Hlavní navigace

Co je to profesní asociace a v čem může podnikateli pomoci? Zjistili jsme

13. 11. 2013
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Profesní asociace zaštiťují obor jako celek. Je na jednotlivých firmách, jak dokážou s členstvím v nich pracovat. Může pomoci rozvoji sektoru i jich samotných.

Být či nebýt členem profesního sdružení? Alespoň jednou si tuto otázku položil každý majitel firmy nebo živnostník. Odpověď na ni se často hledá poměrně dlouho. A to zvlášť v českých poměrech, kde pod vlivem zkušeností z minulého režimu panuje odpor k jakémukoli sdružování. Spousta podnikatelů navíc věří, že si se vším musí poradit sama. Ne vždy to ale platí a členství v profesní nebo oborové organizaci pro ně nakonec může být i konkurenční výhodou.

Profesní sdružení je nezávislé, zpravidla neziskové, sdružení fyzických nebo právnických osob má za cíl sledovat a zastupovat společné profesní, ekonomické a kulturní zájmy dané profese. Je jedno, zda má v názvu slovo komora, asociace, sdružení nebo organizace. U některých profesí je členství dokonce povinné ze zákona, například lékaři nebo advokáti bez něho nemohou svou činnost vykonávat. Pro živnostníky a podnikatele z běžných profesí ale nic takového neplatí. Členství je zcela dobrovolné a je na každém, zda se rozhodne do profesního sdružení vstoupit nebo ne. Profesní sdružení má prakticky každý z oborů lidské činnosti. Stačí si toto heslo zadat do internetového vyhledávače a ten jich okamžitě nabídne desítky.

Když se despekt mění v respekt

Jak už bylo předesláno, zájem o sdružování je silně ovlivněn zkušenostmi lidí z minulého režimu. Během něj bylo sdružování povinné a nikam nevedlo. Proto je o profesní sdružení v České republice všeobecně nižší zájem než v západních zemích. Tamní asociace mají za sebou více než sto let činnosti, vybudovanou velkou prestiž a podnikatelé je berou jako samozřejmou pojistku svého podnikání. Pevně věříme, že se situace bude postupně zlepšovat, že i Češi budou ochotni a schopni vstoupit do social dialogu, ve kterém se na jedné platformě budou domlouvat zaměstnavatelé, vzdělavatelé i individuální profesionálové z oboru. Máme společné cíle, ale pokud jich chceme dosáhnout, musíme se snažit společně a koncepčně, říká Jana Havrdová z České komory fitness.

Některá česká profesní sdružení už jsou na velmi vysoké úrovni a mají statisíce členů. Třeba lidé z oboru stavebnictví si uvědomují silné postavení Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Svaz je v současné době platformou pro zhruba 1200 členů, kterými jsou dodavatelé staveb, výrobci stavebních hmot a výrobků pro stavby, projekční, inženýrské a poradenské organizace a řada dalších výrobních a obchodních firem podílejících na investiční výstavbě. Zájem o sdružování sílí v případě, kdy asociace nabízí hmatatelné výsledky. Ke členům je třeba chovat se jako k zákazníkům. Vnímat jejich podněty a potřeby, zajímat se o ně. Pokud někdo zaplatí členský příspěvek, očekává za to také adekvátní servis a ten musí být velmi dobrý. V dnešní době si podnikatelé hodně všímají toho, zda nejste spřízněni s nějakou politickou stranou, upozorňuje Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Některé asociace mají stovky tisíc členů a jejich činnost, například v podobě ovlivňování konečných podob zákonů, dopadá i na ty, kteří nejsou jejich členy. 

Menší a nové komory berou státní úřady s rezervou. Některé z nich dokonce budí úsměv. Rozhodujícím faktorem pro získání respektu jsou pak ekonomická síla a potenciál oboru nebo velikost členské základny. Máme v ruce jeden důležitý nástroj, tím je dlouhodobá spolupráce s médii. To je pro státní úřady asi největší důvod, proč s námi menšími asociacemi spolupracují. Přeci jenom jsme připraveni zveřejnit některé nešvary spíše než jednotlivá firma s vlastními obchodními zájmy, říká Tomáš Lukeš z Asociace českých nábytkářů. Velká sdružení s tradicí pak už jsou zcela zásadními a neopomenutelnými partnery při jednáních v nejvyšších patrech politiky. Jsme stálým partnerem státní správy na úrovni ministerstva až po obce s rozšířenou působností. Příkladem je smlouva podepsaná s ministrem dopravy v roce 2010 o úpravě mýtných tarifů, platná až do roku 2014, uvádí Martin Felix, mluvčí Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA.

Pět důvodů pro vstup do profesního sdružení

Každý podnikatel může mít jiné důvody pro vstup do profesní organizace. Někdo má zájem o služby, jinému se hodí společný marketing, dalšímu vyhovují společné nákupy a podobně. 

1. Ochrana před neúměrnou regulací oboru

Většinu subjektů trápí velmi podobné starosti, které ovšem nejsou schopny sami koncepčně řešit. Pro každého člena je tedy výhodné, pokud může jeho zájmy hájit silná organizace a nemusí se o ně bít sám. Profesní komory jsou užitečné především při připomínkování novel zákonů a podávání návrhů, v tomto ohledu je jejich role nezastupitelná nejen v prostředí České republiky, ale i v celé Evropské unii. Význam našeho svazu je o to větší, že v České republice není v současné době žádný státní centrální orgán pro resort stavebnictví. Části oboru spadají pod správu pěti ministerstev, a to průmyslu a obchodu, dopravy, pro místní rozvoj, zemědělství a ministerstvo životního prostředí, vysvětluje Alena Čechová, mluvčí Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

2. Kultivace prostředí

Asociace obecně mají pozitivní vliv na formování vztahů mezi podnikateli. Mohou proto zamezit nekalé konkurenci na vnitřním trhu, například pomluvám mezi jednotlivými firmami u společných odběratelů nebo dodavatelů. Členové se zavazují k dodržování morálních kodexů, které takové jednání vylučují. Sdružení navíc brání zájmy národních producentů před zahraniční konkurencí. Trvale monitorujeme zadávání veřejných zakázek a nabízíme spolupráci pro vytváření maximálního počtu otevřených soutěžních příležitostí pro všechny podnikatelské subjekty. Zejména jde o ochranu před monopolizací lesnicko-dřevařského sektoru a snahu o rozvoj regionů, komentuje Milan Nejedlý, tajemník České asociace podnikatelů v lesním hospodářství. Ten se v současnosti orientuje zejména na prosazování zájmů středních a menších firem lesnicko-dřevařského sektoru a zdůrazňuje úlohu lesního hospodářství v oblasti podpory venkova a regionální zaměstnanosti.

3. Přehled o aktuálním dění

Nejeden podnikatel si stěžuje na to, že nestíhá sledovat všechny legislativní změny, které se týkají odvodu daní a podobně. Je proto vhodné, aby se informování o nich věnoval specializovaný tým. Například Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR nabízí zdarma půlroční status pozorovatele. Za tu dobu si může firma nebo podnikatel udělat představu, jaké informace od ní může dostávat a jaké je faktické využití členství v jeho byznysu. Zcela otevřeně říkáme: neděláme všechno, neumíme všechno, ale to, co děláme, děláme s maximálním nasazením a transparentně, říká Eva Svobodová, generální ředitelka asociace. 

4. Specializovaný servis

Mnoho profesních sdružení nabízí nejen právní a informační, ale i další služby. Jedná se například o možnosti společných nákupů. Lze se domoci lepších podmínek a cen u pojišťoven, dodavatelů materiálu a podobně. Naše asociace například zájemcům nabízí nákup výhodné elektrické energie na komoditní burze, líčí Tomáš Lukeš z Asociace českých nábytkářů. Asociace mohou v dobrém slova smyslu lobovat v mnoha směrech. Jde třeba o ovlivňování odborného školství, které by mělo být podřízeno zájmům firem v oboru a ne naopak.

5. Vytváření mediálního obrazu sektoru

Jde o jeden z nejtěžších úkolů každé profesní organizace. Nejde o lacinou reklamu a PR, ale o všeobecné povědomí o důležitosti oboru. Vhodným příkladem je fitness. Tento sektor zatím v České republice není, na rozdíl od řady dalších zemí Evropy a USA, uznávaným odvětvím národního hospodářství. Přitom roční obrat fitness průmyslu v Evropě představuje 22 miliard euro, což je o 12 miliard více než ve fotbalu, a ani v českých podmínkách není obrat zanedbatelný. Fitness sektor je plně připraven naučit populaci znovu se hýbat a zvýšit její pohybovou gramotnost. Důsledkem by pak mělo být výrazné snížení nákladů na zdravotní péči. Naším cílem je prokázat kvalitu našich služeb tak, abychom v budoucnu nastavili koncepční spolupráci s lékaři a zdravotními pojišťovnami, doplňuje Jana Havrdová, zástupkyně České komory fitness.

Co se letos povedlo, co se chystá

I na základě jednání zástupců Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR s ministerstvem práce a sociálních věcí došlo po předložení argumentů k odložení povinnosti elektronické komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení. Asociace také dokázala úspěšně ubránit podnikatele v kauzách ke švarcsystému, kdy jim hrozily likvidační pokuty. Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA spustilo portál pro online doplácení mýtných nedoplatků. Rozběhli jsme také systém množstevních slev na mýto a vyřešili problém s převozem paliva a dodatečného zdaňování, připomíná mluvčí sdružení Martin Felix. 

Práci jednotlivých oborových asociací ovlivnila také politická situace a nedávné volby. Koncem léta Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR oslovil nejvýznamnější politické strany s žádostí o schůzku. Na ní pak prezentoval informace o stavebnictví a předal materiál shrnující náměty pro řešení současné svízelné situace. Svaz si od toho slibuje, že budoucí vláda se bude více věnovat stavebnictví, aby se z něho stal plnohodnotný pilíř české ekonomiky, kterým vždy byl, upozorňuje Alena Čechová, mluvčí Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství je pak přizvána k jednáním u kulatého stolu o koncepci státního podniku Lesy České republiky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).