Hlavní navigace

Čtěte, jak chtějí politici zastupovat české podnikatelské zájmy v Bruselu

2. 4. 2014
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: 329515
65 % všech zákonů pochází z Evropy. Je proto potřeba zvolit si v blížících se volbách do Evropského parlamentu takové politiky, kteří budou hájit české zájmy.

Blíží se volby do Evropského parlamentu. Do volebních místností zamíříme 23. a 24. května. Své zástupce budeme vybírat už potřetí. Poslanci jsou voleni na pětileté funkční období a mají v Evropské unii hájit zájmy občanů. Jak jsou hájeny zájmy českých podnikatelů a firem, to bylo tématem pracovního setkání kandidátů nejvýraznějších politických stran se zakladateli CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU v Bruselu, se zástupci Hospodářské komory České republiky, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Strany a hnutí jsou řazeny v abecedním pořadí.

ANO

V popředí pozornosti Evropské unie musí podle hnutí dál stát fungující infrastruktura, počínaje rozvojem dopravních a energetických sítí. ANO vítá nedávné změny ve společné dopravní politice a ve svém programu slibuje, že bude poskytovat veškerou podporu, aby Česká republika v novém systému založeném na konkurenci projektů jednotlivých dopravních koridorů vyčerpala na dva transevropské koridory protínající Česko maximální prostředky. Budeme hledat podporu pro revizi implementace přijaté reformy společné zemědělské politiky v polovině právě začínajícího střednědobého finančního rámce EU tak, aby byl vytvořen prostor pro případné a pro Českou republiku žádoucí změny v rámci této politiky s cílem akcelerovat dosažení rovného postavení zemědělců ze zemí, které vstoupily do Unie v roce 2004 a takzvaných starých členských zemí, říká se v programu hnutí ANO.

Podle jeho vedení je třeba podporovat rozvoj malých a středních podniků pružně reagujících na změny podmínek cestou zjednodušování legislativy a usnadňování přístupu k finančním zdrojům, hledat a nalézat motivační a podpůrné nástroje pro vstup lidí do podnikání, a to především mladých, jakož i zaměstnávání osob nad 50 let věku. V této souvislosti má velký význam stimulace inovativních start-up firem. Velmi intenzivně řeším podporu technického vzdělávání. S tím není možné čekat. Dále kladu důraz na komplexnost řešení problémů a především jejich znalost. Musíme znát potřeby lidí, abychom pak mohli podporovat tu agendu, kterou potřebujeme. Budu proto prosazovat vytvoření komunikační platformy na národní úrovni, prohlásila mimo jiné na setkání kandidátka na post europoslankyně Martina Dlabajová. Předvolební program hnutí ANO je k nahlédnutí zde.

ČSSD

Politika úsporných opatření poškodila naše hospodářství a trestá ty nejméně zodpovědné za způsobení krize. Abychom vytvořili více pracovních míst a nastartovali ekonomiku, podpoříme inovace, výzkum, vzdělání a chytrou progresivní hospodářskou politiku. Naším řešením je větší manévrovací prostor pro investice skrze národní rozpočty, které zlepší naše ekonomiky. Chceme ustanovit skutečnou spolupráci v rámci hospodářské a finanční politiky v eurozóně, která porozumí sociálním dopadům těchto rozhodnutí na společnost. Evropský parlament a národní parlamenty si musí zachovat svoji suverenitu a musí se plně věnovat demokratické kontrole nad touto politikou. Tolik krátký výtažek z předvolebního programu sociálních demokratů. Co se týká vnitřního trhu, vřele vítám výraz inteligentní regulace. Na jedné straně tu totiž máme naprostou deregulaci, která je úplnou utopií, na druhé máme realitu byrokracie. Mezi tím by mělo být něco rozumného, tedy inteligentní regulace. Překážky netarifního typu musíme odstraňovat, hlavně živnostníkům a malým a středním podnikům komplikují život, doplňuje Jan Keller, kandidát ČSSD do Evropského parlamentu.


Autor: www.isifa.com

Volby do Evropského parlamentu všeobecně příliš netáhnou. Je to ale možnost zvolit si ty politiky, kteří mají chuť prosazovat v Bruselu české podnikatelské zájmy. 

Sociální demokraté chtějí být přísnými strážci veřejných prostředků a zlepšovat nakládání s veřejnými penězi. Omezit plýtvání i bojovat proti daňovým podvodům a únikům, které každý rok dělají přibližně 1 bilion eur. Chápu obavu podnikatelů, že pokud by došlo na daň z finančních transakcí, tak banky ji přenesou na klienty, včetně podnikatelů. To, co by mělo postihnout spekulativní kapitál, to postihne slušné výrobce. Ovšem, pokud se spekulativní kapitál nezdaní, v konečné důsledku to postihne produktivní ekonomiku. To je velké riziko, připomíná Jan Keller. Ze své pozice by rád podporoval investory s dlouhodobými záměry a průmysl s českým kapitálem. Evropa u nás ráda podporuje cyklostezky, golfová hřiště a akvaparky. Obtížně se jí ale dávají peníze na modernizaci firem, protože by tím podporovala konkurenci, což nemůže potřebovat, říká Jan Keller. Více o plánech sociální demokracie zde.

KDU-ČSL

Daňová zvýhodnění pro podniky, kde pracují lidé nejvíce ohrožení nezaměstnaností, tedy mladí i lidé před důchodem, a také podporu začínajícím podnikatelům. Toto by z podnikatelského hlediska chtěli prosadit lidovci. Volají po podpoře českých firem a jejich zájmů v Evropské unii, opatření na zvýšení exportu českých podniků i spravedlnosti a liberalizaci trhu vedoucímu k rozvoji všech účastníků. Tato slova potvrdil i lidovecký kandidát Pavel Svoboda: Podle mého názoru jsme příliš jednostranně orientováni na export do zemí Evropské unie. Je to až 80 % naší produkce. Je potřeba se nad tím zamyslet. Mimo to musíme klást důraz na liberalizaci, zlepšování podnikatelského prostředí i zaměstnanost. Zvlášť neflexibilita pracovního trhu silně podráží konkurenceschopnost Evropy jako celku.

Česká republika má podle Svobody na to, aby se ucházela o místo v komisích dopravy nebo energetiky. Unie podle lidovců potřebuje vytvořit evropský energetický trh, který umožní větší výběr a nižší ceny energií. Požadovaný podíl obnovitelných zdrojů ale nesmí deformovat domácí ekonomiku. Každý ze států se totiž liší jak z geografického, tak i z energetického hlediska. Další body z programu KDU-ČSL jsou k dispozici zde.

KSČM

Na prvním místě volebního programu komunistů jsou rovné příležitosti. Velký problém současné Evropské unie je prý především nerovné postavení členských států. Když jsme chtěli, aby během krize některé firmy nemusely platit příspěvky za obnovitelné zdroje energie, tak jsme se se zlou potázali. V Německu to přitom funguje. Nemůžeme dovolit takto nerovné postavení podnikatelů, nechala se slyšet Kateřina Konečná. Pokud v Evropském parlamentu usedne, chce se zasadit o to, aby například nepokračovaly výjimky pro imisní limity polských průmyslových podniků. Poláci mají limity pětkrát vyšší než jsou v Severomoravském kraji. Z podnikatelských témat je pak zajímavý zákaz daňových rájů a placení daní v zemích vzniku zisku.

Komunisté trvají na tom, aby se kompetence jednotlivých zemí nepředávaly do Bruselu. Státy mají mít svou suverenitu. Prioritou je v tomto ohledu podle KSČM energetika. A to především při pohledu do budoucnosti. Jakákoli konsolidace by ohrozila zájmy České republiky, jejího průmyslu a podnikatelského prostředí. Naopak kvalita, bezpečnost a ceny potravin by měly být srovnatelné. Další body programu pro Evropské volby nabízí KSČM zde.

ODS

Je důležité pokračovat dál stejným směrem, zvlášť ve chvíli, kdy stávající vláda začala aktivně připravovat naši zemi na přístup k euru a dalším unijním finančním mechanismům. Říkáme jasné ne euru, a naopak podporujeme silnou českou korunu. Požadujeme, aby vláda vyjednala trvalou výjimku z přístupové smlouvy, abychom se z dosud právně závazné povinnosti přijmout euro vyvázali. Takovému vyjednávání by mělo předcházet referendum, které by ukázalo, jestli si občané vůbec euro přejí. Toto je hlavní bod předvolební kampaně do Evropského parlamentu v podání občanských demokratů. A zcela jistě zásadní i pro podnikatele a firmy, nejen ty, které působí na poli exportu a importu.

Nejvyšší prioritu vidí ODS také v energetice. Ta bude nejen Českou republiku, ale i celou unii trápit víc ještě v důsledku vývoje událostí na Ukrajině. Česká republika by ale měla trvat na svých zájmech, na udržení národní úrovně energetiky. Snaha probourat energetický mix je obrovská. Hrozí, že Brusel převezme dohled nad jadernými elektrárnami. V Evropě ale nemohou platit stejný systém a stejné podmínky pro všechny. Rakousko, Německo nebo Itálie má zcela odlišné výchozí přírodní podmínky. Bude to těžké vyjednávání a čeští zástupci musí držet při sobě, varuje Evžen Tošenovský, europoslanec, který bude obhajovat svůj post. Velký problém vnímá Tošenovský v tom, že Češi často připomínkují a rozčilují se nad materiály přicházející z Evropy příliš pozdě. Je proto důležitý úzký kontakt s velvyslanectvím při Evropské unii a včasná projednávání materiálů na národní úrovni. Jen tak bude do budoucna možné hájit nejen podnikatelské zájmy. Volební program ODS je k nahlédnutí zde.

Strana svobodných občanů

Euroskeptické uskupení je proti dalším regulacím ze strany Evropské unie. Ta podle Strany svobodných občanů stojí za tím, že Evropa není konkurenceschopná. Unie si v roce 2000 předsevzala, že se do roku 2010 stane nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa. Realita je taková, že v roce 2014 nejvíce zaostáváme a Lisabonská strategie zůstala jen zbožným přáním. Ještě hůř než celá Evropská unie je na tom eurozóna. Čína přitom za zmíněných 10 let vyrostla o 60 %, rostla i ekonomika USA, Islandu a Švýcarska. Tady je tedy něco fundamentálně špatně pro celý náš kontinent a to je potřeba změnit, říká šéf strany Petr Mach.

Evropská unie je v očích strany vhodnou platformou pro volný trh či cestování, ale škodlivou z hlediska diktování všeho. Chtěl bych se přidat do frakce k Nigelu Farageovi, tvořit skutečnou opozici mašinérii EU a hlasovat proti všem návrhům, které omezují svobodu českých obyvatel a svrchovanost České republiky. Chci navrhnout změnu smlouvy o EU, která by dala České republice výjimku ze zavedení eura, dodává předseda Svobodných Petr Mach. Ten také připomíná, že už příští rok vyprší platnost minimální sazby DPH 15 %. Evropská komise zřejmě z obavy, aby nezdražily pleny a další zboží, navrhne prodloužení této sazby. Neměla by ale nic takové diktovat. Unie podle Macha často funguje jen proto, aby udělovala jednu výjimku za duhou. Více informací nabízí svobodní zde.

TOP 09

TOP 09 vnímá význam Evropské unie pro Českou republiku. Naše členství je podle strany přínosem, ale je potřeba více hájit národní zájmy. V některých situacích, pokud se nepodaří obhájit je, využívat práva veta. Je proto potřeba aktivně spolupracovat se všemi českými zájmovými skupinami, komunikovat jejich problémy. V současné době totiž 65 % naší legislativy přichází z Evropy. Nejsme příznivci takzvaných nenárokových dotací, které jsou přidělovány bez jasných pravidel. Takové pokřivují trh. Je otázkou, jak jsou dotace rozdělovány, jak jsou transparentní. Problém je hlavně v zemědělství. Český zemědělec je výrazně bit, komentuje Jiří Pospíšil, uchazeč o post europoslance na kandidátce TOP 09.

TOP 09 také požaduje ochranu jednotného vnitřního trhu a odstraňování bariér v oblasti volného pohybu pracovníků i studentů. Jeden rok studia v zahraničí vynahradí tři roky v Česku. Taková je má zkušenost. Studijní pobyt v zahraničí se kladně podepisuje na formování a vyzrávání osobnosti. Pomáhá orientovat se v cizím prostředí a velkou devizou je jazyková vybavenost. To vše je potřeba pro úspěšný pracovní život, dodává Jiří Pospíšil. Strana odmítá sjednocování daňových sazeb. Chce zachovat daňovou konkurenci mezi jednotlivými členskými státy. Evropská unie podle ní není prostor jednotného trhu. Volební program TOP 09 pro volby do Evropského parlamentu je zde.

Strana zelených

Páteří evropské zaměstnanosti jsou malé a střední podniky. V Evropské unii na ně připadají dvě ze tří pracovních míst v soukromém sektoru. Podpoříme rozvoj malých a středních podniků, snížení jejich administrativní zátěže včetně náročnosti evropských grantů a posilování jejich přeshraničního potenciálu. Prosadíme navýšení evropských prostředků na výzkum a vývoj pro malé a střední podniky. Odstraníme překážky pro poskytování služeb v EU a zlepšíme uplatňování stávajících pravidel. Sníží se tím cena pro zákazníky a vzniknou nová pracovní místa a podnikatelské příležitosti. Čeští drobní podnikatelé tak budou moci snáze nabízet své služby kdekoliv po Evropě a čeští zákazníci si budou moci vybrat kvalitnější služby. Tak zní předvolební sliby zelených.

Únik mnoha odvětví do Asie, Afriky i na jihoamerický kontinent bude pokračovat. Novou vlnu industrializace musíme postavit na nových základech. Projekt vnitřního trhu není zdaleka dokončen a máme rezervy v nabídce služeb, připomíná předseda strany Ondřej Liška. Klíč k lepší kvalitě života u nás i v celé Evropě vidí zelení ve zdravém místním rozvoji, posílení lokální ekonomiky a větším podílu občanů na plánování a rozhodování. Chtějí se zasadit o to, aby k tomu byly evropské fondy využívány smysluplně a průhledně a neztrácely se v mafiánských a klientelistických sítích. Požadují, aby každá firma čerpající veřejné peníze z fondů, měla povinnost zcela rozkrýt svou vlastnickou strukturu až po konečné vlastníky. Je potřeba využívat diplomacie na všech úrovních. Mám zkušenosti z postu předsedy výboru pro evropské záležitosti v našem parlamentu a naši poslanci a poslankyně jím opovrhují. Evropská legislativa pak není v Česku dostatečně projednána a to nás poškozuje. Evropští poslanci musí s těmi českými spolupracovat už v zárodku, dodává Ondřej Liška.

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).