Hlavní navigace

Čtěte, co dělat, pokud vám u EET selže pokladna nebo připojení k internetu

17. 1. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Pokud máte v rámci EET poruchu pokladny či vám vypadne připojení k internetu, můžete i nadále prodávat. Má to však několik podmínek.

Předně musíte poruchu ihned řešit a sehnat si potvrzení, že vám opravdu pokladna selhala. Jakmile dojde k opravě, je třeba tržby zpětně zaevidovat.

Co dělat, když vám selže připojení

Ať už se vás EET týká, či se na ni teprve chystáte v roce 2020, dříve nebo později se nejspíše setkáte s problémem s pokladnou či připojením, díky kterému nebudete moct poslat datovou zprávu o tržbě či vydat účtenku se všemi náležitostmi. To, jak v takovou chvíli postupovat, závisí na konkrétním problému. Pokud nemůžete zaslat datovou zprávu s údaji o evidované tržbě kvůli krátkodobému výpadku spojení, lze vydat účtenku bez fiskálního identifikačního kódu. Na účtence nicméně musíte uvést svůj podpisový kód. Údaje o transakci pak musíte do systému EET poslat bezprostředně po obnovení spojení, nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby.

Stejný postup se uplatní i tehdy, jestliže dojde k přerušení spojení během transakce (např. se může jednat o výpadek na straně finanční správy). V takovém případě musíte zaslat údaje o evidované tržbě do systému finanční správy bezprostředně po obnovení spojení, a to nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby. Pokladní systémy jsou nicméně zpravidla nastaveny tak, že jakmile se obnoví spojení, odešlou automaticky data ke všem tržbám, které se během výpadku realizovaly.

Co dělat, když vám selže pokladna

Pokud se vám porouchá pokladna, z logiky věci nemůžete požadavky EET (zaslat údaje o tržbě správci daně a vystavit zákazníkovi účtenku) plnit. Zavřít krám však nemusíte a lze normálně prodávat dál, aniž byste dostali sankci. Zákon o odpovědnosti za přestupky totiž obsahuje tzv. liberaci, kdy právnická osoba a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, prokáže-li, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Liberaci jde použít právě na poruchy pokladního zařízení, kdy budou moct podnikatelé pokračovat ve své činnosti.

Jak upřesňuje metodika k EET, liberační důvod je naplněn v případě neodvratitelné události přicházející zásahem zvenčí (např. porucha zařízení v důsledku přepětí elektrické energie, přerušení elektrické energie v důsledku překopání kabelů, zkrat v elektroinstalaci, který způsobí výpadek elektrické energie i po zapnutí jističe apod. nebo náhlá porucha pokladního zařízení), který při běžném provozu pokladního zařízení vyvolá škodlivý účinek, jemuž nemohl poplatník nikterak zabránit, a nebylo možné škodlivému účinku předejít ani použitím dostupných opatření. Zároveň se podle metodiky může jednat o situace vedoucí k porušení povinnosti, při níž nelze objektivně nikdy na straně podnikatele vyšší úsilí vyžadovat. Jde například o náhlé, nepředvídatelné a nevyhnutelné okolnosti, které poplatníkovi zabránily splnit uloženou povinnost.

Aby vám však finanční úřad pokutu odpustil, musíte mu výše uvedené skutečnosti dokázat. Připravte se, že tak budete muset například doložit potvrzení dodavatele elektrické energie o výpadku, doklad, po jakou dobu bylo pokladní zařízení v servisu, nebo potvrzení od elektrikáře o době opravy apod.

Pokud je tržeb hodně, lze je poslat souhrnnou částkou

Co se týče zpětného zaevidovaní tržeb, umožňuje finanční správa navíc jistou úlevu. V určitých situacích, kdy bude během poruchy přijato velké množství tržeb a požadavek k jejich jednotlivému zaslání by byl pro poplatníka nereálný nebo nadměrně zatěžující, lze liberaci vztáhnout i na zasílání údajů dle jednotlivých tržeb.

Podnikatel pak může údaje o tržbách přijatých v době poruchy zaslat správci daně jednou sumární částkou. Každý případ je však vždy nutné posuzovat individuálně s ohledem na konkrétní okolnosti daného případu. Pokud by například došlo pouze k přerušení internetového připojení, ale pokladní zařízení by zůstalo funkční, může být liberace vztažena pouze na nezaslání údajů správci daně včas. Na nevydání účtenky, příp. na možnost zaslat údaje jednou sumární částkou, by se za této situace liberace nevztahovala, píše se v metodice k EET.

Poslední podnikatelé se do EET zapojí v květnu

Poslední typy podnikatelů se do EET zapojí od května 2020. Konkrétně se EET dotkne například tržeb z dodání zboží (tržby za stravování, které není stravovací službou), pekařů, cukrářů, řezníků, právníků, účetních, lékařů, kadeřnic, opravářů nebo řemeslníků. Zjednodušeně se dá říct, že se EET už bude týkat všech podnikatelů, kteří přijímají hotovost.

Jaké další změny EET budou platit od května

Od letošního května se rovněž sníží DPH na 10 % na vybrané zboží a služby a zavede se možnost zvláštního offline režimu. Místo elektronické evidence tak půjde, při splnění určitých podmínek, místo EET vystavovat účtenku z bločku účtenek, který si podnikatel předtím vyzvedne na finančním úřadu. Za každé kalendářní čtvrtletí pak bude muset podnikatel poslat na finanční úřad oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu, a to do 20 dnů od konce tohoto kalendářního čtvrtletí.

Zvláštní režim budou moct využít fyzické osoby, které nejsou plátci DPH a nemají více jak 2 zaměstnance. Zároveň nesmí výše příjmů poplatníka z evidovaných tržeb přesáhnout za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů v 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nesmí přesáhnout 600 000 Kč.

Čtěte více: Nejen start posledních dvou vln EET, co dalšího novela zákona přináší?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).