Hlavní navigace

Dámy a pánové…aneb slušnosti není nikdy dost

3. 9. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
V 90.letech minulého století se v Česku vyrojilo mnoho podnikatelů, kteří si s etiketou hlavu příliš nelámali. Až časem jim docházelo, že tím poškozují pověst nejen svou, ale celé firmy. Dnes už je situace lepší, i když se stále setkáváme s podřízeným, který jako první podává ruku nadřízenému a tyká mu.

Čeští podnikatelé si už většinou uvědomují, že slušným vystupováním působí důvěryhodněji jak mezi obchodními partnery a konkurencí, tak mezi zaměstnanci. Přesto se mnozí i při sebevětší snaze neubrání prohřeškům proti pravidlům slušného chování. Některé zásady sice v dnešní době působí úsměvně a nostalgicky, nicméně stále platí.

Přednost ve společnosti

Často se například chybuje v tom, kdo má přednost ve společnosti. Platí přitom jasné pravidlo, že osoby považované za společensky starší mají přednost před osobami považovanými za společensky mladší. V pracovním styku se dává přednost osobám funkčně vyšším. Na nich pak záleží, jestli dají přednost starším lidem, než jsou sami.

Jsou-li ve společnosti ženy i muži, mají přednost ženy, ale existují i výjimky. Například v některých konkrétních situacích má přednost starší muž před mladou dívkou. Host nebo zahraniční partner má obvykle také přednost, záleží však na funkčním zařazení a věku.

S deštníkem nad hlavou

Než ale obchodní schůzka nebo společenská událost začne, je třeba se na její místo dostat. A i to má svá pravidla. Na chodníku například chodíme a vyhýbáme se vpravo. Při chůzi s deštníkem drží otevřený deštník muž ženě, nebo osoba společensky mladší osobě společensky starší. Muž stahuje deštník již před vchodem do budovy, nikoliv uvnitř, a vchází do domu jako druhý. Pokud během jednání nepřestalo pršet, měl by si podnikatel pamatovat, že vychází z domu první muž, rozevře deštník, a potom teprve vychází žena.

Nejen déšť může připravit mnohým horké chvilky. Ošemetná se může stát i obyčejná chůze po schodech. Při zdolávání schodů nahoru či dolů jdou muž i žena vedle sebe, nebo jde muž o schod níže, aby ženu jistil. Pokud je u schodů zábradlí, jde vedle něj žena.

Nastupovat, prosím!

Do dopravního prostředku nastupuje první žena, muž ji podle potřeby pomáhá. Ale pozor! U výstupu je tomu naopak. První vychází muž a jistí ženu při výstupu. Usazení hosta nebo obchodního partnera v autě při oficiálních příležitostech se řídí podle toho, že nejčestnější místo je vpravo vzadu, druhé je vlevo vzadu a další vedle řidiče vpředu.

Do budovy se nehrneme jako velká voda

Při vstupu do budovy mají přednost osoby vycházející před osobami vstupujícími, ale i zde jsou výjimky. To v případě, že vchází významná osoba, invalidní osoba, ženy a starší muži. Jinak platí, že do budovy vchází a vychází vždy první žena, muž otevírá a přidržuje dveře. Výjimky jsou ale za deště. V té chvíli vchází první muž, jednou rukou přidržuje dveře a druhou nabízí ženě roztažený deštník. V případě vstupu do obchodů má jednoznačně přednost osoba vycházející před osobou vcházející.

Těší mě, já jsem nějakej…

Veledůležitý ve společenském nebo obchodním styku je pozdrav. Pozdrav je výrazem úcty, přátelství, pocty, začátkem a ukončením jednání a společenského styku s jinými osobami. Při vstupu do místnosti, v níž se koná společenský podnik, zdravíme nejdříve hostitelku, pak hostitele, následují další ženy a na konec muži.

Pro podání ruky platí přesná pravidla. Ruku podává žena muži, starší mladšímu, nadřízený podřízenému, hostitel hostovi, pedagog žákovi. Při podání ruky se oba partneři dívají do očí, muži se mohou mírně uklonit. Součástí pozdravu je úsměv.

Významnou součástí společenského styku je představování. Jeho prostřednictvím se získává první dojem, který může ovlivnit vzájemný vztah představovaných na delší dobu. Pozitivně nebo negativně. Ve většině případů představuje člověka jiná osoba, za určitých okolností se ale může seznámit sám, a to, nejde-li o setkání náhodné a předpokládá-li se delší pracovní nebo společenský styk. Běžně se nepředstavují náhodně se sešlí lidé např. v restauraci u stolu, ve vlaku, v kupé nebo v lehátkovém oddělení vlaku, v letadle. Opačně to ale může být při dálkových letech a jízdách, kdy cestující spolu mluví. Představování je zbytečné v případech, kdy se lidé spolu už nehodlají znovu setkat. Naproti tomu se představujeme spolustolovníkům a případným spolubydlícím v lázních, na rekreaci.

V tuzemském pracovním styku se obvykle představujeme pouze příjmením, výjimečně i jménem. Představení se pouze jménem bez příjmení za těchto okolností nepřichází v úvahu. Zásadně nevhodná, ovšem velmi často používaná vazba je „Já jsme nějakej XY“. Představujeme-li se sami, neuvádíme tituly nebo funkce („Já jsem ředitel Dr. XY.“). Výjimka potvrzující pravidlo je ale například u lékařů.

tip do článku - změny v účtárně - říjen 21

Dále při představování dvou osob prostřednictvím třetí osoby platí, že představujeme muže ženě, mladšího staršímu, funkčně (služebně) nižšího funkčně vyššímu. Představení se může uskutečnit nejjednodušší formou, kdy např. třetí osoba uvede pouze jména osob s vazbou „Rád bych vás seznámil, to je AB, to je XY“, zvláště jde-li o dvě osoby společensky nebo věkově zhruba na stejné úrovni. Složitější formou představujeme osobu pracovně, služebně, společensky či věkově výše stojící osobě. A to vazbou: „Dovolte (osloví jménem, funkcí apod. toho, jemuž je osoba představována), abych vám představil XY“ (př. s uvedením, o jakou osobu jde). Na závěr představující uvede jména obou osob. Jméno představované osoby není třeba uvádět, jde-li o velmi známou nebo významnou osobu, vedoucího činitele, čestného hosta. Při této příležitosti představující uvádí tituly a funkce představovaného.

Při představování, jde-li o muže, se oba lehce ukloní a řeknou své jméno. Společenskou formuli „Těší mě“, „Jsem rád, že jsem se s vámi seznámil (že vás poznávám)“, vyslovuje v tomto případě pouze ten, komu je osoba představována, nikoliv představovaný. Místo ní mohou obě strany říci „Dobrý den“.

Anketa

Co vás dokáže rozčílit během obchodního jednání?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).