Hlavní navigace

Investiční pobídky nově také pro střední podniky

18. 7. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Druhý červencový den začaly platit změny v systému investičních pobídek. Povinná minimální výše investice klesá na polovinu ze současných 200 milionů Kč. Na veřejnou podporu tak mohou dosáhnout i menší firmy. Výše podpory v jednotlivých případech se však snižuje a zpřísňují se také požadavky na stáří vybavení a celou technologickou náročnost projektu.

Hlavním pilířem přijatých změn je snížení nejnižší výše investice z 200 na 100 m­ilionů Kč. Z vlastního kapitálu přitom musí být hrazena jen polovina částky, tedy 50 milionů Kč. O veřejnou podporu rozvojových projektů ve zpracovatelském průmyslu se tak mohou ucházet i podniky střední velikosti. To je zcela v souladu s tím, co jsme chtěli, aby na investiční pobídky dosáhly i subjekty více s českým kapitálem, které stávající hranice 200 milionů málokdy byly schopny dosáhnout, vysvětluje princip novely ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

Novinkou je také zpřísnění podmínek pro pořízení dlouhodobého majetku. Minimální podíl strojního zařízení musí činit 60 % oproti dosavadním 40 %. Jeho stáří pak nesmí překročit 2 roky. Takové opatření má zamezit demontování opotřebených zařízení v nerentabilní oblasti a jeho přesunutí do Česka. Přednost mají z hlediska veřejné podpory podnikatelé přinášející nové technologické investice.

Velikost veřejné podpory se snižuje

Investiční pobídku může podnikatel získat v některé z těchto zákonem daných forem:

  • sleva na dani z příjmů,
  • hmotná podpora vytváření nových pracovních míst,
  • hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců,
  • převod technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu,
  • převod pozemků za zvýhodněnou cenu.

Novela celkovou výši těch nejčastějších forem podpory snižuje a omezuje. Sleva na dani z příjmů, která byla poskytována dosud na dobu 10 let, je zkrácena na 5 let. Hmotná podpora vytváření nových pracovních míst a hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců je nyní dostupná jedině v místech s nezaměstnaností o 50 % vyšší než celostátní průměr.

Usnadnění podnikatelských projektů v krizových regionech

Původní vládní návrh chtěl zavést poskytování pobídek jednotně pro celou ČR. Chystal se totiž zrušit povinnost úřadů snížit minimální výši investice v oblastech s nadprůměrnou nezaměstnaností.

Na ministerstvu jsme zvažovali regionální diverzifikaci, pak jsme z důvodu čistoty a nevytváření většího sociálního inženýrství, než je nutné, od toho upustili, uvedl k záměru ministr Říman. Někteří politici však přinesli odlišný pohled na smysl různé dostupnosti pobídek. Právě naopak. Je to v tom, aby i podnikatelé v těch ekonomicky stagnujících regionech měli vlastně stejné podmínky pro podnikání. Protože jestliže je někde nízká mzda v nějakém regionu, vysoká nezaměstnanost, tak mi ukažte podnikatele, který je tam schopen založit malý nebo střední podnik, a navíc aby ten podnik prosperoval, uvedl poslanec Radko Martínek.

V přijaté podobě se nakonec regionální zvýhodnění opět objevilo v podobě spodní hranice 60 mil. Kč při nezaměstnanosti o 25 % vyšší než průměr ČR a spodní hranice 50 mil. Kč při nezaměstnanosti o 50 % vyšší než průměrná. Opět musí být vždy nejméně polovina kryta vlastním kapitálem.

Úřední postupy zjednodušeny jen zčásti

Významnou změnou je zjednodušení procesu posuzování investičního záměru. Předně má firma povinnost předložit veškeré podklady elektronickou cestou. Úřadům pak zákon ukládá pevné lhůty. Jestliže nyní čeká podnik na rozhodnutí o pobídce téměř rok, podle novely mají odpovědné orgány na svou činnost celkem tři měsíce. Společně s další tříměsíční dobou na podání žádosti o nabídnutou pobídku musí být celý proces zakončen během šesti měsíců.

Zákonodárci se však v novele dopustili systémové chyby. Firmám, které od července obdrží na investici ve výši 50 mil. Kč nebo 60 mil. Kč pobídku právě v regionech s vyšší nezaměstnaností, zavádí stát povinnost zachovat v místě minimální kapitál 100 milionů Kč. Ministerstvo průmyslu a obchodu musí dodržení této povinnosti po 5 letech zkontrolovat a smí za porušení uložit sankci. Regionální odlišnosti pro pobídky tak sice existují, související povinnosti však zcela postrádají smysl a do systému mohou vnášet nejistotu.

účto únor klímová

Používání pobídek je stále kontroverzní

Ačkoliv investiční pobídky vždy ekonomicky zvýhodňují určitý podnik na úkor ostatních, jsou výrazným nástrojem souboje o zahraniční kapitál. Pobídky používají všechny okolní země a Česko je k takovému systému tlačeno mezinárodní konkurencí. Pokud je ze strany některých odborníků uvažováno o jejich zrušení, musel by takový krok být vyvážen jinými výhodami ČR.

Česká ekonomika dlouhodobě roste především díky výhodné geografické poloze, slušné infrastruktuře, stabilnímu politickému rámci a ukázněné, trénované a levné pracovní síle. Za nejlepší pobídku pro všechny podnikatele považuji snížení daní a omezení byrokratické zátěže, uvádí svou představu ministr Říman a dodává: Investiční pobídky budou zrušeny poté, co bude provedena daňová reforma.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).