Hlavní navigace

Jak na daňové přiznání na poslední chvíli

30. 3. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Neztrácejte hlavu, vše se dá stihnout. Termín pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů připadá sice již na zítřek, ale není třeba panikařit. Dnes si vše v klidu doma připravíte a zítra stačí odeslat přiznání a zaplatit daň.

Termíny a povinnosti vůči finančnímu úřadu

Zákon o správě daní a poplatků je jednoznačný. Daňové přiznání se musí odevzdat do konce třetího měsíce po konci zdaňovacího období. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok 2008 a termín pro podání daňového přiznání připadá na úterý 31. března 2009. Pokud by poplatník tento termín nesplnil, po uplynutí lhůty podává dodatečné daňové přiznání. Čtěte více: Přiznání neodevzdané v termínu může vyjít draho

Termín pro podání přiznání lze přece jen prodloužit. Automaticky se termín prodlužuje o 3 kalendářní měsíce, pokud za poplatníka daňové přiznání zpracuje daňový poradce. Je tu jedno ale… Pokud se poplatník rozhodne, že využije služeb daňového poradce, musí do 31. března 2009 tuto skutečnost oznámit příslušnému finančnímu úřadu. To by ale už měl zařídit daňový poradce. Do úterý 31. března 2009 musí doložit na finanční úřad plnou moc, která opravňuje daňového poradce jednat za poplatníka ve věci daňového přiznání. Pro letošní rok připadá termín pro odevzdání daňového přiznání, které zpracuje daňový poradce, na úterý 30. června 2009. Čtěte více: Daňový poradce odpovídá za vaši daňovou povinnost

O prodloužení termínu pro podání daňového přiznání lze požádat také individuální žádostí, která je zpoplatněna. Finanční úřad může ale nemusí vyhovět této žádosti. Pokud přeci jen vyřídí žádost kladně, termín pro odevzdání daňového přiznání se prodlužuje maximálně o 3 kalendářní měsíce.

Daně - výpočet

Daňové přiznání je možné podat v listinné formě tj. vyplněný formulář daňového přiznání nebo v elektronické podobě. Formuláře vydává Ministerstvo financí. Není však povinnost jít na finanční úřad pro tiskopis, lze využít i jiné formuláře se stejným obsahem. Pokud stále ještě nemáte připravené daňové přiznání, získejte formulář přímo na serveru Podnikatel.cz

Doporučujeme:

Interaktivní daňová přiznání
Stačí jen vyplnit, vytisknout a odevzdat na finanční úřad. Interaktivní daňová přiznání zdarma na finančním serveru Měšec.cz

Vyplněné přiznání v listinné formě je nutno vlastnoručně podepsat a odevzdat na finanční úřad osobně na podatelně nebo poštou, nejlépe doporučeným dopisem, kvůli průkaznosti odeslání. Pro splnění termínu odevzdání přiznání není rozhodující doručení přiznání na finanční úřad, ale den odeslání.

Oblibu získává elektronické podání daňového přiznání. Daňové přiznání má formu datové zprávy. Zde se vlastnoruční podpis nahrazuje podpisem elektronickým. Pokud odešlete přiznání jako datovou zprávu bez elektronického podpisu, následně je třeba dodat správci daně podepsané přiznání v listinné podobě.

Anketa

Jak jste na tom s daňovým přiznáním?

Zítra jste povinni zaplatit i daň

S termíny pro odevzdání daňového přiznání úzce souvisí i placení daně. Daň je splatná ke dni povinnosti podat daňové přiznání.

Jak zaplatit daň z příjmů? Možností je několik:

 • bankovní převod (bezhotovostně)
 • hotově na pokladně finančního úřadu
 • daňovou složenkou

Bankovní převod je zřejmě nejpoužívanější způsob úhrady daňové povinnosti. Úhrada hotově na pokladně již tak oblíbená není. Především kvůli nutnosti absolvovat fronty, které se každoročně u podatelen a pokladen finančních úřadů ke konci března tvoří. Platba hotově na pokladně je navíc limitována. Limit však pro menší a střední podnikatele není zásadní. V průběhu jednoho dne nesmí poplatník uhradit částku vyšší než půl milionu korun.

Daňová složenka není totožná s poštovní poukázkou. Daňová složenka je osvobozena od poštovních poplatků, lze ji využít pouze k úhradě daní. Na daňové složence se vyplní adresa odesílatele, částka a údaje k identifikaci platby.

Banner - Jak na daně

Vyplňte daňové přiznání podle pokynů

Co je třeba zdanit? Fyzické osoby daní stejnou sazbou všechny své příjmy. Ačkoli jsou příjmy rozdílného charakteru, vyplňuje se jediné daňové přiznání a podle potřeby přílohy. Příjmy, které se daní jsou nejen příjmy peněžní, ale i naturální, nepeněžní. Čtěte více: Vyplňujeme přiznání k dani z příjmů – základní část

Kategorie příjmů podle Zákona o dani z příjmů:

 • § 6 příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky,
 • § 7 příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti,
 • § 8 příjmy z kapitálového majetku,
 • § 9 příjmy z pronájmu,
 • § 10 ostatní příjmy.

Do základu daně se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, u kterých je daň vybírána srážkovou daní. Daňové přiznání má povinnost podat každý, kdo měl příjmy za rok 2008 vyšší než 15 000 Kč. Čtěte více: Jak vyplnit daňové přiznání

Základ daně, nezdanitelné částky, daň a slevy na dani se vyplňují v základní části daňového přiznání. Základ daně je souhrnem všech příjmů za zdaňovací období. Nezdanitelné částky a odčitatelné položky snižují základ daně. Čtěte více: Nezdanitelné částky snižují základ daně

skoleni_20_9

Daň se vypočítá jednotnou sazbou. Sazba pro rok 2008 je 15 %, bez ohledu na výši příjmů poplatníka. Slevy na dani snižují již vypočítanou daň. Čtěte více: Slevy na dani v roce 2009

Princip pro výpočet daňové povinnosti zůstává de facto stejný jako minulý rok. K některým změnám však přece jen došlo.

Co v přiznání za rok 2008 nenajdete?

 1. bylo zrušeno společné zdanění manželů. Vzhledem k zavedení jednotné sazby daně z příjmů pozbývá společné zdanění manželů význam. Proto již nehledejte v přiznání přílohu č. 5, která umožnila rozpočítat příjmy na oba z manželů.
 2. odpočet pojistného. Od roku 2008 není možné odečítat povinné pojistné od základu daně. Sociální a zdravotní pojištění není daňovým výdajem. Nelze tudíž odečíst ani u poplatníků, kteří se rozhodli využít u příjmů paušální výdaje.
 3. minimální daň byla také zrušena. Od roku 2008 se ruší minimální základ daně. Tudíž na rozdíl od roku 2005 až 2007, podnikatel, který dosáhl ztráty, neplatí daň z příjmů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).