Hlavní navigace

Čtěte, jak správně zaplatit daň z příjmů. Máme čísla účtů všech berňáků

23. 3. 2018
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Ministerstvo financí, podle licence: Public domain
Daň z příjmů lze doplatit přes internetové bankovnictví nebo osobně na pokladně finančních úřadů. Už nějaký ten pátek je k dispozici také daňová složenka.

Kromě samotné částky daně potřebujete k jejímu zaplacení znát také číslo bankovního účtu finančního úřadu. Server Podnikatel.cz připravil přehled, jak daň správně zaplatit a jaká jsou čísla jednotlivých finančních úřadů.

Jak lze daň zaplatit

Řada podnikatelů musí s podáním daňového přiznání doplatit i daň z příjmů. Možností existuje hned několik:

 • Bankovní převod (trvá maximálně jeden pracovní den)
 • Zrychlený bankovní převod (u vybraných bank, připsání ten den)
 • Expresní platba (za platbu se platí od 29 Kč do 500 Kč za jednu platbu, částka připsána v ten den)
 • Zahraniční platba (musíte zadat v případě, pokud jste dlouhodobě v zahraničí a nemáte přístup k českému účtu)
 • Platba poštovní poukázkou typu „A“ (putuje přesně 2 pracovní dny), od 1. března 2016 také bezplatnou daňovou složenkou
 • Hotově na pobočkách České národní banky
 • Hotově na pokladně finančního úřadu

Osobně na pokladně

Pokud přiznání nesete na finanční úřad osobně, můžete daň zaplatit ihned na pokladně. V posledních dnech podávání jsou rozšířeny úřední hodiny finančních úřadů a jejich územních pracovišť. Pozor však na to, že na některých územních pracovištích jsou pokladny uzavřeny.

Platba daňovou složenkou

Pro uhrazení daně je možné využít také daňovou složenku, která je standardně k dispozici na všech pobočkách České pošty. Daňová složenka je modifikací Poštovní poukázky A, na rozdíl od „áčka“ je však zdarma. Hlavním rozlišovacím znakem od běžné zpoplatněné Poštovní poukázky A je, kromě názvu poukázky, transakční kód 113 v pravém horním rohu a konstantní symbol 0001. Vizuálně Poštovní poukázku A – doklad V/DS odlišuje horní bílý pruh, ve kterém je výrazným černým písmem uveden název poštovního poukazu. Při využití této možnosti platby daně je také nutné počítat s časovou rezervou, jelikož za den úhrady se považuje den, kdy se peníze připíšou finančnímu úřadu na účet.

Levá část daňové složenky (Podací lístek):

 • - uvádí se zprava peněžní částka poukazované platby v hotovosti v Kč. Prázdné místo před/za peněžní částkou se proškrtává dvojitou vodorovnou čárou.
 • Slovy – v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná peněžní částka v Kč. Prázdné místo před/za peněžní částkou se proškrtává dvojitou vodorovnou čárou.
 • Název finančního úřadu – uvádí se název příslušného finančního úřadu bez adresy.
 • Č. účtu / Kód banky - číslo bankovního účtu finančního úřadu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu, tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky. Musí být tedy uvedeno předčíslí bankovního účtu (PBÚ) odpovídající konkrétní dani (PBÚ 721 daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání), pomlčka, číslo matriky příslušného finančního úřadu, lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).
 • V. symbol (variabilní symbol) – prostřednictvím variabilního symbolu poplatník sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Uvádí se rodné číslo (9 nebo 10 číslic v řadě za sebou), vlastní číslo plátce přidělené finančním úřadem (9 číslic v řadě za sebou) nebo číslo výzvy na ručitele (10 číslic v řadě za sebou), a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek. Při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice nevyplněny. Vyplňuje se zprava.
 • S. symbol (specifický symbol) – vyplnění položky je nepovinné.
 • Odesílatel – uvádí se jméno a adresa bydliště poplatníka.

Pravá část daňové složenky:

 • Název finančního úřadu – uvádí se název příslušného finančního úřadu bez adresy.
 • Zpráva pro příjemce (hůlkovým písmem, tiskem) – zde může poplatník uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro finanční úřad. Vyplnění této položky je nepovinné.
 • Částka Kč – uvádí se zprava peněžní částka poukazované platby v hotovosti v Kč. Prázdné místo před/za peněžní částkou se proškrtává dvojitou vodorovnou čárou.
 • Tr. kód (transakční kód) – položka je předtištěna kódem 113 (kód Poštovní poukázky A – doklad V/DS).
 • Ve prospěch účtu – položka obsahuje číselné označení předčíslí a matriky bankovního účtu finančního úřadu, tzn. pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí bankovního účtu se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu). Vyplněná čísla musí být zarovnána vpravo, předčíslí uvést před zvýrazněnou svislou čáru. Předčíslí a matrika bankovního účtu se nedoplňují zleva nulami, tzn. přední pozice předčíslí a matriky zůstávají nevyplněny na rozdíl od běžné Poštovní poukázky A.
 • Kód banky – položka je předtištěna kódem 0710 (kód ČNB).
 • V. symbol (variabilní symbol) – pro vyplnění této položky platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění v levé části poukázky.
 • K. symbol (konstantní symbol) – položka je předtištěna konstantním symbolem 0001.
 • S. symbol (specifický symbol) – vyplnění položky je nepovinné. 
 • Odesílatel (hůlkovým písmem, tiskem) – poplatník vyplňuje kolonky nadepsané: „jméno“, „příjmení“ a „ulice (obec), č. domu, PSČ, adresní pošta“.
Bankovní účty pro daně z příjmů
Název finančního úřadu Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
FÚ pro hlavní město Prahu 7704–77628031/0710 721–77628031/0710 713–77628031/0710
FÚ pro Středočeský kraj 7704–77628111/0710 721–77628111/0710 713–77628111/0710
FÚ pro Jihočeský kraj 7704–77627231/0710 721–77627231/0710 713–77627231/0710
FÚ pro Plzeňský kraj 7704–77627311/0710 721–77627311/0710 713– 77627311/0710
FÚ pro Karlovarský kraj 7704–77629341/0710 721–77629341/0710 713–77629341/0710
FÚ pro Ústecký kraj 7704–77621411/0710 721–77621411/0710 713–77621411/0710
FÚ pro Liberecký kraj 7704–77628461/0710 721–77628461/0710 713–77628461/0710
FÚ pro Královehradecký kraj 7704–77626511/0710 721–77626511/0710 713–77626511/0710
FÚ pro Pardubický kraj 7704–77622561/0710 721–77622561/0710 713–77622561/0710
FÚ pro Kraj Vysočina 7704–67626681/0710 721–67626681/0710 713–67626681/0710
FÚ pro Jihomoravský kraj 7704–77628621/0710 721–77628621/0710 713–77628621/0710
FÚ pro Olomoucký kraj 7704–47623811/0710 721–47623811/0710 713–47623811/0710
FÚ pro Moravskoslezský kraj 7704–77621761/0710 721–77621761/0710 713–77621761/0710
FÚ pro Zlínský kraj 7704–47620661/0710 721–47620661/0710 713–47620661/0710
Specializovaný finanční úřad 7704–77620021/0710 713–77620021/0710

Platba skrze internetové bankovnictví

Daň lze zaplatit samozřejmě i bezhotovostním převodem. Pokud se rozhodnete daň zaplatit přes internetové bankovnictví, je potřeba vědět, stejně jako v případě daňové složenky, číslo účtu příslušného finančního úřadu. Stejně tak platí, že variabilním symbolem je DIČ, pokud jej máte, nebo rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek nebo IČ. U bezhotovostních plateb se též využívá konstantní symbol 1148. Také v případě internetového bankovnictví je nutné myslet na to, že převod nějakou dobu trvá, a platbu proto zadat s dostatečným předstihem.

Ti, kdo nemají přístup k českému účtu a chtějí daně zaplatit ze zahraničí, musí použít kód IBAN (International Bank Account Number), tj. mezinárodní číslo bankovního účtu. Toto číslo bankovního účtu má stanovenou konstrukci. Konkrétní podobu čísla účtu ve formátu IBAN vytváří banka, která účet vede. V případě bankovních účtů finančních úřadů pro placení daní se jedná o Českou národní banku (ČNB).

Pro každý jednotlivý stát je definována vlastní struktura s tím, že je pevně stanovena pozice, na které je uveden kód banky (popř. pobočky banky) a číslo účtu. IBAN může obsahovat číslice a velká písmena při maximálním počtu 30 znaků.

Standard stanovuje pro Českou republiku mezinárodní formát čísla účtu takto:

2 znaky – kód země (CZ pro Českou republiku),
2 znaky – kontrolní číslice (ochrana proti chybně zadanému číslu),
4 znaky – kód banky,
6 znaků – předčíslí bankovního účtu,
10 znaků – číslo účtu (matrika finančního úřadu).

IBAN účtu pražského finančního úřadu pro platbu daně FO podávajících přiznání je například CZ52 0710 0007 2100 7762 8031.

Dokdy daň zaplatit

Co se týče termínu úhrady daně, platí stejná lhůta jako pro podání daňového přiznání. Jedná se o 3. duben (případně o 2. červenec, pokud jde o podnikatele s daňovým poradcem). S doplatkem se lze beztrestně o několik dní opozdit, protože úroky z prodlení začínají nabíhat až pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Nejpozději v pondělí 9. dubna (úterý 10. července) by tak měl mít finanční úřad doplatek daně na svém účtu.

školení červen - novinky

Kdo nezaplatí daň ani do pěti dnů, začne mu nabíhat úrok z prodlení. Jeho výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V současné době tak činí 14,50 %. Úrok z prodlení se nepředepíše a podnikatel ho nemusí zaplatit, pokud souhrnná výše úroku nepřesáhne u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč.

Pozor na zálohy

Zaplacením nedoplatku navíc povinnosti pro některé podnikatele nekončí. Pokud má poplatník daňovou povinnost vyšší než 30 tisíc korun, musí ve stejném roce ještě zaplatit dvě povinné zálohy na daně. Poplatník musí platit zálohy na daň z příjmů v případě:

 • že jeho poslední daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, ale nepřesáhla 150 000 Kč (v tomto případě platí zálohu ve výši 40 % z poslední daňové povinnosti ve dvou splátkách, do 15. 6. a do 15. 12., celkově tak bude mít předplaceno na zálohách 80 % své daňové povinnosti).
 • že jeho poslední daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč (v tomto případě platí zálohu ve výši 1/4 poslední daňové povinnosti; první záloha je splatná do 15. 3., druhá záloha je splatná do 15. 6., třetí záloha je splatná do 15. 9. a čtvrtá záloha je splatná do 15. 12.).
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).