Hlavní navigace

Další změny v daňových zákonech. Čtěte, co nás nemine

2. 12. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Jaké zákony vstoupí v platnost 1. ledna 2014 a které pro nás budou nevýhodné? Třeba se do firmy snažte rychle převést nemovistost. Od ledna za to budete platit.

Nově složenou Poslaneckou sněmovnou prošly zákonná opatření přijatá Senátem. Obě zákonná opatření se týkala daní. Šlo o změnu daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací a nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí. A zde je tedy přehled nových zákonů, které budou platné od 1. ledna 2014.

Zrušení osvobození od daně z převodu nemovitostí při vkladu do základního kapitálu společnost

Pokud firma plánuje vklad nemovitosti do svého základního kapitálu, měla by to stihnout do konce roku, protože od ledna bude tento krok podléhat dani ve výši 4 % ze základu daně, kterým bude nejčastěji cena určená znalcem při ocenění nepeněžitého vkladu. Daň z nabytí nemovitých věcí nahrazuje daň z převodu nemovitostí.

Omezení ručení za nezaplacenou DPH

Nově se u zmíněných plnění bude ručit za nezaplacenou DPH pouze při splnění 2 podmínek. Úplata musí být poskytnuta na nezveřejněný účet a zároveň přesáhnout dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, to je v současné době 700 000 korun. Výše limitu byla stanovena z důvodu, že cílem zavedení tohoto ustanovení nebyly běžné případy obchodního styku, ale boj s daňovými úniky. Na vznik ručení nebude mít vliv, na kolik částí bude úplata rozdělena. Pro vznik ručení bude irelevantní, zda bude úplata poskytnuta celá bezhotovostním převodem, či částečně v hotovosti a částečně bezhotovostně. Bude se zkoumat vždy úplata v celkové výši ve smyslu vymezení úplaty za zdanitelné plnění dle zákona o dani z přidané hodnoty, říká Kateřina Provodová, ředitelka společnosti RSM TACOMA TAX.

Prodloužení časového testu u příjmů z prodeje cenných papírů u fyzických osob

Dnes jsou příjmy fyzických osob z prodeje cenných papírů za splnění určitých podmínek osvobozeny po šesti měsících držby. Novela ale tento takzvaný časový test pro osvobození prodlužuje na tři roky. V případě, že tato doba nebude splněna, bude příjem z prodeje cenných papírů podléhat zdanění. Novinka se bude samozřejmě týkat jen cenných papírů nabytých od 1. ledna příštího roku. Zákon naopak ruší současnou podmínku, která říká, že osvobození se vztahuje jen na ty, jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacíh právech společnosti nepřevyšoval v posledních 24 měsících před prodejem cenných papírů 5 %. Od nového roku se tedy osvobození po třech letech držby bude vztahovat na všechny osoby bez definované procentní účasti. Podmínky nezahrnování do obchodního majetku, budoucích prodejů do tří let zůstávají.

Zjednodušení tvorby opravných položek k nepromlčeným pohledávkám

Dosavadní systém šesti časových pásem nahradí dvě časová pásma. Zákonné opravné položky se podle časového testu od doby splatnosti pohledávky budou dělit pouze na dvě skupiny:

1. Pokud od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplyne více než 18 měsíců, tak se opravná položka bude moci tvořit až do výše 50 % neuhrazené pohledávky

wt100

2. Jestli od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplyne více než 36 měsíců, tak se opravná položka bude moci tvořit až do výše 100 % neuhrazené pohledávky.

K tomu odpadne i rozlišování mezi pohledávkami o rozvahové hodnotě při vzniku do 200 000 korun a nad tuto hranici. Zpřísní se ovšem pohledávky nabyté postoupením. Nově bude nutné u pohledávek nabytých postoupením, které budou vyšší než 200 000 korun, zahájit rozhodčí, soudní, nebo správní řízení, aby u nich bylo možné tvořit zákonné opravné položky podle výše uvedených podmínek. Na úpravu softwaru však budeme mít tentokrát dostatek času, protože podle přechodného ustanovení se nové podmínky použijí poprvé pro pohledávky vzniklé až ode dne nabytí účinnosti zákona, takže první nové zákonné opravné položky budeme počítat až v daňovém přiznání za rok 2015, doplňuje Jaroslav Sůsa, daňový specialista společnosti RSM TACOMA TAX.

Nové Zakony.podnikatel.cz

Všechny právní normy od roku 1993, pravidelně aktualizované, ve všech dostupných znění. Porovnejte předchozí znění s aktuálním, zkoumejte budoucí znění. Hledejte v textu zákona konkrétní a vyznačené změny. 

Uložte si do záložek: zakony.podnikatel.cz

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).