Hlavní navigace

Chraňte si svou značku, poradíme vám jak

29. 10. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Hledáte vhodnou ochranu proti zneužití podnikatelské značky? Zeptali jsme se odborníka, jak postupovat při registraci ochranné známky i při sporech s konkurencí

Znáte to. Trávíte dny a týdny promýšlením vhodného názvu pro váš podnikatelský záměr. Vynaložíte značné finance na tvorbu loga, registraci domény a design webových stránek. Daří se vám. Za nějaký čas narazíte na konkurenční projekt podobného jména, který nese logo či slogan nápadně podobný tomu vašemu. Na vašem úspěchu a přízni zákazníků se rozhodl obohatit také někdo jiný. Dá se proti takovému jednání vůbec bránit? Podívejme se na některá právní řešení, které vám pomohou ochránit podnikatelskou značku.

K čemu slouží ochranná známka?

Podnikáte-li pod vlastní značkou, využíváte specifické logo nebo se vaše výrobky vyznačují netypickým tvarem či obalem, patříte mezi ty, jimž se nepochybně vyplatí registrace těchto prvků jako ochranné známky. Z pohledu zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, může být ochrannou známkou jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal. Situace je nicméně komplikovanější. Aby se vám podařilo značku zaregistrovat na Úřadu průmyslového vlastnictví, musí mít rozlišovací způsobilost.

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek

Zjednodušeně to znamená, že vámi zvolené označení je způsobilé odlišit vaše výrobky nebo služby od konkurence. I z toho důvodu budou ze zápisu vyloučena označení, která se vztahují například pouze k zeměpisnému původu („lednice z Moravy“), vlastnosti výrobku („nejspolehlivější mobilní telefon“) nebo jeho druhu („dřevěný nábytek“). Registrace se nepodaří ani v případě, kdy je označení způsobilé klamat veřejnost nebo je v rozporu s dobrými mravy.

Ochranná známka opravňuje vlastníka k jejímu výlučnému užívání ve spojení s konkrétními výrobky nebo službami. Pamatujte proto, že se vždy vztahuje pouze k určité třídě výrobků nebo služeb. Podnikatel by měl tedy předvídat, k jakým činnostem bude značku využívat. Seznamy, které lze nalézt například na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví obsahují široký výčet položek. Z toho důvodu lze doporučit pečlivé promyšlení, k čemu podnikatel značku či logo potřebuje. Pokud se například zabýváte pronájmem automobilů, přičemž v této souvislosti vydáváte pod svou značkou také reklamní texty, měli byste zaregistrovat ochrannou známku pro obě třídy seznamu (případně i pro další nabízené služby). Od věci není ani aktualizace ochranných známek v průběhu podnikání například v návaznosti na rozšíření byznysu a dalších aktivit.

V této souvislosti mě zajímalo, v čem podnikatelé nejčastěji chybují, pokud jde o registrace ochranných známek. Oslovila jsem proto Jindru Šulcovou, patentovou zástupkyni, která se specializuje mimo jiné na ochranu značky podnikatele. Nejčastěji se podle ní chybuje ve výběru značky, kterou má ochranná známka chránit: Často jsou vybírána označení, která nemohou být zapsána do rejstříku ochranných známek, ať už proto, že jsou ze zápisu vyloučena ze zákona (např. čistě popisná označení), nebo protože existují starší práva, která zápisu nového označení brání. V této souvislosti se často zapomíná na rešerši značky. Kdokoli se chystá podat přihlášku ochranné známky nebo uvést na trh novou značku výrobků nebo služeb, vždy by si měl nejdřív zkontrolovat, jestli si shodnou nebo podobnou značku pro shodné nebo podobné výrobky a služby nevybral už někdo před ním, říká Šulcová. 

Jak se pozná chráněné logo nebo brand?

V praxi poměrně jednoduše. Tedy za předpokladu, že jej podnikatel opatří symbolem ®, který je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou. V opačném případě lze před finálním rozhodnutím ohledně volby značky, která má reprezentovat podnikání, doporučit prohlédnutí seznamu veřejné databáze ochranných známek platných v České republice. Ujistíte se tak, že neexistuje ochranná známka shodná nebo podobná. Vyhledávání je přístupné na webových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Vlastníte-li platnou ochrannou známku, bráníte tím ostatním, aby ji bez vašeho souhlasu mohli využívat. Zaregistrovat si přitom můžete jedno či více slov (ochranná známka slovní), kombinaci slov a grafického znázornění (ochranná známka kombinovaná), samotné zobrazení (ochranná známka obrazová), trojrozměrné, respektive plastické vyobrazení (ochranná známka prostorová), ale i ochrannou známku tvořenou pomocí barev. Bez významu nemusí být například ani ochrana konkrétního sloganu, jenž charakterizuje podnikání, případně je typický pro konkrétní výrobek. Stačí vzpomenout například na proslulé „Tatranky Opavia – energie sbalená na cesty.“ (OZ č. z. 232256). Platnost zápisu ochranné známky do rejstříku trvá po dobu deseti let, přičemž může být prodloužena podáním žádosti o obnovu zápisu.

Čtěte také: Seriál článků Budujeme značku

Na otázku, zda se volba ochrany formou registrace ochranné známky vyplatí malým a středním podnikatelům, Jindra Šulcová odpovídá: Malé podnikatele působící na lokální úrovni bych do registrace ochranné známky určitě nenutila. Pro ostatní mám jedinou radu: když porovnáte, kolik vás stojí registrace ochranné známky a kolik by vás stály spory vyplývající z toho, že jste svoji značku nezaregistrovali, jednoznačně doporučuji registrovat.

Spory s konkurencí

Ochrana značky před jednáním konkurence závisí jednak na časovém okamžiku, kdy, se osoba dozvěděla o konkurenčních aktivitách, jednak na povaze zásahu do práv podnikatele. Předně je nutné říci, že Úřad průmyslového vlastnictví má povinnost přihlášené ochranné známky po dobu tří měsíců zveřejnit ve Věstníku ÚPV. Zveřejněním také začíná běžet lhůta pro podání námitek ze strany vlastníka starší shodné či podobné ochranné známky, respektive ze strany všech osob uvedených v ustanovení § 7 zákona o ochranných známkách

Jako další prostředek obrany přichází v úvahu podání žaloby k soudu ze strany právnické osoby pro neoprávněné užití jejího názvu podle § 135 zákona č. 89/2002 Sb., občanský zákoník (v tomto případě jde o obecný způsob ochrany práva právnické osoby k jejímu názvu, není proto nutná registrace názvu jako ochranné známky).

ebf 24 - tip duben

Na jedné straně se právnická osoba může domáhat ukončení zásahu do jejího práva, na straně druhé také odstranění následku protiprávního jednání. Není současně vyloučeno, aby byl konkurent odpovědný za trestný čin porušení práv k ochranné známce a jiným označením upravený § 268 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže z jakýchkoli důvodů nechcete řešit konflikt soudně, nabízí se varianta tzv. alternativních řešení sporu. Pro tyto případy půjde nejčastěji o dobrovolnou mediaci s využitím služeb profesionálního mediátora, který by měl stranám pomoci nalézt vhodný kompromis.

A jak je to ohledně předcházení sporů s konkurencí? Když to okolnosti dovolí, nesmí se nechat problémy narůst do obřích rozměrů, ale snažit se je vyřešit hned, jak se o nich podnikatel dozví. Abyste se o porušování svých práv dozvěděli co nejdříve, radím, mějte nastavený monitoring trhu, sledujte pozdější kolizní přihlášky ochranných známek (watching), kontrolujte nově registrovaná doménová jména a profily na sociálních sítích. Výrobcům zboží doporučuji zvážit ochranu značky poskytovanou celní správou, uzavírá Šulcová. 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka je právničkou Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).