Hlavní navigace

Čtěte, jaká čísla účtů finančních úřadů se změnila a jak správně platit daně

9. 1. 2014
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Zatímco vloni se měnila čísla účtů všech finančních úřadů, letos dochází ke změnám jen u některých daní. Připravili jsme přehled, jak správně daně zaplatit.

Když na začátku loňského roku došlo k reorganizaci finanční správy, změnila se i čísla bankovních účtů jednotlivých finančních úřadů. Podnikatelům změna větší problémy nenadělala, bez potíží se vše ale přesto neobešlo. Kámen úrazu nastal u daně z nemovitostí, kde firma, která měla na starosti složenky, na ně natiskla chybná čísla účtů. Oproti loňsku sice zůstává většina čísel bankovních účtů finančních úřadů stejná, přesto k několika změnám došlo. Od ledna už totiž neplatí daň dědická a darovací a místo daně z převodu nemovitostí se zavedla daň z nabytí nemovitých věcí. To s sebou přineslo i nové předčíslí pro placení této daně. Přečtěte si, jak tyto (a také všechny další) daně platit.

Pozor na změnu účtů u daně z nabytí nemovitých věcí

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Daně se dají platit hotově i převodem.

Od ledna 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, který zrušil zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Od roku 2014 se tak již neplatí daň dědická, daň darovací se hradí podle zákona o daních z příjmů a daň z převodu nemovitostí vyměnila daň z nabytí nemovitosti.

Ruku v ruce s tím se změnilo i předčíslí bankovních účtů finančních úřadů, u daně z nabytí nemovitých věcí nově činí 7691. Ne všechny platby se ale už platí na nový účet, závisí totiž na tom, kdy dojde ke změně vlastnického práva. Pokud ke změně došlo po 1. lednu letošního roku, použije se nové předčíslí 7691. Jestliže však ke změně došlo ještě v roce 2013, podléhá převod předchozí právní úpravě a použijí se dříve platná předčíslí. U daně darovací jde o číslo 7747, u daně dědické 7739 a u daně z převodu nemovitostí 7763.

Čtěte více: V roce 2014 ušetříte na dědické dani, připlatíte si však za daň darovací

Poplatníci by si měli dát pozor především na skutečnost, že nezáleží na datu rozhodnutí katastrálního úřadu nebo na datu platby, ale na datu právních účinků vkladu práva, tedy na dni, kdy byl návrh na vklad podán katastrálnímu úřadu. Pokud právní účinky vkladu práva vznikají do 31. prosince 2013, postupuje se v daňovém řízení podle zákona č. 357/1992 Sb. Pro placení daně z převodu nemovitostí vyměřované dle tohoto zákona se nadále používá původní předčíslí bankovního účtu finančního úřadu, tj. předčíslí 7763 bez ohledu na to, kdy bude daň vyměřena či placena, upřesňuje se ve Finančním zpravodaji 8/2013.

U dalších daní zůstávají čísla stejná a naleznete je v následujících tabulkách.

Bankovní účty pro daně z příjmů
Název finančního úřadu Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
FÚ pro hlavní město Prahu 7704–77628031/0710 721–77628031/0710 713–77628031/0710
FÚ pro Středočeský kraj 7704–77628111/0710 721–77628111/0710 713–77628111/0710
FÚ pro Jihočeský kraj 7704–77627231/0710 721–77627231/0710 713–77627231/0710
FÚ pro Plzeňský kraj 7704–77627311/0710 721–77627311/0710 713– 77627311/0710
FÚ pro Karlovarský kraj 7704–77629341/0710 721–77629341/0710 713–77629341/0710
FÚ pro Ústecký kraj 7704–77621411/0710 721–77621411/0710 713–77621411/0710
FÚ pro Liberecký kraj 7704–77628461/0710 721–77628461/0710 713–77628461/0710
FÚ pro Královehradecký kraj 7704–77626511/0710 721–77626511/0710 713–77626511/0710
FÚ pro Pardubický kraj 7704–77622561/0710 721–77622561/0710 713–77622561/0710
FÚ pro Kraj Vysočina 7704–67626681/0710 721–67626681/0710 713–67626681/0710
FÚ pro Jihomoravský kraj 7704–77628621/0710 721–77628621/0710 713–77628621/0710
FÚ pro Olomoucký kraj 7704–47623811/0710 721–47623811/0710 713–47623811/0710
FÚ pro Moravskoslezský kraj 7704–77621761/0710 721–77621761/0710 713–77621761/0710
FÚ pro Zlínský kraj 7704–47620661/0710 721–47620661/0710 713–47620661/0710
Specializovaný finanční úřad 7704–77620021/0710 713–77620021/0710
Bankovní účty pro majetkové daně
Název finančního úřadu Daň z nemovitostí Daň z nabytí nemovitých věcí (od 1.1. 2014) Daň z převodu nemovitostí (do 31.12. 2013) Daň darovací (do 31.12. 2013) Daň dědická (do 31.12. 2013)
FÚ pro hlavní město Prahu 7755–77628031/0710 7691–77628031/0710 7763–77628031/0710 7747–77628031/0710 7739–77628031/0710
FÚ pro Středočeský kraj 7755–77628111/0710 7691–77628111/0710 7763–77628111/0710 7747–77628111/0710 7739–77628111/0710
FÚ pro Jihočeský kraj 7755–77627231/0710 7691–77627231/0710 7763–77627231/0710 7747–77627231/0710 7739–77627231/0710
FÚ pro Plzeňský kraj 7755–77627311/0710 7691–77627311/0710 7763–77627311/0710 7747–77627311/0710 7739–77627311/0710
FÚ pro Karlovarský kraj 7755–77629341/0710 7691–77629341/0710 7763–77629341/0710 7747–77629341/0710 7739–77629341/0710
FÚ pro Ústecký kraj 7755–77621411/0710 7691–77621411/0710 7763–77621411/0710 7747–77621411/0710 7739–77621411/0710
FÚ pro Liberecký kraj 7755–77628461/0710 7691–77628461/0710 7763–77628461/0710 7747–77628461/0710 7739–77628461/0710
FÚ pro Královehradecký kraj 7755–77626511/0710 7691–77626511/0710 7763–77626511/0710 7747–77626511/0710 7739–77626511/0710
FÚ pro Pardubický kraj 7755–77622561/0710 7691–77622561/0710 7763–77622561/0710 7747–77622561/0710 7739–77622561/0710
FÚ pro Kraj Vysočina 7755–67626681/0710 7691–67626681/0710 7763–67626681/0710 7747–67626681/0710 7739–67626681/0710
FÚ pro Jihomoravský kraj 7755–77628621/0710 7691–77628621/0710 7763–77628621/0710 7747–77628621/0710 7739–77628621/0710
FÚ pro Olomoucký kraj 7755–47623811/0710 7691–47623811/0710 7763–47623811/0710 7747–47623811/0710 7739–47623811/0710
FÚ pro Moravskoslezský kraj 7755–77621761/0710 7691–77621761/0710 7763–77621761/0710 7747–77621761/0710 7739–77621761/0710
FÚ pro Zlínský kraj 7755–47620661/0710 7691–47620661/0710 7763–47620661/0710 7747–47620661/0710 7739–47620661/0710
Specializovaný finanční úřad
Bankovní účty pro DPH a silniční daň
Název finančního úřadu DPH Silniční daň
FÚ pro hlavní město Prahu 705–77628031/0710
748–77628031/0710

FÚ pro Středočeský kraj 705–77628111/0710
748–77628111/0710
FÚ pro Jihočeský kraj 705–77627231/0710
748–77627231/0710
FÚ pro Plzeňský kraj 705–77627311/0710
748–77627311/0710
FÚ pro Karlovarský kraj 705–77629341/0710
748–77629341/0710

FÚ pro Ústecký kraj 705–77621411/0710
748–77621411/0710
FÚ pro Liberecký kraj 705–77628461/0710
748–77628461/0710
FÚ pro Královehradecký kraj 705–77626511/0710
748–77626511/0710
FÚ pro Pardubický kraj 705–77622561/0710
748–77622561/0710

FÚ pro Kraj Vysočina 705–67626681/0710
748–67626681/0710
FÚ pro Jihomoravský kraj 705–77628621/0710
748–77628621/0710
FÚ pro Olomoucký kraj 705–47623811/0710

748–47623811/0710
FÚ pro Moravskoslezský kraj 705–77621761/0710
748–77621761/0710
FÚ pro Zlínský kraj 705–47620661/0710
748–47620661/0710
Specializovaný finanční úřad 705–77620021/0710
748–77620021/0710

Jak lze daně platit

Chyby při placení se dají navíc lehce udělat i bez výše zmíněných novinek. Připomeňme si proto raději, jak správně daně platit. Nejjednodušeji zaplatíte daně na pokladnách finančních úřadů. Pokud z nějakého důvodu nemůžete nebo nechcete, můžete daň zaplatit složenkou nebo bezhotovostní platbou. Abyste daň v pořádku uhradili jinak než na pokladně, musíte vědět, kterému finančnímu úřadu ji posíláte a o jakou daň se jedná. Obě tyto věci se spojují v úplném tvaru čísla bankovního účtu, kam peníze posíláte. To se totiž skládá z předčíslí bankovního účtu (definuje daň), matrikové části (definuje finanční úřad) a z kódu banky, který je v případě finančních úřadů vždy 0710 (ČNB). Předčíslí a matrikovou část odděluje pomlčka a matrikovou část a kód 0710 pak lomítko (bez mezer).

Jak platit složenkou

V případě složenky si lze ušetřit starosti tím, že na finančním úřadě vyzvednete poštovní poukázku, kde budou (kromě samotné výše daně) předtištěny všechny potřebné údaje. Vy pak jen do složenky doplníte údaj o výši částky v Kč a také slovy vyjádřenou částku. V případě, že si poplatník vyzvedne na místně příslušném finančním úřadě předtištěnou poštovní poukázku určenou k úhradě jednotlivé daně, musí mimo údaje o výši odesílané částky uvést i své identifikační údaje – údaje o odesílateli a variabilní symbol, doplňuje se ve finančním zpravodaji.

Jestliže si složenku na berňáku nevyzvednete, ale složenkou přesto chcete platit, musíte vše vyplnit sami.

Na poštovní poukázce typu A se vyplňují následující údaje:

Levá část poštovní poukázky:

 • Kč – uvádí se částka placené daně v Kč.
 • Slovy – v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.
 • Adresa majitele účtu  -  uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
 • Č. účtu – Číslo účtu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu, tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky. Musí být tedy uvedeno předčíslí účtu (odpovídající typu daně), pomlčka, číslo matriky příslušného finančního úřadu, lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).
 • V. symbol (Variabilní symbol) – pokud máte u druhu daně, kterou platíte, registrační povinnost a máte přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíšete do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ). Pokud nemáte přiděleno DIČ, uvedete v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvedete 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvedete své IČ.
 • Odesílatel – uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).

Pravá část poštovní poukázky:

 • Adresa majitele účtu  -  uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
 • Částka Kč – uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
 • Ve prospěch účtu – tato položka obsahuje číselné označení předčíslí a matriky účtu finančního úřadu, tzn. pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o vedoucí nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu). Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Například při odesílání platby silniční daně (předčíslí 748) na účet finančního úřadu s matrikou 77628031 musí být v kolonce „ve prospěch účtu“ uvedeno číselné označení: 0007480077628031. V levé části poukázky je přitom uvedeno to samé číslo účtu v úplném tvaru 748–77628031/0710.
 • Kód banky – musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
 • V. symbol (Variabilní symbol) – pro vyplnění této položky platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění v levé části poukázky. Číslice se do kolonky vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky V. symbol nevyplněny. 
 • K. symbol (Konstantní symbol) – při platbách daní se uvádí u hotovostních plateb univerzální konstantní symbol 1149.
 • Odesílatel – pokud je odesílatelem fyzická osoba, vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení, Ulice (obec), č. domu, PSČ a dodací pošta. Pokud je odesílatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení, název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.

Jak platit bezhotovostně

Kromě složenky lze daň zaplatit i bezhotovostně, a to buď formou platebního příkazu, nebo skrze své internetové bankovnictví. Platí přitom podobná pravidla jako u placení složenkou.

U platebního příkazu musíte do řádku s označením číslo účtu plátce a kód banky napsat číslo svého účtu vedeného u některé komerční banky a kód této banky. Do další řádky s označením číslo účtu příjemce, kód banky, částka Kč, symboly platby (variabilní, konstantní, specifický) uvedete do první kolonky číslo účtu finančního úřadu, do druhé kolonky číslo 0710 (kód ČNB). Číslo účtu příjemce opět musí držet výše zmíněnou strukturu – předčíslí účtu, pomlčka, číslo matriky.

Čtěte také: Máme komplexní kalendář daně z příjmů a pojištění pro OSVČ v roce 2014

V kolonce kód banky vyplňte 0710. Variabilním symbolem je i v případě platebního příkazu buď DIČ, rodné číslo nebo IČ. V případě DIČ se opět vypisuje pouze kmenová část DIČ, u rodného čísla pak číslo bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek. Rozdíl oproti složence ale existuje u konstantního symbolu, u bezhotovostních převodů se totiž používá konstantní symbol 1148. U zadávání data splatnosti myslete na skutečnost, aby placená částka byla připsána na účet banky finančního úřadu nejpozději v den splatnosti daňové povinnosti.

V případě využití internetového bankovnictví se pravidla příliš nemění. Situace je jednodušší v tom, že nemusíte vyplňovat údaje o svém kontě. U ostatních položek vyplníte to samé, co byste vyplnili u platebního příkazu. Nejprve tedy číslo účtu finančního úřadu, částku, kterou posíláte, variabilní symbol, konstantní symbol 1148 a případně datum splatnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).