Hlavní navigace

Antimonopolní úřad: Profesní komory nařizují členům výši cen, porušují tím zákon

30. 7. 2013
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Antimonopolnímu úřadu se nelíbí postup profesních komor, které nařizují svým členům, jaké ceny si mají za své služby účtovat. Podle úřadu tím porušují zákon.

Některé podnikatelské asociace a profesní sdružení porušují podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zákon. Prohřešky se týkají přístupu k cenotvorbě. Sdružení totiž nakazují svým členům, kolik si mají za své služby účtovat a tarify dávají i do různých profesních kodexů.

Čtěte také: Antimonopolní úřad: Zapomeňte na kalkulační tabulku nákladů za dopravu

Cenu nesmí nikdo taxativně určovat

Antimonopolní úřad dokončil před několika dny předběžné šetření úrovně hospodářské soutěže v rámci některých profesních sdružení a zjistil několik provinění. Některé komory totiž nedodržují svým přístupem k cenotvorbě zákon o ochraně hospodářské soutěže. Asociace, svazy, komory a společenstva tvořená vzájemnými konkurenty na trhu jsou z pohledu soutěžních norem sdruženími soutěžitelů, na něž plně dopadá zákaz narušovat svými rozhodnutími hospodářskou soutěž. Pro komory s povinným členstvím, bez něhož nemohou daní profesionálové na trh vůbec vstoupit, to platí dvojnásob, obzvláště pak v oblasti cenotvorby, vysvětlil Petr Rafaj, předseda antimonopolního úřadu.

Jenže některá sdružení se tímto neřídí a nařizují svým členům, kolik si mají za své služby účtovat. Například Exekutorská komora ČR v březnu ve svém stanovisku uvedla, že soudní exekutoři patří mezi úřední osoby a měli by se řídit vyhláškou ministerstva spravedlnosti, která stanovuje jejich odměny. Jak ale upozorňuje antimonopolní úřad, žádný zákon neurčuje, že by se na odměny členů profesních sdružení nevztahovala soutěžní pravidla. Ty se týkají i soutěžitelů, kteří nabízí služby zákazníkům přiděleným z rozhodnutí soudu. Odměny exekutorů nebo advokátů sice upravují vyhlášky, avšak z žádné z nich nevyplývá, že by byla vyloučena aplikace norem upravujících pravidla hospodářské soutěže. Poskytovatel služby disponuje legitimním oprávněním účtovat si nižší odměnu, než činí platná tarifní odměna stanovená některou z vyhlášek. Stejně tak je po vlastním uvážení oprávněn od požadování odměny zcela upustit, dodal Rafaj.

Pozor na metodiky výpočtu cen

Antimonopolnímu úřadu se proto nelíbí také ustanovení v etických pravidlech Exekutorské komory ČR, kdy se musí exekutor smluvně zavázat, že za provedenou exekuční a další činnost nebude požadovat žádné náklady. Nejedná se ale pouze o Exekutorskou komoru ČR. Za problematické úřad označil také metodické dokumenty na internetových stránkách profesních komor, třeba České komory architektů, které odkazují na schémata a programy určené pro výpočet honorářů či odměn za poskytnuté služby. Architekti i inženýři a technici činní ve výstavbě mohou v rámci svých komor stanovovat standardy výkonů a dokumentace, tedy vydávat modelové příklady obsahu služeb poskytovaných svými členy, nesmí je však již v žádném případě oceňovat, vydávat cenové tabulky a kalkulační vzorce, což jim umožňovala předchozí právní úprava, upřesnil Petr Rafaj.

Čtěte také: Antimonopolní úřad ostrouhal, soud zrušil pokutu pro Student Agency

Antimonopolní úřad nyní zahájí s dotyčnými komorami a ministerstvy diskuzi, aby se změnil jejich přístup k cenotvorbě. V případě, že tato jednání nebudou úspěšná, nebude ÚOHS při zjištění zásahů sdružení a komor do cenotvorby jejich členů váhat se zahájením správního řízení a případně i s ukládáním sankcí, uzavřel Rafaj.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).