Hlavní navigace

V roce 2014 ušetříte na dědické dani, připlatíte si však za daň darovací

10. 12. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Připravte se na změny. Od roku 2014 se už neplatí dědická daň. Darovací daň oproti tomu spadne pod daň z příjmů, čímž za dary zaplatíte většinou více.

Příští rok se, co se týče zákonů, ničím neliší od roků předchozích, protože i od ledna začne platit řada nových norem. Zřejmě největší změny přinese nový občanský zákoníkzákon o obchodních korporacích. Novinky se ale týkají i dalších oblastí. Jednou z nich je i dědická daň, darovací daň a daň z převodu nemovitostí. Od roku 2014 nebude daň dědickou již platit nikdo, daň darovací se nově bude hradit podle zákona o daních z příjmů a daň z převodu nemovitostí vymění daň z nabytí nemovitosti. Zatímco na dani dědické lidé ušetří, za daň darovací si naopak připlatí.

Dědická daň prakticky končí

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Darovací daň se výrazně zvýší.

Od 1. ledna 2014 se ruší zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Příjmy z bezúplatného nabytí majetku se nově stanou předmětem daně z příjmů a veškeré daňové souvislosti současné daně darovací a daně dědické přejdou pod zákon o daních z příjmů.

V současnosti jsou podle zákona od daně dědické osvobozeni pouze příbuzní v I. a II. skupině. Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé a manželé a do II. skupiny manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost, nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele. Třetí skupinu pak tvoří ostatní fyzické a právnické osoby.

Od příštího roku však bude již toto dělení u dědictví zbytečné. Nabytí majetku děděním bude totiž zcela osvobozeno od daně z příjmů a nezáleží na tom, v jaké skupině se dědic nachází. To znamená, že pokud někdo získá dědictví po vzdáleném příbuzném nebo pokud dědictví získá právnická osoba, od 1. ledna 2014 nebude platit žádnou daň, zatímco dosud toto dědictví podléhalo progresivní dani dědické v sazbě od 3,5 % do 20 %, upřesnila serveru Podnikatel.cz daňová poradkyně Blanka Štarmanová, jednatelka společnosti TaxVision. Zděděný majetek nicméně nebude úplně mimo český daňový systém, přesunul se totiž do zákona o daních z příjmů. Tam taky najdeme úplné osvobození příjmů získaných na základě dědictví a tzv. odkazu, připojila se Jana Vítková, daňová poradkyně společnosti MIVO.

Čtěte také: Důležité změny zákona o daních z příjmů pro zaměstnavatele

Na darech si lidé připlatí

Zatímco na dědické dani lidé ušetří, na darovací dani si většinou připlatí. V současnosti totiž platí progresivní sazby daně, které začínají na 7 % pro dary v hodnotě do 1 milionu korun a dosahují až 40 % pro částky nad 50 milionů korun. Nově budou dary daněny sazbou daně z příjmů, tj. 15 % pro fyzické osoby a 19 % pro právnické osoby. Osvobození od daně při darování věcí zůstává zachováno pro příbuzné v I. a II. skupině a pro neziskové subjekty. Celkově se jedná o zjednodušení daňového systému, domnívá se Blanka Štarmanová.

Nové Zakony.podnikatel.cz

Všechny právní normy od roku 1993, pravidelně aktualizované, ve všech dostupných znění. Porovnejte předchozí znění s aktuálním, zkoumejte budoucí znění. Hledejte v textu zákona konkrétní a vyznačené změny. 

Uložte si do záložek: zakony.podnikatel.cz

Jak se bude počítat daň z nabytí nemovitosti?

Třetí daň ze stávajícího zákona, tedy daň z převodu nemovitostí, nahradí daň z nabytí nemovitých věcí. Jak upozornila Jana Vítková ze společnosti MIVO, název daně je poněkud zavádějící, protože úmyslem zákonodárce bylo uzákonit jako poplatníka této daně „nabyvatele“ nemovitosti, tedy nejčastěji kupujícího. Jenže tento záměr neprošel legislativním procesem a nadále tak platí, že daň z nabytí nemovitých věcí (dnes daň z převodu nemovitostí) bude platit prodávající a kupující bude ručitelem za případně nezaplacenou daň. Smluvní strany se ale mohou nově dohodnout, že daň zaplatí kupující. Pokud se tak stane, nevzniká již ručení za daň. V případech, kdy vlastník pozbývá vlastnické právo bez své vůle (například kvůli exekuci), zůstává poplatníkem daně nabyvatel, stejně jako tomu je doposud.

Čtěte také: Další změny v daňových zákonech. Čtěte, co nás nemine

Od ledna už též nebude třeba znalecký posudek u staveb pro bydlení a rekreační účely. Daň se totiž vypočítá z tzv. srovnávací daňové hodnoty nebo z kupní ceny, podle toho, která bude vyšší. Srovnávací daňovou hodnotu určí finanční úřad sám jako 75 % směrné hodnoty. Směrná hodnota vychází z cen nemovitých věcí v místě, ve kterém se nachází nemovitá věc, ve srovnatelném časovém období s tím, že se zohledňuje druh, poloha, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně technické parametry nemovité věci. Pokud však plátce daně nebude spokojen s tím, jak finanční úřad určil směrnou hodnotu, může si nechat znalecký posudek zpracovat a platit daň na jeho základě. I v tomto případě pak bude daň vypočítána ze 75 % znaleckého odhadu. O náklad na zpracování znaleckého posudku navíc může snížit základ daně, vysvětlila Blanka Štarmanová, jednatelka společnosti TaxVision.

Daň z nabytí nemovitých věcí se bude platit za:

  • pozemek bez stavby,
  • pozemek, jehož součástí je stavba,
  • stavbu, která se nestala po 1.1.2014 součástí pozemku (různí vlastníci),
  • část inženýrské sítě (přestože, jak bylo řečeno výše, sítě nejsou součástí pozemku),
  • jednotku (vymezená dle NOZ nebo dle stávajícího zákona o vlastnictví bytů).

Pokud tedy bude daň placena na základě znaleckého posudku nebo směrné hodnoty, v podstatě dochází ke snížení daně, jelikož vyměřovací základ činí jen tři čtvrtiny. Jestliže bude sjednaná kupní cena vyšší, bude se daň platit stejně jako dosud, a to ve výši 4 % z této sjednané ceny. 

Dojde také ke zjednodušení při nabytí nemovitých věcí do společného jmění manželů, kdy se bude podávat jen jedno společné daňové přiznání. Od příštího roku tak manželé nemusí podávat dvě daňová přiznání jako doposud. Zároveň však bude platit solidární daňová povinnost, a daň proto může být vymáhána po obou manželech.

Změny se dále dotknou směny nemovitostí. Doposud byly poplatníky daně obě na výměně zúčastněné strany. Daň se vybrala z převodu nemovitosti, u níž dosahoval základ daně vyšší částky. Nově budou předmětem daně oba převody a tedy poplatníky oba převodci (resp. nabyvatelé, dohodnou-li se, že daň platí dle svobodné dohody nabyvatel), uzavřela Jana Vítková ze společnosti MIVO.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).