní, virtuální (výběr z číselníku)
  • Stav: aktivní/přerušená/zrušená
  • Převažující činnost provozovny: výběr z výčtu činností z číselníku
  • Lokalizační údaj podle typu provozovny: stálá: bude uvedena adresa (ulice, č.p/č.o, obec, PSČ), mobilní : registrační značka nebo jiná textová jednoznačná identifikace, virtuální: URL adresa nebo jiný odkaz, který ji jednoznačně určí (např. e-mail, telefon)

Každé provozovně bude po zadání údaje přiděleno systémem finanční správy identifikační číslo (jedinečné číslo v rámci jednoho poplatníka), které je poplatník povinen uvádět na účtence a v datové zprávě zasílat správci daně v položce označení provozovny.

Na pilotní provoz potřebujete již platný certifikát

Druhou nutnou věcí je podat žádost o již zmíněný certifikát (či certifikáty). Certifikáty slouží k autentizaci datových zpráv a k identifikaci podnikatele. Platnost certifikátu sice činí 3 roky, ale v případě potřeby se dá v aplikaci zneplatnit a finanční správa navíc plánuje, že by je šlo v budoucnu automaticky prodlužovat. Sami podnikatelé si mohou zvolit, zda využijí jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení, nebo zda vyberou více certifikátů a budou mít například pro každou provozovnu nebo pro každou elektronickou pokladnu jeden certifikát. Certifikát se každopádně musí nainstalovat tak, aby bylo možné prostřednictvím pokladního zařízení evidovat tržby.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).